Reklama

Přidat komentář

Lucie (Út, 16. 10. 2007 - 15:10)

Soudně. Pokud někdo není schopný se o sebe postarat (např. kvůli psychické nemoci), pak mu soud určí opatrovníka (obvykle někoho z rodiny), který za něj rozhoduje v důležitých věcech. Ale jsou na to velice přísná kritéria.