33082 komentáře / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Kix (anonym)
Odpověď na Zas jsem zapomněl na tu zas
jo.... a naproti u vietnamců dostali čerstvý rohlíky...
24. Únor 2019 - 14:13
Obrázek uživatele Návštěvník
24.2. (anonym)
Ne příliš slunečný Dobrý den na Moravě.
24. Únor 2019 - 14:25
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Odpověď na To je tak, když si dva
Během své náhodné návštěvy Kolumbijské university jsem kdysi dávno shlédl divadelní představení na jobovské téma, ve kterém nakonec Job zavrhne boha i satana, a těm dvěma pak nakonec nezbude nic jiného než prodávat zmrzlinu.
24. Únor 2019 - 14:57
Obrázek uživatele Návštěvník
Touha (anonym)
Dobré, manipulovanému konečně doklapne, že je manipulován a pošle je oba do háje. Kmenové náčelníky...
24. Únor 2019 - 15:26
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na To spíš vítej zpátky ty, měl
Ale, pamětnice? Máš dobrou paměť, gratulace.---------------------------------------------------------------------------- Vidíš, a za celou tu dobu jsme si nedokázali vyjasnit, zda existuje bůh. Lidé v boha věří bez důkazů, a vůbec jim to nevadí.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Jsem rád, že titíž lidé neuvěřili, že umí létat a neskáčou ze střech - to by bylo tragédií!
24. Únor 2019 - 16:37
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Buh netresta, to jen lidi pod
Bůh netrestá? A jak to víš? Zase jeden, co plácne něco, co se mu hodí do krámu. Podej důkaz. Lidi bych až tak tragicky (zneužívající boha) neviděl. Jsme jen přírodní produkt, z poloviny řízený pudy a hormony, tak co chceš? ................................................................................................................ A když jsme boha vymysleli, máme na něho autorské právo a můžeme o něm tvrdit, co chceme, nemyslíš?
24. Únor 2019 - 16:42
Obrázek uživatele Návštěvník
Touha (anonym)
Odpověď na Ale, pamětnice? Máš dobrou
Ty jsi tu dlouho nebyla o nic jsi nepřišel. Stejně jako se tisíce let "křesťané" naprosto nesmyslně a bez nějakého závěru dohadují, zda biblický bůh je dobrý špatný, zda má lidské vlastnosti, zda ho vůbec zajímá zlo, nebo je to součástí nějakého toho plánu....stejně tak to jede tady těch deset let, s plným nasazením, vzájemnými urážkami věřících mezi sebou, zda má smysl být dobrý člověk neb "skutky" jak se zde pohrdlivě vyslovuje, biblického boha nezajímají. Tož good luck
24. Únor 2019 - 16:50
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na : Nepřeceňuješ příliš funkce
Pokud jde o vznik náboženství v tradiční společnosti, i dnes vznikají nová náboženství. Většinou se jim říká kulty, ale některá se tak rozmohla, že se stala náboženstvím, viz např. moonovci (založeni 1954), Hare Krišna (zal. 1966), ti mě obtěžují na ulici. ................................... Osobně si myslím, že náboženským zanícením jsou ohroženi všichni málo vzdělaní lidé, kteří hledají snadná vysvětlení pro věci, kterým nerozumí, a pak i jednostranně zaměření intelektuálové a vědci, znající jen svůj obor, a že nezáleží na stupni vývoje společnosti. Odmítám tvrzení, že bez náboženství lidé nemají dostatečnou motivaci k životu, práci, boji, reprodukci i péči o potomstvo. Co ateisté? Morální normy nejsou produktem náboženství, ta si je jen přivlastnila. Je např. směšné, když někdo tvrdí, že judaismus, potažmo křesťanství, nám daly desatero, to znamená hlavní zásady, jak žít. Ty měl (a v Nové Guineji dodnes má) každý kmen, jinak by lidé spolu nevydrželi pohromadě. A konkrétně desatero je jen primitivní kanánská kočovnická říkanka ve srovnání s pokročilejšími zákoníky Sumerů a Chammurabiho. Pokud jde o (řekněme) odstrašující funkci náboženství, moc nefunguje, když se křesťané řežou hlava nehlava jako šílení od svého vzniku dodnes. A knězi žehnali zbraním! Odporné. Kdyby existoval Ježíš, tak je všechny zpopelnil, jak byl dobrý a milosrdný. .............................. Bezpochyby náboženství lidi spojuje a umožňuje jim jako každá ideologie lépe dosahovat svých cílů. Ale někdy rozděluje – např. když se Luther naštval a přibil na dveře kostela své prohlášení, nebo např. když Francii opustili hugenoti a Anglii presbyteriáni, protože byli pronásledovaní. Podle mě je náboženství jen ideologie, která není k životu nezbytně nutná. (znova – viz ateisté)...................................................... Jo, všiml jsem si, že tíhneš k jazykovědě. Doporučují Ostlerovu knihu "Říše slova" o vývoji jazyků na Zemi.
24. Únor 2019 - 17:09
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Během své náhodné návštěvy
Pěkné. Škoda, že místo tohoto logicky uvažujícího a praktického Joba dali Židí do starého zákona Joba- fanatika.
24. Únor 2019 - 17:15
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Ty jsi tu dlouho nebyla o nic
Nezapomínej pozitivní věc na této debatě - trénink diskuse a argumentace. Zatímco Anglosasové se to učí už na prvním vzdělávacím stupni, my ani na vysoké pořádně ne. Normální lidé vždy cítili, že bůh v jejich životě si nezaslouží příliš prostoru, a tak se většinou chovali, jak jim přirozenost velela. A s časem stále více. ...................................................... Konečně, za ty katolické kutňácké aféry s malými dětmi částečně může celibát, částečně zrušení hospodyň na faře (i když trestní čin prelátů je jasný), protože obojí šlo proti lidské nátuře.
24. Únor 2019 - 17:28
Obrázek uživatele Návštěvník
Tony (anonym)
Jak ještě dlouho budete zneužívat čistou Božskou podstatu pro manipulaci s lidmi? Bůh netrestá ani nepožaduje oběti. PŘEČTĚTE SI BIBLI! Hlupáci.
24. Únor 2019 - 17:41
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Jak ještě dlouho budete
Bůh požaduje dvojí oběti: a) zápalné (viz Levitikus,1), b) moučné (viz Levitikus,2). Připomínám, že Ježíš řekl, že starý zákon platí. Jak tomu rozumím, tys mu nepřinesl nikdy žádnou oběť, hříšný červe!
24. Únor 2019 - 17:56
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Odpověď na Pokud jde o vznik náboženství
Nenapsal jsem, že náboženství jako takové (tedy náboženství ve svých prvotních formách) vzniklo v tradiční společnosti? A že bylo i v takovéto společnosti (ještě i v době, kdy neexistovaly bezpečnostní kamery či DNA testy, a kdy nebylo schůdné udržovat obrovské policejní či vězeňské aparáty, ani každého druhého věznit, mučit, mutilovat či popravovat) kupříkladu třeba účinně demotivovat lidi od páchání vražd či majetkové trestné činnosti ?____________________________________________________________________________________________________ Jinak náboženství samozřejmě vždy plnilo, a i dnes plní, též ideologické funkce, ale nejen to. Vzniklo - a stále existuje - i jako jedna z forem sociocentrické adaptace lidských komunit, etnik, politických celků i jiných skupin na obtíže těchto entit v boji o přežití tváří v tvář vnější přírodě, přírodě v člověku i konkurenčním sociálním entitám.
24. Únor 2019 - 18:21
Obrázek uživatele Návštěvník
24.2. (anonym)
Odpověď na Nenapsal jsem, že náboženství
Vrátil se,to už samo o sobě něco znamená.
24. Únor 2019 - 19:50
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Ty jsi tu dlouho nebyla o nic
Mně teda moc nepřipadá jako ten rakato , co tady kdysi psal
24. Únor 2019 - 19:51
Obrázek uživatele Návštěvník
contado (anonym)
Odpověď na Bůh požaduje dvojí oběti:
ty jsi oběť své zvrácenosti. Kdyby ses řídil zákony božskými, nikdy by z tebe tato slava nevzešla. Takoví lidi jako ty jsou nebezpeční, protože z nich mluví faleš a zvrácené ego !
24. Únor 2019 - 20:33
Obrázek uživatele tony
tony
... už ani slovo navíc ode mne.
24. Únor 2019 - 20:38
Obrázek uživatele Návštěvník
Touha (anonym)
Odpověď na Takové podprůměrné nuly jako
...Na rohu ulice vrah o morálce káže...... Svaté zpěvy čisté duše....
24. Únor 2019 - 20:41
Obrázek uživatele Návštěvník
mima (anonym)
Odpověď na Když nás bůh nezkouší, ale
Rakoto, slunce svítí na spravedlivé i nespravedlivé a déšť padá zrovna tak na každého z nás.... Já bych ráda věděla jak si představuješ Boha z Bible? Podle tvých příspěvků, tvého psaní, jsem vydedukovala, že Bůh pravděpodobně pro Tebe je nějaká loutka s kterou člověk manipuluje, podle toho jak on právě potřebuje , aby se chovala..... píšeš...." žiješ podle desatera a dostaneš kapky jako bezvěrec.... podívej jak může člověk číst text, když se nenaučil abecedu. Jak ti můžu odpovědět, když ty nevíš, kdo je Bůh, kdo je člověk, jak byl stvořen, na jakém principu funguje, jaké zákony ( napíšu lidštínou, přírodní zákony ) byly dány člověku..... všechno co bylo stvořeno, jak ve vesmíru, zde na zemi u zvířat, rostlin, člověka.... funguje podle zákonů, které byly tam na počátku daný. Všechno ve vesmíru, na nebi i pod zemí, rostliny, zvířata, tyto zákony dodržují, dokonce Bůh jedná podle těch zákonů, které on při stvoření určil. Jen člověk začal experimentovat, začal zasahovat do Boží laboratoře....Dnes, kdy žijeme v 21 století, kdy jsme se dostali od koní, velbloudů až k raketám, by jsme mohli porozumět i tou svou lidštínou, proč se tak děje jak se děje a co jsme kdysi nechápali, dnes třeba by jsme mohli pochopit...... ještě nedávno, generace mých rodičů nevěděla, že máme nějaké DNA, že naši rodiče, prarodiče nám psali záznam do našeho DNA a my zase píšeme svým dětem. Každé matky, která otěhotní, se ptá lékař, na její zdravotní stav, pak jejích rodičů a taky zdravotní stav otce, jeho rodičů, nejen to, zdali podstoupila interrupci, kouří, pije alkohol, bere antikoncepci....pokud se něco takového vyskytuje u rodičů, prarodičů....je pravděpodobné, že nenarozené dítě si tyto informace přinese ve svém DNA do života.....co tím chtěl básník říci :-) vzpomeň si jak Bůh kdysi řekl v Bibli, že děti budou trpět za hříchy svých otců, až do čtvrtého pokolení. Když se na tento výrok podíváš v době, kdy jsme nic nevěděli o DNA, tak budeš Boha zatracovát jak je bezcitný.... jenže on přesně věděl jak každý hřích, špatnost, všechno to co náš život poskvrňuje.... ničí, degeneruje naše DNA.....a my ho pak předáme dalšímu pokolení, svým dětem...... ještě jedna malá informace, to jen aby jsi změnil postoj, nechal nachvili Boha na pokojí a zaměřil se třeba na sebe :-) ..uvedomujes si, že tvé tělo není přizpůsobene k tomu, aby lhalo, kradlo, dělalo špatností, a cizoložilo......že ono trpí....je tady dedektor lži, které ti to napoví. Když lžeš, tvé tělo trpí, vysílá signál.... končím, možná jsi nedostal odpověď konkrétní na kterou jsi se ptal, ale to o čem jsem se teď zmínila je jen počátek mé odpovědí, jen první lekce.... :-)
24. Únor 2019 - 20:44
Obrázek uživatele Návštěvník
Touha pro Touha (anonym)
Odpověď na ...Na rohu ulice vrah o
Ty jsi si vzal můj nick? Jestli ho chceš, tak klidně řekni, já si zvolím jiný. Pokud to by jen omyl, tak si prosím zvol jiný ty. Děkuji
24. Únor 2019 - 20:58
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Takové podprůměrné nuly jako
Konečně někomu došlo, že krmit trolla je blbost
24. Únor 2019 - 21:11
Obrázek uživatele Návštěvník
sardanapal* (anonym)
Nyní - Spektrum : "První člověk"
24. Únor 2019 - 21:11
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Rakoto, slunce svítí na
Chceš po mě, abych nejprve uvěřil v boha, a pak už budu v pořádku? Pak už nebudu mít problém tě pochopit? Zkus se raději bavit věcně, o biblických výrocích, o tom, co z nich plyne. ................................................................................................................................................................ Máš pravdu, že všechno od začátku funguje podle nějakých pravidel, řekněme fyzikálních a chemických zákonů. ................................................................................................................. Že nevím, kdo je člověk? Co máš pořád s tím stvořením? Vznikli jsme evolucí, a doklady o naší cestě od jedné buňky k lidské podobě máš v přírodě – existují jednobuněční živočichové, vícebuněční, u primátů jsou to méně vyvinuté a více vyvinuté opice, lidské embryo vývojově kopíruje vývoj člověk od plazů výše atd. ....................... Tím, že budeš pořád hledět z okna a přemýšlet o boží velkoleposti, si moc nepomůžeš, je třeba se dívat kolem sebe a přemýšlet nad realitou........................................................................................... Když nemůžeš dokázat, že přírodní zákony a celý vesmír stvořil bůh, tak to nepiš. Jsou to jen prázdná slova. Konečně, vše mohl stvořit jiný bůh, než Jehova. Cože, že jiní bozi nejsou? Nerouhej se, když Jehova jasně říká, že existují! Vždyť v desateru jasně stojí: „Nesmíte se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh.“ (Exodus 34,14).............................................................................................................................................. Že Jehova předpověděl DNA když tvrdil, že děti budou trpět za hříchy svých otců? I ve středověku, kdy DNA neznali, věděli, že deformovanému člověku se pravděpodobně narodí deformované dítě, mongoloidovi mongoloid. …............................................................................................................ Děti mají trpět za hříchy otců? Tak to i lidé ve své surovosti a krutosti byli milosrdnější, než Jehova, protože za hříchy soudili jen viníky, ne jejich děti. A pokud se nějaká genetická porucha, např. svalová distrofie, přenese z matky na syna, pak si na rozdíl od tebe myslím, že je to krutá hra genetických zákonů, a ani matka, ani dítě si to nezaslouží, ať si Jehova říká, co chce. ........................ Že lidé nejsou přizpůsobeni, aby kradli, lhali.... Ale no tak... podle bible už Eva kradla (jablko ze stromu) a lhala Jehovovi, že had ji podvedl, i když jí řekl pravdu. …..................................................................................................................... Přečti si pořádně bibli, je to přece jen zajímavá kniha, doklad o starých časech, o židovské historii, a nebudeš pak psát v rozporu s ní.
24. Únor 2019 - 21:39
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Odpověď na Chceš po mě, abych nejprve
Uvědomuješ si, že má lpění na různých systémech či klastrech náboženských dogmat na úrovni individua často i velmi výraznou egodefenzivní funkci? Pokoušet se racionálními argumenty vyvrátit sveřepému pámbíčkáři jeho bludy je jako chtít přesvědčit australského divokého koalu o výhodách neeukalyptové diety.
24. Únor 2019 - 22:20
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Uvědomuješ si, že má lpění na
Moje řeč. Navíc mám trochu špatné svědomí, že narušuji víru někomu, kdo ji potřebuje k životu. ................................................. Na druhou stranu, občas se člověk něco doví, a tříbí to dovednost diskutovat. Neznáš pro ateisty lepší fórum - abychom probrali důležitější věci než boha?
24. Únor 2019 - 22:27
Obrázek uživatele Návštěvník
B (anonym)
A kdo, nebo co je to bůh? Je to program matrixu ve kterém žijeme, je to nejvyšší šéf programátorů této hry? Ano DNA se ovlivňuje deděním chyb po rodičích, ale od narození je dáno, kdo bude mít jaké nemoci a kdy, jak se bude učit, co bude v životě dělat, jestli ho srazí auto na přechodu, kolik splodí dětí a nakonec v kolika letech a jak zemře. Divná hra nebo práce boha? Z DNA se dá hodně zjistit, ale to ostatní? Před 30 lety mě cikánka řekla co mě v životě čeká. Tenkrát to byla sranda, dnes už není, protože vše doposud vyšlo. Boží řízení osudu nebo co je to? S ohledem na vzdělání prostě nevím, co si o tom myslet. Kupa lidí ze mě udělala cvoka věřícího na nesmysly a že jsem si vše sám vsugeroval, ale nebyl jsem při tom sám, mám dva svědky. Jo a evoluce neexistuje, kdyby ano, tak jak dlouho jezdí auta a srnci před ně stále skáčou, než aby utekli a nebo počkali. A kočka? Ta má tak nádherný evoluční vývoj, že je stále stejně blbá a čeká, až se auto přiblíží, aby pod něj mohla skočit a nechat se převálcovat. Jediná evoluce u lidí je ta, že jim přirostl mobil k ruce a sklonila se hlava, jak do něj od probuzení do spánku čumí.
24. Únor 2019 - 23:11
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na A kdo, nebo co je to bůh? Je
Že žijeme v matrixu je oficiální vědecká teorie, takže potud máš možná pravdu. (A bůh může být jedním z ET, co ten matrix stvořil.) .................................................................................................... Pokud jde o cikánku a její předpověď, může to být u tebe selektivní paměť - prostě eviduješ a pamatuješ si jen fakta, která ti vyhovují, předpovědi, které se uskutečnily. Ale když si uvědomíš, kolik předpovědí naopak nevyšlo, přestaneš na ně věřit. Kartářky ví kulové. .......................................................................................... Předpovědi se uskutečňují také proto, že tyhle věštkyně jsou vyčůrané - např. jedna z Delf řekla perskému králi, když se jí ptal, jak dopadne jeho útok na Řecko, že zničí říši velikou. A zničil, protože ho Řekové porazili.................................................................................................................... Evoluce je mnohem složitější, než naznačuješ. Geny, které mutují, které se vypínají a zapínají, a tak. A také - neprojevuje se u pár generací, ale u stovek. Takže rychle se množící baktérie se dokáží za čtyřicet let přizpůsobit antibiotikům, ale jeleni stále nemají v genech, že auta jsou svině rychlé.
24. Únor 2019 - 23:48
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Odpověď na Moje řeč. Navíc mám trochu
Ateistické vlákno ještě na Doktorce není. Budeme ho muset založit ;)
24. Únor 2019 - 23:59
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Ateistické vlákno ještě na
Ale budeme se muset hodit marod, jinak nás vykopnou. Navrhuji psychopatii nebo něco podobného, abychom odradili dotěrné diskutující. :)
25. Únor 2019 - 0:18
Obrázek uživatele Návštěvník
Touha (anonym)
Odpověď na Ale budeme se muset hodit
Děkuji zatvé názory. Pokud nebudeš překvapen, navštívila bych tě přímo doma v tomto týdnu.
25. Únor 2019 - 7:37

Stránky

Přidat komentář