1670 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
vaidja k Charon (anonym)
> A kdo zkonstruoval ty konstruktéry? Lidský konstruktér se narodil svým rodičům. Jiná alternativa? > Jak ale bůh "zkonstruoval časoprostor"?... jak vytvořil onu hmotu a časoprostor? Jak od sebe oddělil svou "dimenzi" a tu naší? Jak do časoprostoru zasahuje? Nejpodrobnější popis zřejmě podávají staroindické texty jako Purány a Tantry a také mahájánové sútry, zřejmě jimi inspirované. Jsou sice "nevědecké", ale slouží k inspiraci vědců - např. F. Capra: Tao of Physics. > Otázkou je, jak do toho všeho napasovat Boha a jakousi "nečasoprostorovou dimenzi". Uvažujeme-li o existenci multiversa https://en.wikipedia.org/wiki/Multiverse, pak tyto vesmíry existují v nějakém prostoru vyšší povahy. Zajímavé je, že toto pojetí se nachází v oněch staroindických textech. > Nevím, jak si máme pokecat o něčem, co podle tebe nejsme schopni nijak pojmout. Nechceš už se na to vykašlat? Nejspíš bylo myšleno plně pojmout. O koncepcích se bavit lze a děje se to odjakživa.
31. Červenec 2017 - 9:21
Obrázek uživatele Návštěvník
vaidja k P.s.v. (anonym)
> (Jak do časoprostoru zasahuje?) Jestli myslíš jako do fungování vesmíru, tak si myslím že už nijak. Jsem přesvědčen, že zasahuje, a materialisti to nazývají samoorganizace (bez organizátora).
31. Červenec 2017 - 9:22
Obrázek uživatele Návštěvník
vaidja k D: (anonym)
> Kdybych věřil v nějaké příští životy, musel bych říct, že se příště zkusím narodit jako tupec. Prosím, jak je libo. Dalších komentářů v tomto případě netřeba.
31. Červenec 2017 - 9:22
Obrázek uživatele Návštěvník
vaidja k Shogun (anonym)
> Opět blábolíme, co nám bylo před pár dny vyvráceno? Už jsme ti s Déčkem vysvětlovali, že je na světě mnoho složitých systémů, které nepotřebují žádnýho konstruktéra, prostě vznikly samy. Říká se tomu odborně Samoorganizace. Na všechny jsem reagoval zpochybněním. Musel jsi to přehlídnout. Nevím, jestli omylem nebo záměrně. > Ale pak sou to třeba vzdušný víry, jednotlivá lidská a biologická společenství, koloběh vody na planetě, vývoj počasí celkově... To všechno jsou jevy podléhající hmotným zákonitostem. O tom, kdo řídí hmotu, jsem již psal. > Už si zvykni na tu hrozivou představu, že nad tebou nestojí žádný nadpřirozený tatíček, ale že jsi to ty sám, kdo je za sebe zodpovědný. Není ani tak hrozivá jako nelogická. To ty magicky věříš, že hmota nadpřirozeně ožila a samoorganizovala se. Pak vysvětli, proč s okamžikem smrti samoorganizace náhle končí a nastává rozklad té samé hmoty. A proč se smrt označuje jako exitus (odchod), když podle tebe nikdo neodchází. > tomuto pantátovi samozřejmě potřebujete rychle zakázat jakéhokoli dalšího pantátu. Jak dětsky naivní motivace. Aby nedošlo k regresi ad infinitum. Naprostá dětinskost, unikla i Dawkinsovi. > Jenže podle tvojí premisy čas existuje jen se světem, mimo svět žádný čas není. Nejen podle mě je tato premisa chybná. Týká se jen na hmotu vázaného času, jak jej známe zde. > Já žádnou premisu nemám, ty joudo! Premisu máš ty, a totiž, že všechno "musel" někdo vytvořit. A kdo je tedy ten jiný Shogun, který výše řekl: "Říká se tomu odborně Samoorganizace."? Dokonce s velkým S, hmm. > Ty bys toho svýho boha chtěl mít zároveň v časoprostoru, aby moh něco způsobovat, a zároveň mimo něj, aby ho nemohlo nic způsobovat. Ale to jaksi nejde. Podle výše zmíněných zdrojů to jde. Přihořívá.
31. Červenec 2017 - 9:24
Obrázek uživatele Návštěvník
vaidja k " (anonym)
> A čím více se ponoříme do světa atomů, protonů a fotonů, tím méně je pojetí času relevantní. S tímto názorem souhlasí i vědci z Národního institutu pro standardy a technologie (NIST). Bingo. Čím méně hmoty, tím méně času. To je známá einsteinovská fyzika. > Ve skutečnosti tak nežijeme pod břemenem času, ale ve světě proměnlivé hmoty, jejíž proměnlivost jsme si zvykli popisovat za pomoci neexistující fyzikální veličiny. " Na úrovni naší zkušenosti je čas nutný. Jinak nebudeme schopni v tomto matrixu fungovat. To prý takhle jednou nějaký profesor při přednášce vyvozoval, že čas neexistuje, a vzápětí mu zazvonil telefon. Když domluvil, prohlásil přednášku za ukončenou s tím, že musí urgentně něco zařídit.
31. Červenec 2017 - 9:25
Obrázek uživatele Návštěvník
vaidja k xzc: (anonym)
> [reakce na Charona] Ano, tohle nikdo nevymyslel, "vzniklo to samo" v době, kdy si člověk začal uvědomovat sám sebe. přirozeným způsobem se začala vyvíjet společnost aniž by to někdo vymyslel. Rody, kmeny, šamani, vůdci a vývojem dál. Jistě starosty někdo vymyslel. Ale ne tu nutnost, aby někdo rozhodoval, soudil, zaštiťoval Rody, kmeny, šamani, vůdci... nejsou to náhodou živé bytosti s inteligencí a záměrem?
31. Červenec 2017 - 9:27
Obrázek uživatele Návštěvník
Ouha (anonym)
> [reakce na Charona] Ano,...Ano. S inteligencí a řekněme intelektem úměrným jejich mentální vyspělosti
31. Červenec 2017 - 9:40
Obrázek uživatele Shogun
Shogun
"Čas neexistuje,...Já říkám: "Dokud není žádný čas, není ani žádná příčinnost." Anonym reaguje: "Čas neexistuje, vymysleli jsme si ho, tvrdí fyzikové." Zase citujeme něco, čemu sami nerozumíme? Zkus si dvě výše uvedené věty spojit. Co ti z nich vyplývá? "Příčinnost neexistuje." Nalož si s tím, jak chceš.
31. Červenec 2017 - 15:58
Obrázek uživatele Shogun
Shogun
> Opět blábolíme, co...Vajda: "Na všechny [příklady složitých systémů] jsem reagoval zpochybněním. Musel jsi to přehlídnout." Ne, tvoje zpochybnění jsem nepřehlídnul. Napsal jsi, že je to blbost, a zeptal ses, co si o tom myslí Charon. Takový zpochybnění stojí za starou belu, vajdo. Takový zpochybnění si můžeš provozovat do alelujá, ale do debaty to přináší hovno. "To všechno [vzdušný víry, koloběh vody, společenství] jsou jevy podléhající hmotným zákonitostem. O tom, kdo řídí hmotu, jsem již psal." Aha, takže ty předpokládáš, že "bůh řídí hmotu", a chceš nám z tohoto předpokladu dokázat, že bůh řídí hmotu? Výborně, nemám další otázky :) "To ty magicky věříš, že hmota nadpřirozeně ožila a samoorganizovala se. Pak vysvětli, proč s okamžikem smrti samoorganizace náhle končí a nastává rozklad té samé hmoty. A proč se smrt označuje jako exitus (odchod), když podle tebe nikdo neodchází." Hmota je v jistým smyslu živá neustále. Nic nadpřirozenýho v tom není. Samoorganizace končí, protože všechno jednou začíná a jednou končí. Je mi u prdele, jak se smrt "označuje". "Aby nedošlo k regresi ad infinitum." Tyvole to je snad jasný už z mýho textu, že vám jde o to, abyste zabránili regresi. Proto vymýšlíte křečovité představy, že bůh zároveň je i není součástí časoprostoru - podle toho, jak se vám to hodí. A vidíš - když žádnýho stvořitele nepředpokládáme, tak nepotřebujeme zabraňovat žádné regresi. "Nejen podle mě je tato premisa chybná. Týká se jen na hmotu vázaného času, jak jej známe zde." Co to zase meleš? Takže ty zastáváš nějakou premisu a zároveň o ní tvrdíš, že je chybná? Zopakuj si základní logické pojmy, ty "na hmotu vázaný čase". "Podle výše zmíněných zdrojů to jde [aby bůh zároveň byl a nebyl v časoprostoru]." Nevím, co jsou tvoje "výše zmíněné zdroje"... snad nějakej ten článeček s profláklou (a špatně pochopenou) teorií o "neexistenci času"? Pokud čas neexistuje, pak bůh (ať je to cokoli) nemůže být v časoprostoru. Buď je v něm, nebo mimo něj. Ty bys rád, aby byl úplně mimo něj, ale rukama se v něm zároveň hrabal. Ale to je logický spor, milý zlatý.
31. Červenec 2017 - 16:31
Obrázek uživatele Charon
Charon
No teda vy v tom vedru dneska jedete.
31. Červenec 2017 - 16:40
Obrázek uživatele Návštěvník
"Příčinnos (anonym)
V tom případě ty taky neexistuješ.
31. Červenec 2017 - 16:58
Obrázek uživatele Návštěvník
Shogum (anonym)
Bůh nemůže být v časoprostoru tyvole, protože sem mu to zakázal tyvole. Buď může bejt v něm, nebo mimo něj a basta! A všechno se udělalo samo tak mě nesete!
31. Červenec 2017 - 17:12
Obrázek uživatele Návštěvník
Pokusím se ti t (anonym)
Shogum:"Zkus si dvě výše uvedené věty spojit. Co ti z nich vyplývá? Příčinnost neexistuje." To, že má každá událost mající počátek v čase i svoji přičinu se nazývá zákonem kauzality a je zřejmě tím nejzákladnějším principem vědy. Bez platnosti tohoto principu je totiž praktikování vědy zcela nemožné - již zakladatel moderní vědy Francis Bacon mluví o tom, že věda není nic jiného než hledáním příčin. Pomineme-li nutnost hledání příčinnosti ve vědeckém zkoumání, dojdeme rychle i v našem všedním životě k závěru, že nic se nikdy neděje bez adekvátní příčiny.
31. Červenec 2017 - 17:34
Obrázek uživatele Shogun
Shogun
Shogum:"Zkus si dvě...Za prvé: pokud se ti nelíbí představa, že neexistuje příčinnost, měl by sis buďto opravit představu, že neexistuje čas, nebo nabídnout nějakou jinou definici příčiny - takovou, která nemá souvislost s časem. (To druhé půjde ovšem těžko.) Dokud souhlasíš s obojím, musíš logicky souhlasit i se závěrem, že příčinnost neexistuje. Za druhé: "...Bez platnosti tohoto principu [kauzality] je totiž praktikování vědy zcela nemožné..." - to je slušnej blábol, kámo, ale já ti to nevyčítám, tento omyl je velmi rozšířený. Kauzalita je užitečnou abstrakcí pro jednoduchý zákonitosti, ale jako domnělý metafyzický princip dneska nemá ve vědě místo. Těžko ti tady k tomu dávat nějakej rychlokurs, najdi si pro začátek něco o Davidu Humovi a jeho kritice kauzality. To, co dělá empirická věda, je, že popisuje, jak jednotlivé jevy obvykle následují po sobě. To není totéž co kauzalita. Ale vlastně se tím ani nemusíš zatěžovat. Věnuj se především bodu 1.
31. Červenec 2017 - 18:12
Obrázek uživatele Shogun
Shogun
Shogum:"Zkus si dvě...Aha, tento blábol ani není z tvý hlavy, je to citace z http://www.rozumnavira.cz/apologetika/5-kosmologicky-argument-pro-existenci-boha.html ... No, mně to hned znělo tak nějak jehovisticky, Marku.
31. Červenec 2017 - 18:28
Obrázek uživatele Návštěvník
"najdi si (anonym)
Promiň ale představy fanatickýho ateisty a knihovníka z 18 století mě moc neberou. Fanatický ateista má vždycky velmi pokřivený pohled na svět, protože jinak by musel uznat, že ateismus je nesmysl. Přečti si něco o kauzalitě: https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Kauzalita
31. Červenec 2017 - 19:08
Obrázek uživatele Návštěvník
Dokud souhlasíš (anonym)
Čas je podle fyziků jen měřitelný vliv globálních změn ve světě kolem nás. Ve skutečnosti tak žijeme ve světě proměnlivé hmoty. To přeci nijak nevylučuje kauzalitu. Německý fyzik Max Born charakterizoval představu kauzality třemi body: Příčinnost (kauzalita) říká, že výskyt určitého předmětu či entity B zákonitě závisí na výskytu předmětu A jiné třídy. A nazýváme příčinou, B následkem. Předchůdnost (antecedence) tvrdí, že příčina nemůže následovat po důsledku. Souvislost (kontiguita) předpokládá, že příčina a důsledek se musely v prostoru setkat, aspoň prostřednictvím dalších entit.
31. Červenec 2017 - 19:32
Obrázek uživatele Charon
Charon
Čas je podle fyziků jen...Tak je jasné, že když třeba slítnu ze štaflí a zlámu si hnáty, tak je to důsledkem toho pádu. Nejde jen o to, že ty události leží těsně u sebe, ani že jdou za sebou, ale hlavně o to, že BEZ TÉ PRVNÍ BY SE NESTALA TA DRUHÁ (samy od sebe by se asi nezlámaly, že jo, je zapotřebí nějaké síly). To je, pokud vím, základ kauzality. Takže čas do toho nutně zatahovat nemusíme.
31. Červenec 2017 - 21:01
Obrázek uživatele Shogun
Shogun
Čas je podle fyziků jen...Inu, na to můžu říct jen jedno veliké L.O.L. Fanatik je člověk, jehož víra mu brání racionálně uvažovat. Humovy úvahy jsou vysoce racionální a obrací naruby představy, které byly tou dobou zažité (a do jisté míry jsou dodnes) jako samozřejmost. Fakt, že tě údajné "představy fanatickýho ateisty neberou", odhaluje tebe samotnýho jako klasickýho náboženskýho fanatika. (To kdyby to někomu nebylo o tobě doteď jasný. Bezmyšlenkovitě citovat bláboly z rozumnavira.cz je ale v pořádku, co?) "To přeci nijak nevylučuje kauzalitu." Vy křesťani byste vždycky rádi nenápadně tvrdili, že platí A a zároveň platí ~A, v závislosti na tom, co se vám právě hodí. Mě ale nezajímá tvoje vykrucování. Jednou jsi řekl, že čas neexistuje, tak si za tím buď stůj (a pak musíš přiznat, že neexistuje kauzalita), nebo to odvolej. Nemám rád tohle hadí uhýbání, který máte vy křesťani silně ve zvyku a bez něhož byste se neobešli. V tom svým citátu Bornovy definice to máš taky jasně uvedeno. Kauzalita silně souvisí s následností dějů. Pokud dva děje nastaly současně, tak nemůžeme říkat, že jeden je příčinou druhého. Proto výmluva, že bůh existuje "mimo čas" a stvořil svět (způsobil jeho existenci) spolu s časem, nedává smysl, jak už jsem popisoval.
31. Červenec 2017 - 23:50
Obrázek uživatele Shogun
Shogun
Tak je jasné, že když..."BEZ TÉ PRVNÍ BY SE NESTALA TA DRUHÁ ... To je, pokud vím, základ kauzality. Takže čas do toho nutně zatahovat nemusíme." Čas do toho zatahovat musíme. Jinak by nutná příčina byla volně zaměnitelná s nutným důsledkem. Vem si třeba úvahu "padám do propasti -> spadnu do propasti". Kdyby čas nehrál v kauzalitě roli, tak bychom spadnutí do propasti mohli označit za příčinu toho, že jsem do ní začal padat. Nebo bychom mohli říkat, že Pepova smrt způsobila, že začal umírat.
1. Srpen 2017 - 0:07
Obrázek uživatele Návštěvník
Pokusím se vysv (anonym)
Inu, na to můžu říct jen..." Humovy úvahy jsou vysoce racionální." Ty jeho hlášky z 18 století už jsou dávno překonaný: http://www.distance.cz/rocnik-2005/4-cislo/hume-a-kauzalita "jsi řekl, že čas neexistuje, tak si za tím buď stůj (a pak musíš přiznat, že neexistuje kauzalita), nebo to odvolej." Soustřeď se. Cituji: "To, co my subjektivně vnímáme jako „čas“, je podle fyziků jen měřitelný vliv globálních změn ve světě kolem nás. Žijeme ve světě proměnlivé hmoty." A ty změny ve světě kolem nás mají svoji příčinu. Takže definice času nijak nevylučuje kauzalitu. "Příčinnost (kauzalita) říká, že výskyt určitého předmětu B zákonitě závisí na výskytu předmětu A jiné třídy. A nazýváme příčinou, B následkem." "Pokud dva děje nastaly současně, tak nemůžeme říkat, že jeden je příčinou druhého. Proto výmluva, že bůh existuje "mimo čas" a stvořil svět (způsobil jeho existenci) spolu s časem, nedává smysl" Definice času podle fyziků: "čas je měřitelný vliv globálních změn ve světě proměnlivé hmoty." Takže Bůh (příčina) logicky musel existovat již před existencí světa (následek) a tím logický i před měřitelným vlivem globálních změn ve světě proměnlivé hmoty.
1. Srpen 2017 - 9:13
Obrázek uživatele Návštěvník
"jsi řekl, (anonym)
Ještě pro jistotu doplním. Tvrdit, že jsem říkal, že čas neexistuje je brutální vytržení z kontextu. V článku bylo uvedeno, že to co my subjektivně vnímáme jako čas neexistuje, protože čas je podle fyziků jen měřitelný vliv globálních změn ve světě kolem nás.
1. Srpen 2017 - 10:03
Obrázek uživatele Shogun
Shogun
" Humovy úvahy jsou..."Ty jeho hlášky z 18 století už jsou dávno překonaný: http://www..." Měl bych dotaz: Rozumíš aspoň desetině myšlenek obsažených v tom článku, na kterej odkazuješ, ty překonaná hláško? Ani mi neodpovídej, tvoje dosavadní vyjadřování dává odpověď samo za sebe. Jak může narážet na "hlášky z 18.století" někdo, kdo tady zároveň cituje obdiv k F. Baconovi, autorovi z 16.století? Jak může narážet na 18. století někdo, kdo bezmězně obdivuje iracionální nábožensko-politický blábol z roku 0 a celou řadu středověkých blábolů na něj navazujících? "Tvrdit, že jsem říkal, že čas neexistuje je brutální vytržení z kontextu. V článku bylo uvedeno, že to co my subjektivně vnímáme jako čas neexistuje, protože..." Takže nám potvrzuješ, že to NENÍ žádný "vytržení z kontextu". Výslovně tu říkáš, že (v článku je napsáno, že) "CO MY SUBJEKTIVNĚ VNÍMÁME JAKO ČAS neexistuje". Čím podstatným se to podle tebe liší od tvrzení, že "ČAS neexistuje"? Nakonec můžeš sám říct, jestli si myslíš, že čas existuje, nebo neexistuje (nezávisle na tom, co říkají "fyzici"). Zatím mi to silně vyznělo, že věříš, že neexistuje, ale já budu dělat, že jsem to jako nečet.
1. Srpen 2017 - 14:02
Obrázek uživatele Shogun
Shogun
Jinak, osobně mi problematika času přijde příliš komplikovaná, než aby se dala shrnout nějakou jednoduchou hláškou typu "čas neexistuje". Ano, čas poznáváme jen podle toho, jak se věci mění - jak se odlišují v ČASE. Ale prostor zase poznáváme jen podle toho, jak se věci odlišují v PROSTORU. Takže bysme mohli dospět i k tomu, že ani prostor neexistuje. Obojí je prostě nějakej způsob organizace našich vjemů. Nedaří se mi vidět ňákej účel v tom, že budeme zkoumat, jestli něco z toho existuje nějak "reálně".
1. Srpen 2017 - 14:15
Obrázek uživatele Charon
Charon
"BEZ TÉ PRVNÍ BY SE...Blbě jsem se vyjádřil. Čas je důležitý, ale k vysvětlení vztahu příčiny a následku ho zas tak nutně nepotřebujeme - jak už jsem psal, jde primárně o to, že se něco stalo kvůli něčemu jinému. X se stalo před Y - je z toho patrný bezprostřední kauzální vztah? Úplně ne, jen je naznačen. Stalo se X, protože se stalo Y - ani nemusím psát kdy nebo že dříve, je jasné, že se jedná o příčinu a následek. Ale asi jde spíš o apriorní předpoklad šipky času, tzn. že implicitně je v tom druhém tvrzení čas obsažen taky, takže dobrá, beru zpět. Čas vlastně chápeme prostorově, jedná se o jakýsi přídavný, imaginární(?) čtvrtý rozměr, jen se nepohybujeme primárně mezi místy, ale mezi stavy/událostmi, které se vrství na sebe, resp. neustále "přepisují".
1. Srpen 2017 - 14:22
Obrázek uživatele Návštěvník
Pokusím se vysv (anonym)
"Ty jeho hlášky z 18..."Výslovně tu říkáš, že (v článku je napsáno, že) "CO MY SUBJEKTIVNĚ VNÍMÁME JAKO ČAS neexistuje". Čím podstatným se to podle tebe liší od tvrzení, že "ČAS neexistuje"? Tím, že když řekneš: "ČAS NEEXISTUJE", tak to znamená, že neexistuje to co my subjektivně vnímáme jako čas, ani čas jako měřitelný vliv globálních změn ve světě proměnlivé hmoty. Když ale řekneš: "TO CO MY SUBJEKTIVNĚ VNÍMÁME JAKO ČAS NEEXISTUJE", tak to neznamená, že čas neexistuje. Neexistuje pouze to, co my subjektivně vnímáme jako čas. Čas jako měřitelný vliv globálních změn ve světě proměnlivé hmoty existuje. (Subjektivně znamená: "vyvstávající z mysli jedince, odehrávající se v ní, náležející k ní spíše než k vnější skutečnosti") Cituji ten článek: "To, co my subjektivně vnímáme jako „čas“, je podle fyziků jen měřitelný vliv globálních změn ve světě kolem nás. Žijeme ve světě proměnlivé hmoty." Definice času podle fyziků: "čas je měřitelný vliv globálních změn ve světě proměnlivé hmoty." Takže Bůh (příčina) logicky musel existovat již před existencí světa (následek) a tím logický i před měřitelným vlivem globálních změn ve světě proměnlivé hmoty.
1. Srpen 2017 - 16:05
Obrázek uživatele Shogun
Shogun
Blbě jsem se vyjádřil....Opakuji: časová následnost je potřebná k tomu, abys rozlišil, co je příčina a co důsledek. To je dost důležitý. Jinak bys nevěděl, jestli např. bůh stvořil vesmír, nebo vesmír stvořil boha.
1. Srpen 2017 - 17:54
Obrázek uživatele Shogun
Shogun
"Výslovně tu...Poslechni, to asi nemá cenu. Tobě chybí základní logický chápání, takhle se nikam nedostanem. Je to jako bavit se s pejskem. Věta "čas neexistuje" má stejnej věcnej význam jako "to, co vnímáme jako čas, neexistuje". To by mělo pochopit i malý dítě. Když mluvíme o čase, tak samozřejmě mluvíme o "tom, co jako čas vnímáme". A zvláště je to patrný v případě, že to neexistuje :) Přestaň se už směšně vykrucovat a jednoduše řekni, jestli si sám myslíš, že čas neexistuje, nebo existuje. Od toho se ještě jakž takž můžeme odpíchnout.
1. Srpen 2017 - 18:00
Obrázek uživatele Charon
Charon
Opakuji: časová následnost...To nerozporuji, jen jsem chtěl naznačit, že kauzální vztah se dá vyjádřit a pochopit i bez implicitní zmínky o čase. Myslím, že jsem se jen nechtěně dostal od logiky a fyziky k lingvistice. Dobrá, to jsem úplně nevychytal. Hlavní je ale to, že entita stojící vně časoprostoru nedává smysl. Teď mě napadá, když zdejší diskutující razí takovou myšlenku s tím, že bůh již dále do ničeho nezasahuje, tedy že "pouze" vytvořil časoprostor a pak zapnul autopilota, tak připouští samoorganizaci a evoluci, ne? Tady je ale diskuze o tom, zdali bůh navrhl a stvořil pozemský život.
1. Srpen 2017 - 18:31
Obrázek uživatele Návštěvník
Pokusím se vysv (anonym)
"Věta "čas neexistuje" má stejnej věcnej význam jako "to, co SUBJEKTIVNĚ vnímáme jako čas, neexistuje". Doplnil jsem ti tam slovo SUBJEKTIVNĚ, který jsi asi záměrně vymáznul. Což je neklamným znamením, že ti začíná svítat. "Když mluvíme o čase, tak samozřejmě mluvíme o "tom, co jako čas SUBJEKTIVNĚ vnímáme". Jo, ale když chceš řešit vznik vesmíru, tak naše subjektivní vnímání času musí jít přeci stranou, a musíme přijmou fyzikální definici času. "Čas je podle fyziků měřitelný vliv globálních změn ve světě kolem nás. Žijeme ve světě proměnlivé hmoty." Chtěl bych se dostat k důležitým a asi složitějším tématům, tak doufám že už je to jasný.
1. Srpen 2017 - 18:52

Stránky

Přidat komentář