2682 komentáře / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
mima (anonym)
A za co Bůh trestá...Bůh nikoho netrestá, člověk sám sebe trestá, pokud neuposlechne zákony, které byly dány člověku. Pokud čteme Biblí,první smrt zvířete je zaznamenána ještě dřív než zemřel nějaký člověk. Bůh učiní Adamovi a Evě kožený oděv do kterého je oblékne. Což nám napovídá, že muselo, nějaké zvíře zemřít....
31. Květen 2017 - 20:53
Obrázek uživatele Návštěvník
Karel (anonym)
Bůh nikoho netrestá,...Bůh nemušel zabít žádné zvířátko aby Adama s Evou oblékl. Celý svět, co říkám svět, celý vesmír stvořil slovem a kvůli nějakému oblečku by musel zabíjet? Jděte se vycpat.
31. Květen 2017 - 21:00
Obrázek uživatele Steve
Steve
Bůh nikoho netrestá,...:-DD Tot' otázka zda Bůh chytal někde nějaký zvíře které potom vykuchal a stáhl + poté vyrobil oděvy. To asi nelze brát doslovně ... (no Jehovisti musej, to je jasný!) :-D
31. Květen 2017 - 21:07
Obrázek uživatele Steve
Steve
Bůh nikoho netrestá,...:-DD Tot' otázka zda Bůh chytal někde nějaký zvíře které potom vykuchal a stáhl + poté vyrobil oděvy. To asi nelze brát doslovně ... (no Jehovisti musej, to je jasný!) :-D
31. Květen 2017 - 21:07
Obrázek uživatele Charon
Charon
Kdo chce psa bít, boha si vždycky najde...
31. Květen 2017 - 21:18
Obrázek uživatele Návštěvník
mima (anonym)
Bůh nemušel zabít žádné...A jej, nic jsem takového nepsala, jen citují Bibli Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděv a oblékl je. Jak se to uskutečnilo, nevím, ale je psáno, že udělal oděv. Slovo " stvořil " jsem tam nezaznamenala.
31. Květen 2017 - 22:21
Obrázek uživatele Karel52
Karel52
A jej, nic jsem takového...Když se jukneme na spisy křesťanských gnostiků tak je onen "kožený oděv" myšlen obrazně. Jako oblek "duše". Ne jako nějaký slušivý apartní obleček od Diora. :-)
2. Červen 2017 - 10:07
Obrázek uživatele Návštěvník
rr (anonym)
gnostici jsou antikriste, ty neberu a Stepanek se strapnuje svou neznalosti. Ctete Bibli a nebudete tak placate!! Ježíš nesouhlasil s tehdejšími náboženskými vůdci, kteří říkali, že není vzkříšení mrtvých. (Lukáš 20:27) Ani neučil, že některá část člověka žije po jeho smrti dál. Naopak, učil toto: Smrt je jako spánek. Když zemřel Lazar, Ježíš řekl: „Náš přítel Lazar si šel odpočinout, ale cestuji tam, abych ho probudil ze spánku.“ Jeho učedníci nechápali, co tím myslí. Odpověděli mu: „Pane, jestliže si šel odpočinout, bude mu lépe.“ Biblická zpráva pokračuje: „Ježíš však mluvil o jeho smrti. Ale oni si představovali, že mluví o odpočinku ve spánku. Tehdy jim proto Ježíš otevřeně řekl: ‚Lazar zemřel.‘“ (Jan 11:11–14)
2. Červen 2017 - 10:21
Obrázek uživatele Návštěvník
rr (anonym)
Jezis netvrdil, ze mrtvy plavou prostorem k Bohu. e to vymysl cirkve, aby z dusicek tahali penize. Slovo peklo nikde v puvodni Bibli nebylo, zase vymysl cirkvi pro prachy! Ale evangelia rikaji toto Mrtví budou vzkříšeni. Když Ježíš přišel do Lazarova domovského města, utěšil jeho sestru Martu slovy „tvůj bratr vstane“. Pak slíbil něco pozoruhodného: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo projevuje víru ve mne, i když zemře, ožije.“ Nebyla to jen prázdná slova. Před očima mnoha svědků Ježíš Lazara vzkřísil, ačkoli byl mrtvý již čtyři dny. (Jan 11:23, 25, 38–45) Ve zjevení, které dostal apoštol Jan, Ježíš znovu slíbil, že mrtví budou vzkříšeni. Mluvil o době, kdy smrt propustí všechny, které obrazně řečeno držela v zajetí. (Zjevení 20:13)
2. Červen 2017 - 10:23
Obrázek uživatele Návštěvník
a SZ (anonym)
Mojžíš zažil, jak tisíce Izraelitů zemřelo v pustině, jak byli Bohem ‚smeteni‘ jakoby potopou. Tato část žalmu byla přeložena i takto: „Odmetáš lidi ve spánku smrti.“ (New International Version)
2. Červen 2017 - 10:25
Obrázek uživatele Návštěvník
rr (anonym)
tady dalsi texty, zamer se na ne, Stepanku a ne na posmivani se urcite cirkvi, protoze se zda, ze nic jineho neumis... Smrt je jako hluboký spánek •„Rozzař přece mé oči, abych neusnul ve smrti.“ (Žalm 13:3) •„‚Náš přítel Lazar si šel odpočinout, ale cestuji tam, abych ho probudil ze spánku.‘ Učedníci mu proto řekli: ‚Pane, jestliže si šel odpočinout, bude mu lépe.‘ Ježíš však mluvil o jeho smrti.“ (Jan 11:11–13) •„David sloužil ve své vlastní generaci výslovné Boží vůli a usnul smrtí.“ (Skutky 13:36) •„Kristus . . . byl vzbuzen z mrtvých, první ovoce z těch, kdo usnuli ve smrti.“ (1. Korinťanům 15:20) •„Nechceme, abyste byli v nevědomosti ohledně těch, kdo usínají ve smrti; abyste netruchlili právě jako i ostatní, kteří nemají žádnou naději.“ (1. Tesaloničanům 4:13)
2. Červen 2017 - 10:27
Obrázek uživatele Návštěvník
najdi si ten te (anonym)
ani dusicka JK nikde neplaval, I On potreboval vzkrisit, proto, ze po smrti z neho nic dale nezilo. I zivot kajo duch, musel byt vzkrisen Bůh Ježíše vzkřísil, ale nikoliv jako člověka. Apoštol Petr vysvětlil, že Kristus byl „usmrcen v těle, ale oživen v duchu“. (1. Petra 3:18)
2. Červen 2017 - 10:30
Obrázek uživatele Charon
Charon
https://echo24.cz/a/wS6TV/duse-neumira-ale-odchazi-do-vesmiru-tvrdi-vedci#4GvAZpaPsrq14xTS.01
24. Září 2017 - 12:57
Obrázek uživatele Návštěvník
Karel (anonym)
...O tomto "vědeckém" článku si dovolím mít jisté pochybnosti, ježto v něm zmíněné "microtubuly" jsou docela obyč. bílkoviny které se při kremaci rozloží na vodu, kysličník uhličitý ....atd a vyletí komínem. Tím nevtdím že cosi jako duše neexistuje, ale rozhoně není na něhjakém takovémto principu. Spíše doporučuji zadat si do Gůgle vyhledávače termnit astrální cestování = vymístění tzv. astrální těla, který ukazuje že v těle je cosi enviditelné, co může za určitých podmínek vystoupit a jednat nezávisle na něm a co samozřejmně nemuší zemřít při smrti těla. A každý kdo má zájem může pokus a AC sám spáchat a tím si ověřit že nejde o blamáž.
24. Září 2017 - 13:08
Obrázek uživatele Návštěvník
Mare (anonym)
rr, nevytahuj se tady cizím peřím a ještě k tomu naprosto lživým ! Jestli si myslíš, že ti VRO dává jediné přesné poznání, tak ti musím říct, že jsi od Boha dále, než katolíci !!!! A to tvoje "Štěpánku" je na pár facek, kolik je v tom pýchy, povýšenosti a jedu......! A pak, že jste pronásledováni pro Krista, když Krista nemáte ani v patě,.......toto je důvod pro nelásku k vám, předvádíš to tady vydatně...! VRO ti cpe do hlavy jen verše ze starého zákona, kromě Lazara, který je v této souvislosti nepoužitelný. Protože ti VRO nedovolí přijmout svým odporným a lživým učení Ducha, nemůžeš pochopit, že jsou to všechno nesmysly a podvod. Tak se tím hnusem alespoň nepovyšuj ! Naprosto si nečteš novou smlouvu a nemáš nejmenší tušení, jak je to po smrti. V Kristus se mnoho věcí změnilo a i ten Job věděl, že ho Bůh nenechá v hrobě,......na rozdíl od tebe, ty jediná pravá křesťanko ! Křesťané, kteří jsou chrámem Ducha, "okoušejí nebeských věcí", jak si to ty chytrolínko vysvětluješ ?! Jak si vysvětlíš, toto Boží slovo, které jasně hovoří o tom, že jsme přijali život z Kristových rukou už v minulosti. Jan 10.kap.: 27Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou 28a já jim DÁVÁM věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. /všimni si, že to dává Kristus a ne Jehova/. Jan.5.kap.: 24Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal,MÁ život věčný a nepodléhá soudu, ale PŘEŠEL již ze smrti do života. Já nejsem spasená z přesného poznání jako ti sugeruje VRO z 10.kap Římanům, kde dokonce zfalšoval i Bibli, kromě lživého výkladu. Jan5.kap: 39Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně. 40Ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život. V Bibli věčný život nenajdete a o Kristu si nestačí jen něco přečíst v Bibli. MUSÍTE ZA NÍM PŘIJÍT A JEDINĚ ON DÁVÁ VĚČNÝ ŽIVOT ! Ovšem VRO vám zakazuje mluvit ke Kristu že ?! Co myslíš, že tím sleduje ?! Máme kázat evangelium a ne hloubat o tom co bude po smrti, ....já už jsem přešla ze smrti do života a okouším věčný život, Boží království a život v něm,...nepotřebuju to rozebírat. Takže nehodlám ti to vysvětlovat, ani jiným..... Evangelium je Boží MOC ke spasení,...ne znalost co se mnou bude po smrti....!
25. Září 2017 - 12:09
Obrázek uživatele Návštěvník
Mare (anonym)
Jestli by měl někdo být spasený z přesného poznání, tak právě svědkové nebudou....! Chvála Bohu, že to tak není, že by někdo mohl být spasený ze znalosti !
25. Září 2017 - 12:26
Obrázek uživatele Návštěvník
Libor (anonym)
http://veda-a-technika.eurozpravy.cz/veda/159868-zivot-po-smrti-geny-ktere-24-48-hodin-po-umrti-zahaji-aktivitu/
25. Září 2017 - 15:57
Obrázek uživatele Návštěvník
Roman (anonym)
O tomto...Karle ano,astrální cestování funguje a může posloužit sice jako důkaz,ale je zároveň nebezpečné,a proto nechápu,že to tak neustále doporučuješ. Jsou i jiné metody.
25. Září 2017 - 20:25
Obrázek uživatele Návštěvník
Vy pseudokřesta (anonym)
rr, nevytahuj se tady...to máte tak jednoduché,a máte jasno ve všem... Ani nevíte,kdo a proč napsal bibly,co tam upravil,nedal,aby efekt byl dle zájmové skupiny.
25. Září 2017 - 20:27
Obrázek uživatele Návštěvník
. (anonym)
Jestli by měl někdo být... bůh není, neexistuje, vytvořili si ho lidé ve své mysli, tak s těmito názory jdi do prdele
26. Září 2017 - 16:29
Obrázek uživatele Návštěvník
Materialista (anonym)
Po smrti není nic, smrt je konec všeho. Srdce přestane bít, plíce dýchat, krev proudit a mozek přestane pracovat. Tím zanikne vědomí a zůstane tu jen kůže, maso a kosti, které se musí rychle spálit nebo pohřbít, než se začnou rozkládat. Žádná nesmrtelná duše neexistuje, je to jen bláhové přání lidí, kteří mají pocit, že bez duše a konečné odplaty za hříchy nebo odměny za dobré skutky by život neměl žádný smysl. Ale život má smysl sám o sobě, že jedinci žijí, že se rozmnožují. A na zemřelého zůstanou vzpomínky v mysli přeživších. A i když i ti zemřou a vzpomínky se ztratí, pořád je tu význam všech těch bezejmenných předků, kteří svými životy umožnili nám, žijícím, že dnes žijeme. A tak to je v celé přírodě, nekonečný koloběh.
26. Září 2017 - 23:56
Obrázek uživatele Návštěvník
Tom... (anonym)
Po smrti není nic, smrt je...Já právě tu nesmrtelnost vidím v tom odkazu, který tu zůstane potomkům. Buď v kruhu rodiny nebo velikáni, kteří obohatili tento svět. Bohužel, z pohledu zla tu zůstávají v myslích a kronikách i takoví, kteří způsobili mimořádné hrůzy.
27. Září 2017 - 0:04
Obrázek uživatele Návštěvník
Karel (anonym)
Se mi líbí jak někteří předměti přesně vědí co existuje a neexistuje.
27. Září 2017 - 7:28
Obrázek uživatele Návštěvník
souhlas (anonym)
Se mi líbí jak někteří...(+!+)
27. Září 2017 - 8:22
Obrázek uživatele Charon
Charon
Po smrti není nic, smrt je...Ano, dá se to předpokládat, nicméně jistý si nejsem ani tím, že zítra vyjde slunce (99,9 periodických).
27. Září 2017 - 14:10
Obrázek uživatele Návštěvník
1112 (anonym)
Svý dedukce dokazuješ...Wow! Nestíhám kulit oči!!!! V Bibli stojí:„Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“ No jo zas tu máme nějaký nevěřící! Že jste Boha neviděli, neznamená, že neexistuje!!!
9. Listopad 2017 - 20:55
Obrázek uživatele Návštěvník
no (anonym)
To je jak s ufony, že. Taky věřím, že existují.
9. Listopad 2017 - 21:00
Obrázek uživatele Steve
Steve
Co by se stalo ... houno přeci :-)
10. Listopad 2017 - 0:06
Obrázek uživatele Návštěvník
L. (anonym)
Než se něco stane, potřebuju vědět, kam mám napsat :)
10. Listopad 2017 - 3:36
Obrázek uživatele Návštěvník
Karel (anonym)
Wow! Nestíhám kulit...O tom co existuje či neexistuje se lze dohadovat. Každé náboženství je pouze záležitostí víry, stejně tak je záležitostí víry i ateismus. Jaká je skutečná realita o tom ví fšichni tak akorát h.... (pardon, neslušný výraz)
10. Listopad 2017 - 7:17

Stránky

Přidat komentář