160 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Bob (anonym)
Se vším výše uvedeným lze souhlasit - jen zřejmě nejde o 5000V ale o tzv. primeru, tedy 22kV.
1. Červenec 2020 - 7:01
Obrázek uživatele Návštěvník
Martin (anonym)
Mám možnost koupit dům, který je od krajního vodiče "110kv" vzdálenej 10m. a tyto vodiče vedou přes roh pozemku. Je zdravě neškodné tam bydlet? Podél tohoto stožáru 110kv lidi bydlí a nestěžují si. Zajímalo by mě nějaká odborná studie, nebo kam se obrátit ? Moc dik za info.
15. Srpen 2020 - 13:21
Obrázek uživatele Návštěvník
Martin (anonym)
Mám možnost koupit dům, který je od krajního vodiče "110kv" vzdálenej 10m. a tyto vodiče vedou přes roh pozemku. Je zdravě neškodné tam bydlet? Podél tohoto stožáru 110kv lidi bydlí a nestěžují si. Zajímalo by mě nějaká odborná studie, nebo kam se obrátit ? Moc dik za info.
15. Srpen 2020 - 14:32
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Bydlím asi 200 m od stožárů 220KV. Jako kluk jsem dělal pokusy, na nový plot (výběh pro psa, ne kolem celé zahrady, tedy kousek pletiva proti zemi svítila malá žárovička, i na natažený kus drátu se indukovalo napětí, které bylo slyšet ve sluchátkách (podobně jako k připojení na nějaké malé napětí přes transformátor). Zkrátka problém je, že tady je elektromagnetické pole. Intenzita myslím klesá s druhou mocninou vzdálenosti, takže kdo bydlí poblíž, tam to elmag. pole může být dosti silné. Jak to působí na zdraví lidí se asi moc neví. U velmi těsné vzdálenosti od vedení bych se bál i dalších jevů. Vedení je zemněné, horní drát funguje jako hromosvod, pod stožáry uzemněné. Když bude do stožáru něco probíjet, např. mokré izolátory, na v zemi může být rozdílové napětí, asi jako když drát spadne na zem. Co vím, tak se nesmí propojit třeba uzemnění rozvodu v domě s uzemněním bleskosvodu. Protože při zásahu bleskem by část toho výboje byla i v bytě, než se to zcela vybije do země.
15. Srpen 2020 - 17:08
Obrázek uživatele Návštěvník
Dana (anonym)
Dana BUA,HOVÁ 603 830 674NABÍZÍM MYCÍ PROSTŘEDKY ZA NÍZKÉ CENY PROVÁDÍM ÚKLID ,ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ,kOUPELEN,kOUPELNOVÝCH ZÁSTĚN VŠE JAKO NOVÉ volejte:i zapujčuji stroje at
3. Prosinec 2020 - 17:34
Obrázek uživatele Návštěvník
Václav (anonym)
Ochranné pásmo vedení vysokého napětí sice existuje, ale zhusta se porušuje. Nám vede vedení VN přes zahradu. Teď se bude vedení rekonstruovat a firma, která to provádí, nás žádá o povolení vstupu na náš pozemek. Takže vedení VN vede nejen v ochranném pásmu, ale i přes soukromé pozemky.
3. Prosinec 2020 - 17:34
Obrázek uživatele Návštěvník
Petr (anonym)
Ochranné pásmo vedení VN 22 kV spočívá v tom, že do prostoru na každou stranu 7 metrů od krajních vodičů nesmí zasahovat větve stromů. Nám přes zahradu vede také toto vedení a provozovatel to občas kontroluje, dokonce se nabídl, že nám stromy (ovocné) sám prořeže. Takže jsme ho s díky vyhnali a stromy prořezali sami. Pustit na zahradu nějaké barbary s motorovou pilou nám připadalo dost riskantní. Pokud se nyní buduje nové vzdušné vedení, bývá zaneseno u příslušné parcely v katastru nemovitostí jako věcné břemeno. U starých nebo rekonstruovaných vedení tomu tak není.
3. Prosinec 2020 - 20:15
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Dana BUA,HOVÁ 603 830
to nám jako chceš vyčistit to ochranné pásmo pod elektrickým vedením?
3. Prosinec 2020 - 21:42
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Mám možnost koupit dům, který
Je to sice mimo ochranné pásmo , ale záleží na tom jak je člověk na elektromagnetickou energii vnímavý . Někomu to vadit nemusí a jiný může mít například problém se spaním . Objektivní ano , nebo ne neexistuje .
3. Prosinec 2020 - 22:17

Stránky

Přidat komentář