34214 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
☮✌ korkokluk (anonym)
Odpověď na Rakato věří, že od Zlého
Rakato my snad poskytne rozumy ohledně souvislostí nohou s Bohem...
4. Prosinec 2021 - 22:05
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Rakato mi připomíná frajera, který si přečetl Svět motorů a pak dělal blbce z celé hospody, protože nevěděli, kolik koní má nový Moskvič.
4. Prosinec 2021 - 22:31
Obrázek uživatele Návštěvník
☮✌ korkokluk (anonym)
Odpověď na Rakato mi připomíná frajera,
To nevím ani já.
4. Prosinec 2021 - 22:36
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na To nevím ani já.
A vo tom to je.
4. Prosinec 2021 - 22:44
Obrázek uživatele Návštěvník
☮✌ korkokluk (anonym)
Odpověď na A vo tom to je.
Ok, ale krásně byli utvořené nohy, no ne? Bůh zdá se veděl, co stváří...
4. Prosinec 2021 - 22:50
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Ok, ale krásně byli utvořené
Bůh jako mravonosič, je spíše pro ošklivost odpornost. Krása je dílem přírody.
4. Prosinec 2021 - 23:20
Obrázek uživatele Návštěvník
Velvyslanec (anonym)
A příroda je dílem Boha samotného ;) Bůh stvořil všechno a dal zákony, podle kterých všechno funguje. Proto i nevěřící nemají výmluvu, protože Boží ruku je možno vidět v Jeho stvoření od počátku světa .... Rakato akorát ber na vědomí, že satan předstírá, pouze předstírá jakou má moc. Lže svým ,,lidem" protože i oni sami naráží na to že křesťané - ti skuteční, ne ti co si na ně hrajou - mají moc která přesahuje tu satanovu. Mají moc od samotného svrchovaného Boha který řekl ,, Hle dal jsem vám moc šlapat po hadech a po štírech a po veškeré moci nepřítele, tak že vám v ničem neublíží " , naštěstí mnozí to zjistili a byli zachráněni. Bůh zachraňuje i lidi, kteří pracují pro zlého, jak dobrý Bůh to je...taky aby ne když za nás nechal zemřít vlastního Syna na kříži. Každý z vás může přijít k Bohu, stačí prostá víra v Krista jakožto Božího Syna a pokání z vašich hříchů, stačí říct prosím Ježíši dej se mi poznat, přijď do mého života a prosím odpusť mi každý hřích...jak prosté ;)
5. Prosinec 2021 - 0:06
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na A příroda je dílem Boha
Hezky jsi to zhanobil.
5. Prosinec 2021 - 0:23
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Hohobojoho
5. Prosinec 2021 - 6:42
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Zkopírováno od Libora.T......Včera dopoledne jsem nechal ženu v lázních a vydal se na pouť do okolí. Cílem bylo navštívit zbytky rozbořeného kostela a nový kostel hned nedaleko. Tři kilometry odpočinkové chůze, pak doleva a další kilometr do vesničky na úpatí kopců. Ještě před ní mě vítá na malé vyvýšenině roztomilá malá kaplička pod statnou památnou lípou. Neobvyklé, zvlášť skvostné místo s lavičkou a dalekými rozhledy. Udělám několik fotografií a na chvíli spočinu v klidném rozjímání. Uvnitř kaple je soška Panenky Marie a několik dalších předmětů . Je neskonale nádherná, její téměř živý pohled proniká uzavřeným sklem. Zvláštní okamžiky. Naprosto nečekaně ji oslovuji...ty jsi tak krásná, pár vteřin propojení a chci odejít dál. Pozorujinajednou, že nechci odejít, že zde ještě chci nějaký okamžik setrvat. Podobných míst jsem navštívil stovky, zde se odehrává cosi neobvyklého a výjimečného... hezky tady ochraňuj vesničku a já zase někdy přijdu...pronesu ještě a jsem na odchodu dál do vsi..... tak si mě otevři....najednou vnímám tuto větu, nebyl to hlas z vnějšku, ale hlas uvnitř mého já. Obracím se ke kapličce, ten hlas byl mladý, ženský, jako by přímo odtud. Překvapen hledám způsob jak otevřít skleněnou výplň. Jde to. Nyní vidím vše, co je uvnitř v plné nádherně. Pocit, který nelze slovy vyjádřit......pohlaď si mně ozve se....pohladím Panenku a v těle se mi rozlije hřejivá energie neskutečné lásky. Nevnímám okolí v tomto okamžiku jako by vše zmizelo, najednou se nekontrolovaně rozbulím, láskou? Bolestí? Co se stalo nechápu. Nevím, jde to samo a nejde to dlouhé minuty kontrolovat ani zastavit. Nakonec se mi uleví a jsem schopen pokračovat dál. Potkám místní stařenku na jedné zahrádce před domem a zeptám se na kapličkou nahoře.....to pane je už tam skoro sto let od roku 1922, ale ještě za komunistů tam zahynula holčička,odtud ze vsi, nějaká Marika, bylo jí tehdy 9 let, tam uhodil blesk a říká se, že ji tam lidi občas vidí a slyší její pláč. Je to velmi požehnané místo a čtyřikrát do roka je zde mše se zpěvy.....mám až husí kůži, mířím do nedalekeho kostela, v jehož areálu se nachází další kaple s Panenkou Marií, vyhlášené místo, kde se stávají zázraky vyléčení. Místo je obklopeno množstvím cedulek s děkovnymi texty. Ano, výjimečné místo. Cítím to. Ale uvnitř mám neopakovatelný silný zážitek z místa nad vsí, který vše ostatní převyšuje. Do této chvíle jej ještě nejsem schopen vstřebat zcela. Vím, že se tam chci vrátit. Musím...Cítím to tak...
5. Prosinec 2021 - 13:25
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Zkopírováno od Libora.T.....
Celý mariánský kult, stejně jako ostatní démonské svody, má velký význam v testování, zda věřící skutečně miluje Pravdu. Je totiž nesporným faktem, že celý mariánský kult je z hlediska Písma neslučitelný s Pravdou. Mariánský kult se tedy setká s přízní všude tam, kde lidé hledají nové alternativy k Pravdě, což jsou tedy vždy lži. http://odkrytelzi.cz/mariansky-kult-kult-panny-marie-kralovna-nebes-regina-coeli/
5. Prosinec 2021 - 15:04
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na A příroda je dílem Boha
Ježíš v poušti satanovi věřil (že je schopen splnit, co nabízí), a já mu také věřím. A pro boha byl satan dobrý parťák, viz kniha Job. Takže proč satana odstrkovat, ba dokonce pomlouvat? ----------------------------------------------------- Co to tady plácáš za nesmysly? Křesťané žádnou moc nemají, žijí stejně jako ateisté nebo pohané, umírají na stejné nemoci a mají stejné problémy. A ideologicky jsou křesťané ubožejší než ateisté, protože uvěřili nepodloženým a nedokázaným nesmyslům. (Což se ovšem v menší míře nevyhýbá ani ateistům, viz např. koministická a nacistická ideologie.) ------------------------------------------- Kde mám bubínek?
5. Prosinec 2021 - 21:16
Obrázek uživatele Návštěvník
Kejser (anonym)
Odpověď na Ježíš v poušti satanovi věřil
A moudrý promluvil jsa netoliko byl opatrovníkem svým jenž Ďáblovi lil svou krev do chřtánu,by dobrodiný navenek hlásal to Rakato jest syn Boží s posloudnicí v míze sluji
5. Prosinec 2021 - 21:25
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
„Jedna ku dvěma tisícům, že Ježíš o adventu zase nepřijde!“ (majitel sázkové kanceláře Gülsen Dincöz)
7. Prosinec 2021 - 0:22
Obrázek uživatele Návštěvník
Věra (anonym)
Odpověď na „Jedna ku dvěma tisícům, že
Rakato, ty skunku, proč nejdeš častěji na Cinkali byste?
7. Prosinec 2021 - 20:32
Obrázek uživatele Návštěvník
☮✌ korkokluk (anonym)
Kdo ví, jak to je s božími chodidly?
7. Prosinec 2021 - 21:21
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
„Když se doba špatná, hibernuji.“ (Ebenezer „Burma“ Grünwald)
7. Prosinec 2021 - 22:28
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
“Nemohu být hodný. Cthulhu to neschvaluje.” (sektář Tonek Jagoda)
7. Prosinec 2021 - 22:31
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
“Dařilo se mu až po smrti – dostal se do pekla a tam úspěšně složil zkoušky na ďábla.”
7. Prosinec 2021 - 22:31
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
„Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i poslední.“ (Zj 22,12)
7. Prosinec 2021 - 22:34
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
“Ve světě rozmanitých smrtelných bytostí jsou perly pomíchané s rybíma očima.” (Li Hongzhi)
7. Prosinec 2021 - 22:35
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
“Pojďte s námi vyvolat satana!” (reklama kanceláře pro zážitkovou turistiku)
7. Prosinec 2021 - 22:37
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
“Dobrý katolík se nechá zmrskat, přidusit, opálit, a přece bude dále věřit, že vše je boží vůle.”
7. Prosinec 2021 - 22:38
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
“Náboženství je nakažlivé a čeští vědci objevili i jeho původce – vir ze skupiny I s dvouvláknovou DNA (mRNA je tvořena asymetrickou transkripcí), pracovně nazvaný aucupe animae – lapač duší.” (z časopisu Moderní virologie)
7. Prosinec 2021 - 22:40
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
“Každého dobrého katolíka, který k němu přišel, v hypnóze předělal na českého bratra.” (zpráva z Českého slova o zločinném psychiatrovi Ivanu Bodrém)
7. Prosinec 2021 - 22:42
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
“Pozor! Bůh naslouchá!”
7. Prosinec 2021 - 22:44
Obrázek uživatele Návštěvník
☮✌ korkokluk (anonym)
Udajně je Bůh tvůrcem všeho dobrého a zlého. Co je dobré pro mne, může být zlé pro jiné a naopak. Je to zvláštní....
8. Prosinec 2021 - 6:59
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Lidé si už na Jehovu zvykli - že je neviditelný a nic nedělá. A není to tak nejlepší? --------------------- Představme si, že by začal řádit jako za Mojžíše - smrt prvorozených , kobylky, Sodoma, Gomora. Ne děkuji, lepší je, když je v limbu.
8. Prosinec 2021 - 21:11
Obrázek uživatele Návštěvník
Kéfas (anonym)
Odpověď na Lidé si už na Jehovu zvykli -
Zajímavé, tomu se říká bohabojnost!
8. Prosinec 2021 - 22:26
Obrázek uživatele Návštěvník
Libor (anonym)
Odpověď na Rakato, ty skunku, proč
Rakato se bojí, že by dostal tzv. "na piču".
8. Prosinec 2021 - 23:32

Stránky

Přidat komentář