2677 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Pokal (anonym)
Kazdy je hrisnik, ale kdyz...OK, tak já plánuju tak do 70 hřešit a pak začnu intenzivně pokat.
12. Září 2016 - 20:47
Obrázek uživatele Návštěvník
Petr (anonym)
No jo, ale třikrát ho...Zaprel ho jak mu to Kristus Pan predpovedel. Krestane odsuzovali Jidase ze Krista zradil a to vedlo k jeho ukrizovani. Za to ukrizovani taky pronasledovali Zidy presto, ze bez toho by Kristus nesplnil sve poslani za zemi. Nelogicke. Pokale, kdyz to ale tak cynicky planujes, tve pokani nebude povazovane za uprimne a pujdes vis kam.
12. Září 2016 - 21:04
Obrázek uživatele erasonebezpecny
erasonebezpecny
Plánovat pokání,to slyším prvně...
12. Září 2016 - 21:24
Obrázek uživatele Návštěvník
smrt (anonym)
OK, tak já plánuju tak do... co když ti zhatí plány a navštíví tě ještě před sedmdesátinámi?
12. Září 2016 - 21:42
Obrázek uživatele Steve
Steve
OK, tak já plánuju tak do...Přesně tak ... Ono to tak mnoho lidí i praktikuje. NIC NOVÉHO!
13. Září 2016 - 0:01
Obrázek uživatele Návštěvník
rose (anonym)
V jakém stavu jsou mrtví lidé. Bible ukazuje, že mrtví „si neuvědomují naprosto nic“ a že smrt je stav absolutní nečinnosti. (Ka 9:5, 10; Ža 146:4) O lidech, kteří umírají, je řečeno, že odcházejí „do prachu smrti“ (Ža 22:15), stávají se ‚bezmocnými ve smrti‘. (Př 2:18; Iz 26:14) Ve smrti není zmínka o Bohu ani o tom, že by Bůh byl chválen. (Ža 6:5; Iz 38:18, 19) Jak v Hebrejských, tak i v Řeckých písmech je smrt přirovnána ke spánku a toto přirovnání je výstižné nejen proto, že mrtví si nejsou ničeho vědomi,
13. Září 2016 - 10:09
Obrázek uživatele Návštěvník
............. (anonym)
V jakém stavu jsou mrtví...Uvědom si, že některé texty byly v bibli časem upraveny tak, aby se hodily církvi k manipulaci s lidmi.
15. Září 2016 - 11:55
Obrázek uživatele Návštěvník
....... (anonym)
V jakém stavu jsou mrtví.......a proto nemá význam papouškovat
15. Září 2016 - 12:00
Obrázek uživatele Steve
Steve
Ano, tělo Rosé umírá ... to máš pravdu. Duše ale nikoliv, víš?
15. Září 2016 - 17:10
Obrázek uživatele Návštěvník
mima (anonym)
V jakém stavu jsou mrtví...Když otevřel pátou pečeť, viděl jsem pod oltářem duše zavražděných pro Boží slovo a pro svědectví, jehož se drželi. Hlasitě volali: " Jak dlouho ještě, Pane, ty svatý a pravý, nebudeš soudit a trestat obyvatelé země za naši krev?.... Zjevení 6.kap.
15. Září 2016 - 21:46
Obrázek uživatele Návštěvník
Dotaz (anonym)
Je také zvířecí duše nesmrtelná?
15. Září 2016 - 21:48
Obrázek uživatele Návštěvník
Ano (anonym)
Je také zvířecí duše....
15. Září 2016 - 23:10
Obrázek uživatele Steve
Steve
Jak to máme vědět? :-D
15. Září 2016 - 23:14
Obrázek uživatele Návštěvník
Karel (anonym)
Existují i předměti kteří se snaží aby po smrti - pokud něco dalšího bude existovat - to bylo podle jejich přání a představ. Vitz jen tak pro příklad knížka Tajemství zlatého květu. Vyšla v překladu Richarda Willhelma. Taoistická duchovní alchymie.
16. Září 2016 - 6:18
Obrázek uživatele Návštěvník
See (anonym)
Existují i předměti...dne SKA VS tával něj AK brrrr zo. Žej o?
16. Září 2016 - 7:13
Obrázek uživatele Návštěvník
asdf (anonym)
Existují i předměti...Je támatem escheatologie. Brány spravedlnosti,věčnosti,poslední dny Krista.Souhlasím,mocná témata. I se slouží mše a pořádají kursy,semináře,vždy u nějakého pohledu,v církvi nábožensky ohledně stárnutí a závěr života. Moje zkušenost s psycholožkou pracující v hospicích a LDN je ,že je takové dost náročné a zcyničtělé je asi špatné slovo,tohle chlap tomu moc nerozumí,ženy cítí že je to koloběh,dají život a nebojí se tolik smrti,jinak toto téma bylo dlouho tabu a někdo taky nezvládal stáří přijmout a rodiče správně v pokročilém věku brát,takže žili někde na jednom sídlišti a rodiče na jiném sídlišti. Dnes je doba velkých změn a to je dobře,každý si může dohledat a zvolit svůj přístup.
16. Září 2016 - 7:35
Obrázek uživatele Návštěvník
Eschatologie (anonym)
Eschatologie i / ? ? s k ? t ? l ? d? i / je součástí teologie zabývá závěrečných událostmi historie , nebo konečný osud lidstva. Tento koncept se běžně označuje jako "konec světa" nebo " konečný čas ".Poslouchat Slovo vychází z řeckého ??????? eschatos znamenat "poslední" a -logy znamenat "studii", nejprve použitý v angličtině kolem roku 1550. [1] Oxford anglický slovník definuje eschatology jako "součást teologie zabývá smrtí, úsudku, a konečný osud duše a lidstva. " [2] V souvislosti s mystiky , fráze odkazuje metaforicky do konce běžného reality a setkání s Božským. V mnoha náboženstvích je vyučována jako stávající budoucí událost prorokoval v posvátných textech a folklóru . Obecněji řečeno, eschatologie může zahrnovat související pojmy jako je Mesiáš nebo mesiášského věku , je čas konce , do konce dnů. Historie se často dělí na "věků" ( věky ), které jsou časové úseky, každý s určitými společných prvků. Jeden věk blíží ke svému konci a nový věk či světě, který přijde , kde jsou přítomny odlišné světy, začíná. Pokud se takové přechody z jednoho věku do druhého jsou předmětem eschatologické diskuse, fráze, "konec světa", se nahrazují slovy "skonání věku", "konec jedné éry", nebo "konec života jak ho známe to". E apokaliptická fiction se nezabývá "konec času", ale spíše s konci určitého časového období, konec života, jak je tomu nyní, a začátek nového časového období. Obvykle se jedná o krizi, která přináší konec současnou realitou a ústí do nového způsobu života, myšlení, nebo bytí. Tato krize může mít formu zásahu božstva v historii, válce, změnu v životním prostředí, nebo dosažení nové úrovně vědomí. Nejmodernější eschatologie a Apokalyptismus , oba náboženský a sekulární, zahrnují násilné narušení nebo zničení světa; vzhledem k tomu, křesťanských a židovských eschatologies prohlédnout na konci časů jako dovršení nebo dokonalost Božího stvoření světa. Například podle některých starých hebrejských pohledem na svět, realita se odehrává podél lineární dráhy (nebo spíše, spirálovitou dráhu, s cyklickými komponenty, které však mají lineární trajektorii); svět začal s Bohem a nakonec zamířil k Božímu konečnému cíli pro vytvoření, svět přijde . Eschatologies se liší pokud jde o jejich stupeň optimismu či pesimismu ohledně budoucnosti. V některých eschatologies, podmínky jsou lepší pro některé a horší pro ostatní, například "nebe a peklo". Obsah [ Hide ] 1 Eschatologie v náboženstvích 1.1 Bahá'í 1,2 buddhismus 1,3 křesťanství 1.4 Hinduismus 1,5 islám 1,6 Judaismus 1,7 zoroastrismus 2 Eschatologie ekvivalenty ve vědě a filozofii 2.1 Futures studií a transhumanism 2,2 Astronomy 3 Viz také 4 Reference 5 Další četba 6 Externí odkazy Eschatologie v náboženstvích [ upravit ] Bahá'í [ editovat ] Viz také: Bahá'í na život po smrti a Bahá'í učení V Bahá'í víry, tvorba nemá ani začátek ani konec. [3] Místo toho, eschatologie jiných náboženství je vnímána jako symbolický. V Bahá'í víře, lidský čas je poznamenán řadou progresivních zjevení ve které po sobě poslové nebo proroci přicházejí od Boha. [4] Příchod každého z těchto poslů je považována za den soudu k přívržencům předchozího náboženství , který se může rozhodnout přijmout novou posla a vstoupit do "nebe" víry, nebo odsoudit nový posla a vstoupit do "peklo" popření. V tomto pohledu, termíny "Nebe" a "peklo" jsou považovány za symbolickém smyslu pro duchovního pokroku osoby a jejich blízkost k nebo vzdálenost od Boha. [4] V Bahá'í víře, příchod Bahá'u'lláh , zakladatel Bahá'í Faith, signalizuje naplnění předešlých eschatological očekávání islámu , křesťanství a dalších velkých náboženství. [5] Buddhismus [ editovat ] Hlavní článek: Buddhistická eschatologie Křesťanství [ editovat ] Christian eschatologie pohledy Eschatologie Kontrastní víry [Show] The Millennium [zobrazit] Biblické texty [Show] Klíčové pojmy [Show] portál křesťanství proti T E Hlavní článek: Christian eschatologie Christian eschatologie se zabývá smrtí, což přechodný stav , Nebe , peklo je návrat Ježíše a vzkříšení z mrtvých . Několik evangelické denominace patří nadšení , se velké soužení , na Millennium , konec světa , v poslední soud , nové nebe a novou zemi (dále jen světě, který přijde ) a konečné dovršení všech Božích záměrů. Eschatological pasáže se vyskytují na mnoha místech, zejm. Izajáš , Daniel , Ezechiel , Matouš 24 , ovcí a koz , a kniha Zjevení , ale Revelation často zaujímá ústřední místo v křesťanské eschatologie. Druhý příchod Christa je centrální událost v křesťanské eschatologie. Většina křesťanů věří, že smrt a utrpení budou existovat i nadále až do Kristova návratu. Existují však různé názory týkající se pořadí a význam ostatních eschatological událostí. Kniha Zjevení je jádrem křesťanské eschatologie. Studie Zjevení je obvykle rozdělena do čtyř přístupů. V futuristy přístupu Zjevení je hlavně vidět, jak se odkazovat na události, které dosud nebyly stane se, ale které přijdou předat na konci tohoto věku, a konec světa. Jedná se o přístup, který se vztahuje na největší eschatological studií. V Preterist přístupu Revelation hlavně se odkazuje na události z prvního století, jako je například boj křesťanství přežít pronásledování Římské říše, pádu Jeruzaléma v roce 70 našeho letopočtu, a znesvěcení chrámu ve stejném roce. V historizujícím přístupem, Revelation poskytuje široký pohled na historii a průchody v Zjevení jsou označeny významných historických lidech a událostech. V idealista (nebo Spiritualist nebo symbolického) přístupu události Zjevení nejsou ani minulost ani budoucnost, ale jsou čistě symbolické, zabývající se pokračujícího boje a konečný triumf dobra nad zlem. Hinduismus [ editovat ] Hlavní článek: Hindu eschatologie Současná Hind eschatologie je spojen v Vaishnavite tradice k postavě Kalki , desátého a posledního avatara z Vishnu před dosažením věku blíží ke konci, který bude reinkarnovat jako Shiva současně rozpouští a regeneruje vesmír. Většina Hinduisté věří, že současná doba je Kali Yuga , poslední ze čtyř Yuga , které tvoří aktuální věk. Každé období zaznamenala postupné degeneraci do morálního řádu, do té míry, že v hádce Kali Yuga a pokrytectví jsou normou. V hinduismu, čas je cyklický, skládající se z cyklů nebo " kalpách ". Každý kalpa trvá 4,1 - 8,2 miliardy rok, což je období jeden celý den a noc za Brahma , kteří na oplátku budou žít na 311 bilionů, 40 miliard let. Cyklus narození , růstu , úpadku a obnovy na úrovni jednotlivých najde odezvu v kosmickém řádu, ale je ovlivněn rozmary boží zásah v Vaishnavite víry. Některé Shaivites zastávají názor, že Shiva je neustále ničí a vytváří svět. Po tomto většího cyklu, veškeré stvoření smrští do singularity a znovu se rozšíří z tohoto jediného bodu, jak stárne pokračovat v náboženském fraktální vzor. [6] Islam [ editovat ] Hlavní článek: Islámské eschatologie Tato sekce není citovat žádné zdroje . Pomozte nám jej zlepšit tento bod nedokonalý spolehlivých zdrojů . Nedoložené materiál může být napadal a odstraněno . (Srpen 2015) ( Přečtěte si, jak a kdy odstranit tuto šablonu zprávy ) Islámské eschatologie je popsána v výroků z proroka Mohameda , pokud jde o znamení Soudném dnu. Rčení Proroka na toto téma byly tradičně rozdělen do hlavních a vedlejších Signs. Hovořil o několika menších Známky přístupu do Soudného dne, včetně: Abu Hurairah hlásil, že Mohamed řekl: ". Máte-li přežít po dobu, po kterou by jistě vidět lidi, kteří by mít biče ve svých rukou jako ocas vola Oni by dostat až do rána pod Božím hněvem a půjdou do večer se Božího hněvu. " [ pochvalná zmínka potřebovala ] Abu Hurairah vyprávěl, že řekl Mohamed, "Když je poctivost ztracen, pak čekat na Soudného dne." Byl dotázán, "Jak poctivost dojít ke ztrátě Posle Boží?" Řekl: "Je-li orgán věnována těm, kteří si to nezaslouží, pak čekat na Soudného dne." [ Pochvalná zmínka potřebovala ] 'Umar ibn al-Chattáb , v dlouhé vyprávění, které se týkají otázek anděla Gabriela , hlásil: "Informujte mě, až soudný den bude." On [proroka Mohameda] poznamenal: "Ten, kdo je žádán nezná víc než tazatele." On [tazatel] řekl: "Řekni mi něco o jeho indikace." On [Prorok Mohamed] řekl: ". Že otrokyně porodí své paní a pánem, a že byste najít bosým, strádajících pastýři koz soupeří mezi sebou navzájem při stavbě velkolepé stavby" [ pochvalná zmínka potřebovala ] "Před Soudného dne budou velká lháři, takže pozor na ně." [ Pochvalná zmínka potřebovala ] "Když se nejvíce zlý členem kmene se stává jeho vládce a nejvíce bezcenné členem komunity se stává jeho vůdce, a člověk je respektován přes strach z zla může dělat, a vedení je věnována lidem, kteří jsou nehodné toho lze očekávat, že do Soudného dne. " [ pochvalná zmínka potřebovala ] Pokud jde o silné známky, je Companion proroka vyprávěl:... "Jednou jsme seděli a povídali si mezi sebou když Prorok objevil Zeptal se nás, co to jsme diskutovali řekli jsme, že soudný den a řekl: ' nebude to nazvat, dokud se objevily deset znamení: Kouř, Dajjal (dále jen Antikrist ), tvor (která bude navinuta lid), východu slunce na západě, druhého příchodu z Ježíše , vznik Gog a Magog a tři sinkings (nebo cavings v země): jedna na východě, další na západě a třetí v Arabském poloostrově "(pozn předchozí události nebyly uvedeny v chronologickém pořadí vzhledu). [ citace potřeboval ] Judaismus [ editovat ] Hlavní článek: židovská eschatologie Židovská eschatologie se zabývá událostmi, které se stane v posledních dnech , podle hebrejské Bible a židovské myšlení. To zahrnuje sklizni z exilovéh
16. Září 2016 - 7:49
Obrázek uživatele Návštěvník
rose (anonym)
po smrt proste nic neni, a vetsina nabozenstvi byla nakzena prvi lzi "nezemrete" Kdyz Adam s Evou zemreli, bylo si nutno vymyslet dusicku, kterajde do nebe. Tam si to neoverite. Ale JK prisel z nebe a rekl, kolik lidi tam prislo. Najdete si eangelium Jana kde JK Nikodémovi řekl: „Žádný člověk . . . nevystoupil do nebe, jen ten, který sestoupil z nebe, Syn člověka.“ (Jan 3:13)
16. Září 2016 - 10:01
Obrázek uživatele Návštěvník
asdf (anonym)
po smrt proste nic neni, a...Jistě by se našly nauky duchovní směry,které se realizují již tady(scientologové možná),různí guru,různé filosofické směry(Rudolf Steiner,Waldorfské školy,Montessori školky). Co je asi sice detail,ale častou chybou nebo omylem o tom co si myslí o smrti věřící. Nejde (alespoň podle SJ onějaké převtělení a vstoupení duše na nebesa), SJ a počítám i jiné náboženství počítají stejně jako atheisti,že tělo po smrti zemře a rozdíl je,že u věřících později někdy po posledním soudu s lidstvem bude u věčících obnovena ,kdežto u nevěřících bude ponechána v stavu smrti.Nicméně zřejmě se počítá ,že nepřestane existovat.Je to otázka pohledu,pozitivní nebo negativní.Nepochybně duše tu v nějaké podobě existuje,sice přeměněná ale nepopiratelně zanechá na světě a to i v živém stopu v lidech a pokud je pozitivní je to nový život,pokud je negativní jde spíš o to zatracení,smrt.Kdo chce může v tom vidět posmrtný život,nebo jen přirovnání kterými se svaté knihy hodně zabývají,takže je to na osobním výkladu svatých knih.
16. Září 2016 - 10:20
Obrázek uživatele Návštěvník
rose (anonym)
cela Bible neobsahuje slovni spojeni nesmrtelna duse, ale obsahuje nespocetne vyroku, ze duse umira. Pri stvoreni jsou I zvirata nazvani duse
16. Září 2016 - 10:22
Obrázek uživatele Návštěvník
Hmm (anonym)
Pokud by duše v nás nežila dál,tak by jsme neměli mimo jiné takové problémy s druhými lidmi,evidentně jejich due přestoupila na nás v lecčems od našich blízkých a to i tehdy když jsou i po smrti.
16. Září 2016 - 10:23
Obrázek uživatele Návštěvník
rose (anonym)
nic podobneho Bible nepodporuje, rika, ze duse je zivy clovek a svoji osobnosti zustavas jenom Ty. Ze nejaky atom z mrtveho tela prejde do jineho, to neprenasi vlastnosti a osobnost cloveka. I kdyz vypiji sklenici vody, je najednou fe mne mnoho novych atomu, ale moje vlastnosti to nemeni
16. Září 2016 - 10:25
Obrázek uživatele Návštěvník
Řehoř (anonym)
Pokud by duše v nás nežila...Tak to se mi zdá hodně přitažené za vlasy. Každý s každým si prostě nerozumí, nikdo se nezavděčí všem, to je přirozené, pro to bych nehledal příčiny v jakýchsi karmách atd.
16. Září 2016 - 10:27
Obrázek uživatele Návštěvník
rose (anonym)
Při studiu Božího slova zjistíte, že v souvislosti s výrazem „duše“ se v celé Bibli nikde nepoužívá slovo „nesmrtelná“ ani „věčná“. Písmo naopak říká, že duše je smrtelná, tedy že umírá. (Ezekiel 18:4, 20) Proto se o člověku, který zemřel, v Bibli mluví prostě jako o „mrtvé duši“. (3. Mojžíšova 21:11)
16. Září 2016 - 10:29
Obrázek uživatele Návštěvník
asym (anonym)
Při studiu Božího slova...Duše JE nesmrtelná, o tom nemůže být pochyb. Pokud by člověk přistoupil na myšlenku smrtelnosti duše, lze velice jednoduše parafrázovat Dostojevského "Není - li Bůh je vše dovoleno". Je to názor který byl součástí vědeckého přístupu k člověku z konce 19. století a jak vidno v některých dodnes přežívá. Jsem přesvědčený, že právě oni budou po smrti VELMI nemile překvapeni.
16. Září 2016 - 10:41
Obrázek uživatele Návštěvník
Karel (anonym)
Zajímalo by mne, proč se tu někteří předměti stále ohání Biblí. Co třeba Korán? Co Avesta? :-) http://3000emoticons.cz/wp-content/uploads/2011/12/Depositphotos_4430860_XS.jpg
17. Září 2016 - 5:43
Obrázek uživatele Návštěvník
Řehoř (anonym)
Zajímalo by mne, proč se tu...Přesně, bez Bible, ale i Koránu bylo lidstvo tisíce let a taky žilo.
17. Září 2016 - 6:00
Obrázek uživatele Návštěvník
rose (anonym)
slovni spojeni "nesmrtelna duse" neni v cee Bibli. Uceni o nesmrtelne dusi je jeden z podfuku toho, kdo na zacatu rekl "nezemree" a pak nabidl Adamovi a Eve at se vzbouri proti Bohu
17. Září 2016 - 9:59
Obrázek uživatele Návštěvník
rose (anonym)
naukou o nesmrtelne dusi jsou protkana skoro vsechna nabozenstvi a udelal se z toho obrovsky obchod na pohrbech, zadusni mse, vyvolavani mrtvych a placeni v kostelech, aby se po smrti meli dobre. Platte, at jen nepujdete do pekla. Je to ohavny podvod. Buh rekl jednoduse "Prach si a do prachu se vrais!" Nic vic.............
17. Září 2016 - 10:02
Obrázek uživatele Návštěvník
(_!_) (anonym)
No co by se jiného po vaši smrti stalo než, že se poserete a pochčijete! Svěrače povolí a bude vás muset někdo umejt, aby při pohřbu vám nekapalo z nohavic!
17. Září 2016 - 10:42

Stránky

Přidat komentář