32186 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Dorka (anonym)
Ano, Bůh existuje pro ty, co v něj věří, ta víra jim pomáhá žít. Jako Ježíšek, kdo v něj věří, tak existuje.
18. Prosinec 2014 - 9:33
Obrázek uživatele Návštěvník
Honzík (anonym)
Také jsem věřící. Věřím že Ježíšek existuje, už 47let těším co mi zase letos přinese pod stromeček.
18. Prosinec 2014 - 11:49
Obrázek uživatele Návštěvník
čtenář (anonym)
Bibli nejsou historická...proč si to myslíš?!
18. Prosinec 2014 - 18:02
Obrázek uživatele Návštěvník
čtenář (anonym)
Ano, Bůh existuje pro ty, co...Ano, Bůh existuje pro ty co v něj věří, ale zároveň i pro ty ostatní, jen ti ostatní o tom prozatím neví :-). No a že víra pomáhá žít, je nad slunce jasné, protože vírou postupně dochází k poznání, které lidské duši odhaluje význam a smysl dobra. To dobro spočívá v lásce a bez ní člověk nesmírně trpí. Už jsi viděla nemilované děti, jak jsou nesmírně zkroušené a nešťastné, jak tímto nedostatkem nesmírně trpí. Viděla jsi člověka jenž ztratil víru v dobro? Jistě vidíš v televizi pozůstalé jak oplakávají ty jejíž životy vyhasly nehodou, terorismem, přírodní katastrofou nebo válkou? Vidělas jejich zoufalství? Vidělas člověka trpícího bezprávím, podvedeného, okradeného a zmrzačeného? Vidělas lidi v bezdomoví, gamblery, feťáky, drogově závislé a další lidi přicházející o sociální jistoty bez dostatečné podpory od přátel a společnosti? A takto bychom mohli pokračovat dál a dál. Je to ukázka toho jak dopadají lidé, kteří jsou v moci těch, kterým jim na nich skutečně nezáleží. Proto je to právě poznání, které ti odhalí skrytou příčinu tohoto stavu a ukáže jak je možné nadále žít, abychom třeba i my nebyli takovou příčinou utrpení pro druhé.
18. Prosinec 2014 - 18:35
Obrázek uživatele Návštěvník
čtenář (anonym)
Také jsem věřící....no Honzíku, to máš pěkně našlápnuto :-), nech se překvapit.
18. Prosinec 2014 - 18:39
Obrázek uživatele Návštěvník
Touha (anonym)
Ano, Bůh existuje pro ty co...Pokud Boha nebo boha spojuješ s dobrem a láskou, tak s tím jistě nikdo nemá problém. Myslím a doufám, že člověk je tak "nastaven":)
18. Prosinec 2014 - 19:13
Obrázek uživatele Návštěvník
Nevědomost (anonym)
Jak někdo může hodnotit Bibli, když ji v životě vůbec nečetl a ani nestudoval? Je vidět, že nevěldomost vládne nejvíc v dnešní době. Naši předkové před rokem 1620 četli Bibli a také ji rozuměli. Byli jsme nejvzdělanější národ v Evropě. Bohužel po Bílé Hoře nás Katolická církev společně s německou,italskou a i českou katolickou šlechtou společně s Habsburky vrhla o několik století zpět. Sedláci nesměli číst Bibli v češtině a ani ji vykládat. Jeden legát co byl v Čechách si stěžoval papeži, že obyčejný český sedlák zná Bibli líp než katolický Biskup. Kdo byl jiného vyznání, než katolického, tak byl násilím nucen stát se katolíkem a když přesto nechtěl, tak mu byl zabaven majetek, byl zavřen a mučen a někdy i popraven. Jedna pětina národa byla vyhnána a nebo musela utéct před pronásledováním. 300 šlechtických rodů přišlo o majetky. Tyto majetky si hlavně rozdělili mezi sebou katolická církev, německá a italská šlechta. Některé tyto majetky vlastní i rod Schwarzenbergů. Dá se říci, že to byla genocida českého národa. Historici píší, že nikdy nebylo tak krutě zacházeno z žádným národem v Evropě, jako z Čechy. Píše o tom Jan Amos Komenský v knize "HISTORIE O TĚŽKÝCH PROTIVENSTVÍCH CÍRKVE ČESKÉ". Lze si tuto knihu přečíst i na internetu. Proto i v dnešní době je potlačováno studium Bible, tím že na výklad Bible musí mít vysokou školu. Dále je to zpochybněno některými vědci, že je zbytečné to samostatně studovat, protože to není pravda. Kdyby opravdu všichni lidé začali studovat Bibli a začali ji uplatňovat v praxi, tak by bylo po válkách a různých zločinech. Jenže ti co vládnou by byli najednou zbyteční. Proto je třeba udržovat lidi v nevědomosti o tom co obsahuje Bible, aby ti obyčejní lidé bezhlavě poslouchali ty co jim vládnou a kdykoli šli a vzájemně se zabíjeli mezi sebou s požehnáním představitelů církví. Znalost Bible je nebezpečná pro většinu mocných tohoto světa a i většinu představitelů tzv. křesťanských církví, ať se hlásí k jakémukoli náboženství.
18. Prosinec 2014 - 19:20
Obrázek uživatele Návštěvník
Error (anonym)
Ano, Bůh existuje pro ty co..."Blablabla... nemilované děti... dobro... blablabla... neštěstí... blablabla... A PROTO EXISTUJE BŮH" Stále dokola se tu přesvědčuju, že pámbíčkáři maj v průměru tak o 1O bodů nižší IQ. A spíš o víc. Bůh není žádná láska. Někdy k ní má i hodně daleko. Láska ke své existenci žádného boha nepotřebuje, ani víru v něj. To už by bylo chytřejší dokazovat existenci Červené Karkulky: "Karkulka je červená, červené věci reálně existují, proto existuje i Karkulka a celá ta pohádka je pravdivá."
18. Prosinec 2014 - 19:22
Obrázek uživatele Návštěvník
oto (anonym)
Myslíte, že existuje Bůh?...Vztah církevních věrouk k absolutní Pravdě Kdo se chce dobrat k Pravdě, musí mít v první řadě odvahu. Odvahu nezaujatě zkoumat učení vlastního vyznání a také odvahu konfrontovat ho i s naukami jiných náboženství. Takové hluboké zkoumání je založeno na tom, že pokud to, co vlastním je opravdu absolutní Pravdou, není se vůbec třeba bát žádné konfrontace. Naopak, podobnou konfrontací se může moje přesvědčení pouze utvrdit a moje víra pouze posílit. Pokud ale nestranná konfrontace s jinými názory otřese tím, co jsem považoval za absolutní Pravdu, třeba si pak odvážně přiznat, že moje domněnka byla nesprávná a že skutečnou Pravdu je nutné teprve najít. Zkusme se nyní z tohoto úhlu pohledu podívat na křesťanské církve. Ve svých začátcích stálo křesťanství v Pravdě a bylo skutečně světlem a požehnáním pro celou zem. Žel časem začalo být světlé jádro křesťanského učení stále více obalované různými lidskými názory a vylepšeními, až nakonec během staletí, to lidské téměř úplně potlačilo ono původně zdravé a správné. Něco podobného se už jednou v dějinách stalo. Stalo se to s Mojžíšovým Zákonem, představujícím Boží Vůli, podle níž měl povolaný židovský národ žít. Když totiž o několik staletí přišel na Zem Syn Boží, to původní zdravé a správně bylo již natolik překryté lidským, že tehdejší nejvyšší církevní představitelé už nebyli schopni poznat v Kristově nauce onu původní Pravdu, kterou jim kdysi dávno přinesl Mojžíš. No a žel, přesně totéž udělali lidé i s učením Ježíše Krista. Člověk by proto měl být na velkém pozoru a měl by se snažit důsledně rozlišovat mezi původním Kristovým učením a různými církevními pravidly, dogmaty a nařízeními, které jsou pouze naukami lidskými. Takové důsledně rozlišování je velmi potřebné obzvláště proto, že to církevní paradoxně nejednou přímo popírá onu původní, čistou Pravdu, přinesenou Mojžíšem a později i Ježíšem. Žel, nauky církví a skutečná Pravda jsou tedy mnohdy dvě naprosto rozdílné věci. Abychom si to dokázali, uveďme si konkrétní příklad: Druhé přikázání říká: Nevezmeš jméno svého Pána nadarmo! To znamená, že pokud budeme někdy vyslovovat toto jméno, mělo by to být vždy s tou největší úctou a vroucností, s tím největším citovým zanícením, jakého jsme schopni. Takové vroucně citové vzplanutí, byť třeba jen krátké, může pak v síle vroucího citu vystoupit až k Božímu trůnu. Jako protipól si však vezměme modlitbu růžence, ve kterém se Otec i Syn vzpomíná několik desítek krát za sebou v domnění, že čím více, tím lépe. Takový způsob modlitby je však sám o sobě nesprávný, protože při podobném, častém opakování jména Nejvyššího není člověku jednoduše možné vložit do každého z nich požadovanou vroucnost. Taková modlitba se pak zvrhává v mechanické, bezmyšlenkovité odříkávání, zbavené jakéhokoli citu. Podobný druh modlitby bez citového zaujetí se tedy přímo příčí druhému přikázání, jakož i slovům Ježíše Krista: "Když se modlíte, neříkejte hodně jako pohané. Myslí si, že budou vyslyšeni pro svou mnohomluvnost. Nenapodobujte je! " Co tedy dodat na závěr? Absolutní Pravda souvisí s křesťanstvím a to s původní, čistou Kristovou naukou. I současné křesťanství má k této Pravdě nejblíže ze všech světových náboženství. Tato Pravda však není totožná se stanovisky a učením žádné z mnoha křesťanských denominací. http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.
18. Prosinec 2014 - 19:34
Obrázek uživatele Návštěvník
Error (anonym)
Jak někdo může hodnotit..."Jak někdo může hodnotit Bibli, když ji v životě vůbec nečetl a ani nestudoval?" Pokud jde o mě, tak já bibli nehodnotím. Jinými slovy, žádnou hodnotu pro mě nemá. To si snad radši přečtu legendy křováků. Jistě budou zajímavější a jsou mi nesrovnatelně sympatičtější, protože je nikdo nikdy nikomu necpal, ani násilím ani úlisnou cestou. "Kdyby opravdu všichni lidé začali studovat Bibli a začali ji uplatňovat v praxi, tak by..." tak bysme se proměnili ve stádo nudných poslušných spořádaných zombií bez špetky invence a postupně bysme vyhynuli. Rozumný a morální člověk se řídí spíš souzněním s ostatníma než dodržováním nějakých primitivních zásad sepsaných před dvěma tisíci lety pod diktátem jakési pouštní oligarchie.
18. Prosinec 2014 - 19:44
Obrázek uživatele Návštěvník
Milý Oto (anonym)
Vztah církevních věrouk k...Táhni už do pekel i se svým fanatickým blogýskem a jeho "absolutní pravdou"
18. Prosinec 2014 - 19:48
Obrázek uživatele Návštěvník
Billy (anonym)
..je leda velký Hovno
18. Prosinec 2014 - 19:51
Obrázek uživatele Návštěvník
?? (anonym)
Malý rádce pro pámbíčkářské bigotní diskutéry. Chcete-li své čtenáře ohromit a nevěřící opozici rozdrtit a zašlapat do prachu cesty, používejte co nejvíce velká písmena na začátku slov. Například : nemyslím pravdu, myslím Pravdu, Absolutní Pravdu, to je velký rozdíl. pravda i Pravda je to to samé ale kdo na to přijde, že? Je to tak prosté
18. Prosinec 2014 - 21:09
Obrázek uživatele Návštěvník
?? (anonym)
Oto se asi domnívá že čím více ho někdo pošle do prdele za nekonečné otravování sáhodlouhými litaniemi o Bibli, tím blíže bude sedět Božímu trůnu za odměnu že hodně si na Zemi vytrpěl. A tak když někdo Otovi řekne nevotravuj, trpící Oto nastaví druhou tvář a splichtí ještě delší a nudnější pamflet. Pámbůch ti to oplať Oto na stotisíckrát.
18. Prosinec 2014 - 23:52
Obrázek uživatele Návštěvník
Bůh sám (anonym)
..je leda velký HovnoExistuje buch:na palicu.
19. Prosinec 2014 - 0:31
Obrázek uživatele Návštěvník
čtenář (anonym)
"Blablabla......Errore, říkáš, že utrpení a dobro jsou blabla, že Bůh je blabla ......... a že ti co jsou empatičtí mají IQ nižší než jejich opak? Je jasné, že o skutečných hodnotách doopravdy nic nevíš, což je důsledkem pokleslého charakteru, který nectí dobré rady desatera ani Boží řád pro život. Raději budeš vyprávět nesmysli o červené Karkulce, která je pro tebe reálnější nežli Bůh i když je to jen smyšlená pohádka. Asi budeš opět popudlivě reagovat chybami druhých, ale co ty. Jsi bez chyby? Tvrdíš o sobě, že jsi svobodný, ale to je jen tvá iluze, protože nikdo kdo reaguje popudlivě a vulgárně s arogancí sobě vlastní není svobodný, neboť je nástrojem nenávisti a nesnášenlivosti, což je projevem zlých sil. Nedokážeš této vnitřní brutalitě čelit, protože si tě podmanila a jen těžko se z ní budeš vymaňovat, pokud ji nepoznáš jako svou vnitřní zhoubu, která svým vlivem si chce podmanit i druhé. Konec konců si to můžeš hned sám na sobě vyzkoušet, zda dovedeš alespoň jeden den být bez této vnitřní brutality a arogance ke všemu dobrému co by ti mohlo prospět. Kdo nevládne svým emocím a vášním, stává se nakonec jejich obětí. Proto se člověku radí, poznej sám sebe, což není až tak takové klišé, tak jak se jeví nevědomému.
20. Prosinec 2014 - 21:10
Obrázek uživatele Návštěvník
Error (anonym)
Errore, říkáš, že...Víš, ke komu pociťuju "vnitřní brutalitu"? K fanatikům, který vidí svět z jediného úhlu, myslí si, že je to jediný správný pohled a potřebují o tom neustále poučovat ostatní. Ty bych fakt svobodně nakopal do prdele. Ty tupče, kde jsi vyčet, že bych mluvil o nějaký empatii? Já si spojuju snížený IQ s pámbíčkářema, ale nikoli s citlivýma lidma. To mi úmyslně vkládáš do držky něco, co jsem neřek, nebo ti opravdu všechno tak brutálně splývá dohromady? Pámbíčkář a empatický člověk zdaleka není totéž. Jsem svobodný kohokoli nenávidět, milovat nebo ignorovat. Ty jsi očividně "svobodný" jen k falešné lásce a falešné moudrosti.
21. Prosinec 2014 - 20:36
Obrázek uživatele Návštěvník
čtenář (anonym)
Víš, ke komu pociťuju...Errore, vždyť jsi to ty sám kdo zde přesvědčuje kdo jak má přemýšlet a když ti někdo napíše pravdu, kterou nejsi ochoten strávit ani se z ní poučit, tak jediné co dovedeš je snažit se druhé tupit urážkami, ale to jen ukazuješ svou vnitřní ubohost. Ty si asi o sobě myslíš, že jsi chytřejší než Bůh, ale to je jen tvá omezená domněnka. Co jsou to ti tví citliví lidé? Posuzuješ druhé a sám sebe posoudit nedovedeš? Jak chceš rozumět druhým když k vlastnímu porozumění nedochází. Marně se vztekáš, myslíš si, že se to může ve skutečnosti někoho dotknout, jen ukazuješ svou vnitřní ošklivost, což asi dost těžko chápeš.
21. Prosinec 2014 - 21:57
Obrázek uživatele Návštěvník
Error (anonym)
Errore, vždyť jsi to ty...Pochopil jsi vůbec, proč tě tu "tupím", nebo je ti úplně jedno, z jakýho důvodu jsi za blbce? Takže znovu: za blbce jsi proto, že volně zaměňuješ zcela odlišné pojmy a pak lidem vkládáš do úst něco, co nikdy neřekli. Za blbce jsi proto, že nepřemýšlíš, jen opakuješ svoje naučený "pravdy", nedokážeš ani v náznaku reagovat na argumenty druhých. Jediný, co tě zajímá, je, že jsou "agresivní". Když na své jediné správné cestě bezohledně rozkopneš mraveniště, taky se budeš divit, proč jsou mravenci agresivní? Taky je budeš považovat za "vnitřně ošklivé" a "neschopné posoudit samy sebe"? Hochu, tobě už ani nebudu radit, aby ses kolem sebe rozhlíd. Ty jsi naprosto odepsaný případ fanatického idiota.
21. Prosinec 2014 - 23:27
Obrázek uživatele Návštěvník
čtenář (anonym)
Pochopil jsi vůbec, proč...Errore, píšeme si o rozumných věcech a reálných faktech, to že jsi pořád v opozici je jen tvůj problém. Mě nemusíš radit, tu radu potřebuješ právě ty, podívej se jak jsi ze všeho vykolejený. Běž se z toho vyspat, ale tebe to bude žrát asi dál. Vyprávíš o realitě Karkulky a skutečné věci považuješ za fantas-magorii, fakt je naše vnímání reality rozdílné. Jsem zvědavej s čím zase zoufale vyrukuješ. Asi si vybereš opět nějaký druh nadávek, cítíš alespoň uspokojení ve své nenávisti :-)
21. Prosinec 2014 - 23:47
Obrázek uživatele Návštěvník
Touha (anonym)
Errore, píšeme si o...pro čtenáře a Errora: Pánové, nevztekejte se a trochu se snažte jeden druhého pochopit. Čtenáři, pro Errora je jeho způsob drsné komunikace jen nástroj k tomu, aby ti sdělil svou pravdu, stejně jako pro tebe je nástrojem tvoje(promiň)jistá blahosklonnost a mentorování, kterými sděluješ svou pravdu ty. A těmi pravdami je rozdílný pohled na to, co je svoboda a cosi jako světový názor. Error je bojovník proti přetvářce a zlu. Ty, čtenáři, se snažíš svět napravit a předělat. Mám už hodně nažito, prožito a "nastudováno" Rozumím Vám oběma. Ale hodnotit, zda je jeden horší nebo lepší nějak charakterově, tak to sorry nejde. Mimochodem ta slavná empatie, kterou jste tady začali probírat je pouze chladné vcítění se do druhého, pochopení toho, co druhý říká, aniž by se nás to nějak aktivně dotklo. Něco jiného je aktivní soucit, pomoc a solidarita, kdy kvůli tomu druhému neseme kůži na trh. Tolik ode mě poránu:):)
22. Prosinec 2014 - 7:00
Obrázek uživatele Návštěvník
Dan (anonym)
pro čtenáře a Errora:...Touho,velmi se mi líbí tvé příspěvky,jsou dost rozumné a bezkonfliktní.Je tady celkem málo lidí,kteří svedou to samé jako ty.
22. Prosinec 2014 - 17:07
Obrázek uživatele Návštěvník
Touho (anonym)
pro čtenáře a Errora:...výstižné
22. Prosinec 2014 - 17:23
Obrázek uživatele Návštěvník
Dan (anonym)
Jinak bych chtěl poukázat na nepravdivost "rozumového" pojetí ateismu a materialismu.Ve skutečnosti ateismus,ve své ryzí formě,představuje rozkladný prvek ve společnosti.Onen "rozumový" člověk,ateista,předpokládá že když odvrhl ze svého smýšlení čokoliv,co má byt' jen trochu duchovní rozměr,tak že na všechno vyzrál.Popřípadě své smýšlení ještě podpoří předpojatými argumenty,které předkládá na důkaz svým stejně smýšlejícím kolegům,a vzájemně se v tom utvrzují.Tam kde panuje ateismus,panuje sobectví a hrabání si na vlastním písečku.Tam kde lidé spolu nespolupracují,ale každý si chce jen pro sebe uchvátit co nejvíc,bez ohledu na ostatní,tak společnost zákonitě upadá.A to je právě případ té ateisticky laděné společnosti.Konec konců,všechny ideologie založené na tomto,např.velká francouzská revoluce,nacismus,komunismus,vycházely od morálně pokřivených lidí-ideologů,snažících se vydávat zvěrstva a bezpráví jejch režimů,za rozumové řešení situace.Chtěli nastolit "mír",ale zatím nastolili jen krvprolití a teror.Mysleli že skoncují s náboženským tmářstvím,ale sami byli ještě horší než tehdejší vykutálení náboženští hodnostáři.A nakonec skončili tam,kde nutně skončit museli.Celé to snažení vedlo do slepé uličky,ale taky se to neobešlo bez těžkých následků.
22. Prosinec 2014 - 17:31
Obrázek uživatele Návštěvník
V adventní čas (anonym)
https://www.youtube.com/watch?v=f06qdhO_sEY Rorate caeli desuper et nubes pluant justum. Ne irascaris, Domine, ne ultra memineris iniquitatis; Ecce civitas Sancti facta est deserta Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est, Domus sanctificationis tuae et gloriae tuae, Ubi laudaverunt te patres nostri. Peccavimus, et facti sumus tamquam immundus nos Et cecidimus, quasi folium universi Et iniquitates nostrae quasi ventus abstulerunt nos Abscondisti faciem tuam a nobis Et allisisti nos in manu iniquitatis nostrae. Vide Domine afflictionem populi tui Et mitte quem missurus es Emitte Agnum dominatorem terrae De petra deserti ad montem filiae Sion Ut auferat ipse jugum captivitatis nostrae. Consolamini, consolamini, popule meus Cito veniet salus tua: Quare moerore consumeris Quia innovavit te dolor? Salvabo te, noli timere Ego enim sum Dominus Deus tuus, Sanctus Israel, redemptor tuus.?
22. Prosinec 2014 - 20:16
Obrázek uživatele Návštěvník
Touha (anonym)
Díky, Dane, za pochvalu Ono s tím ateismem to, dle mého názoru, nebude tak horké. Lidí jako úplných ateistů,takových, kteří vůbec nepochybují a jsou si jisti, že nic duchovního neexistuje, moc není. O to víc jsou ale ve společnosti slyšet. Tady na té diskuzi se už dlouho nediskutuje o tom, zda existuje bůh, prostě cosi, co nejsme schopni poznat a je to nějaké nebo nijaké, pro nás ale naprosto nepoznatelné. Asi se všichni shodneme, že to cosi, pokud to vůbec je, nemá lidské vlastnosti. Jediné, v co můžeme a chceme věřit je, že náš život má nějaký smysl a že možná ten smysl je právě někde mimo nás, někde výš nebo v nás nebo kdoví.. Protože pokud náš život nemá smysl a jsme tady jen omylem a jen proto, abychom rozmnožováním udrželi život, tak to bychom mohli přejít všichni na diskuzi Sebevražda a hodit si mašli. Vlastně jediný, kdo sem píše a můžeme ho považovat za člověka, který chemií vysvětlí vše a duchovno naprosto popírá je D (jehož ovšem vzhledem k jeho všeobecnému přehledu a hloubce argumentů nesmírně obdivuji). I D se ale v jistých diskuzí postavil na stranu "dobra", zastal se v diskuzi slabšiho, prudiče usměrnil. Ateista by přece měl hledět jen na svůj prospěch...nebo ne? Ve všech těch společnostech a -ismech, které jsi jmenoval, byli lidé stejní, jen povrchově jim byla dána jiná nálepka a oni se prostě povrchně přizpůsobovali. To že, tady na této diskuzi někdo vypadá nebo projevuje se jako ateista neznamená, že v sobě nemá žádné duchovno. Už dlouho se zde bavíme a hádáme jen o křesťanství, ale existuje spousta jiných filozofií...takže zdejší ateisté možná ateisté ani nejsou. Přece už jen to, že miluješ, znamená, že něco duchovního sdílíš. A to lidem žádní komančové ani revolucionáři nevezmou. Nějak si to přeber, mám dnes trochu fofr, nemůžeme narvat stromek do stojánku:):)
22. Prosinec 2014 - 20:55
Obrázek uživatele Návštěvník
Error (anonym)
Co se týče "čtenáře", nepotřebuju se dál vyjadřovat. Ten jednoduchý človíček se diskredituje samotnýma svýma příspěvkama. Ano, Touha působí jako rozumná žena. Nechci ji přehodnotit, ale myslim, že fandí spíš mně než různým Čtenářům nebo Danečkům. A dobře dělá. Uvědomuje si tu plochost, s jakou fanatický pámbíčkář nahlíží na svět. To už není ani plochost, protože ta má aspoň dva rozměry, zatímco pámbíčkář zná jen osu dobro-zlo. A takováto 1D bytost pak přijde k nám lidem reálného 3D prostoru, kteří se snažíme dívat na svět v souvislostech, a začne nás poučovat, "jak se věci mají". Zbývá nám pak buď se tomu tiše smát, nebo ho nahlas upozornit, že je kokot. Takže asi posté upozorňuju všechny náboženské idioty: morálka nebo sobectví nemá s náboženstvím co dělat. Sobec může být jak ateista, tak i nejzblblejší pámbíčkář. Člověk je kupodivu schopen např. nelhat a nekrást, i když nad sebou nemá zlověstného tatíčka, který by ho vytrestal. Jestli vám to nejde na mozek, je to váš problém a leccos to o vás naznačuje.
23. Prosinec 2014 - 1:15
Obrázek uživatele Návštěvník
Pravý Error (anonym)
Tady někdo koukám nemoh v noci spát, tak si povídal sám se sebou - co, gamplíku? Ani to vyhonění nepomohlo, nebo to prostě nešlo?
23. Prosinec 2014 - 11:39
Obrázek uživatele Návštěvník
Dan (anonym)
Co se týče...Já moc dobře vím co jsi svým příspěvkem chtěl říct,ale neodhadl jsi to úplně správně.Fakt je ten,že je skutečně nebetyčný rozdíl mezi "fanatickým pámbíčkářem",mezi které já mimochodem vůbec nepatřím,a mezi člověkem hledajícím nějaký duchovní rozměr a nebo pravdu.Ten člověk,který ve svém životě usiluje o to najít pravdu a spravedlnost,nikdy nemůže být oním bigotním zaostalým náboženským fanatikem.Naopak,tento fanatik se pouze zašt'it'uje něčím,co se na oko jeví jako hluboká víra v duchovno.Tento člověk je pokrytec v hezkém obalu,ale uvnitř je sama zloba a špína.Ale na druhé straně,pokud je někdo ze srdce přesvědčený(což ani být doopravdy nemůže)o hledání pravdy,která má vyústění v ateismu,tak tam zaručeně cesta nevede.
23. Prosinec 2014 - 14:02
Obrázek uživatele Návštěvník
Dan (anonym)
Co se týče...Píšeš:"Sobec může být jak ateista,tak i nejblblejší pámbíčkář".Tak to máš docela pravdu.Jen by to chtělo upřesnit,že vždy záleží na konkrétních lidech,a taky na jejich povahových kvalitách.Jistěže i pokrytecký "pámbíčkář" může být špatný člověk,ale pak to není o jeho víře,kteroužto samozřejmě žádnou ani nemá,ale o jeho charakteru.A problém je dále ten,že ten sobecký ateista se od něj vůbec v ničem neliší,protože jsou to lidé bez duchovních hodnot oba dva.Taky je třeba připomenout,že člověk který si o sobě říká,"já žádnou víru v nic nepotřebuje,ale jinak jsem dobrý člověk",tak ten klame sám sebe.Protože bez pocitu,že cokoliv člověk na světě vykoná,aniž by si za to byl jednou před něčím Vyšším odpovědný,se těžko nějaké morální hodnoty mohou udržovat.
23. Prosinec 2014 - 14:14

Stránky

Přidat komentář