2677 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Shogun = Borec (anonym)
Smrtelnost duše = vědomí = já samozřejmě prokázaná není, protože takový důkaz ani není empiricky možný. Pokud tu nechceš předvést nějakou nezvyklou koncepci vědomí, tak musíš uznat, že jediný, co osoba cítí, je existence jejího vlastního vědomí. Ohledně vědomí těch ostatních, jak se zdá, nepoznává zhola nic. (Nebo máš doma schovaný přístroj na měření vědomí?) Tak vedle sebe existujou dva v zásadě rovnocenný názory. Podle jednoho je duše jaksi záhadně způsobena hmotnými procesy, podle druhýho je to naopak. Už jsem ti tu vysvětloval, že si svět můžeš představit jako záplavu informací, které jsou duší nějak interpretovány. Tak vzniká vědomí mozku, těla a všech ostatních hmotných věcí. Přání že je otcem myšlenky? No, určitě je pro většinu lidí příjemnější představa, že nikdy nepřestali a nepřestanou existovat. Mně jde spíš o to, že si musím pokládat matoucí otázky, jak a proč by měly existovat dva naprosto odlišný módy existence vesmíru: jeden (chvilku) se mnou a jeden (celou věčnost) beze mě. A nebo jinak: držím se osvícenský hlášky "být znamená být vnímán", která je koneckonců v souladu se současnou fyzikou, a to víc, než je klasická "středověká" představa absolutní existence věcí. Pokud tedy neexistuji, neexistuje vůbec nic. Důsledky si domysli sám.
20. Září 2016 - 1:41
Obrázek uživatele Návštěvník
Pavel (anonym)
Shogune, nebyl si před pár lety i na morfickém poli? Pokud jsi to ty, tak klobouk dolů. Zmoudřels:-)
20. Září 2016 - 2:04
Obrázek uživatele Návštěvník
Shogun (anonym)
Shogune, nebyl si před pár...Kde? Netušim, jaký místo máš na mysli (i když s tou teorií jsem trochu obeznámen). A že jsem zmoudřel, to je asi pravda :) Nebo to můžeme říct taky jinak - stal jsem se více opatrný v tom, co si mám o světě vlastně myslet.
20. Září 2016 - 2:08
Obrázek uživatele Návštěvník
Ano (anonym)
Smrtelnost duše = vědomí =..."být znamená být vnímám" dokazuje už třeba experimentální fyzika a vliv pozorovacího aparátu na chování částice. Ne že by ten elektron byl nějak paranoidní, to jen my vidíme co vidět chceme.
20. Září 2016 - 2:12
Obrázek uživatele Návštěvník
Pavel (anonym)
Kde? Netušim, jaký místo...Tady na doktorce v tématu Morfické pole tak 2-3roky zpátky. Byl tam někdo s přezdívkou Shogun a teda dost arogantní :-) Ale může to být klidně shoda niků.
20. Září 2016 - 2:16
Obrázek uživatele Návštěvník
Pavel (anonym)
chlapí taky nemůžete zabrat? Já si dal tak před hodinou brko ze slušný lampy a teď nad timhle tematem dost premejslim. A baví mě to :-)
20. Září 2016 - 2:18
Obrázek uživatele Návštěvník
Pavel (anonym)
chlapí taky nemůžete...hoši masakr!!! Takovej model nedoporučuju hulit nez pujdete do práce. Upřímně sem rád, že ležim v posteli :-)))
20. Září 2016 - 2:32
Obrázek uživatele Návštěvník
Laura (anonym)
Jakékoli úvahy o duši,...D: "Lidská psychika je funkcí hmoty, konkrétně pak centrální nervové soustavy. Bez centrální nervové soustavy nemůže existovat." ....Na televizní vysílání se také nepodívám bez fungující televize, přesto televizní vysílání existuje, i když se moje bedna rozbije...????
20. Září 2016 - 9:17
Obrázek uživatele Návštěvník
To je (anonym)
D: "Lidská psychika je...asi to samé jako rušit si emailovou adresu rozbitím stolního 3,14see :-DDDDDD
20. Září 2016 - 9:28
Obrázek uživatele Návštěvník
rose (anonym)
Proč konfrontace se smrtí vyvolává myšlenkový zmatek? Myšlenka na naši vlastní smrt je pro každého z nás odpudivá, a bude to tak vždy. Proč? Protože nám Bůh vštípil silnou touhu žít věčně. „Lidem dal do srdce i touhu po věčnosti,“ říká Kazatel 3:11 podle Ekumenického překladu. Skutečnost, že smrt je nevyhnutelná, tedy v lidech vyvolává vnitřní konflikt, trvalý pocit disharmonie. Aby lidé tento vnitřní konflikt vyřešili a aby uspokojili svou přirozenou touhu žít dál, vymysleli nejrůznější náboženské představy, od nauky o nesmrtelnosti duše až po víru v převtělování.
20. Září 2016 - 10:37
Obrázek uživatele Návštěvník
rose (anonym)
To, co se při smrti děje, není ovšem žádným tajemstvím pro Boha, Stvořitele mozku. On zná pravdu a ve svém Slově, Bibli, vysvětluje, v jakém stavu mrtví jsou. Bible jasně učí toto: Když člověk zemře, přestane prostě existovat. Smrt je opakem života. Mrtví nic nevidí, neslyší ani nemohou přemýšlet. Žádná část člověka nepřežívá smrt těla. Člověk nemá nesmrtelnou duši ani nesmrtelného ducha.*
20. Září 2016 - 10:40
Obrázek uživatele Návštěvník
rose (anonym)
V knize Kazatel, kterou Šalomoun napsal před 3 000 lety, je uvedeno: „Živí totiž vědí, že zemrou, mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna, jejich památka je zapomenuta. Jak jejich láska, tak jejich nenávist i jejich horlení dávno zanikly.“ A dále se píše: „Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš.“ (Kazatel 9:5, 6, 10, Ekumenický překlad)
20. Září 2016 - 10:40
Obrázek uživatele Návštěvník
rose (anonym)
Šalomoun pod inspirací řekl, že „úděl synů lidských a úděl zvířat je stejný: Jedni jako druzí umírají, . . . člověk nemá žádnou přednost před zvířaty . . . Vše spěje k jednomu místu, všechno vzniklo z prachu a vše se v prach navrací.“ (Kazatel 3:19, 20, Ekumenický překlad) Tato slova sice napsal král Šalomoun, ale byla inspirována Bohem a jsou součástí Božího psaného slova, Bible. Tyto a ještě mnoho dalších biblických textů nepodporují všeobecně rozšířený názor, že něco uvnitř nás přežívá smrt a existuje v jiné formě dále. (1. Mojžíšova 2:7; 3:19; Ezekiel 18:4)
20. Září 2016 - 10:41
Obrázek uživatele Návštěvník
mima (anonym)
Šalomoun pod inspirací......jednoho dne ten žebrák zemřel a andělé ho odnesli do Abrahamova náruče ( rose co s tím, jak nám to vysvětlis? ) Zemřel i onen boháč a byl pohřben. Když v pekle pozvedl v mukách oči, spatřil Abraháma a Lazara v jeho náručí. Otče Abraháma, zvolal boháč, smiluj se nade mnou ! ......Synů, odpověděl Abrahám ( Abraham i komunikuje ) vzpomeň si..... Navíc mezi námi a vámi zeje veliká propast..... On na to řekl: Prosím tě, otče, pošli ho tedy do mého otcovského domů.... Mají Mojžíše a Proroky.... ať poslouchají je! To ne, otče Abraháma, boháč na to. Kdyby k nim ale přišel někdo z mrtvých, činili by pokání On mu ale řekl: Když neposlouchají Mojžíše a Proroky, nepřesvědči je, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Rose čti všechno, nejen to co tě někdo naučil. Citujes Kazatele jeden verš a přitom si nečetla celou knihu. Pokud by jsi četla tuto knihu neovlivnena výklady, došla by jsi možná k pochopení. Kazatel v celé knize hledá stejně jak my dnes tady odpověď na tu stejnou otázku. Jak je to po životě? Citují jeho slova:... člověk nechápe co se děje pod sluncem...člověk nezná svůj čas... neví co se bude dít....kdo člověku povi co se bude dít pod sluncem, až on tu nebude? Kdo ví, že lidský duch míří vzhůru, zatím co Duch zvířat mizí pod zemí.... A pak je zde poslední 12 kapitola ....Pamatuj na Stvořitele svého, dřív ně se přetrhne stříbrná šňůra a zlatá mísa než se rozbije, dřív než se roztříští džbán nad pramenem a kolo u studny se rozlame, než se prach vrátí do země, kde býval, a Duch se vrátí k Bohů, jenž ho daroval..... V tomto verši rose, Kazatel dospěl k odpovědi. Citujes 1. Mojžíšovou 2.7. jenže prostudujte si jiné překlady, tam se píše... stál se živou bytostí. Citovala jsem zde Zjevení ( duše pod oltářem ) co s tím máme udělat?
20. Září 2016 - 12:02
Obrázek uživatele Návštěvník
12 06 (anonym)
"K čemu pak Hospodina, když je duše smrtelná".......Já, 1.list slepým
20. Září 2016 - 12:06
Obrázek uživatele Návštěvník
12 06 (anonym)
"K čemu pak Hospodina, když je duše smrtelná".......Já, 1.list slepým
20. Září 2016 - 12:06
Obrázek uživatele Návštěvník
Rose: prosimte (anonym)
citujes tu zde jednu pasáž za druhou, ale nezdá se, že bys ty texty moc pochopila. Co zkusit méně náročnou četbu?
20. Září 2016 - 12:13
Obrázek uživatele Návštěvník
Terinka (anonym)
Rose asi bude jedna z těch dam postávající u metra s Novým prostorem nebo tak
20. Září 2016 - 12:32
Obrázek uživatele Návštěvník
M (anonym)
Kde na takové blbosti chodíte? Co se stane po smrti? Sežerou vás červíky, nebo vás spálí na popel. A duše? To by se vám líbilo... Bohužel nic takového není jednoduše nebudete a všichni na vás zapomenou. To je realita.
20. Září 2016 - 12:39
Obrázek uživatele Návštěvník
Děkujeme (anonym)
Kde na takové blbosti...za tvůj kvalifikovaný závěr....a teď už hybaj na to nádobí, Máňo :-)
20. Září 2016 - 12:48
Obrázek uživatele zanet81
zanet81
Rose asi bude jedna z těch...Se Strážnou věží. Jehovcům nedošlo,že v tomto případě jde o přídavné jméno měkké, takže název toho časopisu je hrubý faul proti pravidlům českého jazyka. Asi něco jako přestupná jízdenka v městské hromadné dopravě. Nakonec to opravili, existuje pouze přestupný měsíc, ne však přestupná jízdenka.
20. Září 2016 - 12:56
Obrázek uživatele zanet81
zanet81
sorry přestupný rok
20. Září 2016 - 12:57
Obrázek uživatele Návštěvník
??? (anonym)
Se Strážnou věží....eeeee?????? :-oooo))))
20. Září 2016 - 13:06
Obrázek uživatele Návštěvník
Zachování hmoty (anonym)
Tělo se změní na prach, ale ten je pevné skupenství a obsahuje atomy a molecooly taky. Vědomí jako energie se taky může plus minus nějak změnit, ale nemůže zaniknout. Trochu logického uvažování a základy fyziky nám stačí.....chytrolíni!
20. Září 2016 - 13:17
Obrázek uživatele Návštěvník
mima (anonym)
Rose asi bude jedna z těch...Tady to máte, je to o tom co píší. Církve, denominace, společnosti křesťanské přijaly své dogmaty, ustanovila věrovyznani, stanovy....a obyčejný upřímný lid, který do těch církvi chodí je členem za jejích věrovyznani musí nést posměch, ponižování.... Rose je jedná z nás, své církvi je věrná, tak jak jste věrní i vy svým církvím. Víte, možná Ježíš něco zrovna teď prstem píše do písku.....a ptá se Vás, která církev je bez chyby.....
20. Září 2016 - 13:19
Obrázek uživatele Návštěvník
A hlavně (anonym)
tělo že se změní na prach je nám jedno, my vnímáme vědomím. Tělo nebolí, nemá li vědomí. Vědomí bez těla je bezstarostné a vše je krásné, ale někdy je i ztracené a překvapené. To záleží na tom, co člověk po smrti očekává.
20. Září 2016 - 13:21
Obrázek uživatele Návštěvník
Vysvětli (anonym)
Tady to máte, je to o tom co...mi prosím k čemu Ježíš a Bůh a všechna kázání o zodpovědnosti, když je duše po smrti mrtvá navěky? To je otázka hlavně pro rose. Nepochybuji o její věrnosti, jen pochybuji o její chápavosti.
20. Září 2016 - 13:25
Obrázek uživatele Návštěvník
rose (anonym)
kdo re3kl, ze mrtva navzdy? Kdyz Buh stvoril telo bez zivota, byl Adam mrtva duse, kdyz mu vdechl zivot, stal se zivou dusi. Mrtvy muzou ozit, pokud do mrtveho tela Buh zase vpravi impuls zivota
20. Září 2016 - 13:27
Obrázek uživatele Návštěvník
No proto (anonym)
kdo re3kl, ze mrtva navzdy?...ale ta dočasná doba, co duše bude spát nebude nic vnímat, proto pro ni budou celé věky jako jediná noc. A nemá-li u někoho dojít k vskříšení, dá se stále mluvit o trestu?
20. Září 2016 - 13:39
Obrázek uživatele Návštěvník
Tvrzení (anonym)
o rozplynuti energie vědomí nám přece nedává důvod si myslet, že tato energie ztratí své charekteristické vlastnosti, tj - Uvědomění
20. Září 2016 - 13:52

Stránky

Přidat komentář