34214 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na : Tvorba vlastních slov je
a) Plačme a naříkejme, lidé dobří, protože nás zde někdo chce ohromit cizími slovy. Nicméně my víme, že časté používání cizích slov znamená skrývanou vnitřní nejistotu a pochybnosti ve vlastní intelektuální schopnosti. Borci cizí slova používají, jen aby měli pestřejší slovní zásobu a pokud jsou výstižnější, než český pojem (D by jistojistě napsal "ekvivalent"). Nuže, aby neštěstí D bylo úplné, dopustil se pleonazmu (infantiloidní x pueriloidní), což je známkou duševního zmatku a bezradnosti. b) Tvoje neustálé úvahy o integritě a identitě mě vedou k závěru, že obojího se ti nedostává, že jsi trochu ztracený v čase a prostoru. Z tohoto marasmu se dostaneš jen tehdy, přiznáš-li to osobně i veřejně, nejlépe zde. c) Z psychopatických zmínek o utržení tělesných údů a orgánů jsem znechucen. (Nicméně, přiznám se, méně, než z Ježíše, který při poslední večeři vybízel učedníky k rituálnímu kanibalismu. Zatímco u D je to doufam jen náhodný úlet, u křesťanů odporná a trvalá součást jejich kultu.) d) "Můžeme dokonce nazírat na integritu a identitu jako na jedno a totéž."? A niech cie.... Jak jsem už psal, za chvíli se s nikým nedomluvíš. e) " Z pohledu pámbíčkářského Jahve žádnou evolucí neprochází, ..."? Je těžké rozporovat tento názor, kdy důkaz dvojakosti Jahveho leží jasně v bibli a je očividný. Žid Ježíš hlásal pro Židy něco zcela jiného, než Tanach (starý zákon), a za to ho také jako odpadlíka ukřižovali. Souhlasím ale, jak píšeš, že nový zákon je odpovědí na měnící se morálku. Lidé už nechtěli démona, ale taťku, a Ježíš jim ho dal. Nicméně, a v tom je Ježíšovo prokletí, aby byl více slyšet mezi mnohými kanánskými proroky, naznačoval, že je boží syn, a aby dodal svému učení váhu a kontinuitu, současně tvrdil, že ctí starý zákon. Jak je vidět, pokrytectví se skrývá v samých základech křesťanství, a dokonce se dá říct, že je mu vlastní. f) Pěkný závěr, to o neexistenci Jahveho. Konečně, jaké "důkazy" o bohu Židé přinesli? Jen řeči, a dojmy-pojmy. Dnes i druhořadý kouzelník dokáže totéž. (Mezi námi, i já umím chodit po vodě.)
21. Únor 2019 - 16:50
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na co papáte za drogy? Jiní
Dvě odpovědi na jeden můj příspěvek jen dokazují, že nejsi ukotven - v tomto případě v čase. Myšlenky se toulají kdoví kde, odpověď nás napadne až za pět minut? A ještě málo intelektuální? Zřejmě se ti nedostává intelektu. Ale držím ti palce, abys zase začal držet dekokum. Tato stránka Doktorky rozhodně není pochybná, vždyť má tisíc příspěvků, a z toho plyne, že lidé o existenci boha často uvažují. Ne každý má nastudováno jako ty, hrdobče. Abych zpestřil toto někdy pochmurné fórum, připomínám Nerudovu básničku (která sem tématicky zapadá): Nám zdá se, z hvězd že vane hlas: „Nuž pojďte, páni, blíže, jen trochu blíže, hrdobci, jimž hrouda nohy víže!“
21. Únor 2019 - 17:03
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na 1.možná se mýlím, ale trochu
Ano, ideologie dokáže ovlivnit tělesnou výkonnost a potlačit strach (asi prostřednictvím hormonů), konečně - sama jsi to v předchozím příspěvku napsala. Wehrmacht jel hlavně na pervitin, Rudá armáda na vodku, ale ani vliv ideologického nadšení nebyl na obou stranách zanedbatelný. Atd. Věřící by ti řekli, aby sis nepletla boha s idolem (tj. modlou). K vlastnostem boha patří nesmrtelnost a nějaká nadpřirozená schopnost, viz řecké bohy. (Protože křesťané mají jen jednoho boha, dali mu všechny nadpřirozené vlastnosti, tj. všemocnost.) Jako žena, uvažující o boží existenci, je skoro nepochybné, že ve stáří v boha uvěříš, protože to pomáhá vyrovnat se s vlastní smrtelností a pochopit náš úděl. Dalším důvodem, proč lidé v boha věří, je, že chtějí bez práce (tj. bez učení a přemýšlení) pochopit svět, že se jim jinak život zdá beze smyslu. Nic proti tomu, když to usnadní život. Nicméně musíš přitom hodně potlačit racionalitu. Není náhoda, že na této stránce a jiných podobných se o víru nebije žádný teolog, kněz. A když ano, nakonec skončí u prohlášení, že víra je víra, a rozum je rozum.
21. Únor 2019 - 17:21
Obrázek uživatele Návštěvník
Neznalé(mu) Rakatovi (anonym)
Odpověď na Ano, ideologie dokáže
A vy rád máte pravdu, aniž byste o Pravdě cokoliv věděl, či ji zakusil, že? Křesťané Bohu nic nedali:-) I vy hlupáku. Jste zcela mimo..... Teolog, natož kněz by do takového diskuze zřejmě nikdy nevstoupil. Neměl by potřebu (domnívám se). Příjemný večer a čest vaší intelektuální pýše - což je nejhorší hřích, dle zkušenosti pouštních otců..... Zdravím.
21. Únor 2019 - 17:49
Obrázek uživatele Návštěvník
D Rakatovi (anonym)
Odpověď na a) Plačme a naříkejme, lidé
Dovolil bych si jen připodotknout, že latinské výrazy "infans" a "puer" mají dost odlišný význam. Zatímco "infans" znamená "nemluvně", "puer" je kluk. Proto i výrazy "infantilní" a "puerilní", z nichž jsem poněkud žertovně odvodil své novotvary "infantiloidní" a "pueriloidní", se používají poněkud jinak, a mají dost znatelně odlišné konotace. "Infantilní" může například znamenat i "zaostalý", zatímco "puerilní" může znamenat i "naivní".
21. Únor 2019 - 17:53
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na A vy rád máte pravdu, aniž
Pravda? Co to je? Kde kdo má vlastní pravdu. O pravdě se například říká, že ten, kdo vládne, má i pravdu. (Konečně křesťané to zažili na vlastní kůži, když jejich kníže nebo vévoda v Německu či jinde zvolil místo papeženství luteránský rit - to potom museli udělat ideologický kotrmelec, neboť jejich světský pán tomu tak chtěl). Zakusit pravdu? To lze leda tak s lysohlávkou (i když křesťané si spíše potrpí na samouvedení se do exaltického transu). Ale to nechci rozebírat, psychiatři to mají zmáknuté včetně stigmat. Zkázu a zmar katolické církve můžeme vidět nejenom v obtěžování malých dětí (to, o čem se mluví, je jen špička ledovce, protože dokonce i matky těchto dětí to tají, aby neublížili své církvi..!), ale v tom, že katolíci zcela resignovali na diskusi o víře a získávání lidí pro víru. Asi ví proč.
21. Únor 2019 - 18:47
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Dovolil bych si jen
Dobrá, rád se nechám poučit.
21. Únor 2019 - 18:49
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Ano, ideologie dokáže
pokud vím náboženští fundamentalisté přistupují k hlavním náboženským textům jako k ideologii - takže nevím co řešíš
21. Únor 2019 - 20:06
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
ještě se poučte co je blasfemie, v Anglii dosud trestná
21. Únor 2019 - 20:19
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na ještě se poučte co je
Pěkná poznámka, ta o blasfemii. V Anglii by mě za mé řeči o víře zřejmě zavřeli, protože by to podle nich bylo rouhání. Pokud jde o tyto náboženské věci, jsou zde vidět podobná tabu jako v Polynézii - rozum nerozum, něco není dovoleno a šmytec. Protože např. celý islám by měl být v Anglii rouháním (z pohledu zákonů o rouhání), protože jeho skoro polovina řeší nevěřící, jak je diskriminovat, ba i že se mají zabíjet. Podobně jiné v Anglii a Evropě povolené víry, protože odmítáním Jehovy ho de facto uráží. Husovy přednášky by asi byly v Anglii také rouháním, vždyť Viklef měl v Anglii vážné potíže. I v tom je vidět beznadějnost a fanatičnost křesťanství - když si nedokáže sjednat autoritu svým učením, povolá dráby. Jak ubohé! Je zajímavé, že fanatické křesťanství dokázalo zvítězit dokonce i nad v Evropě tolik vytrubovaným heslem "Rovnost, volnost, bratrství". Takže v Anglii zapomeňte! Volnost (ve smyslu svobody projevu, velkohubě hlásaná ve všech základních papírech k EU a v Listině lidských práv) není pro každého - křesťané ji mají a mohou zaplevelovat média svými nedokazatelnými představami, mohou přednášet texty kočovníků a rybářů v kostelích, ale ateisté? Zapomeňte! Zákony proti rouhačství jsou problémem hlavně anglosaských zemí, a proč mě to nepřekvapuje, v celých USA. Jsou pohrobkem středověké doby temna, kdy církev dusila nejen vědu, novátorství a racionalitu, ale i nové pohledy na víru. Řekl bych, že v USA by zavřeli i Josefa II., protože šel proti církvi a zavíral kláštery. Takže i dnes jsou křesťané v některých zemích ostudou lidstva a reakční silou, která zasluhuje nejhlubší opovržení. (Uznávám ale, že ve srovnání s muslimy, kteří ve jménu Alláha zabíjejí lidi po celém světě, jsou křesťané boží lidé, mírní jako beránci.)
21. Únor 2019 - 20:54
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Odpověď na Pěkná poznámka, ta o
Ve sféře common law byl delikt rouhání v Anglii a Walesu zrušen v roce 2008. Poslední protirouhačský parlamentní akt pak dokonce ještě o 41 let dříve. https://en.wikipedia.org/wiki/Blasphemy_law_in_the_United_Kingdom
21. Únor 2019 - 21:31
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Ve sféře common law byl
Vycházel jsem z Wikipedie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rouh%C3%A1n%C3%AD Nicméně, zatímco rouhání ve smyslu urážky víry bylo ve většině zemích zrušeno, objevuje se v nové podobě - jako náhubkový zákon, jako obdélníky na tvářích vyfocených dětí, jako právní ochrana záznamu lidí, pohybujících se na veřejném místě apod. Kromě toho - mnozí, co zvonili u nás klíči a křičeli po svobodě, teď upírají právo na názor jiným. Viz řeči přihlouplíků, že někdo rozděluje svými názory společnost. Tažení proti rouhání je v nové podobě zpět. Když v USA řekneš "negr", mají snahu ti přišít rasismus a raději hned nějaký paragraf přesto, že v Huckleberrym Finnovi je negr na každé stránce. Celá západní korektnost je přihlouplá snůška dogmat, a bohužel časem se to promítne i do zákonodárství. Rouhači, začněme se učit, se nesmí mluvit nejen sprostě, ale i nekorektně.
21. Únor 2019 - 23:15
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Odpověď na Vycházel jsem z Wikipedie:
Za Anglii, kde už skoro 15 let žiju, můžu říci, že je zde svoboda projevu sice okleštěna v mnoha ohledech, ale rouhat se je i tak dovoleno. Je třeba vo hubu nějakého M2F transsexuála označit na Facebooku za muže, ale je naprosto v pořádku říct, že nějaký Jahve, Hospodin, Alláh či Ježíš je 3,14ča. Zejména mimo svatostánky vyznavačů podobných autorit. Pokud však nějaký cizinec rozdává muslimům letáky s tematikou "Alláh je gay", může být vyhoštěn, a nemusí se už znovu do Británie podívat.
22. Únor 2019 - 0:17
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na ty satane. Pěkně páchej dobro
Satan nejsem a páchání dobra se proti mě obrací ve zlém. A pojem dobro a zlo v lidském pojetí je na dlouhé povídání. Ty po mě kamenem a já po tobě chlebem, nebo jak to přesně je, tak pro mě to platí obráceně po celý dosavadní život a je načase s tím chlebem přestat. Nebude mě snad nějaký pomatenec tvrdit, jak válečné zabíjení je vlastně dobro. Ano, pro snížení počtu přemnoženého lidstva a pro zisky bank, ale z pohledu obětí to rozhodně dobro není. Znásilnění ženy je dobro a potěšení pro násilníka, pro oběť asi ne. A kde je vlastně ten bůh? Je to čistě můj názor a je mi jasné, že mě 99,9 % lidí to začne vyvracet a nazve mě bláznem.
22. Únor 2019 - 11:42
Obrázek uživatele Návštěvník
Karolína (anonym)
Odpověď na Za Anglii, kde už skoro 15
co si přesně mám představit pod tím "je vo hubu"?
22. Únor 2019 - 12:23
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Odpověď na co si přesně mám představit
Pokuta, odškodné, povinnost veřejné omluvy, komunitní trest, zabavení počítače, povinnost předat úřadům FB password pod hrozbou jednoho nebo dvou let vězení, a tak podobně.
22. Únor 2019 - 12:29
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Za Anglii, kde už skoro 15
Dobré slyšet, že v konzervativní Anglii tě za rouhačství nezavřou. Nicméně, všeho do času, vždyť: The common law offences of blasphemy and blasphemous libel were abolished in England and Wales in 2008. Equivalent laws remain in Scotland and Northern Ireland but have not been used for many years. (Wikipedia) Při současném vzrůstu ideové nesnášenlivosti se kolo může klidně otočit zpátky, hlavně ve Skotsku a Sev. Irsku.
22. Únor 2019 - 12:40
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Satan nejsem a páchání dobra
Křesťan by tě za tvoje řeči asi bláznem nenazval, protože církev je na ně zvyklá a má už předem připravené odpovědi pro podobné "kazisvěty", vždyť existuje dva tisíce let. Takže by ses dozvěděl, že všechna ta neštěstí, která tebe a lidstvo potkala, jsou jen boží zkoušky. Copak neznáš Joba? A ty bys měl přesto boha nezapřít, fanaticky věřit, i když ti zabije blízké a tebe přizabije. Jen tak se chová správný křesťan. Jsou to ovšem jen trapné řeči, jen hodně ubohé výmysly, jak vyklouznout z pastí, kterou církvi neustále připravuje život - někdo byl sice excelentní věřící, ale přesto ho potkaly životní katastrofy a strašná smrt. Mnoho vojáků za světové války (první i druhé) ztratilo víru v boha, když se ocitli na válečných jatkách.
22. Únor 2019 - 12:50
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Křesťan by tě za tvoje řeči
Máš pravdu. Však je to prostředek pro ovládání a manipulaci lidí. Ve jménu našeho boha povraždíme indiány. Napadneme ty a ty a bůh nám pomáhej, ať jich pozabíjíme co nejvíc a vyhrajeme. Kde je to desatero s kterým se ohání? Nebo věřící přes den krade a večer se jde vyzpovídat, pomodlit a je mu odpuštěno. Co je to za nesmysl? Nebo současnost, víra, která se nám tady v Evropě začíná rozmáhat, to bude teprve masakr. Proto nejsem věřící. Spíš mě to připadá, jako že jsme v nějaké podivné hře.
22. Únor 2019 - 13:09
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Odpověď na Dobré slyšet, že v
Těžko. I ve Skotsku nebo Severním Irsku existují antirouhačské zákony jen na papíře, a celé věky nebyly proti nikomu použity. A nově byly nedávno referendem zrušeny i v Irské republice.
22. Únor 2019 - 13:12
Obrázek uživatele Návštěvník
Karolína (anonym)
Odpověď na Pokuta, odškodné, povinnost
Tak to je docela síla. To vypadá, že Bůh je tak nějak většinové společnosti jedno a že vzniká nové nedotknutelné náboženství. Jen nevím, jak ho pojmenovat.
22. Únor 2019 - 13:30
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Odpověď na Tak to je docela síla. To
To je obtížné. Ve veřejném výkladu bytí dnes hrají velkou roli feminismus, politická korektnost, health & safety & environment, ale vedle nich třeba i fašizoidní populismus. Buď jak buď, nejhůř to odnášejí kriticky myslící bílí muži středního věku. Těm je kladeno za vinu všechno špatné od Velkého třesku, a není jim přiznávána vyšší hodnota než jako nadbytečným, a z hlediska produktového cyklu procházejícím, generátorům spermatu.
22. Únor 2019 - 14:13
Obrázek uživatele Návštěvník
mima (anonym)
Odpověď na Křesťan by tě za tvoje řeči
...Odkud jdeš? zeptal se Hospodin satana....a všiml sis mého služebníka Jóba? .....na zemi mu není rovného - ten muž je bezúhonný, bohabojný a prostý všeho zla......a jej Rakoto, Bůh dobře ví kdo jsem já a kdo jsi ty, jak se zachovame, on nikdy člověka nezkouší. Pokud by nás musel zkoušet, pak by nebyl Bůh, protože by nás neznal....to ďábel pořád nemá jasno kdo jsme, zdali jsme Boží synové, pořád nás zkouší, pořád hledá chyby, obviňuje, vzpomíná naše provinění, žaluje na nás......Copak, Job ctí Boha zadarmo? namítl satan Hospodinu. Copak jsi kolem něj, kolem jeho domu a kolem všeho, co má, nepostavil hradbu ze všech stran? Všemu, co dělá, žehnas........Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na všechno, co má - uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit! ....... taktika sata je dnes stejná, nic se nezměnil. Nevěří, že člověk může být bezúhonný, poctivý, bohabojný, prostý všeho zla za každých okolností...... A víte proč? Protože ten zlý, to nikdy nedokáže, dovede hrát divadlo, když mu ale někdo stane na prst, ukáže se, co se za jeho kůži skrývá......Až dosud vytrval ve své bezúhonnosti, ačkoli jsi mě podnítil, abych ji bezdůvodně trápil...... Kůži za kůži! Za svůj život člověk dá vše, co má, namítal satan Hospodinu. Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na tělo a kosti......Tak dobrá, řekl Hospodin satanovi. " Ať je ve tvé moci. Musíš ho ale nechat na živu"
22. Únor 2019 - 16:45
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na ...Odkud jdeš? zeptal se
Přemýšlej raději vlastní hlavou místo opakování naučených frází. Vy křesťané si myslíte, že bůh je všemocný, konečně už přímo v citaci je uvedeno, že ďábel trápil Joba s božím souhlasem (jinak by mu to všemocný bůh zatrhl). „Trápit“... to je slabý výraz... bůh nechá Joba nevýslovně mučit, a to jak tělesně, tak duševně. Že to dělá prostřednictvím satana? Bez vůle všemocného Jehovy nikomu ani vlásek nespadne. Podle naší judikatury by za to démona Jehovu každý soudce odsoudil na mnoho let do tepláků, protože jde o úmyslné, opakovaný a krutý zločin, a musel by podstoupit psychiatrickou léčbu. V podstatě si Jehova hrál s Jobem jako s bezcennou loutkou - nejprve po dopřával ve všem úspěch, ale pak následovalo kruté mučení. A dělá to dodnes, každému z vás. Vždyť kolik nevinných a dobrých křesťanů trpí, aniž si to zaslouží. Musíš to vidět všude kolem sebe. Jehova spolu s Ježíšem vás křesťany už dávno zradili. Smlouva Židů s Jehovou a křesťanů s Ježíšem už dávno neplatí.
22. Únor 2019 - 17:57
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na To je obtížné. Ve veřejném
Ano, tak jak postupně zahynul Jehova se svými zápalnými obětmi, otroctvím a oko za oko, zub za zub, a nahradila ho licoměrná a idealisticky nereálná ježíšovská láska, tak i nyní pod náporem globalizace, mediálního tsunami a planetárního informačního propojení zaniká současný řád věcí, tj. státy s pevnými bráněnými hranicemi, kapitalistické rozdělování zisků těm, kteří je vytvořili, rodina, kde rodiče jsou hlavní autoritou, racionální posuzování věcí. To vše ve prospěch nesmyslné korektnosti, feminizace, vazalského podřízení rodiny státu, iracionálního žvatlání o lidských právech pro kde koho na světě, opouštění presumpce neviny, socialistickému zdanění a přerozdělování příjmů, neodůvodněného rovnostářství, nadvlády menšin nad většinou, omezování svobody slova a projevu. Svět se měnil vždy, a dnes se mění rychleji, až je těch změn na jednoho moc. Směj se paňáco! https://www.fdb.cz/film/smej-se-panaco-laugh-clown-laugh/66868 (Ale lépe je hodit na to bobek.)
22. Únor 2019 - 18:18
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Odpověď na Přemýšlej raději vlastní
Říkejme raději "Jahve", ne "Jehova". Chybná výslovnost "Jehova" vznikla evropským nepochopením vyznavačského doplňování hebrejského tetragramatonu יהוה (JHVH) fonetickými značkami pro střední samohlásky "o" a "a" slova אדוני (Adonai) v masoretických textech. https://en.wikipedia.org/wiki/Jehovah#Pronunciation
22. Únor 2019 - 18:25
Obrázek uživatele Návštěvník
mima (anonym)
Odpověď na Přemýšlej raději vlastní
Díváš se na všechno ze špatného úhlu. Dám příklad :-) zrovna teď začíná období, kdy každý sadař brousí nůžky, chystá pilu a připravuje se k drastickému kroku. Pokud chce na podzim sklízet ovoce, musí prořezat každý strom. Každý správný řez tento strom posílí a taky mu ubere námahy... Jenže, nižší inteligence, nikdy neporozumí, nikdy nepochopí proč se tak děje....Ty se díváš na věc z pohledu člověka, člověka, který má jen představy, domýšlí si.....ale neví vůbec oč jde, jaký bude výsledek. Ze zkušenosti víme, že blahobyt, život ustlany na růžích, bez zkoušek v pohodlí člověka neposílil, naopak zdeformoval jeho charakter. Taky víme, že člověk, který prožil utrpení, bolest, třeba i tu válku je po těchto zkušenostech jiný. Umí soucítit, vážit si zdraví, život v míru... Job v konečné fázi získal všechno nazpět, nejen to, to čemu nerozuměl, naučili se v té zkušenosti. Na každou otázku teď znal odpověď....." Dosud jsem o tobě jen slýchal pověsti, teď tě však na vlastní oči spatřuji."
22. Únor 2019 - 19:40
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Říkejme raději "Jahve", ne
Tvá poznámka se mi líbí. Osobně si myslím, že nikdo nezná tzv. boží jméno, protože se přerušila řada židovských veleknězů, kteří si jej ústně předávali. (Jiní Židé nesměli boží jméno vyslovovat.) Zůstala nám jen jeho psaná podoba, a protože Semité (nejen Židé, ale i Arabové) primitivně píší jen souhláskami (tj. bez samohlásek), tak nikdo dnes neví, jaké vlastně samohlásky mezi souhlásky "jhvh" patří. Jehovisté trefili e + o + a, ale kdo ví. Lingvisté odvozují výslovnost "jhvh" podle jazyků, příbuzných hebrejštině, ale jsou to jen odhady. Zajímavé je, že mnozí křesťané tvrdí, že bůh nemá jméno, a pojmenovávají ho jako Pán, Hospodin, Elohim, Adonaj, ale to nejsou jména, jen tituly a označení šéfa. Křesťané přisuzují označování boha zvláštní význam, ale Jehova je jen z mnoha kanánských bůžků, jen získal větší oblibu než ostatní. Zajímavé je, že katolíkům vlastně jeden bůh nestačil, a tak vymysleli plno svatých s charakteristikami polobohů, a renegátsky zcela ignorovali jedno z hlavních přikázání - nebudeš uctívat jiné bohy. Jak se někdo může křižovat a modlit před panenkou Marií!? Bože, jak hluboko klesli!
22. Únor 2019 - 20:12
Obrázek uživatele Návštěvník
mima (anonym)
Odpověď na Přemýšlej raději vlastní
Díváš se na všechno ze špatného úhlu. Dám příklad :-) zrovna teď začíná období, kdy každý sadař brousí nůžky, chystá pilu a připravuje se k drastickému kroku. Pokud chce na podzim sklízet ovoce, musí prořezat každý strom. Každý správný řez tento strom posílí a taky mu ubere námahy... Jenže, nižší inteligence, nikdy neporozumí, nikdy nepochopí proč se tak děje....Ty se díváš na věc z pohledu člověka, člověka, který má jen představy, domýšlí si.....ale neví vůbec oč jde, jaký bude výsledek. Ze zkušenosti víme, že blahobyt, život ustlany na růžích, bez zkoušek v pohodlí člověka neposílil, naopak zdeformoval jeho charakter. Taky víme, že člověk, který prožil utrpení, bolest, třeba i tu válku je po těchto zkušenostech jiný. Umí soucítit, vážit si zdraví, život v míru... Job v konečné fázi získal všechno nazpět, nejen to, to čemu nerozuměl, naučili se v té zkušenosti. Na každou otázku teď znal odpověď....." Dosud jsem o tobě jen slýchal pověsti, teď tě však na vlastní oči spatřuji."
22. Únor 2019 - 20:25
Obrázek uživatele Návštěvník
mima (anonym)
Omlouvám se za duplikat příspěvku. Mobil mi nezaznamenal odeslání :-(
22. Únor 2019 - 20:28

Stránky

Přidat komentář