32257 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Jak mohl nesmrtelný Ježíš,
I nomine patris et filí et spiritus sanktí. Ve jménu boha a syna a ducha svatého, amen. Toto je svatá trojice, notoricky používaná katolickými kněžími.
6. Listopad 2021 - 17:10
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Jak mohl nesmrtelný Ježíš,
Bible: "Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži."
6. Listopad 2021 - 18:26
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Jak mohl nesmrtelný Ježíš,
Bible: "Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi."
6. Listopad 2021 - 18:29
Obrázek uživatele Návštěvník
Erik (anonym)
Odpověď na Bible: "Na počátku bylo Slovo
Správně. Bůh je jenom slovo!!!
6. Listopad 2021 - 18:47
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Jak mohl nesmrtelný Ježíš,
většina náboženství má trojici ... Proč by křesťané nemohli. Ovšem kromě judaismu - tedy židů. Jehova není trojice.
6. Listopad 2021 - 19:00
Obrázek uživatele Návštěvník
Jehovista (anonym)
tak Bůh je jeden a ne nějaká trojice
6. Listopad 2021 - 19:07
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
"Pocesu, označovaného jako fotosyntéza, se účastní VELKÉ MNOŽSTVÍ SLOŽITÝCH molekulárních STROJŮ. ○ ○ ○ Napodobit ho do detailu je se současnou technologií nemožné. ○ ○ ○ Vědci se proto pokoušejí rozběhnout v laboratoři jednodušší verzi komplikované biochemické reakce." https://www.tyden.cz/rubriky/veda/technologie/vedci-uskutecnili-v-laboratori-prvni-krok-umele-fotosyntezy_274471.html
6. Listopad 2021 - 19:08
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
"Procesu, označovaného jako fotosyntéza, se účastní VELKÉ MNOŽSTVÍ SLOŽITÝCH molekulárních STROJŮ. ○ ○ ○ Napodobit ho do detailu je se současnou technologií nemožné. ○ ○ ○ Vědci se proto pokoušejí rozběhnout v laboratoři jednodušší verzi komplikované biochemické reakce." https://www.tyden.cz/rubriky/veda/technologie/vedci-uskutecnili-v-laboratori-prvni-krok-umele-fotosyntezy_274471.html
6. Listopad 2021 - 19:09
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
"Vědci se pokoušejí rozběhnout v laboratoři jednodušší verzi komplikované biochemické reakce." :-D
6. Listopad 2021 - 19:12
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
"Napodobit fotosyntézu je se současnou technologií nemožné." :-D Darwinisti :-D
6. Listopad 2021 - 19:15
Obrázek uživatele Návštěvník
U ďasa, co to meleš? (anonym)
Odpověď na Bible: "Na počátku bylo Slovo
A víš, kde mi sou tydlety kecy? U BOHA!
6. Listopad 2021 - 19:19
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
"Velké množství složitých strojů se účastní procesu označovaného jako fotosyntéza."
6. Listopad 2021 - 19:19
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na A víš, kde mi sou tydlety
Jinými slovy - u prd.le
6. Listopad 2021 - 20:20
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
Odpověď na Jinými slovy - u prd.le
Darwinisti... :-D
6. Listopad 2021 - 20:50
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
Odpověď na Jinými slovy - u prd.le
"Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné všelijaké nečistoty. Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost."
6. Listopad 2021 - 21:38
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
"Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé."
6. Listopad 2021 - 21:41
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
"Spravedlivou mzdu, která na jejich blud slušela, sami na sebe uvodíce."
6. Listopad 2021 - 21:46
Obrázek uživatele Návštěvník
Mirka (anonym)
Pavle k psychologům by jsi měl poslat tady ty vyšinuté, Šárí je největším adeptem. Možná to myslíš dobře, ale evidentně jsi nepochopil vůbec nic. Ala má život nejsrovnanějsí z Vás všech nejvíc. Ta přesně ví co se jí děje a proč a to se Vám snažila i vysvětlit. Kdo tady nesmyslne hloubá nad smyslem života jste vy.Diskuzi si čtu na rozdíl od Vás ZODPOVĚDNĚ. PROTO JSEM SE TAK NAŠTVALA. Ala v prvním přispěvku reagovala na vaše teorie o nemocech. Vysvětlovala Vám velmi rozumně fakticky na příkladech, proč Vaše teorie nefungují, vysvětlila jaký je to nesmysl mluvit o nemoci jako o trestu za hřích a o pocitech, které jako vážně nemocný člověk má z Vašich teorií. Vy jste s ní vůbec nediskutovali, jen jste ji odbývali stupiditami, přesně na to Vás upozornil i bluesgrasshopper a zdrcen Vami se raději rozhodl odejít. Cituji:
7. Listopad 2021 - 5:52
Obrázek uživatele Návštěvník
Ynnos (anonym)
Mirka:Přála bych Vám, aby jste také pořádně onemocněli, aspoň by jste už nemohli ubližovat.Hmmm, já to na rozdíl od Mirky nikomu nepřeji. Toto je hyenismus, Mirko, toto je vědomé. Nevím, jestli Šárí věří tomu co říká, ale snaží se pomoci, i když to třeba nedělá.Na rozdíl od Vás.Alo, mějte se dobře.Mirko, i vy.
7. Listopad 2021 - 5:55
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Správně. Bůh je jenom slovo!!
Bible: "Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi."
7. Listopad 2021 - 5:56
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Něco na tom bude, že Ježíš je skutečný. Je to de facto sluneční bůh. Kdo se chce vyhnout problémům s křesťanstvím, měl by ho vnímat takto primárním způsobem, a ne oklikou přes Ježíše, "víru" a biblický bludy.
7. Listopad 2021 - 5:59
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Bůh existoval ještě před tím,než byl jakýkoliv věřící a bude existovat navěky.
7. Listopad 2021 - 6:00
Obrázek uživatele Návštěvník
Velvyslanec (anonym)
“Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.” (Jan 14:6, CEP)
7. Listopad 2021 - 22:06
Obrázek uživatele Návštěvník
Erik (anonym)
Odpověď na Bible: "Na počátku bylo Slovo
Ano. V tom je meritum věci. Bůh je jen slovo. Nic víc.
7. Listopad 2021 - 23:16
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Dne 28.10. 22:52 (strana 1016 Doktorky) jsme si řekli, jak dobrý byl Ježíš v mesmerizaci, 30.10. 00:20 jak přivolat Satana, 31.10. 00:25 o Ježíšově mentálním koučinku, 31. října ve 19:59 o Ježíšově toxoplazmóze, 1.11. 22:16 o jeho kamarádství se Satanem, dne 2.11. 22:38 jsme si připomněli hanebnou diskriminační církevní politiku, když Ježíš zázraky dělat mohl, ale ostatním je církev zakázala, 3.11. 23:08 asociální a rozporné zásady Ježíšova učení. Dne 4.11. 23:37 jsme si vysvětlili, jak kvůli Ježíšově neprofesionalitě vznikla svatá trojice a dnes budeme řešit, kdo má smlouvu s Jehovou, a kdo je Jehovovi egál. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jak víme, křesťanům se Ježíše na Jehovu naroubovat nepodařilo, vznikla z toho jen jakási iracionální teorie o nejsvětější trojici. V důsledku toho křešťanští heretici, mající v kostelích morbidní sochy a obrazy ukřižovaného člověka, kterému se klaní, porušují základní Jehovovo pravidlo, přes které nejede vlak - uctívat lze jen a jen Jehovu. A dokonce dělají to přesto, že dobře znají historku o tom, jak Židé dočasně uctívali zlaté tele. ------------------------------------- Je proto nepochopitelné, že křesťané sami sebe přesvědčují, že mají smlouvu s Jehovou - přes Ježíše. Ne, nemají. Starý zákon jasně říká, že jen Židé jsou vyvoleným národem. A to je na tuti, i kdyby se křesťané odvolávali na jimi vymyšlený nový zákon. Vždyť křesťané s Jehovou vůbec nepřišli do styku. Jen Židům se ukázal, s nimi hovořil a opakovaně potvrzoval smlouvu, kterou s ním uzavřel Abram (jenž si na znak smlouvy změnil jméno na Abrahám). ----------------------------------------------------------- Trochu lépe než křesťané se orientují v uctívání svědkové Jehovovi, kteří Ježíše neuctívájí a ani nevěří, že je všemohoucím Bohem. Nicméně i oni pomýleně mluví o jakési nové smlouvě. Ale jak jsme si už řekli, všichni kromě Židů to mají marné, to mají marné, to mají marné, a nejsou vyvolení, i kdyby se rozkrájeli. ------------------------------------------------------------------------ Ale už dost těžkých právních témat o smlouvách. Pobavme se na závěr tím, jak se Pavel z Tarsu vykálel do vlastního hnízda a napadl Ježíše, když řekl: "Kdo nechce pracovat, ať nejí!" (2 Tesalonickým 3,10) ----------------------- Zlatá slova! Velmi správné pravidlo neživit darmojeda, který nechce pracovat. ---------- Jenže.... co vlastně dělal Ježíš se svými nohsledy? Tento vyučený truhláš pracoval? Ne! Bezcílně se potuloval po Palestině, pak se dal do výkladu bible, a nechal se přitom živit chudáky, kteří si na živobytí sotva vydělali. Dokonce k zahálce svedl rybáře od Galilejského jezera. ------------------------------------------------------------------------------------- Ano, Pavel z Tarsu byl jinačí formát než Ježíš. Stojí zato citoval celý text z Tesalonickým, věnovaný povalečům: -------------------- "6Přikazujeme vám, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se vyhýbali každému bratru, který žije v zahálce, a ne podle učení, které jste přijali od nás. 7Sami víte, jak je potřeba následovat náš příklad. My jsme u vás nezaháleli 8a nikoho jsme jen tak nevyjídali. Naopak: dnem i nocí jsme se namáhali a dřeli, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. 9Ne že bychom na nic neměli právo, ale chtěli jsme vám dát příklad k následování. 10Když jsme ještě byli u vás, dali jsme vám přece toto pravidlo: Kdo nechce pracovat, ať nejí! 11Teď se ale doslýcháme, že někteří z vás žijí v zahálce; na práci nesáhnou, ale do všeho se pletou. 12Takovým přikazujeme a vyzýváme je v Pánu Ježíši Kristu, aby si vydělávali na živobytí řádnou prací."
8. Listopad 2021 - 0:25
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
To je zase slátanina nesmyslů...... Ani se mi nechce s tebou ztrácet čas. Tak jenom stručně. Ježíšova služba trvala asi tři roky, a mimo jiné byl Ježíš Kristus ten nejlepší lékař. Lékaři jsou podle tebe povaleči? Bible: "A byl tam člověk s odumřelou rukou. Otázali se Ježíše: „Je dovoleno v sobotu uzdravovat?“ Chtěli ho totiž obžalovat. On jim řekl: „Kdyby někdo z vás měl jedinou ovečku, a ona by mu v sobotu spadla do jámy, neuchopil by ji a nevytáhl? A oč je člověk cennější než ovce! Proto je dovoleno v sobotu činit dobře.“ Potom řekl tomu člověku: „Zvedni tu ruku!“ Zvedl ji, a byla zase zdravá jako ta druhá. Mnozí šli za ním a on všechny nemocné uzdravil." ○○○○○○○○○ Nasycení pěti tisíců. Lukášovo evangelium 9,10-17. atd.atd.atd.
9. Listopad 2021 - 20:41
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
Odpověď na Dne 28.10. 22:52 (strana 1016
Ve Starém zákoně jsou stovky proroctví o Ježíši Kristu. Proto ti Židé, kteří odmítli Ježíše Krista, na něj čekají dodnes. (On už ale přišel.) Ty takové základní věci neznáš??? Starý zákon předpovídal příchod Ježíše Krista více než 700 let předem. ○○○ A Ježíš Kristus řekl: "Jděte ke všem národům. Jděte do celého světa a kažte evangelium."
9. Listopad 2021 - 20:42
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Ve Starém zákoně jsou stovky
Ano , rozlezte se po celém světě a získávejte pitomce celého světa pro naši věc . A to dělají Židé dodnes !
9. Listopad 2021 - 20:53
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Ve Starém zákoně Bůh ustanovil systém obětí tak, aby mohla být za hřích nabídnuta oběť smíření, ale tento systém obětí byl pouze dočasný a pouze naznačoval příchod Ježíše Krista, který měl zemřít na kříži jako skutečná náhrada a opravdová oběť smíření za hřích. Spasitel, který byl zaslíben ve Starém zákoně, je plně odhalen v Novém zákoně. Starý i Nový zákon nám mají dát „moudrost ke spasení“ (2. Timoteovi 3:15).
9. Listopad 2021 - 21:05
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Ano , rozlezte se po celém
"Falus (penis, zvláště vztyčený ), byl v starověké římské kultuře všudypřítomný. Falické božstvo Mutunus Tutunus podporovalo manželský sex. Mezi objekty považovanými za životně důležité pro bezpečnost římského státu byl posvátný falus." :-D
9. Listopad 2021 - 21:29

Stránky

Přidat komentář