1670 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
, (anonym)
,
5. Srpen 2017 - 18:31
Obrázek uživatele Charon
Charon
"Molekulární stroje...To už tu bylo, autor používá metafory, no a co?
5. Srpen 2017 - 20:13
Obrázek uživatele Návštěvník
"Buňky obs (anonym)
http://sciencemag.cz/molekularni-stroje-zmeni-chemii-i-elektroniku/ "Letošní Nobelovu cenu za design a výrobu miniaturních strojů o velikosti molekul získali..... Předloha a inspirace je v přírodě. Víme, že živé buňky obsahují velká množství sofistikovaných mechanismů, které na této úrovni již fungují." http://sciencemag.cz/molekularni-stroje-zmeni-chemii-i-elektroniku/
5. Srpen 2017 - 20:34
Obrázek uživatele Návštěvník
Evolucionista (anonym)
Náš Velký Třesk vytvořil fyzikální zákonitosti vytvářející velká množství sofistikovaných mechanismů.
5. Srpen 2017 - 20:37
Obrázek uživatele Návštěvník
http://sciencem (anonym)
http://sciencemag.cz/molekularni-stroje-zmeni-chemii-i-elektroniku/ "Buňky obsahují velká množství sofistikovaných mechanismů. Zatím je vědci nejsou schopni zcela napodobit." http://sciencemag.cz/molekularni-stroje-zmeni-chemii-i-elektroniku/
5. Srpen 2017 - 20:42
Obrázek uživatele Návštěvník
lol (anonym)
Že by zase Marek? Ten je...To říká ten pravej :-D
5. Srpen 2017 - 21:40
Obrázek uživatele Návštěvník
Darwinysta (anonym)
A odmlčel se na tak dlouho,...Taky sem od něho čekal přestup k naší víře. Byl jsem si jistý, že se obrátí na naší víru. Musíš ale dále věřit, že jednou odmítne zdravý rozum a začne věřit v náš Velký Třesk, který vytvořil fyzikální zákonitosti vytvářející velká množství sofistikovaných mechanismů. http://sciencemag.cz/molekularni-stroje-zmeni-chemii-i-elektroniku/ "Buňky obsahují velká množství sofistikovaných mechanismů. Zatím je vědci nejsou schopni zcela napodobit." http://sciencemag.cz/molekularni-stroje-zmeni-chemii-i-elektroniku/
6. Srpen 2017 - 7:30
Obrázek uživatele Návštěvník
"Buňky obs (anonym)
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Adenosintrifosfát "Mechanismus rotace ATP-synthasy a následného použití vzniklé mechanické energie na syntézu ATP je důvod, proč o celém komplexu můžeme mluvit jako o velmi důmyslném stroji." http://www.wikiskripta.eu/index.php/Adenosintrifosfát
6. Srpen 2017 - 7:38
Obrázek uživatele Návštěvník
"Buňky obs (anonym)
http://sciencemag.cz/molekularni-stroje-zmeni-chemii-i-elektroniku/ "Letošní Nobelovu cenu za design a výrobu miniaturních strojů o velikosti molekul získali..... Předloha a inspirace je v přírodě. Víme, že živé buňky obsahují velká množství sofistikovaných mechanismů, které na této úrovni již fungují." http://sciencemag.cz/molekularni-stroje-zmeni-chemii-i-elektroniku/
6. Srpen 2017 - 7:43
Obrázek uživatele Návštěvník
Jsi normálně uv (anonym)
Otestuj se: Když normálně uvažující člověk vidí třeba hliněný cvrnkací kuličky tak řekne:"to někdo vyrobil". Když normálně uvažující člověk vidí velmi důmyslném stroje a sofistikované mechanismy, tak řekne:"to někdo vyrobil". Když člověk s pokřiveným myšlením vidí velmi důmyslné stroje a sofistikované mechanismy, tak řekne:"to nikdo nevyrobil". Když ale vidí hliněný cvrnkací kuličky tak řekne:"to někdo vyrobil". Jsi normálně uvažující člověk, nebo člověk s pokřiveným myšlením?
6. Srpen 2017 - 11:28
Obrázek uživatele Návštěvník
vaidja (anonym)
: V Indii nebyl v sekulárně...> a) "Sekulárně zaznamenaná historie" je zvláštní výraz. Je to totéž, co moderní záznam historie, který začíná od Řeků, konkrétně Megasthénem, na rozdíl od záznamu historie v tradičních textech, které uvádějí výčty vládnoucích dynastií po velmi dlouhá období. > b) To jako že ani rodiče je nediktovali svým dětem, příslušníci vyšších sekt sektám nižším a páriům, vnitrosektářské elity svým masám? Každý obyvatel Indie byl vždycky vychováván tak, aby si myslel, co sám uzná za vhodné? V tehdejší společnosti nebylo podstatné, k jakému vyznání se kdo hlásil (viz Karlova poznámka), ale jestli následoval svou dharmu popsanou v zákonících zvaných dharma šástry. To je v podstatě totéž, co se děje kdekoliv jinde ve svobodné společnosti - věř si, čemu chceš, když dodržuješ místní zákony. Možnost konverze od konkrétního vyznání k jinému existovala a existuje. Někomu se možná nelíbí a taková rodina či skupina někdy danou osobu zavrhne (jak se děje všude, kde lidé silně lpí na své tradici). Případy z indické předislámské historie, kdy se kvůli ní páchalo násilí (jak je běžné v případě islámu) byly řídké. Šlo např. o šivaistického krále Kulothungu Čólu II., který pronásledoval višnuisty. Ti bývali dobu terčem pronásledování i ze strany buddhistů. http://www.salagram.net/gp-U-warriors.htm > A rozmanité věrouky tam mohou dodnes vyústit třeba ve svévolné mimosoudní popravy mezikastovních párů, nebo snad dokonce i zabíjení vdov po smrti jejich manželů. V dnešní Indii se pod sekulárním vlivem Západu rozšířily tyto a mnohé jiné zrůdnosti jako obtěžování žen v dopravních prostředcích (byly proto zavedeny vozy jen pro ženy), skupinová znásilňování během festivalů, potraty plodů ženského pohlaví (žena znamená vyšší výdaje, z nichž největší je věno) atd. To vše jsou případy nepodložené žádným nařízením dharmašáster, ale ve skutečnosti je otevřeně porušující. Moderní Indie prostě rychle dohání "pokročilý" Západ.
6. Srpen 2017 - 11:32
Obrázek uživatele Návštěvník
vaidja (anonym)
"Čím to, že tolik...> Kdybych nic nepřeskakoval, tak moje odpovědi narostou do kilometrové výše. Pokud na něco vyžaduješ odpověď, zeptej se znova a já to zvážím. Zajímavé, že jsi s tím ve větší míře tím začal až v posledním textu. Otázky, jimž se vyhneš, o tobě přesto něco vypovídají, ať chceš nebo ne. > Tvůj "nick" záměrně komolím proto, Vajdo, abych zesměšnil tebe a tvou nemístnou zahleděnost do indie. V čem je nemístná a kdo určuje, co je místné a nemístné? > Ty ses před časem podepisoval "Hari hari - jan@veda.cz", že jo? Zkusil jsem tam poslat mail a vrátila se mi hláška o nedoručitelnosti: User unknown. Byla to teda něčí fiktivní identita, jak je tady normální. Ty se taky asi nejmenuješ příjmením Šogun, ne? > To je zrovna odůvodnitelné příměrem ke složitému automatu. Někde dojde ke kritickému selhání, a všechno se začne srát. Když ti někdo přefikne tepnu, není čím napájet orgány a ty nemůžou fungovat svým aktivním (pohyblivým) způsobem, což odnesou buňky. Některý zranění se daj zahojit, jiný ne. Opravdu ti mám vysvětlovat takto zřetelné věci? Ne, mě zajímá přirozená smrt, kde k žádnému zřejmému invazívnímu zásahu nedochází. > Já ti nic nedokazuju, já uvádím definici. Živý proces je ten, který udržuje svou složitost. (Dokonce bych to zkrátil na "živý proces je složitý proces", ale to je úvaha jen pro pokročilé.) Tato definice ale nic nevysvětluje, jen popisuje to, co můžeme obecně pozorovat. Pokročilé? :) Na to, aby bylo zřejmé, že živý organismus je složitý systém se složitými procesy, je třeba pokročilost? Pokročilé je studium vědomí a interakce mysl-tělo. > Vědomí/duše skutečně existuje, to nelze popřít, ale nevstupuje s hmotou do takto paradoxního dualistickýho vztahu. Duch oživující hmotu, vitalismus, to je vysvětlení-nevysvětlení, který nebere vážně nikdo, kdo bere vážně vědu. Věda si stanovila své hranice na hmotně vnímatelný svět. Přesto existují výzkumy vědomí a interakce mysl-tělo, např. na Stanfordu (SRI International). Paradoxního dualistickýho vztahu? Možná pro tebe. https://en.wikipedia.org/wiki/Mind%E2%80%93body_dualism https://en.wikipedia.org/wiki/Vitalism studuje životní energii (hmotné, ale jemnější povahy), jejíž účinky jsou pozorovatelné. Např. videa (a podobná v pravém sloupci) https://www.youtube.com/watch?v=OROOdTujA_Q https://www.youtube.com/watch?v=vkfvv9lEXPM > víru, že všechno se samovolně rozpadá. No jestli je to pro tebe víra, tak nech své auto (nebo cokoliv hmotného) pár let jen tak bez údržby stát, a budeš mít důkaz. Obyčejní lidé to berou jako samozřejmost. > Ty máš pocit, že složitá džungle představuje větší úpadek než sterilní zahrada? Hošku, ekosystém džungle ti sice může připadat jako nahodilý chaos, ale je to výsledek mnohem složitějších procesů, než když zahradník tupě vytrhává kořínky, aby udržoval záhonky v lajně. Ostatně je to krásným příkladem toho, jak zanikáním jednoho řádu samovolně vzniká jiný, složitější. Když se řekně, že ze zahrady vznikla džungle, běžní lidé ihned pochopí, že byla zaplevelena. Byť je zaplevelená zahrada technicky vzato složitější než udržovaná, není to už zahrada, jak ji chápeme, kterou musí v optimálním vyžadovaném stavu udržovat zahradník. Nemocné tělo je také "složitější" systém než zdravé, neboť se v něm rozmnožily cizí organismy, ale k návratu do žádoucího zdravého stavu musí pomoci lékař. Atd. Chápavým lidem to už došlo, ostatní mají smůlu. > Představa všemocného boha bývá celkem zákonitý politicky motivovaný proces. Dělo se to v Izraeli, v Evropě a pravděpodobně i v částech Indie. Sice nevím, jak je představa proces, ale zřejmě chceš říct, že náboženství je výtvorem politiky či politiků pro ovládání mas, což je standardní materialistický výklad. Konkrétně v té Indii to bylo naopak - vládci byli podřízeni nařízení určitých textů zvaných dharma šástry považovaných za zjevené, nadpřirozené. O tom, že si tyto texty neušili na míru ve svůj prospěch, svědčí i to, že oproti nižším kastám (přesněji varnám) měli těch mnohdy nepohodlných povinností víc. A ještě víc jich měli bráhmani, intelektuálové, jimž sekulární věda připisuje autorství těchto textů a záměr ovládat a vykořisťovat nižší třídy pro vlastní pohodlí. Pak ale nedává vůbec smysl, proč by si to tito domnělí autoři tak znesnadňovali a žili v dobrovolném nepohodlí a chudobě. K tomu jsem zatím žádné vysvětlení neviděl. > Z nějakého důvodu jsi chtěl mou domněnku o vzniku představy mnohovesmíru v indii, tak jsi ji dostal a dál to rozebírat nehodlám. To je škoda, že nechceš podpořit svůj názor argumenty. Zajímalo by mě třeba, jak podle tebe ti jedinci "pod vlivem" vytvořili velké množství textů tak, aby byly konzistentní a doplňovaly se. Ze zkušeností lidí např. s tou zmíněnou ajahuaskou totiž vyplývá, že jejich vize jsou individuální. Zato v nich vystupují určité entity, které vykazují jistou inteligenci, což nepříliš ladí s materialismem.
6. Srpen 2017 - 11:35
Obrázek uživatele Návštěvník
Problém je v to (anonym)
V tom není problém. Čti pozorně: http://sciencemag.cz/molekularni-stroje-zmeni-chemii-i-elektroniku/ "Letošní Nobelovu cenu za design a výrobu miniaturních strojů o velikosti molekul získali..... Předloha a inspirace je v přírodě. Víme, že buňky obsahují velká množství sofistikovaných mechanismů, které na této úrovni již fungují." http://sciencemag.cz/molekularni-stroje-zmeni-chemii-i-elektroniku/
6. Srpen 2017 - 11:55
Obrázek uživatele Návštěvník
Problém je v to (anonym)
Realita a fakta: http://sciencemag.cz/molekularni-stroje-zmeni-chemii-i-elektroniku/ "Nobelovu cenu za design a výrobu miniaturních strojů o velikosti molekul získali..... Předloha a inspirace je v přírodě. Víme, že buňky obsahují velká množství sofistikovaných mechanismů, které na této úrovni již fungují." http://sciencemag.cz/molekularni-stroje-zmeni-chemii-i-elektroniku/ "Buňky obsahují velká množství sofistikovaných mechanismů." http://sciencemag.cz/molekularni-stroje-zmeni-chemii-i-elektroniku/ http://www.wikiskripta.eu/index.php/Adenosintrifosfát "Mechanismus rotace ATP-synthasy a následného použití vzniklé mechanické energie na syntézu ATP je důvod, proč o celém komplexu můžeme mluvit jako o velmi důmyslném stroji." http://www.wikiskripta.eu/index.php/Adenosintrifosfát atd. atd. atd.
6. Srpen 2017 - 12:37
Obrázek uživatele Návštěvník
"Iontové k (anonym)
Na stránkách katedry biochemie, Přírodovědecké fakulty, se například píše: "Iontové kanály jsou vysoce sofistikované molekulární stroje." https://www.google.cz/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://biochemie.upol.cz/doc/skripta/mreg/Membranove_kanaly_a_pumpy.pptx&ved=0ahUKEwiJnuqMxMLVAhXBD8AKHZlZB94QFggbMAA&usg=AFQjCNGSF7p9aHkxWLXjNDml7VeJ4uN-nA
6. Srpen 2017 - 14:22
Obrázek uživatele Návštěvník
V buňkách jsou (anonym)
.
6. Srpen 2017 - 14:25
Obrázek uživatele Návštěvník
"Iontové k (anonym)
Na stránkách katedry biochemie, Přírodovědecké fakulty, se například píše: "Iontové kanály jsou vysoce sofistikované molekulární stroje." https://www.google.cz/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://biochemie.upol.cz/doc/skripta/mreg/Membranove_kanaly_a_pumpy.pptx&ved=0ahUKEwiJnuqMxMLVAhXBD8AKHZlZB94QFggbMAA&usg=AFQjCNGSF7p9aHkxWLXjNDml7VeJ4uN-nA
6. Srpen 2017 - 14:30
Obrázek uživatele Návštěvník
"Buňky ob (anonym)
"Buňky obsahují velká množství sofistikovaných mechanismů." http://sciencemag.cz/molekularni-stroje-zmeni-chemii-i-elektroniku/
6. Srpen 2017 - 14:44
Obrázek uživatele Návštěvník
https://www.pri (anonym)
"Studium molekulárních mechanizmů buněčné fyziologie ukazuje, že buňky využívají řešení podobná těm, která známe jako lidské technologické objevy. Uvnitř organizmů se tak nacházejí miniaturní molekulární lešení, molekulární pravítka a pružiny, rotory a statory, kleště, kráčející proteiny..." https://www.prirodovedci.cz/kalendar-akci/bunka-jako-hodinovy-stroj
6. Srpen 2017 - 15:11
Obrázek uživatele Návštěvník
"Iontové (anonym)
Na stránkách katedry biochemie, Přírodovědecké fakulty, se například píše: "Iontové kanály jsou vysoce sofistikované molekulární stroje." http://biochemie.upol.cz/doc/skripta/mreg/Membranove_kanaly_a_pumpy.pptx&ved=0ahUKEwiJnuqMxMLVAhXBD8AKHZlZB94QFggbMAA&usg=AFQjCNGSF7p9aHkxWLXjNDml7VeJ4uN-nA
6. Srpen 2017 - 17:35
Obrázek uživatele Návštěvník
Problém je v to (anonym)
.
6. Srpen 2017 - 17:37
Obrázek uživatele Návštěvník
Realita a fakta (anonym)
"Iontové kanály jsou vysoce sofistikované molekulární stroje." http://sciencemag.cz/molekularni-stroje-zmeni-chemii-i-elektroniku/ "Nobelovu cenu za design a výrobu miniaturních strojů o velikosti molekul získali..... Předloha a inspirace je v přírodě. Víme, že buňky obsahují velká množství sofistikovaných mechanismů, které na této úrovni již fungují." http://sciencemag.cz/molekularni-stroje-zmeni-chemii-i-elektroniku/ "Buňky obsahují velká množství sofistikovaných mechanismů." http://sciencemag.cz/molekularni-stroje-zmeni-chemii-i-elektroniku/ http://www.wikiskripta.eu/index.php/Adenosintrifosfát "Mechanismus rotace ATP-synthasy a následného použití vzniklé mechanické energie na syntézu ATP je důvod, proč o celém komplexu můžeme mluvit jako o velmi důmyslném stroji." http://www.wikiskripta.eu/index.php/Adenosintrifosfát atd. atd. atd.
6. Srpen 2017 - 17:41
Obrázek uživatele Návštěvník
Katedra biochem (anonym)
"Iontové kanály jsou vysoce sofistikované molekulární stroje." http://docplayer.cz/24363024-Cz-1-07-2-2-00-obecny-metabolismus-membranove-kanaly-a-pumpy-12.html
6. Srpen 2017 - 18:30
Obrázek uživatele Shogun
Shogun
> Termín samoorganizace..."Máš snad na mysli horizontální systémovou integaci?" Tenhle termín vidim poprvý a nezdá se, že by se vztahoval k něčemu jinýmu než udržování softwaru. Takže ne, asi nemám :)
6. Srpen 2017 - 19:49
Obrázek uživatele Návštěvník
Katedra biochem (anonym)
"Iontové kanály jsou vysoce sofistikované molekulární stroje." http://docplayer.cz/24363024-Cz-1-07-2-2-00-obecny-metabolismus-membranove-kanaly-a-pumpy-12.html
6. Srpen 2017 - 20:57
Obrázek uživatele Shogun
Shogun
> Kdybych nic..."Otázky, jimž se vyhneš, o tobě přesto něco vypovídají, ať chceš nebo ne." Tak určitě, např o tom, že mě tu nezajímají nesmysly jako "jak moc" je sanskrt příbuzný češtině. Opakuji: Jestli chceš něco zodpovědět, zopakuj otázku. Nebo se mlčky zaposlouchej do toho, co to o mně "vypovídá". "Ne, mě zajímá přirozená smrt, kde k žádnému zřejmému invazívnímu zásahu nedochází." Říká ti něco termín únava matriálu? Čistě fyzikální problém. [Živý proces je ten, který udržuje svou složitost.] "Tato definice ale nic nevysvětluje, jen popisuje to, co můžeme obecně pozorovat." Vyjádřil jsem se k tomu v předchozím příspěvku. Někomu, kdo za každou cenu na všechno potřebuje jednoduchou kauzální odpověď, to opravdu nic nevysvětluje. Ale takhle jednoduše, jak si to představuješ, svět prostě nefunguje. Definice ostatně není od toho, aby podala kauzální souvislosti. Je od toho, aby stručně popsala, o co se jedná. "Paradoxního dualistickýho vztahu? Možná pro tebe. https://en.wikipedia.org/wiki/Mind%E2%80%93body_dualism Je to paradoxní vztah (či spíše kontradiktorický) zdaleka ne jen pro mě. Nebudu na tomto místě rozebírat. Odkaz na wikipedii není důkaz. Ale když už jsme u toho... začti se do toho trochu. Tak či onak, vitalismus popírá základní principy vědy. "No jestli je to pro tebe víra [že všechno se samovolně rozpadá], tak nech své auto (nebo cokoliv hmotného) pár let jen tak bez údržby stát, a budeš mít důkaz." Na to je spousta scénářů: nejpravděpodobnějc někdo auto ukradne a rozebere ho na součástky, který se stanou částí jiných systémů. Pokud si ho nikdo nevšimne, tak ho zanese hlína a vyrostou na něm kytičky. Pokud sleduješ samotnou hmotu auta, vidíš, že souběžně se svým rozpadáním v rámci auta se stává součástí nového řádu rostlinného ekosystému. Starý řád tu opět samovolně přerůstá v nový, složitější. Představa, že všechno se jen rozpadá, je naprostá blbost. Svět se mění, což znamená, že věci nejen zanikají, ale i vznikají. Technická poznámka: už se tu trochu vzdalujeme od původního sporu, zda "všechno musel někdo vytvořit". "Byť je zaplevelená zahrada technicky vzato složitější než udržovaná, není to už zahrada, jak ji chápeme, kterou musí v optimálním vyžadovaném stavu udržovat zahradník." A on tu někdo říkal, že džungle = "zahrada, jak ji chápeme"? Ne, džungle opravdu není zahrada a opravdu ji nemusí udržovat zahradník. Nebo jsi nám chtěl sdělit tautologii, že "zahrada, kterou musí udržovat zahradník, se bez zahradníka udržovat nebude"? To, o čem se tu bavíme, je, že některý samovolný procesy prostě vedou ke zvyšování (a udržování) své složitosti. A děje se to třeba právě procesem přeměny jednoho řádu v jiný. "Nemocné tělo je také "složitější" systém než zdravé, neboť se v něm rozmnožily cizí organismy, ale k návratu do žádoucího zdravého stavu musí pomoci lékař. " Jestli je nemocný tělo složitější, to je sporný. Další věc je, že tělo se s nemocí mnohdy vypořádá samovolně. A nakonec, mělo by ti dojít, že zahrada přerostlá v džungli není "nemocná", naopak je spíš zdravá. Proč tu mluvíš o jakýchsi "žádoucích" stavech? Měl jsem pocit, že se bavíme o tom, co je složité, a ne o tom, co je žádoucí. Pokud je něco žádoucí, indikuje to, že si to někdo žádá. A ten, kdo si to žádá, ten to mnohdy taky způsobuje. Pokud jsi nám ovšem chtěl říct, že každá žádoucí věc má svého tvůrce, je to opět blábol, protože mnohé žádoucí věci jsou samovolné, a mnohé věci jsou pro někoho žádoucí a pro jiného nežádoucí. Celý se ti to nějak hroutí. "Zajímalo by mě třeba, jak podle tebe ti jedinci "pod vlivem" vytvořili velké množství textů tak, aby byly konzistentní a doplňovaly se." Vůbec nic jsi nepochopil. Já nepovažuju změněný stavy vědomí za "halucinace pod vlivem". Naopak si myslím, že odhalujou nový, užitečný pohledy na svět. Starý indický texty jsem nečet (ani mě moc nezajímaj), proto ti ani nemůžu odsouhlasit, jestli jsou konzistentní. Křesťan je taky ochoten tvrdit, že bible je konzistentní. "Ze zkušeností lidí např. s tou zmíněnou ajahuaskou totiž vyplývá, že jejich vize jsou individuální. Zato v nich vystupují určité entity, které vykazují jistou inteligenci, což nepříliš ladí s materialismem." Ano, vize ayahuasky jsou v lecčems individuální. A to odpovídá individuálním vesmírům, v nichž se ocitají jejich vizionáři. Ayahuaska ukazuje každýmu *tu jeho* pravdu. Realita je složitá a není jediná. Odpovídají tomu i individuální a silně odlišné vesmíry můj a tvůj. Jestli vize inteligentních entit ladí s materialismem, je mi celkem u prdele :) Resp. je mi u prdele, že to s ním neladí.
6. Srpen 2017 - 21:00
Obrázek uživatele Shogun
Shogun
A co obecná teorie systémů?Nevim, co máš konkrétně na mysli. Máš na to nějakej článek?
7. Srpen 2017 - 0:44
Obrázek uživatele Shogun
Shogun
...Dobře, ale kde tam máš tu horizontální systémovou integraci?
7. Srpen 2017 - 2:06
Obrázek uživatele Charon
Charon
Teorie o vzniku lidstva od těch nejpřednějších expertů. https://www.youtube.com/watch?v=I1pMWWIRiEU
7. Srpen 2017 - 7:18
Obrázek uživatele Charon
Charon
"K vytvoření komplexních struktur složených z jednoduchých prvků není potřeba žádných složitých interakcí, stačí k tomu jen entropie. Takové jsou závěry teoretického výzkumu, který provedl tým vědců Michiganské univerzity." http://technet.idnes.cz/rad-z-neusporadanosti-aneb-jak-entropie-vytvari-poradek-p2h-/tec_technika.aspx?c=A100218_153703_tec_technika_mbo http://technet.idnes.cz/rad-z-neusporadanosti-aneb-jak-entropie-vytvari-poradek-p2h-/tec_technika.aspx?c=A100218_153703_tec_technika_mbo
7. Srpen 2017 - 7:52

Stránky

Přidat komentář