1670 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Rose (anonym)
Jak může být evoluční teorie přezkoušena? Naprosto samozřejmé je prozkoumat, zda zkameněliny skutečně svědčí o postupné přeměně jednoho druhu v jiný. Docházelo k tomu? Mnoho vědců poctivě připouští, že ne. Jeden z nich, Francis Hitching, píše: „Jestliže hledáme spojovací články mezi velkými skupinami zvířat, prostě žádné nejsou.“7 Zkameněliny o ničem takovém nesvědčí, a to je tak nápadné, že zastánci evoluce již navrhli jiné teorie, než je Darwinova teorie o postupných změnách. Pravda však je, že náhlý výskyt živočišných druhů ve zkamenělinách svědčí daleko více ve prospěch zvláštního stvoření než ve prospěch evoluce.
18. Srpen 2013 - 5:46
Obrázek uživatele Návštěvník
Rose (anonym)
Hitching kromě toho ukazuje, že živé organismy jsou naprogramovány tak, aby se reprodukovaly přesně, a ne aby se vyvíjely v něco jiného. Říká: „Živé buňky se reprodukují téměř naprosto věrně. Míra odchýlení je tak nepatrná, že žádný lidmi vyrobený stroj ani zdaleka nedosahuje takové přesnosti. Existují také různé vestavěné omezující mechanismy. Rostliny dorůstají do určité velikosti a dále již nerostou. Banánové mušky zůstanou banánovými muškami i za těch nejrafinovaněji změněných podmínek.“8 Po dobu několika desetiletí působili vědci na banánové mušky tak, že v nich vyvolávali mutace, ale nepodařilo se jim banánové mušky přinutit, aby se vyvinuly v něco jiného.
18. Srpen 2013 - 5:48
Obrázek uživatele Návštěvník
Rose (anonym)
Astronomové objevili pozoruhodný jev: když galaktické světlo nechali projít hranolem, bylo vidět, že se světelné vlny prodlužují, což ukazuje, že zde dochází k pohybu směrem od nás, a to velkou rychlostí. Zdálo se, že čím dále galaxie leží, tím rychleji se vzdaluje od Země. To ukazuje, že se vesmír rozpíná. Tato skutečnost může velmi úzce souviset s naší minulostí — a možná i s naší osobní budoucností, což jsme schopni si uvědomit, i když nejsme ani profesionálními astronomy, ani astronomy-amatéry. Proces rozpínání totiž musel být něčím odstartován — nějakou silou, která byla natolik mohutná, že překonala obrovskou gravitaci celého vesmíru. Oprávněně se můžete zeptat: ‚Co mohlo být zdrojem takové dynamické energie?‘
18. Srpen 2013 - 5:51
Obrázek uživatele Návštěvník
Rose (anonym)
Mohou dnes odborníci vůbec objasnit původ vesmíru? Mnozí vědci, pro které je obtížné přijmout myšlenku, že vesmír byl stvořen vyšší inteligencí, spekulují o tom, že se vesmír stvořil na základě určitého mechanismu sám z ničeho. Připadá vám to rozumné? Tyto spekulace obvykle souvisejí s určitou variantou jedné teorie (modelem inflačního vesmíru), s níž v roce 1979 přišel fyzik Alan Guth. Nedávno však dr. Guth připustil, že jeho teorie sama o sobě „nevysvětluje, jak vesmír vznikl z ničeho“. Otevřeněji se v jednom článku v časopise Scientific American vyjádřil dr. Andrei Linde: „Vysvětlit počáteční singularitu — kde a kdy to všechno začalo — stále zůstává tím nejúpornějším problémem novodobé kosmologie.“
18. Srpen 2013 - 5:52
Obrázek uživatele Návštěvník
Rose (anonym)
Většina vědců sice zjišťuje, že vesmír byl na počátku velmi malý a hustý (že byl ve stavu singularity), ale přesto se nemůžeme ubránit zásadní otázce: „Jestliže někdy v minulosti byl vesmír téměř ve stavu singularity o nekonečně malé velikosti a nekonečné hustotě, musíme se ptát, co existovalo předtím a co existovalo vně vesmíru. . . . Stojíme před otázkou, co bylo na počátku.“ (Sir Bernard Lovell) Nejde však jen o zdroj ohromné energie. Musela tu být i prozíravost a inteligence, protože se zdá, že míra rozpínání je velmi přesně nastavena. „Kdyby se vesmír rozpínal o miliontinu miliontiny rychleji,“ napsal B. Lovell, „pak by dnes byla veškerá hmota ve vesmíru rozfoukána. . . . A kdyby se rozpínal o miliontinu miliontiny pomaleji, pak by gravitační síly způsobily, že by se vesmír během první miliardy let své existence zhroutil. A zase by tu nebyly žádné staré hvězdy a žádný život.“
18. Srpen 2013 - 5:52
Obrázek uživatele Návštěvník
Rose (anonym)
Jestliže odborníci nedokážou objasnit ani původ, ani počáteční vývoj vesmíru, neměli bychom vysvětlení hledat někde jinde? Jistě je zcela odůvodněné uvažovat o některých dokladech, které mnoho lidí přehlíží, ale které nám otázku původu vesmíru skutečně pomohou pochopit. Doklady spočívají mimo jiné v tom, že čtyři základní síly, jež mají vliv na všechny vlastnosti hmoty a na změny, které ve hmotě probíhají, mají tu správnou hodnotu. Nicméně někdo by se při pouhé zmínce o základních silách mohl zarazit a říci si: ‚Takové úvahy jsou jen pro fyziky.‘ Ale tak to není. Určitě stojí za to uvažovat o těchto základních faktech, protože se nás týkají.
18. Srpen 2013 - 5:54
Obrázek uživatele Návštěvník
Rose (anonym)
Počátkem padesátých let tohoto století vědci podrobili teorii Alexandra Oparina zkoušce. Bylo sice nezvratnou skutečností, že život vznikne pouze ze života, ale vědci teoretizovali o tom, zda život — jestliže podmínky byly v minulosti odlišné — nemohl pomalu vzniknout z neživé hmoty. Dalo se to nějak prokázat? Vědec Stanley L. Miller, který pracoval v laboratoři Harolda Ureyho, vzal vodík, čpavek, metan a vodní páru (předpokládal, že tyto látky tvořily prapůvodní atmosféru), zavedl je do baňky, v níž se na dně vařila voda (ta představovala oceán), baňku utěsnil a její obsah vystavoval elektrickým výbojům (podobným blesku). Do týdne tam byly stopy červenavé viskózní substance. Miller udělal její rozbor a zjistil, že je bohatá na aminokyseliny, které jsou základem bílkovin. Určitě jste o tomto experimentu slyšeli, protože se o něm léta psalo ve vědeckých publikacích a mluvilo se o něm při přednáškách ve školách, a to tak, jako kdyby tento pokus vysvětloval, jak život na zemi začal. Vysvětluje to však skutečně?
18. Srpen 2013 - 5:56
Obrázek uživatele Návštěvník
Rose (anonym)
Tento optimismus se však postupně vytrácí. Od té doby už uplynula celá desetiletí, a tajemství života zůstává stále skryto. Asi 40 let po svém experimentu profesor Miller řekl pro časopis Scientific American: „Ukázalo se, že otázka vzniku života je mnohem složitější, než jsme si já a většina dalších lidí mysleli.“ Také jiní vědci se přiklánějí k této změně názoru. Například profesor biologie Dean H. Kenyon se v roce 1969 podílel na napsání knihy Biochemical Predestination. Ale docela nedávno došel k závěru, že „je v zásadě nemožné, aby se hmota a energie samy bez cizí pomoci uspořádaly tak, že by vznikly živé systémy“.
18. Srpen 2013 - 5:57
Obrázek uživatele Návštěvník
Rose (anonym)
Darwin je hezky omyl minuleho stoleti, nase deti se budou ucit, jak sme se nechali zblaznit
21. Srpen 2013 - 17:58
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Darwin je hezky omyl minuleho...Charles Darwin zil v letech 1809-1882, cili ve stoleti predminulem, nikoli minulem. A pokud se nasledujici generace bude ucit o tom, "jak jsme se nechali Darwinem zblaznit", bude to znamenat navrat spolecnosti nejmene do stoleti pred-pred-pred-minuleho.
21. Srpen 2013 - 19:52
Obrázek uživatele Návštěvník
pro Rose (anonym)
Zatím nic lepšího než evoluci nemáme. Kecy o tom, že nás stvořil bůh (který? - jsou jich tisíce) jsou stejně na vodě jako Darwin. Podle postulátu kybernetika Norberta Wienera systém nemůže poznat sám sebe nebo systémy složitější, než je sám. Takže se bavíme zcela akademicky a řečeno slušně o ničem.
21. Srpen 2013 - 19:54
Obrázek uživatele Návštěvník
! (anonym)
Kreací vznikají tzv. kreaténi.
21. Srpen 2013 - 20:04
Obrázek uživatele Návštěvník
Ty postuláte (anonym)
Zatím nic lepšího než...jsi příkladem člověka, kterej si přečte jednu větu, vezme ji za posvátnou a začne odmítat vše, co by mohlo jen zdálky ohrožovat její pravdivost. K paradoxu může dojít, pokud se pokoušíš poznat, co právě teď probíhá v tvý mysli. Bezpochyby to není myšlený tak, že by nám něco zakazovalo pochopit, na jakých principech přibližně funguje naše myšlení. A UŽ VŮBEC NE tak, že by nám bylo zakázáno zjistit, jak jsme vznikali.
22. Srpen 2013 - 12:43
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
jsi příkladem člověka,......jsi příkladem člověka, kterej si přečte jednu větu, vezme ji za posvátnou a začne odmítat vše, co by mohlo jen zdálky ohrožovat její pravdivost... Naprosto trefná definice toho, kdo bere Bibli jako slovo Boží! Dokonalé!
22. Srpen 2013 - 13:53
Obrázek uživatele Návštěvník
George (anonym)
Dovolil bych si upozornit na novou, zajimavou knihu k tomuto tematu: http://www.kosmas.cz/knihy/186139/hovory-o-evoluci/
17. Září 2013 - 21:12
Obrázek uživatele Návštěvník
Anotace: (anonym)
Dovolil bych si upozornit na...Hovory o evoluci George de Pauli Kniha je určena pro laickou veřejnost a jejím cílem je poskytnout čtenáři podrobné informace o problematice kreacionismu a evolucionismu. Autor v ní vychází ze svých dlouholetých zkušeností se stoupenci takzvaného biblického kreacionismu. Z tolerantní pozice agnostika přesvědčivě vyvrací nejčastější kreacionistické argumenty z oblasti vědy, filosofie i teologie a ukazuje, že převážná většina těchto argumentů je založena na naprostém nepochopení evoluční biologie. Nevyhýbá se přitom ani tématům jako je teistická evoluce nebo možný negativní dopad evoluční teorie na lidskou morálku. Kniha chce oslovit především věřící křesťany, kteří si nejsou jisti, k jakému myšlenkovému proudu by se měli přiklonit. Mnoho užitečných poznatků v ní však jistě naleznou i ateisté a agnostici.
17. Září 2013 - 21:23
Obrázek uživatele Návštěvník
Rose (anonym)
tzv biblicka kreace za 7 dni je nepochopeni bible.Puvodno hebr slovo -ro den, muze znamenat ruzne dlouhe casove obdobi. Fundamentalisti jeste neni bible
28. Září 2013 - 5:17
Obrázek uživatele Návštěvník
to Rose (anonym)
Copak nemůžeš spát, že máš potřebu přispívat do všech diskuzí o Bohu a duševnu?
28. Září 2013 - 21:26
Obrázek uživatele Návštěvník
Error (anonym)
tzv biblicka kreace za 7 dni...Ke tvé smůle je celkem jedno, jestli měl bůh tvořit svět 7 dní nebo 7xN dní. Ledaže bys chtěla přijmout časový rozmezí o miliardách let, ve kterých bůh měl postupně přetvořívat svět tak, jak máme zdokumentováno, že to svět zvládnul sám a bez boha. Doporučuji raději přijmout hypotézu, že bůh zařídil jen Velký Třesk a vše ostatní se v jeho důsledku vyvinulo samo (jako ze semínka vyroste strom). I tak to bude postavený na hlavu, ale aspoň se to bude trochu opírat o zem.
29. Září 2013 - 11:04
Obrázek uživatele Návštěvník
Rose (anonym)
doporucuji nevnucovat hypotezy jako Pravdu, ale vic zkoumat. Hypoteza je proste teorie. Dlouho jsem zkoumala Darwina a Oparina,nez jsem je zavrhla
25. Prosinec 2013 - 20:26
Obrázek uživatele Návštěvník
doporucuji nevn (anonym)
což platí zejména o hypotetické existenci jakéhosi boha. Další hypotéza tvrdí, že staré pověsti hebrejské jsou údajně slovo boží. Ani jedna z těchto hypotéz není reálně dokázána, dokonce ani empirické důkazy ( třeba prediktivní schopnost) pro tyto hypotézy neexistují. Proto doporucuji nevnucovat tyto hypotezy jako Pravdu.
25. Prosinec 2013 - 20:51
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
doporucuji nevnucovat...Mezi vyznamem slov "hypoteza" a "teorie" je rozdil. Hypoteza je jakykoli vyrok, ktery muze byt bud pravdivy, nebo nepravdivy, zatimco teorie je vedecky pokus o vysvetleni nejakeho opakovane se vyskytujiciho jevu. Jinak Darwin byl badatelem, ktery zil v predminulem stoleti. Rada jeho konkretnich poznatku je davno prekonana, ale jeho zakladni popis mechanismu prirozeneho a sexualniho vyberu je nadale platny. Podobne je to se sovetskym vedcem z 20. stoleti, A.I. Oparinem. Ten se zabyval mj. treba enzymy, nebo i problematikou vzniku zivota. V nekterych zalezitostech byl nucen drzet partajni linii (schvaloval sveho casu napriklad bludy Lysenka a Lepesinske), v jinych oblastech dosahl hmatatelnych uspechu (industrialni biochemie), v dalsich jsou jiz jeho poznatky a teorie prekonane. Bud jak bud, jeho misto v dejinach vedeckeho vyzkumu abiogeneze mu uz nikdo nesebere.
25. Prosinec 2013 - 21:15
Obrázek uživatele Návštěvník
Error (anonym)
doporucuji nevnucovat...Zkoumala jsi tak dlouho, až jsi zjistila, že Darwin ti žádnou ÚTĚCHU neposkytne, co?
25. Prosinec 2013 - 23:12
Obrázek uživatele Návštěvník
Rose (anonym)
Probuďtese! březen 2014 5 JAK DLOUHO BŮH TVOŘIL VESMÍR? Bible uvádí, že Bůh stvořil „nebesa a zemi“. Toto obecné vyjádření však neříká, jak dlouho vesmír vytvářel ani jakou použil metodu. A jak máme rozumět rozšířenému kreacionistickému názoru, že stvořil vesmír za doslovných šest dní o 24 hodinách? Tento názor, který vědecká veřejnost odmítá, vyplývá ze zásadního nepochopení biblické zprávy. Co vlastně Bible říká? Bible není zajedno s fundamentalisty a kreacionisty, kteří tvrdí, že stvořitelské dny byly doslovné dny o 24 hodinách. V Bibli se slovo „den“ často používá na různá časová období. V některých případech není uvedeno, jak jsou dlouhá. Týká se to i zprávy o stvoření zapsané v biblické knize Genesis. Každý ze šesti stvořitelských dnů, o kterých se píše v Bibli, mohl trvat tisíce let. Bůh stvořil vesmír včetně neživé planety Země už před tím, než začal první stvořitelský den. Zdá se, že šest stvořitelských dní bylo dlouhými časovými úseky, během kterých Bůh připravoval zemi, aby na ní mohli žít lidé. Biblická zpráva o stvoření není v rozporu
5. Únor 2014 - 14:38
Obrázek uživatele Návštěvník
Rose (anonym)
zajimave pojednani
5. Únor 2014 - 14:38
Obrázek uživatele Návštěvník
R (anonym)
POUŽIL BŮH EVOLUCI? Mnozí lidé, kteří nepovažují Bibli za pravdivou, věří teorii, že živé organismy vznikly z neživých chemických látek pomocí neznámých a neřízených procesů. V určitém okamžiku se údajně objevil sebereplikující se organismus podobný bakterii, z něhož se postupně vyvinuly všechny druhy, které existují dnes. Tato teorie v podstatě říká, že úžasně složitá lidská bytost vznikla z bakterie. Evoluční teorii přijímají i mnozí lidé, kteří tvrdí, že Bible je Boží Slovo. Věří, že Bůh způsobil samotný vznik života na zemi, ale potom jen sledoval a možná i řídil proces evoluce. Nic takového ale v Bibli není. Bible říká, že Bůh stvořil všechny základní druhy rostlin a živočichů a také dokonalého muže a ženu, kteří si byli vědomi sami sebe, dokázali projevovat lásku a jednat moudře a měli smysl pro spravedlnost. Živočišné a rostlinné druhy, které Bůh stvořil, samozřejmě prošly změnami a v rámci druhů vznikly různé variace, které známe dnes a které se od sebe v mnoha případech pozoruhodně liší. Biblická zpráva o stvoření není v rozporu s vědeckými pozorováními, že se v rámci jednoho druhu objevují různé variace.
5. Únor 2014 - 14:39
Obrázek uživatele Návštěvník
Rose (anonym)
V polovině 19. století se v otázce evoluce přírodním výběrem přidal na stranu Charlese Darwina britský biolog Alfred Russel Wallace. Ale i tento známý evolucionista údajně řekl: „Ti, kdo mají oči, aby viděli, a mysl navyklou uvažovat, rozpoznávají v nejnepatrnějších buňkách, v krvi, na celé planetě a ve všech částech hvězdného vesmíru..., že existuje inteligentní a vědomé řízení, jedním slovem Mysl.“
5. Únor 2014 - 15:02
Obrázek uživatele Návštěvník
? (anonym)
R, kterého boha máš na mysli? U různých národů jich exestují stovky a o každém tvrdí, že ten jejich je ten správný. Pokud vůbec nějaký bůh existuje, pak to musí být pěkný sadista, když připustí na světě tolik lidského trápení a nečinně mu přihlíží.
5. Únor 2014 - 15:08
Obrázek uživatele Návštěvník
Rose (anonym)
Buh, ktery se zjevuje v Bibli. Sadisti jsou lidi, oni delqji zlo, ne On. rad cloveku delat spravne a jeden den bude i uctovat
5. Únor 2014 - 15:14
Obrázek uživatele Návštěvník
Buh, ktery se z (anonym)
Ono něco takovýho, jako bůh existuje? Máš na to jakýkoliv důkaz? A ta bible, ty starý pověsti hebrejský, máš aspoň malilinký důkaz. že je to slovo boží? Dokud ne, pak jsou tvé řečičky pouhé prázdné plkání.
5. Únor 2014 - 15:21

Stránky

Přidat komentář