34295 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Děkuji ti Nadpřirozeno, jsem rád, že si rozumíme. Až Naguala nakopou do řiti, budu na stopro vědět, že existuješ, a zapálím ti vonnou tyčinku.
19. Září 2022 - 18:56
Obrázek uživatele nona
nona
:)))
19. Září 2022 - 19:07
Obrázek uživatele Návštěvník
Upichovák (anonym)
Co se to tady sakra děje? Kdyby to Bůh viděl..
19. Září 2022 - 19:46
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
My tady jsme už v nadpřirozenu.
19. Září 2022 - 20:12
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na My tady jsme už v
Jsi v prdeli a ne v nadpřirozenu.
19. Září 2022 - 20:27
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
My s Naguáčem věříme v nadpřirozeno. Já už skoro na stopro. Nemůžeme za to, že máš v hajzlu receptory a to nadpřirozeno nevnímáš. Ale ono je všude kolem nás. (Říkám to dobře, Nagu?)
19. Září 2022 - 22:00
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Naguáč se na mě vykašlal, v důsledku čehož jsem slabý ve víře. Co když je to vnímání nadpřirozena kvůli nádoru v hlavě? To od něho není pěkné, mohli jsme si pěkně přizvukovat ohledně naší víry. Takto znovu upadám do bezvěrectví.
23. Září 2022 - 22:24
Obrázek uživatele M i r e k
M i r e k
Odpověď na "Věda nám nedává návod k
Návod ne, ale dobrý světový názor pomáhá lépe se orientovat ve světě a v životě, lépe rozlišovat dobré a nedobré, užitečné a neužitečné, a lépe rozvíjet svoje dobré vlastnosti na úkor těch méně dobrých, což pak umožňuje vyhnout se některým problémům... Ať žijí všichni včetně LGBT+ komunity :)
28. Září 2022 - 20:12
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
V podstatě to jsou znalosti, které nám pomáhají orientovat se a líp žít. A pak ta práce s nimi, tj. co z nich vyvodíš, tj. světový názor.
28. Září 2022 - 22:59
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Je neuvěřitelné, jak jsou křesťané sebestřední. Např. tvrdí, že jen kdo uctívá Ježíše dojde spásy. Proč by měl jehova rozlišovat, kdo koho uctívá? Říká se, že stvořil všechny lidi, a tak podle mě je nejlogičtější předpokládat, že pokud žiješ v souladu s lidmi, nečiníš nic zlého, jsi pro Jehovu ten hodný, ať už z toho Jehova vyvozuje cokoliv. Naopak hajzl křesťan, který se pořád modlí, ale vyvolává nesváry a zabíjí lidi, ten se Jehovovi libit nebude, to opravdu ne.
28. Září 2022 - 23:03
Obrázek uživatele Návštěvník
Avohej (anonym)
Chtěl bych žíd v souladu s lidmi, ale něco mě nutí vyvolávat nesváry. A taky sváry. Prosím pomozte
29. Září 2022 - 13:19
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Chtěl bych žíd v souladu s
Ty už Jehovo jiný nebudeš.
29. Září 2022 - 23:56
Obrázek uživatele Rakato
Rakato
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho Jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
30. Září 2022 - 14:53
Obrázek uživatele Návštěvník
Egon (anonym)
Rád bych sestoupil do pekel... ale nechce se mi!
1. Říjen 2022 - 19:07
Obrázek uživatele M i r e k
M i r e k
Odpověď na Je neuvěřitelné, jak jsou
Pokusím se zformulovat, co mi k tomu řekla moje patronka. Samozřejmě vyšší Spravedlnost nerozlišuje, kdo koho uctívá. Navíc nejde o to uctívat Ježíše, ale poučit se z jeho poselství. Židé ve Starém zákoně mají předpověď, že přijde jejich spasitel a podle čeho ho poznají. Učí se to v chrámech, očekávali jeho příchod. Mnozí neuvěřili, že tím spasitelem je Ježíš, který přišel napravit nesprávný výklad Zákona a proroků. Jde o to, že židé, kteří lpí na tom nesprávném výkladu, těžko dojdou spásy. To, co bylo určeno židům, křesťané nepřesně zobecnili na všechny lidi. Některé části Ježíšova učení mají univerzální platnost, ale některé jsou určené jen židům.
1. Říjen 2022 - 22:51
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Pokusím se zformulovat, co mi
Víš, ty něco falešného napíšeš, a pak na tom stavíš další text. ------------------ Jak to, že nejde o to uctívat Ježíše, když ten nebožák visí na kříži v každém kostele a lidi se k němu modlí? Vždyť je součástí trojice, tzn. že byl boží avatar na Zemi. --------------Další tvoje faleš je, že Ježíš podle některých Židů nepřišel napravit nesprávný výklad starého zákona. Ježíš jasně řekl, že starý zákon platí. Židé žádný nesprávný výklad tanachu neznají. Nezpochybňují jej.----------------- Další faleš: Židé, kteří lpí na nesprávném výkladu, těžko dojdou spásy. Židům přece o žádnou spásu nejde. Také před čím by měli být spaseni, když si nevymysleli smrtelný hřích, že? To je křesťanská historka. (Židé se po smrti prostě jen připojí ke svým předkům.) ---------------- Nepiš, co nemůžeš obhájit.
1. Říjen 2022 - 23:55
Obrázek uživatele M i r e k
M i r e k
Odpověď na Víš, ty něco falešného
Ježíš podle Bible nikdy neřekl, aby se k němu lidé modlili. Naopak řekl svým krajanům, aby se modlili k nebeskému otci. A podobně je to se sochami a ostatními věcmi. Lidé si rádi k duchovní cestě přidávají svoje vlastní nápady. Ale je v pořádku, že mi hned všechno nevěříš. Tak to učil Buddha: Nevěřte ničemu jen proto, že to řekl ten a ten, třeba buddha. O všem přemýšlejte, zkoušejte to aplikovat, a co se vám osvědčí, toho se držte. Co se vám neosvědčí, to zahoďte. Nejdříve tedy test rozumu, co projde, tak pak test praxe.
2. Říjen 2022 - 9:44
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Ježíš podle Bible nikdy
No dobrá, Ježíš možná doslova neřekl. aby se k němu modlili. Ale přál si vlastní uctívání a proto vymyslel rituální kanibalismus, aby toho dosáhl. Protože co jiného je pojídání Ježíšova masa a popíjení jeho krve, než touha po uctívání vlastní osoby. Jak hanebné! . Navíc je to zvrácenost, a kdybys něco takového chtěl ty, tak tě zavřou do blázince. ------------ Ale potom jeho uctívači vymysleli modlení k Ježíši - tím, že stvořili toho kočkopsa - trojici. Jinak řečeno - tihle lidé z Ježíšova učení vykonstruovali, že se k němu mají křesťané modlit. Nechci teď posuzovat, nakolik jim to Ježíš naznačil ve své věrouce. --------------- Takže zase se opakuješ - tvrdíš nepravdu a od ní odvíjíš další svůj text.
2. Říjen 2022 - 20:09
Obrázek uživatele M i r e k
M i r e k
Bible a podobné knihy jsou samá přirovnání, podobenství, nadsázky. Není správné je brát doslova, protože pak by bylo obtížné pochopit jejich smysl. Také vytrhávat jednotlivosti je nešikovné, protože smysl je v celku. Hledat v těchto knihách poučení může být užitečné. Hledat v nich chyby je ztráta času. Když tam najdeš něco moudrého, může Tě to obohatit. Z chyby není žádný užitek, protože to není vědecká literatura ale spíše umělecká. Nic na tomhle světě není bez chyby.
3. Říjen 2022 - 18:56
Obrázek uživatele nona
nona
Ahoj všichni, kdo si mě pamatujete, někdo si zřejmě ve snaze mi škodit, zaregistroval můj nick. Takže kdyby se tady něco extremního objevilo, nejsem autorem.
3. Říjen 2022 - 20:32
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Bible a podobné knihy jsou
Obecně s tebou souhlasím, bible je hodně poučná, obsahuje hodně dějin Židů a je neocenitelná k poznání, jak uvažovaly staří národové. Nicméně problém je, že ty považuješ za ten jedině správný smysl bible ten, který zastáváš. --------------- No a vědecky vzato jsi úplně mimo, protože vědci nehledají v bibli chyby samoúčelně, ale aby zjistili její pravdivé jádro. A pokud se to nějakému křesťanovi nelíbí, ať si stěžuje u Ježíše, který všechny ty chyby v novém zákoně zavinil tím, že jako gramotný Žid své názory nesepsal - udělali to jeho následovníci až po šedesáti a více letech. (Analogicky - je to, jako by někdo dnes sepisoval po paměti, co řekl v šedesátých letech minulého století Dubček. Asi by to byly také částečně pohádky.)
3. Říjen 2022 - 21:49
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Obecně s tebou souhlasím,
Jakákoliv bible je myšlenkovým konglomerátem a plagiátem biblí, nebo ideí, jiných a osvědčených vlivů na lidské vědomí, neboť účel světí prostředky a cíle.
3. Říjen 2022 - 22:14
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Tady sokol, sokol. Nadpřirozeno, ozvi se! Tady sokol.
8. Říjen 2022 - 13:55
Obrázek uživatele Návštěvník
ShabbaTot-Jahoda (anonym)
Odpověď na Tady sokol, sokol.
PRDEL
9. Říjen 2022 - 1:56
Obrázek uživatele M i r e k
M i r e k
Odpověď na Tady sokol, sokol.
Dělá se to jinak, ale návody existují a potvrzuju, že přinejmenším jeden funguje. Tím nemyslím drogy. Kdo chce, může si to vyzkoušet. Dá to nějakou práci a chce to vytrvalost. Ale stojí to za to.
9. Říjen 2022 - 21:44
Obrázek uživatele Návštěvník
Velvyslanec (anonym)
Jediná bezpečná cesta do duchovního světa je skrze Ježíše Krista ;) ....
9. Říjen 2022 - 23:01
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Dělá se to jinak, ale návody
Víš, ale nepovíš?
9. Říjen 2022 - 23:14
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Jediná bezpečná cesta do
Ježíš je už dva tisíce let mrtvý, zahrabaný na neznámém místě, aby se mohl šířit jeho kult.
9. Říjen 2022 - 23:16
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Postava Ježíše a jeho 12 apoštolů je nejspíše vymyšlená. Buď zcela nebo zčásti. Postava Pavla z Tarsu je jediná, co má nějaký reálný základ.
10. Říjen 2022 - 4:13
Obrázek uživatele M i r e k
M i r e k
Odpověď na Jediná bezpečná cesta do
Další bezpečnou cestu do duchovního světa učí tibetští lamové a říká se jí buddhismus.
10. Říjen 2022 - 4:49

Stránky

Přidat komentář