2677 komentářů / 0 nových
Poslední
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)

Co se stane po smrti?

10. Září 2018 - 0:21

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
brotherrr (anonym)
Odpověď: Otázka, co bude po smrti, může být matoucí. Bible neobjasňuje přesně, kdy člověk dosáhne svůj věčný cíl. Bible říká, že ve chvíli smrti člověk přechází do nebe, anebo do pekla podle toho, zda přijal Krista jako svého Spasitele. Pro věřící smrt znamená odchod z těla a příchod do přítomnosti Páně. Pro nevěřící po smrti začíná věčný trest v pekle. Tady se začíná otázka bytí po smrti komplikovat. Zjevení říká o všech, kteří skončí v pekle, že budou vhozeni do ohnivého jezera. Zjevení popisují nová nebesa a novou zem. Zdá se, že do chvíle posledního vzkříšení, je člověk po své smrti v „dočasném” nebi a pekle. Věčný osud člověka se nezmění, ale přesné „místo”, kde člověk stráví věčnost, se změní. V určitém momentu po smrti budou věřící posláni do nových nebes a nové země. V určitém okamžiku po smrti zase nevěřící budou hozeni do ohnivého jezera. Toto jsou konečné věčné destinace pro všechny lidi – určené podle toho, zda člověk uvěřil v Ježíše Krista jako jediného Spasitele, který jej zachránil od hříchu.
30. Leden 2012 - 19:54
Obrázek uživatele Návštěvník
! (anonym)
To vše jsou jen fantazie a výmysly ale co určitě jako první přijde, že přestanou učinkovat svěrače a určitě dojde k tomu, že se Po....š !!
2. Únor 2012 - 1:20
Obrázek uživatele Návštěvník
Zvědavec (anonym)
Odpověď: Otázka, co bude...Svý dedukce dokazuješ citáty z bible, ale důkaz toho, že by bible měla být nějaké boží slovo dosud neexistuje. Takže je to od tebe jen takový jalový plácání. Protože celá ta tvá slavná bible je asi tak stejně věrohodná, jako Starý pověsti český.
2. Únor 2012 - 11:46
Obrázek uživatele Návštěvník
Pro zakladatele (anonym)
Jak někdo může věřit bibli. Napsal jí snad bůch,nebo Ježíž. A snad záleží v první řadě,jak se člověk chová. Myslim,že tolik nezáleží,jestli věří,modlí se a chodí do kostela,ale hlavně jak se chová. Co je lepší? Deně porušovat všechny přikázání a každou neděli se z toho vyzpovídat? Nebo se snažit být co nejhodnější jen proto,že prostě nechci nikomu ubližovat a nevěřit?
2. Únor 2012 - 13:11
Obrázek uživatele Návštěvník
Yarda (anonym)
Co bude po smrti ti hlavně může bejt úplně jedno, nemyslíš?
2. Únor 2012 - 14:13
Obrázek uživatele Návštěvník
to (anonym)
Co bude po smrti ti hlavně...není jisté, jestli ti to může být jedno.
2. Únor 2012 - 15:55
Obrázek uživatele Návštěvník
nesnášim (anonym)
není jisté, jestli ti to...tydle pošahaný fanatický šiřitele křesťanství. Od začátku sem byl zvědavej, ve který větě přijde slovo Bible. Nebylo to dlouhý čekání...
2. Únor 2012 - 16:10
Obrázek uživatele Návštěvník
to (anonym)
tydle pošahaný fanatický...je zajímavý, já to slovo nepoužil :-))
2. Únor 2012 - 16:13
Obrázek uživatele erasonebezpecny
erasonebezpecny
Tato otázka je pro vás dva důležitější,než současný život?
2. Únor 2012 - 16:26
Obrázek uživatele Návštěvník
Yarda (anonym)
Tato otázka je pro vás dva...Nebo se to dá říct také tak, že vyznavači zásvětí OTRAVUJÍ život pozemský, tedy ten jediný bezpochyby skutečný...
2. Únor 2012 - 16:51
Obrázek uživatele Návštěvník
Gott (anonym)
Odpověď: Otázka, co bude...Po smrti přijde život věčný.
24. Duben 2012 - 17:52
Obrázek uživatele Návštěvník
Petr (anonym)
Možná vás sklamu ale po smrti už nebude nic.
24. Duben 2012 - 20:26
Obrázek uživatele Návštěvník
Peťo, (anonym)
jak to tak s jistotou můžeš tvrdit? Už jsem někdy byl po smrti?
24. Duben 2012 - 20:29
Obrázek uživatele Návštěvník
Shogun (anonym)
jak to tak s jistotou...Po smrti nebude nic, už jen proto, že duševní ubožáci (brotherrr, Gott apod.) věří v opak.
25. Duben 2012 - 1:48
Obrázek uživatele Návštěvník
PL (anonym)
Po smrti nebude nic, už jen...jsi snad chytřejší než Gott?
25. Duben 2012 - 7:17
Obrázek uživatele Návštěvník
Boriš (anonym)
Co se stane po smrti? Tobě nic, protože vlastní smrti se nikdo nedožije. Se ztrátou vědomí ztrácíš i vědomí oné ztráty. To akorát pozůstalí budou muset ekologicky zlikvidovat tvojí mrtvolu... nejlépe zkompostováním.
25. Duben 2012 - 9:48
Obrázek uživatele Návštěvník
Petr (anonym)
jak to tak s jistotou...A ty jo?
25. Duben 2012 - 10:31
Obrázek uživatele Návštěvník
Jan@VEDA (anonym)
slušně zpracovaný přehled: https://cs.wikipedia.org/wiki/Smrt Hari Hari
25. Duben 2012 - 12:11
Obrázek uživatele John06
John06
slušně zpracovaný...Představu, že při smrti lidé vlastně neumírají, podporují většina náboženství ale co kdyby to byl jen obrovskej podvod. “Živí totiž vědí, že zemřou, mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna, jejich památka je zapomenuta.” říká Kazatel 9:5, pokud si to chcete zkontrolovat nebo porovnat s jiným překladem je jich spousta on-line. Smrt je tedy zastavení všech životních funkcí - opak života.
28. Duben 2012 - 17:16
Obrázek uživatele Návštěvník
Jan@VEDA (anonym)
Čí podvod? Jak by bylo možné dospět k velmi podobným představám v celosvětovém měřítku ve starověku? Nechci se opakovat: http://diskuse.doktorka.cz/existuje-posmrtny-zivot/archiv/850/ Smrt těla jistě. Co se narodilo, musí zemřít. Hari Hari
28. Duben 2012 - 18:58
Obrázek uživatele Návštěvník
Foxy (anonym)
Čí podvod? Jak by bylo...Na tvou otázku: "Jak by bylo možné dospět k velmi podobným představám v celosvětovém měřítku ve starověku?" je poměrně jednoduchá odpověď. Je to NDE neboli prožitek blízké smrti. Novější výzkumy dovozují, že tyto prožitky jsou vedlejším účinkem neuroprotektivních mechanismů, které se aktivují při akutním ohrožení nedostatkem kyslíku a přebytkem oxidu uhličitého. Právě onen vedlejší psychotropní účinek neuroprotektivních látek je zodpovědný za onen standardní prožitek blízké smrti. Tyto stavy mysli jsou navzájem velmi podobné u všech lidí už proto, že stavba mozku i příslušné biochemické mechanismy jsou prakticky stejné. Prožitky blízké smrti těch, kteří nakonec přežili a byli schopni je popsat, pak jsou zjevně zabudovány v základech nejrůznějších náboženských systémů - proto ta překvapivá jednota představ o posmrtném životě.
28. Duben 2012 - 21:16
Obrázek uživatele Návštěvník
Radek (anonym)
......je to jen další cesta.....ale co je jisté, to že je......a taky nejdůležitější okamžik našeho života, na který se celou dobu připravujeme......:-)
28. Duben 2012 - 23:46
Obrázek uživatele Návštěvník
Jan@VEDA (anonym)
Nelze potvrdit, že náboženské texty vytvářejí samotní lidé. Každá tradice hovoří o jejich inspirovanosti nebo jim přičítá božskou povahu či původ a opět lze nalézt mnoho souvislostí. Chemické vysvětlení NDE má své slabiny. Nejde totiž o jedinou představu o posmrtném stavu, ale o soubor různých, které korespondují s předchozím životem daného jedince. Proto jiné NDE popisují sebevrazi a jiné celkem pozitivně žijící lidé, kteří NDE prožili např. při operacích. Jak by měl životní styl souviset s tím, které chemikálie vytvoří kterou představu? Mnoho osob v podobných situacích žádné NDE nemá. NDE se odehrávají ve stavu klinické smrti, kdy nelze detekovat žádnou mozkovou činnost. Osoby ale popisují své tělo zvenčí a to, co se kolem něho dělo, a účastníci to potvrzují. To nelze chemikáliemi nijak vysvětlit. Po NDE občas zůstávají fyzické stopy na těle osoby, které nelze přičítat chemikáliím. NDE mají často hluboce transformativní účinek. Osoba zcela změní svůj život. Studie NDE: http://sedna.no.sapo.pt/death_scresearch/pdf_docs/sdm_nde.pdf Naproti tomu vysvětlení v samotných textech, např. indických Puránách, tyto nedostatky nemá. Hari Hari
29. Duben 2012 - 10:53
Obrázek uživatele Návštěvník
Foxy (anonym)
Nelze potvrdit, že...Zdravím Tě! - - - 1) Ad: ...Nelze potvrdit, že náboženské texty vytvářejí samotní lidé. Každá tradice hovoří o jejich inspirovanosti nebo jim přičítá božskou povahu či původ a opět lze nalézt mnoho souvislostí... Nelze prokázat, že náboženské texty vytváří někdo jiný než lidé. To, že to zhusta samy o sobě tvrdí, nemůže být bráno jako nezávislý důkaz. Totéž platí o tradici, kdy předkládané důkazy vesměs patří mezi logické klamy (viz patřičné heslo ve Wiki). - - - 2) Ad: ...Chemické vysvětlení NDE má své slabiny. Nejde totiž o jedinou představu o posmrtném stavu, ale o soubor různých, které korespondují s předchozím životem daného jedince... Nesouhlasím. Stavy blízké smrti (NDE) vykazují tolik vzájemných podobností, že mohl být sestaven standardní model NDE. Biochemické vysvětlení tohoto jevu může být např: http://www.newdualism.org/nde-papers/Jansen/Jansen-Journal%20of%20Near-Death%20Studies_1997-16-5-26.pdf nebo v českém překladu: http://fet.ezin.cz/files/entheogeny/ketamin.htm - - - 3) Ad: ...jiné NDE popisují sebevrazi a jiné celkem pozitivně žijící lidé, kteří NDE prožili např. při operacích. Jak by měl životní styl souviset s tím, které chemikálie vytvoří kterou představu?... NDE má znaky psychedelického prožitku. Proto i zde má na jeho výsledný průběh předběžný "set a setting" zásadní vliv. Vlastní struktura prožitku NDE však zůstává stejná. - - - 4) Ad: ...Mnoho osob v podobných situacích žádné NDE nemá... Při výstupu z NDE dochází k zapomínání prožitku stejně jako při probouzení ze sna. V případech dlouhého a hlubokého bezvědomí může být prožitek překryt závojem amnesie. - - - 5) Ad: ...NDE se odehrávají ve stavu klinické smrti, kdy nelze detekovat žádnou mozkovou činnost. Osoby ale popisují své tělo zvenčí a to, co se kolem něho dělo, a účastníci to potvrzují. To nelze chemikáliemi nijak vysvětlit... Smyslové prožitky, specielně sluchové, se i v hlubokém bezvědomí zapisují do paměti (přímý zápis). Vždy se jedná o krátké, útržkovité, nesouvislé episody. Mimotělní prožitek (OBE) je častou součástí NDE a i ten je plně vysvětlitelný na racionálním základě. - - - 6) Ad: ...NDE mají často hluboce transformativní účinek. Osoba zcela změní svůj život... Ano, souhlasím. Má opakovaná osobní zkušenost s tímto jevem to potvrzuje. Zároveň ale mohu potvrdit, že následná porovnání s účinky psychedelik mi potvrzují, že se jedná o prožitek stejného typu. - - - 7) Veškerou objektivní realitu vnímáme jen a pouze jako její projekci a transformaci do své vlastní mysli (neboli "duše"). Proto je pro nás platná jedině tato "subjektivní realita". Je li tato projekce a transformace odlišná od jejího normálního způsobu (vlivem psychotropních látek, nebo právě vlivem NDE), změní se tím pro nás celá objektivní realita. A to přestože ji naše okolí vnímá v její původní, nezměněné podobě. Pro nás, jako jedince, ovšem zůstává jako jedině platná právě ona změněná realita. Proto skutečně odcházíme do "jiného světa". Jaký je tento "jiný svět", to už si svým terminálním prožitkem určujeme sami. - - - Hezký den!
29. Duben 2012 - 22:38
Obrázek uživatele Návštěvník
Foxi (anonym)
Tvé výklady jsou skvělé. To říkám bez ironie. Je to fajn, že jsi v této diskusi! R.
30. Duben 2012 - 10:47
Obrázek uživatele Návštěvník
Borec (anonym)
"Jak by bylo možné dospět k velmi podobným představám v celosvětovém měřítku ve starověku?" Tenhle argument je už vážně ošoupanej. Lidi dochází k podobným představám prostě proto, že jsou to lidi, maj podobnou psychiku a často i podobný životní podmínky. Vymysli si něco lepšího.
30. Duben 2012 - 11:18
Obrázek uživatele Návštěvník
Jan@VEDA (anonym)
Namasté, původ náboženských textů: To je na tento prostor poněkud obsáhlé téma, proto jen stručně. Mé vyjádření se bude týkat védských textů, o kterých vím nejvíc. Svoji nehmotnou povahu a ne-lidský původ (apaurušéja) vyjevují samy (svajam vjakta) svým transformačním vlivem na vědomí a ty jejich části, které se týkají hmotné reality, jsou v mnoha případech empiricky ověřitelné. Třebaže tato podpora se v rámci tradice nechápe jako důkaz (pramána), lidem s empirickou výchovou může pomoci v pochopení. Zajímavé je, že při studiu různých jazyků pomocí tonoskopie se ukázala harmonická povaha jen dvou z nich - hebrejštiny a sanskrtu: http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:TUMmM0dXRWUJ:scholar.google.com/+tonoscopy+hebrew Nejspíš jste slyšel o studiích vlivu různých hlasových vibrací na strukturu vody (M. Emoto). ketamin, sebevrazi, transformace: Dík za odkaz, ale ta studie z nějakého důvodu opomíjí negativní NDE, které se značně liší od těch obecně známých z prací R. Moodyho apod. Podle mě Moody musel na tyto NDE také narazit, ale nechtěl nikoho lekat. :) Mnohým by určitě stačilo si přečíst o zážitcích nemocničního personálu s terminálním neklidem, aby se jim neudělalo dobře. Proto nechám zájemce se silným žaludkem najít si odkazy vlastními silami. :) Pokud bychom připustili, že NDE jsou jen halucinace a nikoliv vjemy subtilní reality, potom bude obtížné vysvětlit jejich interaktivní povahu, kdy osoba komunikuje např. se svými erstvě zemřelými příbuznými, kteří jí sdělí jí neznámé informace, které jsou poté ověřeny (např. kde zemřelý schoval peněžní hotovost). Proto drogy chápu jako klíče k přístupu do subtilnějších dimenzí hmotné reality, tedy tak, jak jsou chápány v tradičních společnostech, které je používají (např. amazonští Indiáni). zapomínání NDE: Nabízí se otázka - podle jakého chemického mechanismu někdo zapomíná a někdo ne? : Smyslové prožitky, specielně sluchové, se i v hlubokém bezvědomí zapisují do paměti (přímý zápis). Vždy se jedná o krátké, útržkovité, nesouvislé episody. Mimotělní prožitek (OBE) je častou součástí NDE a i ten je plně vysvětlitelný na racionálním základě. Právě že ne. Znám velmi rozsáhlé a strukturované zážitky osob, které strávily dost dlouhou dobu v komatu po sebevraždě. Jeden člověk popisuje své OBE mimo nemocnici, ve dvou domovech svých příbuzných, kteří vycítili jeho přítomnost a začali o něm mluvit. Určitě by to bylo zajímavé téma výzkumu, Moody v.2. vnímání reality: Ano, skoro vše filtrujeme přes své smysly a mysl. Védántasútra ale např. rozlišuje různé druhy snů, z nichž některé označuje jako věštecké a tedy ne-lidského původu. Tento rozdíl uvádí i Artemidóros, autor slavného starověkého snáře (vyšel i v češtině), což je podle mé zkušenosti jeden z nejpřesnějších snářů. : Je li tato projekce a transformace odlišná od jejího normálního způsobu (vlivem psychotropních látek, nebo právě vlivem NDE), změní se tím pro nás celá objektivní realita. Pak je vhodnější ji nazývat subjektivní, ne objektivní realitou. Změní se dočasně, ale stále máme předchozí zkušenost a paradigma, podle nichž daný zážitek kontextualizujeme. V tomto ohledu se často zmiňuje http://en.wikipedia.org/wiki/Zhuangzi#The_butterfly_dream Gaudíja Védánta áčárja http://en.wikipedia.org/wiki/Baladeva_Vidyabhusana ve svém komentáři k Védántasútře uvádí, že je jasný rozdíl mezi bdělým a snovým stavem. Naše bdělá zkušenost přetrvává den za dnem, ale sny nikoliv. Někdo může říci, že toto naše vnímání života je sen, ale lidé se neprobouzejí z bdělosti, ale jen ze snů. : A to přestože ji naše okolí vnímá v její původní, nezměněné podobě. Pro nás, jako jedince, ovšem zůstává jako jedině platná právě ona změněná realita. Záleží na tom, co míníme okolím. Existují lidé se subtilnějším vnímáním, kteří mohou pozorovat náš NDE či OBE. Taková svědectví, pokud se shodují se svědectvím dané osoby, nelze opomíjet. Totéž platí o reakcích domácích zvířat, která vnímají přítomnost osoby v OBE ('ducha'). : Proto skutečně odcházíme do "jiného světa". Jaký je tento "jiný svět", to už si svým terminálním prožitkem určujeme sami. Přesně tak. Podle (nejen) východních tradic si svými předchozími činnostmi (karmou) určíme místo, kam se dostaneme. A těch míst je mnoho. Hari Hari
30. Duben 2012 - 12:22
Obrázek uživatele Návštěvník
Zvědavec (anonym)
Hari Hari, co to je ta tvoje subtilní realita? Šlo by to nějak rozumně nadefinovat? To samý se tejče těch subtilnějších dimenzí hmotné reality... co to je? A něco o tom vlivu různých hlasových vibrací na strukturu vody, to by mě taky zajímalo, protože z fyzikálně chemickýho pohledu jde o naprostej nesmysl. Má to vliv na vodíkový můstky, nebo se to projevuje až na úrovni Van der Waalsovy síly? Voda snese leccos, ale všelijaký ty dneska tak módní vibrace všeho možnýho je něco, co už fakt patří spíš do blázince.
30. Duben 2012 - 19:03
Obrázek uživatele Návštěvník
Jan@VEDA (anonym)
Namasté zvědavče, k tomu je třeba pochopit, co podle védské tradice tvoří hmotný svět - pět hrubohmotných živlů a tři subtilní (aka jemnohmotné, astrální, psychické atd.) složky. (Bhagavadgítá 7.4) Subtilnějšími dimenzemi hmotné reality označuji jak dimenzi složenou z těchto tří subtilních složek (bhúta lóka, dimenze duchů) tak subtilnější hrubohmotné zemské (varša; těch se podle mě týkají šamanské OBE) a nadzemské dimenze pitri lóka (nižší nebe předků odpovídající častým NDE), svarga lóka (hmotné nebe dévů) a muni lóka (souhrnný název pro dimenze obývané mudrci) a podzemské či podsvětní dimenze nazývané tala (obývané negativními entitami) a naraka lóka (pekelné dimenze známé z negativních NDE) pod nimi. Nad tímto vším se nacházejí nehmotné dimenze, kterých je nespočet a označují se souhrnným názvem vaikuntha lóka. K těm vibracím a vodě jsem odkázal na Masaru Emota, který publikoval mnoho fotografií krystalů vody vystavených pozitivním a negativním hlasovým vlivům (díkům, požehnáním, modlitbám, mantrám vs. nadávkám, kletbám). http://scholar.google.cz/scholar?q=masaru+emoto Existuje také dokumentární film Voda (2006). Emoto byl samořejmě kritizován mainstreamem, částečně oprávněně, ale přinejmenším otevřel nové téma ke zkoumání. Určitě by bylo zajímavé provést rozsáhlejší výzkum, např. se zapojením laboratorních zvířat pro vyloučení ideologických vlivů v případě lidských subjektů. Nejen moje zkušenost totiž je, že zvířata dobře rozpoznají požehnanou vodu a potravu. Hari Hari
1. Květen 2012 - 9:02
Obrázek uživatele Návštěvník
zvedavec (anonym)
mam tu mizerny pripojeni tak jen odkaz k nde foxy to dal do jiny diskuze je to dost dlouhy: diskuse.doktorka.cz/existuje-buh/archiv/3629/
1. Květen 2012 - 13:23

Stránky

Přidat komentář