2682 komentáře / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Steve
Steve
Než se něco stane,...Napiš Ježíškovi :-) Za chvíli začne fungovat ta Ježíškovská pošta. :-D
10. Listopad 2017 - 16:33
Obrázek uživatele Návštěvník
namoL (anonym)
Karle ano,astrální...Co je prosímtě na astrálním cestování nebezpečnýho? Viděl jsi už někdy ve zprávách, že někdo havaroval při astrálním cestování, nebo že ho unesli teroristi a požadují výkupné? Přestaňte už omílat ty ničím nepodložený nesmysly ze Strážných Věží apod.
10. Listopad 2017 - 19:35
Obrázek uživatele Návštěvník
trochos (anonym)
http://kingdavidstable.com/the-wheel-of-nature/ http://www.studybibleforum.com/htm_php-c.php?do=verse_search&srchstr=5164&strongs=59 http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006020003
12. Listopad 2017 - 19:12
Obrázek uživatele Návštěvník
namoL (anonym)
...asisisi splet diskusi...
13. Listopad 2017 - 0:44
Obrázek uživatele Návštěvník
Karel (anonym)
asisisi splet diskusi...Nespletl si dikusi. Ukazuje na steré texty týkající se reinkarnace. Což může být docela klidně možné a s další existencí po smrti to souvisí. Víra v reinkarnaci je docela pochopitelná a staví na tom že může existovat cosi jako vývoj individua k vyšším formám existence což je jedním z pricipů mnoha východních či starověkých duchovních nauk. Toho se týkala již antická mystéria.
18. Listopad 2017 - 10:36
Obrázek uživatele Návštěvník
namoL (anonym)
Nespletl si dikusi. Ukazuje...omlouvám se, vyvedla mě z kontextu moje vlastní předchozí reakce a sebestředně jsem očekával, že trochos reaguje na ní. Došlo mi to hned po napsání a všimnul si toho až Karel :-) Nicméně, jedná se o kvalitní pánbíčkářský bláboly
18. Listopad 2017 - 17:20
Obrázek uživatele Návštěvník
Mno (anonym)
téma pro nihilisty, satanisty, nekrofily..
18. Listopad 2017 - 18:48
Obrázek uživatele Steve
Steve
omlouvám se, vyvedla mě z...Šup šup ... at' to tady nevidím! :-D
18. Listopad 2017 - 18:50
Obrázek uživatele Návštěvník
Ochmeka (anonym)
Tento svět ti nestačí, že tě už zajímá onen svět ?!
18. Listopad 2017 - 19:57
Obrázek uživatele Návštěvník
Realita (anonym)
Co bude po smrti? Normálně svět poběží dál, akorát ty tu nebudeš. To je to samé jako se ptát, co bylo předtím, než ses narodil? No pro tebe nic, ale život na planetě už byl. A bude i po tobě. Jsi jen živý organismus, vyšší primát, jedinec z rodu homo sapiens. vědomí je pouze projev živého organismu, podobně jako třeba pohyb.
18. Listopad 2017 - 20:37
Obrázek uživatele Steve
Steve
Přesně tak ... Jenom chvíli žijící článek, nic víc. Vše ostatní kolem jede taky pořád dál svým koloběhem - zvířata, rostliny.
19. Listopad 2017 - 0:27
Obrázek uživatele Návštěvník
Karel (anonym)
Co zkusit vhodně zaměřenou mediatci a optat se někoho kdo o tom může vědět trochu víc. Jakou? Jako páchají např. indičtí bhaktijogini, viz Ramakrišna a jeho vize bohyně Káli, eventuálně viz Joga od staré Indie k dnešku, kapitola o Bhaktijoze. Jako to páchají někteří křes%tanští mystici, viz spisy Karla Weinfurtera, jako Ohnivý keř. Případně židovští kabbalisté, viz Sefer Raziel hamalach, jako to páchali adepti antických mystérií, viz Jamblichos z Chalkidy, O mysteriích egyptských a mnoho dlaších individuí. Knížky lze nalézt volně na netu, většinou cv pdf...
19. Listopad 2017 - 6:55
Obrázek uživatele Návštěvník
no (anonym)
Co zkusit vhodně zaměřenou..."optat se někoho kdo o tom může vědět trochu víc." O tomto neví nikdo víc než druhý, vše jsou to pouze nějaké změněné stavy vědomí.
19. Listopad 2017 - 7:21
Obrázek uživatele Návštěvník
Karel (anonym)
Co jsou stavy vědomí bych nechal na posouzení těm kteří takové mediatce sami spáchají. Teorie bez praxe je často akorát na dvě věci. Jednak na nic, jednak na h...o.
19. Listopad 2017 - 8:02
Obrázek uživatele Návštěvník
Karle! (anonym)
Co zkusit vhodně zaměřenou...Co to tady šiříš za pohanský svinstva?! A ještě tu navádíš jiné k čarování. Nevím jestli je ti známo co vůbec děláš, ale měl bys vědět, že jednou budeš skládat účty za tyto ohavnosti. Vzpamatuj se, člověče nešťastná.
19. Listopad 2017 - 14:42
Obrázek uživatele Návštěvník
samozřejmě (anonym)
Co jsou stavy vědomí bych...když to nechám na nich, tak budou tvrdit, že se jim zjevuje živý Ježíš a podobné nesmysly.
19. Listopad 2017 - 16:01
Obrázek uživatele Návštěvník
Karel (anonym)
když to nechám na nich, tak...Mistře, jak se vyznáte v meditacích a podobných vylomeninách? :-D Nebo jako génius pouhou teoretickou úvahou rozeznáte realitu?
19. Listopad 2017 - 16:34
Obrázek uživatele Návštěvník
nejsem (anonym)
Mistře, jak se vyznáte v...ani mistr, ani génius, ale mám něco nastudováno od profesora koukolíka, neuropatologa. Velmi zajímavé čtení.
19. Listopad 2017 - 17:38
Obrázek uživatele Návštěvník
Jenže (anonym)
ani mistr, ani génius, ale...prof.Koukolík čtenáři nabízí jenom čistě vědecký pohled odborníka, nebude veřejnosti předkládat svoje osobní dojmy, stejně jako třeba Grygar a stejně jako Darwin, který před smrtí uznal Boží existenci a řekl, že ho jeho teorie nikdy nevylučovaly, jen to jako vědce nebyla jeho práce. Lecos jejinak než si předpojatý ateista může myslet.
19. Listopad 2017 - 18:15
Obrázek uživatele Návštěvník
Karel (anonym)
ani mistr, ani génius, ale...A patolog nenašel při pitvě žádnou duši. Rozumím.
19. Listopad 2017 - 18:45
Obrázek uživatele Návštěvník
Mýlí se ten, (anonym)
kdo si myslí, že Bible se po 2tisice let dochovala ve vážnosti kvůli obyčejné tradici. Vůbec ne.Nebýt totiž živých svědectví, už dávno zanikla v zapomeňí. Je v ní psáno třeba zrovna tohle; v listu římanum 1: 18 Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. 19 Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil. 20 Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. 21 Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. 22 Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství; 23 zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů. 24 Proto je Bůh nechal napospas nečistym vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla; 25 vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli - on budiž veleben na věky! Amen. 26 Proto je Bůh vydal moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnili přirozený styk za nepřirozený, 27 a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádosí jeden k druhému,muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou za svou zcestnost. 28 Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dál je Bůh napospas jejich zvrácené mysli, aby dělali co se nesluší. 29 Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči, 30 pomlouvači, Bohu odborní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchaji rodiče, 31 nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování. 32 Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodní smrti, a přece nejenže sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují.
19. Listopad 2017 - 19:15
Obrázek uživatele Steve
Steve
Co zkusit vhodně zaměřenou...Proč se takových ptát? Samozřejmě že zase mají SVŮJ LEPŠÍ výklad. Mě to ale nezajímá co vidějí v jiném modu (představách) mozku.
20. Listopad 2017 - 1:54
Obrázek uživatele Návštěvník
Karel (anonym)
Proč se takových ptát?...Asi jsem to myslel jinak, ale to nevadí. :-D
20. Listopad 2017 - 8:02
Obrázek uživatele Návštěvník
Ibn (anonym)
Někteří nedají pokoj ani po smrti. Se štěstím, tady nebudu nikoho strašit.
20. Listopad 2017 - 10:53
Obrázek uživatele Návštěvník
jojo (anonym)
kdo si myslí, že Bible se..."18 Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu." Oblíbený žvást, který v reálném životě vůbec neplatí.
20. Listopad 2017 - 11:05
Obrázek uživatele Návštěvník
Pochopitelně pl (anonym)
"18 Boží hněv se...akorát nevěřící si ničeho samozřejmě nevšimnou. Protože nevěří. Podle Bible se plní všechno, tragédie ovšem je, když se k tomu vyjádří někdo, kdo jí vyděl sotva z letadla.
20. Listopad 2017 - 15:32
Obrázek uživatele Návštěvník
hm (anonym)
akorát nevěřící si...Život po životě napsal ateista. Doporučuji přečíst. https://www.novinky.cz/zena/styl/453755-psychiatr-a-spisovatel-raymond-moody-verim-ze-posmrtny-zivot-pochopime.html
20. Listopad 2017 - 15:34
Obrázek uživatele Návštěvník
To už (anonym)
Život po životě napsal...mám dávno přečtené, jak život po životě, tak život po smrti. A co? Kniha naznačuje, že něco je pak je. Ale my křesťané, věříme ve spásu skrze Krista, což je jediná cesta.
20. Listopad 2017 - 17:12
Obrázek uživatele Návštěvník
Doporučuji (anonym)
film Krásná zelená a Můj domov.
20. Listopad 2017 - 18:06
Obrázek uživatele Návštěvník
V Bibli (anonym)
to je vše zapsáno, totiž že Krista bude spoustu lidí odmítat a křesťany nenávidět. Těžko vysvětlovat nezasvěceným, že to je práce syna zla, zrádce a promlouvače , toho co byl svrhnut, ale patří mu nevěřící (nevědí o tom) a okultisti. Všechno jiné učení je falešná náhražka, jen v Kristu je spása a cesta k životu věčnému. To ostatní vede jen zatracení a to je navěky. Proto obrť se kdo má ještě čas a příležitost, dokud má Bůh trpělivost s takovými.
20. Listopad 2017 - 18:16

Stránky

Přidat komentář