2682 komentáře / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Marę
Marę
19.5.2017 09:54 - ss Jak se dívá Bůh na obrazy, které jsou předmětem uctívání? Jer. 10:14, 15, He: „Zlatník každý dojde za bůžka hanby: ulil lživou sochu, ducha v ní není. Jest nicota to. Jen na posměch dílo.“ ....................................... Ovšem, to je pravda. Ale svědkové uctívají VRO, svého vůdce v Brooklynu více než Boha, i když se mu neklanějí fyzicky. Ten Zlý to dokáže dát do takových "záclon", že si to vůbec nejsou schopní uvědomit ! Celá jejich duše a tedy i tělo se sklání před tím, co vyloží VRO z Bible. Nesměji si přečíst jediné slovo z Bible jinak, než to vykládá VRO, jinak by byli rychle vyloučeni ! To znamená, že VÝKLAD vro JE NAD BOŽÍM SLOVEM a tedy i nad Bohem. A tím, že svědkové tuto nehoráznost akceptují, klanějí se jinému bohu !!!!
20. Květen 2017 - 10:03
Obrázek uživatele Marę
Marę
19.5.2017 10:56 - stav mrtvych Bible neučí, že nějaká část člověka přežívá jeho smrt. Bůh podnítil krále Šalomouna, aby napsal: „Živí si totiž uvědomují, že zemřou; ale pokud jde o mrtvé, ti si neuvědomují naprosto nic.“ (Kazatel 9:5) Ti, kdo „si neuvědomují naprosto nic“, vůbec nevědí, co se kolem nich děje. Nic necítí a nic nemohou dělat. Mrtví tedy nemohou živým pomáhat ani škodit. ............................................. Toto je Stará smlouva, to ti naočkoval tvůj vůdce VRO, četl jsi vůbec něco z Nové smlouvy ?! Ono se v Kristu něco změnilo a to je taková "maličkost" jako je spasení, záchrana ! Takový člověk se RODÍ Z BOHA, PODLE jANA 1.KAP.12,13 VERŠ ! O tom asi nic nevíš, stejně tak nevíš o dalších důsledcích tohoto stavu ! Takže místo vytahování jména Jehova, si raději taky přečti , které jméno bylo pod NZ dáno JEDINÉ ke spasení !
20. Květen 2017 - 10:08
Obrázek uživatele Návštěvník
Karel (anonym)
https://matonick.signaly.cz/1603/jezis-kristus-sestoupil-do-pekel ".....V hebrejských Písmech je slovo, používané k popisu říše mrtvých, „šeol“. Znamená prostě „místo mrtvých“, „záhrobí“ nebo „místo duší zemřelých“. Novozákonní řečtina má obdobné slovo, „hádes“. Další verše v Novém Zákoně naznačují, že je to dočasné místo, kde jsou drženy duše k očekávanému závěrečnému vzkříšení a soudu. ..." Nj. Podle Bible.
20. Květen 2017 - 15:58
Obrázek uživatele Návštěvník
rr (anonym)
Mare, cti Bibli, at poznas co tam je. Pritel Jezise, Lazar, zemrel a Jezis to prirovnal k spanku, neposilal ho do nebe. Jezis prisel z nebe a rekl, ze tam nikdo neprisel. Jan 3:13, precti a prestart kecat o Brooklynu, nebo si tam skoc sama!
25. Květen 2017 - 19:51
Obrázek uživatele Návštěvník
Karel (anonym)
Mare, cti Bibli, at poznas co...Proč Bibli? Co třeba Korán?
25. Květen 2017 - 20:25
Obrázek uživatele Návštěvník
Myslím, že (anonym)
po smrti bude jedna velká párty, kde budeme všichni oslavovat, že máme tento pozemský život za sebou... UFFFFF
26. Květen 2017 - 20:06
Obrázek uživatele Návštěvník
Jan 3 (anonym)
13 Žádný člověk nadto nevystoupil do nebe, jen ten, který sestoupil z nebe, Syn člověka. Tlik slova Jezise, vsechno nad to, je od toho Zleho, jak nazval I Pan Jezis!
27. Květen 2017 - 15:37
Obrázek uživatele Steve
Steve
Mare, cti Bibli, at poznas co...Proč by ho posílal do Nebe? :-D Můj ty smutku!
27. Květen 2017 - 18:38
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
"Na všem, co se pod sluncem děje, je zlé to, že všichni mají stejný úděl a že srdce lidských synů je naplněno zlobou; po celý svůj život mají v srdci samé ztřeštěnosti a pak se odeberou k mrtvým. Kdo tedy bude vyvolen? Všichni, kdo žijí, mají naději. Vždyť živý pes je na tom lépe než mrtvý lev. Živí totiž vědí, že zemřou, mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna, jejich památka je zapomenuta. Jak jejich láska, tak jejich nenávist i jejich horlení dávno zanikly a nikdy se již nebudou podílet na ničem, co se pod sluncem děje. Jdi, jez svůj chléb s radostí a popíjej své víno s dobrou myslí, neboť Bůh již dávno našel zalíbení ve tvém díle. Tvé šaty ať jsou v každé době bílé a tvá hlava ať nepostrádá vonný olej. Užívej života se ženou, kterou sis zamiloval, po všechny dny svého pomíjivého života. To ti je pod sluncem dáno po všechny dny tvé pomíjivosti, to je tvůj podíl v životě při tvém klopotném pachtění pod sluncem. Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš. Opět jsem pod sluncem viděl, že běh nezávisí na snaze hbitých ani boj na bohatýrech ani chléb na moudrých ani bohatství na rozumných ani přízeň těch, kdo mají poznání, ale jak kdy každému z nich přeje čas a příležitost. Vždyť člověk ani nezná svůj čas. Je jako ryby, které se chytají do zlé sítě, a jako ptáci chytaní do osidla. Jako na ně, tak i na lidské syny bylo políčeno, ve zlý čas, který je náhle přepadá." (Kazatel 9:3-12)
27. Květen 2017 - 19:22
Obrázek uživatele Návštěvník
Karel (anonym)
b-texty.wz.cz/bardo.pdf ".....Když hra mého života jest u konce, příbuzní z tohoto světa mi nejsou nic platní; zcela sám v bardu putuji. Ó, vy pokojní a hněviví víězové, rozptylujte temnotu nevědomosti mocí svého milosrdenství. 2. Putuji sám, odloučen od milých přátel, podoby mých prázdných myšlenkových tvarů mi zde svítají. Nechť Buddhové způsobí mocí svého božského milosrdenství, aby v bardu nevládly ani strach, ani hrůza. 3. Jasné záření pěti moudrostí nechť neotřesen a beze strachu poznám jako ze mne pocházející; když přízraky pokojných a hněvivých tvarů mi zde svítají, kéž dosáhnu jistoty, nebojácnosti a poznám bardo. ............
28. Květen 2017 - 6:51
Obrázek uživatele Návštěvník
jezis netvrdil, (anonym)
? Bible přirovnává smrt ke spánku. Mluví o tom, že člověk může ‚usnout ve smrti‘. (Žalm 13:3) Dříve než Ježíš vzkřísil svého přítele Lazara, apoštolům vysvětlil: „Náš přítel Lazar si šel odpočinout, ale cestuji tam, abych ho probudil ze spánku.“ A přesně to pak udělal. Bible uvádí, že když Ježíš zavolal, „člověk [Lazar], který byl mrtev, vyšel“ z ‚pamětní hrobky‘ a byl opět živý. (Jan 11:11, 38–44)
28. Květen 2017 - 10:22
Obrázek uživatele Návštěvník
Bible (anonym)
Když první člověk Adam úmyslně neposlechl Boží příkaz, Bůh mu řekl: „V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nevrátíš do zemské půdy, neboť z ní jsi byl vzat. Jsi totiž prach a do prachu se vrátíš.“ (1. Mojžíšova 3:19) Kde byl Adam před tím, než ho Jehova stvořil z prachu? Nebyl nikde. Zkrátka neexistoval. Když tedy Jehova Bůh řekl, že se Adam ‚vrátí do zemské půdy‘, znamenalo to, že Adam zemře a že se z něj stanou prvky, které jsou v zemské půdě obsaženy. Adam neměl přejít do žádné duchovní říše. Jakmile Adam zemře, opět nebude existovat. Trestem pro něj byla smrt — neexistence života —, a ne přechod do nějaké jiné říše. (Římanům 6:23) Římanům 6:23 23 Mzda, kterou platí hřích, je totiž smrt, ale dar, který dává Bůh, je věčný život.
28. Květen 2017 - 11:39
Obrázek uživatele Steve
Steve
? Bible přirovnává smrt..."Mluví o tom, že člověk může ‚usnout ve smrti" ... ale hovno! Tím Bible říká, že smrt je jen "dočasná pauza, přestávka" PŘED odchodem do Nebe. Pokračováním posmrtného života. O tom že člověk může/nemusí usnout při příchodu smrti - o tom se nemluví. Hele, proč děláš výklady, když tomu vůbec nerozumíš a hlavně vůbec nechápeš smysl dané myšlenky??? Prostě výsledkem jsou totální hlouposti ... Poté z toho výjde naprosto nesmyslná víra a totál blábol!!! To je jako bys nám tady tvrdil(a) že 2+2 jsou 3!
28. Květen 2017 - 16:40
Obrázek uživatele Steve
Steve
Brooklinské výkaly??? :-D Asi jo! A pak že prej Badatelé! :-DD Akorát šašci k smíchu, nic víc.
28. Květen 2017 - 16:43
Obrázek uživatele Návštěvník
rr (anonym)
Steve, uvadim Bibli, to nazyvas vykaly? Najdi biblicky dukaz pro ty Tvoje! Jezis nazval smrt lazara spankem, chces I jeho slova oznacit za ... Koukni si do pusy. katlici takto zel mluvi. prekladatele Bible za to I vrazdili, jen at lidi nevidi pravdu
29. Květen 2017 - 13:28
Obrázek uživatele Návštěvník
uzo otevrte Bib (anonym)
jan 11:11 Řekl tyto věci a potom jim řekl: „Náš přítel Lazar si šel odpočinout, ale cestuji tam, abych ho probudil ze spánku.“ 12 Učedníci mu proto řekli: „Pane, jestliže si šel odpočinout, bude mu lépe.“ 13 Ježíš však mluvil o jeho smrti. Ale oni si představovali, že mluví o odpočinku ve spánku. 14 Tehdy jim proto Ježíš otevřeně řekl: „Lazar zemřel,+ 15 a já se raduji kvůli vám, že jsem tam nebyl, abyste uvěřili. Ale pojďme k němu.“
29. Květen 2017 - 13:29
Obrázek uživatele Návštěvník
podle Bible dus (anonym)
Ezekiel 18: 20 Duše, která hřeší — ta zemře. Syn neponese nic kvůli provinění otce a otec neponese nic kvůli provinění syna. Spravedlnost spravedlivého, ta bude na něm samotném, a ničemnost ničemného, ta bude na něm samotném.
29. Květen 2017 - 13:41
Obrázek uživatele Steve
Steve
Steve, uvadim Bibli, to...Né, nikde neříkám že biblické .... (obzvláště pokud není Bible upravená) Ale to vaše, imbecilní a totál mimo. Vždyt' vy nejste schopni pochopit ani jednoduché věty, význam slov, apod. Za to nemůže Bible.
29. Květen 2017 - 13:51
Obrázek uživatele Steve
Steve
Steve, uvadim Bibli, to...Né, nikde neříkám že biblické .... (obzvláště pokud není Bible upravená) Ale to vaše, imbecilní a totál mimo. Vždyt' vy nejste schopni pochopit ani jednoduché věty, význam slov, apod. Za to nemůže Bible.
29. Květen 2017 - 13:51
Obrázek uživatele Návštěvník
rr (anonym)
Stepanku, mas plne usta vyhruzek a neuvedes jediny text. Otevri si jakoukoliv Bibli na Jan 3:13 Žádný člověk nadto nevystoupil do nebe, jen ten, který sestoupil z nebe,+ Syn člověka. Slova jezise, jestlize nejaka cirkev lze a pro prachy lidem slibuje nebe, ma kazdy clovek odpovednost, si slova Jezise precist sam, at nepodporuje cirkevni lzi!!!
30. Květen 2017 - 20:05
Obrázek uživatele Návštěvník
rr (anonym)
uved verse, Stepanku, pro svoje keci, tady mas o stavu mrtvych dalsi Izajáš 26:14 Jsou mrtví; nebudou žít. Bezmocní ve smrti, nevstanou. Proto jsi obrátil svou pozornost, abys je vyhladil a zničil veškerou zmínku o nich.
30. Květen 2017 - 20:08
Obrázek uživatele Návštěvník
smrt biblicky (anonym)
Zastavení všech životních funkcí, tedy opak života. (5Mo 30:15, 19) K označení „smrti“ nebo „umírání“ jsou v Bibli v původních jazycích použity stejné výrazy jak na lidi, tak i na zvířata a na rostliny. (Ka 3:19; 9:5; Jan 12:24; Juda 12; Zj 16:3) Pokud však jde o lidi a o zvířata, Bible poukazuje na to, že pro zachování života má nezbytnou úlohu krev; uvádí se zde, že „duše těla je . . . v krvi“. (3Mo 17:11, 14; 1Mo 4:8–11; 9:3, 4) Jak o lidech, tak i o zvířatech je řečeno, že ‚vydechli‘ dech života (heb. niš·math? chai·jim?). (1Mo 7:21, 22; srovnej 1Mo 2:7.) A Písmo ukazuje, že ke smrti lidí i zvířat dochází, jakmile se ztratí duch (činná síla) života (heb. ru?ach chai·jim?). (1Mo 6:17, Rbi8, ppč; 7:15, 22; Ka 3:19; )
31. Květen 2017 - 11:15
Obrázek uživatele Návštěvník
Jaký je biblick (anonym)
Je zajímavé, že tyto biblické myšlenky odpovídají vědeckým poznatkům o tom, jak probíhá smrt. Když například u člověka dojde k zástavě srdce, přestane krev dodávat miliardám buněk v těle výživné látky a kyslík (získávaný dýcháním). Dílo The World Book Encyclopedia (1987, sv. 5, s. 52b) však uvádí: „Jestliže člověku přestane pracovat srdce a plíce, lze mluvit o klinické smrti, ale k biologické smrti možná ještě nedošlo. Jednotlivé buňky těla ještě několik minut žijí. Člověk může být oživen, jestliže srdce a plíce začnou opět pracovat a dodávat buňkám potřebný kyslík. Asi po třech minutách začnou odumírat mozkové buňky, ty jsou totiž na nedostatek kyslíku nejcitlivější. Krátce nato již oživení není možné a člověk je mrtev.
31. Květen 2017 - 11:17
Obrázek uživatele Návštěvník
Bible a smrt (anonym)
První zmínku o smrti nacházíme v Písmu v 1. Mojžíšově 2:16, 17, v příkazu, který dal Bůh prvnímu člověku; tento příkaz se vztahoval na jedení ze stromu poznání dobrého a špatného, a porušení tohoto příkazu mělo mít za následek smrt. (Viz Rbi8, ppč.) Je však zřejmé, že smrt u zvířat již existovala a byla něčím přirozeným, a proto v biblickém líčení o tom, jak začali umírat lidé, není o umírání zvířat žádná zmínka. (Srovnej 2Pe 2:12.) Boží syn, člověk Adam, tedy mohl pochopit, jak vážná je Boží výstraha, že trestem za neposlušnost je smrt. Když Adam svého Stvořitele neposlechl, znamenalo to pro něho smrt. (1Mo 3:19; Jk 1:14, 15) Potom se Adamův hřích i jeho následek, totiž smrt, rozšířily na všechny lidi. (Ří 5:12; 6:23)
31. Květen 2017 - 11:18
Obrázek uživatele Návštěvník
Karel (anonym)
První zmínku o smrti...A za co Bůh trestá zvířátka? Také ho neposlouchala?
31. Květen 2017 - 18:08
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
A za co Bůh trestá...I do světa zvířat vstoupila smrt skrze hřích člověka, nikoliv z Boží vůle. Z druhým příchodem JK se to má změnit, a v míru bude vlk sdílet soužití s beránkem.
31. Květen 2017 - 19:38
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
I do světa zvířat...* S druhým
31. Květen 2017 - 19:39
Obrázek uživatele Návštěvník
Karel (anonym)
I do světa zvířat...https://www.youtube.com/watch?v=pi3KPf1LuLM JJ, vlci jsou přátelská zvířátka.
31. Květen 2017 - 19:51
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
...Nic jsi nepochopil.
31. Květen 2017 - 20:06
Obrázek uživatele Návštěvník
Shogun (anonym)
Doktorka = hnízdo křesťanských fanatiků toho nejprimitivnějšího ražení. Každou potenciálně hlubší diskusi zamoří svýma dogmatickýma blábolama a jejich vytrvalost je nekonečná. Diskutovat s podobnými individui je jako tahat se s hyenou v savaně o kus žvance. Člověka to nijak duševně nepovznese, k ničemu to nevede a nikdy to nekončí. Proto už sem nechodím.
31. Květen 2017 - 20:44

Stránky

Přidat komentář