30963 komentáře / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na A teď to nejdůležitější: Ř 3,
Je to prostě od chytráků pro hlupáky !!! Není třeba z toho dělat vědu !!!
31. Říjen 2021 - 23:16
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Písmo celé svědčí o Kristu. A
Ježíš není žádné zlaté tele, aby ses mu klaněl. ------------------------------------------------------ Za trest kvůli tvým traktátům si zde zítra přečteš, co mají Ježíš a Satan společného.
31. Říjen 2021 - 23:43
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Je to prostě od chytráků pro
Nejsi píšící brambora aladin?
31. Říjen 2021 - 23:56
Obrázek uživatele Návštěvník
Dan (anonym)
Odpověď na Bůh je jenom "berlička" pro
To právě přesně ne.Kdyby tomu tak bylo,pak by víra v neexistující bytost byla naprosté bláznovství.Pak by se nebylo o čem bavit.K čemu by bylo vztahování se lidí k fiktivnímu bohu?Když jednou něco evidentně neexistuje,tak proč mnozí lidé v minulosti i době dnešní vyvíjeli a vyvijejí takovou snahu k popření Boží existence?Pokud je Bůh mrtvola,tak proč je třeba mluvit o tom,že neexistuje?To nějak nedává smysl.
1. Listopad 2021 - 5:12
Obrázek uživatele Návštěvník
Dan (anonym)
Odpověď na Bůh je v každém z nás. Ti
Bůh není v každém z nás,to zaprvé.Ti schopní a silní si umí se vším poradit sami potud,dokud si neuvědomí,že nejsou tak schopní a silní,jak si o sobě mysleli.Copak se někdo sám,svými vlastními schopnostmi,někdy spasil?Každý jednou zemře,a k čemu bude samo o sobě to,co zde nashromáždil?
1. Listopad 2021 - 5:26
Obrázek uživatele Návštěvník
Erik (anonym)
Odpověď na Bůh není v každém z nás,to
Každý rodič přežívá ve svých potomcích. Divil by jsi se jak jsou mi mé děti i vnoučata podobní.
1. Listopad 2021 - 9:34
Obrázek uživatele Návštěvník
Dan (anonym)
Odpověď na Každý rodič přežívá ve svých
To je samozřejmě moc hezké Eriku,mít fajn rodinu je k nezaplacení.Držím ti palce.
1. Listopad 2021 - 9:39
Obrázek uživatele Návštěvník
Velvyslanec (anonym)
K Bohu existuje pouze jediná cesta a tou je pokání z hříchů a víra v Krista jakožto Božího syna. Je psáno ,, Neboť tak Bůh miloval svět že dal Syna svého jediného aby žádný kdo v Něj věří nezahynul ale měl život věčný." Jak k tedy k Bohu přijít ? Není to o žádné církvi (ikdyž církev je potřebná k růstu a společenství věřících), ale o víře v Krista, je to nezasloužená milost zdarma pro nás pro lidi - stačí říct např.: Bože pokud jsi skutečný, prosím dej se mi poznat, odpus´t mi každý hřích a přijďe pane Ješíži do mého života". On to udělá !
1. Listopad 2021 - 11:53
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Bůh není v každém z nás,to
Neznám nikoho, kdo byl spasen. Řečicky, že ti bůh dá po smrti díky spasení věčný život, jsou pro malé děti. Sliby se slibují, blázni se radují. Vždyť z jakéhosi ráje se nikdy nikdo nevrátil, aby to potvrdil. ------------- A tzv. spasení křtem? Pokřtění žijí úplně se stejnými problémy a radostmi jako nepokřtění. ------- Takže projev spasení zase nulový. -------- Leť si dál s prestreleným srdcom. ----------------------------------------------- Když se řekne ráj, musí se říct i peklo. Peklo Židé neznají. To vymysleli křesťanští psychopati, aby metodou cukru a biče získali stoupence. Co to muselo být za zrůdy, které vymyslely pro člověka věčná nekonečná muka! Raději běž dál od nich.
1. Listopad 2021 - 12:49
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na K Bohu existuje pouze jediná
Zapomněl jsi napsat, proč bych si měl hledat cestu k bohu. A proč speciálně k tomu tvému. -------- Navíc - věčný život nemůžeš dokázat. Tak proč lidi oblbuješ?
1. Listopad 2021 - 12:52
Obrázek uživatele Návštěvník
Erik (anonym)
Odpověď na Zapomněl jsi napsat, proč
Vždyť v tom je sama podstata jakéhokoli náboženství.
1. Listopad 2021 - 13:36
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Vždyť v tom je sama podstata
Jsi Erik, nebo Návštěvník alias Jednoduchý skřet?
1. Listopad 2021 - 16:48
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Ježíš vůbec hodně mluvil. Nakonec ho to dostalo na kříž jako zločince. Nikdy se nevyplácelo pustit si huba na špacír - viz Hus, Luther skoro neunikl, Bruno uhořel atd.
1. Listopad 2021 - 17:12
Obrázek uživatele sardanapal
sardanapal
Odpověď na Ježíš vůbec hodně mluvil.
No pokud by hodně nemluvil , tak by asi moc lidí nezjančil a nemusel by býti ukřižován ... Tedy , pokud nějaký takový Arajemec , toho jména a tou dobou vůbec existoval ...
1. Listopad 2021 - 17:49
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Ježíš vůbec hodně mluvil.
Kdo čůrá proti větru , musí počítat s tím , že se počůrá !!!
1. Listopad 2021 - 19:37
Obrázek uživatele Návštěvník
Erik (anonym)
Odpověď na Jsi Erik, nebo Návštěvník
Pokud nechápeš, že jsem na rvé straně, tak si trhni nohou. Omezený nadutče.
1. Listopad 2021 - 19:50
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Dne 28.10. jsme si řekli, jak dobrý byl Ježíš v mesmertizaci, 30.10. po půlnoci jak přivolat Satana, 31.10. po půlnoci o Ježíšově mentálním koučinku, včera 31. října ve 19:59 o Ježíšově toxoplazmóze, a dnes si řekneme o jeho kamarádění se Satanem. ---------------------------------------- Ze čtvrtiny lživý a z další čtvrtiny zmanipulovaný nový zákon Satana označuje za anděla, jež byl po vzpouře proti bohu svržen z nebe do pekla, kde teď vládne. Ale je to pravda? Vždyť křesťané nemohli vědět nic nového o bohu a jeho andělích, než co napsali židé do starého zákona (tedy v podstatě do tanachu). -------------------------------------- Ve starém zákoně vystupuje Satan jako věrný Jehovův služebník, viz kniha Job: " 6 Jednoho pak dne, když přišli synové Boží, aby se postavili před Hospodinem, přišel také i Satan mezi ně. 7 Tedy řekl Hospodin Satanovi: Odkud jdeš? I odpověděl Satan Hospodinu, řka: Procházel jsem zemi, a obcházel jsem ji. 8 I řekl Hospodin Satanovi: Spatřil-lis služebníka mého Joba, že není jemu rovného na zemi, a že jest muž sprostný a upřímý, bojící se Boha a varující se zlého. 9 A odpovídaje Satan Hospodinu, řekl: Zdaliž se darmo bojí Boha? 10 Zdaž jsi ty ho neohradil i domu jeho a všeho, což má, se všech stran? Dílu rukou jeho požehnal jsi, a dobytek jeho rozmnožil se na zemi. 11 Ale vztáhni nyní ruku svou, a dotkni se všeho, což má, nebude-liť zlořečiti v oči. 12 Tedy řekl Hospodin Satanovi: Aj, cožkoli má, v moci tvé buď, toliko na něj nevztahuj ruky své. I vyšel Satan od tváři Hospodinovy." ---------------------------------------------------- Jak je zde vidět, Satan a Jehova jsou v pohodě, žádná vzpoura, žádné svržení z nebes. A i Ježíš potvrzuje, že Satan je stále na nebi a pracuje pro Jehovu, když byl zaúkolován, aby Ježíše pokoušel: "Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého. Duch ho vodil pouští čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. Ty dny nic nejedl, a když uplynuly, vyhladověl. Ďábel mu řekl: „Jsi-li syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se z něho stane chléb!“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‘Nejen z chleba žije člověk’.“ " atd. ---------------------------------------------------------------------- Jinak řečeno - podle starého zákona je Satan anděl v nebi, podle křesťanů v pekle. Zjevně jde o křesťanský výmysl a zjevné lhaní. --------------------------- Už přesně nevíme, jak vypadala celá komunikace mezi Ježíšem a Satanem. Ale rozhodně si dobře rozuměli, když Satan Ježíše naučil mesmerizaci. -------------------------------------------------------------- Duchovní spřízněnost se Satanem, kterou Ježíš pociťoval, ho vedla k tomu, že se se Satanem částečně ztotožnil, když řekl: 16„Já Ježíš jsem poslal svého anděla, aby vám v církvích svědčil o těchto věcech. Já jsem ten kořen a rod Davidův, jasná jitřenka.“ (Zjevení Jana 22,16) --------------------------------------Ano, i Ježíš se považoval za Světlonoše, chcete-li latinsky za Lucifera. -------------------------------------------------- Jenže křesťané potřebovali nahánět další lidi do své víry (Připomeňme si, že s tím začal Ježíš, když řekl svým rybářům, že místo ryb mají chytat lidi.), a nedařilo se jim. A tak ve svých spiscích, ze kterých se později stal nový zákon, přitvrdili a přešli na metodu cukru a biče - k ráji psychopaticky přidali peklo a věčná pekelná muka. Ale kdo řekne A, musí říct i B. Chyběl jim vládce pekla, a tak zneužili nešťastného Satana a označili za vládce pekla jeho. -------------------------------------------------- Příště si řekneme o tom, jak je možné, že Ježíši bylo dovoleno dělat zázraky, ale všem ostatním to křestané zatrhli.
1. Listopad 2021 - 22:16
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
Odpověď na Dne 28.10. jsme si řekli, jak
Rakato: "nový zákon Satana označuje za anděla, jež byl po vzpouře proti bohu svržen z nebe do pekla, kde teď vládne." ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ :-D Jak říkám, nejdřív si nastuduj toto téma a pak tady něco piš, protože jinak tady budeš psát jednu blbost za druhou a dělat i nadále ze sebe hlupáka. Opravdu to už musí být trapné i ostatním zdejším darwinistům. Jistě si říkají: "To je vůl ten Rakato, vždyť každý přece ví, že podle Bible Satan peklu nevládne a nebude vládnout. Proč tady ze sebe dělá úplného blbce?"
2. Listopad 2021 - 10:58
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Rakato: "nový zákon Satana
Kdyby bylo křesťanské peklo se Satanem jako šéfem, za své nadávky a za aroganci k jiným názorům by tě denně přišel Satan nakopat do zadku. ------------ Tvoje jediné štěstí je, že pravdu nemáš.
2. Listopad 2021 - 14:34
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Dne 28.10. jsme si řekli, jak dobrý byl Ježíš v mesmerizaci, 30.10. po půlnoci jak přivolat Satana, 31.10. po půlnoci o Ježíšově mentálním koučinku, 31. října ve 19:59 o Ježíšově toxoplazmóze, včera 1.11. o jeho kamarádství se Satanem. Dnes si připomeneme hanebnou církevní politiku, když Ježíš zázraky dělat mohl, ale ostatním je církev zakázala. ---------------------------- A proč křesťanská církev diskriminovala jiné kouzelníky, ale na zázraky kouzelníka Ježíše se hrdě odvolává? Celé křesťanství je totiž na Ježíšových zázracích postaveno. Jen díky nim guru Ježíš přesvědčil některé Židy, že ho stojí za to poslouchat. Viz zmínka o tom v Janovi: „Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili.“ (Jan 2,11) ------------------------------------------------- A tak jsme svědky paradoxu, že zatímco Ježíš mluvil s mrtvými (v den svého oslavení s Mojžíšem a Elijášem) a Lazara dokonce oživil, jiným je komunikace s mrtvými zakázána. ---------------- Mnoho lidí vstupuje do světa duchů pomocí marijánky, ale zase - podle církve to není zázrak. Když někdo vidí anděly, zase špatně - lže. --------------------------------------- V Exodu 22,17 se píše: "17Čarodějnici nenech naživu." Jak to, že Židé kolem Ježíše viděli jeho zázraky a nezabili ho, jak jim přikazoval tanach? Proč měl tento kouzelník takovou protekci? Vysvětlení hledejme v jeho schopnosti mesmerizace. Lidově řečeno oblbnul Židy ve svém okolí, až z něho byli celí tumpachoví a nenapadlo je, že svými zázraky porušuje boží zákon. ---------------------------------------- V historii najdeme mnoho příkladů církevního pronásledování kouzelníků a upalování tzv. čarodějnic. Ale zvláště ostudným je příběh skvělého mága, který kouzlil stejně nebo ještě lépe než Ježíš - byl to Šimon Mág ze Samaří. Narazil v Římě na Petra a Petr po něm chtěl názorné předvedení jeho božských schopností (že mu očití svědci popisovali, jak Šimona nedávno viděli projít stěnou z plamenů a létat, ho nechalo chladným). Šimon se tedy přímo na římském fóru vznesl do vzduchu, ale Petr poklekl s modlitbou k Ježíšovi a v tu chvíli prorok z výšky spadl a rozdrtil si nohu. Jak hanebné!! Křesťané prostě za žádnou cenu nechtěli, aby někdo svými zázraky konkuroval Ježíši. (Navíc Ježíš neuměl létat.) ------------------------------------------- Kdo ví, kolik nových Ježíšů církev zabila. Vždyť ani nedostali šanci ukázat, co umí, a už je šoupli na hranici. A tak jsme dnes skončili s Ježíšem Nazaretským v bibli a celou tou zmatenou křesťanskou teologií na krku. A mohlo být lépe! ŠImon Mág nás mohl naučit létat.
2. Listopad 2021 - 22:38
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Dne 28.10. jsme si řekli, jak
Protože Ježíš Nazaretský byl podle rétoriky kněží počat duchem svatým jenž do Marie vstoupil ! Pohádku pro hlupáky vymysleli , když před tím Josefovi Marii při orgiích zprznili !
2. Listopad 2021 - 22:44
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
Odpověď na Dne 28.10. jsme si řekli, jak
Cituji: "Jedním z následků onemocnění COVID-19 je mozková mlha." Tím se to vysvětluje. Tak se nám uzdrav.
2. Listopad 2021 - 23:12
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Cituji: "Jedním z následků
Je náročné do všeho strkat rypák, a vědět kulové. To musíš být skutečně hodně jednoduchý. Ale tady nejsi učitel tělocviku v tělocvičně, kde jsou všichni dřeva, jen ty umíš poskočit deset centimetrů vysoko nebo správně rozpažit.
2. Listopad 2021 - 23:23
Obrázek uživatele Návštěvník
dotaz (anonym)
Odpověď na Ježíš není žádné zlaté tele,
proč myslíš, že to někdo bude číst?
3. Listopad 2021 - 9:03
Obrázek uživatele Návštěvník
covidovství (anonym)
Odpověď na Cituji: "Jedním z následků
všechna tato stará vyčichlá náboženství jsou zastaralá. Existuje jediné covidovství 19.
3. Listopad 2021 - 9:06
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na všechna tato stará vyčichlá
Už byla na zemi spousta bohů a náboženství , tak proč by ne toto ?
3. Listopad 2021 - 9:58
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na proč myslíš, že to někdo bude
Ty sis to přečetl. Vše začíná od jednoho čtenáře. ------------------- A také proto, že je to kvalitní teorie, lepší než ta v Novém zákoně, který popírá sám sebe. (Protože i nový zákon je bez starého zákona nula. Stejně jako Ježíš bez Jehovy.) Had požírá vlastní ocas!
3. Listopad 2021 - 12:56
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na proč myslíš, že to někdo bude
Jako zapálenému čtenáři mých textů ti mohu sdělit, o čem bude příští: O asociálních přikázáních Ježíše.
3. Listopad 2021 - 14:35
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Protože Ježíš Nazaretský byl
Tak to museli mít malé ptáčky, když zůstala pannou.
3. Listopad 2021 - 14:51
Obrázek uživatele Návštěvník
Erik (anonym)
Odpověď na Ty sis to přečetl. Vše začíná
Jako ortodoxní, ale tolerantní, ateista si nad tvými texty pochutnávám.
3. Listopad 2021 - 14:56

Stránky

Přidat komentář