13058 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Podobně jako podle některých
My psychonauté víme více, ale neřekneme. ----------------------------------------------------------------------------------- „Jen dobří psychonauté se mohou dotknout podstaty světa a hřát se ve světle poznání.“ (psychonaut Miroslav „Hellboy One“ Faltýnek)
8. Leden 2020 - 21:41
Obrázek uživatele Návštěvník
dvtv (anonym)
Čím dál tím více se přikláním k tomu, že skoro všechny postavy z bible jsou vymyšlené.
8. Leden 2020 - 21:42
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Čím dál tím více se přikláním
Je to názor a je dobře, že nějaký máš. Ale je dobré o těch hloupých názorech nepsat, kazí to imidž.
9. Leden 2020 - 0:05
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Je to názor a je dobře, že
Hloupý je ten, kdo bojuje proti fiktivním postavám. A to děláš ty, debílku.... Nemáš ani jeden důkaz, že existovaly, ale stále je pomlouváš. To je stejné jako by někdo roky v kuse nadával postavám z Harryho Pottera...
9. Leden 2020 - 8:51
Obrázek uživatele Návštěvník
W (anonym)
Odpověď na Čím dál tím více se přikláním
Tak to nás těší, že jsi dospěl k takovému přesvědčení. Konečně to tady můžeš uzavřít a přiklonit se k jinému vláknu.
9. Leden 2020 - 9:10
Obrázek uživatele dv
dv
Odpověď na Hloupý je ten, kdo bojuje
Lidé, kteří sice potřebují nad někým triumfovat, ale špatně se jim triumfuje nad existujícími osobami, nejednou klamně připouštějí existenci i osob fiktivních, aby mohli iluzorně triumfovat aspoň nad nimi.
9. Leden 2020 - 10:03
Obrázek uživatele dv
dv
ישו הנוצרי
9. Leden 2020 - 10:25
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Lidé, kteří sice potřebují
Lidé, kteří sice potřebují nad někým triumfovat, ale špatně se jim triumfuje nad existujícími osobami, nejednou klamně připouštějí existenci i osob fiktivních, aby mohli iluzorně triumfovat aspoň nad nimi.----- Jo jo a tohle dělá Rakato
9. Leden 2020 - 11:25
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Lidé, kteří sice potřebují
Někomu nejlíp jde bezobsažné tlachání, protože se bojí hodit na plac nějakou skutečnou myšlenku. Já jako psycholog amatér říkám: Aspoň to zkus, napiš vlastní názor. Jinak se dál nedostaneš. ------------ S nedostatkem sebedůvěry u pacientů my psychoamatéři bojujeme neustále. Ale osobně považuji za větší problém jejich chybný úsudek. Proto těmto chudakům doporučuji začít od věcí, u kterých si jsou jistí. Např., že mají deset prstů na rukou. Nebo že jejich pes se jmenuje Pan Tau. To jsou jistoty, od kterých se mohou odpíchnout. -------------------- Takže se tě ptám: Kolik máš na rukou prstů? ---------------- Boj proti fiktivním osobám? Nevím, jaké myslíš, když jsme tady my dva. Možná, že jsi fiktivní osoba a funguješ na bázi nějakého programu, ale můj psychologicky instinkt mi říká, že si to jen namlouváš, a to je velmi nezdravé pro tvé sociální vazby. Nedělej to. ---------------------- Nicméně to hezky koresponduje s tvým profilem, který jsem výše nadhodil - jde o nedostatek sebedůvěry, který přerostl v sebepopírání. ----------- Nevadí, jsem také psychiatr amatér, a tak mám pro tebe dobrou zprávu - léčí se to elektrošoky. Jedna pořádná šleha do čelního laloku a budeš v pořádku.
9. Leden 2020 - 15:39
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Někomu nejlíp jde bezobsažné
Aha, tak v tvém případě to je nemoc z povolání.
9. Leden 2020 - 16:42
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Ježíše v podstatě zahubila cenzura, které se v jeho časem prováděla v krajním případe popravou nositele rebelských řečí. Stalin to později pojmenoval tak, že nepřátelská myšlenka se nejlépe zlikviduje likvidací nositele.
10. Leden 2020 - 22:26
Obrázek uživatele dv
dv
Jezája (respektive ישו הנוצרי) není jedinou náboženskou či mýtickou postavou, která měla být za trest přidělána k nějakému objektu více či méně pravidelného geometrickému tvaru. Jinou takovou postavou, konkrétně pak z řecké mytologie, je například Ixión, domněle přidělaný k soustavně rotujícímu ohnivému kolu https://etc.usf.edu/clipart/19200/19262/ixion_19262_md.gif Zjevením postavy podobné Ixiónu jakémusi nevzdělanému a řeckou mytologii neznalému opilci se ve 30. letech minulého století zabýval i Karl Gustav Jung. Ten nakonec dospěl k přesvědčení, že přidělávání lidí ke kruhovým objektům je archetypická záležitost.
14. Leden 2020 - 9:00
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Jezája (respektive ישו הנוצרי
Mě stačí znát středověkou torturu, a ne ještě nějaké starověké zvrácenosti.
14. Leden 2020 - 18:31
Obrázek uživatele dv
dv
Odpověď na Mě stačí znát středověkou
Mňo - bě pě vě mě mně mne... Nicméně přibíjení nebo přivazování lidí k souměrným objektům obecně v sobě může skrývat i povýtce naturalistickou symboliku, a to zejména po slavné formulaci Avogadrova zákona. Nějaký teoretik by podobnými procedurami mohl naznačit svým obětem, že sestávají v poslední instanci z molekul, atomů a subatomárních částic, struktur to, některé z nichž jsou podobně jednoduše tvarovány jako ony souměrné objekty.
14. Leden 2020 - 18:58
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Mňo - bě pě vě mě mně mne...
Fakt nevím, na co tě tipnout... Je to lysohlávka, peyotl, nebo už pervitin?
14. Leden 2020 - 20:18
Obrázek uživatele dv
dv
Odpověď na Fakt nevím, na co tě tipnout.
A co takhle se přednostně věnovat skloňování českých osobních zájmen?
14. Leden 2020 - 22:24
Obrázek uživatele Návštěvník
František (anonym)
Teda já kdybych tu svou blonďatou krávu zapletl třeba do nějakých tyčinek jakéhokoli zvětšeného modelu krystalu, tak by stejně nic nepochopila, a zkapala by stejně blbá jako vždycky byla, když žila.
14. Leden 2020 - 22:30
Obrázek uživatele Návštěvník
Fejk jak prase (anonym)
Ježíš nebyl boží syn ani dcera. Ježíš je smyšlená postava, pravděpodobně. Pokud kdy něco takového žilo, tak to s bohem nemělo nic společného. Hlásalo to utopistické řeči o zbavení se majetku, výzvy k poflakování, dále to hlásalo, že to přišlo rozvrátit rodiny, postavit otce proti synovi, matku proti dceři. Takže to byla spíše zrůda než boží syn. Když to mělo hlad, tak to proklelo chudák strom, který byl už obraný. Vyhrožovalo to věčným mučením tomu, kdo se jeho totalitní ideologii nepodřídí. Slibovalo to druhý příchod ještě v té generaci, co ho poslouchali, takže to navíc lhalo, nebo blábolilo. Pak jsou ještě v bibli jiné pasáže, které zase líčí Ježíše lítostivého, ochraňujícího, což je v rozporu s dalšími pasážemi. Prostě takhle vnitřně rozporná, protikladná postava nemohla existovat. Takto schizofrenně se nechová ani schizofrenik. Je to nedůvěryhodné. Plus samozřejmě to čarování k tomu.
14. Leden 2020 - 23:41
Obrázek uživatele Návštěvník
Tony (anonym)
Hvězdoune, ty ses tu zase vyblil.
15. Leden 2020 - 2:16
Obrázek uživatele dv
dv
Odpověď na Hvězdoune, ty ses tu zase
Ale případně a logicky.
15. Leden 2020 - 7:59
Obrázek uživatele Návštěvník
Bible (anonym)
Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;
15. Leden 2020 - 10:18
Obrázek uživatele Návštěvník
Proklínání (anonym)
Cestou procházeli kolem fíkového sadu. Přestože dosud nebyl čas fíků, jeden ze stromů byl obsypán listím. Ježíš měl hlad a šel se podívat, jestli na stromě nenajde nějaké plody. Fíkovníky totiž plodí dřív, než se zazelenají. Strom s listy tedy sliboval i zralé fíky. Byl to však jen klam. Ježíš prohlédl větve odzdola až k samému vrcholu, avšak nic na nich nenašel. Překvapeně od stromu odstoupil. Ještě jednou si ho zdálky prohlédl a pak smutně prohlásil: „Ať na tobě už nikdy neroste ovoce!“ Učedníci se jeho výroku podivovali, ale zakrátko na něj zapomněli. Když však druhý den procházeli kolem stromu znovu, nemohli uvěřit vlastním očím. Fíkovník byl úplně suchý. Petr na strom ukázal prstem a překvapeně vykřikl: „Ježíši, podívej! Ten strom, který jsi včera proklel, odumřel!“
15. Leden 2020 - 10:20
Obrázek uživatele Návštěvník
Tony (anonym)
Bylo to proklánání ze msty. Ubohé proklínání ze msty.
15. Leden 2020 - 10:20
Obrázek uživatele Návštěvník
Výzva k zahálce (anonym)
Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou –
15. Leden 2020 - 10:23
Obrázek uživatele Návštěvník
Ježíš lhář (anonym)
A řekl jim: „Amen, říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, rozhodně nezakusí smrt, dokud nespatří, jak Boží království přišlo v moci.“ (Mk 9:1)
15. Leden 2020 - 10:24
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Na to, aby člověk mohl zhodnotit bibli, nepotřebuje studovat teologii. Dvě údajně nejdůležitější postavy bible = Jehova ze Starého zákona a Ježíš z nového zákona. Zatímco fotřík Jehova je ryze záporná postava (něco jako arcigrázl), tak Ježíš je rozpolcená postava, labilní, hlásající pokaždé něco jiného. Občas dobro, občas nenávist, jak se mu to hodilo.
15. Leden 2020 - 14:01
Obrázek uživatele Návštěvník
mima (anonym)
Odpověď na A řekl jim: „Amen, říkám vám,
Především vězte, že v posledních dnech přijdou nehorázni posměváči vedení svými vlastními choutkami a budou říkat: " Co je s tím slibem o jeho příchodu? Otcové už zemřeli.....Pan neotali splnit svůj slib, jak si někteři myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul.... 2. Petr
15. Leden 2020 - 14:42
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Cestou procházeli kolem
Pěkné příklady asociálního chování Ježíše - kazisvěta.
15. Leden 2020 - 14:49
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Především vězte, že v
To někdo dopsal do bible jen proto, abyste měli čím argumentovat na námitky. Proč by to měla být pravda? Že to je v bibli, knize psané fanatickými kočovníky a rybáři?
15. Leden 2020 - 14:53
Obrázek uživatele Návštěvník
mima (anonym)
Odpověď na To někdo dopsal do bible jen
Tak proč tady řešíte co je psáno v Biblí? Stížnosti na Biblí to vám jde, ale když se obhajime, najednou to je kniha psaná fanatickými kočovníky a rybáři. Jako žalobce u soudního dvorů, bys prohrál na celé čáře se svými stížnosti.
15. Leden 2020 - 14:59

Stránky

Přidat komentář