1670 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Evolucionysta (anonym)
Odhad evolucionistů, jak budou vypadat sněhové vločky za 4,5 miliardy let: https://www.123rf.com/photo_16188120_christmas-snowflakes-icon-set-winter-symbol-illustration-objects-have-faces-with-happy-eyes-laughing.html
11. Srpen 2017 - 19:58
Obrázek uživatele Návštěvník
Tvorba krystalů (anonym)
K tvorbě krystalů dochází při poklesu teploty okolí spontánně. Molekuly páry s vysokou energií jsou uzavřeny do prostorových vazeb, přičemž se do okolí uvolní teplo a tak se zvýší entropie systému v souladu s druhým zákonem termodynamiky.
11. Srpen 2017 - 21:46
Obrázek uživatele Návštěvník
http://www.fyzi (anonym)
"Platí obecný zákon: Hodnota entropie se v závislosti na čase neustále zvyšuje. Jinými slovy: Jestliže někde kolem nás vzniká pořádek, tak je to na úkor toho, že někde jinde vzniká ještě větší nepořádek." http://www.fyzika007.cz/struktura-a-vlastnosti-latek/druhy-termodynamicky-zakon
11. Srpen 2017 - 22:03
Obrázek uživatele Návštěvník
vaidja (anonym)
: Sněhová vločka se..."Samy uspořádávat" je tvůj výklad. Je to pořád dokola totéž: Existují jisté zákonitosti. Vznikly samy od sebe nebo jsou dané vyšší inteligencí (Bohem)? Nejen já tvrdím, že zákon potřebuje zákonodárce, odpůrci tvrdí opak.
12. Srpen 2017 - 8:40
Obrázek uživatele Návštěvník
http://mechatro (anonym)
S tím lze víceméně..."Buňka musí přeměňovat sloučeniny přijaté ve sloučeniny sobě vlastní, protože přijaté látky z okolí jsou jiného charakteru než látky, které buňku tvoří." http://mechatronik.blog.cz/0802/3-zakladni-funkce-bunek
12. Srpen 2017 - 20:35
Obrázek uživatele Návštěvník
http://mechatro (anonym)
S tím lze víceméně..."V buňce probíhá v každém okamžiku současně obrovské množství chemických přeměn a dalších dílčích procesů. Tyto procesy nemohou probíhat nezávisle jeden na druhém. Všechny musí být řízeny (regulovány). Koordinace všech těchto procesů vytváří integrovaný celek schopný existence a je jednou ze základních podmínek existence buňky." http://mechatronik.blog.cz/0802/3-zakladni-funkce-bunek
12. Srpen 2017 - 20:39
Obrázek uživatele Návštěvník
tyto komplexity (anonym)
Je tomu tak. Struktura...https://youtu.be/hLBrVXJJTSE
13. Srpen 2017 - 4:27
Obrázek uživatele Návštěvník
http://mechatro (anonym)
Je tomu tak. Struktura..."Buňka musí přeměňovat sloučeniny přijaté ve sloučeniny sobě vlastní, protože přijaté látky z okolí jsou jiného charakteru než látky, které buňku tvoří." http://mechatronik.blog.cz/0802/3-zakladni-funkce-bunek
13. Srpen 2017 - 4:30
Obrázek uživatele Návštěvník
vaidja (anonym)
Nicméně i ty jsi posledně...Výraz "samoorganizace" tu používal Shogun, já jsem ho jen občas citoval. Ty teď zase používáš "samouspořádávání", což je v podstatě totéž. Měl jsem za to, že jsem jasně uvedl svou pozici, že jakékoliv pravidelné struktury v neživé i živé hmotě jsou výsledkem živého aktivního principu, buď přímo (růst, udržování, reprodukce) nebo nepřímo (prostřednictvím zákonů, které to umožňují). Po mě to ještě někdo řekl naplno: "11.8.2017 11:31 Za touto uspořádaností jsou fyzikální zákonitosti , které působí na molekuly vody." > Sluneční záření i vyzařování zemské energie jsou sice obecně procesy, které zvyšují entropii v rámci Sluneční soustavy a jejího okolí, nicméně jejich vedlejším produktem je mimo jiné i pozemská živá hmota. Podporují její existenci, ale hypotéza, že díky nim vznikla, je to obtížně testovatelná, protože nemáme k dispozici pro testy stejné časové období miliard let.
13. Srpen 2017 - 10:16
Obrázek uživatele Návštěvník
Jenže (anonym)
Pobožný tam chce vidět nadpřirozenou duchařinu, tak si ji tam vždycky dosadí.
13. Srpen 2017 - 12:50
Obrázek uživatele Návštěvník
vaidja (anonym)
: Za touto uspořádaností...> Jistě však na tyto zákony nelze hledět jako na nějakou nadpřirozenou duchařinu, která by tajemně ovládala fyzikální svět. Kdybys nesledoval celou tu předchozí výměnu, řekl bych ti, aby sis ji přečetl. Miller a Urey: Tato metoda vytvoří prakticky všechny jednoduché organické molekuly v přírodě (velká většina z nich je jedovatá). Aminokyseliny jsou relativně jednoduché molekuly. Jsou to jen stavební bloky mnohem složitějších proteinových molekul v buňkách. Není překvapivé, že jednoduchá metoda jako ta Millerova vytvoří jednoduché chemické výsledky. Zbývá už jen předvést, že tento jednoduchý proces dokáže vytvořit složité části buněk a buněčných mechanismů. O nějakých čtyřicet let později sám Miller uznal, že jeho experiment nevedl nikam. Více: John Horgan - The End of Science: Facing the Limits of Knowledge in the Twilight of the Scientific Age. Basic Books, 2015, s. 140-143.
13. Srpen 2017 - 15:19
Obrázek uživatele Návštěvník
Strejda NOE (anonym)
Jak skončila celosvětová potopa, tak Noe rozvážel zvířat apo různých kontinentech. Noemova okružní plavba kolem světa, při které rozvážel pandy do Číny, klokany a koaly do Austrálie, thylaciny a ďábly medvědovité do Tasmánie, lemury na Madagaskar a tak dále...
13. Srpen 2017 - 23:40
Obrázek uživatele Návštěvník
:-) (anonym)
:-) Tak to je bomba
14. Srpen 2017 - 0:38
Obrázek uživatele Návštěvník
irča (anonym)
Darwinova teorie je opravdu teorie. Neprokázal ji. Vše je stvořeno a Darwin stejně neobjevil všechnu zvířenu světa, je to pouze teorie, tedy výmysl.
14. Srpen 2017 - 21:48
Obrázek uživatele Charon
Charon
Darwinova teorie je opravdu...No tak to se opravdu povidlo. Proč je spekulativní víra víc než o pozorování opřená teorie? Věřit můžeš, čemu chceš, budovat vědeckou teorii ale můžeš jen na základě empiricky a racionálně podepřených dat.
15. Srpen 2017 - 8:56
Obrázek uživatele Návštěvník
Evolucionisté j (anonym)
Po celá desetiletí jsme byli zvyklí slýchat, že člověk a šimpanz mají společných 98,5 % genů. Poslední výzkumy genetiků však vyvrací i tuto lež a podvod evolucionistů. Výsledky výzkumu ukazují, že šimpanzi a lidé jsou mnohem více odlišní, než evolucionisté tvrdí. „Studie ukazuje bohatost rozdílů...“ řekl Richard Gibbs, ředitel Centra pro čtení lidského genomu. Výsledky studie šokovaly vědeckou komunitu, protože jsou v rozporu s dlouho zastávanými názory o podobnosti DNA člověka a šimpanze. Již dříve referoval článek v časopisu Acts & Facts o tom, že značná část výzkumů týkajících se často halasně proklamovaných tvrzení o 98procentní (či ještě vyšší) podobnosti DNA člověka a šimpanze se zakládá na pochybných a předpojatých premisách. http://www.scienceworld.cz/biologie/dalsi-vyzkum-o-podobnosti-cloveka-a-simpanze-3174/
16. Srpen 2017 - 11:25
Obrázek uživatele Návštěvník
Přírodovědecká (anonym)
"Iontové kanály jsou vysoce sofistikované molekulární stroje." http://docplayer.cz/24363024-Cz-1-07-2-2-00-obecny-metabolismus-membranove-kanaly-a-pumpy-12.html
16. Srpen 2017 - 11:28
Obrázek uživatele Návštěvník
"Teorie ná (anonym)
Vedoucí výzkumu a vývoje, Sanofi-Aventis prof. RNDr. Král Vladimír, Dr.Sc. "Teorie náhodného vzniku a vývoje života je již desítky let odborně překonaná." vladimir.kral@lf1.cuni.cz
17. Srpen 2017 - 9:07
Obrázek uživatele Návštěvník
Výzkumy genetik (anonym)
Po celá desetiletí jsme byli zvyklí slýchat, že člověk a šimpanz mají společných 98,5 % genů. Poslední výzkumy genetiků však vyvrací i tuto lež a podvod evolucionistů. Výsledky výzkumu ukazují, že šimpanzi a lidé jsou mnohem více odlišní, než evolucionisté tvrdí. „Studie ukazuje bohatost rozdílů...“ řekl Richard Gibbs, ředitel Centra pro čtení lidského genomu. Výsledky studie šokovaly vědeckou komunitu, protože jsou v rozporu s dlouho zastávanými názory o podobnosti DNA člověka a šimpanze. Již dříve referoval článek v časopisu Acts & Facts o tom, že značná část výzkumů týkajících se často halasně proklamovaných tvrzení o 98procentní (či ještě vyšší) podobnosti DNA člověka a šimpanze se zakládá na pochybných a předpojatých premisách. http://www.scienceworld.cz/biologie/dalsi-vyzkum-o-podobnosti-cloveka-a-simpanze-3174/
17. Srpen 2017 - 9:17

Stránky

Přidat komentář