33106 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele merry39
merry39
Nemáš tam souřadnice,...Nemohl sem zmodrati neboť já to nebyl , toto za mne napsal , zas nějakej de... !
7. Leden 2015 - 6:18
Obrázek uživatele Návštěvník
Hunter (anonym)
Zem Egyptská 30°3?N...Cache found!
7. Leden 2015 - 9:41
Obrázek uživatele Návštěvník
D. (anonym)
Takže Déčko je žena . No...D. s tečkou. Pak sem ještě píše jiný, pod nickem D bez tečky. A samozřejmě nevylučuji, že by sem mohl psát někdo další pod stejným nickem-to je asi tak to nejjednodušší...
7. Leden 2015 - 11:11
Obrázek uživatele Návštěvník
D. (anonym)
Dámo, dostala jste mě . To...Mé "výlevy" jsou tady na mnoha jiných tématech a ujišťuji tě, že nenávist v nich není. Jen nemám potřebu se skrývat pod slovní rouškou: "hodná, slušná".
7. Leden 2015 - 11:13
Obrázek uživatele Návštěvník
D. (anonym)
Nemáš tam souřadnice,...No, jasně. A já jak jsem naivní, tak si pořád myslím, že alespoň na netu bez osobního kontaktu budou chlapi na mě schopní reagovat intelektem nikoliv animalitou.
7. Leden 2015 - 11:16
Obrázek uživatele Návštěvník
D. (anonym)
kdybyste si ráčila vyměnit...O tom přispěvateli vím, nicméně si troufám spoléhat na vaši pozornost a pečlivost ve čtení.
7. Leden 2015 - 11:18
Obrázek uživatele Návštěvník
D. (anonym)
-sv. Augustin (Aurelius...Ale jo, beru, souhlasím. Vaše vyjádření a poupravení tohoto citátu (což je skvělé) je vyjádření křesťansky uvažujícího člověka, který zvažuje svou momentální situaci je pro něj důležitá etika. Sv. A. vyjádřil své cítění v rámci své thelogické autority, tzn. zevšeobecnil etické a thelogické téma. Ale v podstatě se shodujete. Výborně, mám z vašeho příspěvku radost.
7. Leden 2015 - 11:27
Obrázek uživatele Návštěvník
D. (anonym)
Monsignor byl...Ještě sem flákni Švejkovo Pivní desatero a bude to dobrý.
7. Leden 2015 - 11:30
Obrázek uživatele Návštěvník
gula ku gule (anonym)
Jehovistky dají taky . A při náhánění nových oveček to mají v rámci náborových praktik povoleno .
7. Leden 2015 - 12:36
Obrázek uživatele Návštěvník
Vycucano z Bibl (anonym)
Nemáš tam souřadnice,...1. Ezechiel 23:19
7. Leden 2015 - 12:44
Obrázek uživatele Návštěvník
To jsi úplně zp (anonym)
TO JE JAKO S TÍM FARÁŘEM......všude kolem šábes, jen tam, co jsem byl já, byl čtvrtek!
7. Leden 2015 - 14:24
Obrázek uživatele Návštěvník
Puberťáci (anonym)
Koukám jaký řeči tady vedou někteří zastydlí puberťáci. Oni mají jen silácký řeči, ale když na ně někdo zadupe tak utečou. Zatím umí jen sprostě mluvit a čekat až jim někdo dá najíst. Je to s nima těžká práce, protože jsou hodně rozmazlený z rodin. Takže si musíme počkat až trochu dospějou. Některý to bohužel nezvládnou ani za celý svůj život.
7. Leden 2015 - 19:03
Obrázek uživatele Návštěvník
sardanapal (anonym)
Víš, ono je snad lepší z...Ano , ovce již jsme :-( Akorát nejsme jednotné stádo , ale máme více " pastýřů " ....ll
7. Leden 2015 - 19:42
Obrázek uživatele Návštěvník
srandanapalm (anonym)
Ano , ovce již jsme ...ovce? jak kdo...
7. Leden 2015 - 21:09
Obrázek uživatele Návštěvník
Budoucnost (anonym)
Nyní dochází k všeobecnému chaosu. Hrozí třetí světová válka. Přestala platit veškerá pravidla. Je propagováno jen násilí a honba za majetkem za každou cenu. Tolik problémů, které nejdou řešit neustále narůstá. Nyní to začíná vrcholit srážkou kultur muslimské versus křesťanské. I mezi sebou bojují v těchto kulturách ( muslimské, tak křesťanské). Situace se neustále zhoršuje a nikdo z těch mocných nemá žádné řešení. Přesně nastává situace, která je předpověděna v Bibli, že nastane soužení, jaké nikdy v dějinách nenastalo. Proto Stvořitel vesmíru Bůh Jehova musí zasáhnout. Bez jeho pomoci by nikdo z lidí nepřežil. Matouš 24:21,22 neboť potom bude velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až dosud, ano jaké již nikdy nenastane. 22?Vskutku kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebylo by zachráněno žádné tělo; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.
8. Leden 2015 - 10:35
Obrázek uživatele Návštěvník
Jméno (anonym)
A řekl : Agar , otrokyně...O jakého hospodina (hospodáře)se jedná. Jak se jmenuje? Je to Franta Novák. Nebo je to někdo jinej? Já znám hodně hospodářů, tak mi prozraď jeho jméno, jestli ho snad neznám. Dík za odpověď.
8. Leden 2015 - 14:16
Obrázek uživatele Návštěvník
učitel Cohen (anonym)
Kdyby si místo Bible studoval češtinu, vědel bys že, velké písmeno znamená jméno, takže jde o osobu se jménem Hospodin. A příště se snaž sám a najdi si to!
8. Leden 2015 - 14:31
Obrázek uživatele Návštěvník
pro Jméno (anonym)
Příště aspoň opiš text dobře a nauč se číst, Jehovisto nevzdělaný.
8. Leden 2015 - 14:45
Obrázek uživatele Návštěvník
pro Jméno (anonym)
Příště aspoň opiš text dobře a nauč se číst, Jehovisto nevzdělaný.
8. Leden 2015 - 14:45
Obrázek uživatele Návštěvník
Beze jména (anonym)
Kdyby si místo Bible...Hospodin není žádný jméno je to jen titul "hospodář". Je smutné, že místo jména se používá jen titul. Všichni máme nějaké jméno. I tento hospodář musí mýt nějaké jméno, kterým se liší od ostatních hospodářů. Jinak my všichni jsme Hospodinové (hospodáři), takže to jméno nás odlišuje od ostatních hospodářů.
8. Leden 2015 - 15:26
Obrázek uživatele Návštěvník
Jména (anonym)
Císař, Král má také nějaké jméno, aby se vědělo o kterého krále císaře se jedná. Vám také neříkají Inženýre ale jmenují vás celým jménem a příjmením i s tím titulem, aby se vědělo o koho jde. To samé je u titulů ve vědě, zdravotnictví, soudnictví atd. Jak by se zjistilo, kdyby se řeklo "Toto zkonstruoval Inženýr, tak mu to dejte opravit". Na výkrese by byl podpis jen Inženýr. Tak komu to dáte opravit?
8. Leden 2015 - 15:41
Obrázek uživatele Steve
Steve
Proč by se Bůh měl nějak jmenovat? Copak je osobou? :-D Navíc Ježíš říkal a učil jak ho máme nazývat. (znáte Otče náš?) Neříkal učedníkům "Jehovo náš ...." apod. Nikde není ani zmínka o nějakém Jehovovi (krom Sbírky zákonů u Jehovistů)
8. Leden 2015 - 16:17
Obrázek uživatele Steve
Steve
Jehovisti nemají "překlad" Bible ale "úpravu" Bible, a to je rozdíl. Tak se pak divme že jo. Kdo tu jejich měl kdy v ruce tak si mohl zjistit úpravy (záměrné) aby jim seděli do jejich nauky. Takže knihu pouze přizpůsobili své nauce a svím potřebám co se jim zrovna hodí do krámu.
8. Leden 2015 - 16:23
Obrázek uživatele Návštěvník
?? (anonym)
Hospodin pravil - Jsem který jsem. Jako by Bůh měl potřebu přesvědčovat člověka že On je právě Bůh, když mu člověk nevěří.
8. Leden 2015 - 16:38
Obrázek uživatele Návštěvník
Boží jméno (anonym)
Jehovisti nemají...Steve přečti si Jeruzalemskou Bibli, tam je Bůh jmenován Jahve ve starém i novém zákoně. My slované říkáme Bohu Perun. Filištíni mu říkali Dagona. Moabci a Midianité mu říkali Baal atd. Satan se také považuje za Boha. Tak jak se vlastně pravý Bůh jmenoval, aby lidé věděli kdo je tím pravým Bohem? Musí mít jednotné jméno ve všech zemích. A to jméno je JHVH. V různých zemích se vyslovuje různě,ale základ je JHVH a z toho se má vycházet. Je mnoho bohů, ale jenom jeden je pravý Bůh 1.Korinťanům 8:5,6 Ačkoli jsou totiž ti, kdo jsou nazýváni „bohy“, ať v nebi, nebo na zemi, právě jako je mnoho „bohů“ a mnoho „pánů“, 6?pro nás je skutečně jeden Bůh, Otec, z něhož je všechno, a my pro něho; a je jeden Pán, Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno, a my skrze něho. I Ježíš pojmenovával svého Otce Boha jménem, jak je to napsáno u Matouš 22:35-37 A jeden z nich, zběhlý v Zákoně, se zeptal, aby ho zkoušel: 36?„Učiteli, které je největší přikázání v Zákoně?“ 37?Řekl mu: „‚Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí.‘ Marek 12:30 a budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí a celou svou silou Spousta věřících, kteří se hlásí ke křesťanství v tom má zmatek. Někteří říkají, že jediný Bůh Otec je Ježíš Kristus. Další říkají, že Bůh Otec se jmenuje Hospodin, další nahrazují Boží jméno JHVH jménem Pán, nebo Adonai nebo Elohim atd. Je v tom pěkný zmatek. Takže obyčejní věřící lidé věří v Boha, kterého bohužel neznají pravým jménem, takže jim jejich představitelé mohou nařídit, aby šli zabíjet druhé lidi, kteří jsou označeni jako nepřátelé, ve jménu boha. Ale za kterého Boha bojují, když obě strany tvrdí, že oni bojují ve jménu toho pravého Boha. Takže nebojují ve jménu pravého Boha, ale bojují ve jménu boha tohoto systému věcí Satana, který je v tom vzájemném zabíjení podporuje.
8. Leden 2015 - 19:19
Obrázek uživatele Návštěvník
Současnost (anonym)
Nyní dochází k...To už jsme tu probírali, je tam chyba - nenastane velké soužení, ale souložení.
8. Leden 2015 - 20:00
Obrázek uživatele Návštěvník
Borec (anonym)
Hospodin pravil - Jsem který...Jo, to tady pořád někoho fascinuje, že bůh pravil "jsem, který jsem". To by ale moh říct jaksi každej.
8. Leden 2015 - 20:03
Obrázek uživatele Návštěvník
?? (anonym)
Tady je diskuze jménem Existuje Bůh? Nějaký blbý jehovčí kecy tu nikoho nezajmaj, tak zalez.
9. Leden 2015 - 11:24
Obrázek uživatele Návštěvník
Ženské, nepleťt (anonym)
Když by se svářili někteří spolu jeden s druhým, a přistoupila by žena jednoho, aby vysvobodila muže svého z ruky bijící jej, i vztáhla by ruku svou a uchopila by ho za ohambí: Tedy utneš ruku její, neslituje se oko tvé.
9. Leden 2015 - 11:36
Obrázek uživatele Steve
Steve
Boží jméno: Já tam žádného Jehovu nevidím, v žádném z překladů ... krom tý Jehovistický překroucený. Já myslím že to něco značí a není třeba to dál komentovat.
9. Leden 2015 - 14:15

Stránky

Přidat komentář