33153 komentáře / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
☮✌ korkokluk (anonym)
Odpověď na Noha smrdí od hlavy ...
Kdo ví...když se kreslí footface, tak je celé chodidlo vlastně hlavou.
10. Prosinec 2021 - 20:48
Obrázek uživatele Návštěvník
☮✌ korkokluk (anonym)
No ale, vracím se k Bohu. Bůh tvrdí, že planeta Země je jeho podnoží!
10. Prosinec 2021 - 20:55
Obrázek uživatele sardanapal
sardanapal
Takže ti vlastně z úst i od nohou páchne podobně , jak z prdele ... Inu .vado boží ...
10. Prosinec 2021 - 20:56
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Já myslím, že je třeba dořešit, proč se bůh před lidmi skrývá. Nejprve s nimi byl v kontaktu, viděli ho Adam a Eva, Abram, proroci, a najednou finito, nic? Fyzikálně tady žádný problém být nemůže, když nás stvořil k obrazu svému: --------------- "Tehdy Bůh řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby!"" (Genesis 1,26). --------------------------------- V čem je tady problém? To nikdo přesně neví. Mě osobně nějaký avatar Ježíš nestačí, chci vidět boha jaký je, ne do čeho se zakuklí. My lidé přece také nechodíme v přestrojení, to slušní lidé nedělají. To si nás bůh neváží, že nám podstrčil avatara? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A co na to kutňáci? Jako vždy, zlatoústně řeční, v tomto případě úplně z cesty: ------------------------ „On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen.“ (1.Tim 6,16).------------------------ Šavle, Šavle, ty sis zase pustil hubu na špacír. Co to tady kecáš? Pár lidem se bůh přece ukázal: -------------------------------- a) 6Potom řekl: „Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.“ Mojžíš si ihned zakryl tvář, neboť se bál pohlédnout na Boha. (Exodus 3,6) ---------------------------------------------- b) 1Hospodin se pak Abrahamovi ukázal u háje Mamre, když seděl v poledním horku u vchodu do stanu. 2Abraham pozvedl oči a hle, stáli před ním tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze stanového vchodu naproti. Poklonil se až k zemi 3a řekl: „Pane můj, prokaž mi prosím laskavost a zastav se u svého služebníka! (Genesis 18,1-3) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Takže když si to shrneme, křesťané jsou zcela bezradní z toho, že bůh se jim osobně neukázal, tak jak se ukazoval Židům, a mají z toho komplex méněcennosti. Ve vazbě na to lžou, že boha nelze vidět. -------------------------------- Ó, jak hanebné. Křesťané, smiřte se s tím, že vás Jehova neakceptoval. (A není těžké pochopit, proč. Už jen vaše náboženské války a vraždění ve jménu Jehovy muselo Jehovu naštvat. A pak tady máme ty modly v kostelích a jiné věci. Ne, křesťané si vidět boha nezaslouží.)
11. Prosinec 2021 - 23:18
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
“Dobrý katolík se nechá zmrskat, přidusit, opálit, a přece bude dále věřit, že vše je boží vůle.”
12. Prosinec 2021 - 2:59
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Ano , rozlezte se po celém světě a získávejte pitomce celého světa pro naši věc . A to dělají Židé dodnes !
12. Prosinec 2021 - 3:01
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
A moudrý promluvil jsa netoliko byl opatrovníkem svým jenž Ďáblovi lil svou krev do chřtánu,by dobrodiný navenek hlásal to Rakato jest syn Boží s posloudnicí v míze sluji
12. Prosinec 2021 - 3:03
Obrázek uživatele Návštěvník
☮✌ korkokluk (anonym)
Jsem uchvácen z toho, jak dodkonale a úžasně stvořil Bůh tento svět se vším všudy!
12. Prosinec 2021 - 23:32
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Jáhen Teofil říká: "Málokdo ví, že bůh má rád zápalné oběti, a pak pomůže. Když mám zarostlý nehet, spálím kilo bůčku. Na tvrdá játra musím spálit králíka, ale covid - ten už chce macatou krůtu."
13. Prosinec 2021 - 0:42
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Jáhen Teofil říká: "Málokdo
Pogoun tě dohledá, svojšile!
13. Prosinec 2021 - 6:37
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
”Mluvit o dědičném hříchu je šířením poplašné zprávy, a tedy trestné podle § 357 trestního zákoníku.”
14. Prosinec 2021 - 0:16
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
“Meteority jsou boží projektily, kterými se Jehova strefuje do největších hříšníků. Naštěstí pro ně má špatnou mušku.”
14. Prosinec 2021 - 0:20
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
“V nebeských volbách zvítězil Antikrist před Jehovou, kterému se pozemské věci zcela vymkly z rukou, a 1.1 nastupuje jako úřadující hospodin.”
14. Prosinec 2021 - 0:23
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
“Kde je bratr Tomáš? Odešel navždy. Zemřel? Hůře, odpadl k presbyteriánským neznabohům.”
14. Prosinec 2021 - 0:25
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
“Svatý otec není ani otcem, ani svatým. Protože otcové mají děti, a svatí umí zázraky.”
14. Prosinec 2021 - 0:26
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
“Naše ateizační kurzy “Od boha k realitě” v květnu za výhodnou cenu! (agentura “Poznej více”)
14. Prosinec 2021 - 0:39
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Jáhen Teofil říká: "Málokdo
Kdybys četl bibli a literaturu jiných náboženství, věděl bys že většinou se obětiny se nepálí, ale snědí.
14. Prosinec 2021 - 10:40
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato: (anonym)
Před dvěma roky mě osvítil Jehova a řekl: -------------------------------"Největší hřích lidstva? Lidi toho nakecají, prý to je nedržování rituálů, války a genocidy, že lidi nechodí do kostela. --------------------- Ale pravým a hlavním hříchem lidí je, že se nekontrolovatelně rozmnožují a devastují planetu. Neboť jsem ji nestvořil jen pro ně, ale i pro rostliny a jiné živočichy, a také jsem se rád kochal pěknými pejzážemi. Jenže - přijdu do Evropy a co vidím - skoro nikde prales a zubři jen v rezervacích, podívám se do Asie a jen rýžová pole, špatný vzduch a lidské hemžení, v Americe mizí pralesy a řeky jsou špinavé. A Afrika? Černoši sežerou a vykácejí vše, co vidí. ------------------------------- A to vše přesto, že jsem pro regulaci lidstva vymyslel epidemie, války, přírodní katastrofy a asteroidy. Budu muset přitvrdit." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A já na to Jehovovi: "Zlatá slova, šéfe, a v Česku bych to snížil na třetinu obyvatel, pak to tady bude enviromentálně udržitelné." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No a přišel covid. Můžeme si za něj sami.
17. Prosinec 2021 - 17:33
Obrázek uživatele Návštěvník
☮✌ korkokluk (anonym)
Odpověď na Před dvěma roky mě osvítil
Teď už jenom hasit...ale já bych byl pro řízené množení. Za několik desetiletí by se obyvatelstvo znormalizovalo.
17. Prosinec 2021 - 17:38
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Teď už jenom hasit...ale já
Ty jsi gay?
18. Prosinec 2021 - 19:06
Obrázek uživatele Návštěvník
☮✌ korkoklukd (anonym)
Odpověď na Ty jsi gay?
Nejsem. Ale má sexualita tě zřejmě nezajímá, myslím...
18. Prosinec 2021 - 19:26
Obrázek uživatele Návštěvník
☮✌ korkokluk (anonym)
A kdo ví, jestli je člověk, jako druh vůbec přemnožen na této planetě. Spíš si myslím, že je jen nešika a nezvládá manažment této planety...a co když tuto planetu nemanažuje člověk, ale ňákej vetřelec, co ovlivňuje myšlení a chování lidí?
19. Prosinec 2021 - 1:44
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Nejsem. Ale má sexualita tě
Já jsem si říkal, že takový nick si asi dá gay.
19. Prosinec 2021 - 23:48
Obrázek uživatele Návštěvník
☮✌ korkokluk (anonym)
Odpověď na Já jsem si říkal, že takový
To není podstatní. Miluješ mě Raki?
19. Prosinec 2021 - 23:51
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na To není podstatní. Miluješ mě
Možná budeš bisexuál.
19. Prosinec 2021 - 23:58
Obrázek uživatele Návštěvník
☮✌ korkokluk (anonym)
Odpověď na Možná budeš bisexuál.
Rakato, miluješ mě?
20. Prosinec 2021 - 0:01
Obrázek uživatele Návštěvník
☮✌ korkokluk (anonym)
Odpověď na Já jsem si říkal, že takový
Takový nick si dá pacifista.
20. Prosinec 2021 - 0:03
Obrázek uživatele Návštěvník
☮✌ korkokluk (anonym)
Já vím... v dnešní době není v módě pacifismus, ale mně je to šumák.
20. Prosinec 2021 - 0:05
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Rakato, miluješ mě?
Co to je za otázku? Tato otázka naznačuje, že jsi gay, bisexuál.
20. Prosinec 2021 - 12:46
Obrázek uživatele Návštěvník
☮✌ korkokluk (anonym)
Odpověď na Co to je za otázku? Tato
A když miluješ svého syna, taky jsi gay? Láska má mnoho podob.
20. Prosinec 2021 - 16:40

Stránky

Přidat komentář