0 příspěvků / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Zuzana (anonym)
Fakt se to chlapům tolik líbí? Že bych to zkusila? Holky, díky za tip.
28. Srpen 2006 - 16:06
Obrázek uživatele Návštěvník
Helena (anonym)
Feromony údajně obsahuje i Chanel no.5. Neslyšely jste o tom náhodou něco?
28. Srpen 2006 - 18:42
Obrázek uživatele Návštěvník
Patrik (anonym)
Poraďte, prosím... Vyrabí některá ze známých farmaceutických firem také feromony? Byla by to záruka jejich přítomnosti v produktu...
3. Září 2006 - 17:00
Obrázek uživatele Návštěvník
Patrik (anonym)
Případně, v kterých pánských selektivních parfémech feromony jsou?
3. Září 2006 - 17:02
Obrázek uživatele Návštěvník
www.stránky (anonym)
VĚDECKÉ DŮKAZY O ÚČINNOSTI FEROMONŮ. Důkazem o účinnosti feromonů může být i letošní Nobelova cena, udělena lékařům Richardu Axelovi a Lindě B. Buck. Více informací naleznete na oficiálních stránkách Nobelprize.org
4. Září 2006 - 15:49
Obrázek uživatele Návštěvník
www.stránky (anonym)
Feromony: Příběh profesora Berlinera Jan Žďárek 01.03.2001 08:56 Minule, v příspěvku "Syndrom ženských domovů", jsme se seznámili s výsledky bádání Američanky Marthy McClintockové, která objasnila úlohu lidských feromonů při synchronizaci menstruačních cyklů spolubydlících dívek. Po zveřejnění jejích prvních objevů začátkem 70. let se lidské feromony dostaly rychle do povědomí nejprve odborné, ale posléze i laické veřejnosti. Termín, který předtím znalo jen pár zasvěcenců a který byl spojován především s pohlavními atraktanty motýlů, je dnes čas od času skloňován ve všech pádech nejrůznějšími novinami a časopisy na celém světě. Díky mohutné reklamní kampani různých voňavkářských firem se slovo feromon stává pro mnoho lidí synonymem instantního atraktantu pro druhé pohlaví, když ne přímo šípu z luku Kupidova. V roce 1992 jedna australská studie dokonce zjistila, že platební morálka dlužníků, jimž byly zaslány faktury napuštěné lidským feromonem, byla oproti nenavoněným kontrolám asi o pětinu vyšší. Produkt se pochopitelně stal rázem předmětem zájmu nejrůznějších výběrčích dluhů. I když si většina reklamních sloganů na feromony nic nezadá s věrohodností populárních horoskopů, přece jen se množí i v respektovaných médiích seriózní populární i odborné články o nových překvapivých objevech v oblasti chemické komunikace mezi lidmi, takže ani kritičtější část veřejnosti neztrácí o tato lechtivá témata zájem. Jednou z nejpozoruhodnějších zpráv, která zájem o lidské feromony rozvířila, bylo "znovuobjevení" záhadného přídavného čichového orgánu, tzv. vomeronasálního orgánu u člověka. Tento orgán mají všichni savci a vnímají jím nepatrná množství látek, jimiž si zvířata sdělují spoustu informací, například že hledají partnera, že jsou v říji, nebo dokonce kdo je otcem jejich mláďat. Vomeronasální orgán je malá trubičkovitá struktura ústící do nosní dutiny. Její stěna je vystlaná receptorovými buňkami napojenými na přídatný čichový lalok mozku a přední část centra řídícího řadu podvědomých činností spjatých s reprodukcí a chováním. Jsou to zcela jiné oblasti mozku než je normální čichový lalok, vnímající prostřednictvím čichové výstelky nosu vůně potravy či pachy nebezpečí. U dospělého člověka byl vomeronasální orgán považován za nefunkční vývojový rudiment, i když byla jeho existence známa už od začátku 18. století. Roku 1991 se v Paříži konalo mezinárodní sympozium o savčích feromonech. Většina příspěvků se však věnovala feromonům člověka, neboť se na něm sešli zástupci snad všech badatelských týmů zabývajících se touto problematikou. Prvním velkým překvapením byla zpráva, že lidský vomeronasální orgán je tak běžný jako třeba oči nebo uši. Mikroanatomickými metodami v něm vědci objevili smyslové buňky velmi podobné buňkám těchto orgánů jiných savců. Jedinou vadou na kráse těchto pozitivních zpráv byla skutečnost, že se nikomu nepodařilo vystopovat nervové spojení orgánu s mozkem. Má-li tedy člověk vomeronasální orgán, k čemu mu slouží? Má nějakou smyslovou funkci, a jestli ano, na co je citlivý? Na tyto provokativní otázky se pokusili svým referátem na sympoziu odpovědět dva vědci z lékařské fakulty v Utahu, Luis Monti-Bloch a B.I.Grosser. Do nosu dobrovolníků pouštěli mikrosondou vzduch obsahující různé látky a současně snímali z čichových buněk i z buněk vomeronasálního orgánu elektrofyziologické signály, které testované chemikálie vyvolaly. Když použili běžnou vůni - hřebíčkový olej, silně reagovaly čichové buňky. To nepřekvapuje, protože olej má pronikavou vůni, kterou naše čichové receptory citlivě vnímají a do mozku posílají zprávu: "hřebíček". Vůně hřebíčkového oleje však nijak nevzrušila receptorové buňky vomeronasálního orgánu! Přesně opačné odpovědi obou typů smyslových receptorů však výzkumníci dostali, když testovali jiný soubor látek. Ty vyvolaly silnou odezvu právě jen ve vomeronasálním orgánu, zatímco čichové buňky na ně tentokrát vůbec nereagovaly. Všichni účastníci sympozia chtěli samozřejmě vědět, co je to za tajemné látky, které na vomeronasální orgán tak silně působí, aniž by je člověk vědomě cítil. Je to lidská obdoba zvířecích feromonů? Jak k nim badatelé přišli? Výsledky však zůstaly tak tajemné, jak byly senzační. Nikdo z účastníků sympozia se víc nedověděl, neboť Monti-Bloch a Grosser je označili jen kódovými čísly. Své jednání omluvili sdělením, že vzorky získali laskavostí "firemních zdrojů". Proč ale nemohli odhalit jejich chemickou podstatu? Chceme-li znát uspokojivou odpověď, musíme se vrátit o třicet let zpátky na lékařskou fakultu do Salt Lake City v Utahu. Hrdinou příběhu bude dr. David Berliner, který tam od 50. let působil jako profesor anatomie a věnoval se studiu vlastností látek z lidské kůže. Vzorky odumřelé kůže ke svým výzkumům získával seškrabáním vnitřního povrchu sádrových obvazů sňatých z pacientů se zlomenými končetinami, a těch měl prakticky neomezené množství. Při svém výzkumu si Berliner všiml, že určité kožní extrakty mají podivné vlastnosti. Vzpomíná, že když jednou nechal v laboratoři baňku s takovým extraktem otevřenou, pozoroval na sobě příjemný pocit uvolnění a zvýšené sebejistoty. Změnu zaznamenal i na chování spolupracovníků - ti byli k sobě přátelštější a podle jeho slov v kolektivu převládl duch spolupráce. Když baňku z laboratoře odstranil, přátelské chování kolegůse vytratilo. Berlinera účinky extraktu nesmírně zaujaly, ale v dalším jejich výzkumu mu zabránily jiné povinnosti, a tak údajně lahvičku s extraktem dobře zazátkoval a uložil do mrazáku. Čemu všemu se dál věnoval, nám není známo. Jisté je, že opustil akademickou půdu a po čase jezdil v červeném Rolls- Roysu. Kdy lahvičku se zázračným extraktem odzátkoval, aby pokračoval ve výzkumu jejího obsahu, není také jisté. Jisté je jen to, že v tu dobu už měl vlastní laboratoř a že byl spoluvlastníkem dvou prosperujících firem, Erox Corporation se sídlem v New Yorku a kalifornské Pherin Pharmaceuticals Inc. Berliner od začátku předpokládal, že jeho extrakty z kůže mohou obsahovat lidské feromony. Objasnění složení látky, která přináší dobrou pohodu a sebeuspokojení, by bylo fenomenálním úspěchem s nedozírnými následky pro medicínu i kosmetický průmysl a se stejně nedozírnými komerčními zisky. Proto do projektu zapojuje další výzkumníky s cílem prostudovat biologické účinky extraktů a zevrubně poznat vomeronasální orgán u člověka. Po získání prvních pozitivních výsledků dychtí účinky látek zveřejnit, nechce však prozradit jejich chemické složení. Identita látek musí zůstat přísně střeženým tajemstvím, dokud své objevy nepatentuje. Berliner proto hledal vědecké fórum, na němž by se svými výsledky pochlubil. Pařížské sympozium se k tomu ideálně hodilo. Firma Erox se stala jeho hlavním sponzorem. Teď už také chápeme, proč Monti-Bloch s Grosserem děkovali společnosti Erox za poskytnutí vzorků a proč je označovali jenkódy. Byly to aktivní složky extraktu z lidské kůže a jejich chemické složení bylo Berlinerovým tajemstvím. Vystoupení Berlinerova týmu na sympoziu splnilo svůj účel. Zázračné látky z kůže se dostaly do obecného povědomí a v roce 1993 dává Erox na trh dva parfémy. Proti všeobecnému očekávání však Erox feromony nepředstavuje jako sexuální atraktanty či afrodiziaka (to se objevilo až v reklamních sloganech četných pozdějších následovníků, když se boj o zákazníka feromonových voňavek vystupňoval), ale slibuje, že se navoněná osoba bude cítit lépe a sebejistěji. I to může konečně zvýšit naději na úspěch u druhého pohlaví. Dámský parfém obsahoval výtažek z ženské kůže a působil jen na muže, pánská vůně nesla odpovídající mužský feromon. Jejich skutečné chemické složení odhalily teprve v roce 1994 dva americké patenty, jejichž autorem byl - kdo jiný než Berliner. Vědci, kteří do nich dychtivě nahlédli, však nemohli potlačit své zklamání. Dalo by se vyjádřit povzdechem "nic nového pod sluncem". Jednalo se o steroidní látky typu androstenů - ty pocházely od mužů a působily na ženy - a ženských estrenů působících především na muže. Dlužno poznamenat, že dva z androstenů, 16-androstenol a 16-androstenon, byly už dlouho předtím známé jako kančí feromon podněcující u prasnic pohlavní pud a usnadňující páření. Zootechnici si je mohou dokonce opatřit ve formě sprejů. Berlinerovi však na mínění pochybovačných kolegů zas tolik nezáleželo - účelu bylo dosaženo. Jeho parfémům se dostalo v médiích náležité publicity. Celou jeho story o objevu lidských feromonů uveřejnil The Wall Street Journal a nejpopulárnější americký módní magazín Vogue. Interview s jejich "objevitelem" se dostalo i do seriózního celonárodního zpravodajského pořadu The MacNeil-Lehrer News Hour, který je jakousi obdobou naší "jednadvacítky", tedy deníku veřejnoprávní televize sledovaného především americkými intelektuály. Předloni vyšla ve Spojených státech i kniha Vůně lásky z pera novinářky Michelle Kodisové. Ruku jí vedl sám profesor Berliner. Může být tedy o nezaujatosti takového vyznání nějakých pochyb? A přesto, objev feromonové komunikace u člověka může mít dalekosáhlé praktické důsledky, a to nejen v kosmetice, ale především v medicíně. Stojí proto za to, abychom prchavým vůním lidského těla věnovali ještě jednu epizodu...
4. Září 2006 - 15:51
Obrázek uživatele Návštěvník
www.stránky (anonym)
http://www.erox.cz/
4. Září 2006 - 16:01
Obrázek uživatele Návštěvník
www.feromony.cz (anonym)
Časopis McCalls's "Feromony mohou nejen zlepšit váš sexualní život, ale i vas pracovni protože feromony, které vaše tělo vysíla vytváří u protějšího pohlaví přirozené romantické pocity. " The Los Angeles Times: "Vědecké studie dokázaly, že subjekty navoněné feromony prováděli sex častěji než subjekty nenavoněné." CNN: "Síla vůní je nepopiratelná. Lidé jsou stále ovlivňováni chemikáliemi, které se nacházejí v ovzduší jako jsou například feromony. Výzkumníci z univerzity v Chicagu tvrdí, že mají první důkaz o tom že lidé produkují a také reagují na feromony ." Úspěch feromonů jste mohli spatřit na CNN, ABC, 20/20, či v různých lékařských časopisech, novinách a mnoho dalších magazínech!
4. Září 2006 - 16:12
Obrázek uživatele Návštěvník
Kolya (anonym)
http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=1896
4. Září 2006 - 16:23
Obrázek uživatele Návštěvník
Jasoň (anonym)
Tak teda nevím, ale celkem mě to zviklalo...
4. Září 2006 - 17:13
Obrázek uživatele Návštěvník
Dalila (anonym)
http://www.aukro.cz/item125638823_chcete_zvysit_sexualni_pritazlivost_feromon.html
20. Září 2006 - 10:48
Obrázek uživatele Návštěvník
Jerry (anonym)
Jak být úspěšný Vědcům se podařilo izolovat a synteticky vyrobit steroidy, ze kterých se skládají lidské feromony. FEROMON spraye jsou vyráběny laboratorně a jsou 20x silnější než přirozené feromony lidského těla. Preparáty dokázaly svůj efekt ve vědeckých testech. Množství stačí 4-5 měsíců obvyklého denního používání. Chcete vědět jak být úspěšný ve Vašich milostných vztazích? Co působí, že někteří mají silný sex-appeal a velký úspěch u žen zatímco jiným se moc nedaří? Obvykle každý posuzuje vzhled, stavbu těla, osobnost a další, ale existuje ještě mnoho dalších faktorů. Klíčem k úspěchu jsou feromony. Lidské feromony Vám mohou umožnit zvýšit Vaší sexuální přitažlivost, vystupovat přirozeněji a dosáhnout lepších výsledků ve Vašich vztazích s druhými. Jak jistě víte, tak se feromony vyskytují ve zvířecí říši, kde tvoří velmi silnou sexuální odezvu. Pach feromonů není cítit, ale má neuvěřitelný účinek. Chemikálie ovlivňuje sexuální apetit mužů. (San Francisco State University, profesor Norma Mc Coy - AFP, 2002-03-22) Není to pouze pohled, sluch a cit, které hrají roli při výběru partnera. Jak ukazují současné vědecké výzkumy, pro výběr partnera má význam i pach. Tyto pachové signály jsou však tak subtilní, že je člověk nemůže cítit. Nazývají se feromony a prodávají se dokonce ve flakonech, aby se zvýšila síla přitažlivosti. (Femina, 11,2002) Měla sex 4x častěji Feromony jsou druhy pachových signálů, které vylučují zvířata, aby vyvolala psychologickou odpověď u opačného pohlaví stejné rasy. Také lidé vylučují feromony. Ve studiích dodali vědci feromony do parfémů pro ženy. Testované osoby byly ve věku 19-48 let, svobodné s normálním menstruačním cyklem. Jedna z žen sdělila novinářům, že dříve měla sex 1x za týden. S novým feromonovým parfémem měla sex 4x častěji. Feromony dávají signál mužům, že žena je připravena k oplodnění (dle profesorky Normy Mc Coy).( ta je připravená neustále)
20. Září 2006 - 10:49
Obrázek uživatele Návštěvník
Karel (anonym)
No teda, teď jste mi nasadili brouka do hlavy...
21. Září 2006 - 8:57
Obrázek uživatele Návštěvník
Helena (anonym)
A kde bych ten parfém sehnala??
21. Září 2006 - 9:21
Obrázek uživatele Návštěvník
Jenda (anonym)
Zadej si na netu ,,feromony" a vyskočí tam několik odkazů.
21. Září 2006 - 12:09
Obrázek uživatele Návštěvník
Liška podšitá (anonym)
www.pherone.com
21. Září 2006 - 12:20
Obrázek uživatele Návštěvník
Eliška nepodšit (anonym)
Důkazem o účinnosti feromonů může být i letošní Nobelova cena, udělena lékařům Richardu Axelovi a Lindě B. Buck. Více informací naleznete na oficiálních stránkách Nobelprize.org Vuně Natural Attraction jsou jedinými produkty, jejichž kvalita je podporována mimo jiné patentovým úřadem USA.
21. Září 2006 - 12:22
Obrázek uživatele Návštěvník
Kamil (anonym)
Asi to fakt funguje Mé partnerce prý přirozeně "voním" a mou "vůni" má prý ráda. Taky jsem si (nenápadně) všiml, že ji vůně kůže docela vzrušuje... Pochopitelně nelze problematiku feromonů absolutizovat! Hraje zde roli spousta dalších faktorů - fyzická i psychická přitažlivost, "vzorce" ideálního partnera ve spojení s obecnými preferencemi, kulturou, výchovou, něco dělají geny... No a z tohoto soudku jsou i ty "vůně". I když obecně asi partnerova kůže (= feromon) vzrušuje...
21. Září 2006 - 12:25
Obrázek uživatele Návštěvník
Dwarf (anonym)
Nevím,jestli na mne působí ty lidské feromony nějak jinak, ale obecně mi potící se lidé nepřipadají nijak přitažliví a vyvolávají ve mně namísto reflexů sexuálního chování reflex dávicí či útěkový. Obzvlášť silné je to v letní době v prostředcích pražské městské hromadné dopravy!
21. Září 2006 - 12:26
Obrázek uživatele Návštěvník
Tadeusz Lychnic (anonym)
Zastanawiasz si? czasem dlaczego niektóre osoby poznaj? swojego wymarzonego Partnera lub Partnerk? i prowadz? bardzo intensywne ?ycie erotyczne? Nawet je?eli nie s? zbyt atrakcyjne? Chcesz odmieni? swoje ?ycie, czerpa? wi?cej S E K S U z ?ycia? Jak to zrobi?? Odpowied? jest prosta! Pomog? w tym F E R O M O N Y.
21. Září 2006 - 12:30
Obrázek uživatele Návštěvník
mido (anonym)
Já polsky neumím!! Přelož!!
21. Září 2006 - 12:41
Obrázek uživatele Návštěvník
Jan (anonym)
www.feromony.kvalitne.cz/
21. Září 2006 - 12:42
Obrázek uživatele Návštěvník
Jacek (anonym)
http://www.e-intime.eu/nove-zbozi/
21. Září 2006 - 12:43
Obrázek uživatele Návštěvník
Tomík (anonym)
Feromony nejsou na světě určitě jen tak pro nic za nic. Žena (ale i muž) získává podvědomě z pachu důležité informace, například je-li imunitní systém muže slučitelný s jejím. Zajímalo by mne, má-li vliv i používání obyčejných parfémů (tedy bez feromonů). Mohou látky v nich obsažené zmást náš 'rozhodovací systém' při volbě partnera?
21. Září 2006 - 12:45
Obrázek uživatele Návštěvník
Mimís (anonym)
Feromony jsou sexuální vábivé látky, které se dosud dělí do dvou druhů: Androstenol je látka produkovaná ve varlatech, která se svou strukturou podobá testosteronu. Alfa androsterol vonící po santalovém dřevu, což u žen zvyšuje sexuální žádostivost. Feromony se uvolňují v dechu nebo potu a jsou zachytávány vomeronasálním orgánem (VNO)
21. Září 2006 - 12:47
Obrázek uživatele Návštěvník
Katka (anonym)
Koupila jsem si feromonový parfém HOT před 2 dny a ted čekám co to udělá s přítelem o víkendu
21. Září 2006 - 12:49
Obrázek uživatele Návštěvník
Karlouš (anonym)
http://www.retarder.cz/clanky.php?id=145
21. Září 2006 - 12:50
Obrázek uživatele Návštěvník
Helena (anonym)
Katko, dej vědět :-) Dííky!
21. Září 2006 - 20:01
Obrázek uživatele Návštěvník
Gigi (anonym)
Kde se dá takový parfém koupit?!
22. Září 2006 - 9:19
Obrázek uživatele Návštěvník
Johny (anonym)
No, existuje několik internetových stránek, ale nejsou to podvody? Taky je to dost drahý...
22. Září 2006 - 10:53

Stránky

Přidat komentář