33533 komentáře / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
nagual (anonym)
Odpověď na Neguale, tvé myšlenky jsou
Přemejšlim, jestli má cenu nějak reagovat na takovýho agresivního ignoranta jako jsi ty, Rakato alias Lachtane. Co tak může člověk říct na "argument", že "XY je blábol"? ... Jsem rád, že sis vzal aspoň ponaučení z mojí poznámky o svobodě, kterou jsem napsal do jiný diskuse pod jinou přezdívkou (a kterou tady uvádíš z mně neznámýho důvodu). Jinak Spinoza samozřejmě nemystifikoval, myslel to bohužel vážně. K takovýmto zhůvěřilostem lze dospět, pokud člověk řeší duchovní záležitosti pomocí "logiky".
16. Říjen 2021 - 15:21
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Přemejšlim, jestli má cenu
Psychiatři a psychologové mají slogan, že lidský mozek je nejsložitější věc ve vesmíru. Z lidského mravenčího pohledu možná ano. A protože obsahuje sto miliard neuronů a biliardu synaptických spojení, nefunguje tak jednoduše jako např. hodinky, auto nebo jiné stroje a přístroje, ale ve fuzzi logice. Z toho plyne, že vykazuje mnoho vedlejších nebo dokonce přebytečných činností, a ty se mu někdy připletou do výstupů. ------------------------ Takže když např. do chudáka Saula z Tarsu uhodil blesk, pomotalo se mu to v hlavně až tak, že mluvil s Ježíšem. Nebo např. taková Johana z Arku, ta zase podle své výpovědi slyšela hlasy a měla vidění, v nichž se jí zjevovali andělé a světci. ------------------------ Jistěže oba říkali lidem pravdu pravdoucí - oni to všechno viděli. Až na to, že to nebyla realita, ale jen vidiny v jejich hlavách. To jsou ty duchovní záležitosti, proto křesťané neustále vykládají, že víra je víra, nemá nic společného s vědou a důkazy nepotřebuje. -------------------------------- Ovšem je to jen výkřik bezmoci a zoufalství. Vždyť už od Abramových časů víme, že rozumný člověk neskáče na lep nekomu, kdo vykládá nepodložené historky. A i když se Židům důkazů dostalo, stejně si sdělali zlaté tele. ----------------------------------------- Jinak řečeno Naguale, bez logiky a důkazů jsi jen náboženský pábitel, který nejenže nedrží v ruce žádné trumfy, ale ani žádné karty. ------------------------------ Jak řekl Nietzsche: "„Samotné slovo "křesťanství" je omyl - ve skutečnosti existoval jen jeden křesťan, a ten zemřel na kříži.“ -----------------------------------------nebo: "Kdo by důvody dovedl zvrátit víru, jíž se lůza kdysi bez důvodů naučila?“
18. Říjen 2021 - 1:23
Obrázek uživatele Návštěvník
nagual (anonym)
Odpověď na Psychiatři a psychologové
Nechápu, proč tady do mě neustále tlačíš něco o křesťanství. Řekl jsem snad já jediný slovo o křesťanství? Řekl jsem snad jediný slovo o "VÍŘE"? ..................... Ne, Raketo, já se rozhodně nebavim o víře a nehodlám ji obhajovat. Víru, tu máš spíš ty - a na rozdíl od křesťanů jí nepřiznáváš. Víru v mrtvej svět, kde se vše hýbe podle pravidel mechaniky (případně náhodně) a kde člověk stojí na vrcholu existence. Víru "co nebylo vědecky dokázáno, to neexistuje". ......................... Já se bavim spíš o intuici. Ta vědeckýmu poznání moc přístupná neni, a už vůbec ne, pokud jde o jevy složitější, než jsme my sami.
18. Říjen 2021 - 10:07
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Nechápu, proč tady do mě
Jen plkáš od věci. -----------------a) Zmínil ses o uctívání boha, což je víra, potažmo náboženství. ----------------b) Vymýšlíš si, že věřím v jakýsi mrtvý svět. Ani nevím, co to má být. Země bez biosféry? A k tomu slovu "věřit": Copak akceptování reality je víra? ----------------------c) Cože? Co nebylo vědecky dokázáno, neexistuje? Jak jsi na to přišel? Tak uvažují možná školáci na první stupni. Vždyť věda stojí a padá s objevováním nejen nových informací o hmotě, energii, ale i nových forem hmoty. Jinak řečeno - věda přímo vychází z toho, že poznala jen část reality. A já pochopitelně souhlasím. ----------------------------------------------------------------------------------- Takže když jsem tě takto zvážil a shledal lehkým, pojďme k té tvojí intuici. ------------------------------------------------ Definice: "Intuice je náhlé poznání, chápání či odhad nebo rozhodnutí, které není zprostředkováno vědomým uvažováním." Takže já se tady namáhám, popíšu složitost mozku, zmíním se o vedlejších a přebytečných výstupech z něho, o jeho fuzzi logice, a ty mi tady vpálíš mezi oči, že intuice je jakýsi nadpozemský fenomén? ------------------------------------- Ale máš pravdu, že intuice není moc probádána. Bodejď, když je to mozkový jev - viz složitost mozku, uvedená výše. Podle mě je intuice směskou našich zkušeností a instinktů. ----------------------------------------------- A pokud ses zmínil o intuici proto, že podle tebe umožňuje dotknout se něčeho nadpozemského, směji se. Jak jsem už napsal, jde jen o neobvyklé mozkové výstupy. Jen pro zajímavost uvádím z Wiki jednu hasičskou historku: ---------------------------------------------- Příkladem intuice může být příběh Garyho Kleina o veliteli hasičů, který při zásahu uvnitř domu náhle zvolal „Rychle pryč!“, aniž by věděl proč to řekl. Jen co požárníci vyběhli ven, podlaha domu se zřítila. Až poté si uvědomil, že požár byl neobvykle tichý a jeho uši byly neobvykle horké. Jeho dlouhou zkušeností získaný „šestý smysl pro nebezpečí“ odhalil, že zdroj požáru nebyl v bytě, ale ve sklepě pod nimi. -------------------------------------- (Takže ty bys asi byl názoru, že Garyho varovala jakási astrální bytost, já, že reagoval rychle proto, že byl hodně zkušený a nečekal, až si vše promyslí a vydedukuje, co by se mělo udělat - dal na intuici. Ovšem je třeba dodat, že často jednáš intuitivně nesprávně, a jen někdy se strefíš. Intuice pro svou malou pravdivost není návodem, jak perfektně řešit problémy, ale jen pomocníkem, kdy jde o čas nebo když nemáme dost faktů k přemýšlení. i v boji se hodí.
18. Říjen 2021 - 13:39
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Jen plkáš od věci. ----------
Bohové přece existují v hlavách těch , kteří je ke svému živobytí stvořily a těch , kteří v ně věří . V dějinách lidstva jsou zmiňovány spousty božstev , bůžků , bohů . Byla to vždy potřeba lidí v něco věřit . Důležití ale nejsou ani tak ti bohové , kterých už tu na zemi bylo spousty , ale víra v "něco ", jak se říká : víra hory přenáší . Pravda je , že pokud lidé v něco opravdu věřili , dokázali velké věci i když to leckdy pitomost byla .
18. Říjen 2021 - 14:01
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Bohové (a bůh) jsou v nás -
No dobrá, tak se uklidníme. ---------- Napsal jsi: "Bohové (a bůh) jsou v nás - nehledě na to, jestli na ně vědomě věříme, ..." Nejlépe uděláš, když: a) vysvětlíš, jak mohou být v někom bohové, když nevěří v bohy, b) přiznáš barvu, tedy zda jsi ateista nebo v jaké sektě.
18. Říjen 2021 - 14:37
Obrázek uživatele Návštěvník
nagual (anonym)
Intuice toho má na starosti mnohem víc než zjistit, kdy se zhroutí hořící strop. Řek bych, že zodpovídá za většinu našich pohnutek i chování. Většině lidí (ne-li všem) intuice prozrazuje existenci božství a jeho neustálý projevování se ve světě. Proto jsem řek "bůh a bohové". Pro nedostatek lepších výrazů. Někdo tomu říká prostě "něco". Ale někteří lidi svou intuici zkrátka blokujou - nebo jí přehodili jako výhybku - a věří na mechanickej svět, kde všechno živý je ve skutečnosti mrtvý. ............................ Jakmile začneš vnímat jevy kolem sebe jako živý a obdařený vědomím, najednou ti začne dávat smysl, že bohové jsou v nás a ve všem, a budou tady, i kdybysme tu my nebyli. A nejde o to, jestli je to ježíš nebo perun, ale o celkovou komplexní realitu, která se v různých kulturách projevuje jinak a skrz jejich filtr se různým způsobem deformuje. ................. Ber to z matematickýho pohledu tak, že ježíš nebo perun nejsou konstanty, ale výsledky funkce s kulturním parametrem (a mnoha dalšíma).
18. Říjen 2021 - 17:30
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Intuice toho má na starosti
Pěkný výklad. Problém s ním je ten, že moc nesedí. -------------------- a) Intuice zodpovídá za většinu našich pohnutek i chování,? Ale no tak! Každý ví, že za základy našeho chování z větší části odpovídá naše genetická výbava, z menší části naše vědomá reakce na změny v našem okolí, intuice výjimečně. Nastuduj si např. mechaniku úleku (při nějakém nebezpečí). Přijmutí smyslového podnětu, vyplavení adrenalinu atd. To vůbec neodpovídá definici intuice, když tam jsou ve hře hormony a vědomé myšlení, že? -------------------- b) Já jsem žádnou intuici o bohu nezažil. A výhybku jsem také nepřehodil, jen se chovám a myslím racionálně. Pokud to má být to "přehození výhybky", no potěš pánbůh. ----------------- c) Přesně tak mluví lidé, kteří mají málo znalostí o světě a o tom, jak funguje, a proto je pro ně svět příliš složitý a nepochopitelný, ergo výsledkem boží práce. Vidí boha za každým rohem. ----------------- d) Už trochu rozumím tvé cestě. Škoda, žes přehodil výhybku a skončil u autosugesce. Tzn., že jakmile tě napadlo to i té intuici, začal jsi hledat jen důvody, které ji potvrzují, a ignorovat důvody, které ji negují. ---------------------------- e) Argument, že bohové existují, protože v nějaké věřily všechny kultury, je laciný. Důvody, proč si lidé bohy vymysleli, jsem naťukl zde před několika dny. ------------------------------ f) Nevím, co je to ten tvůj "živý jev obdařený vědomím". Pokud myslíš např. blesk, pak je to na hospitalizaci. Pokud tím myslíš živé organismy, pak žijí ne díky nějakým bohům, ale protože jsou tak geneticky naprogramované. Stačí se seznámit s evolucí druhů a budeš doma. Žádná záhada v tom není. --------------------------- Poslední věta nedává smysl. Ježíš je proměnná? No to zkus vykládat křesťanům, protože ti ho považují za konstantu, tj. za neměnnou pevnou osu, kolem které se vše točí.
18. Říjen 2021 - 18:59
Obrázek uživatele Návštěvník
nagual (anonym)
Přesvědč mě, proč mám ztrácet čas s namyšleným kktem, kterej má pocit, že má všechno "nastudováno"? S kktem, který pochopil celý vesmír a přijde mu jednoduchý a má tudíž jasno v tom, že tam žádný bůh není? ........... Jak už jsem říkal, žádná racionální myšlenka tě k (ne)existenci duchovní reality nedovede. Přijdeš mi zhruba na stejný mentální úrovni jako ty pámbíčkáři: samá naučená fráze a žádný pochybnosti o předmětu své víry. Pro začátek si přečti něco o hypotéze Gaia, to je taková vstupní brána pro nevěřící tomáše důvěřující "vědě". Pokud to nepřekousneš (jako že jsem si JIST, že to nepřekousneš), tak nemá vůbec cenu se bavit dál.
18. Říjen 2021 - 19:56
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Pěkný výklad.
No , kde byl ten jejich Ježíš když je Hitlerovi vrazi pouštěli na svobodu komíny krematorií ? A nechte si tu přiblblou odpověď , že je bůh zkoušel !
18. Říjen 2021 - 20:16
Obrázek uživatele Návštěvník
nagual (anonym)
A fuzzy logika se píše s tvrdým i. A mozek ve skutečnosti nefunguje v žádný logice, ani v tý fuzzy.
18. Říjen 2021 - 20:18
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na No , kde byl ten jejich Ježíš
Bůh je spíše trestal. Pokud myslíš židy - pak je třeba si uvědomit, že židé považují Ježíše za podvodníka viz bible, židi řvali na Piláta Ukřižuj krev jeho na nás a naše děti - takže je to považovat spíše za trest .
18. Říjen 2021 - 20:29
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Bůh je spíše trestal.
Taky vysvětlení !
18. Říjen 2021 - 20:53
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Vídím, že sebou v realitě bezmocně plácáš jako ryba, vyvržená na břeh. ------------------------ Jednak nejsi vůbec schopen diskutovat, jen opakovat, že tvým výmyslům je třeba věřit, protože nemáš žádné argumenty. Jednak si neuvědomuješ, že uvěřit tvému výmyslu vlastně znamená, že takto bez důkazů by člověk potom musel přijmout za své i další hovadiny, např. že existuje vodník, že Země je plochá, nebo dutá, že někde je peklo a jinde ráj, že v nějakém zámku rejdí duchové... ------------------------------- Hypotéza Gaia? Tak odtud vítr vane? Jistěže je to nesmysl, jak jsi správně předeslal. Země sice má díky oceánu a lesům jistý seberegulační mechanismus, ale ten funguje jen krátké chvíle. Kdybys ale (jen trochu) problém studoval a (jen trochu) o něm přemýšlel, pak bys přišel na to, že v její geologické historii Zemi její miniaturní seberegulace velmi často nestačila. Byla doba, že Země byla ledová koule, kdy byla celá Sibiř zaplavena vyvřelým magmatem a Země tedy klimaticky v hajzlu, kdy nastala doba ledová a ledovce byly až v Rakousku, kdy život na Zemi byl několikrát na pokraji vymření. V podstatě se dá říct, že jsme my lidé vznikli a jsme naživu díky mnoha náhodám. Prostě jsme měli štěstí v loterii. ------------------------------------------- Takže tak asi, nemyslící potápko. Plavej si dále ve svém vylhaném rybníčku a těš se z toho, jak skvělý máš světový názor. Já ti to neberu. Až začneš trochu přemýšlet, tak zase přijď.
18. Říjen 2021 - 22:12
Obrázek uživatele Návštěvník
nagual (anonym)
Počkat... ty máš pocit, že sám říkáš nějaký argumenty? Tak to jsme se asi nepochopili. Já totiž vidím jen (1) dogmata pronášená bez hlubšího pochopení, (2) urážky a (3) blábolení mimo téma. To jsi měl nějak líp označovat, co považuješ za argument, aspoň bych se pobavil. Protože tvrdit, že je něco blábol, nebo že je něco mozkový výstup, nebo že je něco na hospitalizaci nebo že "takhle mluví lidé, co tomu narozdíl ode mě nerozumí" ... to NEJSOU argumenty. Jako trhovec si tu řvi na někoho jinýho, kdo ti to bude trpět. ........................................... Gaia: Ty jsi nikdy neslyšel o tvorech, který se ukládaj k zimnímu spánku, nebo leží zraněný bez pohybu, aby se vyléčili a vstali? Myslíš, že když se nějakou dobu moc nehýbali, že tím pádem se vůbec nedaj počítat mezi živý? Ale z mýho pohledu ani nejde o seberegulaci. Jde o to, že Země jako celek se chová hluboce smysluplně, a přitom nepředvídatelně. ................... Ale tak ty samozřejmě rozumíš všemu a víš, že vesmír je jednoduchý, takže umíš všechno předvídat, a pokud už to neumíš ty, tak je to NÁHODNÝ JEV. Že? A prosím tě, ušetři mě dalších svých blábolů, proč je Gaia špatně a proč Země za žádnou cenu nemůže být živá. Dal jsem ti příklad vědecký teorie, jak lze přistoupit k chápání zdánlivě neživých, nevědomých jevů jako živé a vědomé. Pokud chceš racionálně rozhodnout, že něco NEMÁ vědomí, musíš k tomu mít důkazy - úplně stejně, jako když chceš rozhodnout, že to vědomí má. A co víme - to snad popírat nebudeš - některé věci rozhodně vědomí mají. A víme to i přesto, že na to nemáme racionální důkazy. Takže racionálně to nevíme, a přesto to víme.
19. Říjen 2021 - 0:20
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Počkat... ty máš pocit, že
No to ses zase předvedl, Naguale. Tlacháš stále od věci, rozebíráš své pocity, vymýšlíš si své vlastní pravidla logiky... ------------------------------------ a) Přihlouplou teorii o živé Zemi, která se samoreguluje, jsem ti vyvrátil argumenty o tom, že Země byla dokonce ledová koule atd. Kdybys nebyl takový ignorant, našel by sis to v knihách. -------------------------- b) Já že říkám dogmata? To už je až patologické myšlení tvrdit, že fakta jsou dogmata. (Samozřejmě tvůj žabomyší svět se rozjasní, když takto odhrneš fakta do pozadí - najednou se zdá kdejaká tvá fantazie reálná, že?) Např. že život na Zemi byl několikrát na vymření, to už vědci dávno dokázali, najdi si třeba vymírání na konci prekambria. -------------------------- c) Přirovnání údajně spící Země k hibernovanému medvědu je směšné. Pobavil jsi, ale za komentář mi to nestojí. ------------------------------------- d) Země se chová smysluplně? Země prochází stejným procesem jako ostatní planety. Jediný rozdíl je v tom, že má na sobě tenounčkou vrstvičku biosféry (tlustou, co já vím, třicet kilometrů?), ovšem ta v geologickém vývoji Země nehraje skoro žádnou roli. --------------------- e) Zkusím chvíli uvažovat přihlouple jako ty: Tak když Země je živá, tak i jiné planety jsou živé. A samoregulují se, aby uchovaly na svém povrchu život. No tak mám pro tebe smutnou informaci, že Mars tu samoregulaci nezvládl a umřel. Ano, Mars nám umřel a je mrtvý. Můžeš si jeho mrtvolu prohlédnout na fotkách NASA zde: https://youtu.be/ZEyAs3NWH4A . Takže seberegulace nic moc. Asi byl Mars hloupější než Země. ---------------Ale dost kočkování, pojďme dále. ------------------------------------------- f) Proč bych měl rozumět všemu? Ani věda neví všechno. Ovšem tohle je dobré, jak po mě chceš důkazy, že tvoje živá Země neexistuje. Bože, netrestej ho, neb neví, co činí! To je stejně nesmyslný požadavek, jako mají náboženští blouznivci, protože dokázat negaci, že něco neexistuje, nejde. Máš radost? Pak tě musím zklamat, protože fakt, že existence něčeho nejde dokázat neznamená, že to existuje. -------------------- Je opravdu dětinské vymyslet si nějakou kravinu a po druhém chtít důkazy. Protože základy normální diskuse velí, že když něco tvrdíš, tak to musíš dokázat. ---------------- Takže si to shrňme - podle tebe je Země živá, a samoregulace je toho důkazem. Jediným důkazem. Správně? No, samoregulaci jsem ti vyvrátil, takže už mi jen sděl, že ses mýlil a že je ti to líto. A můžeme se bavit o něčem zajímavějším. g) Tvrdíš: Takže racionálně to nevíme, a přesto to víme? ----------- No to snad ne?! Teď fakt nevím, co na to říct. A tos tvrdil, že nejsi náboženský fanatik?
19. Říjen 2021 - 13:20
Obrázek uživatele Návštěvník
nagual (anonym)
Odpověď na No to ses zase předvedl,
Ty jsi fakt duševní ubožák. A pak se div, že s tebou nikdo nechce diskutovat. Museli by trpělivě vyvracet sprostý lži, který za sebou trousíš za pochodu............... Ty nevíš, proč říkám, že z tebe kromě lží a urážek lezou jen dogmata? Inu, je to ten postup hospodskýho mudrce. Ten když si přečte názor, kterej dřív neslyšel a nelíbí se mu, tak si nalistuje wikipedii a přečte si tam něco, o čem si myslí, že to ten názor zhruba vyvrací. Je to úplně stejný, jako když pámbíčkář při zaslechnutí klíčovýho slova nalistuje bibli a na obranu z ní přečte citát... a čeká, že se z toho všichni poserou. Jedinej rozdíl je v tom, že citáty z bible nikdo nezná (protože je okamžitě zapomene) a jsou každýmu u prdele. Zato profláklý teorie vyčtený z wikipedie zná každej a nikoho nepřekvapujou. V obou případech je argumentační váha 0. (Jenom řečník zůstává přesvědčen, že to všem nandal.) Chtělo by to nějakou tvůrčí interakci mezi vědou a názorama lidí, šmudlíku. Ale já nečekám, že se jí u fanatika dočkám ......................................... Chápu, že to stále nemůžeš rozdejchat, ale... pokud nějakému jevu nerozumíme, potom tvrzení, že je živý (vědomý) má z racionálního hlediska naprosto stejnou váhu jako tvrzení, že živý (vědomý) není. Jak jsi sám poznamenal, já mám důvod si myslet, že vesmír je živý, protože mu nerozumím, zatímco ty víš, že je neživý, protože mu dokonale rozumíš...
19. Říjen 2021 - 15:00
Obrázek uživatele Návštěvník
nagual (anonym)
K tomu tvému bodíku g... Položím ti dvě otázky: 1) Věříš, že některé "objekty v prostoru" jsou obdařeny vědomím? 2) Pokud ano: máš k tomu racionální důvod? Pokud máš, uveď ho.
19. Říjen 2021 - 15:09
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Ty jsi fakt duševní ubožák. A
Bezargumentační plkání ti jde skvěle. A že místo problému pořád rozebíráš mne dokazuje, že jsi psychicky v hajzlu. --------- Tak už je podle tebe živá nejen Země, ale i celý vesmír? No gratulace, to je tah na bránu! ------------ Mě ani tak nevadí tvoje řeči, že Země a vesmíru jsou živí (mohu to brát jako jakousi teorii, kterou je třeba prověřit), jako to, že k tomu nemáš nejen důkazy, ale ani žádné indicie. Cože? Že důkaz jejich života je to, že se mění v čase? To i neživá hmota, jako je hornina, se mění v čase. Dokonce i atom po miliardách let může zaniknout. ------------- Proč bychom Zemi nerozuměli? Zhruba víme , jakou má strukturu, jaké složení mají její vrstvy, jak se v čase mění její povrch... Ale inteligentní chování jsme dosud u Země jakožto planety a vesmírném tělesu (kromě biosféry) nezpozorovali. Neználci a zoufalci jako ty ovšem tvrdí, že buď u Země známe každý atom, nebo ne, a v tom případě Zemi neznáme. A hned - šup sem s fantaziemi o živé Zemi. A prý - dokazujte opak. Ale já na tebe hází bobek, fantasto. --------------- A znovu říkám - jsi tak drzý, že fabuluješ nesmysly, ale bez jediného důkazu. Jen pro zábavu tě napodobím a říkám, že v lese žijí hejkalové. Nevěříš? Dokaž, že to není pravda. (Už chápeš míru své myšlenkové hniloby?)
19. Říjen 2021 - 15:36
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na K tomu tvému bodíku g...
Nevím, co jsou ty tvoje "objekty v prostoru". U planet, hvězd, černých děr či asteroidů rozum zpozorován nebyl, ale na kosmické lodi někdy ano - pokud je s posádkou. U lidí jsem se s vědomím setkal, i u zvířat (v jednoduché formě), brzo budeme mít i umělé vědomí - umělou inteligenci. A jaký mám důvod myslet si, že mají vědomí? Inu, chovají se rozumně, tj. vhodně reagují na podněty z okolního prostředí. ------------- Abych ukončil tvé trápení ohledně myslící planety, dám ti tip na jednu knihu, kde se můžeš ukájet ve svých představách o planetě, která je fungl celá jedním obřím supermozkem: "Půlnoc ve studni duší" od Chalkera, fakt skvělá četba: https://www.databazeknih.cz/knihy/studna-dusi-pulnoc-ve-studni-dusi-15837 ------- Až takové mám pro tvůj duševní stav pochopení.
19. Říjen 2021 - 15:55
Obrázek uživatele Návštěvník
nagual (anonym)
"A že místo problému pořád rozebíráš mne dokazuje, že jsi psychicky v hajzlu." - tak ten byl dobrej :) .................................................. Poslyš, ty si stojíš na vedení? Několikrát jsem tě upozornil, že o neznámých jevech lze tvrdit život stejně dobře jako neživot. To znamená, že důkaz by vyžadovalo obojí. Ty nemáš důkaz na jedno a chceš důkaz na druhý. Kdy ti to docvakne? Tady proboha nejde o to, že by si někdo vymýšlel konkrétní jevy jako třeba lesní strašidlo. Tady jde o to, jakou abstraktní hypotézu vyvodíme z jevů, které skutečně pozorujeme, ty důkaze. A planeta Země vykazuje spoustu záhadných a *nepředvídatelných* procesů. Tím spíš celej vesmír nebo jeho části, jako třeba galaxie. Není relevantní, že si jakýsi hospodský mudrlant z doktorky myslí, že je to všechno jasný. Zkus si představit, jak asi mravenec nahlíží na chování člověka. "U těles typu člověk jsme nezpozorovali příznaky inteligentního chování."
19. Říjen 2021 - 17:05
Obrázek uživatele Návštěvník
nagual (anonym)
Odpověď na Nevím, co jsou ty tvoje
Rakato: "A jaký mám důvod myslet si, že mají vědomí? Inu, chovají se rozumně, tj. vhodně reagují na podněty z okolního prostředí." - Takže si to rozeberme: Máš *pocit*, že rozum implikuje vědomí. (1) Ale co je to rozum, to zatím nikdo nebyl schopen uspokojivě definovat. Bude nám na to muset stačit intuice, že? A ta navíc ani není zárukou pravdy, že? (2) Zatímco pojem rozumu se dá nějak zkoušet racionálně okecat (opravdu jen zkoušet), s tím vědomím už je to jaksi horší. Ačkoli materialisti tvrdí, že "nějak" vyvěrá z mozku, fyzika přesto nemá nástroj, jak ho uchopit. Je pro ni naprosto neviditelné... Narážíš tady, hošku, na termíny, na něž je lidská mysl krátká. A přesto jsme si jisti, že existujou. A to je to vyvěrající božství, o kterém mluvím.
19. Říjen 2021 - 17:07
Obrázek uživatele Návštěvník
Erik (anonym)
Pochopitelně, že Bůh existuje, ale jen ve vědomí věřících. Každé náboženství má jiného, některá i několik. Jeho zhmotnění v přírodních úkazech, jevech a duchovních záhadách, se většinou dá vědecky vysvětlit, pokud ne, tak k tomu dojde. Víra v Boha, je útěkem neinformovaných před objektivní realitou.
19. Říjen 2021 - 17:16
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na "A že místo problému pořád
Píšeš: "o neznámých jevech lze tvrdit život stejně dobře jako neživot."----------- Jistěže, jistěže, tvrdit lze ledacos, i že v lese žijí hejkalové. Jenže s takovou nesmyslnou logikou by člověk vyhynul už na svém počátku v Africe. --------------------- Ty asi vůbec nechápeš podstatu rozumného uvažování (podotýkám "rozumného"): formulace otázky, rozbor, syntéza, vytvoření hypotéz, experimentální ověřování hypotéz, výběr hypotézy, která nejvíce odpovídá daným faktům. ------------------ Co místo toho děláš ty? Vykřikneš: "Neznámé jevy mohou být živé i neživé." (což je OK, může to být pravda), ale pak místo rozboru a dalšího práce s hypotézou máš hned po ruce závěr: "Vesmír a Země jsou živé!" Dětinské. ----------------------------------------------------- Kromě toho - ty jsi taková diskusní Tonka Katastrofa. Na argumenty, že nemáš pravdu, neraguješ. Viz moje námitka, že Země nemůže být rozumná, když jednou byla ledovou koulí. ------------- Další příklad zmatenosti tvého uvažování: Tvrdíš, že planeta Země vykazuje spoustu záhadných a *nepředvídatelných* procesů. No dobrá, ale to neznamená, že je živá. Ty tvrdíš, ty dokazuj. Jasné? A když nedokážeš, potvrdíš, že jsi realitou zmatený a že by sis měl odpočinout. ------------------------------------------- Také nechápu, proč tady meleš, že všemu rozumím. Že tomu rozumím lépe než ty neznamená, že rozumím všemu. --------------------------------------- Na druhou stranu s tím mravencem se mi to líbí. Kdyby nejednal jen instinktivně, ale primitivně myslel, asi by mu lidské chování skutečně připadalo zmatené, tedy nerozumné. Proto by člověka za živého neoznačil. A mýlil by se. To ovšem nic nedokazuje, protože když se tentýž mravenec podívá na potok, i chování potoka označí za zmatené, tedy nerozumné. A bude mít pravdu. -------------------------------------- Jinak řečeno: Na světě jsou milióny ubožáků, kterým se zalíbí nějaká vykonstruovaná hovadina, a stanou se jejími zapálenými zastánci. Jak jsem to psal o Nietzchem? "Kdo by důvody dovedl zvrátit víru, jíž se lůza kdysi bez důvodů naučila?“ Sedí to na tebe jako ruce rukavice. Gratuluji!
19. Říjen 2021 - 19:07
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Nevím, co jsou ty tvoje
Ono na ty uměliny lidstvo brzy chcípne . Nechtějí si uvědomit , že jsme na planetě jen hosty ! Ta lidská čeládka se chová jako kdyby jim planeta a dokonce i vesmír patřily jako jejich statky . Čím větší pokrok , tím větší omezenost člověka škod nadělá !
19. Říjen 2021 - 19:21
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Rakato: "A jaký mám důvod
Humanistický směr, huh? Na to tě tipuji. Fyzika, chemie, biologie, matematika, logika - to celý život šlo mimo tebe. A nedostudoval jsi to. Z tvé nedůtklivosti k námitkám soudím, žes učil. Trefa? Takže potom máš stran hmotné reality jen povrchni představy a kde co je pro tebe záhada. Nic proti tomu, takových "specialistů" je na světě hodně. Ale málokterý bez základních znalostí vytrubuje do světa svá moudra a není přístupen argumentům, jako ty. No nic, pracoval jsem i s takovým materiálem. ----------------------------------- Proč řešit vztah rozumu a vědomí? Tohle téma je hodně obsažné. Jen naťuknu svůj názor: Hranice je nejistá. Sice se dá říct, že rozumné chování má jen bytost s vědomím, protože toto chování předpokládá vyšší nervovou soustavu, macatý čelní lalok a myšlení, ale spousta živočichů si dobře žije jen s instinkty, danými geneticky, což laikovi jako myšlení může připadat. I člověk má instinkty a první signální soustatvu jako zvířata (plus ještě tu druhou). Takže když třeba padáš z lešení a chytáš se rukou trubky, aby sis nenamlátil rypák, kdo může říct, zda to natažení ruky byl instink či vědomá reakce? Většinou ani padající sám ne. ----------------------------------- Nechápu, proč všechno relativizuješ. (Vlastně chápu, to jen tobě připadají věci záhadné, i když už je věda zmákla.) Píšeš: Materialisti tvrdí, že vědomí "nějak" vyvěrá z mozku. No to snad ne. Doby, kdy lidé hledali identitu člověka v játrech či srdci jsou snad už za námi? Chceš důkaz, že vědomí sídlí v mozku? Nech si udělat lobotomii. Po ní nebudeš vědět, čí jsi, a my to budeme mít potvrzené. (Jinak řečeno - ztratíš osobnost.) -------------------------------------- V čem spočívá vědomí člověka ti nejlépe vysvětlí ve sci-fi seriálu "Příběh Sáry Connorové" (fakt skvělá věc) slovy odborníka na umělou inteligenci: Vědomí je součinnost SW a HW. Změníš HW a změníš vědomí. Změníš SW a změníš vědomí. (U člověka si za SW dosaď informace v paměťových buňkách mozku, za HW mozek se zbytkem nerové soustavy.)--------------------------------- Vědomí není žádná posvátná kráva, abychom se mu klaněli. Vědomí má i můj pes (což usuzuji z toho, že má někdy tak bouřlivé sny, že ve spánku štěká a běží). Uvědomuje si sám sebe přesto, že v zrcadle se nepozná. Prostě samovolný vývoj života vedl ke vzniku vědomí, a to ve chvíli, když překonal příslušnou hranici v počtu neuronů a jejich synapsí. Ale to už jsme zase na začátku naší diskuse.
19. Říjen 2021 - 19:46
Obrázek uživatele Návštěvník
nagual (anonym)
Promiň, ale... pročítám si tvoje reakce a stále mi koluje v hlavě jediný slůvko: ubožák, ubožák. Přesně takhle by to dopadalo, kdybych se pokoušel vysvětlit principy empirického zkoumání podnapilýmu pepíkovi z horní dolní. Jenže ty u toho nic nechlastáš (nebo možná jo) a máš čas si reakci promyslet. Výsledkem jsou pořád stejně zabedněný odpovědi. Ani známka pokroku. .......................................................... Co asi můžu říct na to, že je něco "nesmyslná logika"? Názor, že země je živá, jsi mi "vyvrátil" tím, že se něčemu "směješ"? Jen si to vyhledej. Jak očekáváš, že mám reagovat, když mi něco "vyvrátíš smíchem"? ........................................................ Stejnej blábol pořád dokola: "Ty tvrdíš, ty dokazuj"... a ty nic netvrdíš? Jak si to jako představuješ? Že lidi budou kolem tebe skákat, abys jim dal "vědecké právo" myslet si něco, čemu ty nevěříš? Zatímco tobě stačí si jen něco myslet a je to automaticky pravda? Takhle věda opravdu nefunguje, hošku. Pokud něco uctíváš, měl bys tomu aspoň trochu rozumět. Vysvětlil jsem ti směšnost postoje "u XY jsme nezpozorovali příznaky inteligentního chování --> XY není inteligentní". Pořád máš odvahu nazývat to vyvrácením? ....................................... A co mám nakonec říct na ten primitivní výmysl, že "vykřikuju závěry místo práce s hypotézou"? Nic jinýho, než že je to zoufalý výkřik. Zde jsem se pokusil přivést tě jen na myšlenku, že není tak samozřejmý považovat všechno za neživé. A to se mi, zdá se, přecejen nakonec podařilo. Tady by to asi mohlo stačit, protože s tebou v tomto směru stejně nic lepšího nedosáhnu. I tohle je dost. Někde v tý makovici se nakonec rozsvítilo světýlko pochybností nad vlastním dogmatem.
19. Říjen 2021 - 20:35
Obrázek uživatele Návštěvník
nagual (anonym)
Odpověď na Humanistický směr, huh? Na to
Jsi úplně vedle, ale co můžu čekat od pivního specialisty? Někdo, kdo nechápe ani pojem matematická funkce, by fakt neměl vykřikovat tyhle věci. Fascinuje mě, jak opět všemu rozumíš a je ti zcela jasné, kde se vědomí bere. Příznačné je, že si k tomu bereš příklady ze seriálů. ..................... Takže se dozvídáme, že vědomí se mění, když se mění mozek, nebo HW, nebo SW. Hurá, všechno je vysvětleno, pan Rakato zase ukázal, jak je vše na tom světě jasné a jednoduché, a dodal návod: Stačí jen napojit na sebe hodně neuronů a je to! Hned zítra půjdu a postavím Skynet! ................................. Až na to, že stále platí, co jsem říkal: Pro fyziku je vědomí naprosto neviditelný a neuchopitelný fenomén. Věci pro ni budou fungovat naprosto stejně, ať už s vědomím, nebo bez. A psychologie s ním pracuje jako s hotovou věcí, a vlastně i pro ni je to něco neuchopitelnýho. Není to totiž vůbec empiricky zjistitelná záležitost, a přitom ona sama je podmínkou vší zkušenosti. Ano, má ho i tvůj pes, ale to neznamená, že to není posvátný. .................................. A teď mi řekni: Opravdu máš pocit, že jsi mi tímto podal *racionální* opodstatnění existence vědomí - jevu, o kterém všichni víme? ... "je to HW a SF.... mozek.... napojíme dost neuronků na sebe a je to"?
19. Říjen 2021 - 20:41
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Promiň, ale... pročítám si
Vyvaruj se hrubého omylu! Ty "nezkoumáš", ty jsi jen skočil na lep pábiteli Lovelockovi, který, aby se zviditelnil, vymyslel teorii Gaia, a teď po něm jako papagáj opakuješ jeho nesmysly, se kterým vědecký svět skoro vůbec nesouhlasí a které jsem zde včera a dnes vyvrátil. Empirické zkoumání? nenech se vysmát. ---------------------------------------------- Už potřetí ti připomínám můj text o Zemi jako ledové kouli atd., kterým jsem Lovelocka zrušil, tak proč tady jako autista plácáš něco o vyvracení smíchem? ------------------------------ No já jsem s výmyslem o živé Zemi nepřišel, to ty. Takže dokazování je na tobě, nedovtipo. Tak to prostě při diskusi chodí. ---------------------------- Věda hodně věcí neví na tuti. Takže formulace "U vesmíru nebylo pozorováno inteligentní chování." je korektní, zcela v souladu s vědeckým vyjadřováním. (Já jsem přístupný ledasčemu bláznivému, např. jsem se zabýval matematickým vesmírem, což je teorie jakéhosi Marxe Tegmarka. Ale musí to mít logiku a oporu v nějakých faktech.) ---------------------------------- Už pochop, že jsi stran práce s fakty zcela mimo. Už se o tom bavíme opakovaně a ty stále nechápeš, že hypotézu je třeba dokázat, nebo hodit do koše. Ty hypotézu máš (Země je živá.), důkazy žádné, takže jsi v hajzlu. ----------------------- Zmateně tady brebentíš něco,o tom, že mám nějaké dogma. To jako že si jako drtivá většina lidí myslím, že Země je jen kus neživé hmoty? Jsi hlas volajícího na poušti. --------------------------------- Jinak řečeno: Buď (aspoň částečně) dokaž, že Země je živá, nebo zanechej toho trapného hoaxu a fake news.
19. Říjen 2021 - 21:29
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Vyvaruj se hrubého omylu! Ty
Jdete do toho příliš zeširoka . Co takhle otázka : co bylo dřív , vejce nebo slepice ?
19. Říjen 2021 - 21:48

Stránky

Přidat komentář