105489 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Ty jsi ale prion, místo mozku
Právě že ty máš (a nebo budeš mít) místo mozku z vakcíny kostku. :-,
8. Květen 2021 - 10:55
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Telavivská univerzita (hebrejsky אוניברסיטת תל אביב; anglicky Tel Aviv University, TAU) je největší izraelská univerzita uznávaná a proslulá v oblastech výzkumu fyziky, počítačových technologií, lingvistiky a chemie.[1] Časopis Times ji zařadil mezi 200 nejlepších univerzit na světě. Založena byla v roce 1956 a v současné době se na ní nachází 9 fakult, 106 kateder a 90 výzkumných pracovišť. https://cs.wikipedia.org/wiki/Telavivsk%C3%A1_univerzita
8. Květen 2021 - 13:55
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
V důsledku očkování AstraZeneca zemřel voják, včera přiznala španělská ministryně obrany. Norsko pozastavilo očkování AstraZenekou 11. března poté, co se se objevilo pár případů krevních sraženin v kombinaci s krvácením. Dánsko tuto vakcínu přestalo definitivně používat 14. dubna. https://www.youtube.com/watch?v=jX7Y0nn2dqY
8. Květen 2021 - 15:46
Obrázek uživatele Steve
Steve
Odpověď na Co je to za víru, která
Myslím si, že těch vyznání bude poměrně dost ...
8. Květen 2021 - 16:03
Obrázek uživatele Návštěvník
jaja (anonym)
gde ste dotasovad na ja vy
9. Květen 2021 - 17:53
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Zakladatel Světového ekonomického fóra Klaus Schwab vyzval k povinnému celosvětovému "zdravotnímu průkazu" v podobě implantabilních mikročipů do 10 let. http://svobodnenoviny.eu/klaus-schwab-vola-po-prukazu-globalniho-zdravi-na-zaklade-implantovatelneho-mikrocipu/?utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
15. Květen 2021 - 11:13
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Bible - kniha proroctví: "A nutí všechny, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch." Zjevení Janovo 13,16
15. Květen 2021 - 11:15
Obrázek uživatele Návštěvník
Velvyslanec (anonym)
Dnes je doba která již neskryva nic, všem je naprosto jasné že se světem je něco hodně špatně.. . Každý by si přál aby se všechno vrátilo do starých kolejí, aby všechno zase fungovalo jako dřív. Aby stát byl státem který se stará o lidi, aby fungovala spravedlnost, demokracie, abychom se všichni mohli zase svobodně scházet a mohli se zase radovat ze všedních a obyčejných životních událostí. Dnes je naprosto zřejmé že se vytrácí ze světa DOBRO a tzv. zdravá ,, MORÁLKA", lidské hodnoty, láska jsou pošlapány skrz naskrz.... každý má možnost vidět bez růžových brýlí jak celý svět leží opravdu ve zlém...v Bibli je psáno ,, Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. (2Tim 3,1-5)" .... Neboť jak tomu bylo za dnů Noé, tak bude i při příchodu Syna člověka. Jako totiž v oněch dnech před potopou jedli, pili, ženili se a vdávaly, až do dne, kdy Noé vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a všechny smetla - takový bude i příchod Syna člověka." (Mt 24,37-39 KMS)...... dobrou zprávou neustále zůstává že Ježíš je stejný dnes, včera i navěky. Bůh neposlal Ježíše na svět aby nás zatratil ale zachránil ! Každý z vás má dnes možnost přijít k Bohu a říct mu Pane prosím dej se mi poznat jako živý Bůh, odpusť mi každý hřích a přijď do mého života, zachraň mě, moji rodinu, moje přátelé....On šel na ten kříž i za Tebe !
19. Květen 2021 - 22:10
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Bible: "Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné."
20. Květen 2021 - 4:29
Obrázek uživatele Návštěvník
jan (anonym)
Křesťané, kdo je bližní kterého mame milovat? j
20. Květen 2021 - 4:35
Obrázek uživatele Návštěvník
Velvyslanec (anonym)
Všichni jsou naši bližní které máme milovat ;)
20. Květen 2021 - 6:25
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Blahoslavení chudí duchem.
20. Květen 2021 - 6:34
Obrázek uživatele Návštěvník
@ (anonym)
Odpověď na Blahoslavení chudí duchem.
Být „chudý duchem“ (v jiných překladech bible „chudý v duchu“, neznamená posuzování intelektu. Slovo: spiritus (lat.) Význam: • duch • dech • vánek. - - - Duch [lat. spiritus] se někdy nazývá pýcha člověka: Izajáš 25,4: „Dech [lat. spiritus] pyšných je jako vichr, který se opírá do zdi". A pýcha se nazývá duchem [lat. spiritus, což lze překládat i jako „vzduch" , proto, že jako se měchy dmou vzduchem, tak se pýchou dmou lidé: Koloským 2,18: „Nadýmá se smyslností svého těla."
20. Květen 2021 - 11:05
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Bible: — "Počátek moudrosti je: Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost.Obklop se jí, vyvýší tě; oslaví tě, když ji obejmeš.Vloží ti na hlavu půvabný věnec, ozdobnou korunu ti předá.Slyš, můj synu, přijmi mé výroky, živ budeš mnoho let.Cestě moudrosti jsem tě učil, vodil tě stopami přímosti.Půjdeš-li jimi, kroky tvé neuvíznou, jestliže poběžíš, neklopýtneš. Napomenutí se chop a neochabuj, dodržuj je, to je tvůj život.Nevcházej na stezku svévolníků, cestou zlých se neubírej.Vyhni se jí, nechoď po ní, odstup od ní a jdi dál.Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den.Cesta svévolníků je však jako soumrak, nevědí, o co klopýtnou.Můj synu, věnuj pozornost mým slovům, k mým výrokům nakloň ucho.Ať nesejdou ti z očí, střez je v hloubi srdce.Dají život těm, kteří je nalézají, a zdraví celému jejich tělu.Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Odvracej svá ústa od falše a od svých rtů vzdal neupřímnost.Tvé oči ať hledí rovně, zpříma před sebe se dívej.Napravo ani nalevo se neuchyluj, odvrať od zlého svou nohu.“
20. Květen 2021 - 11:16
Obrázek uživatele Návštěvník
Bible (anonym)
Bible: "Blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti. Nabýt jí je lepší nežli nabýt stříbra, její výnos je nad ryzí zlato. Je drahocennější než perly, nevyrovnají se jí žádné tvé skvosty. Její cesty vedou k blaženosti, všechny její stezky ku pokoji. Stromem života je těm, kdo se jí chopí, blaze těm, kdo se jí drží. Tehdy půjdeš bezpečně svou cestou, tvá noha se neporaní. Ulehneš-li, nebudeš se strachovat, ulehneš a příjemný bude tvůj spánek."
20. Květen 2021 - 11:33
Obrázek uživatele Návštěvník
Bible (anonym)
Bible: „Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.“ (Pravá moudrost nevychází z lidských filozofií a výmyslů.)
20. Květen 2021 - 11:45
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Člen španělské strany Vox, Jose Contreras, byl zablokován na Twitteru poté, co platforma považovala jeho poznámku, že „muž nemůže otěhotnět“, za porušení své politiky nenávistných projevů. Contreras byl vyloučen ze svého účtu na Twitteru za prohlášení, že muži nemají dělohu ani vaječníky, a proto nemohou rodit děti.
22. Květen 2021 - 21:19
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Devětadvacetiletá studentka práva Lisa Keoghová prohlásila, že by takzvané transženy, tedy, muži, kteří podstoupili změnu pohlaví, nebo se jako "ženy" prostě jen identifikují, neměli mít možnost v bojových sportech soupeřit s ženami. Zmínila navíc, že transženy mají od přírody větší sílu. Proto by neměli bojovat s biologickými ženami. Spolužáci takové řeči o determinaci pohlaví označili za diskriminační a vyučující Keoghovou umlčel. Tím to ale neskončilo. Věcí se na základě podnětu začala zabývat studentská disciplinární rada a ženě nyní hrozí postih. Neví, zda bude moct složit závěrečné zkoušky a hrozí jí dokonce vyloučení.
22. Květen 2021 - 21:37
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
To je ta lidská "moudrost".
22. Květen 2021 - 21:38
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Bible: "Blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti."
22. Květen 2021 - 21:42
Obrázek uživatele Steve
Steve
To papouškování rádoby křest'anů je fakt humus ... Nic proti, ale hrajete si na někoho, kým nejste, ba ani kým nikdy nebudete. Vyserte se na to, žijte přirozeně, bud'te správnými a zdravými lidmi a nefanatičte, nekřepčete jako nějakcí kokoti kteří si myslí když sežerou celou domácí lékárničku že budou do foroty zdraví jako řípy a že mají zdraví tím zařízeno ... nemají, hovno. :-) Na co nám (možná i vám) dal PánBůh rozum, co? Chápu že někteří s ním neumí lautr vůbec zacházet a tak musí hledat na vše nějaké rady, poučky a návody... a tak študují a študují Bibli. A jaký je výsledek? Nula nula nic ... :-D totál hlupák. Takový výsledek vidím jasně né jen u Jehovistů ... jejich horlivé studium je totál v niveč a úplně špatně. Takže asi tak drazí, používejte rozum! (máte-li ještě vůbec nějaký) Biflování Bible ba i nazpamět' je hovno platné ... tím se Nebe vážně vůbec nezíská, ba ani poctivou docházkou do kostela či na shromáždění ...
23. Květen 2021 - 1:55
Obrázek uživatele Návštěvník
????????? (anonym)
Odpověď na To papouškování rádoby křest
?????????????????? :-D
23. Květen 2021 - 9:22
Obrázek uživatele Návštěvník
Homodarwinista (anonym)
"Biflování Bible ba i nazpamět' se Nebe vážně vůbec nezíská" ---------------------- ??? Někdo to tady tvrdil???
23. Květen 2021 - 10:44
Obrázek uživatele Návštěvník
Homodarwinista (anonym)
Bud'te správnými a zdravými lidmi, to znamená buďte homodarwinysty.
23. Květen 2021 - 10:54
Obrázek uživatele Návštěvník
Lidská "moudrost" (anonym)
Cituji: Teorie amerických vědců zcela překopává darwinistickou tezi o tom, že vítězí ti nejsilnější. Nese název Přežití nejpřátelštějšího. „Pravděpodobně žádná lidová teorie o lidské povaze neudělala tolik škody, nebo nebyla tak pomýlená, jako teorie o přežití nejsilnějšího,“ píší autoři knihy Brian Hare, profesor evoluční antropologie, psychologie a neurovědy, a výzkumnice a novinářka Vanessa Woodsová. A upřesňují, že mají na mysli šesté vydání O původu druhů z roku 1869, v němž Charles Darwin uvedl, že místo „přirozeného výběru“ je možné mluvit o „přežití nejsilnějšího“. Zdroj: https://www.idnes.cz/xman/styl/prirozeny-vyber-darwin-pratelstvi-homo-sapiens-spoluprace.A200729_111142_xman-styl_fro
23. Květen 2021 - 11:02
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
„Pravděpodobně žádná teorie neudělala tolik škody, nebo nebyla tak pomýlená, jako teorie o přežití nejsilnějšího,“ píše profesor evoluční antropologie, psychologie a neurovědy. :-D
23. Květen 2021 - 11:08
Obrázek uživatele Steve
Steve
Odpověď na "Biflování Bible ba i
Zdali tvrdil nevím ... ale vypadá to tak že si to někdo myslí. Proto jsou zde všeljaké dohady co jak je či není v Bibli míněno atd. A co dělají věřící v kostele či na shromážděních? Proč biflují Bibli a její fráze, často obrazné které stejně nepochopí nebo pochopí jinak ... Spousta věcí tam je záměrně takto napsána ... Ono je to stejně jedno, protože to neslouží k doslovnému návodu jak do detailu žít dle Bible ... Ono to ani totiž nejde. :-)
23. Květen 2021 - 17:21
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Zdali tvrdil nevím ... ale
Jsem si teď vzpomněl jak náš učitel pan Nečaský (ze Semil) říkal, že je nevěřící, ale s manželkou se rozhodli žít podle rad Bible a jsou spokojení.
23. Květen 2021 - 17:54
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Zdali tvrdil nevím ... ale
Jsem si teď vzpomněl jak náš učitel pan Nečaský (ze Semil) říkal, že je nevěřící, ale s manželkou se rozhodli žít podle rad Bible a jsou spokojení.
23. Květen 2021 - 17:54
Obrázek uživatele Návštěvník
Bible (anonym)
„Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim.“ (Bible, Tob 4,15)
25. Květen 2021 - 18:58

Stránky

Přidat komentář