32257 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Cituji: "Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo Bůh. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi." Bible
4. Listopad 2021 - 11:15
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Cituji: "Většina živého světa funguje na sluneční pohon. Tohoto pocesu, označovaného jako fotosyntéza, se účastní VELKÉ MNOŽSTVÍ SLOŽITÝCH molekulárních STROJŮ. ○ ○ ○ Napodobit ho do detailu je se současnou technologií nemožné. ○ ○ ○ Vědci se proto pokoušejí rozběhnout v laboratoři jednodušší verzi komplikované biochemické reakce." https://www.tyden.cz/rubriky/veda/technologie/vedci-uskutecnili-v-laboratori-prvni-krok-umele-fotosyntezy_274471.html
4. Listopad 2021 - 21:46
Obrázek uživatele Návštěvník
Velvyslanec (anonym)
“4. Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu,5. aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny. 6. Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. 7. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic.” (Gal 4:4-7, CEP) Ježíš je ta cesta, pravda i život, NIKDO nepřichází k Bohu Otci než-li skrze Něj....nejde o žádné náboženství ale skutečný vztah s Bohem skrze víru v syna Ježíše Krista... stačí když řekneš Bohu aby Ti odpustil všechny hříchy a dal se Ti poznat jako živý Bůh, řekni Ježíšovi ať přijde do Tvého života do Tvého srdce, On to udělá !
4. Listopad 2021 - 22:13
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Dne 28.10. 22:52 (strana 1016 Doktorky) jsme si řekli, jak dobrý byl Ježíš v mesmerizaci, 30.10. 00:20 jak přivolat Satana, 31.10. 00:25 o Ježíšově mentálním koučinku, 31. října ve 19:59 o Ježíšově toxoplazmóze, 1.11. 22:16 o jeho kamarádství se Satanem, dne 2.11. 22:38 jsme si připomněli hanebnou diskriminační církevní politiku, když Ježíš zázraky dělat mohl, ale ostatním je církev zakázala, 3.11. 23:08 asociální a rozporné zásady Ježíšova učení. Dnes si řekneme, jak kvůli Ježíšově neprofesionalitě vznikla svatá trojice. ---------------------------------------------------------------------------------- Ovšem na úvod odbočím a se zahanbením uvedu na pravou míru informace o Ježíšově věrouce. Shrnul jsem je tak, že obsahovala pobídku k destrukci celé společnosti a jejího uspořádání. To je sice pravda, nicméně jsem opomněl zmínit i Ježíšovu druhou tvář - patologickou humanitu. Rozdával potřebným chleba (pravda i víno alkoholikům), soucit a pochopení k chudým a bědným. V tom byl Ježíš jednička. (Škoda tedy, že nezůstal u charity a montoval se do politiky a světských věcí.) Za povšimnutí stojí, že v této své sluníčkářské podobě se Ježíš lísal i ke světské moci - viz jeho „Dejte tedy císaři, co je císařovo, ..." (Marek 12,7) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A nyní k tématu. Jak už víme, Ježíš trpěl díky toxoplazmóze schizofrenií a rovněž oslabením pudu sebezáchovy. Měl ale tolik rozumu, že se nevydával přímo za boha, ale jen za jeho syna. Řekl: „Sestoupil jsem z nebe.“ (Jan 6:38). ---------- Nebo: „Otče, nyní mě tedy oslav ... slávou, kterou jsem měl vedle tebe, dříve než byl svět.“ (Jan 17:5) ----------- Nebo: „Otec je větší než já.“ (Jan 14:28) -------------------- Dokonce chytře nikdy přímo neřekl: "Já jsem boží syn." Jenže tím první křesťanům způsobil obrovský problém. Celé své náboženství postavili na uctívání Ježíše, ale Jehova jasně řekl, že uctíván může být jen on, Jehova, nikdo jiný. Dokonce jim to řekl jasně i samotný Ježíš: "Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: 'Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.'" (Mt 4,10) --------------------------------- Takže si tu křesťanskou slepou uličku shrňme: Ježíš řekl, že starý zákon platí, Jehova podle starého zákona, i Ježíš, řekli, že uctívat lze jen Jehovu. Jak by pak někdo mohl uctívat Ježíše? Ježíše prostě uctívat nelze. Tato situace nemá řešení. ------------ Skutečně nemá. Lze jen lhát a vymýšlet si. Nuže poslechněte si, co vymysleli první křesťané: jakousi nejsvětější trojici! Zgulášovali Jehovu, ducha svatého a Ježíše do trojjediné bytosti, a prý to jim dovoluje klanět se jen Ježíši. Že Jehova podle starého zákona Ježíše vůbec neznal, že Ježíš se vždy označoval jen za syna, vše jim bylo egál - oni si vyrobili nového boha - Trojici - a začali se pak klanět nejen Ježíši, ale i všem svatým, heretici zatracení! (Ano, zatracení, protože za tohle mají křesťané své peklo jisté.) --------------------------------------------------------------------------------- No a kdo za to všechno může? Guru Ježíš. Protože zde se ukázalo, že až takovým dobrým guru nebyl, když si neuvědomil, že vyvolá tento zmatek. Ano, sláva mu stoupla do hlavy. Nejprve si oťukával Židy nadhazováním, že je boží syn, a když jejich část nic nenamítala, už se tím netajil a veřejně mluvil o Jehovovi jako o svém otce. Proč nezůstal při zemi a nepresentoval se jen jako kazatel? Co čekal? Vždyť jakmile ho někteří prostí lidé uznali za božího syna, logicky ho začali ctít, obdivovat, ba i uctívat. Místo Jehovy. Ježíši, Ježíši, tys to lidem pěkně zavařil. ------------------------------------------------------------- (Paradoxně tím, že jej křesťané začali uctívat jako syna boha, Ježíš pěkně pohnojil svůj neslavný konec. Co říkají křesťané o jeho smrti? Obětoval se za lidi. No to mi řekněte, jak se může za lidi obětovat nesmrtelný bůh, tj. boží syn? Dobrá, chvíli visel na kříži, celník Longinus ho bodl, musel na kříži pít ocet.... Ale pak, po smrti - nanebevzetí a ráj. Nesmrtelný Ježíš prostě vyfičel zpět do nebe! Tak jakápak oběť?) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dějiny křesťanství doprovází sled rozporů, dělení a rozkolů (schizmat), kvůli nimž se v historii různé skupiny křesťanů navzájem považovaly za odpadlíky od křesťanské víry. Ježíš mohl všem těm zmatkům zabránit, kdyby své učení sepsal. Byl přece gramotný a sečtělý. Ne, ani čárka! Místo něho museli sepisovat jeho špatně pochopenou teologii pologramotní rybáři, a podle toho nový zákon vypadá - nepříliš kvalitní četba s mnoha chybami, protimluvy, nelogičnostmi a duplicitami. ---------------------------------------- Ježíši, Ježíši, kdybys trochu máknul, nemusely by téct ty potoky krve. Dodnes např. pláčeme nad albigenskými. (Bůh si je přebere? Jak jsi krutý, Nazaredský!)
4. Listopad 2021 - 22:37
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Oprava - Nazaretský, trochu jsem popil.
4. Listopad 2021 - 23:05
Obrázek uživatele Návštěvník
Luboš (anonym)
Zajímalo by mně jestli Bůh nějak vznikl nebo jestli existuje pořád od nepaměti a co dělal než stvořil Svět. Jestli se v dalekých hlubinách minulosti jen tak vznášel v prázdnotě nebo jestli něco dělal než se rozhodl že stvoří Svět. Odpoví mně někdo?
4. Listopad 2021 - 23:17
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Vše
4. Listopad 2021 - 23:54
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Zajímalo by mně jestli Bůh
K tomuto tématu se dostaneme, vyčkej.
4. Listopad 2021 - 23:59
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Zajímalo by mně jestli Bůh
Napřed byli lidé a z jejich potřeby v jejich myslích vznikali bohové . A bylo jich tu během existence lidstva spousta a o všech tvrdily jejich stvořitelé , že jsou ti pravý !!!
4. Listopad 2021 - 23:59
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Zajímalo by mně jestli Bůh
Bůh je tak mocný, že umí stvořit jiného boha veškerenstva, dokonce i sám sebe. Říkáme proto, že je (ne všeho schopný, ale) všemocný. (Ale mě je to jedno.)
5. Listopad 2021 - 0:50
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Zajímalo by mně jestli Bůh
V různých náboženstvích jsou různí bohové. A různé definice bohů.
5. Listopad 2021 - 0:56
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
Odpověď na Zajímalo by mně jestli Bůh
Odpověď na otázku, co dělal Bůh před stvořením světa a času. ○○○○○○○ Vědci říkají cituji: "Obecná relativita s sebou přinesla zcela nový a revoluční pohled na podstatu času a prostoru. Každé těleso ve vesmíru přispívá k zakřivení času a prostoru, a tak se stává jejich spolutvůrcem. Tělesa sama vytvářejí prostor a čas. Bez nich by prostor a čas neexistoval. Otázky typu: „Co bylo, když tady nebyl vesmír?“ najednou ztrácí smysl. Nebyl-li vesmír, nebyla zde tělesa, která by vytvářela prostor a čas. Nebyl tedy ani prostor, ani čas." ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ Takže otázky typu: „Co bylo, když tady nebyl vesmír?“ je podle vědců nesmyslná, protože nebyla tělesa, která by vytvářela prostor a čas. ○ Podle vědců je v tom případě tvoje otázka nesmyslná, protože logicky není možné pokládat otázky týkající se času tam, kde čas není.
5. Listopad 2021 - 8:34
Obrázek uživatele Návštěvník
Erik (anonym)
Odpověď na Odpověď na otázku, co dělal
Čas je absolutně relativní i v objektivní realitě. Je jen formální dohodou mezi lidmi. Ve skutečnosti plyne v každém prostředí úplně jinak.
5. Listopad 2021 - 10:02
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
Zajímavosti: "Země zakřivuje čas kolem sebe a v různých vzdálenostech od Země plyne čas různě. Čas ve vašem automobilu, kde máte polohovací systém GPS, jde jinak než na družici, se kterou vaše GPS-ka komunikuje. Kdyby se neprováděla oprava na zakřivení času, během 24 hodin by se udávaná poloha od skutečné lišila o plných deset kilometrů."
5. Listopad 2021 - 10:37
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
Cituji: "Pocesu, označovaného jako fotosyntéza, se účastní VELKÉ MNOŽSTVÍ SLOŽITÝCH molekulárních STROJŮ. ○ ○ ○ Napodobit ho do detailu je se současnou technologií nemožné. ○ ○ ○ Vědci se proto pokoušejí rozběhnout v laboratoři jednodušší verzi komplikované biochemické reakce." https://www.tyden.cz/rubriky/veda/technologie/vedci-uskutecnili-v-laboratori-prvni-krok-umele-fotosyntezy_274471.html
5. Listopad 2021 - 11:04
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Čubky a kokoti zbabělý, za boha nikdo nebojuje? Je mi z vás smutno. Tak aspoň by mohli věřící napsat, co jim bůh dal a co vzal. Cruise na vás. Ten je pevný ve své scientologické víře a vyhodí každou ženskou, která se chce lísat, ale na jeho víru nepřestoupit. V dnešní iracionální době vám dopřeju trochu své racionality: Uvažovali jste, plytcí ateisté, proč v minulosti kde kdo věřil v nějakého boha, a proč i dneska hodně lidí bez důkazů věří? No protože boha potřebují. Někdo jako šéfa, někdo jako všeználka, jiný aby dával jeho bezvýznamnému životu smysl, jiný je líný přemýšlet a učit se, a víra mu vše vysvětlí snadno bez studia. Důvodů je mnoho, všechny jsou hloupé, ale jsou. Lidé už jsou takoví. Hospodine pomiluj ny!
5. Listopad 2021 - 13:49
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Odpověď na otázku, co dělal
Ať jsi, kdo jsi, dobře řečeno: --------- "logicky není možné pokládat otázky týkající se času tam, kde čas není." ---------- Budeme si pamatovat, že Z je inteligentní. (Ale možná jen někdy?)
5. Listopad 2021 - 15:08
Obrázek uživatele Návštěvník
Velvyslanec (anonym)
https://m.youtube.com/watch?v=Gn6k0vxBQ68 Neuvěřitelné nicméně skutečnost ;)...
5. Listopad 2021 - 22:46
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na https://m.youtube.com/watch?v
Zase tady někdo pomlouvá Jehovova zaměstnance, hodného anděla Satana? Co s nimi uděláme, Jehovo? Navrhuji zpopelnit.
5. Listopad 2021 - 23:18
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Příště si řekneme, kdo má smlouvu s Jehovou, a kdo je Jehovovi egál.
5. Listopad 2021 - 23:21
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
Odpověď na Ať jsi, kdo jsi, dobře řečeno
Je vidět, že jsi inteligentní darwinista, který si uvědomuje, že do duchovního světa není možné tahat fyzikální veličiny jako například čas, gravitaci, atd. Bůh nepodléhá času, nežije v něm, neboť jej stvořil. Stvořitel říká: „Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo.“ (Iz 46,10)
5. Listopad 2021 - 23:26
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Rakato praví: Každý má takového boha, jakého si zaslouží.
6. Listopad 2021 - 0:28
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Rakato dále praví: „Bůh zde není pro vás, ale vy pro boha.“
6. Listopad 2021 - 0:32
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Tak pravil Rakato: „Bohu porozumí jen jiný bůh, ne lidský červ.“
6. Listopad 2021 - 0:36
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Slyšte Rakata, lidé dobří: „Když se bůh směje, člověk pláče.“
6. Listopad 2021 - 0:39
Obrázek uživatele Návštěvník
Cynik - realista (anonym)
Odpověď na Slyšte Rakata, lidé dobří:
Otakare, už běž spát.
6. Listopad 2021 - 1:01
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Je vidět, že jsi inteligentní
Stvořil akorát kulové hovno !!!
6. Listopad 2021 - 9:10
Obrázek uživatele Návštěvník
Velvyslanec (anonym)
https://m.youtube.com/watch?v=Gn6k0vxBQ68 Ať si udělá obrázek každý sám, jinak naprosto perfektní svědectví jak Bůh zachránil i ,, satanovu " nevěstu ;) . Satan narozdíl od Boha je pouze stvořením, stejně jako člověk, člověk ale Bohu stál natolik za to, že nechal za nás položit život svého jediného syna...Ježíše Krista.... Cesta k Bohu je tak jednoduchá, stačí činit pokání ze svých hříchů.., prosit Boha o odpuštění a říct Ježíši prosím přijď do mého života ... není to o žádném náboženství, nějaké cirkvi, ale o živém vztahu s Bohem skrze Krista
6. Listopad 2021 - 12:20
Obrázek uživatele sardanapal
sardanapal
Bůh vám hukáže !
6. Listopad 2021 - 14:20
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na https://m.youtube.com/watch?v
Jak mohl nesmrtelný Ježíš, součást tzv. nejsvětější trojice, položit život? Co to je za logicky paskvil? Navíc každý křesťan ví, že Ježíš je nyní živý a zdravý v nebi, tak jako každý bůh. --------- Pokud ale vezmeme křesťany za slovo a akceptujeme, že Ježíš umřel, jak s ním logicky musela umřít celá svatá trojka, tj. Jehova i duch, protože jsou trojjediní.
6. Listopad 2021 - 16:02

Stránky

Přidat komentář