1670 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
vaidja (anonym)
"Otázky, jimž se...> Tak určitě, např o tom, že mě tu nezajímají nesmysly jako "jak moc" je sanskrt příbuzný češtině. A přesto tě něco nutí se k nim vyjadřovat. Nejdřív jsi prohlásil sanskrt za patvary a pak hindštinu za "strašlivý paskvil". Důkazy žádné. > Říká ti něco termín únava matriálu? Čistě fyzikální problém. únava materiálu: nedochází ke strukturálně-procesní změně přirozená smrt: dochází ke strukturálně-procesní změně (změna: od udržování složitosti směrem k pozvolnému rozkladu) Sorry jako, polopatičtěji už to nesvedu. > Ale takhle jednoduše, jak si to představuješ, svět prostě nefunguje. Definice ostatně není od toho, aby podala kauzální souvislosti. Jak funguje, to probíráme zde. Já se opakovaně ptám na vysvětlení, ty místo toho opakuješ definici. To, že "živý proces je ten, který udržuje svou složitost", považuji za celkem výstižné. > Je to paradoxní vztah (či spíše kontradiktorický) zdaleka ne jen pro mě. Nebudu na tomto místě rozebírat. Odkaz na wikipedii není důkaz. Ale když už jsme u toho... začti se do toho trochu. Odkaz měl uvést čtenáře této diskuse do problému, že to není tak jednoznačné, jak jsi autoritativně prohlásil. > Tak či onak, vitalismus popírá základní principy vědy. Nemá věda popisovat a zkoumat realitu? Pokud lze účinky životní síly pozorovat, lze ji i zkoumat. To ovšem vyžaduje vůli. A to už se dostáváme k ideologické kontrole vědy. >> "No jestli je to pro tebe víra [že všechno se samovolně rozpadá], tak nech své auto (nebo cokoliv hmotného) pár let jen tak bez údržby stát, a budeš mít důkaz." > Na to je spousta scénářů: nejpravděpodobnějc někdo auto ukradne a rozebere ho na součástky, který se stanou částí jiných systémů. Pokud si ho nikdo nevšimne, tak ho zanese hlína a vyrostou na něm kytičky. Pokud sleduješ samotnou hmotu auta, vidíš, že souběžně se svým rozpadáním v rámci auta se stává součástí nového řádu rostlinného ekosystému. Jenže se bavíme o autě. S rozpadlým autem si už nezajezdíš. Je to příliš složité pochopit, milé děti (dotaz do pléna)? > Starý řád tu opět samovolně přerůstá v nový, složitější. Na čemž se podílejí živé, nikoliv uschlé rostliny. > Představa, že všechno se jen rozpadá, je naprostá blbost. Mluvíme tu o konkrétních věcech jako domy, auta a zahrady. > Technická poznámka: už se tu trochu vzdalujeme od původního sporu, zda "všechno musel někdo vytvořit". To je povaha debaty, že se ne vždy drží tématu. Já jsem zde původně (22.7.2017 11:03) řekl: "Pokud tvrdíš, že věci ve tvým okolí vznikly samy od sebe, pak nevím, kde žiješ. Já kolem sebe vidím jen biologické systémy, které vznikly z jiných biologických systémů (živá příroda), a lidmi vytvořené věci." > Jestli je nemocný tělo složitější, to je sporný. Napsal jsem proč - přibyly v něm cizí organismy zvenčí, infekce. Co přesně na tom vidíš spornýho? > Další věc je, že tělo se s nemocí mnohdy vypořádá samovolně. Jj, a někdy i v naprosto "ztraceném případě". Říká se tomu zázračné vyléčení a jistí jedinci je odmítají připustit, natož zkoumat. Asi se bojí ohrožení svého světonázoru. > Proč tu mluvíš o jakýchsi "žádoucích" stavech? Měl jsem pocit, že se bavíme o tom, co je složité, a ne o tom, co je žádoucí. Protože přišla řeč na zdraví, které je příkladem žádoucího, optimálního stavu, který musí někdo živý udržovat. > Pokud je něco žádoucí, indikuje to, že si to někdo žádá. A ten, kdo si to žádá, ten to mnohdy taky způsobuje. Pokud jsi nám ovšem chtěl říct, že každá žádoucí věc má svého tvůrce, je to opět blábol, protože mnohé žádoucí věci jsou samovolné, a mnohé věci jsou pro někoho žádoucí a pro jiného nežádoucí. Naopak. Právě jsi použil spojení "někdo žádá", "někdo způsobuje" a "pro někoho žádoucí", což jsou živí jedinci. Alespoň jsem si nevšim, že by hřbitovní správa vedla nějakou knihu přání a stížností pro nebožtíky, kteří by chtěli zlepšit služby. Zdraví je pro běžně uvažujícího člověka žádoucí stav. > Já nepovažuju změněný stavy vědomí za "halucinace pod vlivem". Proto jsem nemluvil o "halucinaci", ale o vizích entit vykazujících jistou inteligenci. > Starý indický texty jsem nečet (ani mě moc nezajímaj), proto ti ani nemůžu odsouhlasit, jestli jsou konzistentní. Konzistentnost je doložitelná. Téma v jednom textu lze doplňovat informacemi z jiných textů jako puzzle. > A to odpovídá individuálním vesmírům, v nichž se ocitají jejich vizionáři. Ayahuaska ukazuje každýmu *tu jeho* pravdu. Vesmírům? To bude těžko dokazatelné. Lékař konkrétním pacientům taky ukazuje to, co je pro ně potřebné, a přesto jsou ve stejném vesmíru. > Realita je složitá a není jediná. Odpovídají tomu i individuální a silně odlišné vesmíry můj a tvůj. Zase tak odlišné nejsou, když spolu můžeme komunikovat. Pokud si tedy nemyslíš, že jsem výplodem tvé představivosti (i tací jedinci totiž existují, ale mají asi dost těžký život). > Jestli vize inteligentních entit ladí s materialismem, je mi celkem u prdele :) Resp. je mi u prdele, že to s ním neladí. A zase ten "argument prdelí". Argumentum ad culum sice už lze najít, ale jde jen o pár výskytů, takže by to asi šlo nechat patentovat. Toto byl viděl jako příznačný a přirozený konec téhle výměny. Myslím, že ukázala pozice obou stran a vzhledem k repetitivnosti se již vyčerpala. Ale jsem otevřen dotazům z pléna.
7. Srpen 2017 - 10:08
Obrázek uživatele Charon
Charon
> Tak určitě, např o...Ptám se už po x-té: Už nevím, jestli jsi to tvrdil ty - jedná se o toho "boha mimo časoprostor", který měl stvořit pouze časoprostor a dále do světa nezasahovat. Neznamená to tedy, že k evoluci přeci jen došlo? Nebo onen bůh snad všechno naprogramoval už v momentě Velkého třesku? Bible tvrdí, že bůh stvořil svět/vesmír samotný a následně i pozemský život - v tvém případě a s ohledem na téma diskuze jde nejspíš hlavně o to, s jak rozdílnou měrou se východní myšlení s evolucí oproti křesťanství rozchází.
7. Srpen 2017 - 10:42
Obrázek uživatele Návštěvník
vaidja (anonym)
Ptám se už po x-té: Už...> jedná se o toho "boha mimo časoprostor", který měl stvořit pouze časoprostor a dále do světa nezasahovat. Až po to nezasahování, to jsem netvrdil. Právě naopak, je popisován, jak v různých aspektech do světa zasahuje neustále, takže to vypadá jako ta Samoorganizace pro ty, kdo Ho nechtějí mít součástí svého světonázoru. Ony texty nehovoří o evoluci v darwinovském smyslu, jen o evoluci vědomí skrze různá hmotná těla (reinkarnace na základě individuálních činů aka karmy). Ano, technicky vzato je "všechno" (vesmíry, jejich struktura, hmotná těla aj.) naprogramováno a střídavě projevováno a likvidováno v dlouhých cyklech, jako ten pavouk vypouští a vtahuje pavučinu (analogie hmotného stvoření). Mundaka Upanishad (1.1.7): yathorna nabhih srjate grhnate ca yatha prthivyam ausadhayah sambhavanti yatha satah purusat kesalomani tathaksarat sambhavatiha visam "As a spider sends forth and draws in (its thread), as herbs grow on the earth, as the hair (grows) on the head and the body of a living person, so from the aksara (brahman) arises the universe." > Bible tvrdí, že bůh stvořil svět/vesmír samotný a následně i pozemský život ... s jak rozdílnou měrou se východní myšlení s evolucí oproti křesťanství rozchází. Zhruba souhlas, ale je to velmi složité. Jeden rozdíl je, že život jako takový není považován za stvořený při narození, ale věčný. (I v Bibli jsou zmínky o pre-existenci duše.) V křesťanství jsou pokud vím na evoluci různé názory.
7. Srpen 2017 - 11:19
Obrázek uživatele Charon
Charon
> jedná se o toho...Ok, dík. Osobně jsem pro samoorganizaci. Ale když už bych měl do svého osobního paradigmatu zahrnout boha, nejednalo by se o jakéhosi dědka na mraku působícího jako nejvyšší soudce a arbitr. Spíš bych se přiklonil k něčemu na způsob pojmu brahman.
7. Srpen 2017 - 11:42
Obrázek uživatele Charon
Charon
Z východního myšlení mě celkem zaujal i pojem šúnjátá z buddhistické filosofie. Tam stvořitel potřeba není, jelikož stvořené je bez podstaty. Ale samozřejmě už se odlepujeme od klasického relativistického uvažování kamsi ke spekulativnímu mlhavému absolutnu. https://cs.wikipedia.org/wiki/Nágárdžuna
7. Srpen 2017 - 11:50
Obrázek uživatele Charon
Charon
Z východního myšlení mě...to stvořené mělo být v uvozovkách :-)
7. Srpen 2017 - 11:51
Obrázek uživatele Návštěvník
vaidja (anonym)
Z východního myšlení mě...Představa nebeského dědy ("Starý dnů") vychází zřejmě z představy Boha jako starce pro potřeby středověkého malířství. Mnoho lidí řekne, že v takového Boha nemůže věřit. Jsem jedním z ních. Pokud by podléhal času, nebyl by svrchovaný. Podle mě tato představa velmi poškodila teismus. Pojem šúnja/tá je zajímavý. Znamená jakousi prázdnotu, ale různé filozofie si ji představují různě. V teistických systémech je to jedno ze jmen Boha. Znamená, že v něm není přítomna žádná forma hmoty, tedy dokonalé vakuum. :) Přesto má podobu tvořenou nehmotnou substancí (sat, čid, ánanda). Nágárdžuna byl proslulý zakladatel madhjamiky či celé mahájány, jelikož se mu přisuzuje nález mahájánových súter v nágalóce, což není peklo, jak tvrdí wikipedie. To jen na okraj jako příklad problematičnosti akademických sekulárních zdrojů. Ten článek případně zmiňuje Vedánta sútru. V její druhé části (ze čtyř) je celá sekce o jiných filozofiích a jsou v ní uvedeny i čtyři hlavní školy buddhismu s jejich argumenty a odpověďmi na ně. Buddhismus byl v Indii později nahražen advaitou (monismem), která převzala mnoho z jeho tezí. S advaitou vedly dlouhou polemiku monoteistické školy počínaje Rámánudžou. Následkem toho se advaita proměnila v novodobou neovedántu, která připouští dočasné projevení Boha v osobní podobě. Používá příměr ledovce (osobní Bůh) a vody (neosobní Brahman). Vzhledem k tomu, že Brahman je popisovaný jako pasivní, není jasné, jak a proč by měl nabývat osobní podoby.
7. Srpen 2017 - 15:09
Obrázek uživatele Shogun
Shogun
> Tak určitě, např o..."Já se opakovaně ptám na vysvětlení, ty místo toho opakuješ definici. To, že "živý proces je ten, který udržuje svou složitost", považuji za celkem výstižné." Tak to jsme dva. Jenže zatímco já jsem realista, ty jsi naivní pohádkář, nebo spíš malé děcko, které na všechno vyžaduje jednodouchou odpověď "proč". A už má jednu předem hotovou, protože to četlo ve staré indické knížce - tak to prostě musí být pravda. Milý zlatý, "věci a bytosti jsou takové a takové, protože je tak stvořil někdo, koho nelze dále zkoumat", není vysvětlení. To rovnou můžeme říct, že nelze dále zkoumat vůbec nic. "Jenže se bavíme o autě. S rozpadlým autem si už nezajezdíš. " Jinými slovy mi tu vnucuješ další samozřejmost, že všechno jednou skončí. Ale o tom se tady nebavíme. Bavíme se o víře, že samovolným procesem dochází pouze k rozkladu, zatímco vznikání vždy potřebuje jakéhosi "stvořitele". (V 2.termod.zákonu jde zase o to, že vznikání potřebuje energii zvenčí, takže důsledkem prý je, že se všechno nakonec rozloží.) A já se ti celou dobu pokouším sdělit, že řád může vznikat i samovolně - např. právě v procesu toho, že starý řád zanikne. Tím, že něco zanikne, často *samovolně* vznikne něco jinýho. Myslím, že malý dítě už by to pochopilo. "Napsal jsem proč [je nemocné tělo složitější] - přibyly v něm cizí organismy zvenčí, infekce. Co přesně na tom vidíš spornýho?" Ale blbostí se koukám držíš jako klíště. Z toho, že systém obsahuje víc částí, nevyplývá, že je složitější. Virus může přerušit složitý vztahy mezi částma těla (proudění materiálů) a tak systém zjednodušit. Dokonce zjednodušit až k nefunkčnosti a smrti. Nakonec nevím, o co tu vlastně bojuješ. Pokud je nemocné tělo složitější a potřebuje pomoc lékaře (obojí sporné), pak je to "důkazem" čeho? Že složité věci potřebují zásah stvořitele/udržovatele, aby mohly být jednodušší? Fakt v tom neskutečně plaveš. [Proč tu mluvíš o jakýchsi "žádoucích" stavech? Měl jsem pocit, že se bavíme o tom, co je složité, a ne o tom, co je žádoucí.] " Protože přišla řeč na zdraví, které je příkladem žádoucího, optimálního stavu, který musí někdo živý udržovat." Takže ti nedochází, že jsme tím zase u tvé tautologie, že "věci, které je třeba udržovat, je třeba udržovat"? Proto vyzdvihuješ zahradu a ignoruješ džungli? My se ale bavíme o tom, jestli je *všechny* věci třeba udržovat. A já ti ukazuju, že leckterý řád vzniká samovolně = nemůžeš na někoho ukázat a říct "ten to způsobil". Kdo vytváří ekosystém africké savany? Že by lev, král zvířat? "Naopak. Právě jsi použil spojení "někdo žádá", "někdo způsobuje" a "pro někoho žádoucí", což jsou živí jedinci." Naopak co? Tyvole, ty jsi mi ale chytrý chlapec! A nedošlo ti, že tě tím upozorňuju na tvůj předpoklad, který se pokoušíš dokazovat? Pokud si někdo věc žádá, předpokládá se, že se ji bude pokoušet udržovat. Ale my se bavíme o všech věcech, nejen o těch "žádoucích"! Čili mluvit o jakýchsi "žádoucích" stavech je v podstatě co? Je to dokazování něčeho, co předpokládáš! "Zase tak odlišné nejsou [můj a tvůj vesmír], když spolu můžeme komunikovat. " Jsou dostatečně blízké na to, abychom se pokoušeli spolu komunikovat, a dost odlišné na to, aby se nám to dařilo. Je to tentýž princip jako vztah mezi doktorem a pacientem, nebo mezi tvůrcem výrobku a jeho uživatelem. Sdílíme vzájemně části svých realit, ale není žádná jediná pravdivá realita, o kterou bychom se "měli všichni snažit". "Argument prdelí"? - jestli pokládáš za argument něčí vyjádření, že je mu něco u prdele, budeš mít asi komunikační problém. Sanskrt a hindština jsou u mě patvary a paskvily, protože se mi prostě hnusí. Na to snad nepotřebuju dávat žádný "důkaz". Ty bys opravdu debatoval o každý blbosti, ale základní pravidla logiky a racionální argumentace ti trošku unikaj. Jsou tu i mnozí, kteří jsou na tom hůř, to je pravda, ale ti si aspoň tak intenzivně nestojí za svým (a nestojí na vedení).
7. Srpen 2017 - 18:36
Obrázek uživatele Návštěvník
vaidja (anonym)
"Já se opakovaně ptám... > Jenže zatímco já jsem realista, ty jsi naivní pohádkář, nebo spíš malé děcko, které na všechno vyžaduje jednodouchou odpověď "proč". Kdybys byl realista, nevěřil bys na magii bez mága. Odpověď na otázku "proč" je typická pro lidské bytosti. Možná ti to jednou dojde. > A už má jednu předem hotovou, protože to četlo ve staré indické knížce - tak to prostě musí být pravda. Podle této logiky ani to, co je v novější knížce (např. Darwin a jeho následovníci), nemůže být pravda. "Nepište knihy, ať nešíříte nepravdu." Kolik si měl tý ajahuasky? > Milý zlatý, "věci a bytosti jsou takové a takové, protože je tak stvořil někdo, koho nelze dále zkoumat", není vysvětlení. To rovnou můžeme říct, že nelze dále zkoumat vůbec nic. Já nic takového netvrdím. Neustále mi něco podsouváš. Uvedl jsem zde např. videa s jevy, které se dají zkoumat, a také výzkum na Stanfordu. Ve vedlejší diskusi byl příklad dalšího zkouma(tel)ného jevu, telepatie zvířat. Dále tu jsou výzkumy NDE, atd. >> "Jenže se bavíme o autě. S rozpadlým autem si už nezajezdíš. " > Jinými slovy mi tu vnucuješ další samozřejmost, že všechno jednou skončí. Takovou samozřejmost je ti třeba vnucovat? > (V 2.termod.zákonu jde zase o to, že vznikání potřebuje energii zvenčí, takže důsledkem prý je, že se všechno nakonec rozloží.) Zase prý? Nevěříš v základní fyziku? A mě nazýváš pohádkářem? > Tím, že něco zanikne, často *samovolně* vznikne něco jinýho. Myslím, že malý dítě už by to pochopilo. A já jsem ti odpověděl, že uschlé rostliny nový řád nevytvoří. Chápe to 99 dětí ze 100. > Virus může přerušit složitý vztahy mezi částma těla (proudění materiálů) a tak systém zjednodušit. Dokonce zjednodušit až k nefunkčnosti a smrti. To je až následek. Nejprve se systém (tělo) stal složitějším invazí virů. > Nakonec nevím, o co tu vlastně bojuješ. Pokud je nemocné tělo složitější a potřebuje pomoc lékaře (obojí sporné), pak je to "důkazem" čeho? Že složité věci potřebují zásah stvořitele/udržovatele, aby mohly být jednodušší? Vůbec ne, já totiž nemluvím v případě zdraví o složitosti, ale o optimu. To ty to pořád mícháš dohromady. > Takže ti nedochází, že jsme tím zase u tvé tautologie, že "věci, které je třeba udržovat, je třeba udržovat"? Říkám: Zahradu je třeba udržovat. Zdraví je třeba udržovat. Auto je třeba udržovat. Dům je třeba udržovat. Pavučinu je třeba udržovat. > A já ti ukazuju, že leckterý řád vzniká samovolně = nemůžeš na někoho ukázat a říct "ten to způsobil". Kdo vytváří ekosystém africké savany? Že by lev, král zvířat? Budeš se možná divit, ale... živé organismy v součinnosti s neživou hmotou. > Pokud si někdo věc žádá, předpokládá se, že se ji bude pokoušet udržovat. Tak jsi to nakonec pochopil! > Ale my se bavíme o všech věcech, nejen o těch "žádoucích"! Bavím se o příkladech, o kterých tu byla řeč. O všech věcech se bavit nemůžu, nejsa vševědoucím. To přenechám jiným. > Sdílíme vzájemně části svých realit, ale není žádná jediná pravdivá realita, o kterou bychom se "měli všichni snažit". Tento matrix má mnoho podob, které si spoluutváříme. Ten, koho to přestane bavit, začne hledat jestli je něco za ním a co. Tak praví hodně staré knihy a jednají tak mnozí i dnes, včetně mě. Ostatní "...pokřikují z klece, že prý jsem zradil." (c) Karel Kryl > "Argument prdelí"? - jestli pokládáš za argument něčí vyjádření, že je mu něco u prdele, budeš mít asi komunikační problém. Když nemáš argumenty, vypouštíš vulgarity jako chobotnice inkoust. To mi připadá zábavné, proto ta ironie. > Sanskrt a hindština jsou u mě patvary a paskvily, protože se mi prostě hnusí. Tak teď je to teprve názor, zatímco předtím to bylo absolutní tvrzení. Sice se asi nedozvíme, co se ti na nich hnusí, ale ponechme to jako příznak tvé osobnosti. > Ty bys opravdu debatoval o každý blbosti, ale základní pravidla logiky a racionální argumentace ti trošku unikaj. Tato diskuse je k tomu určena. O blbostech nedebatuju, ty vyvracím. Neunikaj, to ty se snažíš, aby to tak vypadalo, podsouváním mi různých tvrzení, zatímco nerozeznáš tvrzení od názoru. > Jsou tu i mnozí, kteří jsou na tom hůř, to je pravda, ale ti si aspoň tak intenzivně nestojí za svým (a nestojí na vedení). Ty si intenzivně nestojíš za svým, kazateli samoorganizačního kultu jediné pravdy o magii bez mága?
8. Srpen 2017 - 9:37
Obrázek uživatele Shogun
Shogun
> Jenže zatímco já..."Říkám: Zahradu je třeba udržovat. Zdraví je třeba udržovat. ... Bavím se o příkladech, o kterých tu byla řeč. O všech věcech se bavit nemůžu, nejsa vševědoucím." A o tom se tady se mnou pokoušíš celou dobu hádat? O tvrzení, že "některé věci podléhají zkáze"? Jakou to má informační hodnotu? Přátelé, máme tu rozuzlení. Vajda, vycukaný svými zmatenými protimluvy a tautologiemi, vyhrocuje svůj postoj na "odvážné" tvrzení, že některé věci je třeba udržovat. Blahopřeji. Zbytek tvých výmluv k tomuto tématu už netřeba komentovat. "Uvedl jsem zde např. videa s jevy, které se dají zkoumat, a také výzkum na Stanfordu." Ale ze tvých zkoumatelných videí nijak nevyplývá, že svět stvořil bůh nebo že vše má svého stvořitele. Ne, že bych to nějak zkoumal, jen sem to přeletěl, sorry... Něco takovýho ani nemůže žádný video dokázat, tvoje názory patří do oblasti metafyziky, kterou nelze empiricky vyvracet ani potvrzovat. Musíme si vystačit s rozumem (nebo jeho nahrazením vírou). Totéž se týká důkazu existence jakési metafyzický životní síly. Pokud se omezíš na vitální sílu, vzdáváš se pokusu vysvětlit všechny souvislosti. Docela dobře je to popsáno tady: https://en.wikipedia.org/wiki/Vitalism#Emergentism Není nic "nevědeckýho" na tvrzení, že živé bytosti mají zvláštní "sílu", pokud se tu sílu pokusíš dát do souvislostí se silami přirozenými, a taky ji chápat jako přirozenou (tj. téže podstaty), místo abys ji násilně vytrhával z přirozenýho řádu věcí a stavěl ji nad něj. Jestli se ti ten odstaveček podaří pochopit (a doporučuji k tomu další studium pojmu "emergence"), zjistíš, jak je možný zastávat názor nekompatibilní s materialistickym redukcionismem, a přesto kompatibilní s principama moderní vědy. "Tento matrix má mnoho podob, které si spoluutváříme. Ten, koho to přestane bavit, začne hledat jestli je něco za ním a co. Tak praví hodně staré knihy a jednají tak mnozí i dnes, včetně mě." Promiň, ale ty zrovna moc nepůsobíš jako hacker tohoto matrixu. Jako hltač starých indických knih, to ano.
8. Srpen 2017 - 17:50
Obrázek uživatele Shogun
Shogun
: Sanskrt a hindština jsou u...Dost ohavný slova. Eště se mi celkem líbí třeba tantra nebo karma, to jsou výjimky. Nejhorší sou právě takový ty 4 a víceslabičný. Pranájáma, brahmapútra apod. Jejich vyslovování mi úplně bere energii.
8. Srpen 2017 - 17:55
Obrázek uživatele Návštěvník
Asi takle, vajd (anonym)
"The assumption of an extra-physical vitalis (vital force, entelechy, élan vital, etc.), as formulated in most forms (old or new) of vitalism, is usually without any genuine explanatory power. It has served altogether too often as an intellectual tranquilizer or verbal sedative—stifling scientific inquiry rather than encouraging it to proceed in new directions."
8. Srpen 2017 - 18:02
Obrázek uživatele Návštěvník
Karel (anonym)
Dost ohavný slova. Eště...Nevím jak slova, ale indičtí bůžci jsou správňácký. :-D Třeba Ganéša.
9. Srpen 2017 - 9:30
Obrázek uživatele Návštěvník
vaidja (anonym)
"Říkám: Zahradu je...> A o tom se tady se mnou pokoušíš celou dobu hádat? O tvrzení, že "některé věci podléhají zkáze"? Jakou to má informační hodnotu? Má to hodnotu třeba pro ty, kdo zpochyňují 2. termodynamický zákon. > Ale ze tvých zkoumatelných videí nijak nevyplývá, že svět stvořil bůh nebo že vše má svého stvořitele. Jenže já jsem jimi reagoval na tvé "To rovnou můžeme říct, že nelze dále zkoumat vůbec nic." Ke zkoumání Boha je to první krok na dlouhé cestě. Ale i připuštění, že existují věci mimo dosah našich smyslů, je pro mnohé velký pokrok. > tvoje názory patří do oblasti metafyziky, kterou nelze empiricky vyvracet ani potvrzovat. Právě naopak, viz ta videa, která jsi raději neviděl. Životní, či vitální síla je podle nich zkoumatelná - pokud je o to samozřejmě zájem. > pokud se tu sílu pokusíš dát do souvislostí se silami přirozenými, a taky ji chápat jako přirozenou (tj. téže podstaty), místo abys ji násilně vytrhával z přirozenýho řádu věcí a stavěl ji nad něj Ta sekce z wiki ji označuje za "extra-fyzickou" (extra-physical), ale mylně. Ona je přirozená a stále ještě hmotná, i když subtilnější povahy. Tvoří hranici mezi fyzickým a metafyzickým. Její odmítnutí je uzavření se před novými poli pro zkoumání, jehož průkopníky je např. ten Stanford nebo pan Sheldrake zkoumající telepatické psy, výzkum NDE apod. Zajímavé jsou ale odmítavé reakce na tento výzkum ze strany jistých dogmatických vědců či vůbec jednání vědeckého establišmentu s jemu nepohodlnými vědci, jak o tom pojednává ten dokument Expelled, který byl samozřejmě také kritizován. Pár příkladů z již nefunkčního webu: https://ulozto.cz/!QVqcXoiug/www-suppressedscience-net-zip Každý působí různě na různé lidi, to je tak nějak normální, ne? Ty na mě jako šogun teda rozhodně ne.
9. Srpen 2017 - 10:00
Obrázek uživatele Shogun
Shogun
> A o tom se tady se mnou..."[tvrzení, že "některé věci podléhají zkáze"] má hodnotu třeba pro ty, kdo zpochyňují 2. termodynamický zákon." Ty jsi pořád úplně mimo, človíčku nešťastná. Tohle samozřejmý tvrzení nezpochybňuje vůbec nikdo. Začínal jsi s tím, že všechno se samovolně akorát rozpadá, aniž by se samovolně něco tvořilo. TO je tvrzení, který popírá 2.t.zákon, protože podle tohoto volně interpretovatelného zákona se věci MŮŽOU samovolně tvořit, pokud si berou energii zvenčí, aby se tak jeden řád přetransformoval v jiný. Vycukal jsem tě natolik, že ses omezil na tvrzení, že "některé věci podléhají zkáze". Na tomto tvrzení se nakonec opravdu shodnem :) Ale jak na tom chceš stavět nějakou představu o stvoření světa? Od tvrzení, že "všechno musí mít stvořitele", s nímž jsi tu začínal úplně původně, se to velice liší... Já zpochybňuju 2.t.zákon v trošku jiným smyslu (což je poznámka spíš pro uživatele D než pro debatu mezi tebou a mnou), a to v jeho chápání negentropie jako absolutního řádu a v údajným důsledku, že entropie světa jako celku se akorát zvyšuje a jeho uspořádanost nevyhnutelně upadá. Je to vidět třeba právě na tom příkladě se zahradou a džunglí: dokáže snad fyzikální pojem entropie rozlišit, co je tu řád a co je chaos? "Právě naopak, viz ta videa, která jsi raději neviděl. Životní, či vitální síla je podle nich zkoumatelná" Zkus ty videa teda znovu nadhodit, třeba mi to pomůže pochopit, jak si tu životní sílu představuješ. Celkově jde o to, že vysvětlovat vlastnosti života pomocí "životní síly" je stejně užitečný jako vysvětlovat vlastnosti vody pomocí "vodnatelnosti". Je jedno, jakej tomu dáš název, ale důležitý je umět popsat, za jakých okolností a jak fenomén probíhá nebo neprobíhá. Vysvětlení, že živé věci se poznají podle toho, že mají životní sílu (a naopak, že živá síla se pozná podle toho, že ji mají živé věci), nevysvětluje vůbec nic. Zamysli se nad tím, pokud si stěžuješ, že definice "živé procesy jsou ty, co udržují svou složitost" ti nic nevysvětluje. Vysvětluje určitě víc, než klasická vitalistická teorie, protože podává empirická kritéria. Výstraha: pokud budeš nadhazovat nějaký videa léčení "přírodním magnetismem" nebo něco takovýho, není to ani v nejmenším důkazem nějaký životní síly. I kdybys z vlastní zkušenosti měl důkazy léčení dotekem ruky, spontánního vylíčení apod., není to důkaz žádný zvláštní substance. "Ona je přirozená a stále ještě hmotná, i když subtilnější povahy. Tvoří hranici mezi fyzickým a metafyzickým. Její odmítnutí je uzavření se před novými poli pro zkoumání..." Subtilnější povahy, to jako že je to řídký plyn? Nebo že má malý atomy? "Hranice mezi fyzickým a metafyzickým" mi nedává smysl. To je něco jako hranice mezi konečným a nekonečným číslem. Chtěls říct, hranice mezi fyzickým a duchovním? Jakási třetí substance? Jako by i ty dvě už nebyly moc. Připadá mi to jako varianta klasickýho vykrucování "bůh má kontakt s časoprostorem, aby ho mohl vytvořit, ale zároveň nemá kontakt s časoprostorem, aby nevznikaly otázky, kdo stvořil boha". Její odmítnutí není "uzavření se před novými poli zkoumání". Opravdu nepotřebujeme na každou blbost vymýšlet novou substanci. K vysvětlení tzv. mimosmyslovýho vnímání nejsou žádný takovýto předpoklady potřeba. Myslím, že už vím dost, aniž jsem ty tvoje videa viděl.
9. Srpen 2017 - 18:22
Obrázek uživatele Charon
Charon
Charakteristiky typu chaos, řád jsou u té entropie celkem zavádějící, sugerují nám hodnoticí znaménka - spíš se jedná o prostou rovnoměrnost rozptýlení částic a vyrovnání teploty. Nejvyšší entropie znamená zcela rovnoměrné rozptýlení částic všude ve vesmíru za stejné teploty, absolutní homogennost látky - bez makroobjektů, bez individuality. Bylo by to dobře, nebo ne? Těžko říct, nicméně pozorovatel - nehledě na to, že v takovém vesmíru už existovat nemůže - existovat nemusí, protože není co pozorovat/rozlišovat.
9. Srpen 2017 - 18:45
Obrázek uživatele Shogun
Shogun
Charakteristiky typu chaos,..."spíš se jedná o prostou rovnoměrnost rozptýlení částic a vyrovnání teploty. Nejvyšší entropie znamená zcela rovnoměrné rozptýlení částic všude ve vesmíru za stejné teploty, absolutní homogennost látky" Stav maximální entropie si lze docela představit... A jak si představíš stav minimální entropie? Veškerá hmota nahromaděná na sobě a kolem prázdno? To by se asi fyzikům nelíbilo. Takovej stav je totiž z jejich pohledu celkem pravděpodobnej. Dokonce existuje model historie vesmíru, která má takhle skončit. Ono se to takhle snadno řekne, rozptýlení částic... ale najdi si někde, jak se fyzikální entropie vypočítá. Je to pravděpodonost určená kombinatoricky - kolika možnostma lze přeskupit molekuly, aby stav splňoval nebo nesplňoval dané podmínky. Kombinatorická pravděpodobnost je ta nejhrubší pravděpodobnost, s jakou lze pracovat. Pokud vezmeš v úvahu určitý vypozorovaný zákonitosti, pak pravděpodobnost (a s ní i entropie) bude úplně jiná. Když pak vemeš v úvahu, že "stejný nahuštění hmoty" můžou mít konfigurace zcela mrtvý nebo zcela nestabilní, ale i konfigurace s emergentníma vlastnostma vedoucí třeba k samoorganizaci, nebo prostě konfigurace tvořící živá těla, tak ti dojde, že entropie nám neříká a nepředpovídá prakticky nic... vyjma velice jednoduchých uzavřených systémů.
9. Srpen 2017 - 21:02
Obrázek uživatele Charon
Charon
"A jak si představíš stav minimální entropie? Veškerá hmota nahromaděná na sobě a kolem prázdno? Dokonce existuje model historie vesmíru, která má takhle skončit." Takhle spíš začínal, ne? "Když pak vemeš v úvahu, že "stejný nahuštění hmoty" můžou mít konfigurace zcela mrtvý nebo zcela nestabilní..." To klidně může. Tím, co určuje individualitu objektu není hmota samotná, ale informace (rozlišuje jedno "nahuštění hmoty" od jiných). V případě maximální entropie pak informace nabývá nulové hodnoty, jelikož už není nic, co by se výrazně lišilo. I mrtvá hmota se dále rozpadá, stejně jako se postupně rozpadá ta živá, byť ten zánik díky vnější energii oddaluje.
9. Srpen 2017 - 21:28
Obrázek uživatele Charon
Charon
A teď jde o to, jak bychom to přemostili do sporu evoluce vs kreace. Mně z toho asi vyplývá to, že kreace zkrátka nutná není a že život jedince je vlastně "jen" takový dluh vůči vesmírné entropii, který se dřív nebo později splatí. Samoorganizaci lze chápat jako "ostrůvky pozitivní deviace" v oceánu "chaosu", jejíž produkty však ve finále stejně podlehnou "negativní deviaci" vesmíru. Něco jako vztah počasí vs klima - ministr ti řekne, že je suché klima, ale to neznamená, že občas nemůže přijít třeba týden deštivého počasí.
9. Srpen 2017 - 21:42
Obrázek uživatele Návštěvník
vaidja (anonym)
"[tvrzení, že...> Tohle samozřejmý tvrzení nezpochybňuje vůbec nikdo. Kromě jistého Shoguna slovem "prý" (7.8.2017 18:36). > Začínal jsi s tím, že všechno se samovolně akorát rozpadá, aniž by se samovolně něco tvořilo. TO je tvrzení, který popírá 2.t.zákon, protože podle tohoto volně interpretovatelného zákona se věci MŮŽOU samovolně tvořit, pokud si berou energii zvenčí, aby se tak jeden řád přetransformoval v jiný. Od začátku tu zpochybňuju tu samovolnost. Uvedl jsem příklad uschlých vs. živých rostliny. Je třeba přítomnost živého organismu. Samoorganizace neživé hmoty je mýtus, ta se jen rozkládá. I ty sám výše (9.8.2017 21:02) mezi hmotami rozlišuješ: "Když pak vemeš v úvahu, že "stejný nahuštění hmoty" můžou mít konfigurace zcela mrtvý nebo zcela nestabilní, ale i konfigurace s emergentníma vlastnostma vedoucí třeba k samoorganizaci, nebo prostě konfigurace tvořící živá těla,..." > Ale jak na tom chceš stavět nějakou představu o stvoření světa? Od tvrzení, že "všechno musí mít stvořitele", s nímž jsi tu začínal úplně původně, se to velice liší... Opakuji: Já jsem zde původně (22.7.2017 11:03) řekl: "Pokud tvrdíš, že věci ve tvým okolí vznikly samy od sebe, pak nevím, kde žiješ. Já kolem sebe vidím jen biologické systémy, které vznikly z jiných biologických systémů (živá příroda), a lidmi vytvořené věci." > Je to vidět třeba právě na tom příkladě se zahradou a džunglí: dokáže snad fyzikální pojem entropie rozlišit, co je tu řád a co je chaos? Závisí na úhlu pohledu. Podstatné je, že zahradu i džungli vytvářejí živé bytosti v součinnosti s neživou hmotou. > Zkus ty videa teda znovu nadhodit, třeba mi to pomůže pochopit, jak si tu životní sílu představuješ. Čím to, že jsi změnil názor, že tě ta videa nezajímají? Tvůj předpoklad, že jde o důkaz kruhem, není ničím podložen. "důležitý je umět popsat, za jakých okolností a jak fenomén probíhá nebo neprobíhá" - souhlas, to by se mělo zoumat. > Zamysli se nad tím, pokud si stěžuješ, že definice "živé procesy jsou ty, co udržují svou složitost" ti nic nevysvětluje. Vysvětluje určitě víc, než klasická vitalistická teorie, protože podává empirická kritéria. Udržování složitosti nevysvětluje přítomnost tohoto jevu v některé a nepřítomnost v jiné hmotě, jak tu pořád opakuju. > Výstraha: pokud budeš nadhazovat nějaký videa léčení "přírodním magnetismem" nebo něco takovýho, není to ani v nejmenším důkazem nějaký životní síly. I kdybys z vlastní zkušenosti měl důkazy léčení dotekem ruky, spontánního vylíčení apod., není to důkaz žádný zvláštní substance. Takže dopředu předpokládáš, o čem jsou videa, který jsi záměrně neviděl, a zároveň absolutně určuješ, co je a není důkaz? >> "Ona je přirozená a stále ještě hmotná, i když subtilnější povahy. Tvoří hranici mezi fyzickým a metafyzickým. Její odmítnutí je uzavření se před novými poli pro zkoumání..." > Subtilnější povahy, to jako že je to řídký plyn? Nebo že má malý atomy? Je třeba výzkum jejích vlastností, ale je zřejmé, že ovlivňuje procesy v živých organismech, jak ukazuje to video o vlivu akupunktury. > "Hranice mezi fyzickým a metafyzickým" mi nedává smysl. Ve smyslu hranice pozorovatelnosti současnými vědeckými metodami. > Chtěls říct, hranice mezi fyzickým a duchovním? Pod pojem "duchovní" se schovává mnoho věcí, tak ho raději nepoužívám. > Její odmítnutí není "uzavření se před novými poli zkoumání". Opravdu nepotřebujeme na každou blbost vymýšlet novou substanci. Nejde o žádné vymýšlení substance, existence prány, many, orgonu, atd. (má mnoho dalších názvů) byla již dávno vyvozena. Např. http://www.orgonelab.org/miller.htm Teď ji jen v širším měřítku zkoumat a využívat. > K vysvětlení tzv. mimosmyslovýho vnímání nejsou žádný takovýto předpoklady potřeba. Jak je vysvětluješ? > Myslím, že už vím dost, aniž jsem ty tvoje videa viděl. Tak to se nemusím obtěžovat je sem pro tebe znovu kopírovat. Pro ostatní: jsou o pár stránek zpět, v mém textu z 6.8.2017 11:35.
10. Srpen 2017 - 10:20
Obrázek uživatele Návštěvník
Evolucionisté j (anonym)
Po celá desetiletí jsme byli zvyklí slýchat, že člověk a šimpanz mají společných 98,5 % genů. Poslední výzkumy genetiků však vyvrací i tuto lež a podvod evolucionistů. Výsledky výzkumu ukazují, že šimpanzi a lidé jsou mnohem více odlišní, než evolucionisté tvrdí. „Studie ukazuje bohatost rozdílů...“ řekl Richard Gibbs, ředitel Centra pro čtení lidského genomu. Výsledky studie šokovaly vědeckou komunitu, protože jsou v rozporu s dlouho zastávanými názory o podobnosti DNA člověka a šimpanze. Již dříve referoval článek v časopisu Acts & Facts o tom, že značná část výzkumů týkajících se často halasně proklamovaných tvrzení o 98procentní (či ještě vyšší) podobnosti DNA člověka a šimpanze se zakládá na pochybných a předpojatých premisách. http://www.scienceworld.cz/biologie/dalsi-vyzkum-o-podobnosti-cloveka-a-simpanze-3174/
10. Srpen 2017 - 19:23
Obrázek uživatele Návštěvník
Katedra biochem (anonym)
"Iontové kanály jsou vysoce sofistikované molekulární stroje." http://docplayer.cz/24363024-Cz-1-07-2-2-00-obecny-metabolismus-membranove-kanaly-a-pumpy-12.html
10. Srpen 2017 - 20:05
Obrázek uživatele Návštěvník
"Buňky obs (anonym)
"Buňky obsahují velká množství sofistikovaných mechanismů." http://sciencemag.cz/molekularni-stroje-zmeni-chemii-i-elektroniku/
10. Srpen 2017 - 20:08
Obrázek uživatele Charon
Charon
"Buňky obsahují...Doporučuji vygooglit si pojem metafora.
10. Srpen 2017 - 20:23
Obrázek uživatele Návštěvník
"Buňky obs (anonym)
Doporučuji vygooglit si... "Buňky obsahují velká množství sofistikovaných mechanismů." http://sciencemag.cz/molekularni-stroje-zmeni-chemii-i-elektroniku/
10. Srpen 2017 - 20:30
Obrázek uživatele Charon
Charon
"Buňky obsahují...Ach jo...
10. Srpen 2017 - 20:32
Obrázek uživatele Návštěvník
"Buňky obs (anonym)
Ach jo...http://sciencemag.cz/molekularni-stroje-zmeni-chemii-i-elektroniku/ "Nobelovu cenu za design a výrobu miniaturních strojů o velikosti molekul získali..... Předloha a inspirace je v přírodě. Víme, že buňky obsahují velká množství sofistikovaných mechanismů, které na této úrovni již fungují." http://sciencemag.cz/molekularni-stroje-zmeni-chemii-i-elektroniku/
10. Srpen 2017 - 20:37
Obrázek uživatele Návštěvník
Nobelovu cenu z (anonym)
"Předloha a inspirace je v přírodě. Víme, že buňky obsahují velká množství sofistikovaných mechanismů, které na této úrovni již fungují."
10. Srpen 2017 - 20:39
Obrázek uživatele Návštěvník
vaidja (anonym)
: Samoorganizace neživé...Sněhová vločka se rozkládá jako každá neživá hmota, a to i velmi rychle. Na rozdíl od živých organismů nevytváří potomstvo, atd. Ohledně symetrie: https://en.wikipedia.org/wiki/Snowflake#Symmetry V tomto http://www.its.caltech.edu/~atomic/snowcrystals/myths/myths.htm odkazu nějaký vědec kritizuje "zvláštní síly zajišťující dokonalost" vločky. Zřejmě tak reaguje na ty, co vločku považují za Boží výtvor, jako tento pán: http://www.icr.org/article/snowflake-bentley-science-man-god/ Takže tady máš vyvážený pohled z obou stran. Mě šesticípá struktura připomíná Šrí jantru, spojení Šakti a Šaktimána, neboli přeneseně magie a mága.
11. Srpen 2017 - 10:06
Obrázek uživatele Návštěvník
Evolucionysta (anonym)
Za touto uspořádaností jsou fyzikální zákonitosti , které působí na molekuly vody. Jelikož my evolucionisté věříme, že uspořádání hmoty stále vzrůstá, tak proto věříme, že molekuly ve sněhové vločce budou za 4,5 miliardy let složitěji uspořádané než dnes.
11. Srpen 2017 - 11:31

Stránky

Přidat komentář