Reklama

Síť mobilních hospiců umožňuje lidem zemřít v domácím prostředí

Podle opakovaných průzkumů veřejného mínění by více než 80 % obyvatel České republiky zemřelo raději doma než v nemocnici či podobném zařízení. Skutečnost je ale přesně opačná, jen zhruba 20 % lidí se toto přání skutečně vyplní. Pilotní projekt VZP je jedním z kroků ke změně tohoto stavu.

VZP v roce 2017 výrazně rozšíří pilotní projekt, v němž jako doposud jediná zdravotní pojišťovna hradí péči takzvaných mobilních hospiců. Projekt začal na jaře roku 2015, zapojeno do něj zatím bylo devět zařízení, která poskytla péči bezmála 700 pacientům v terminálním stadiu, a VZP za to uhradila cca 10 milionů korun. V příštím roce stoupne počet zařízení zapojených do projektu na 20 na celém území České republiky, VZP uvolní částku 35 milionů korun a za tyto peníze bude možné poskytnout péči dvěma tisícovkám klientů.

První fáze pilotního projektu trvala od dubna 2015 do února 2016 a je už podrobně vyhodnocena i vyúčtována. Ze shromážděných dat vyplývá mimo jiné:
v uvedeném období byla péče některého z devíti mobilních hospiců poskytnuta 327 klientům VZP,
pojišťovna za to zaplatila 5 170 502 Kč,
průměrná úhrada za jednoho pojištěnce byla 15 812 Kč,
průměrné náklady na den péče mobilního hospice o jednoho klienta činily 1 407 Kč,
průměrné náklady na den péče o jednoho klienta v kamenném hospici činily 1 395 Kč.

Druhá fáze, která trvá doposud, bude vyhodnocena v prvním čtvrtletí příštího roku.

Podoba projektu pro rok 2017, tak jak s ním VZP počítá, vychází z návrhu České společnosti paliativní medicíny. Ta navrhla i zařízení, která jsou pro rozšíření pilotního projektu v příštím roce vhodná. Definitivní výběr by měl být hotov v příštích dnech.

Reklama

Reklama

Komentáře

Reklama