Reklama

Přidat komentář

Návštěvník (Út, 17. 10. 2000 - 23:10)

Klady stoprocentn&;283; p&;345;&;237;rodn&;237;ch kosmetik v&;269;etn&;283; kosmetiky Karl Hadek - AOK jsou v tom, &;382;e neobsahuj&;237; chemick&;233; l&;225;tky, kter&;233; mohou p&;345;i pravideln&;233;m pou&;382;&;237;v&;225;n&;237; po dobu n&;283;kolika let zp&;367;sobit ko&;382;n&;237; probl&;233;my. T&;233;&;382; filozofie t&;283;chto p&;345;&;237;pravk&;367; je zcela jin&;225; ne&;382; b&;283;&;382;n&;253;ch kr&;233;m&;367; v obchodech. Nap&;345;&;237;klad na mastnou ple&;357; se nep&;367;sob&;237; ve smyslu vysu&;353;ov&;225;n&;237;, ale kr&;233;my jsou koncipov&;225;ny tak, aby obnovily v&;353;echny p&;345;irozen&;233; (zdrav&;233;) funkce k&;367;&;382;e (hydrataci, prokrven&;237;, tvorbu mazu a ochrann&;233;ho filmu), &;269;&;237;m&;382; dojde po &;269;ase i k &;250;prav&;283; nadm&;283;rn&;233; tvorby mazu. Aromaterapeutick&;225; kosmetika je naprosto ide&;225;ln&;237; pro mlad&;233; lidi s problematickou plet&;237;, i kdy&;382; obsahuje i skv&;283;l&;233; v&;253;robky pro v&;353;echny v&;283;kov&;233; skupiny. Probl&;233;m by mohl vzniknout pouze u alergik&;367;, kte&;345;&;237; by byli alergi&;269;t&;237; na ur&;269;itou bylinu obsa&;382;enou v kr&;233;mech. Nen&;237; v&;353;ak probl&;233;m zvolit ze &;353;irok&;233; nab&;237;dky v&;253;robek s jin&;253;m &;233;terick&;253;m olejem.V&;353;echny p&;345;&;237;rodn&;237; kosmetiky uv&;225;d&;283;j&;237; ple&;357; do maxim&;225;ln&;237; harmonie. Nedod&;225;vaj&;237; &;382;&;225;dn&;233; z&;225;zra&;269;n&;233; l&;225;tky na okam&;382;it&;253; efekt, ale zato maj&;237; efekt dlouhodob&;253; bez vedlej&;353;&;237;ch &;250;&;269;ink&;367;.Pro n&;225;ro&;269;n&;283;j&;353;&;237; z&;225;kazn&;237;ky je podle m&;233;ho n&;225;zoru nejide&;225;ln&;283;j&;353;&;237;m &;345;e&;353;en&;237;m kosmetika Dr. Hauschky od n&;283;meck&;233; firmy Walla.