Zpráva o stavu

Doktorka.cz nabíhá na nový systém. Prosím omluvte dočasnou zhoršenou dostupnost služeb. Děkujeme!
185 komentářů / 0 nových
Poslední
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)

Co je modlitba?

10. Září 2018 - 0:22

Komentáře

Obrázek uživatele Návštěvník
godsangels (anonym)
Modlitba je chvála, děkování, zpověď, žádost, prosba a přímluvu k Bohu. Modlitba je přímé spojení s nebem. "Když jsem se modlil, byl jsem nový, když jsem se přestal modlit, začal jsem stárnout." Říká velký teolog starověku. Modlitba je obnova a duchovní život. Jak se máme modlit? Tak jako se dítě učí chodit, chozením, tak se i my můžeme stát výborný v modlitbě, modlením, důvěřovat v Boží pomoc. Ponořte celou svou duši do modlitby. Buďte vytrvalí v modlitbě. Když se modlíme v hloubce našich srdcí, rosteme v modlitbě. Přes Boží milost, najednou pocítíme záblesk zázraku z přítomnosti sv.Ducha v nás. Na začátku je to jen jiskra, ale později přeroste do ohně, který osvobozuje a naplňuje celé naše bytí, za předpokladu, že neuděláme nic, čím bychom zarmoutili Ducha svatého. A pokud spácháme hřích, okamžitě ho litoval a prosíme Boha o odpuštění. Pro poznání Boží lásky, udělejme pro ni místo ve svém nitru na své očištění a ozdravovenie a používejme ji jako světlo a sílu pro náš každodenní život - toto je cíl a ovoce naší každodenní modlitby. Co mám říkat? Modlitba je jako rozhovor s Vaším nejlepším přítelem. Je velmi snadné povídat si s někým, kdo Vás bezvýhradně miluje. Prostě Ježíše o odpuštění svých hříchů. Řekněte Mu své potřeby. "Na něj sundejte všechny své starosti, protože on se o vás stará." (1Peter 5:7) Děkujte Mu, že pro nás zemřel na kříži na Kalvárii. "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby nezahynul nikdo, kdo v něho věří, ale měl život věčný." (Jan 3:16) Nauč mě modlit se Pane Ježíši, Ty se za mě přimlouvá dnem i nocí, vždyť únava a práce nemohli zabránit modlitbě, protože Ty jsi vždy žil v klanění a díky. Pane, ty jsi naučil učedníky modlit se, pomoz i mně, když klečí před Tebou a klaním se Ti! Nevím, jak a co mám říkat, vím jen jedno, žádá se mi modlit. Vlož mi do úst správná slova a naplň mé city myšlenkami o Bohu. Pane, daruj mému srdci klid!
14. Září 2012 - 20:07
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Motlitba je zbytečná snaha vlichotit se do přízně neexistujícímu božstvu - nic víc.
17. Září 2012 - 21:36
Obrázek uživatele Návštěvník
pin (anonym)
Modlitba je chvála,...Lidi, proč se chodíte modlit na Doktorku? Když se ti žádá modlit, tak se pomodli a tady založ jiné téma.
17. Září 2012 - 21:40
Obrázek uživatele Návštěvník
. (anonym)
Pane, daruj mému srdci klid...
18. Září 2012 - 13:52
Obrázek uživatele Návštěvník
pin (anonym)
NEVÍM, JESTLI ŽÁDÁŠ NA VHODNÉM MÍSTĚ.
18. Září 2012 - 13:58
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Pane, daruj mému srdci...Bůh, ten nedůtklivý, popudlivý, ješitný, samolibý, mstivý hromadný vrah? Ten se na tebe... víš co.
18. Září 2012 - 14:01
Obrázek uživatele Návštěvník
. (anonym)
NEVÍM, JESTLI ŽÁDÁŠ NA...Někde se začít musí,ne...
18. Září 2012 - 14:23
Obrázek uživatele Návštěvník
Prosba (anonym)
Pane, pomoz mi, prosím, v mé obtížné situaci...
29. Prosinec 2012 - 20:03
Obrázek uživatele Návštěvník
Rose (anonym)
rozhovor s Bohem
27. Květen 2013 - 10:32
Obrázek uživatele Návštěvník
Esor (anonym)
modlitba je ztata casu je to jen marna iluze
27. Květen 2013 - 12:04
Obrázek uživatele Návštěvník
osoba (anonym)
Motlitba je zbytečná snaha...Tlacháš hovadiny. Napřed di ovběř fakta o tom, co tu tak napadáš. neskutečně se snazuješ, když žvaníš o něčem, co neznáš.
28. Květen 2013 - 0:58
Obrázek uživatele Návštěvník
Error (anonym)
Tlacháš hovadiny. Napřed...ježiš marja, kdo toho psychopata pustil k počítači...
28. Květen 2013 - 1:22
Obrázek uživatele Návštěvník
Esor (anonym)
Modlitba je pokus vlichotit se do přízně něčeho, co jsme si vybájili. Mimino má za boha mámu a tátu. Když vyroste, tak mu to chybí, tož si musí vyhalucinovat božskou náhradu.
28. Květen 2013 - 9:56
Obrázek uživatele Návštěvník
Leni (anonym)
Modlitba je pokus vlichotit...Esor je tele chudé duchem, ale Ti bývají blahoslavení.
28. Květen 2013 - 15:06
Obrázek uživatele Návštěvník
Error (anonym)
Modlitba je pokus vlichotit...Esor má pravdu.
28. Květen 2013 - 16:29
Obrázek uživatele Návštěvník
Esor (anonym)
Esor je tele chudé duchem,...Leni je tele chudé duchem, ale ti bývají blahoslaveni. Spokojená?
28. Květen 2013 - 16:35
Obrázek uživatele Návštěvník
Dan (anonym)
Modlitba je pokus vlichotit...Tak to ale nefunguje,jestli je někdo závislý na rodičovské péči a ochranitelské pozornosti už i v dospělém věku,jedná se o nějaké psychické onemocnění.A vymyšlené božstvo není třeba uctívat a přinášet mu oběti.Obávám se že člověk z halucinacemi a bujnou fantazií nemá s vírou v Boha pranic společného,tato víra je založena na úplně něčem jiném,než se asi domníváš.Jak to ale může pochopit člověk s naprosto zkreslenými představami,který dělá ze všech věřících zapšklé pámbíčkáře?
28. Květen 2013 - 17:43
Obrázek uživatele Návštěvník
Error (anonym)
Tak to ale nefunguje,jestli...Halucináři jsou taky často zcela přesvědčeni o tom, že jejich halucinace nejsou halucinace, ale skutečnost. A ty konkrétně, Dane, jsi pámbíčkář z nejpámbíčkovatějších.
28. Květen 2013 - 18:27
Obrázek uživatele Návštěvník
Dan (anonym)
Halucináři jsou taky často...Ale vždyt' jsem to už řekl,člověk s halucinacemi je nemocný jedinec a nedá se mluvit o žádné víře v Boha.Leda tak maximálně věří tomu že je Batman,Spiderman,či nějaká jiná filmová postava,a že může létat apod.Ale nač to vysvětlovat?Jestliže se budou míchat jablka s hruškama,k žádnému výsledku se lidé nedostanou.Jenže ono to míchání je záměrné,aby se zamlžilo kde je vlastně pravda,a naopak aby byly vyzvednuty naprosto průhledné lži,které se předkládají jako skutečnost.
28. Květen 2013 - 19:08
Obrázek uživatele Návštěvník
neznaboh (anonym)
Tak to ale nefunguje,jestli...Esor to trefil. Každý kdo přežil čas dětství si prožil pocit naprosté závislosti na ochranitelské péči rodičů. Bez toho by bezmocné mimino nepřežilo. I ty, Dane, to máš hluboko v podvědomí zaryté. Je to základ i tvé osobnosti. Proto každý člověk podvědomě hledá ztracenou ochranu a bezpečí. Proto ochranu i bezpečí hledáš i ty. Tohle hledání je u tebe a mnoha dalších lidí přetaveno do hledání jakéhokoliv boha, který by tvé i jejich tužby naplnil. Ty, Dane, už sis svého boha našel. Je to bůh, který se zrodil z drsného života pradávných semitských pasteveckých kmenů. Ti jej postupně zformovali do podoby Boha a svá starobylá vyprávění zachytili do knihy zvané dnes Bible. Doplnili to bájí zachycující zoufalou atmosféru porobení mocným a nesmlouvavým římským okupantem, kterému bylo marné vzdorovat, ze které se zrodila pověst o Spasiteli. Ty jsi, Dane, tuto víru přijal a dokonale jsi jí vyplnil to prázdné, zoufale hledající místo ve své duši. Tvou myslí se rozlily hormony štěstí a ve své dobrotě toužíš, aby i ostatní dosáhli stejně blaženého naplnění. Protože považuješ svou cestu za jedinou správnou. Ale ostatní ti nechtějí rozumět. Mají své cesty. A taky argumenty, které tvou cestu zpochybňují, dokonce zesměšňují. To tvé podvědomí nemůže připustit. Ohrozilo by to tvou základní vnitřní jistotu. Proto Dane nemůžeš do své mysli připustit byť i jediný argument, který by tvou bolestivě získanou jistotu sebeméně zviklal. Tomu říkáš pevnost ve víře. Ale to by bylo, abys nakonec ostatní pobloudilé nepřesvědčil o Pravdě, kterou jsi nalezl. O tom, co sis sám pro sebe, v zájmu své duševní rovnováhy, pravdou nazval. To, co jsi Dane nalezl u jehovistou, jejichž "věrným a rozvážným otrokem" jsi se s nekonečným vnitřním uspokojením stal.
28. Květen 2013 - 19:12
Obrázek uživatele Návštěvník
Dan (anonym)
Esor to trefil. Každý kdo...Velice si vážím tvého korektního stylu,přestože se mnou nesouhlasíš.Jsi jeden z mála ideologických oponentů zdejších diskutérů věřících v Boha,který se nesnižuje k tupým,smysl postrádajícím příspěvkům,které vyvíjí snahu udělat s věřících jakési halucináře.Každý dobře ví,jak je tento výrok v drtivé většině případů vzdálen pravdě.Ovšem musím tě upozornit,že jsem k jehovistům nikdy nepatřil,a ani nepatřím.Nehlásím se k žádné konkrétní skupině,má víra je univerzální,snažím se držet křest'anství(ne katolicismu).Jinak je velmi zajímavá otázka ochranitelské péče rodičů.Tento fenomén je bezpochyby dokázán,docela spolu ale souvisí potřeba lidí být chráněn někým mocným(nebavím se o potlačeném pudu s dětství),a existencí Boha.Ne nadarmo lidé dostali vtisknuto do rozumu a instinktu,že mohou Boha poznávat nejen skrze jeho slovo v písmu,ale taky skrze přírodu a stvoření.A to tak,že v něm vidí jedinou spásu a záchranu,jelikož není možné dosáhnout spásy přes někoho či něco jiného.Kromě toho je dobré si uvědomit že víra v Boha je dar od něj,ne něco co můžeme ale nemusíme mít.Je to sice věc svobodného rozhodnutí zda věřit či ne,ale následky si nese jednou každý sám za sebe,pokud ji dotyčný tvrdošíjně odmítá.
28. Květen 2013 - 19:52
Obrázek uživatele Návštěvník
neznaboh (anonym)
Velice si vážím tvého...Velice se Ti omlouvám, pakliže jsem Tě na základě zjevně nepřesných indicií zařadil mezi jehovisty. Těch je tu posledni dobou až příliš mnoho - nebo jsou až příliš "viditelní". Sorrrrry!
28. Květen 2013 - 20:34
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Velice si vážím tvého...> jelikož není možné dosáhnout spásy přes někoho či něco jiného... Paklize plati, ze nejakym zpusobem, at jiz jakymkoli, pres nekoho ci neco, at jiz kohokoli ci cokoli, jakesi "spasy" dosahnout lze. Prani vsak byva otcem myslenky...
28. Květen 2013 - 20:47
Obrázek uživatele Návštěvník
Esor (anonym)
Prani vsak byva otcem myslenky...a kdo je její mámou?
28. Květen 2013 - 23:15
Obrázek uživatele Návštěvník
Error (anonym)
Víš, chlapče, halucinář si nemyslí, že je nemocný (dokonce mu to v případě lehčích forem ani nikdo nevnucuje), stejně jako si to nemyslíš ty. Čim se tedy chceš odlišit od halucináře, když oba hlásáte nedokazatelný a racionálně neudržitelný bludy? Hlavně neříkej, že se od halucináře odlišuješ tím, že "hlásáš pravdu", protože to samý ti může říct halucinář. Váš blud a výmysl je skupinový, což vaši iluzi sice posiluje, ale nedělá ji to o nic víc prokazatelnou.
28. Květen 2013 - 23:23
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
> Váš blud a výmysl je skupinový, což vaši iluzi sice posiluje, ale nedělá ji to o nic víc prokazatelnou. Ta skupinovost a dlouha historie vsak nabozenske konfabulace dela mnohdy dosti vypocitatelne, a vyuzitelne vladnouci tridou. To same nelze rici o silenstvi jednotlivcu - proto lide trpici halucinacemi byvaji casto posilani do blazince, zatimco prominentni spradaci a hlasatele nabozenskych a jim podobnych bludu nejednou naopak mivaji zajistena kresla v zakonodarnych sborech, a nekdy ovladaji i exekutivu ci soudnictvi, nemaji-li dokonce - jako totalitni vladci - pod palcem vsechny oblasti spolecenskeho zivota bez vyjimky.
28. Květen 2013 - 23:42
Obrázek uživatele Návštěvník
Error (anonym)
Prani vsak byva otcem...její mámou je touha
28. Květen 2013 - 23:43
Obrázek uživatele Návštěvník
Rose (anonym)
Kdo se neumi sam v sobe modlit, ma cast sveho ja amputovano. Pada na uroven zvirat, ktere v sobe nemaji duchovno
29. Květen 2013 - 10:51
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Kdo se neumi sam v sobe...Urazka vsak neni zadny presvedcivy argument. Je vsak logickym chovanim bludare, ktery neni schopen jinym, vhodnejsim zpusobem podporit svoje nesmyslne presupozice. Nevi-li bludar kudy kam, prohlasi se aspon za uslechtilejsi, vyssi a hodnotnejsi bytost nez jsou ti, kteri s nim jeho bludy nesdili.
29. Květen 2013 - 11:49
Obrázek uživatele Návštěvník
Esor (anonym)
Kdo se neumi sam v sobe...Trochu domýšlivé tvrzení, růžičko. Je dost zvířat, která v sobě mají víc duchovna než má většina lidí. Jinak modlitba je snaha naklonit si přízeň boha, kterého jsme si (my lidé) sami stvořili k obrazu svému.
29. Květen 2013 - 13:15
Obrázek uživatele Návštěvník
Esor (anonym)
její mámou je touhaPřáni bývá otcem myšlenky, její mámou je touha, takže výsledkem bude touha těhotná myšlenkami.
29. Květen 2013 - 13:20
Obrázek uživatele Návštěvník
Dan (anonym)
A já si stejně myslím že jednou budou diskuse o Bohu a duchovnu zde na doktorce velice věhlasné a možná dokonce světoznámé.Nebot' už nyní jsme se vlastně dobrali pravdy a zjistili jsme že žádný Bůh neexistuje,maximálně tak v představách věřících,nereálně uvažujících lidí.Jo,patent na odhalení prokazatelně podvodného tvrzení o jeho reálné existenci a moci bychom tedy měli,ještě nesmíme zapomenout přihlásit se o peněžitý honorář který nás jistě nemine,snad nějaká taková cena za vědecký výkon.Ale ted' vážně,jestliže bude někdy vyvinuta tak důmyslná technologie vesmírných plavidel,které budou schopny překonat světelnou rychlost,jestliže se s jejich pomocí podaří proplout a prozkoumat každou část kosmu,ale Boha tam přesto nikdo nenajde,potom budu možná věřit že je jeho existence nereálná.
29. Květen 2013 - 18:22
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
A já si stejně myslím že...Nekoho, kdo v neco veri, je mozne racionalne presvedcit o tom, ze jeho vira je mylna, pouze tehdy, pokud ke sve puvodni vire dospel taktez vicemene racionalni cestou.
29. Květen 2013 - 20:19
Obrázek uživatele Návštěvník
Rose (anonym)
urazka neni argument, s tim souhlasim a omlouvam se koho jsem se dotkla. Je to muj pohled, cloveku je dano hledat vyssi smysly a nemuze se stat jenom reprodukcnim koleckem v pohybu prirodu, proc hledame smysl, kdybychom byli jenom vyssi opice?
30. Květen 2013 - 10:51
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
urazka neni argument, s tim...Vyssimi opicemi jsme snad jenom kvuli nasi nadprumerne obvykle telesne vysce ve srovnani s jinymi druhy opic. Jinak je vsak clovek opice jako kazda jina, podobne jako pavian, gibon ci malpa. Shodou okolnosti jsme ovsem dosahli vyssi vseobecne inteligence nez jine zivocisne druhy. To nas predurcilo k tomu, abychom si uvedomili nevyhnutelnost nasi smrti. Toto uvedomeni si nevyhnutelnosti smrti je vsak v rozporu s nasim pudem sebezachovy. Touha po takzvanem "smyslu zivota" neni ve sve podstate nicim jinym nez - vice ci mene latentni ci manifestni - marnou touhou po nesmrtelnosti.
30. Květen 2013 - 11:04
Obrázek uživatele Návštěvník
Rose (anonym)
tento nazor odporuje teorii o evoluci. Danemu druhu se vyvinulo jenom to, co bezpodminecne potreboval. To by ukazovalo, ze touha zit vecne vznikla z toho, ze lide zili kdysi vecne. Co je nesmysl. Teorie evoluce sama sebe vylucuje. Tim asi nejsme opice. podle skladby krve mame nejbliz k zabe a podle DNK, coz je rozumnejsi nez srovnani vnejsisch rysu, jsme nejbliz k prastum. Ja nejsem ani jedno z toho
30. Květen 2013 - 18:16
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
tento nazor odporuje teorii o...> Zamerne nepochopeno. Dulezity je pud sebezachovy v kombinaci s vysokou inteligenci. Marna vira ci nadeje ve vecny zivot je vedlejsim produktem koexistence obojiho.
30. Květen 2013 - 19:25
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
> podle DNK, coz je rozumnejsi nez srovnani vnejsisch rysu, jsme nejbliz k prastum... Odkud mas takovy nesmysl? Nejpodobnejsi lidem z hlediska DNA jsou pochopitelne simpanzi a bonobove - viz napr. http://news.sciencemag.org/sciencenow/2012/06/bonobo-genome-sequenced.html Je tomu tak proto, ze lide, simpanzi a bonobove maji jen nekolik milionu vzdaleneho nejnedavnejsiho spolecneho predka, zatimco nejnedavnejsi spolecny predek primatu a sudokopytniku zil pred ne mene nez asi 100 miliony lety. Pokud jde o vzajemna srovnani genomu ruznych zivocichu (vcetne lidi, simpanzu ci prasat), je mozne vyuzit tento kvalitni vedecky zdroj: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mapview/
30. Květen 2013 - 19:57
Obrázek uživatele Návštěvník
Rose (anonym)
Tak si pocti Tento výzkum na lidském chromozómu 2 bude detailněji popsán v následném vydání časopisu Journal of Creation. V protikladu k evolucionistickému lpění na tom, že model fúze chromozómu 2 potvrzuje společného předka šimpanzů a lidí, ona údajná podpůrná data chybí. Všechny důkazy ukazují, že člověk a opice jsou jedinečná a oddělená stvoření. http://www.kreacionismus.cz/content/nova-data-z-vyzkumu-chromozomu-2-u-lidi-simpanzu-popiraji-spolecneho-predka
1. Červen 2013 - 20:07
Obrázek uživatele Návštěvník
Esor (anonym)
Tak si pocti Tento výzkum...Co maj co činit kreacionistické plky s dotazem, co je to modlitba?
1. Červen 2013 - 21:03
Obrázek uživatele Návštěvník
Hitokage (anonym)
Pro mě je modlitba rozhovor s Bohem, nic víc, nic míň.
1. Červen 2013 - 21:18
Obrázek uživatele Návštěvník
Rose (anonym)
Hitokage souhlas
2. Červen 2013 - 10:26
Obrázek uživatele Návštěvník
neznaboh (anonym)
Pro mě je modlitba rozhovor...Ano. Naprosto souhlasím. Otázkou jen zůstává, zda je fenomen Bůh entitou subjektivní či objektivní. Ve výsledku to ale na věci nic nemění.
2. Červen 2013 - 11:57
Obrázek uživatele Návštěvník
Rose (anonym)
Je to jako chtit pochopit 4. rozmer. Pokud je Buh objektivni a je jine podstaty nez materialni, jak to chces popsat? Par vedcu se zblaznilosnahou pochopit 4. rozmer geometricky
8. Červen 2013 - 18:51
Obrázek uživatele Návštěvník
Co je to modlit (anonym)
Modlitba je tvoje bába.
9. Červen 2013 - 0:25
Obrázek uživatele Návštěvník
Esor (anonym)
Je to jako chtit pochopit 4....Blažená nevědomosti! A s touhle intelektuální výbavou chceš kázat jiným samospasitelné "pravdy" jehovistické?
9. Červen 2013 - 9:33
Obrázek uživatele Návštěvník
Rose (anonym)
Hodne velkych myslitelu se modlilo, nebo rozjimalo v rozhovoru s vyssim principem, ale mnohym nasim ceskym spoluobcanum to nic nerika. Jsme jakoby v Evrope a pritom myslenim mimo Evropu. Lidicky, cela Evropa krome nas, je verici...
10. Červen 2013 - 16:35
Obrázek uživatele Návštěvník
Error (anonym)
Hodne velkych myslitelu se...Myšlením jsme mimo Evropu? A kde teda jsme?
10. Červen 2013 - 17:27
Obrázek uživatele Návštěvník
jak si (anonym)
Hodne velkych myslitelu se...můžeš být jistá, kdo rozjímá v rozhovoru s vyšším principem a kdo s ďáblem? Kdepak teda myšlením jsme- podle tebe?
10. Červen 2013 - 17:33
Obrázek uživatele Návštěvník
Esor (anonym)
Hodne velkych myslitelu se...Tak se do tý umodlený rozjímavý "Evropy" přestěhuj, když se tě to tu nelíbí. Tady už prošlo příliš totalitárních ideologií, než abychom se hnali do dalšího, tentokrát jehovistickýho ráje. Nejvíc zla v dějinách totiž způsobili ti, co vnucovali spásu.
10. Červen 2013 - 17:42

Stránky

Přidat komentář

Reklama

Reklama