107 komentářů / 0 nových
Poslední
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)

Gynekologická prohlídka

10. Září 2018 - 0:21

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
eM (anonym)
U gynekoložky jsem byla poprve asi před rokem, když jsem potřebovala posunout měsíčky. S nikým jsem do té doby nespala (a nezměnilo se to ani teď) a tak mi paní doktorka nedělala gynekologickou prohlídku, pouze ultrazvuk. Teď mi bude 18 a ptám se, jestli se mám objednat na nějakou běžnou prohlídku? žádné problémy nemám. Děkuji za odpověď.
15. Květen 2012 - 16:31
Obrázek uživatele Návštěvník
... (anonym)
Na preventivní gynekologickou prohlídku bys měla chodit jednou ročně a to i v případě, že nemáš žádné problémy. A měly by chodit i panny.
20. Květen 2012 - 19:07
Obrázek uživatele Návštěvník
Miroslav (anonym)
Respekt studu ve zdravotnictví. Tato úvahou navazuje na dřívější dokument s názvem „Respekt studu pacienta všeobecně ve zdravotnictví, v gynekologii, urologii, proktologii a pod. zejména“, Je mnoho věcí, které se člověku v životě již nabídly a dále nabízejí k promyšlení. Předmětný problém tedy není jediný. Je to však záležitost, která až příliš komplikovala a komplikuje lidem život. Proto není důvod k tomu aby se o ní přestalo přemýšlet. Takovým problémům není radno dopřávat klid. Vytrvale a trvale. Vždyť jde o lidi, o to jak s člověkem budou doktoři jednat a zacházet Další otázky a další pohledy na problém, které se jeví jako potřebný doplněk k tomu, co již bylo ve shora zmíněném dřívějším dokumentu řečeno, je touto úvahou doplněno. Někdy v 70. létech min. stol. vycházel časopis Mladý svět. Časopis měl v každém čísle diskusní stránku pro čtenáře. V jednom z čísel se v této diskusi některý ze čtenářů kriticky zmínil o výroku nějakého doktora nebo studenta medicíny, že: „Když se to tak vezme je žena jenom lidská samice“. Ukazuje to, že právě tento výrok dokonale vyjadřuje pohled dnešního (jako tehdejšího) doktora na hodnotu života lidské bytosti (posuzováno podle jejich skutků). Čtenář nijak neskrýval své pohoršení. Nebylo těžké toto jeho rozhořčení pochopit a do jisté míry i sdílet. Ale vede to k uvědomění, jak mnoho žen, tím, že svůj stud znásilňují se vlastně zbavuje jedné ze základních hodnot svého lidství a shora zmíněnému výroku medika tak dává za pravdu. Nemalý vliv na jejich rozhodování má to, že tím nevybočují ze „stáda“, z davu. Nějaký projev osobní individuality v jejich argumentaci není znát. A ta jejich „argumentace“ je zjevně „opsána“ od „argumentace“ doktorské propagandy, která je projevem snahy udržet veřejnost v nevědomosti, neinformovanosti.. Jsou uváděny stále dokola ta stejná otřepaná a prokazatelně nepravdivá tvrzení, že doktor má k pacientovi (blíže neobjasněný) neosobní přístup, že žádný doktor ze zásady nikdy zbytečně neosahává, či neprohlíží člověka na nejintimnějších místech, a že pacientův stud je ze své podstaty falešný. Kdyby to nebylo k pláči, pak by to bylo i k smíchu. Stud je ryze lidská schopnost a je to dar, který má významnou funkci a smysl. Lze pochybovat, že někdo může nabídnout příklad studu nějakého jiného živočicha. Stud je v neposlední řadě také regulativ fungující jako zábrana proti nepatřičnému chování člověka. Určitě nejen, ale především v oblasti intimity. Je také faktorem lidské důstojnosti a proto si zasluhuje velice pozorného a šetrného zacházení.. V prvním (shora zmíněném) dokumentu bylo řečeno, že doktoři rádi označují svoje povolání jako umění, a že jedním z kritérií, která umění charakterizují je jeho estetický charakter, obsah, či rozměr. Speciálně v medicíně je tento fenomén určován v první řadě respektem studu a má na pacienta,na rozdíl od plácání o falešném studu apod. uklidňující vliv. Zkusme z tohoto hlediska pohledět na praktiky doktorů, co se týká zacházení s pacientem a zejména v takových oborech, které jsou lokalizovány do intimních míst lidského těla. Není snad gynekologické „vyšetřování“ z technického a estetického i etického hlediska obdobou úkonu hospodáře, který ohledává, osahává slepici (tedy samici), zda má či nemá v kloace vejce. A buďme v tom upřímní. Je to příklad ukazující jak se doktoři chtějí a umějí (tedy spíš nechtějí) zamýšlet nad aspekty své činnosti. S humorem bývá žena z podstaty svého pohlaví označována jako slepice. K problému ženství (ženské otázky), je však zapotřebí přistupovat s vážností. Jeho zlehčování neprospívá dobré věc. M.J. Husovi se připisuje výrok, že společnost klesne tak hluboko, jak ji nechá klesnout žena. Poslední stav a vývoj společnosti z hlediska tohoto problému ukazuje, že právě proto nelze formování společnosti ponechat pouze ženám. Správné a dobré celkové fungování společnosti je v zájmu každého člověka bez rozdílu pohlaví. Je evidentní, že styl doktorské činnosti se zakládá na přísloví, že účel světí prostředky. Nejenže lidstvo už dávno ví, že toto přísloví nemá absolutní platnost, ale je nutno v tom smyslu vzít na vědomí, že humánní nebo humanistické účely světí jenom humánní či humanistické prostředky. Pokud jde o strnulost zdravotnického aparátu, je možno jako příklad uvést z poslední doby dva problémy. Zrušení obvodní příslušnosti pacienta k doktorovi (obvodní systém) a přítomnost otců u porodu. V prvním případě vedli doktoři zuřivý boj o to, aby obvodní systém, který znemožňuje volbu doktora pacientem zůstal zachovaný. Život ale byl rozumnější a tento antihumánní systém byl po dlouhých tahanicích a obstrukcích z řad doktorů přece jen zrušen. V případě druhém to zpočátku vypadalo jako v prvním případě, ale když zde začal rozum vítězit a odpůrci této možnosti přec jen museli ustoupit, tak si vymohli aspoň to, že to bylo prohlášeno za tzv. „nadstandard“ a v duchu výroku, „když tatíci a maminy chcete aby u porodu byli oba rodiče, tak si to tučně zaplatíte. Prostě aspoň se vám pomstíme. Ptejme se jakým právem? Což původcem života není lidský pár? Jakým právem má být otec odstaven od události zrození svého potomka. On se snad někde toulal nebo zahálell, když se zakládal ten nový život? Kde ten chlap byl, když bylo dítě počato? A snad nemá se otec rovným dílem podílet na dalším růstu a výchově svého potomka? Tak jaký nadstandard?. Tyto příklady ukazují, že doktoři nejsou ti, kteří by pozitivně ovlivňovali (chtěli ovlivnit) vývoj humanity či humánnosti ve své profesi. A na tuto skutečnost by měla být zaměřena pozornost veřejnosti v neposlední řadě. Uvedené příklady názorně ukazují že jsou to doktoři, kteří se udýchaně plazí s vyplazeným jazykem za společenským vývojem pozitivních humanistických změn. Ba naopak, že takové změny snad nikdy nejsou v doktorských představách vítány. Ale někdy jsou přec jen iniciátoři pokroku. Tady můžeme jako příklad vidět jejich angažovanost v potratové politice. Dalším příkladem může být jejich arogantní a bezohledná iniciativa v boji za splnění svých platových vizí (akce „děkujeme odcházíme“). Je to ale pozitivní humánní pokrok? Antický lékař Hippokrates žil v 5. století př.Kr.. Jeho známá přísaha vydržela, byla respektována až do započetí komunistické vlády (dva a půl tisíce let), kdy byla nahrazena tzv. Doktorskou sponzí, v níž adept lékařství např. slibuje Československé socialistické republice a jejímu lidu: především to, že si bude vědom poslání vědy pro socialistickou společnost… Ostatní fráze jsou zde tak všeobecně formulovány, že se doktor vlastně nezavazuje k ničemu, protože vše je ponecháno na jeho subjektivním názoru, či výkladu který, jak známo, je příliš pružný. Novější sponze je pak pouze obměněna tím, že je z ní vymazána jen ta socialistická fráze. V Hippokratově přísaze můžeme naproti tomu číst:: Způsob svého života zasvětím podle svých sil a svědomí prospěchu nemocných a budu je chránit před každou úhonou a bezprávím. Ani prosbami se nedám pohnout k podání smrtícího léku, ani sám nedám k tomu nikdy podnět.. Stejně tak neposkytnu žádné ženě prostředek k vyhnání plodu… Jak vidno není divu, že Hippokratova přísaha se v naší společnosti, kde doktoři sami jsou pachateli bezpráví (a dalších z Hippokratova výčtu neřestí) na pacientech, leckomu nehodí do krámu (prý zastarala). Poukazy pacientů na žalostný stav etiky v jejich oboru jsou jimi bagatelizovány, ironizovány a ignorovány. Mělo by být tedy obnovení respektu Hippokratovy přísahy, úsilí o její renesanci, věcí všech vzdělaných, poctivých, čestných, úhrnem slušných lidí. Dnes už snad takoví lidé už nežijí? Nebo je jich tak málo? Miroslav Staněk Śíření je volné (nepodléhá žádným omezením) a doporučené. . EEO – Edice etické osvěty.
8. Leden 2014 - 14:45
Obrázek uživatele Návštěvník
A (anonym)
Na preventivní...Jak jí bude vyšetřovat když je panna?
8. Leden 2014 - 19:30
Obrázek uživatele Návštěvník
odpověď (anonym)
Jak jí bude vyšetřovat...Konečníkem.
8. Leden 2014 - 19:34
Obrázek uživatele Návštěvník
Staněk (anonym)
Respekt studu ve...Viz též: http://diskuse.doktorka.cz/strach-prohlidky-gynekologa
9. Leden 2014 - 18:31
Obrázek uživatele Návštěvník
verca (anonym)
jdu poprve na gyndu nejaka ktera je na tom stejne?
12. Červenec 2014 - 14:10
Obrázek uživatele Návštěvník
verca (anonym)
napis me na mail verca-l@seznam.cz
12. Červenec 2014 - 14:12
Obrázek uživatele Návštěvník
jsi jen klasick (anonym)
napis me na mail ...Úchyl-loudil
12. Červenec 2014 - 17:55
Obrázek uživatele Návštěvník
Co je úchyle? (anonym)
napis me na mail ...Vzrušuje tě gynda?
12. Červenec 2014 - 18:17
Obrázek uživatele Návštěvník
renča (anonym)
U gynekoložky jsem byla...at mi někdo vysvětlí, proč při gynekologické prohlídce musí doktor dávat, přímo strkat až dva prsty do pochvy?.to je jako by nás prstoval, proč to musí dělat, co tím zjistí?...napiště mi, děkuji...doktorka tohle nedělá.....
11. Červenec 2015 - 15:01
Obrázek uživatele Návštěvník
Silva (anonym)
U gynekoložky jsem byla...doktoři jsou arogantní, nevybírejte si gynekologa, je to chlap, jsou arogantní a tváří se, jak jsou vtipný, kakoukají na naše křivky a pak tam strkají prsty, nechutné, nechat se prstovat od cizího může...souhlasím tady s článkem, že každý má právo si vybrat svého doktora, při intimních věcí to má být opravdu lékařka....
11. Červenec 2015 - 15:03
Obrázek uživatele Návštěvník
silva (anonym)
Respekt studu ve...at mi někdo vysvětlí, proč při gynekologické prohlídce musí doktor dávat, přímo strkat až dva prsty do pochvy?.to je jako by nás prstoval, proč to musí dělat, co tím zjistí?...napiště mi, děkuji...doktorka tohle nedělá.....
11. Červenec 2015 - 15:05
Obrázek uživatele Návštěvník
Olina (anonym)
Při gynekologické prohlídce ti doktor prohlíží stydké pysky a poštěváka a aby tě mohl pořádně prohlédnout tak ti pipinu roztahuje prsty,na tom není nic neobvyklého.
12. Červenec 2015 - 13:35
Obrázek uživatele Návštěvník
Alena (anonym)
Jedna moje známá podala stížnost na gynekologa, protože si při vyšetřování prozpěvoval "Kdepak ty ptáčku hnízdo máš". Bohužel marně, zákony nic takového nezakazují a na nějaké morální kodexy se kašle.
12. Červenec 2015 - 20:40
Obrázek uživatele Návštěvník
Iva (anonym)
at mi někdo vysvětlí,...Po vyjmutí zrcadel následuje vyšetření pohmatem. Lékař kontroluje velikost, polohu a stav dělohy, vaječníků a porodních cest. Je to běžné vyšetření.
12. Červenec 2015 - 21:03
Obrázek uživatele Návštěvník
Prý (anonym)
Po vyjmutí zrcadel...gynekolog také kontroluje citlivost klitorisu. Jak to dělá?
13. Červenec 2015 - 13:20
Obrázek uživatele Návštěvník
! (anonym)
Praktickou funkční zkouškou.
13. Červenec 2015 - 13:26
Obrázek uživatele Návštěvník
Prý (anonym)
Praktickou funkční...No to toho vím.
13. Červenec 2015 - 14:14
Obrázek uživatele Návštěvník
Iva (anonym)
gynekolog také kontroluje...Nekontroluje. To je zase výmysl nějakého úchyla. Kdyby žena sama pociťovala problémy v této oblasti, asi by se lékaři svěřila, ale s tím nikdo nic neudělá.
13. Červenec 2015 - 15:13
Obrázek uživatele Návštěvník
sim (anonym)
U gynekoložky jsem byla...Doktoři nejsou žádné nadpřirozené, éterické, bezpohlavní bytosti, jsou to „od přírody“ obyčejní lidé. Studium medicíny nebo speciálně gynekologie ještě nikoho nezbavilo sexuální vnímavosti, pohlavního pudu. Neudělalo z žádného muže či chlapa eunucha. Stejně tak u žen. Nelze tedy vůbec přijmout, akceptovat či věřit, že doktor má, jak oni říkají, „neosobní“ přístup k pacientovi (z reálně biologického a psychologického hlediska je takové tvrzení nesmysl. přetvářka a lež, klamání druhých i sebe sama) a je jisté, že si „na své" přijde. Jinak řečeno: Kdyby stěny ordinací (ambulancí) mohly nebo uměly mluvit.... Rovněž tak významové spojení „falešný stud“ je jejich nesmyslným, hloupým propagandistickým výmyslem. Člověk se buď stydí, nebo, je-li citově dementní, retardovaný, nebo jakkoliv necitlivý, se nestydí. Stávající praxe je, především ve zmíněných oborech, pro mnoho žen a manželských párů psychickým tlakem na rezignaci na stud a osobitost citového založení, zásahem do rodinného života a tedy velkou, ba nesnesitelnou psychickou zátěží. Stud je přirozený cit a jeho umrtvování či potlačování a v jejich důsledcích jeho absence činí člověka psychicky, specielně citově, deficitního a patří do prostředí vykřičených domů a lehkých žen. Bez studu má člověk neúplnou, deformovanou, zmrzačenou, psychickou – citovou výbavu. Tato manýra přežívá z dob, kdy povolání lékařky bylo ženám jen velice těžko přístupné a tedy šlo o vzácné výjimky a lékařství ve všech oborech bylo považováno prakticky za čistě mužskou záležitost. Gynekologie prováděná muži, bez respektu tohoto citu, bez ohledu na citové založení klientů, jako by tvor mužského (a ne, jak je logicky přirozené, opačného, tedy žena) pohlaví byl předurčen (od kdy, kým, čím???) pro výkon této činnosti, je mírně řečeno, s odpuštěním, prasárna. Neochota doktorů diferencovat lidské osobnosti i podle jejich citového založení, v oblasti osobní intimity, zejména sexuality a nahoty, ukazuje na jejich etickou, kulturní a intelektuální úroveň. Jednou ze základních dimenzí lidství je také estetické vnímání. Jak v tomto ohledu se to má s činností (gynekologií) při níž je ženám přikazováno, aby exhibovaly svoji nahotu a nechaly se osahávat příslušníky opačného pohlaví, cizím mužem (chlapem), není nutné rozvádět. Nejenže by měl být pacient dotazován na přijatelnost toho či onoho vyšetřovacího (diagnostického) a terapeutického postupu, měl by s ním být dohodnut a výslovně vyjádřeno stanovisko pacientky (-a); oni ani tehdy, kdy je pacient iniciativní v této komunikaci, dávají znát, že jsou to oni, kdo bude pískat a pacient bude podle nich skákat protože jej „mají v hrsti“. Vytvářejí tím pro pacienty zábrany, kvůli nimž pacient návštěvu lékaře odkládá, váhá. Tento moment je stejně tak neslučitelný s humánním posláním medicíny, s jejím humanitním základem. Evidentně si osobují právo jakékoliv manipulace s pacientem. Z pacientů si dělají prostituty a prostitutky. A je jejich zřejmým přesvědčením, že je nikdo a nic nedonutí k slušnosti. Je to chyba či přesněji špatnost systémová. Je ale prostředí doktorské tak strnulý, zkostnatělý aparát, navíc organizovaný systémem vzájemného zaštiťování (obdobně jako u mafií), že není schopen jakýchkoliv reforem svých zaběhnutých praktik, vedoucích k jejich polidštění, či zlidštění sám od sebe ze svého zamýšlení se a uvědomění a ze své iniciativy. V oblasti etického „myšlení“ jsou doktoři v nějakém ani ne středověku, jako spíš v nějakém prehistorickém dávnověku v protikladu k pokroku v oblasti jejich technického vybavení. Ve věci respektu lidské důstojnosti v smyslu obsahu tohoto dokumentu jde o zneužívání obav lidí o svoje zdraví a tím způsobem o zneužití důvěřivosti občanů – pacientů. Je to citové vydírání v pravém smyslu toho slova. Aby se mohlo něco změnit, musí to být od doktorů vyžadováno pacienty. Nestyďte se tedy jedíné: Připomenout doktorům, že cokoliv, co vám navrhují nebo od vás žádají máte právo odmítnout, že se stydíte, že je to naprosto přirozené, že je to vaše nezadatelné přirozené právo a jejich povinností, plynoucí z humanitní povahy, z humanitního základu jejich povolání, které jim nikdo nevnucoval, je toto vaše právo bez zaujetí, bez nevraživosti či jakékoliv averze vůči pacientovi respektovat. Nesmějí pacientovi přikazovat. Vše musí být záležitostí dohody a pacientova jasného a dobrovolného, nijak nevynuceného (ani psychickým nátlakem, např. zastrašováním) souhlasu. Mimo jiné také za to jsou placeni.Toto by si měl každý pacient uvědomit a na tom si u doktora stát, či na tom trvat. V žádném případě nestát před doktorem jako ponížený prosebník. Skutečnost, že toto se děje v 21. století, kdy antropologové a filozofové – humanisté a etikové se zamýšlejí nad originalitou a jedinečností lidské bytosti, že se to děje v oboru, který má být službou tomuto unikátnímu fenoménu, nad tím každému soudnému člověku zbývá jenom nechápavě kroutit hlavou. Takový stav by se dal chápat jako nouzový, a nevyhnutelný, jako provizorium v polních lazaretech za prvními liniemi na bojištích světových válek, nikoliv však jako společenská norma chování člověka v období hlubokého míru v životě lidské společnosti. Chování doktorů v současném systému jejich činnosti, v němž mají prakticky zajištěnu nepostižitelnost a beztrestnost za jakoukoliv jejich nepřístojnost, naprosto ignoruje běžné normy slušnosti ve společenském životě, v mezilidských stycích. Kde jinde najdeme případy, že ten, kdo vstupuje do intimní sféry druhého člověka si vyhrazuje právo nebrat ohledy na jeho názory a především na jeho cítění a diktovat svoji hegemonii v tomto kontaktu, jak tomu je u doktorů v jejich jednání s pacientem? Nakonec stojí za zjištění i to, kolik doktorů vůbec ví o Úmluvě o lidských právech v biomedicíně a Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny Rady Evropy z Ovidea 1997, které ČR ratifikovala a o Kodexu práv pacienta (všechny tyto dokumenty jsou k dispozici na internetu). Kolik doktorů tyto dokumenty mělo v rukách, kolik jich je četlo a co si o nich myslí. Skutečnost je taková, že vám doktoři dají znát, že jim s nimi můžete vlézt na záda. A takový postoj a chování doktorů týkající se etických principů, který je opovrhováním lidskou důstojností, zasluhuje adekvátní reakce pacientů. Toto vše nabízíme k zamyšlení a pro uvědomnění si toho, že pacient nemá a nesmí být ani není v kontaktu s doktorem bezprávnou bytostí, ale občanským partnerem. A že pán doktor není totéž co pán bůh. Což, jak je všeobecně známo, velká většina doktorů dodnes nepochopila. Nenechejte si od nich vnutit fikci, že jsou něco co ve skutečnosti nejsou, protože vůbec nemohou být. Bylo by to k vaší škodě. Miroslav Staněk
18. Červenec 2015 - 11:01
Obrázek uživatele Návštěvník
Ajča (anonym)
Teda to je pěkný článěk a souhlasím, nesmíte si to nechat líbit. Mám taky podobné nepříjemné zkušenosti, ale naštěstí ne osobně, chodím výhradně k doktorce :-) źenský doktor má být žena, opravdu je to nedůstojné a potupné, jak s intimního, tak i sexuálního hlediska.Někdo může říci, že má doktora, který takový není, ale je pravda, že studium lékařsví, obzvlášt gynekologie ještě nikoho nezbavilo sexuální vnímavosti, pohlavního pudu a pokud se ptáte proč?..protože to prostě nejde, příroda je silnější, chlap je chlap a žena je prostě žena a stud mezi nima je opravdu na pravém místě, je to součástí normálního člověka.
18. Červenec 2015 - 11:08
Obrázek uživatele Návštěvník
Renata (anonym)
Teda to je pěkný článěk...Jsi hloupá a zaujatá.
18. Červenec 2015 - 15:17
Obrázek uživatele Návštěvník
Linda (anonym)
souhlasím, agynekolog je čistě ženský doktor, slyšíš to žensky a žena by měla chodit jen k ženě, jednak žena jí má a prodělá si během života vše co ty a navíc je to přirozené, nemáš stud, neznásilnujte svůj stud, je to obrana, že je něco špatně , je to obrana rozumu, navíc doktor je chlap a narodil se jako chlap, neznamená, že když má bílí plášt, že přestává být chlapem, Ještě nikdy studium medicíny a hlavně gynekologie nikoho nezbavilo sexuální vnímavosti, pohlavního pudu u žádného může, stejně tak i u žen. Gynekologové nejsou žádné nadpřirozené, éterické, bezpohlavní bytosti, jsou to „od přírody“ obyčejní lidé. svlékat se před chlapem opravdu ne !
19. Červenec 2015 - 7:31
Obrázek uživatele Návštěvník
Renata (anonym)
souhlasím, agynekolog je...Nutí tě k nim nikdo chodit? Nenutí....tak co řešíš?
19. Červenec 2015 - 12:25
Obrázek uživatele Návštěvník
Renata (anonym)
Já si myslím,že je to úplně jedno,není potřeba se stydět,je to jejich práce a pokud muž není úchylný,pak on to bere jen a pouze za svojí práci.Takových žen za den vidí.Pravda ale je,že dnes jsem ráda,že chodím k ženské doktorce,že je to žena jako já.
19. Červenec 2015 - 12:30
Obrázek uživatele Návštěvník
On (anonym)
No boli sme tak vychovaný preto máme mužské WC a ženské oddelenie v nemocnici tak isto nech si každý vyberie podľa chuti ženalebo muž ale veľa žien oveľa radšej chodí k mužovi pripadá im to normálnejšie ale tak isto je skupina žien ktorím pripadá normalnejšie chodiť k žene takže dúležité je len slobodne sa rozhodnúť
19. Červenec 2015 - 12:42
Obrázek uživatele Návštěvník
Renata (anonym)
Určitě.Také jsem v mládí chodila k lékaři a vůbec mi to přišlo normální,žádné stydění,snad až ted v dospělosti jsem ráda,že je to právě ženská.
19. Červenec 2015 - 14:12
Obrázek uživatele Návštěvník
Božena (anonym)
Choďte na gynekologické prohlídky jednou za rok, moc prosím choďte. Zemřela mi dcera, bylo jí 32, nikdy na prohlídce nebyla, možná byla dokonce panna, nevím. Jednou se jí udělalo špatné a odvezli jí do nemocnice. Vyšetření ukázalo rakovinu vaječníků v tak pokročilém stádiu s metastázemi, že nebylo pomoci. Styděla se? Nikdy se o tom nechtěla bavit,
19. Červenec 2015 - 19:15
Obrázek uživatele Návštěvník
Renata V. (anonym)
Choďte na gynekologické...Boženo, díky za příspěvek. Jsi hodná, že jsi se s tím svěřila. Často jsem tady i jinde četla, že když žena nemá potíže, není důvod tam chodit. Mně zemřela kamarádka ve 40 letech. Od porodu na gynekologii nešla, přeci když nemá potíže, tak co by tam dělala. Potom už jí nebylo pomoci.
19. Červenec 2015 - 23:23

Stránky

Přidat komentář

Reklama

Reklama