119 komentářů / 0 nových
Poslední
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)

Erdic

10. Září 2018 - 0:01

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Martina (anonym)
Kdo má zkušenosti,napište jaká je úspěšnost.Doktorko co si o tom myslíte?
15. Červenec 2000 - 2:16
Obrázek uživatele Návštěvník
Doktorka (anonym)
P&;345;&;237;rodn&;237; slo&;382;ky v tablet&;225;ch Erdic obsahuj&;237; fytoestrogeny, co&;382; jsou l&;225;tky s podobn&;253;m &;250;&;269;inkem jako &;382;ensk&;233; pohlavn&;237; hormony ( ty p&;345;isp&;237;vaj&;237; k r&;367;stu prstn&;237; &;382;l&;225;zy ). Nemaj&;237; v&;353;ak jejich vedlej&;353;&;237; negativn&;237; &;250;&;269;inky (estrogeny podm&;237;n&;283;n&;233; rakoviny prsou ). Naopak se uv&;225;d&;237;, &;382;e fytoestrogeny maj&;237; preventivn&;237; &;250;&;269;inek proti rakovin&;283; prsu a proti osteopor&;243;ze. Tak&;382;e podle mn&;283; dostupn&;253;ch informac&;237; Erdic funguje.
18. Červenec 2000 - 19:42
Obrázek uživatele Návštěvník
Martina (anonym)
D&;283;kuju za odpov&;283;&;271;,ale p&;345;ece jenom je to dost vysok&;225; finan&;269;n&;237; &;269;&;225;stka.Zaj&;237;malo by m&;283;, jestli jste se s n&;283;k&;253;m setkali,kdo tyto tabletky u&;382;&;237;val.D&;283;kuji.
19. Červenec 2000 - 16:43
Obrázek uživatele Návštěvník
Ivana (anonym)
Jestli&;382;e ERDIC obsahuje rostlinn&;233; hormony, jak dlouho tyto hormony jsou v t&;283;le &;250;&;269;inn&;233; po ukon&;269;en&;237; "l&;233;&;269;by"? Moc tomu nev&;283;&;345;&;237;m, mysl&;237;m si &;382;e je to stejn&;253; byznys jako r&;367;zn&;233; tablety na hubnut&;237;. Sp&;237;&;353; si mysl&;237;m,&;382;e je lep&;353;&;237; se sm&;237;&;345;it se skute&;269;nost&;237; a z mal&;253;ch prsou ud&;283;lat svou p&;345;ednost.
19. Červenec 2000 - 19:38
Obrázek uživatele Návštěvník
Martina (anonym)
Ahoj Ivano,m&;225;m stejn&;253; n&;225;zor jako Ty.L&;225;k&;225; m&;283; to,ale ta cena,v&;382;dyt v&;237;&;353;.R&;225;da bych,kdyby se n&;225;m ozvala n&;283;jak&;225; sle&;269;na nebo pan&;237;,kter&;225; Erdic ji&;382; vyzkou&;353;ela.Co Ty,Tebe to nel&;225;k&;225;?Ahoj Martina
19. Červenec 2000 - 21:21
Obrázek uživatele Návštěvník
Doktorka (anonym)
Po skon&;269;en&;237; u&;382;&;237;v&;225;n&;237; Erdicu m&;225; b&;253;t prsn&;237; &;382;l&;225;za zv&;283;t&;353;ena a nemus&;237; b&;253;t dal&;353;&;237; p&;367;soben&;237; fytoestrogen&;367;. J&;225; si mysl&;237;m, &;382;e se pak d&;225; udr&;382;ovat i p&;345;&;237;jmem fytoestrogen&;367; ve strav&;283; - viz &;269;l&;225;nky v tisku o p&;367;soben&;237; s&;243;ji na zv&;283;t&;353;en&;237; prsou &;269;i piva, kter&;233; je z vyr&;225;b&;283;no z chmele a je&;269;mene.(Zv&;283;t&;353;ovat prsa konzumac&;237; piva bych v&;353;ak nedoporu&;269;ovala :-))). Fytoestrogeny se nach&;225;zej&;237; v mnoha rostlinn&;253;ch pokrmech.Jinak souhlas&;237;m s t&;237;m, &;382;e mal&;225; prsa jsou tak&;233; hezk&;225;. Bohu&;382;el plno &;382;en&;225;m p&;345;in&;225;&;353;ej&;237; komplexy a vyrovnat se s nimi nedok&;225;&;382;ou. Mysl&;237;m, &;382;e by Erdic mohl b&;253;t alternativou k plastick&;253;m operac&;237;m (silikon, nark&;243;za, jizvy).Ohledn&;283; r&;367;zn&;253;ch tabletek na hubnut&;237; je m&;367;j n&;225;zor takov&;253;, &;382;e lid&;233; od nich nemohou o&;269;ek&;225;vat z&;225;zrak. Ur&;269;it&;283; nefungujou tak, jak tvrd&;237; rejklamy " d&;237;ky tomu a tomu jsem zhubla 20 kg za dva m&;283;s&;237;ce...".Ti, co takto zhubli, asi dan&;233; tabletky u&;382;&;237;vali, ale z&;225;rove&;328; m&;283;li k dispozici dietologa a osobn&;237;ho tren&;233;ra. Ono se v&;382;dy mus&;237; z&;225;rove&;328; alespo&;328; trochu pohybovat a dodr&;382;ovat z&;225;sady zdrav&;233; v&;253;&;382;ivy (ne nutn&;283; drastick&;233; diety). Tabletky mohou pomoci doplnit nezbytn&;233; &;382;iviny, bez kter&;253;ch metabolismus nefunguje, jak m&;225;, &;269;i pro&;269;istit zane&;353;en&;253; organismus. Spr&;225;vn&;233; fungov&;225;n&;237; metabolismu je pro hubnut&;237; nezbytn&;233;. Pokud n&;283;kdo nap&;345;&;237;klad nedok&;225;&;382;e zhubnout, proto&;382;e m&;225; chronickou z&;225;vislost na sladkosti, tak tomu m&;367;&;382;e pomoci u&;382;&;237;v&;225;n&;237; chromu (pokud jeho z&;225;vislost ale nen&;237; zp&;367;sobena v organismu rozmno&;382;en&;253;mi kvasinkami). Ale u&;382; nemus&;237; pomoci druh&;233;mu &;269;lov&;283;ku, kter&;253; m&;225; probl&;233;m nap&;345;. ve sn&;237;&;382;en&;233;m fungov&;225;n&;237; &;353;t&;237;tn&;233; &;382;l&;225;zy. Proto je dobr&;233; si o dan&;233;m v&;253;robku v&;382;dy zjistit v&;353;echny dostupn&;233; informace (ne pouze ty, kter&;233; pod&;225;v&;225; reklama), pop&;345;. se poradit s odborn&;237;kem.Dal&;353;&;237; v&;283;c je, &;382;e v&;353;e se d&;225; &;345;e&;353;it i levn&;283;ji, pokud &;269;lov&;283;k nastuduje informace, kde se l&;225;tky obsa&;382;en&;233; ve v&;253;robc&;237;ch vyskytuj&;237; v p&;345;&;237;rodn&;237; form&;283; ( potraviny a bylinky) a bude je konzumovat pravideln&;283; v dostate&;269;n&;233;m mno&;382;stv&;237;. Bohu&;382;el tuto cestu dok&;225;&;382;e zvolit m&;225;lo lid&;237;.
20. Červenec 2000 - 1:16
Obrázek uživatele Návštěvník
Ivana (anonym)
Dekuji za vy&;269;erp&;225;vaj&;237;c&;237; odpov&;283;&;271;, mohla byste alespo&;328; uv&;233;st zdroje fytohormon&;367;, nebo p&;345;&;237;slu&;353;nou literaturu. Za zkou&;353;ku by to st&;225;lo, snad by se tak dalo posoudit jestli m&;367;&;382;e ERDIC fungovat nebo ne.
20. Červenec 2000 - 20:08
Obrázek uživatele Návštěvník
Ivana (anonym)
Ahoj Martino, to v&;237;&;353;, &;382;e m&;283; to l&;225;kalo, ale jakmile jsem zjistila cenu,tak jsem si &;345;ekla co je mal&;233; je hezk&;233;.Nev&;237;m jestli m&;225;&;353; d&;283;ti, j&;225; m&;225;m dv&;283; a i po kojen&;237; mi z&;367;staly p&;283;kn&;233; prsa, i kdy&;382; mal&;233;. Zato kamar&;225;dky s velk&;253;ma prsama nev&;237; po d&;283;tech co s t&;237;m a m&;367;&;382;u t&;283; ujistit,&;382;e to nen&;237; hezk&;233;.Nezoufejme, t&;345;eba &;269;asem poporostem.
20. Červenec 2000 - 20:14
Obrázek uživatele Návštěvník
Simona (anonym)
Pani doktorko,strasne moc by me zajimal vas nazor na uzivani tabletek ERDIC v dospivajicim veku.Jedna se o vek 15 let.Myslite si,ze nemuzou nejak negativne ohrozit vyvin?Doporucujete radeji uzivat tabletky az po "vyspeni"?Dale mam na vas jeste jednu prosbu.Jaky mate nazor na rustove obdobi?Vim,ze to bude znit velmi zvlastne,ale potrebovala bych vyrust,rekneme 6 cm.Jak jsem jiz uvedla,je mi 15 let.Vim,ze mi nadoporucite tabletky,po kterych zazracne vyrostu,ale byla bych vam moc vdecne,kdybyste mi uvedla alespon nejake "prostredky",kterym bych se mela vyhybat,abych si rust nezpomalovala.A dalsi veci,ktere bych naopak nemela opomijet,treba ve sve strave.Vim,ze je to velmi zvlastni otazka a byla bych vam moc vdecna za vasi odpoved.Dekuji Simona
23. Červenec 2000 - 6:52
Obrázek uživatele Návštěvník
Simona (anonym)
Pani doktorko,strasne moc by me zajimal vas nazor na uzivani tabletek ERDIC v dospivajicim veku.Jedna se o vek 15 let.Myslite si,ze nemuzou nejak negativne ohrozit vyvin?Doporucujete radeji uzivat tabletky az po "vyspeni"?Dale mam na vas jeste jednu prosbu.Jaky mate nazor na rustove obdobi?Vim,ze to bude znit velmi zvlastne,ale potrebovala bych vyrust,rekneme 6 cm.Jak jsem jiz uvedla,je mi 15 let.Vim,ze mi nadoporucite tabletky,po kterych zazracne vyrostu,ale byla bych vam moc vdecne,kdybyste mi uvedla alespon nejake "prostredky",kterym bych se mela vyhybat,abych si rust nezpomalovala.A dalsi veci,ktere bych naopak nemela opomijet,treba ve sve strave.Vim,ze je to velmi zvlastni otazka a byla bych vam moc vdecna za vasi odpoved.Dekuji Simona
23. Červenec 2000 - 6:53
Obrázek uživatele Návštěvník
Doktorka (anonym)
Mysl&;237;m, &;382;e pokud nen&;237; ukon&;269;en v&;253;voj , nem&;225; u&;382;&;237;v&;225;n&;237; tabletek Erdic smysl. U&;353;kodit nemohou, ale u&;382;&;237;v&;225;n&;237; bych nedoporu&;269;ovala d&;345;&;237;ve ne&;382; po 18. roce.Co se t&;253;&;269;e urychlen&;237; r&;367;stu, tak o &;382;&;225;dn&;253;ch zaru&;269;en&;253;ch receptech nev&;237;m. Ur&;269;it&;283; byste m&;283;la m&;237;t ve strav&;283; dostatek b&;237;lkovin , vitam&;237;n&;367; a miner&;225;l&;367; (&;382;eleza). Tak&;382;e rizikov&;283; bych vid&;283;la vegetari&;225;nskou stravu, pokud by nebyl dodr&;382;en pr&;225;v&;283; p&;345;&;237;sun plnohodnotn&;253;ch b&;237;lkovin ( nutno j&;237;st pravideln&;283; lu&;353;t&;283;niny,o&;345;echy, sem&;237;nka).
23. Červenec 2000 - 23:12
Obrázek uživatele Návštěvník
Jíťa (anonym)
Ahoj Simono, ptala ses, co bys mohla ud&;283;lat proto, abys v&;237;c vyrostla. Pokud jsou oba tv&;237; rodi&;269;e men&;353;&;237;ho vzr&;367;stu, pak m&;225;&;353; d&;367;vod cht&;237;t b&;253;t v&;283;t&;353;&;237;. Z&;225;le&;382;&;237; na tom, kolik&;225;t&;233; jsi d&;237;t&;283;. Jsi-li prvn&;237;, pak m&;225;&;353; p&;345;edpoklad b&;253;t stejn&;283; velk&;225; jako matka. Jsi-li druh&;225;, bude&;353; nejsp&;237;&;353; n&;283;co mezi v&;253;&;353;kou m&;225;my a t&;225;ty. A d&;283;ti narozen&;233; t&;345;et&;237; se v&;283;t&;353;inou vymykaj&;237; rodi&;269;&;367;m a jsou v&;283;t&;353;inou men&;353;&;237; a nebo v&;283;t&;353;&;237; ne&;382; oba rodi&;269;e.R&;367;st do v&;253;&;353;ky se pr&;253; zastavuje rok po prvn&;237; menstruaci. A v&;237;&;353; co m&;367;&;382;e&;353; ud&;283;lat pro sv&;367;j r&;367;st? Kdy&;382; m&;225; zv&;237;&;345;e v&;283;t&;353;&;237; pohyb, tak m&;367;&;382;e v&;237;ce r&;367;st. Tak je to i u &;269;lov&;283;ka. &;268;etla jsem, &;382;e kdy&;382; chce b&;253;t n&;283;kdo v&;283;t&;353;&;237;, m&;225; m&;237;t tak od t&;345;in&;225;cti let aktivn&;237; pohyb. N&;283;jak&;253; sport a podobn&;283;. Kdy&;382; s t&;237;m za&;269;ne&;353; v patn&;225;cti, u&;382; m&;225;&;353; men&;353;&;237; &;353;anci a p&;367;jde to pomaleji. J&;225; m&;225;m d&;367;kazy. Kdy&;382; d&;225;&;353; rybu do mal&;233;ho akv&;225;rka, tak vyroste m&;237;&;328;. Kdy&;382; j&;237; d&;225;&;353; prostor, tak vyroste mnohem v&;237;c, proto&;382;e m&;225; v&;237;c pohybu. Mnoho zdaru!
27. Červenec 2000 - 23:41
Obrázek uživatele Návštěvník
Eva (anonym)
Vad&;237; &;269;i nevad&;237; u&;382;&;237;v&;225;n&;237; antikoncep&;269;n&;237;ch pilulek? Je velmi sn&;237;&;382;en&;225; &;250;&;269;innost Erdic po &;269;ty&;345;ic&;237;tce? Eva
28. Červenec 2000 - 14:14
Obrázek uživatele Návštěvník
Doktorka (anonym)
U&;382;&;237;v&;225;n&;237; antikoncepce ani v&;283;k nemaj&;237; m&;237;t na &;250;&;269;innost Erdicu vliv. Erdic m&;225; v&;353;ak zp&;367;sobovat pouze zv&;283;t&;353;en&;237; prsn&;237; &;382;l&;225;zy, tak&;382;e pokud po &;269;ty&;345;ic&;237;tce jsou i ochabl&;233; prsn&;237; svaly, ur&;269;it&;283; bych z&;225;rove&;328; doporu&;269;ila i cviky na jejich zpevn&;283;n&;237;.
31. Červenec 2000 - 0:39
Obrázek uživatele Návštěvník
Katka (anonym)
KDE ERDIC SE&;381;ENU? CHCI SI JE KOUPIT, STA&;268;&;205; JEDNO BALEN&;205;?
5. Srpen 2000 - 18:52
Obrázek uživatele Návštěvník
Doktorka (anonym)
Erdic m&;367;&;382;ete zakoupit p&;345;es virtu&;225;ln&;237; obchod www.001shop.cz . Bohu&;382;el jedno balen&;237; m&;367;&;382;e pomoci pouze zpevnit prsa. Pro zv&;283;t&;353;en&;237; jsou nutn&;225; alespo&;328; 3 balen&;237;.
6. Srpen 2000 - 14:14
Obrázek uživatele Návštěvník
Katka (anonym)
Pan&;237; doktorko, 24000,- za t&;345;i balen&;237; Erdicu je opravdu mnoho, pro m&;283; je to halda pen&;283;z, hodn&;283; o tom p&;345;em&;253;&;353;l&;237;m, ale jsem ochotn&;225; to ob&;283;tovat. Pros&;237;mv&;225;s, jsou tyto tabletky opravdu ne&;353;kodn&;233;? O kolik se mi prsa zv&;283;t&;353;&;237;? M&;225;m prsa &;269;&;237;slo 1. P&;345;edem d&;283;kuji za odpov&;283;&;271;!
7. Srpen 2000 - 15:56
Obrázek uživatele Návštěvník
Doktorka (anonym)
Do konce srpna m&;225; platit sleva: za 23 200 dostanete celkem 4 balen&;237; ( 3 plus 1 zdarma ).Tablety jsou &;269;ist&;283; na p&;345;&;237;rodn&;237; b&;225;zi, tak&;382;e nemaj&;237; &;382;&;225;dn&;233; negativn&;237; vedlej&;353;&;237; &;250;&;269;inky, pokud netrp&;237;te alergi&;237; na n&;283;kterou jejich slo&;382;ku. Naopak maj&;237; pozitivn&;237; &;250;&;269;inky na vlasy a nehty. Proto&;382;e obsahuj&;237; hodn&;283; vl&;225;kniny, mohou se u n&;283;koho projevit zpo&;269;&;225;tku &;269;ast&;283;j&;353;&;237; stolice &;269;i nad&;253;m&;225;n&;237;. V t&;283;chto p&;345;&;237;padech je dobr&;233; za&;269;&;237;t u&;382;&;237;vat pouze 10 tablet denn&;283;, a ne 15. Prsa se mohou zv&;283;t&;353;it o jedno a&;382; dv&;283; &;269;&;237;sla v pr&;367;b&;283;hu 2 a&;382; 7 m&;283;s&;237;c&;367;. Po vybr&;225;n&;237; pouze jednoho balen&;237; (600 tablet) doch&;225;z&;237; pouze k zpevn&;283;n&;237; prsou.
7. Srpen 2000 - 23:19
Obrázek uživatele Návštěvník
Katka (anonym)
Pan&;237; doktorko, na Erdic si st&;345;&;225;d&;225;m, t&;283;ch 23200,- budu m&;237;t asi a&;382; za t&;345;i m&;283;s&;237;ce, jenom&;382;e za tu dobu u&;382; d&;225;vno nebude poskytov&;225;na tato sleva a ty &;269;ty&;345;i balen&;237; by m&;283; st&;225;la p&;345;es 30000,-. Jsem zoufal&;225;, toto se mi zd&;225;lo b&;253;t v&;253;chodiskem z m&;253;ch komplex&;367;, kter&;233; mi p&;345;erostly p&;345;es hlavu. Kde vz&;237;t tolik pen&;283;z? J&;225; v&;237;m, &;382;e tohle mi asi neporad&;237;te, ale nemohla by ta akce se slevou trvat d&;233;le? Asi na to nem&;225;te vliv, ale ty tabletky by zachr&;225;nily spoustu d&;237;vek a &;382;en. Nemohu ani sp&;225;t a p&;345;em&;253;&;353;l&;237;m, kde honem sehnat ty pen&;237;ze. Pros&;237;m ut&;283;&;353;te m&;283; n&;283;jak. Katka
8. Srpen 2000 - 20:49
Obrázek uživatele Návštěvník
Doktorka (anonym)
Mil&;225; Katko, pokus&;237;m se z&;237;skat informace o dal&;353;&;237; cenov&;233; politice dovozce a pak d&;225;m v&;283;d&;283;t.
9. Srpen 2000 - 23:47
Obrázek uživatele Návštěvník
Katka (anonym)
Pan&;237; doktorko, moc V&;225;m d&;283;kuji za Va&;353;i ochotu. Tato diskuze ur&;269;it&;283; stoj&;237; za to! Tyto str&;225;nky nav&;353;t&;283;vuji nej&;269;ast&;283;ji a j&;225; i cel&;225; na&;353;e rodina je spokojen&;225;! D&;283;kujeme za Va&;353;i laskavost!!!
10. Srpen 2000 - 13:30
Obrázek uživatele Návštěvník
doktorka (anonym)
Tak jsem se sna&;382;ila vyzistit dal&;353;&;237; informace o slev&;225;ch, ale bohu&;382;el jist&;233; je zat&;237;m pouze to, &;382;e dosavadn&;237; slevy plat&;237; pouze do 31.8.2000 Byla jsem v&;353;ak ubezpe&;269;ena, &;382;e i pot&;233; budou prob&;237;hat r&;367;zn&;233; reklamn&;237; slevy. Tak&;382;e nezoufejte!
28. Srpen 2000 - 20:41
Obrázek uživatele Návštěvník
Klára (anonym)
Zjistila jsem, &;382;e op&;283;t inzerujete slevy. kdy&;382; si v&;353;ak objedn&;225;m 3 balen&;237;, uk&;225;&;382;e se mi cena p&;283;kn&;283; vysok&;225; a o &;269;tvrt&;233;m balen&;237; zdarma nen&;237; nikde &;345;e&;269;. Jak to tedy je ? plat&;237; slevy?
18. Říjen 2000 - 20:43
Obrázek uživatele Návštěvník
Tomáš (anonym)
Nebojte se ni&;269;eho nic. Slevy plat&;237;. jenom n&;225;m nejdou na aplikaci inschopu naprogramovat. nejde o procentu&;225;ln&;237; slevy. platit budete to co je uvedeno. Kdy&;382; si objsdn&;225;te 3 balen&;237; tak 23 200 plus 1 balen&;237; zdarma, tak&;382;e celkem 4.
19. Říjen 2000 - 0:05
Obrázek uživatele Návštěvník
Markéta (anonym)
Zajímalo by mě vyjádření holek, které si Erdic objednaly. Já osobně si myslím, že je to kvalitní výrobek, ale nějaké odezvy bych ráda slyšela.
21. Listopad 2000 - 21:16
Obrázek uživatele Návštěvník
Katka (anonym)
Paní doktorko, chtěla bych si objednat tabletky ERDIC, ale v mé rodině jsou velké pochybnosti o kvalitě a bezpečnosti tohoto přípravku. Prý je to málo propagováno, prý o tom nic neslyšeli a proto se obávají o mé zdraví. Spojují to dokonce i s možným budoucím onemocněním po užívání tohoto preparátu. Prosímvás, nemusím se obávat??? Předem moc děkuji za odpověď!
22. Listopad 2000 - 17:06
Obrázek uživatele Návštěvník
Simča (anonym)
Paní doktorko, jak si objednat tabletky? Je to jednoduché? Za jak dlouho mi příjdou domů??? Děkuji Simona
22. Listopad 2000 - 17:07
Obrázek uživatele Návštěvník
DOKTORKA (anonym)
ERDIC je čistý produkt z přírodních látek, které dříve byly ve vetší míře zastoupeny ve stravě než jsou dnes. Takže nemá žádné vedlejší účinky. Jedinou možnou komplikací by mohla být potravinová alergie. Na jakoukoliv přírodní látku (potravinu, bylinku) může vzniknout alergická reakce. Takže trochu opatrné by měly být ženy, které trpí potravinovou alergií např. na obiloviny.
23. Listopad 2000 - 0:03
Obrázek uživatele Návštěvník
DOKTORKA (anonym)
Tablety se dají objednat přes www.001shop.cz nebo emailem na adrese info"001shop.cz (stačí uvést adresu a počet). Přijdou na dobírku do tří dnů.
23. Listopad 2000 - 0:06
Obrázek uživatele Návštěvník
Katka (anonym)
Paní doktorko, užívám zvláštní výživu, která obsahuje vlákninu. Je to asi pět tabletek, které beru třikrát denně pro vyživení buněk. Jsou tam lipidy, vláknina, ... různé vitamíny. Mohu bez problémů spolu s těmito vytamíny užívat i Erdic??? Nebude se účinek vzájemně rušit? Děkuji Katka
25. Listopad 2000 - 15:38

Stránky

Přidat komentář