33137 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Jitka (anonym)
Odpověď na Předchozí text pod mým nickem
Ten text je okopírovaný tvůj, jak jsem zjistila za pomoci Googlu, sereš si do huby.
28. Říjen 2021 - 18:49
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Psychologicky musí být ráj
Správně , jen dohady !!!
28. Říjen 2021 - 19:43
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Kdyby ses dokázal trochu soustředit na pochopení textu, zjistil bys, že jsem nekritizoval daný text, ale tebe. A také příští texty, které pod mým nickem napíšeš. ---------------- Zdětinštěl jsi více, než jsem čekal. Už na to tady nemáš.
28. Říjen 2021 - 19:57
Obrázek uživatele Návštěvník
Mirka (anonym)
Odpověď na Kdyby ses dokázal trochu
Ale to "kokoti" jsi tam nově vložil, skunku.
28. Říjen 2021 - 20:00
Obrázek uživatele Návštěvník
Mirka (anonym)
Odpověď na Kdyby ses dokázal trochu
"Předchozí text pod mým nickem psal ten mamlas Návštěvník." - okopírování nazýváš "psaním"? Spíš to vypadá tak, že sem vkládáš své mírně upravené sračky z minulosti.
28. Říjen 2021 - 20:04
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Je to jako s Járou Cimrmanem hodně se o něm mluví ale nikdy ho nikdo neviděl
28. Říjen 2021 - 20:07
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Mesmerizovat neumí každý, ale Ježíš to zvládl. Mesmerizoval s vínem i při chození po vodě. Hodně mu při tom pomohl předchozí pobyt v poušti, kde se to naučil od ďábla. Ale není to tak snadné - bez nadání vám žádný učitel nepomůže. ---------------- No a Jakmile Ježíše popravili, jeho církev mesmerizaci zakázala, aby se neukázalo, že jsou i další Ježíšové (protože ve starověku mesmerizace vypadala jako zázrak). ---------------------- Teprve v osmnáctém stolení se znovu naučil využívat živočišný magnetismus Mesmer a po něm se toto kouzlení také jmenuje. Ale jak jsem psal - nenechte se obalamutit, první byl Ježíš. Takže metoda by se měla správně jmenovat christianizace. Nebo satanismus? Ale to si už jen hrajeme se slovíčky. ---------------------------------- Příště si řekneme, jak přivolat satana. Protože když má dobrou náladu, ledacos vám vysvětlí. (Ovšem když ji nemá, na místě vás zpopelní. Ale co je bez rizika, že?)
28. Říjen 2021 - 22:52
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Je to jako s Járou Cimrmanem
Chybí jen , prohlásit ho bohem !
29. Říjen 2021 - 22:03
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Znám jediného Boha. Je to Karel Gott, až na věky.
29. Říjen 2021 - 22:10
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Včera jsme si řekli, že Ježíš byl nadaný mesmerizátor. Dnes si vysvětlíme, jak přivolat Satana. --------------------------- Především nutno poznamenat, že nevíme, jakou řeč Ježíš k přivolání Satana na poušti použil, když moderní němčina tehdy neexistovala. Nuže rozeberme si tento jednoduchý problém. V Judeji se tehdy mluvilo aramejsky. Ježíš možná znal některá místní nářečí, např. samaritánské, ale je skoro jisté, že Satana vyvolal ve své mateřštině - aramejštině. Nevíme už, jakými slovy, ale víme, že to bylo na poušti. --------------------- Plyne s toho, že vhodné místo v Česku pro vyvolání Satana jsou třeba písky u Nymburka. Mohla by to být i přírodní rezervace Písečný přesyp u Vlkova. Nicméně nejvhodnější jsou sedmihektarová přesypy u Rokytna, protože rozlohou poušť napodobují nejlépe. (Váté písky u Bzence vylučuji. Jsou sice dlouhé 16 km, ale porostlé borovicemi. Tam by Satan za námi rozhodně nepřišel.) ----------------------------------- Ale k věci. Jsme na poušti u Rokytna a je noc, na nebi hvězdy. Tak se pusťme do díla. Důležitou rekvizitou je nám bubínek. Proč ten? Inu, i Ježíše v poušti musel Satan nějak lokalizovat. Sice od Ducha věděl, která poušť to je, ale byl-li to např. obrovský Negev, nebylo snadné ani pro Satana Ježíše najít. V našem případě pouhý hlas nepostačí, protože doposud Satan dosud ani neví, že s ním chceme komunikovat. Proto máme sebou bubínek. ----------------------------------- Chcete na Satana bubnovat "Bumtarata bum bum bum? Zadržte. Je to složitější. Nebo jednodušší? Od té doby, co Philipp Jacob Siebenhaar, německý duchovní z Ackermann-Gemeinde, objevil, že Satan dobře reaguje na němčinu, je třeba bubnovat v tomto tempu: ( -.- / --- / -- / -- // --.. / ..- // -- / .. / .-. // ... / .- / - / .- / -. / ). To doplňujeme naléhavým tklivým hlasitým opakovaným voláním v němčině: „Komm zu mir Satan!!“ . -------------------------------------------- Příště si řekneme o Ježíšově oblibě koček a jak ho to zničilo. A někdy také o tom, jak Ježíš objevil jako první člověk na světě mentální koučink a jak jej využíval. Také o skandální Pavlově kritice Ježíše. (Je toho mnoho, co je nám ukryto pod nánosy klišé a tradice. Pravda však je mezi řádky.)
30. Říjen 2021 - 0:20
Obrázek uživatele Návštěvník
30.10. (anonym)
Odpověď na Včera jsme si řekli, že Ježíš
Rakato to tak vypadá,že jsi našel Ježíše a teď hledáš toho Satan dobře reagujícího na němčinu.
30. Říjen 2021 - 7:00
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Rakato to tak vypadá,že jsi
Existují i jiné verze časů v Palestině v prvním století, nejen ty novozákonní. Proč si je nepřipomenout? Pravda je často skrytá, ale my ji odhalíme!
30. Říjen 2021 - 12:31
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Své poznatky o Ježíši jsem vložil i do Cinkali byste..., tamější černoprdelník Jahoda se k tématu nevyjádřil.
30. Říjen 2021 - 13:17
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Velmi důležité informace. Sdílejte. http://sp.rmbl.ws/s8/2/3/K/1/g/3K1gc.caa.mp4
30. Říjen 2021 - 19:11
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Znám jediného Boha. Je to
Ano , amen ! Všichni ostatní jsou virtuální !!!
30. Říjen 2021 - 23:08
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Předevčírem jsme si řekli, jak dobrý byl Ježíš v mesmertizaci, včera, jak přivolat Satana, a dnes? Dnešek věnujeme Ježišově mentálnímu koučinku. -------------------------------- Ježíš byl jako každý guru dobrý psycholog a uvědomoval si, že nejlepší odpovědi na otázky jsou ty, na které člověk přijde sám. V klíčových okamžicích se sice nezdráhal explicitně udeřit jasnou odpovědí, ale většinou jen lidi naváděl k tomu, co si mají myslet. Protože i tehdy platilo - všechny odpovědi máš v sobě. ------------------------------------------- Příkladem toho je známá věta „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem.“ (Jan 8:7) nebo „Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu.“ (Marek 2,23-28) či „Nesuďte, aby jste nebyli souzeni.“ (Matouš 7,1). --------------------------------------------------------------------------------------------- Jinak řečeno - Ježíš učil své následovníky myslet. Pochopitelně ve smyslu svého anarchistického, iracionálně-idealistického učení ( důkazem čehož je fakt, že dodneška žádná společnost podle Ježíšových představ nevznikla). -------------------------- Ježíšův mentální koučink byl dobře promyšlený, protože v sobě skrýval mimořádně přitažlivý moment - zahálku. Faktem je, že Ježíš své učedníky učil zahálce a parazitickému způsobu života. Šel jim sám vlastním příkladem (klasický znak koučinku), protože i když byl vyučený truhlář (vyučil se u svého otce Josky) práce mu nevoněla a on se už během ní v myšlenkách oddával své nenávisti vůči farizejům a zákoníkům, vůči vládnoucímu establišmentu. ------------------------------------ Láska k k nicnedělání a odpor k vládnoucí teokracii se v Ježíši skloubily do podivného učení o lásce a nelásce, a když jej napadlo přečůrat ostatní kazatele (kterých se po tehdejší Palestině potulovalo hodně) tvrzením, že jej poslal jehova, začal lidem kolem sebe našeptávat, že je vyvolený. A fungovalo to! Prostí lidé Ježíše poslouchali a za jeho kázání ho živili, šatili a ubytovávali. A Ježíš si uměl užívat. Konečně ne nadarmo o něm lidé říkali: "Hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků!" (Mt 11, 18 - 19). --------------------------------------------------------- Když lidé viděli, jak snadný má Ježíš život, někteří se k němu přidali. Byli to hlavně ne příliš dobří rybáři od Galilejského jezera, kteří měli problém se uživit. (Od té doby má křesťanství jako totemové zvíře rybu.) Tyto prosté lidi Ježíš pozval k následování slovy: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí." (Mt 4,19) a mentálně je ukoučoval snadno, protože byli hodně prostí. A když už byl v koučinku obratný, podařil se mu skvělý úlovek - do své skupiny získal poměrně vzdělaného Bartoloměje. Gratulace, Ježíši! ------------------------------------------------------------ V okrajových oblastech Palestiny si Ježíš zvykl, že ho lidé rádi poslouchali, ale v Jeruzalémě se mu až tak dobře nevedlo. Prchlivý Ježíš to špatně snášel a když mu jednou před chrámem ruply nervy, začal ničit krámky penězoměnců. To věru k dobrému koučinku nepatří, Ježíši! ---------------------------------------------------- Jak se zdá, Ježíš jako venkovan nepochopil fungování chrámu. Židé museli v chrámu platit náboženskou daň, ale ne v běžných mincích, ale z náboženských důvodů ve speciálních, chrámových. Proto byli na chrámovém nádvoří směnárníci - aby běžné mince lidem směnili. A pak najednou přijde nějaký buran z Kotěhůlek a začne se rozkřikovat v chrámu, jak to má správně být? Skandál! ----------------------------------------------------------------------- Příště si řekneme, co měl Ježíš společného se svým mentorem - Satanem, a také něco o kočkách.
31. Říjen 2021 - 0:25
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
Odpověď na Předevčírem jsme si řekli,
Rakato : "Ježíš učil své následovníky myslet ve smyslu svého anarchistického učení." "... nenávisti vůči farizejům a zákoníkům, vůči vládnoucímu establišmentu" --- Odpověď: Ježíš Kristus řekl: "Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné všelijaké nečistoty. Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost." ○○○○○○○○○○○○○ Ježíš řekl svým následovníkům: "Čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou; ale podle jejich skutků nejednejte: neboť oni mluví a nečiní." ○○○○○○○○○○○○○ Ježíš řekl svým následovníkům: "Neberte od nikoho zlato, stříbro ani měďáky, zadarmo jste dostali, zadarmo dejte." ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ To byla malá ukázka toho, jak je tvoje kritika komická. Kritizuj, to je v pořádku, ty tady ale nepředvádíš kritiku, ale pouze velký nedostatek informací. Takže si nejdřív nastuduj toto téma a pak kritizuj, protože jinak tady budeš ze sebe dělat i nadále hlupáka.
31. Říjen 2021 - 9:24
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Rakato : "Ježíš učil své
Spřízněná duše je vždy vítaná. Díky za tvé citace výroků, které také dokazují Ježíšovu nenávist k vládnoucí teokracii a pořádkům v Palestině. Ale už sem další nedávej, už jsme to dokázali dostatečně. ------------------------------------ Výrok: "Čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou; ale podle jejich skutků nejednejte: neboť oni mluví a nečiní." ukazuje Ježíšovu licoměrnost a učení k přetvářce, ale to včera ještě nebylo na pořadu dne. Možná příště.
31. Říjen 2021 - 15:51
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
Odpověď na Spřízněná duše je vždy vítaná
Rakato : "Díky za tvé citace výroků, které také dokazují Ježíšovu nenávist k vládnoucí teokracii..." ○○○○○○○○○○ :-D to nebyla nenávist, ale konstatování faktu. Ježíš Kristus řekl farizejům: „Kdo z vás je bez hříchu, ať první hodí kamenem. Když to uslyšeli, začali se jeden po druhém vytrácet, počínaje od nejstarších." To dokazuje, že Ježíš Kristus měl pravdu, když farizejům říkal, že se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost." ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ Rakato: "...ukazuje Ježíšovu licoměrnost a učení k přetvářce" ○○○○○ Odpověď: Nesmysl. Ježíš Kristus řekl svým učedníkům: "Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit." Ježíš tedy pouze poukazoval na pokrytectví a nepravost farizejů a zákoníku, kteří kázali Zákon.
31. Říjen 2021 - 17:08
Obrázek uživatele Návštěvník
Co je důležitější (anonym)
Slova života - zamyšlení na každý den11.2.2020 Co je důležitější Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat. (Mat 23,23) Není horlivost jako horlivost; záleží na tom, v čem jsme horliví. Desátky z máty, kopru a kmínu zde Ježíš neocenil, byly projevem ne náboženské důslednosti, ale přepjatého důrazu na vnější věci. Zákoníci a farizeové v tom byli mistři. Důraz na obřady a přesné zachovávání náboženských zákazů a příkazů, to byla jejich specialita. Domnívali se, že tím si u Boha získají zvláštní sympatie a Boží odměnu, ale v tom se mýlili. Tato jejich horlivost u nich podněcovala sebevědomí a pýchu, a Bible říká, že Bůh pýchu nenávidí. Nakonec si farizeové a zákoníci u Pána Ježíše pro tento svůj postoj vysloužili slova: „Běda vám…“ Je to zvláštní kombinace: člověk, který je horlivý ve vnějších náboženských věcech, zároveň dokáže velmi zanedbávat věci mnohem důležitější. Ježíš to charakterizoval slovy: „Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda spolknete!“ (v. 24) Taková horlivost a perfekcionalismus jsou velmi často spojeny s odsuzováním jiných, s tvrdostí a nedostatkem milosrdenství. Tak se zachoval kněz i levita, když obešli zraněného na cestě do Jericha (Luk 10,30-32), nebo farizeové, kteří s tvrdostí srdce odmítali Ježíšovo uzdravování v sobotu (Mar 3,4-6). Ale podobně se vlastně zachovali i někteří křesťané v Jeruzalémě, když se dověděli, že Petr vešel do domu pohanů a jedl s nimi. Neradovali se z toho, že pohané uvěřili v Ježíše Krista, ale viděli především porušení židovských předpisů. Ještěže si nakonec dali říct a přijali Petrovo vysvětlení, jak ho Duch svatý do toho pohanského domu vedl (Sk 11,11-18). Bůh ve Starém zákoně nařídil různé oběti, ale pak skrze proroky nejednou připomínal Izraelitům, že oběti nejsou tím nejdůležitějším. Ježíš zde vlastně citoval z knihy proroka Micheáše: „Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Bůh žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.“ (Mich 6,8) Jak důležité je zachovat stejné priority, které určil Bůh!
31. Říjen 2021 - 17:09
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Rakato : "Díky za tvé citace
Jak jsem psal, Ježíš vystupoval jako typický guru a samozřejmě, aby neztratil glanc, nemohl příliš projevovat své emoce. Přesto nenáviděl vládnoucí kněze tak, že je označil za pokrytce a přirovnal k bílým hrobům, čímž je obvinil z přetvářky. To byl silný kalibr. ------------------------------------------ A k výroku "„Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem.“ : Farizejové si kamenování cizoložnic nevymysleli, ale jak je jasné z bible, kamenování byla boží vůle podle Mojžíše. Viz Deuteronomium 22: "20Jestliže však byla ta řeč pravdivá a u té dívky nebylo shledáno, že je panna, 21tedy vyvedou dívku ke vchodu do domu jejího otce, mužové jejího města ji ukamenují a zemře, neboť tím, že smilnila v domě svého otce, dopustila se v Izraeli hanebnosti. Tak odstraníš zlo ze svého středu." ------------------------------------ Takže farizejové jen říkali to, co je v bibli a co v Izraeli platilo jako zákon. ----------------------------------------- Zde je opět vidět Ježíšova vzpurnost a licoměrnost, když výše uvedeným popírá starý zákon, a na druhou stranu nesmyslně halasí: "18Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane." (Matouš 5,18). --------------------------------------- Ježíši, to se ti opravdu nepovedlo! Co vyčítáš farizejům, jsi ty sám! Ježíši, Ježíši, ty ses v těch svých řečech úplně ztratil.
31. Říjen 2021 - 17:51
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Slova života - zamyšlení na
Ale no tak? Přece tady nebudeme lhát, citujíce Ježíše, co? Ten sice řekl, že v Zákoně je důležitější: právo, milosrdenství a věrnost, ale to je zase jen další z jeho tendenčních řečiček. Podle Ježíše starý zákon platí. A každý přece zná Jehovovu krutost a mstivost. Vždyť v Exodu 24,25 se říká: Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, 25spáleninu za spáleninu, modřinu za modřinu, jizvu za jizvu. ------------------------------- A jak se ti líbí Mojžíšova slova, inspirovaná bohem? Viz Numeri 21:15 Vytkl jim: "Cože jste nechali naživu všechny ženy? 17 Nyní zabijte z dětí všechny mužského pohlaví i každou ženu, která poznala muže a obcovala s ním. ------------------------------ Otřesné. No a co z toho plyne? Že Ježíš měl v ruce velmi slabé karty pro své teologické hrátky. Kdyby neuznal starý zákon, bůh by neexistoval a on by nemohl být božím synem. Čímž by byl v háji. Takže starý zákon uznal jako platný, ale tím se vlastně všechny jeho hlavní myšlenky dostaly se starým zákonem do rozporu. (Ty jsi tady nakousl jen tu humanitu.) ----------------------------------------------------- Horlivost u farizejů podněcovala sebevědomí a pýchu? Jen zlomyslný výklad toho, že se přesně drželi božího slova. A není divu. Vždyť z židovské historie, popsané ve starém zákoně plyne, že dříve se jim nedodržování božího slova (tj. odpadlictví, modloslužebnictví apod.) šeredně vymstilo. ------------------------------ Jinak řečeno: Farizejové jsou ti hodní a pracovití, kteří žijí řádným životem podle Jehovy, ne anarchista Ježíš, který žil v zahálce a živobytí získával oblbováním chudých Židů. ------------------------------------------ Naivně cituješ Micheáše, že Židé mají zachovávat právo, milovat milosrdenství a pokorně chodit se svým Bohem.“ (Mich 6,8) No a co dělal Ježíš? Ten právo nezachovával, ale bořil, a za bohem rozhodně pokorně nechodil, ale drze popírá to, co Jehova řekl. ------------------------------------------------ Hlavně však se ohledně milosrdenství neodvolávej na Micheáše, protože tento prorok by šílený touhou po krvi, a tvrdil, že to říká Jehova, viz: ------------------------------------------ 8Tvá ruka se zvedne nad tvými nepřáteli, všichni tví protivníci budou vymýceni! 9„Toho dne, praví Hospodin, vaše koně mezi vámi vymýtím a vaše vozy zničím. 10Vymýtím města ve vaší zemi a zbořím všechny vaše pevnosti. 11Vymýtím kouzla z vaší ruky a nezbudou vám už žádní věštci. 12Vymýtím mezi vámi ty modly a sloupy, abyste se vlastnímu dílu klanět přestali. 13Vyvrátím mezi vámi ty posvátné kůly a vaše města vyhladím. 14Vykonám pomstu s hněvem a zuřením nad neposlušnými národy!“
31. Říjen 2021 - 18:29
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
Odpověď na Jak jsem psal, Ježíš
Rakato: "Takže farizejové jen říkali to, co je v bibli a co v Izraeli platilo jako zákon. Zde je opět vidět Ježíšova vzpurnost a licoměrnost." ○○○○○○○○○ Odpověď: Nesmysl. Ježíš přeci nezpochybňuje, že ta žena má být potrestána. Dokonce nemá nic ani proti způsobu trestu.
31. Říjen 2021 - 19:15
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
"Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. (Mat 23,23)
31. Říjen 2021 - 19:18
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
Bible: "Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření."
31. Říjen 2021 - 19:29
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Bible 1 Janův 4:10, „V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy.“ Ve Starém zákoně Bůh ustanovil systém obětí tak, aby mohla být za hřích nabídnuta oběť smíření, ale tento systém obětí byl pouze dočasný a pouze naznačoval příchod Ježíše Krista, který měl zemřít na kříži jako skutečná náhrada a opravdová oběť smíření za hřích. Spasitel, který byl zaslíben už ve Starém zákoně, je plněji odhalen v Novém zákoně, a nejvyšší výraz Boží lásky – to, že poslal svého syna Ježíše Krista – je zjeven v plné své slávě. Starý i Nový zákon nám mají dát „moudrost ke spasení“ (2. Timoteovi 3:15). Když je podrobně studujeme, je skutečnost, že Bůh ve Starém Zákoně není ani v nejmenším odlišný od Boha v Novém Zákoně, více než zřejmá.
31. Říjen 2021 - 19:40
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Dne 28.10. jsme si řekli, jak dobrý byl Ježíš v mesmertizaci, 30.10. po půlnoci jak přivolat Satana, dnes 31.10. po půlnoci o Ježíšově mentálním koučinku. A teď? Teď si řekneme o velké Ježíšově tragédii, o osudné nemoci, která mu zatemnila mysl a přivodila mu zkázu. Ale začít je třeba od začátku: ------------------------------------------------------------- Kočky byly v Egyptě a na Blízkém východě zemědělci vždy vysoce ceněny, protože chránily úrodu před myšmi a krysami. I v Palestině byly rozšířené a Ježíš s nimi často přicházel do styku. A protože měl rád zvířata, a kočky zvláště, měl s nimi často tělesný kontakt. V novém zákoně o tom není zmínka, protože Židé si nebezpečí od koček neuvědomovali, ale záznamy máme od Esejců: ---------------------------------------------------------- Několik fragmentů z textů uchovávaných esejci: «Ježíš přišel do jedné vesnice a uviděl tam malou kočičku, která byla bez pána, trpěla hladem a silně k Němu mňoukala. Vyzvedl ji, zabalil do Svého oděvu a nechal ji na Své hrudi odpočinout. A když šel vesnicí, dal kočce najíst a napít. A ona jedla a pila a ukazovala Mu svoji vděčnost. On ji dal jedné ze svých učednic, vdově jménem Lorenca, a ona se o ni starala. (Zdroj: https://bajnar.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=254577) ----------------------------------------------------- Problém je v tom, že kočky na člověka přenášejí toxoplazmózu, tzv. kočičí nemoc. Ta fatálně ovlivňuje psychiku a chování. Způsobuje: a) prohloubení schizofrenie, b) zvýšení podrážděnosti a agresivity, c) zvýšení egoismu a vztahovačnosti, d) snížení sociální inteligence (poruchy v komunikaci, nedostatek spol. taktu), e) snížení pudu sebezáchovy. ---------------------------------------------- Všechny tyto příznaly sedí na Ježíše jako ulité. Schizofrenie? Byl tesař a považoval se za syna boha. Agresivita? Viz jeho kriminální výtržnost s penězoměnci v chrámu. Zvýšení egoismu? Považoval se za jakéhosi krále a pohrdal jinými vykladači zákonů. Snížení sociální inteligence? Zcela nepochopitelná zhovadilost při poslední večeři, kdy Ježíš nutil učedníky symbolicky pojídat své tělo a pít svou krev. Snížení pudu sebezáchovy? ANO, jsme u toho hlavního co toxoplazmóza Ježišovi udělala. ----------------------------------------------------- Ježíš s oslabeným pudem sebezáchovy opustil periferii Judeje, kde doposud kočoval, a teatrálně (na oslu) vjel do Jeruzaléma, do města, kde ho nenáviděli nejen farizejové a zákoníci, ale i prostý lid, který se nenechal obalamutit Ježíšovými řečičkami o všechnolásce. Zbytek příběhu všichni známe: Mentálně oslabený Ježíš, místo aby utekl před nepřáteli, aby mohl dále kázat, zůstal v Jeruzalému. Přesto, že věděl, že po něm jdou. A jak bylo jeho zvykem, dokonce si nechal vystrojit opulentní hostinu. A pak šel vstříc svým katům do Gedsemanské zahrady. ------------------------------------------ Nešťastný Ježíši, proč jsi nechal kočky lísat se k tobě! Aspoň vidíš, že příliš moc lásky škodí.
31. Říjen 2021 - 19:59
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Rakato: "Takže farizejové jen
Co? Ježíš nezpochybňuje její trest? Jaks na to přišel? Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš.“ Typický anarchista. Stojí v opozici, i když je to v rozporu se zákonem. ------------------------------------- Proč myslíš, že Ježíše Jeruzalém nesnášel a proč dav před Pilátem volal po jeho smrti? Ježíš svým neustalým napadaním pořádku a řečněním proti starému zákonu šel na nervy kde komu.
31. Říjen 2021 - 20:08
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Bible: "Neboť v Kristu Bůh
Jen nesmyslné řečičky. Ježíš řekl, že starý zákon platí. Takže tvrdit, že Jehova v Ježíši zneplatnil starý zákon, je blbost. A navíc - žádné usmíření se nikdy nekonalo. Právě křesťané bojovali jako divá zvěř. Nejen o kořist, nejen o území, nejen o otroky jako pohané, ale i za víru. Jak hanebné! ----------------------- Kromě toho, jak řekl Švejk, na lidi musí být přísnost, jinak by lezli po stromech. Takže žádné promíjení provinění, ale trestat podle zákona! Jinak se pořádek ve státě sesype jako domeček z karet. (To ale ví kdokdo, kdo trochu uvažuje.)
31. Říjen 2021 - 20:15
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
Ježíš řekl: „Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?“ Ona řekla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji." ○○○○○○○○ Kde vidíš nějakou anarchii? :-D
31. Říjen 2021 - 20:24

Stránky

Přidat komentář