105493 komentáře / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Boží láska (anonym)
Odpověď na Jirko, uvědomujes si, že jsme
"1Samuel řekl Saulovi: „Hospodin mě poslal, abych tě pomazal za krále nad jeho lidem, nad Izraelem. Nyní tedy poslechni Hospodinova slova. 2Toto praví Hospodin zástupů: Mám v patrnosti, co učinil Amálek Izraeli; položil se mu do cesty, když vystupoval z Egypta. 3Nyní jdi a pobij Amáleka; jako klaté zničíte vše, co mu patří. Nebudeš ho šetřit, ale usmrtíš muže i ženu, pachole i kojence, býka i ovci, velblouda i osla!“ "
30. Listopad 2019 - 10:52
Obrázek uživatele Návštěvník
? (anonym)
snížit se? mimo!?
30. Listopad 2019 - 11:13
Obrázek uživatele Návštěvník
Vlasov (anonym)
postavte mi pomník vy koni!
30. Listopad 2019 - 11:43
Obrázek uživatele Tonda Vlas
Tonda Vlas
Odpověď na postavte mi pomník vy koni!
Fejkařu, neprovokuj a zalez.
30. Listopad 2019 - 12:26
Obrázek uživatele Návštěvník
!!!!! pro mima (anonym)
Jeden z nejhorších „argumentů“, jaký může věřící v libovolného boha použít, zní: „Ty to nechápeš, nechceš či nedokážeš pochopit, že bůh, ve kterého věřím zrovna já, existuje“. Lidé, kteří tento myšlenkový konstrukt užívají si neuvědomují, že tím vykopávají či pomáhají udržovat velmi hluboký příkop, velmi ostrou dělící linii a neprostupnou barikádu, která v minulosti, a na mnoha místech světa i v současnosti, byla a je zodpovědná za vůbec ty nejhorší…"
30. Listopad 2019 - 12:55
Obrázek uživatele Tonda Vlas
Tonda Vlas
Odpověď na Jirko, uvědomujes si, že jsme
Mimo, sem na doktorku chodí pouze pár stálic, jinak odsud každý slušný člověk vžápětí uteče. Zapřemýšlej proč. Mne je psaní stylem, jakým píšu tu na doktorce bytostně cizí ale za ty roky, vystaven soustavným pomluvám, stalkingu a napadání jsem tu náležitě zvlčel. Jinak bych odsud musel utéci už dávno také, jako odsud utekla i Mare.---------------------------Něco tu okopčím z dnešního neviditelného čokla-----------------Evidentně je něco pravdy na bonmotu, že e-diskuze nahradily nápisy na veřejných záchodcích. Jenže proč tomu tak je? Na WC se přece s odpadními produkty počítá, jenže tady se poskytovatelé (komunikačního) kanálu začasté tváří, jako by jim na solidnosti a kultivovanosti prostředí záleželo. Všechno je samozřejmě úplně jinak. Kdo to nemínil jako frázi, obvykle debaty pod příspěvky redakce zrušil, anebo aspoň přísně vymezil. Ohraničil.----------------------------------------------- U převažujícího zbytku jde o jakýsi handl. V nadsázce řečeno: špinavý kšeft. Zdaleka neběží – přinejmenším ne primárně – o podněcování k podnětným diskuzím, nýbrž o záměr zvýšit návštěvnost webů stůj co stůj. Tedy též poskytnutím málo hlídaného, anebo zcela nehlídaného prostoru k exhibici. Darováním digitální pavlače jedincům, o jejichž názor by zřejmě nestáli snad ani ve čtvrté cenové. Případně jim tam rozbili ústa...----------------------------https://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost/internet-kyberprostor-sebeklam-a-realita.A191129_102401_p_spolecnost_waghttps://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost/internet-kyberprostor-sebeklam-a-realita.A191129_102401_p_spolecnost_wag
30. Listopad 2019 - 13:03
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Dělení na ty vyvolené, (Bohem) osvícené, kteří pochopili, kteří prozřeli, které Bůh vybral, či jim umožnil, aby nalezli Pravdu a kteří jsou tedy „lepšími lidmi“. A na ty nevyvolené, (Bohem) neosvícené a tedy zatracené a méněcenné, kteří nevědí, nechápou, nemohou pochopit, neb jim to zřejmě Bůh neumožnil, což z nich dělá „horší lidi“, nebo případně – což je vůbec nejhorší – kteří záměrně ani pochopit nechtějí. Nehledě na to, o jaké náboženství (až na zanedbatelné výjimky) či o jakého boha či bohy se jedná, dochází zde k dělení na ty, kteří chovají lásku ke svému Stvořiteli, a jsou mu vděčni za to, že stvořil jak je, tak vesmír a svět, ve kterém žijí, a na ty, kteří, opět prizmatem náboženství, popírají samotného svého Stvořitele, a to ať už pasivně, protože jsou druhořadými lidmi, nemajícími kapacitu na to existenci (jediného pravého) Boha pochopit, nebo dokonce aktivně, tedy vědomě nechtějí chápat a popírají toho, kdo jim dal život, a jsou tedy prizmatem náboženství reprezentanty Zla. Nechtěná nevědomost či nechápavost, to lze ještě tolerovat a můžeme takové lidi povýšenecky politovat, že na rozdíl od nás nedisponují darem tohoto vzácného pochopení. Ale někdo, kdo vědomě ani chápat nechce? Kdo se tedy sám povyšuje nad Toho, kdo nám všem dal život? To už je za hranicí akceptovatelnosti.
30. Listopad 2019 - 13:08
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
na téma Římanům 3,19-24: Kde víra jakožto základní vědomí obdarovanosti chybí - tam se pak i skutky a aktivity jinak bohulibé či lidmi ceněné stávají snadno důvodem k farizejské nadřazenosti: Ať už je to povýšenost horlivých věřících nad vlažnými či ztracenými ovcemi - věrných vyznavačů nad těmi, kdo se stydí ke Kristu přiznat - nadřazenost křesťanů nad příslušníky jiných náboženství - povýšenost spořádaných občanů nad všelijakými vyvrheli - povýšenost úspěšných a bohatých nad loosery a chudáky - povýšenost lidí talentovaných nad těmi bez talentu - ale třeba i nadřazenost lidí jinak užitečně angažovaných nad těmi, co si sobecky hledí jen svého písečku. Z hodnot a postojů jinak prospěšných či důležitých se dřív či později stane bič na druhé.
30. Listopad 2019 - 13:31
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na Jirko, uvědomujes si, že jsme
Mimo, já ti nevím, v něčem máš nepochybně pravdu, ale prostě mě pořád připadá, že si chceš svoje cukrování biblicky podpořit. Já ti můžu najíst zase něco úplně jiného, např. že máme kázat vhod i nevhod a že evangelium je Boží moc ke spasení. Podle toho, co píšeš, má být každý křesťan sluníčkář a mazat med kolem huby. Mimo, mezi znovuzrozenými křesťany jsem nepotkal jediného sluníčkáře. To je pozoruhodné, viď. Kázání evangelia ale není mazání medu kolem huby, ani psychologická metoda sektářů jak zmanipulovat lidi, je to Boží slovo a to má moc působit. Pokud tvoje metody jsou někomu se napřed vlísat pomocí srdíček a smajlíků, tak sorry, v tomdle já nejedu. Jestli píšeš, že píchám jako bodláčí, tak máš podobné názory jako pohani a ateisté z jiných diskusí, kteří křesťany nemají rádi. A nebuď naivní, že by sem chodili děti, copak nevidíš, co se tady většinou píše? Jak říká Tony, chodí sem jenom pár stálých lidí, včetně anonymních záškodníků. A hlavně, nepleť si křesťanství s pouhým cukrováním. Možná ti nedochází, že spoustě lidí, to může být protivné. Ano, zkrátka někomu to je nepříjemné, a já se vůbec nedivím, vždyť se tak chovají i SJ a jednají podobně i finanční podvodné firmy, jmenovitě mám zkušenost se Skyline International, tam měli naučené, že před novými lidmi museli působit pozitivně a pořád se usmívat. Bez urážky, tvůj způsob mi to připomíná. Omlouvám se velice, ale prostě připomíná. A abys neřekla, že jsem takovej bubák, tak hezkej večír. A tumáš ňáký smíšky - :-) :-D :-))) srdíčka neumím, na předchozím telefonu to šlo, tady ne.
30. Listopad 2019 - 18:31
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Také jsem si nechtěl dovolit příliš psát o Mare, ale nyní se to trochu hodí. Bylo příznačné, že jí zde odsuzovali především sluníčkáři, Mima, Milan a Pablo, možná i jiní svědkové nebo ezoteričtí lidé. Protože jí vůbec nerozuměli, poněvadž nebyli znovuzrození, tak jí měli,buď za fanatičku, za zamindrákovanou, zahoŕklou osobu. Krásně se ukázalo, jak plytké a tělesné jsou soudy sluníčkářů, kteří nechápou znovuzrození křesťana. A já znovu musím opakovat, že dělat ťuťuňuňu může v důsledku způsobit škodu, než tvrdá pravda. Někdo pravdu nepřijme, někdo ne, to je záležitost Boha. Určitě to není manipulační metoda jak si stavět tým, jak to dělají sektáři a podvodníci. Křesťané nikoho neznásilňují, byť by to bylo voňavým růžovým cukrem.
30. Listopad 2019 - 18:44
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Já jsem jednak tumpachový z toho, kdo je tady kdo, a znechucený, jak si tady někteří pisálkové vyřizují mezi sebou soukromou korespondenci. A ještě tomu říkají diskuse s mnoha účastníky. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jehova se tady ocitl neoprávněně na vedlejší koleji. Ale tak to na tom iracionálním křesťanském světě chodí. Např. nikdo nepostavil Jehovovi sochu, ale mrtvola Ježíše je všude možně, někde dokonce na školách (což je zvlášť odporné). I na Ducha křesťané háží bobek, i když je v trojici rovnoprávný s dalšími dvěma. Jehova sice žádné sochy nikdy nechtěl, ale díky trojici je Ježíš jeho avatar, a tomu sochy křesťané stavějí. Kde je tady spravedlnost a korektnost? Tak buď sochy každému, i Duchovi (měl bych už něco vymyšleného, takový pěkný rozevlátý námět s modrou cíchou v luftu), anebo nikomu. Diskriminaci v Evropě nikomu trpět nebudeme!
30. Listopad 2019 - 18:45
Obrázek uživatele Tonda Vlas
Tonda Vlas
Ježíš není avatar Jehovy. Dle jehovců je Ježíš avatarem Michaela archanděla.
30. Listopad 2019 - 18:50
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Mimo, sem na doktorku chodí
Veškeré problémy s fejky a hoxy by vyřešilo zavedení dvou kategorií stránek - stránky "kvalitní" a "nekvalitní" Měly by to povinně uvedeno zřetelně v záhlaví, a pokud by je majitel chtěl posunout z nekvalitních do kvalitních, musel by požádat o certifikát (tak jak je to s potravinami "Klasa" nebo michelinskými hvězdami). A problém vyřešen. Každý, kdo by chtěl číst nekvalitní stránku, by věděl, že tam to nemusí být košer.
30. Listopad 2019 - 18:53
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Ježíš není avatar Jehovy. Dle
Jehovisté jsou bezvýznamná náboženská minorita a na jejich názoru nezáleží. Navíc jsou pátou kolonou amerických pošuků, a proto zcela nevhodní pro Evropany. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ale pravdu mají v tom, že Jehova je alergický na vzpurné lidi, kteří přes jeho výslovný příkaz nepoužívají jeho jméno. Takové narušitele jeho pravidel logicky při posledním soudu skopne do pekla. Komu není rady, tomu není pomoci.
30. Listopad 2019 - 18:58
Obrázek uživatele Skutečný Hvězdoslav
Skutečný Hvězdoslav
Jirka píše: "Mimo, já ti nevím, v něčem máš nepochybně pravdu, ale prostě mě pořád připadá, že si chceš svoje cukrování biblicky podpořit. Já ti můžu najíst zase něco úplně jiného, např. že máme kázat vhod i nevhod a že evangelium je Boží moc ke spasení." ----- ale prosím tě, bobku, kde ty reálně kážeš evangelium? Vždyť jsi anonymní ratlík schovaný za nick Jirka. Nepovídej mi, že ty v reálu chodíš někde kázat evangelium. Na to nemáš, ratlíku. Jo jehovisti reálně chodí po ulicích nebo po barácích. Ale ty ne. Jsi schovaný a podělaný. Teďka si dovoluješ na Mimu. Páč jsi ochlasta nebo bývalý ochlasta, tak máš pochopení pro tvého kumpána Vlase. Ty tu budeš třídit lidi a kázat morálku? Vždyť ani není jasné, co píšeš pod vlivem tvé obsedantně kompulsivní poruchy. Léčíš se vůbec? Ty tu něco meleš o znovuzrození? Vždyť jsi socka. Došly ti prachy na chlast. Tzv. znovuzrození je z nouze cnost, ty komediante. Na vás, údajné znovuzrozené pobožné šašky se nedá dívat. Jste ta největší banda. A jak se ti největší parchanti druží spolu. Ještě s Mare. Přesně tak! Ta je stejná mrcha jako ty.
30. Listopad 2019 - 19:04
Obrázek uživatele Skutečný Hvězdoslav
Skutečný Hvězdoslav
Veškeré vaše tzv. znovuzrození je jen způsob, prostředek, jak se vozit po jiných lidech. Zejména po jinak věřících, jiných denominací. Na ateisty vaše moc nesahá, páč stačí nevěřit a jste bezzubí a bezmocní. Ale nad jinak věřící se povyšujete a snažíte se jim vládnout. A tzv. Jirka tu bude buzerovat Milana a Mimu za jejich jiný způsob víry? Z toho, co tu kdo napsal, je jasné, že jak Mima, tak Milan žijou řádně, zatímco ti tzv. znovuzrození jsou ožralecké trosky. Lůzři, co nic neumí, ničeho nedosáhli, ale budou se vozit po lidech, co žijou řádně. To je prostě na hlavu postavené. V normálním životě není možné, aby se opilecké trosky nebo nemocní s obsedantně kompulsivní poruchou vyvyšovali nad relativně normální. To je možné jen ve světě pobožných. Úplně to samé je na granosalis. To největší zmrdi jsou vždycky tzv. znovuzrození kristovci a ti soustavně napadají jak katolíky, tak kohokoli, kdo nevyznává jejich způsob víry. Chci aby tady jasně zaznělo, že tzv znovuzrození jsou největší parchanti v rámci křesťanské ideologie. Tak jako jsou džihádisté u muslimů, tak to je obdoba!
30. Listopad 2019 - 19:15
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na Také jsem si nechtěl dovolit
Když si vzpomenu, tak takovým lidem, aby o tobě mysleli dobře, stačilo napsat, že máš rád svojí rodinu. Potom jsi byl u nich dobrý člověk a nebyl zahořklý, možná stačilo pochlubit se, žes kdysi hodil drobné bezdomovci, nebo že máš rád svého psa a staráš se o něj, nebo to, že tě katastrofa, cos viděl ve zprávách, hluboce v srdci zasáhla a cítíš s pozůstalými po obětech. Ano, stačilo sesmolit takový srdceryvný projev a hnedka ti stoupne kredit u takových lidí. Jim asi nedochází, že takové věci může napsat kdejaký manipulátor, psychopat když potřebuje, napíše takové věci snadno, dá těm lidem lehko co chtějí slyšet. Je krajně podezřelé, když někdo okázale dbá na tzv spravedlnosti a chlubí se svým dobrem, když vezmeme v potaz přirozenost hříchu, je to nepřirozené jednání, tedy manipulace lží. Křesťané se dobrým skutkem nechlubí. Chlubím se ale hříchem, ten přiznávám, kam sahá moje uvědomělost, potud vidím hřích. A bude i tam, kam už nedohlédnu. Já to ale přiznávám a nemohu s tím nic víc udělat. Vždyť ani nad svou myslí nemám kontrolu, jak ubohý jsem to tvor.
30. Listopad 2019 - 19:17
Obrázek uživatele Skutečný Hvězdoslav
Skutečný Hvězdoslav
A stejně jako se džihádisté u muslimů rekrutují z lidí, kteří měli problémy, chlastali, brali drogy, byli násilní, měli psychické problémy a vyřešili to útěkem do džihádu, tak to samé jsou tzv. znovuzrození kristovci. Zase se rekrutují z řad patologicky a narušených lidí, alkoholiků, narkomanů, psychicky nemocných.
30. Listopad 2019 - 19:27
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na Jirka píše: "Mimo, já ti
Nikdo se po nich nevozí a už vůbec ne povyšuje, aspoň ne tak, jako ty se vozíš a povyšuješ nad pobožnými obecně, a to nejen tady. Až objevíš u mě nebo mých "kumpánů" podobnou úroveň titulování jako používáš ty, pak možná bude mít tvoje stížnost nějakou oprávněnost. Co z toho, když někdo žije řádně, když i řádně uráží, kde může.
30. Listopad 2019 - 19:38
Obrázek uživatele Tonda Vlas
Tonda Vlas
Odpověď na Veškeré problémy s fejky a
Každý soudný pozná kde je, jako má matka pozná, že Babišovo uzeniny jsou nekvalitní, aniž by se dívala na nějaký certifikát.
30. Listopad 2019 - 19:54
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na Veškeré vaše tzv.
Nikdo nikoho nebuzeruje kvůli víře, to je zase jenom manipulace. Víra je každého osobní věc, jenom jsem napsal, a za tím si stojím, že křesťanství není pouhá sluníčkařina, ale jedná se o něco hlubšího a ne zdaleka lidského.
30. Listopad 2019 - 19:58
Obrázek uživatele Tonda Vlas
Tonda Vlas
Odpověď na Jirka píše: "Mimo, já ti
Hvězdoslave, umíš ty něco jiného než tu na lidi chlístat hnůj ze svého prohnilého nitra. Nikde nikdo s tebou nechce nic mít, tak prudíš tady na doktorce.
30. Listopad 2019 - 19:59
Obrázek uživatele Tonda Vlas
Tonda Vlas
Odpověď na Když si vzpomenu, tak takovým
Já už jsem tu napsal, že z Hvězdoslava prýští pýcha tolik, že by se dala stírat a velkém prodávat. Pak se diví, že s ním nikdo nechce mít nic společného, ani ateisté na OSACRu ani gayové na jejich fóru.
30. Listopad 2019 - 20:03
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Každý soudný pozná kde je,
Za prvé - nedělej všeználka, dobrý fejk nepoznáš, to tě nikdo na apríla nenachytal? Za druhé - takové označení stránek by zavřelo hubu všem těm protestujícím proti nepravdivým zprávám na internetu (i když čuju, že jim jde spíše o záminku regulovat internet) a mohlo by utnout diskusi o zavedení další cenzury.
30. Listopad 2019 - 20:21
Obrázek uživatele Návštěvník
Církev (anonym)
Odpověď na Za prvé - nedělej všeználka,
Ti samí co bojují proti fake news by církevní stránky sluníčkáře Františka označili za pravdu...
30. Listopad 2019 - 20:36
Obrázek uživatele Návštěvník
Církev (anonym)
Papež František jim jde na totiž ruku . Stejně tak by za pravdu označili islamofilní weby co omlouvají islám na tisíc a jeden způsob.
30. Listopad 2019 - 20:37
Obrázek uživatele Skutečný Hvězdoslav
Skutečný Hvězdoslav
Tony zase lže. S ateisty na osacr jsem vycházel dobře a ban jsem dostal od Petra Tomka za text o černoších a jejich IQ. V ten den jsem dostal ban. Na gay foru vycházím taky dobře, ale nemohu psát o politice. To je všechno. Pýchou netrpím. Na rozdíl od pobožných netvrdím, že mám nadpřirozené schopnosti. tvrdím, jen to, co můžu dokázat. Nejsem anonym, několikrát jsem se ukázal, stojím si za svým. Antonín Vlas něco jiného píše tady a něco jiného říká v telefonu. Nestojí si za svým. Je to guma s vypitým mozkem. Asi chce celý kolovrátek nanovo.
30. Listopad 2019 - 21:25
Obrázek uživatele Skutečný Hvězdoslav
Skutečný Hvězdoslav
Hnůj ze svého nitra tady chlístají alkoholici, co předstírají, že jsou znovuzrození. Jen žvaní, nic nedokazuje žádné znovuzrození. Tony po údajném znovuzrození se dál věnoval kořalce, Jirka po svém znovuzrození dál slyší hlasy a má obsedantní kompulzi. Jaképak znovuzrození? Je to jen esoterický žvást. K ničemu u nich nedošlo. Předstírají oba změnu. Jsou to jen jejich proklamace a já tu jsem od toho, abych na to upozornil.
30. Listopad 2019 - 21:33
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Ti samí co bojují proti fake
Ti lidé s námitkami proti fejkům jsou jen škarohlídi, kteří nemají pochopení pro recesi. Humor jim nic neříká. Např. takový černoch ve filmu jako univerzitní profesor. Neříkám, že se žádný mulat nestal nikdy univerzitním profesorem, ale obecně vzato - je to fake. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Konečně - hodně fejků se chytí na dlouhou dobu, jako když církev vypustila do světa zprávu, že Země je plochá. Egypťané věděli, Řekové věděli, ale blbá církev prý ne. A přitom všichni ve středověké církvi byli gramotní a mnozí četli i v řečtině spisy řeckých filosofů. Ne, Země je plochá a basta. Církev zblbla celý svět. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dobrý fejk také byl, jak jedna americká rozhlasová stanice začala v roce 1938 vysílat Wellsův sci-fi román "Válka světů", jak nás obsadili Marťani. Lidi i skákali z okna, aby se zachránili. No a co? Zavedli proto Američané cenzuru?
30. Listopad 2019 - 21:42
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Já jsem pro svobodu slova - ať si každý svoji pravdu vybere. Někdo miluje Vlasovce, někdo Rudou armádu, jiný zase toyoty pro jejich spolehlivost, další jen kolo, protože je eko. Máme rádi vdolky, jiní zase holky. Proč by nám měl někdo s patentem na rozum do toho kecat? Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co s tím můžeme udělat. Pax vobiscum.
30. Listopad 2019 - 21:50

Stránky

Přidat komentář