1670 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Pepinoo (anonym)
Třeba podle indické hinduistické filosofie sánkhji existuje takzvaná "duchovní" evoluce vniklá tisíce let před Darwinem. Kdy duše postupuje od nejnižších forem života "zárodkových" přez rostliny a zvířata až k člověku. Tomu říkají samočiný - sahadža karman (Neplést se sahadžajogou, to je o něčem úplně jiném) Člověk podle oné filosofie vytváří již karmu individuální. A může se dát buď na cestu návratu, do původního nerozlišitelného stavu (paramatman joginů či nirvána buddhistů) ale může také, když například pomocí jógy získá nadpřirozené síly - siddhi postoupit na vyšší stupně vývoje, mezi bytosti takzvaně nadpřirozené. Vývoji od zýrodkového života k člověku říká sánkhjová filosofie 7 stupňů nevědomosti. Pak má nšledovat 7 stupňů poznání, přez různé duchovní světy od nejnižšch siddhů a vidjádharů až k Trimůrti (Brahma, Višnu. Šivaú)......... Podle mně velice zajímavý evoluční náror.
5. Srpen 2012 - 17:50
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Asi sis toho nevšim, ale já...Asi sis toho nevšim, ale já o nemluvim o rozmnožování hub. Týýývole, zajímalo tě, jestli pohlavní rozmnožování může přinášet evoluční výhodu i bez spermií a vajíček. Tak jsem ti nanesl příklad, že to jde i bez těchto vymožeností Takže houby jo. Tam to funguje dodnes. Jestli se sem touhle cestou pokoušíš propašovat argument "nezjednodušitelné složitosti, tak ani touhle cestou to nepůjde. Jestli ti to nejde pod fousy, ohol si je. Předstupeň pohlavního množení bylo to, čemu se říká horizontální výměna genetické informace. Dodnes tuhle metodu hojně a veleúspěšně používají mikrobi, když si budují rezistenci například proti antibiotikům. K tomu, co jsi vygůglil jen tolik, že je to evolučně vyplhaný super de luxe model, se všema možnýma vychytávkama. Dobrat se počátku bude stejně komplikované jako pokoušet se dekompilací dohrabat ke zdrojovému kódu nějakýho hodně košatého programu.
5. Srpen 2012 - 18:44
Obrázek uživatele Návštěvník
(-_-) (anonym)
Týýývoléé, seš úplně mimo, spi dál...:-)
5. Srpen 2012 - 19:41
Obrázek uživatele Návštěvník
Zvědavec (anonym)
Něco od Filipa Tvrdého: Jerry A. Coyne Evolution, 17 May 2012 http://dx.doi.org/10.1111/j.1558-5646.2012.01664.x Nedávno jsem byl svědkem, jak se jeden český katolický filosof na oko podivoval, proč by měli mít věřící problém s darwinismem. Odhaduji, že si tento postoj osvojil během svého vatikánského výcviku, protože stanovisko Svatého stolce je v případě evoluční teorie přeci jen poněkud vyspělejší než u jiných křesťanských denominací. Přesto se jedná o klasický fígl z oboru "lhaní pro Ježíše", jenž neobratně maskuje neradostnou situaci mezi katolíky. Pokud se například rozhlédneme po českých zemích, najdeme spoustu křesťanských apologetů, kteří myšlenku darwinistické evoluce odmítají více či méně explicitně: Petr Hájek(1), Pavel Kábrt(2), Vladislav Běha(3)l, Ivan O. Štampach(4), Jiří Fuchs(5), Jan Horník(6), Jiří Stodola(7), Michal Semín(8) nebo Jiří Vácha(9). Povšimněte si, že jsem na seznam nezařadil jen kreténcionisty mladé Země, ale i zastánce takzvané teistické evoluce, která má tendenci vydávat se za teorii slučitelnou s vědou. Dokonale rozumím ambicím teistických evolucionistů naskočit do rozjetého vlaku vědy a nenechat se z něj za jízdy vyhodit, protože v 21. století je dost obtížné činit cokoli jiného. Prohlásit na veřejnosti "nevěřím v evoluci" má na posluchače zhruba stejný dopad jako přiznat "jsem politováníhodný blbec". Nemá smysl připomínat, že evoluční teorie má myriády dokladů ze všech vědeckých disciplín a že se teorie navíc nepřijímají na základě nepodložené víry, ale díky jejich konzistenci a podpůrné evidenci. Teistický evolucionista sice tvrdí, že sympatizuje s vědou, ale bezdůvodně se do evolučního procesu snaží propašovat nadpřirozeného aktéra, který vývoj občas usměrní. Naivnější teisté vidí inteligentní design skoro všude, takže božský kutil prý přímo zkonstruoval oko, buněčný bičík, imunitní systém, srážlivost krve nebo vyšší nervovou soustavu. Poučenější teisté se zoufale snaží prošmejdit mezery, které po sobě věda zanechala, a nadpřirozenému nádeníkovi ponechávají v kompetenci jen menší fušky nebo zcela imaginární úkony, jako je třeba vdechnutí života do neživé hmoty, umístění duše do prvního příslušníka naše druhu nebo konstrukce lidského vědomí. Ani takto sofistikovaná verze teistické evoluce ovšem není slučitelná s vědou, protože seriózní vědci se bez nadpřirozených intervencí zcela obejdou - pro takové zásahy neexistuje důvod ani doklady. Snad žádný věřící nechce mít za pánaboha impotenta, který by si na přírodu sice šáhnout chtěl, ale díky vědě nemůže, a proto teologové a filosofové do umdlení spekulují o tom, jak Hospodina dostat aspoň na první metu. Každý nábožensky zaměřený text o evoluci se tak stává protivědeckou propagandou, i když může nabývat podoby na pestré škále mezi pomatenými žvásty o potopě světa a neméně pomatenými kecy o nemohoucím pámbíčkovi, jenž si tu a tam upšoukne do svého stvoření, jako správný gentleman co nejméně nápadně. Většina křesťanských textů není filigránskou teologií, zpravidla se jedná o brutální příval polopravd a lží, které mají za cíl zdiskreditovat evoluční biologii či vědu jako celek. Čtenář Petr Korda mě upozornil na hezký příklad(10), který vyšel v časopise Milujte se!, o němž jsem už několikrát se zalíbením psal, viz (11) a (12). Šéfredaktor tohoto plátku pro duševně zaostalou mládež Pavel Zahradníček (13) dal dohromady články "Stvoření a evoluce" a "Soumrak Darwinovy teorie"(14), jejichž obsah lze nejlépe vyjádřit podtitulky: "stvoření a evoluce - skutečnosti, které nejsou v protikladu" a "námitky biologů proti darwinismu". Už jenom za obrazový doprovod by měl autor vyhledat odbornou pomoc, kvůli obsahu bych mu zase doporučil vrátit se na základní školu a zopakovat si přírodopis pro druhý stupeň. Pokud vám nevadí dělat si legraci z postižených a smát se cizímu neštěstí, nahlédněte do mentálního života pátera Zahradníčka, jemuž ani středně těžká mozková dysfunkce nezabránila v získání doktorátu z teologie. (Přiznávám, že jsem diagnózu páterova duševního stavu provedl na dálku a bez jakýchkoli důkazů, tedy teologicky.) Na ochutnávku předkládám malé soustíčko ze Zahradníčkovy opulentní hostiny nesmyslů a pitomostí: Křesťan může přijmout evoluční teorii, pokud ovšem nepropadne mylnému přesvědčení evolucionismu, který se dívá na člověka jako na nahodilý výsledek biologických procesů. Evoluce předpokládá, že je tu něco, co má schopnost se vyvíjet. O původu tohoto "něčeho" však nic neříká. Rovněž otázky bytí, podstaty, důstojnosti, úkolu, smyslu a důvodu světa a člověka nelze vysvětlovat z biologického hlediska... Je svět dílem náhody? Nikoliv. Příčinou světa je Bůh, a tedy v žádném případě náhoda. Nejen původ světa, ale ani jeho vnitřní řád a účelnost není výsledkem "beze smyslu" působících faktorů. (s. 25) I když se autor na začátku zapřísahá, že "víra i věda nemohou být v rozporu, pokud respektují své kompetence", stejně si nedá pozor, ujedou mu nohy a nechtěně zabruslí do kritiky darwinistické evoluce. Musíme si uvědomit, že odpůrci standardní biologie toho v rukávu moc nemají, a proto dojde na Michaela Beheho a jeho údajně neredukovatelnou komplexitu, stokrát vyvrácené příklady s pastí na myši (15) a Boeingem 747 se prostě nikdy neomrzí. To nejhorší nás teprve čeká, protože ignorantský teolog si dovolí zpochybňovat evoluční původ křídel a očí. Čtenáři z řad křesťanské mládeže jsou systematicky ohlupováni a obelháváni, neboť letmý pohled do jakékoli učebnice evoluční biologie by Zahradníčkův blud okamžitě odhalil. Jediný způsob, jak udělat z člověka křesťana, je odříznout ho v intelektuálně formujícím období od přírodovědných poznatků. Čas, který mladí lidé ztrácejí četbou nebetyčně pitomé, neuvěřitelně nudné a morálně odpudivé bichle o poněkud krvelačných pámbíčkových dobrodružstvích, by mohli využít k rozvoji své vrozené zvědavosti a číst si o astronomii, botanice, fyzice, geologii, chemii, meteorologii, paleontologii nebo zoologii. Hodiny náboženství zabraňují dospívajícím ve vzdělávání, protože čím se v mládí nakazíš, ve stáří jako když najdeš. Rodič, který svou ratolest ponechá napospas absolventovi teologické fakulty, se rozhodl pro výchovu k nevědomosti. Existuje silná a dobře prozkoumaná korelace mezi mírou religiozity a odporem k vědeckým vysvětlením. Celosvětově platí, že věřící mají mnohem větší tendenci k odmítání evoluční teorie, čímž se detailně zabývá Jerry Coyne ve svém novém článku pro časopis Evolution(16) (viz také autorovy komentáře (17), (18) a (19). Připomíná v něm známý fakt, že v silně pobožných zemích přijímá evoluci méně než polovina obyvatelstva (USA 40%, Turecko 27%), zatímco v evropských sekulárních státech se souhlas s evolucionismem pohybuje kolem tří čtvrtin populace (viz zde). Prohlášení se za evolucionistu z vás ale ještě nedělá zastánce evoluční biologie, protože i věřící odmítající náhlou kreaci spojují vývoj organismů s již zmiňovanými božskými zásahy. Opět se tak projevuje křesťanský double-think, který sice popírá možnost vědeckého zkoumání nadpřirozených entit, ale zároveň těmto bytostem přiznává schopnost angažovat se v materiálním světě. A zatímco racionalitou vykastrovaní evropští křesťané sní o budoucnosti, v níž věda a náboženství jdou v ruku v ruce vstříc světlým zítřkům a království nebeskému, ve zbytku světa se náboženství snaží vědecký pohled na realitu potlačit nebo úplně zrušit. K americkému folklóru patří "opičí procesy", v nichž tamější věřící usilují o odstranění evolucionismu ze vzdělávání nebo o zařazení kreacionismu do školních osnov. Tentokrát přicházejí špatné právy z Jižní Koreje, kde vláda zvláštním zákonem omezila výuku evoluční teorie na středních školách. Učinila tak pod nátlakem křesťanských organizací, kterým se podařilo úspěšně zorganizovat protivědeckou petiční akci. V Jižní Koreji "nevěří" v evoluci asi třetina obyvatel, které korejský korespondent časopisu Nature (20) charakterizoval takto: "41% said that there was insufficient scientific evidence to support it; 39% said that it contradicted their religious beliefs; and 17% did not understand the theory". Links: 1 http://cepin.cz/cze/clanek.php?ID=896 2 http://kreacionismus.cz/content/evoluce-kreacni-mytus-nasi-kultury 3 http://www.distance.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=6&idc=474&Itemid=64 4 http://www.kpufo.cz/portal/view.php?cisloclanku=2008012302 5 http://www.distance.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=6&idc=501 6 http://www.distance.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=6&idc=500 7 http://magnus-error.blogspot.cz/2011/04/je-evoluce-fakt-jak-se-to-vezme.html 8 http://neviditelnypes.lidovky.cz/obhajoba-hajkuv-boj-s-opicimi-mlyny-duw-/p_spolecnost.asp?c=A090519_115825_p_spolecnost_wag 9 http://www.vesmir.cz/clanek/inteligentni-plan-neni-zcela-mrtev 10 http://joakim-geography.blogspot.cz/ 11 http://massive-error.blogspot.cz/2010/09/milujte-se.html 12 http://massive-error.blogspot.cz/2011/12/do-boziho-kralovstvi-na-kole-nebo-na.html 13 http://www.fatym.com/zahradnicek/ 14 http://www.milujte.se/storage/dalsi/milujte-se-2012-21.pdf 15 http://massive-error.blogspot.cz/2011/02/exploring-mouse-trap-history.html 16 http://dx.doi.org/10.1111/j.1558-5646.2012.01664.x 17 http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2012/05/24/my-evolution-paper-officially-out/ 18 http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2012/06/02/evolution-acceptance-still-flatlined-in-america/ 19 http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2012/06/29/quote-of-the-week-is-methodological-naturalism-an-assumption-of-science/ 20 http://massive-error.blogspot.cz/2011/07/belief-in-evo
5. Srpen 2012 - 21:09
Obrázek uživatele Návštěvník
„Otcem evolučn (anonym)
Učitel ve škole Studenti, dnešní hodinu začnu otázkou: Mějme několik planet, jako jsou ty naše ve sluneční soustavě, ale zatím jsou bez života. Dochází na nich k vulkanické a seismické aktivitě, časem se na některé z nich objeví voda a atmosféra, probíhají tam elektrické výboje a spontánní chemické procesy. Na tyto planety dopadají meteority i záření. Otázka zní: co budeme pozorovat na některé z nich za dostatečně dlouhou dobu, řekněme po několika miliardách let? Hlásí se Darwin, Haldane, Monod, Oparin, Miller, Eigen, Dawkins: Za několik miliard let, pane profesore, najdeme na některé z těchto planet lidi, kteří se tam vyvinuli spolu s ostatní přírodou z neživých chemikálií. Výborně, Darwine, píšu jedna Přestože specializací studenta Darwina je původ druhů v živé přírodě, správně domyslel, že evoluční procesy začaly už velkým třeskem s následným vznikem hvězd a planet, a pokračovaly oživnutím mrtvých chemikálií až ke vzniku přírody a proměně zvířat na lidi. Ještě upozornění: Pokud by někdo z vás s tímhle nesouhlasil, nemá žádné místo v současné moderní vědě ani na naší škole. Může se jít učit hrát na pozoun, nebo pěstovat hlávkový salát či řídit kamion, ale ve vědě nemá co dělat. Zaznamenal jsem nesouhlasné reakce u studentů Pasteura, Mendela, Einsteina, Smithe, Morrise, Gitta, Thaxtona a dalších. Ale jiný názor na původ našeho světa než evoluční zde trpět nebudeme. A otázka na příští hodinu: Co se stane s rybami (mám na mysli všechny rybovité obratlovce ve vodách tohoto světa), pokud je necháme několik desítek miliónů let plavat jen tak volně bez zásahů člověka? Nabídnu dvě odpovědi, z nichž jen jedna je správná: 1. možnost: Nestane se nic, některé možná vymřou, ale ostatní budou i po miliónech let dál plavat ve vodě jako ryby. 2. možnost: Část ryb bude plavat ve vodě, jiné ale vylezou na souš a promění se na lidi, samozřejmě postupně, po dlouhé době. Promyslete to, příště tuto otázku vyřešíme pomocí evoluční biologie. 2. Tak přísaháme Na takovéhle bludy a stupidity přísahají Darwinovi darebáci. Už 150 let nás tihle pitomci přesvědčují, že když se hromadě materiálu dá hromada času, poleje se vodou a vystaví sluníčku, promění se na lidi a současnou přírodu – a proto jsme tady. Říkají tomu honosně věda či evoluční teorie a její masové rozšíření je spjato se jménem Charlese Darwina, odpadlého anglického bohoslovce, člověka intelektuálně nečestného a odmala chorobně prolhaného, jehož velkým životním potěšením bylo trápit zvířata a podvádět lidi. Vše, co tento arogantní primitiv přinesl vědě, byly omyly a nesmysly; vše, co přinesl společnosti, byly potoky krve a bezmezné utrpení trvající dodnes. Darwinovi darebáci si jeho primitivní slátaniny zamilovali a postupně vyspekulovali úchvatný příběh, jak živé organizmy vznikly samy od sebe jen tak shodou okolností, za dlouhý čas. Vymysleli pavučinu dojemných bajek o mrtvém materiálu, který se sám oživil (to se děje v pohádkách, že?) a jak slepí získali zrak, hluší sluch, rybám narostly nožičky a vyběhly na břeh a jejich potomci, boubelatí těžcí čtyřnožci, padáním se stromů a máváním nohama získali křídla a vznesli se od země do oblak; a nakonec se některá zvířata proměnila na lidi. To je ale jen jedna část té bujné víry, na kterou Darwinovi darebáci přísahají; druhá část praví, že všechno, co nemyslící hmota vyvinula, si ještě navíc zapsala pro budoucí generace ve formě programu. Oči a smyslové orgány, srdce, končetiny, křídla, mozek či netopýří sonar, no prostě vše, co v přírodě existuje, je zakódováno; už není třeba to dlouho a bolestně znovu vyvíjet, protože návody ke konstrukci všech orgánů si nemyslící buňky hned během evoluce chytře zapisovaly jako informaci, takže teď už to stačí jen zkopírovat dalším generacím: od mravence až po slona, od bakterie až po Mozarta, od mechu až po sekvoj, od plísně až po termitovník – vše důkladně zálohováno moudrou evolucí. Není ta evoluce úžasná? Asi těžko, když žádná neexistuje. Určitě úžasná je ale bujná fantazie Darwinových darebáků.
5. Srpen 2012 - 21:31
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Týýývoléé, seš úplně...Mezi nama ale, mezi otazkou puvodu spermii a vajicek na jedne strane, a otazkou jakymi geny je rizen rust jakehokoli embrya, nevidim zadnou primou souvislost.
5. Srpen 2012 - 21:40
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Učitel ve...Nejak se nam tady zacinaji mnozit anonymove bez nicku. Kdyz ale clovek cte nektere prispevky, celkem se nedivi, ze tito lide nemaji odvahu prihlasit se byt jen jednoduchou znackou k jejich puvodcovstvi.
5. Srpen 2012 - 21:57
Obrázek uživatele Návštěvník
Zvědavec (anonym)
Učitel ve...A hele... Kábrt dorazil...bude prča! To je totiž citace jeho veledíla, na kterém on s nejvyšším nasazením tvrdě pracoval plné DVA ROKY!
5. Srpen 2012 - 22:01
Obrázek uživatele Návštěvník
(-_-) (anonym)
Mezi nama ale, mezi otazkou...Souvislost je taková, že potřebuješ odojí k sexualnímu rozmnožování. Homeotické geny kontrolují realizaci stavebního plánu těla vyvíjejícího se jedince a jsou zodpovědné i za průběh a řízení základních vývojových procesů. Paired box geny regulační funkce doplňují a rozšiřují. Dokážeš si představit, jak mutace vytvářej homeotický geny a paired box geny a orgány na výrobu vajíček a spermií a všechny další orgány nutný pro sexualní rozmnožovaní ? Že by všechny orgány a všechno nezbytný pro sexualní rozmnožování postupně vznikalo díky mutacím až do stavu funkčnosti, aniž by to do tý doby přinášelo evoluční výhodu ?
5. Srpen 2012 - 22:02
Obrázek uživatele Návštěvník
Zvědavec (anonym)
Nejak se nam tady zacinaji...Ahoj D! To nic, takhle se obvykle ohlašuje Marek. Vítej po weakendu!
5. Srpen 2012 - 22:03
Obrázek uživatele Návštěvník
Zvědavec (anonym)
Souvislost je taková, že potřebuješ odojí k sexualnímu rozmnožování. Obávám se, že se mýlíš.
5. Srpen 2012 - 22:07
Obrázek uživatele Návštěvník
?? (anonym)
Souvislost je taková, že...?????????????????????????
5. Srpen 2012 - 22:30
Obrázek uživatele Návštěvník
!! (anonym)
...!!! !!!,!!!!; !!!!! - !!, !!!
5. Srpen 2012 - 22:54
Obrázek uživatele Návštěvník
??? (anonym)
!!! !!!,!!!!; !!!!! - !!, !!!???????19???????????????????20?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????nepokrokových?????????????????????????????????????????????????????“??????”???????????????
5. Srpen 2012 - 23:01
Obrázek uživatele Návštěvník
Zvědavec (anonym)
Třeba podle indické...Jistě zajímavý názor. Ovšem pracuje s dosud neprokázanou entitou - totiž s "duší". Mějte se tu, jdu pracovat :-)
5. Srpen 2012 - 23:12
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Souvislost je taková, že...Ja myslim, ze uz tu nekolikrat padlo, ze sexualni rozmnozovani s pomoci vajicek a spermii neni jedinou formou sexualniho rozmnozovani, a jiz vubec ne jeho nejprimitivnejsi formou. Pokud jde o tvoji posledni otazku, k jejimu vycerpavajicimu zodpovezeni by zrejme bylo nutno dobre znat vyvoj sexualni reprodukce. Je ti treba znamo, zda prvni vicebunecne sexualne se mnozici organismy sestavaly z diploidnich, nebo haploidnich bunek? A zda od sameho pocatku, podobne jako dnes treba u obratlovcu, pouze mala mensina bunek techto primitivnich organismu (ve kterych u jejich modernich potomku spatrujeme gamety) mohla byt ucastna na fertilisaci? Je to neco podobneho jako u soucasnych vznetovych motoru elektronicky rizene vstrikovace. Kdo nebude znat technologickou historii vznetovych motoru, bude se mylne domnivat, ze nejaky procesor na rizeni techto vstrikovacu tam byl porad, a ze tak jako by moderni vznetovy motor jiz nedokazal fungovat bez daneho procesoru, tak se vznetovy motor nemohl obejit bez procesoru ani od pocatku sve existence. Sexualni rozmnozovani s pomoci vajicek a spermii se tedy podle meho nazoru takrka urcite vyvinulo postupnym derivovanim jeho primitivnejsich forem skrze genetickou variabilitu, usmernovanou selekcnimi mechanismy. A pokud jde o onu genetickou variabilitu, mutace jsou mimochodem pouze jednou z vice jejich pricin(viz napr. http://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_variability).
6. Srpen 2012 - 2:02
Obrázek uživatele Návštěvník
(-_-) (anonym)
"Je ti treba znamo, zda prvni vicebunecne sexualne se mnozici organismy sestavaly z diploidnich, nebo haploidnich bunek?" Nóóóó, to jako myslíš, že první organismus měl jen jednu sadu chromozomů a tu předal do vajíčka bez chromozomů? To by se jednalo vlastně o klon a tímto zpusobem se rozmnožoval i před tím, takže by to bylo jenom strašně zkomplikovanej způsob rozmnožování, kterej do tý doby fungoval mnohen jednodušším způsobem. To máš ale jedno. Jestli se rozmnožoval jednou sadou chromozomů, nebo jednou sadou chromozomů od samce a jednou sadou chromozomů od samice, nebo 2 sady chromozomů od samce a 2 sady chromozomů od samice. "A pokud jde o onu genetickou variabilitu, mutace jsou mimochodem pouze jednou z vice jejich pricin (viz napr. http://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_variability)." : "U ASEXUÁLNÍCH organismů, při kterém potomek je přesnou genetickou kopii rodiče (klon), jsou omezené zdroje genetické variability." http://cs.wikipedia.org/wiki/Klonov%C3%A1n%C3%AD "Genetická variabilita klonů: Ačkoliv se má za to, že populace klonů je populace geneticky identických kopií, není to úplně pravdivé. Určitá genetická variabilita může vzniknout díky MUTACÍM." Proto otázka platí. Dokážeš si představit, jak náhodný mutace v genetickým kódu, vytvářej homeotický geny a paired box geny, který BUDOU kontrolovat a řídit realizaci stavebního plánu těla vyvíjejícího se jedince ve vajíčku a orgány na výrobu vajíček a spermií a všechny další orgány nutný pro pohlavní rozmnožování ? Že by všechny orgány a všechno nezbytný pro pohlavní rozmnožování postupně vznikalo díky náhodným mutacím v genetickým kódu, až do stavu funkčnosti?
6. Srpen 2012 - 11:29
Obrázek uživatele Návštěvník
(|) (anonym)
1) "U ASEXUÁLNÍCH organismů, při kterém potomek je přesnou genetickou kopii rodiče (klon), jsou omezené zdroje genetické variability." Potomek NIKDY není přesnou genetickou kopií rodičů. Přenos jakékoliv informace je vždy zatížen informačním šumem, který vzrůstá s jejím rozsahem (velikostí a složitostí). 2) Že by všechny orgány a všechno nezbytný pro pohlavní rozmnožování postupně vznikalo díky náhodným mutacím v genetickým kódu, až do stavu funkčnosti? Každý vývojový stupeň funkční byl. Opět připomínám, že "sexualni rozmnozovani s pomoci vajicek a spermii neni jedinou formou sexualniho rozmnozovani, a jiz vubec ne jeho nejprimitivnejsi formou". 3) Informační šum (mutace, ať již spontánní nebo indukované jsou jeho součástí) působí i nepřímo. Umožní m.j. adaptaci již existujícího(sub)systému pro jinou funkci a jeho další evoluci novým směrem. 4) Dokážeš si představit, jak náhodný mutace v genetickým kódu, vytvářej homeotický geny a paired box geny, který BUDOU kontrolovat a řídit realizaci stavebního plánu těla vyvíjejícího se jedince ve vajíčku a orgány na výrobu vajíček a spermií a všechny další orgány nutný pro pohlavní rozmnožování ? Ano, představit si to umím.
6. Srpen 2012 - 12:25
Obrázek uživatele erasonebezpecny
erasonebezpecny
Jako dvě mouchy jednou ranou? Co se týče pokrevní linie,možné to klidně je,už jsem se s tím setkala.Z duchovního hlediska zaznamenává historii lásky rodičů v průběhu po sobě jdoucích generací rodokmen,není to věc neznámá.Naše současná existence by nebyla možná, kdyby třeba jen jedna z generací chyběla. To je samozřejmé. Ale jak často na své předky myslíte? Vzpomenete si na ně někdy s pocitem vděčnosti? Že se ze života můžete těšit jen díky tomu, že vaši předci vytvořili dostatečný základ. Skutečnost, že jste dnes naživu, svědčí o tom, že mnozí z vašich předků žili upřímným životem jako věrní manželé a manželky, i když?
6. Srpen 2012 - 13:18
Obrázek uživatele Návštěvník
(-_-) (anonym)
1) "U ASEXUÁLNÍCH...Dokážeš si představit, jak náhodný mutace v genetickým kódu, vytvářej homeotický geny a paired box geny, který BUDOU kontrolovat a řídit realizaci stavebního plánu těla vyvíjejícího se jedince ve vajíčku a orgány na výrobu vajíček a spermií a všechny další orgány nutný pro pohlavní rozmnožování ? Že by všechny orgány a všechno nezbytný pro pohlavní rozmnožování postupně vznikalo díky náhodným mutacím v genetickým kódu, až do stavu funkčnosti? "Každý vývojový stupeň funkční byl." Ty seš ňákej dement. )°o°( Já budu diskutovat s Déčkem. (když bude chtít)
6. Srpen 2012 - 13:31
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
"Je ti treba znamo, zda...> Nóóóó, to jako myslíš, že první organismus měl jen jednu sadu chromozomů a tu předal do vajíčka bez chromozomů? Prosim, zkus myslet a vyjadrovat se presneji. Ja jsem mluvil o prvnim vicebunecnem sexualne se mnozicim organismu. Proc si myslis, ze u nej existovalo neco jako vajicka, nebo obecneji, jakakoli jasna diferenciace mezi somatickymi bunkami a gametami? A mas nejake dukazy, ze existovala nejaka jasna diferenciace techto organismu na samci a samicci pohlavi? Jako laik bych si myslel, ze sexualni rozmnozovani je nemyslitelne bez spojeni dvou aspon haploidnich bunek. Nevidim duvod, proc by pote, naslednym delenim, musely nezbytne vznikat bunky diploidni. > U ASEXUÁLNÍCH organismů, při kterém potomek je přesnou genetickou kopii rodiče (klon), jsou omezené zdroje genetické variability Obavam se, ze u toho clanku z anglicke Wikipedie, ktery jsem ti sam nabidl, jsi dany odstavec, jehoz vlastnorucni preklad tu citujes, neprecetl az do konce. Jsou tam zmineny i rozptylene centomery. Dokonce ani u asexualnich organismu tak nejsou mutace jedinym zdrojem geneticke variability. (Mimochodem, je ti v teto souvislosti treba znamo, jak jsou schopny menit svoji vlastni genetickou informaci napriklad bakterie, nebo co jsou naopak viry schopny delat s genetickou informaci svych hostitelskych bunek?) > Dokážeš si představit, jak náhodný mutace v genetickým kódu, vytvářej homeotický geny a paired box geny, který BUDOU kontrolovat a řídit realizaci stavebního plánu těla vyvíjejícího se jedince ve vajíčku a orgány na výrobu vajíček a spermií a všechny další orgány nutný pro pohlavní rozmnožování ? Opet, nehovoril bych jen o mutacich, ale obecne o vsech zdrojich geneticke variability, testovane v obrovske konkurenci boje o preziti radou prirozenych selekcnich mechanismu, jakymi jsou napriklad darwinovsky prirozeny vyber, ci (u jiz pohlavne se mnozicich organismu) i vyber sexualni. Pokud jde o ty tvoje homeotický geny a paired box geny, musim priznat, ze klasifikaci genu jsem se nikdy nezabyval, ale dovedu si predstavit, ze vedeckych klasifikaci genu je cela rada, a jeden a tentyz gen tak lze podle ruznych kriterii radit do cele rady umele vytvorenych vedeckych kategorii. Nevim tez, zda prave homeoticke a paired box geny jsou typicke pro sexualne se rozmnozujici organismy a jen pro sexualne se rozmnozujici organismy. Co se tyce vytvareni novych genu, ano, chromozomove a genomove mutace za ne jsou zodpovedne. Nove geny pak mohou a nemusi plnit ruzne uzitecne funkce, jez mohou a nemusi byt podobne funkcim starych genu, jejichz duplikaci tyto nove geny vznikly. Na tu tvoji zaverecnou otazku bych tedy odpovedel tak, ze verim, ze prirozena geneticka variabilita (at jiz zpusobena mutacemi, nebo jakkoli jinak), testovana a usmernovana prirozenymi selekcnimi mechanismy, je opravdu zodpovedna za vyvin organismu, jejichz geny jsou schopny kontrolovat a ridit realizaci "stavebniho planu" pro kazdeho noveho jedince, vcetne (v pripade pohlavne se mnozicich organismu s diferencovanymi pohlavnimi organy) vyvinu nejen jeho pohlavnich organu, ale i vseho ostatniho, co dany jedinec potrebuje pro sve vlastni preziti a svoji reprodukci.
6. Srpen 2012 - 14:01
Obrázek uživatele Návštěvník
(|) (anonym)
Dokážeš si představit,......Ty seš ňákej dement... Taky dobrý argument, když ti dojde střelný prach. ...Já budu diskutovat s Déčkem. (když bude chtít)... Dokud budeš hlásat kraviny, budu ti do toho kecat - máš smůlu.
6. Srpen 2012 - 14:02
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Gentlemani - leto, klidek a pohodicka, ne? Vemte si takove socialne ekonomicke vytvory, jako treba onen automobilni prumysl, na ktery jsem tu uz tak ci onak ve svych prikladech narazil. Moderni auto je slozeno minimalne ze statisicu elementarnich soucastek, pokud pocitame kazdy sroubek, maticku ci konektor. Kdyby nekdo zlomyslne takove auto rozmontoval do posledniho sroubku, maticky, krytky a konektoru, a tyto soucastecky zlomyslne smichal dohromady ve stylu Popelciny macechy, pochybuji, ze by se kdokoli namahal je dat znovu dohromady. Cast by sla do nahradnich dilu, cast do srotu a cast na skladku. Kazdy zavod na montaz automobilu ma stovky az tisice dodavatelu, a kazdy z techto dodavatelu ma stovky az tisice svych vlastnich dodavatelu, a tak dale az skoro ad infinitum - obecneji proto muzeme rici, ze kazde moderni auto je vlastne produktem svetove ekonomiky jako celku. Znamena to vsak, ze cely tento fungujici system rozmanitych technologii a sloziteho pletiva dodavatelsko-odberatelskych vztahu musel byt nastartovan ci rozvijen nejakou jedinou genialni bytosti nebo nejakym jedinym genialnim manazerskym tymem? Ze by jinak bylo nutno dlouhodobe budovat vyrobni, distribucni a informacni kapacity, ktere by musely stat ladem tak dlouho, dokud by cely system nebyl pracne zkompletovan? Jiste, takovy Marek nebo Jan@VEDA by mi zde namitli, ze tu svetovou ekonomiku vytvorili lide, inteligentni to bytosti, a ze jeji zrod a fungovani proto podporuje spise - pokud vubec neco - kreacionalisticky nahled na puvod dnesniho i drivejsiho zivota. Muj zamer pri uvedeni tohoto prikladu je vsak prave opacny. Zduraznuji zde naopak onu zivelnou, neplanovanou slozku procesu, kterym vznikala a rozviji se moderni svetova ekonomika a moderni automobilni prumysl jako jeji segment. Tato ekonomika totiz odedavna byla prikladem zivelne se rozvijejiciho, samoregulujiciho se systemu s radou postupne se rozvijejicich, dynamickych zpetnych vazeb. I jeji soucasna podoba je vysledkem postupneho, dlouhodobeho, mnohdy chaotickeho, nahodneho, a jen nekdy uspesneho vylepsovani. Lide, kteri zavadeli nove technologie, rozhodovali o zrizovani novych provozu, budovali nove nebo rusili stare dodavatelsko odberatelske vztahy, nemohli nikdy dopredu vedet, zda jejich rozhodnuti budou uspesna. Fungovali v konkurencnim prostredi, a konkurence je tez mnohdy prevalcovala. Nicmene, obvykle relativne pomalu, pozvolna vznikaly nebo se transformovaly rozmanite ekonomicke struktury, aniz by se typicky dlouhodobe budovalo neco, co by po neprirozene dlouhou dobu muselo cekat na svoje dodatecne "zfunkcneni", nemyslitelne bez naplneni dlouhe rady nejakych predem nepripravenych podminek (vyjimkou snad byly treba sovetske hydroelektrarny na Dalnem vychode, ktere jsou snad dodnes temer k nicemu, nebo nektere podobne stavby, politicky narizene ruznymi megalomanskymi diktatorskymi rezimy). Verim, ze s evoluci zivota, vcetne evoluce ruznych telesnych organu a funkci, je to v danem ohledu neco podobneho, jako s vyvojem svetove ekonomiky a automobilniho prumyslu. Vyskyt obrovskeho mnozstvi nesmirne komplikovanych a dynamickych vztahu mezi geny, organy, tkanemi ci celymi systemy modernich organismu, jakoz i nesmirne slozite vztahy mezi jednotlivymi organismy, celymi druhy a spolecenstvimi, podle meho nazoru nezbytne neukazuji, ze to cele muselo byt nastartovano nebo vyvinuto zamerne, nejakou genialni silou ci bytosti. Rada znaku naopak spise nasvedcuje tomu, ze to vse probihalo a probiha opravdu zivelne, chaoticky, nahodile, a predevsim naprosto iracionalne.
6. Srpen 2012 - 16:14
Obrázek uživatele Návštěvník
(-_-) (anonym)
> Nóóóó, to jako..."Prosim, zkus myslet a vyjadrovat se presneji. Ja jsem mluvil o prvnim vicebunecnem sexualne se mnozicim organismu. Proc si myslis, ze u nej existovalo neco jako vajicka... No dobře, tak jinak. Představ si první vícebuněčný sexualně se množící zvířátko, které se nemnoží pomocí vajíček a spermií. Aby se tohle zvířátko mohlo rozmnožovat pomocí vajíček a spermií, tak potřebuje mít orgány na výrobu vajíček a spermií a nebo další zvířátko, který bude mít už vyrobený opačný rozmnožovací orgány a mnoho a mnoho dalších věcí aby tenhle způsob rozmnožování byl funkční. (Třeba bez zájmu o druhé pohlaví by celá práce variability genů byla zbytečná.) Ty věříš tomu, že tyhle orgány a všechno potřebný k funkčnosti pohlavního rozmnožování, postupně vyrobila jenom variabilita genů, která neumí přemyšlet a plánovat a darwinovský přirozený výběr to potom vybral jako evoluční výhodu?
6. Srpen 2012 - 16:31
Obrázek uživatele Návštěvník
Zvědavec (anonym)
Gentlemani - leto, klidek a...Gentlemani - leto, klidek a pohodicka... máš pravdu neboli recht. Asi se podle toho zařídím. Jak píšeš, cele rozhodně nemuselo byt nastartovano nebo vyvinuto zamerne, nejakou genialni silou ci bytosti. Vše naopak nasvedcuje tomu, ze to probihalo a probiha opravdu zivelne, chaoticky, nahodile, a predevsim naprosto iracionalne. Jenomže to se nebude moc líbit vyznavačům spikleneckých teorií, kde je v pozadí lautr všeho jakési tajuplné Něco, co to vše skrytě řídí. To už je ale spíš otázka psychologická, někdy snad až psychiatrická.
6. Srpen 2012 - 16:37
Obrázek uživatele Návštěvník
(-_-) (anonym)
Gentlemani - leto, klidek a..."To už je ale spíš otázka psychologická, někdy snad až psychiatrická." Taky si myslim. Evoluční teorie vzniku sexualního rozmnožování: "Sex se vyvinul jako forma kanibalismu. Jeden primitivní organismus snědl jiný."
6. Srpen 2012 - 17:41
Obrázek uživatele Návštěvník
(-_-) (anonym)
Gentlemani - leto, klidek a..."Jenomže to se nebude moc líbit vyznavačům spikleneckých teorií" To snad neni možný!!! Každej kdo bezmyšlenkovitě nepapouškuje evoluční víru je hned označenej za vyznavače spikleneckých teorií. Co je tohle za slepej fanatismus....!!!???
6. Srpen 2012 - 17:53
Obrázek uživatele Návštěvník
Zvědavec (anonym)
"Jenomže to se nebude...Hele, xichtíku, klídek. Jseš snad TY vyznavačem spikleneckých teorií?
6. Srpen 2012 - 18:06
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
"Prosim, zkus myslet a...Ano, pokud se ma nejaky zivocich rozmnozovat s pomoci vajicek a spermii, pak musi existovat nejake pohlavni organy, ve kterych se tyto pohlavni bunky v ruznych zivotnich fazich* pohlavnich zivocichu vytvareji, a tyto pohlavni organy se musely nejak vyvinout. (*Mimochodem, jen tak pro zajimavost, mam pocit, ze napriklad u lidi se gamety soustavne vytvareji jen samcum, zatimco samicky je od dosazeni pohlavni zralosti jen soustavne ztraceji, a vajecniky jim uz zadne nove nevytvareji.) Znovu opakuji, jakkoli se muze zdat postupna diferenciace tkani, jez vedla ke vzniku pohlavnich organu u nekterych zivocichu, jako naprosto nepravdepodobna ci nemozna bez nejakeho inteligentniho, snad nadprirozeneho zasahu, vse ve skutecnosti zalezi na tom, jakymi predchozimi fazemi pohlavni rozmnozovani proslo. Nejsem zadny biolog, a uz vubec ne expert na evoluci sexualni reprodukce, ale i tak si dovedu predstavit naprosto prirozeny vyvoj, ktery pohlavnimu rozmnozovani se specializovanymi pohlavnimi organy a specializovanymi pohlavnimi bunkami predchazel. Mozna to zde bude nekdo vedet presneji, ale zda se mi, ze jediny naprosto obecny rozdil mezi samcimi a samiccimi gametami spociva v tom, ze pouze ty druhe obsahuji mitochondrie. Biciky u spermii a ruzne ochranne schranky kolem samiccich gamet, specializovane samci a samicci pohlavni organy, ruzne sekundarni pohlavni znaky a pohlavne specificke vzorce chovani, to vse se podle mych dosavadnich poznatku vyvinulo az dodatecne a postupne, a nemam zadne indicie o tom, ze jakkoli jinak nez prirozene.
6. Srpen 2012 - 21:47
Obrázek uživatele Návštěvník
Borec (anonym)
Marek: "Fyzikální síly sice dokážou vytvářet sněhové vločky atd., ale věřit tomu, že fyzikální síly začaly vytvářet komplikovaný autostabilní systém, ve kterém probíhá tok energie, tok látek a tok informace, tak to už je jenom velká fanatická víra." Zkostnatělý fanatik Marek opět nastupuje na scénu. Několikrát se ti tu vysvětlovalo, že takový systémy existujou, vznikly postupně a ani ty si o nich nemyslíš, že by ke svýmu vzniku potřebovaly něco víc než svoje části. Je jich celá hromada kolem lidský společnosti. Ale ty si pořád meleš svou. Tvrdit, že "složité prostě nemůže vzniknout z jednoduchého - vždyť se ještě nikomu nepodařilo vytvořit ani tu baktérii", je stejně krátkozraký, jako tvrdit, že "člověk může překonat blízkou vzdálenost, ale nikdy ne dalekou - vždyť se ještě nikdy nikdo nedostal ani na ten Mars." Tvoje pojetí možnosti končí tam, kam dosáhne tvůj krátký rozum. Všechno, co je dál, je bez boží pomoci "nemožné". Všimni si ještě jednou, že zatímco kreacionista, veden potřebou vnutit světu boha a jeho inteligentní záměry, se zoufale snaží dokazovat "nemožnost" všeho možného, rozumný člověk se naproti tomu s důkazem nemožnosti existence boha vůbec nemusí obtěžovat. On boha prostě k vysvětlení světa nepotřebuje. Ještě jsi mi nedokázal vysvětlit svůj systém hyperfyzikálních zákonů. Zatím to vidím tak, že fyzikálním zákonům podléhají věci, které nazýváš neživými. Ty živé pak mají zákony "obohacené" o zákony boží. Jenomže nejsme schopni je formulovat. Ani nesmíme být schopni, protože kdybychom to dokázali, bůh by zase vypadl ze hry. Inu, věda jak stehno.
7. Srpen 2012 - 2:07

Stránky

Přidat komentář