164 komentáře / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Bob (anonym)
Se vším výše uvedeným lze souhlasit - jen zřejmě nejde o 5000V ale o tzv. primeru, tedy 22kV.
1. Červenec 2020 - 7:01
Obrázek uživatele Návštěvník
Martin (anonym)
Mám možnost koupit dům, který je od krajního vodiče "110kv" vzdálenej 10m. a tyto vodiče vedou přes roh pozemku. Je zdravě neškodné tam bydlet? Podél tohoto stožáru 110kv lidi bydlí a nestěžují si. Zajímalo by mě nějaká odborná studie, nebo kam se obrátit ? Moc dik za info.
15. Srpen 2020 - 13:21
Obrázek uživatele Návštěvník
Martin (anonym)
Mám možnost koupit dům, který je od krajního vodiče "110kv" vzdálenej 10m. a tyto vodiče vedou přes roh pozemku. Je zdravě neškodné tam bydlet? Podél tohoto stožáru 110kv lidi bydlí a nestěžují si. Zajímalo by mě nějaká odborná studie, nebo kam se obrátit ? Moc dik za info.
15. Srpen 2020 - 14:32
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Bydlím asi 200 m od stožárů 220KV. Jako kluk jsem dělal pokusy, na nový plot (výběh pro psa, ne kolem celé zahrady, tedy kousek pletiva proti zemi svítila malá žárovička, i na natažený kus drátu se indukovalo napětí, které bylo slyšet ve sluchátkách (podobně jako k připojení na nějaké malé napětí přes transformátor). Zkrátka problém je, že tady je elektromagnetické pole. Intenzita myslím klesá s druhou mocninou vzdálenosti, takže kdo bydlí poblíž, tam to elmag. pole může být dosti silné. Jak to působí na zdraví lidí se asi moc neví. U velmi těsné vzdálenosti od vedení bych se bál i dalších jevů. Vedení je zemněné, horní drát funguje jako hromosvod, pod stožáry uzemněné. Když bude do stožáru něco probíjet, např. mokré izolátory, na v zemi může být rozdílové napětí, asi jako když drát spadne na zem. Co vím, tak se nesmí propojit třeba uzemnění rozvodu v domě s uzemněním bleskosvodu. Protože při zásahu bleskem by část toho výboje byla i v bytě, než se to zcela vybije do země.
15. Srpen 2020 - 17:08
Obrázek uživatele Návštěvník
Dana (anonym)
Dana BUA,HOVÁ 603 830 674NABÍZÍM MYCÍ PROSTŘEDKY ZA NÍZKÉ CENY PROVÁDÍM ÚKLID ,ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ,kOUPELEN,kOUPELNOVÝCH ZÁSTĚN VŠE JAKO NOVÉ volejte:i zapujčuji stroje at
3. Prosinec 2020 - 17:34
Obrázek uživatele Návštěvník
Václav (anonym)
Ochranné pásmo vedení vysokého napětí sice existuje, ale zhusta se porušuje. Nám vede vedení VN přes zahradu. Teď se bude vedení rekonstruovat a firma, která to provádí, nás žádá o povolení vstupu na náš pozemek. Takže vedení VN vede nejen v ochranném pásmu, ale i přes soukromé pozemky.
3. Prosinec 2020 - 17:34
Obrázek uživatele Návštěvník
Petr (anonym)
Ochranné pásmo vedení VN 22 kV spočívá v tom, že do prostoru na každou stranu 7 metrů od krajních vodičů nesmí zasahovat větve stromů. Nám přes zahradu vede také toto vedení a provozovatel to občas kontroluje, dokonce se nabídl, že nám stromy (ovocné) sám prořeže. Takže jsme ho s díky vyhnali a stromy prořezali sami. Pustit na zahradu nějaké barbary s motorovou pilou nám připadalo dost riskantní. Pokud se nyní buduje nové vzdušné vedení, bývá zaneseno u příslušné parcely v katastru nemovitostí jako věcné břemeno. U starých nebo rekonstruovaných vedení tomu tak není.
3. Prosinec 2020 - 20:15
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Dana BUA,HOVÁ 603 830
to nám jako chceš vyčistit to ochranné pásmo pod elektrickým vedením?
3. Prosinec 2020 - 21:42
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Mám možnost koupit dům, který
Je to sice mimo ochranné pásmo , ale záleží na tom jak je člověk na elektromagnetickou energii vnímavý . Někomu to vadit nemusí a jiný může mít například problém se spaním . Objektivní ano , nebo ne neexistuje .
3. Prosinec 2020 - 22:17
Obrázek uživatele Návštěvník
Jana Kopecká (anonym)
Odpověď na Koupila jsem si pozemek, u
ahoj katae - prosím vím že jsi zde reagovala více jak 15 let, ale právě proto tě prosím o reakci - jak s odstupem času hodnotíš bydlení u vysokého napětí? Jsem totiž právě před rozhodnutím zda koupit pozemek s domem v blízkosti vysokého napětí a váhám.... O Bague jsem právě také přemýšlela... děkuji a budu ráda, pokud mě odpovís...
18. Květen 2021 - 11:45
Obrázek uživatele Návštěvník
! (anonym)
Odpověď na to nám jako chceš vyčistit to
Ochranné pásmo je zřízeno kvůli vedení a snadnému přístupu k němu. Nikoliv kvůli lidem.
18. Květen 2021 - 15:31
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Ochranné pásmo vedení
Jde o to co tam bylo dřív ? Vedení VN , nebo vlastnictví pozemku ?
18. Květen 2021 - 21:57
Obrázek uživatele Návštěvník
! (anonym)
Odpověď na Jde o to co tam bylo dřív ?
Většina pozemků měla své majitele od dávných dob (soukromá osoba, právnická osoba, obec, stát apod.). Elektrická vedení na těchto pozemcích vznikla mnohem později. Zejména za komunismu se nikdo neptal majitele, jestli může nebo nemůže zřídit nadzemní vedení, neb vše bylo "majetkem nás všech" a šlo o obecně prospěšnou věc. Až teprve nyní několik let nazpět musí majitel vedení uzavřít s majitelem pozemku dohodu o zřízení věcného břemena, které je pak u příslušné parcely evidováno v katastru nemovitostí. Za tento souhlas náleží majiteli pozemku jednorázová symbolická "odměna" - řádově několik tisíc korun.
19. Květen 2021 - 8:41

Stránky

Přidat komentář