105489 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na Nic nepředstírám a nejsem na
Milane, jsi hodně foremný člověk a dá se s tebou snadno manipulovat. Co jsem měl s Mimou a kdysi s Touhou, tím se nezabývej, radši se zabývej tím, co děláš špatně ty.
7. Prosinec 2019 - 12:43
Obrázek uživatele Návštěvník
Milan (anonym)
Odpověď na Ale dobře, pokusím se ti to
Děkuji za vysvětlení a přeji hezký den :-).
7. Prosinec 2019 - 12:44
Obrázek uživatele Návštěvník
mima (anonym)
Odpověď na Mimo, však já to chtěl
Jirko, já tě nechci poučovat, ani přesvědčovat. Na to je Duch Svatý a Slovo Boží. Psala jsem za sebe, jak to cítím já, nechtěla jsem, abys si to bral osobně. Debatu na toto téma ukončím slovy z Bible ... Pavel Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný zvěstovat Božím vyvoleným víru, aby poznali pravdu a žili zbožně v naději věčného života....... Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně v očekávání té požehnané naděje - slavného příchodu našeho velikého Boha a spasitele Ježíše Krista. On dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si pro sebe zvláštní lid, horlivý konat dobro.....dopis Titusovi...... Bůh Ti žehnej.
7. Prosinec 2019 - 15:25
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Nikdo tady si neuvědomuje, že jedno by Ježíš rozhodně nechtěl a netrpěl - aby se jeho přívrženci hádali mezi sebou. A protože byl občas i prchlivý, podle mě by vykopl pár lidí, i Milana. Mimi by nechal, protože je mu naprosto oddaná a i když na to nemá, do roztrhání těla ho obhajuje.
7. Prosinec 2019 - 15:39
Obrázek uživatele Návštěvník
mima (anonym)
Děkuji vám kluci, Jirko, Milane za tak krásné postřehy vůči mé osobě. Ale nejsem anděl, jsem jen člověk, dělám chyby, jak každý jiný a proto se můžu i mýlit. Děkuji za každý jiný názor, jiný postřeh, aspoň mám o čem přemýšlet. Věřím, že každý máme stejný cíl a mým přáním je, aby jsme všichni na ten cíl dosáhli.
7. Prosinec 2019 - 15:55
Obrázek uživatele Návštěvník
mima (anonym)
Odpověď na Nikdo tady si neuvědomuje, že
Rakato, když Ježíš nevykopl Petra a ten se ho zapřel, určitě by nevykopl Jirku ani Milana. A co se týče mě, spoléhám na milost Boží, jak jsem psala, nejsem anděl, jsem člověk a to mé já, ta mima mi dělá taky problémy. Ale mám strach o Tebe.
7. Prosinec 2019 - 16:02
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na Jirko, já tě nechci poučovat,
Ano, ale nemůžete po nikom s Milanen chtít, aby byl sluníčkář jako vy. Jak už jsem psal, nepotkal jsem jediného znovuzrozeného křesťana, který by byl sluníčkářem. Nerodíme se z Ducha proto, abychom byli sluníčkáři, těmi jsou přece kdejací ateisté, kdejaký pohan a jinověrec, ale jde o jistou hloubku, protože pomocí darů Ducha svatého poznáme některé věci, které ostatní nepoznají. Když na to nezapomenu, tak skoro denně se modlím ať se děje vůle Boží a ne ta lidská. A věřím, že přestože bychom mohli najít mnoho věcí, které se nám nemusí líbit, že všechno je takové jak má být. Nezaměňoval bych evangelium za to, aby fungoval svět a byli všichni lidé štastní, protože to pravé štěstí není v pomíjivosti, ale na věčnosti. Ale evangelium není o tom, změnit svět k lepšímu, jak se sluníčkáři domnívají. Jsou totiž humanisté, považující se za křesťany, avšak jsou to ve skutečnosti neznabozi, hlásají falešné evangelium prosperity tohoto světa, vlastenectví, oslavují člověka a lidské hodnoty. Nechápou podstatu křesťanství a tajemství skutečného evangelia je jim skryto, protože žijí a myslí pro věci a hodnoty časné. Alespoň tohle vyplývá z jejich postojů.
7. Prosinec 2019 - 16:10
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na Rakato, když Ježíš nevykopl
Ano Mimo, to je dobře. Spoléhat na Boží milost a věřit, protože vše, to první i to poslední, je v Boží režii, nikoli v naší. Já narážím na rozpolcenost a věčná dilemata v extrémech, jako bych se neuměl trefit do toho celku a je mi trapné a únavné se neustále omlouvat, a Pán Ježíš mi jednou po ránu, ještě než jsem začal lamentovat, neboť věděl, co chci říct, živě a důrazně řekl "Věř synu, věř" ....a já tak nějak pochopil, že člověk tím, že se bude snažit o dobré věci, často udělá více škody než užitku, ale ne tak proto, aby dělal špatné věci, ale i při snaze to často nejde, a na tom stojí nová smlouva, že člověk toho dobra není sám od sebe schopen, a proto stojí smlouva na milosti, ne na našich skutcích a tak několikrát denně potřebujeme odpuštění. Vždyť se po nás chce tak málo, nepatrný skuteček - poprosit o odpuštění. Naději máme ve víře, ne v našem snažení konat dobro. To dobro koná Duch svatý v nás když věříme. Jednou jeden známý řekl v opilosti hloupost, že se rozhodl, že si koupí Boha, penězi, skutky, vším, čím to bude možné. Tady alkohol jistě zatemnil soudnost a rozum. Uvěřil totiž díky rekapitulaci svého života a na základě různých souvislostí, které mu zřejmě utvořily nějakou smysluplnou mozaiku.
7. Prosinec 2019 - 16:33
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Ano, lamentovat nad svou bídností a absolutní neschopností. Že ve chvíli kdy vyznávám jeden hřích, už mi jinde běží druhý. A Pán jako by říkal, prosímtě nech to bejt a na nic nešahej, já to zařídím, nech to na mně. Ty jenom věř. Tento bohatý význam jsem pochopil z Jeho málo slov. Řekl mi tak hodně, tolika málo slovy.
7. Prosinec 2019 - 16:43
Obrázek uživatele Návštěvník
Touha (anonym)
Odpověď na Ano, ale nemůžete po nikom s
Není třeba být jakýsi sluníčkář. Stačí mít rád lidi. Ano třeba jako Mima s Milanem
7. Prosinec 2019 - 17:13
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Křesťané se samozřejmě hádat nemají, natož veřejně, když tím činí pohoršení u jiných lidí. Ale hádat se, není pře jako pře, i když je to pořád spor. Je však rozdíl, když je předmětem sporu například majetek a vůbec hmotnosti obecně, zájmy vlastní a celkově sledování met zištných, než když je tomu v případě hledání pravdy, kde strany stojí na tenkén ledě o správnosti učení a evangelismu, jenž nezná kompromisu. Je to věc vyššího principu, hájit pravdu mečem jazyka, než otevřít dveře nepravostem, jenom pro smír. Priorita je zcela nasnadě a bouřlivá pravda musí vytlačit tichou lež. Protože ta je jedovatá a vede do zahuby, byť mnohé ohromuje, vložená do úhledné šperkovnice.
7. Prosinec 2019 - 17:36
Obrázek uživatele Návštěvník
Touha (anonym)
Odpověď na Ano, lamentovat nad svou
Aha takhle vy to máte s hříchy...:)
7. Prosinec 2019 - 17:51
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na Není třeba být jakýsi
Křesťané lidi rádi mají, protože v nich působí Bůh. Ale už nemohou mít rádi nepravost, a to je velký rozdíl - milovat hříšníka - ANO, milovat hřích - NE. S podobným záměňováním, taktéž z neznalosti, jsem se nedávno setkal v jednom sboru, kde si to pletli dohromady. Podívej se, milující matka svoje dítě taky nebude objímat za to, že třeba pochytí sprosté slovo a bude jí dělat třeba ostudu v čekárně. Přestože svoje dítě miluje, těžko bude mít ráda jeho jednání. A v tom je veliký rozdíl, a dá mu to důrazně najevo, pokud ho miluje. A stejné je to i s lidmi, které mi nesoudíme, které my milujeme, ale soudíme, co říkají a dělají, a to už nemilujeme. Jestli chceš radit, nauč se oddělovat člověka od činnosti, živé od neživého. Zrovna tys tady nedávno psala (jestli to nebyl nějaký fejk anonyma), že se považuješ za křesťana, a přitom nevíš, co to křesťan je. Vím o tobě, že věříš v dobro v člověku a proto se ti nelíbí, co píšu, a asi i proto ses ozvala. Ale pokud nesouhlasíš s křesťanským učením, tak nechápu, proč se považuješ za křesťana.
7. Prosinec 2019 - 17:53
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na Aha takhle vy to máte s
Jenže ty to špatně chápeš. Vůbec to není tak, jak si myslíš. Nemůžeš to chápat, protože nejsi Duchem zasvěcena. Takže ten tvůj smajlík je zbytečný. Už podle něj je poznat, že nevíš oč se jedná.
7. Prosinec 2019 - 17:57
Obrázek uživatele Návštěvník
Touha (anonym)
Odpověď na Křesťané lidi rádi mají,
Jirko, nechtěla jsem jen reagovat, jen mi váš příspěvek přijde trochu v rozporu s tím, jak stále hřešíte a je vám to tak nějak šuma fuk, jak jste jinými, vznešenějšími slovy psal. A prosím, ty rady, hmmmmm, že bychom si my dva mohli vůbec nějak radit, to žertujete doufám. A mou duši, mé učení mou víru zde nikdy nezjevím právě kvůli lidem, jako jste vy. Abyste nemohl soudit, slovem špinit A v jednom máte pravdu, reagovala jsem na vás jen kvůli lidem jako je Milan a Mima. Nebo třeba Tony a Mare, která lidem aktivně pomáhá celý život. Mějte se hezky
7. Prosinec 2019 - 18:06
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na Není třeba být jakýsi
Touho, Touho, láska k lidem se neměří počtem smajlíků. Tím v tomhle případu nesnižuju jejich komentáře, Milana rešpektivě Mimy, ale kritizuju tvoje plytké posuzování.
7. Prosinec 2019 - 18:14
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Rakato, když Ježíš nevykopl
Ale vykopl. Protože tito dva jedinci v sobě koncentrují dvoutisíletou zkaženost křesťanů, daleký odklon od Ježíšova záměru, hnidopišství, nesnášenlivost a nízkou schopnost bránit svou víru. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vždyť když Ježíš neměl svůj den, dokázal bezostyšně vyhrožovat i nevinným, např. bohatým lidem: "Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství! Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království," (L 18, 24 - 25). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kromě toho u Ježíše Židé nevěřili v jeho čisté a spravedlivé konání, spíše si mysleli, že není duševně v pořádku: Mk 3,22: Zákoníci…říkali: je posedlý Belzebulem Jan 8,48: Židé mu odpověděli: neřekli jsme správně, že jsi Samařan a posedlý zlým duchem? V.52: Teď jsme poznali, že jsi posedlý! Jan 10,20: Mnozí z nich říkali: je posedlý zlým duchem a blázní. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Prosinec 2019 - 18:17
Obrázek uživatele Návštěvník
Mohamed (anonym)
Kam bych chodil? Tato země je i moje, podle naší ústavy a zákonů, máme právo na vyznání i tady a časem, až nás bude víc, nás budete muset čím dál tím víc respektovat. V EU stoupáme a rychle, vy vymíráte, váš Ježíšek vám modlářům nepomáhá. My dobudeme Evropu pomocí vagín našich aa vašich žen, které si vezmeme ať chcete či ne, časem. Vaše sestry, dcery a ženy vás nakonec opustí se silnějšími samci, s námi. A nebo si je vezmeme násilím.
7. Prosinec 2019 - 18:19
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na Jirko, nechtěla jsem jen
Tak vidíš Touho, že mám pravdu, nic nechápeš, když tohle píšeš. A tvoje víra, to je samozřejmě tvoje osobní věc, nech si jí pro sebe. Je to cokoli, jenom ne křesťanství. Rozlišovat falešné učení od správného není žádné "špinění," ale velmi důležitá věc, asi jako když vybíráš písek z máku nebo kamení z hráchu. Nastuduj si prosímtě v čem tkví podstata křesťanství, ať nepíšeš opakovaně nesmysly. Dáváš mi za cosi vinu, no, já chápu, že je to z tvé neznalosti, ale tak se pouč.
7. Prosinec 2019 - 18:27
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Paradoxně - po dvou tísících let se na křesťany usmálo štěstí (aspoň na ty západní). Zbohatli, přestali válčit. A tak se začali více zajímat o blízké, navzájem i pomáhat. (Co čert nechtěl, začali se zajímat i o vzdálené.) A tak ve Skandinávii už mají socialistický kapitalismu a začínají budovat kapitalistický socialismus a posléze komunismus. Čímž de facto naplňují Ježíšovo přání, aby lidé žili v míru a lásce. Naplňují i jeho příkaz: "Kdo po tobě kamenem, ty do něho chlebem." a nechávají se zabíjet od muslimáků, které ve svých zemích živí. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Takže vše to, o čem křesťané dva tisíce let lhali, že uskutečňují, začínají dnes skutečně realizovat. Jako na potvoru se jim to ale začíná vymykat z rukou, ve Francii např. už předali několik stovek kostelů muslimákům, odstraňují veřejné křesťanské symboly apod. Vypadá to tak, že z ježíšovského ráje na zemi, kde se mají všichni lidé rádi, zase nic nebude, a místo toho budeme žít v muslimácké teokracii. Ale křesťané - dobrý pokus!
7. Prosinec 2019 - 18:27
Obrázek uživatele Návštěvník
Touha (anonym)
Odpověď na Paradoxně - po dvou tísících
Rakato, doufám, že to nevztahuješ k mým slovům "mír rád lidi" :)))))))))))
7. Prosinec 2019 - 18:32
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Romové ze Slovenska pláčou dojetím a oslavují zjevení Ježíše v troubě. (Pro podrobnosti stačí zadat tuto větu do vyhledávače.)
7. Prosinec 2019 - 18:34
Obrázek uživatele Návštěvník
Touha (anonym)
Jakmile se "mít rád lidi" vztahuje k jakémukoli náboženství, bývá to průšvih. V takovém náboženství to je něco za něco. Ty budeš mít rád lidi, a za to budeš mít výhody. V křesťanství to konečně platí taky ovšem obecně, ne u konkretních jednotlivců. Já mluvím o mít rád v běžném životě, každý za sebe...to jsou ty zde některými nenáviděné skutky. Konečně, kam by se svět dostal, kdyby stačilo žvanění. No, je to jako v politice, že
7. Prosinec 2019 - 18:39
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na Jirko, nechtěla jsem jen
"jak stále hřešíte a je vám to tak nějak šuma fuk" --- můžeš mi říct, podle čeho soudíš, že mi jsou moje hříchy " šuma fuk"??? _________________ Touho, ty vůbec nechápeš, co je to hřích, ty nechápeš ani jak k němu dochází. Ty máš o tom představu jako dítě. To mě máš za takového pokrytce? Tvoje blbé pochopení ze mě dělá pokrytce. To si jako myslíš, že hřeším schválně? Tak já ti něco povím, já považuju za hřích věci, které ty děláš běžně, a já se jich nedopouštím úmyslně (!), ale protože jsem slabý, hříchem porušený člověk. Hlídám si skutek, slovo, myšlenku a přesto, myslíš, že to stačí??? Kdyby to stačilo, nemusel umírat Kristus!!! To co ty považuješ za zcela běžnou neškodnou činnost, nebo někdy i dokonce dobrý skutek, může být u mě hřích. Už to chápeš? Tvoje pýcha je v tom, že si myslíš, že jsi kdovíjak spravedlivá. Přitom mezi lidmi byl jediný spravedlivý a ten se nechal ukřižovat! I za tebe! Já svou špatnost doznávám. Mezi mnou a tebou ve špatnosti rozdíl není, rozdíl je jenom v tom, že ty o té své ještě nevíš.
7. Prosinec 2019 - 18:43
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na Ale vykopl. Protože tito dva
Tvoje nesmysly sice už nemám ve zvyku nijak komentovat, ale v tomto bych dal asi Milanovi za pravdu, kdo tě vede. Protože ten poslední odstavec ty snad považuješ za inspiraci nějaké správnosti, ale on je to ten nejtěžší hřích - rouhání proti Duchu svatému! A tys to tak zabarveně podal mezi řádky v neškodném hávu. Nemyslím si, že Ježíšova děsivá slova patřila jenom pro věřící, protože to říkal Židům, jak správně píšeš, kteří v Něj nevěřili. Nevěřili potom ve správného Boha, vypadá to dokonce, že v žádného, pouze ve svoje tradice a předpisy a ve své časné zdary, peníze, pozemky, vliv, postavení. Z těch si neber příklad. Byli dokonce i saduceové a ti ani nevěřili v posmrtný život, byli to defacto ateisté, kteří pouze zastávali náboženský úřad. Takových lidí určitě dneska existuje taky spousta.
7. Prosinec 2019 - 18:59
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Rakato, doufám, že to
Myslíš svou větu: "Stačí mít rád lidi. Ano třeba jako Mima s Milanem."? U křesťanů nikdy nevíš, jak to mají s láskou k lidem. (Aspoň podle mých zkušeností.) Ti západní mají rádi i agresivní a nepřátelské muslimy, kteří křesťanství nenávidí. Ti ruští nemají problém vzpurné muslimáky zmasakrovat, a ani jako křesťané se navzájem nijak rádi nemají. Mima a Milan? Kdo ví, kde jsou na stupnici lásky a nenávisti k lidem. To bychom zjistili, jen kdybychom je vypustili např. v Bruselu do nějakého muslimského ghetta, třeba zajít koupit halal pivo. Kdo ví, s jakou by se vrátili. (A vrátili byse vůbec?)
7. Prosinec 2019 - 18:59
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na Paradoxně - po dvou tísících
Vůbec nic jsi nepochopil, Ježíš nekázal žádný ráj na zemi, ale naopak pronásledování a sténání, utrpení. Ty přesně co jsem psal, jsi jako oni co hlásají falešné evangelium světa. Ježíšovo evangelium se vůbec netýká tohoto světa.
7. Prosinec 2019 - 19:09
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Jakmile se "mít rád lidi"
Nedělejme z "mít rád" nějaký fetiš nebo posvátnou krávu, protože si nemůžeš poručit, abys někoho měla ráda. Chyba může být v tobě, ale i v tom druhém. A je to chyba? Všechny lidi mít rád nemůžeš, když je ani neznáš. To už bychom do toho pletli humanitu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obecně u všech náboženství platí, že tito lidé mají rádi nejvíce souvěrce. A ateisté? Ti podvědomě žijí podle hesla: "Nečin druhým co nechceš, aby činili tobě." a nežvaní o tom jako o jakémsi zjevení od boha. Podle mě jde o to žít tak, aby lidé se sebou vydrželi. Každý člověk je k tomu od jeslí trénován a socializován, a nepotřebuje k tomu nějakou víru.
7. Prosinec 2019 - 19:13
Obrázek uživatele Návštěvník
Touha (anonym)
Odpověď na Myslíš svou větu: "Stačí mít
Ano. Ale oba sem chodí dlouhé roky a já usuzuji z toho, co píší. A to ještě je nutno "otesat" formu a vnímat obsah. To co píšeš je ovšem politika, ne charakter člověka. A brutální zmanipulovanost. Jinak k té lásce k lidem, podívej se na celý středověk. Tam taky víra je víc než člověk.
7. Prosinec 2019 - 19:17
Obrázek uživatele Návštěvník
Touha (anonym)
Odpověď na Nedělejme z "mít rád" nějaký
Píšu o naprosto běžném postoji v denodenním životě, ne o nějakém vyhlašování lásky, ale to už jsem sem psala. A ano to je to Zlaté pravidlo, které se v nějaké formě objevuje ve všech filozofických směrech včetně křesťanství, ateismu, gnoze atd., o tom jsme psali spolu. Jen je to málo vznešené, málo hysterické, málo ...prostě je to nějak málo, aby na to zde přispívajícími bylo pokazováno
7. Prosinec 2019 - 19:24

Stránky

Přidat komentář