342 komentáře / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Karina (anonym)
Bůh nestvořil ženu z mužovy hlavy, aby mu poroučela, ani z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby byla blízká jeho srdci. /Talmud/Člověk přichází na svět se zaťatými pěstmi, jako by pravil: "Celý svět je můj." Odchází z něho s nataženými dlaněmi, jako by říkal: "Podívej se, nic si s sebou neberu."/Talmud/Jako vody neudrží se ve výšinách a hromadí se v nížinách, tak ctnost neudrží se v lidech, kteří se povyšují, nýbrž udržuje se v lidech pokorných./Talmud/
8. Červen 2003 - 14:13
Obrázek uživatele Návštěvník
Indi (anonym)
Pravda je mimo slova:ni ústa ke kázání,ni ucho k poslouchání.Šrí H.W.L.PoonjaNěkdo zná sebe sama a někdo nikoli: však pro oba"já" znamená tělo.Pro toho,kdo nepoznal sám sebe,je"já" omezeno tělem.Ten,kdo poznal vnitřní Já,jež se skrývá v těle,vyzařuje já,které nemá hranic.V tom se navzájem liší.Šrí Rámana Maháriši
8. Červen 2003 - 15:14
Obrázek uživatele Návštěvník
Karina (anonym)
Naděje je jediný lhář, který nikdy nepozbyl pověsti pravdomluvnosti./Robert Green Ingersoll/Být milován, to není ještě všechno: chceme být oceněni, a to můžeme dosáhnout jen od bytosti, která se nám podobá./Sebastian Roch Chamfort/Člověk chce být velký, a vidí, že je malý; chce být šťastný a vidí, že je žalostný; chtěl by být dokonalý, a vidí, že má plno nedostatků; chtěl by aby ho lidé milovali a ctili, a vidí, že jeho vady si nezaslouží nic jiného, než aby si ho ošklivili a pohrdali jím./Blaise Pascal/
8. Červen 2003 - 17:08
Obrázek uživatele Návštěvník
Karina (anonym)
Člověk je nevinen v bolesti své. On neřekl otci: Zplodiž mě, a matce své: podej mi prs života svého. On plakal, když se narodil, ale rodiče jeho se smáli při zplození jeho. Jaká ironie! /Jaroslav Vrchlická/Život nemůže být bez cíle - to by byla jen pouhá existence. Rovněž tak láska nemůže být bez cíle - to by bylo jen náhodné mrhání city./George Eliotová/Buďmě ješitní, ne však na své kalhoty nebo vlasy, nýbrž na svá srdce, na své ruce, na pravdu, čistotu, ušlechtilost./Jerome Klapka Jerome/
9. Červen 2003 - 9:21
Obrázek uživatele Návštěvník
Indi (anonym)
Zjisti,čím vším nejsi:tělem,pocitem,myšlenkou,časem a prostorem,tím,či oním.Nejsi ničím konkrétním ani abstraktním,ničím,co by bylo možno zachytit smysly.Smyslové vnímání dokazuje,že nejsi ničím představitelným.Šrí Nisargadatta Maharádž
13. Červen 2003 - 22:06
Obrázek uživatele Návštěvník
Blizi (anonym)
Každá lidská bytost žije a umírá sama, o nic méně cizí sobě než ostatním /Sartre/Umírání je vlastně účelem bytí. /Schopenhauer/Lidé se tlačí k světlu ne proto, aby lépe viděli, ale aby mohli více zářit. /Nietzsche/
14. Červen 2003 - 11:34
Obrázek uživatele Návštěvník
Karina (anonym)
Láska je buď zbytek něčeho vymírajícího, co bylo kdysi nesmírné, nebo část toho, co v budoucnu bude nesmírné. V přítomnosti však neuspokojuje a dává mnohem méně, než bychom čekali. /Anton Pavlovič Čechov/Citliví lidé bývají výrazní, neboť výraz odpovídá potřebě citu uplatňovati se, a ten se projevuje nezastřeně a jasně.../Thomas Mann/Milovat znamená vyjít ze sebe a rozlétnout se k druhým./Michel Quoist/
16. Červen 2003 - 12:49
Obrázek uživatele Návštěvník
honza (anonym)
smrt je neschopnost organismu prijmout zmenu.
19. Červen 2003 - 16:18
Obrázek uživatele Návštěvník
Indi (anonym)
Tímto světem projdete pouze jednou.Proto každé dobré slovo a laskavost,kterou můžete prokázat kterékoliv lidské bytosti nebo němé tváři,vykonejte nyní.Nic neodkládejte ani nezanedbávejte,neboť již nikdy nepůjdete stejnou cestou.J.Galsworthy
7. Červenec 2003 - 23:26
Obrázek uživatele Návštěvník
Milena (anonym)
Opravdová štědrost k budoucnosti znamená dát všechno přítomnosti.Albert CamusKdyž se jedny dvěře zavřou, je to proto, aby se jiné otevřely.
2. Září 2003 - 14:36
Obrázek uživatele Návštěvník
Věra (anonym)
František Drtikol:Čím méně člověk myslí na starosti, překážky, nesnáze, čím méně se jimi obírá, tím dříve se všechno urovná.Být životem v dechu. Nejdřív uklidnit myšlenky, představy, pocity, pak přicházím k čistému Životu, vím, že žiji, dýchám.Když je člověk otevřen, ví, co tělo potřebuje.Nedělej si pravidla, to jsou pouta. Nedělej si sám překážky. Hlavní věc - intuitivně žít.Když je všechno Já, tak si přece nebudu ubližovat.Jak je krásné být nemocný - poznávat nemoc a nebránit se, neb ona sama odejde, zanechávajíc tělo očistěné, nové.Být dětským - já vím, že nic nevím.
7. Listopad 2003 - 11:04
Obrázek uživatele Návštěvník
Monika (anonym)
Jen když máme odvahu čelit věcem přesně tak, jak jsou, bez sebeklamu a iluzí, vyplyne z událostí světlo, které nás může vést na cestě k úspěchu.I-ťingDokonalá láska je ve vztahu k citům tím, čím je dokonalá bílá ve vztahu k barvám. Spousta lidí si myslí, že bílá je absence barvy. Tak to není. Je to shrnutí barev. Bílá je kombinací všech ostatních existujících barev. Není tedy láska stejně nikoliv absencí emocí (memívisti, hněvu, chtíče, žárlivosti), ale shrnutím všech emocí?Je to shrnutí všeho. Konečný součet. všechno.N. D. Walsch - Hovory s BohemTo, s čím nedokážeme být, nás nenechá být.Bill SpinozaČlověk se nestane osvíceným jen proto, že si představuje obraz světla, ale tím, že přiměje tmu k vědomí.C. G. JungTo, čemu vzdoruješ, zůstává.
5. Prosinec 2003 - 19:54
Obrázek uživatele Návštěvník
"-->- (anonym)
Jak můžeme čekat, že jiní udrží naše tajemství, když sami jsme nebyli schopni je udržet? (LA ROCHEFOUCAULD)Život se podobá knize. Blázen v ní letmo listuje,moudrý při čtení přemýšlí,poněvadž ví, že ji může číst jen jednou (J. PAUL)Láska je jediná pohádka, která slovy "byl jednou jeden král" nezačíná, ale končí (H. LOHRBERGER)Vztah, který nepřežije odloučení, nebyla láska (STENDHAL)Moudřejší ustoupí. Smutná pravda. Zakládá světové panství hlouposti (M. EBNER-ESCHENBACHOVÁ)
10. Prosinec 2003 - 20:16
Obrázek uživatele Návštěvník
wayážopi (anonym)
Bílý muž myslí hlavou, Indián srdcem.Ho-či-ní,CherokeeOsvoboď se od negativních jevů.Negativní myšlenky jsou staré návyky, které hryžou kořeny duše.Mose Shongo, SenekovéPřehlížej nejen svým chováním lidi, kteří tě zlobí, ale nauč se je přehlížet i ve své mysli. Pro tebe neexistují.CherokeeJak se stále učíme, měníme se, a s námi i naše vnímání. Toto změněné vnímání se pak stává novým učitelem uvnitř každého z nás. Často je naším prvním učitelem naše srdce.Hyemeyohets Storm, ČejeniMěj trpělivost, v pravý čas se všechno změní. Přání nemůže přivolat podzimní nádheru ani přimět zimu, aby ustoupila.Ginaly-li, CherokeeZákladní moudrost známá všem medicinmanům jako tajemství věků učí, že pochopení sebe sama je touha,sebekázeň je klíč,sebeovládání je cesta,sebeuplatnění je cíl.Slovo obsahující toto tajemství je komunikace. Věříme, že každý příslušník jakéhokoli národa stále ještě působí jako ochránce tohoto tajemství.Twylah Nitsch, SenekovéNejlépe vzdáváme poctu minulosti, když se ve svých změněných podmínkách snažíme o stejnou dokonalost, jakou prokazovali naši otcové ve své době a ve svém životě.Edward Ahenakew, Plains CreeIndiánské chápání světa, dar vidět pravdivě, s údivem a s radostí přírodu, je prodchnuto určitým postojem vážnosti a úcty. Je záležitostí jak mimosmyslového, tak smyslového vnímání. Kromě očí se na něm účastní i rozum, instinkty a představivost. Je to vnímání nejen předmětů a tvarů, ale i kořenů věcí a ideálů.N.Scott Momaday, KiowaVím, nejsou to všechno citáty, je to něco mnohem hlubšího. Jsou to kořeny spirituality jednoho vyhlazovaného národa, mého národa.
10. Prosinec 2003 - 21:09
Obrázek uživatele Návštěvník
václav (anonym)
Něco z mé sbírky,ale rozhodně ne z mé hlavy:Ne délku života mohu ovlivnit,ale jeho kvalitu.Každý den je malý život-každé probuzení je malé narozeníkaždé ráno je malé mládíkaždé usínání je malá smrt.Jeden den života-více než hora zlata.Je těžké žít v přítomnosti,je směšné žít v budoucnosti,je nemožné žít v minulosti. moc zapomínáme,že jsme tady jen dočasní hosté.....Prožívej den,jako by to byl tvůj poslední.....Clověk je jen vánek pouhý....kupí majetek a neví-kdo ho schrábne.Správné slovo-víc než kouzlo.....Dnešek je dar- opatruj ho !Myslím,že paradoxně myšlenka na smrt vám umožní opravdově žít.....Zít každý den,okamžik a plně si uvědomovat-že život je zázrak a dar....A dost.....
11. Prosinec 2003 - 5:12
Obrázek uživatele Návštěvník
Terinka (anonym)
Ahoj...taky zasílám pár příspěvků z knížek, co jsem přečetla..1) Láska sílí podvýživou a umírá na přesycenost, na rozdíl od nás. (Arnošt Lustig)2) I utrpení v životě je krásné, protože když člověk trpí, tak cítí a když nic necítí, tak není vůbec nic. (H.G.Carlisle)3) Jaká hrůza je láska, která člověkem cloumá jak heroin a udělá z něho bezmocnej hadr. (Vladimír Páral)4) Ono se v životě všechno asi prostupuje a mísí a vzájemně ochuťuje, oslazuje i koření, a proto je život řízný a pořád chutná, ať s kapkou medu, ať se zrnkem soli. (Jarmila Loukotková)
20. Únor 2004 - 22:21
Obrázek uživatele Návštěvník
Orient (anonym)
Pár veršů korejské poezie ve formě "sidžo" od Libora Kovala
21. Únor 2004 - 14:11
Obrázek uživatele Návštěvník
David (anonym)
Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou víru , že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. At´ se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne./ Bible, Korintským 13, 1-8 /
21. Únor 2004 - 17:30
Obrázek uživatele Návštěvník
kekiis (anonym)
Ja poznam jeden krasny citat,ale zabudol som od koho je."Esteze existuje boh, inac by sme si ho museli vymysliet."
26. Únor 2004 - 13:35
Obrázek uživatele Návštěvník
Ray (anonym)
Usmívejte se za všech okolností.Vaši protivníci tak budou muset přemýšlet, co asi přehlédli.
18. Červen 2004 - 19:10
Obrázek uživatele Návštěvník
shamen (anonym)
Rád bych jen přispěl slovy,veškeré citáty jsou jen forma naší vlastní pravdy pouze řečeny slovy někoho jiného,vycházím z poznání že každý z nás vyšší principy světa kolem nás velmi dobře zná,jsou jeho součástí,podstatou každého z nás a všeho hmotného,problémem zustává katastrofická duševní zaostalost naší moderní konzumní společnosti a to že jen ti kteří zvolily cestu duševního rozvoje si dokáží všechny základní principielní pravdy které řídí tento svět a celý vesmír uvědomit,pochopit a postupným vlastním duševním vývojem i aplikovat do života a dění kolem takového jedince.Albert Einstein,budiž i tak mu věčná sláva,neobjevil svými teoriemi o realativitě atd. nic nového,pouze slovy čísel kterým rozumněla tato společnost popsal právě tyto zmiňované základní principy které už dávno před ním vyslovyly pouze jinými slovy ti kteří nám odkázali veškeré východní filozofie.To jen náš strach přiznat si vlastní hloupost,zaostalost a nesmyslné memorování praktikované v našem systému školství ničící celé generace lidstva vedou pouze k tomu že vznikají lidé-prázdné nádoby kteří myslí jen na své blaho a materiální zabezpečení bez schopnosti si uvědomit že toho všeho co člověk k životu opravdu potřebuje je tady všude dost pro všechny.Celý tento kazící se svět můžeme vyléčit v jeden moment,žádné nemoci,žádné války,žádný hladomor,stačí jen chtít,všichni máme tu schopnost měnit realitu kolem,jen málokdo si to uvědomuje.Případné dotazy uvítám na Radical2004"volny.cz
19. Červen 2004 - 21:29
Obrázek uživatele Návštěvník
Alena (anonym)
Bojovník se do neznáma nevydává z chamtivosti.Chamtivost patří jen do každodenního světa.K tomu, aby se vypravil do hrozivé osamělosti neznáma, potřebuje člověk něco více, než chamtivost.Potřebuje lásku. Potřebuje lásku k životu, lásku k zápletkám a k tajemství.Potřebuje neuhasitelnou zvědavost a spoustu elánu.Carlos CastanedaBojovníkův život se podobá třpytivé lesní pavučině po letním dešti.Běžné všední dny, stejné, jako běžné všední dny všech ostatních lidí, se u bojovníka prolínají s magickým vnímáním dalších vrstev jsoucna, lidem běžně nepřístupných. A toto prolínání rovin existence zanechává na vláknech každého všedního dne diamantově třpytivé krůpěje hlubokých prožitků. A proto se život bojovníka třpytí tisíci momenty magických chvil, stejně, jako lesní pavučina po vlahém letním dešti .
16. Červenec 2004 - 23:48
Obrázek uživatele Návštěvník
bluegrasshopper (anonym)
Žádné univerzální dějiny nevedou od divočiny k humanitě, ale jen od praku s kamenem k megabomběExistuje jedna neomylná známka, podle které můžeme poznat, kdo je nám opravdu přítelem: je to způsob, jakým se tvůj přítel staví k nepřátelským či nezdvořilým soudům o tobě.
13. Srpen 2004 - 21:37
Obrázek uživatele Návštěvník
Maja (anonym)
Nepamatam si tento citat uplne presne, ale zneje asi takto:Davaj pozor na to, co myslis, lebo to sa stane Tvojimi slovami.Davaj pozor na to, co hovoris, lebo to sa stane tvojimi skutkami.Davaj pozor, co robis, lebo to sa stane tvojim navykom.Davaj pozor na svoje navyky, lebo oni sa stanu tvojim charakterom.Pre mna to nie je len citat, ale sa podla toho riadim v zivote.A este jeden vesely, ale nikomu ho neodporucam praktizovat: Co mozes urobit dnes, neurob ani zajtra a budes mat dva dni volna.
13. Srpen 2004 - 22:06
Obrázek uživatele Návštěvník
Radka (anonym)
Nepročetla jsem všechny citáty, je jich tu opravdu hodně, ale taky něco přidám, v domnění, že jsou tady originální.1) Nemá smysl zapouštět kořeny v tekoucím písku2) Hádat se s lidmi, když to není bezpodmínečně nutné, je jako házet odpadky do moře, které je za pár dnů vyvrhne na břeh jen o něco smrdutější3) Ať se ve tvém životě přihodí cokoli, všechny zkušenosti - ať dobré či špatné, jsou pro tebe dobré!4) Jediné, co bude důležité až odejdeme jsou stopy lásky, které tu po nás zůstanou5) Stáváš se zavždy zodpovědným za to, cos´k sobě připoutal6) Věci důležité jsou očím neviditelnéTímto se řídím celý svůj život a každý z těchto citátů mě v krizovkách vrátí na správnou cestu.Toto jsou nejdůležitější citáty mého života
17. Říjen 2004 - 22:56
Obrázek uživatele Návštěvník
Petr Pavelka (anonym)
Jen v srdce zápal, chladnost bohatýrů, a budem vojsko netušených sil! Sláb jenom ten, kdo ztratil v sebe víru, a malý ten, kdo zná jen malý cíl... (Svatopluk Čech)
18. Říjen 2004 - 19:00
Obrázek uživatele Návštěvník
Petr Pavelka (anonym)
Neexistuje nevýhoda, která by nebyla zároveň výhodou, stejně tak jako není výhoda, která by nebyla zdaněna nevýhodou. Vždy je něco za něco. Vše je na všech stupních vyváženo svým protipólem. (Jeden ze známých zákonů jinu a jangu.)
18. Říjen 2004 - 19:04
Obrázek uživatele Návštěvník
dan (anonym)
Nejsem-li pro sebe ja, tak kdo tedy?
26. Říjen 2004 - 16:31
Obrázek uživatele Návštěvník
katy (anonym)
Krásná a moudrá sekce, já citáty také miluji, tedy: Co neřekne ani tisíc slov a nespaltí žádný dar, to řeknou šťastné oči: ,,Děkuji Ti!"Každý, s kým se setkám, mě v něčem předčí, tak se od něho učím.Život je jako automobi, může nás vyvést až do nejvyšších výšin, ale mnozí lidé si pod něj schválně lehají a dávají mu za vinu, že je přejel.Mysli globálně, jednej lokálně!Kdo proti zlu mlčí, ten ho tvoří!Nenatahuj příteli pouze ruku, musíš mít otevřenu dlaň a uchopit ho, protože v tom proudu se nemusí sám chytit!Netruchli nářkem, ne slzami, ale čistou vzpomínkou!Vegetariánství:- nevraždím zvířata- chráním život každý den - jako životní stylŽijeme díky tomu, co dostáváme, ale tvoříme život tím, co dáváme.Štěstí nehledej kolem, pokud není v tobě, nemůžeš ho nikdy nelézt!
9. Listopad 2004 - 18:46
Obrázek uživatele Návštěvník
Zkopaný UPDATE! (anonym)
Pred cca tremi a 1/2 roky mě neznami telepati zacali pronasledovat a kopat do mně proudem ve snaze dohnat me k infarktu a celkovemu vysílení tělesné schranky. Zásah do srdecni krajiny se jim jiz podaril nadvakráte-skoro primo druhá chlopen- a prozil jsem mnoho dnu v odděleni intenzivni peče ale diky dohledu zrzavych sester zdravotnich s velkymi knofliky k paralyzaci nedoslo.(Za coz jim DEKUJI!!!) Chirurgove mě moc neporezali v oblasti za levym uchem o rozloze 18.7 cm2 a pisi z instituce kde neni hácku a cárek na klávesnici, snad pochopite. Zastancu mam hodne coz mi dodava silu v letu i kdyz me ruzne servery neustale odpojuji. Sousedé z Karafiatovy ulice v okruzich Komenského 9 a Kosmonautů 29 mě stále udávají ale jiz nadarmo!! nebot jsem se zbavil zvonku, prokopnute schranky i bytu se zbytecnym balkonem a diky vlivnym známostem z ministerstva (4. patro) jsem se prevedl do mesta Prahy v casti 8 rozlehlá oblast Bohnice panelove sidliste s luxusnimy byty kde na me nemohou!!! Jiz neomdlevám, ale zbavily me chaty na Morave, kterou znicili castym vykrádánim a ke konci pak i konskym hnojem, ktery ani nebyl reden v pomeru 1:9 jak je uvedeno v navodu. Ze by nemeli prostredky redici bezne k dostani jako v Rakousku odmitám verit. Vietnamskocinske restaurace v Praze jsou v kvalite dobre avsak casto mi podstrkuji zvlaste krehke hulky lámajici se a do nudli schválne zapletaji chobotnicky navzdory mym castym stiznostem. Posledne mnou privolana policie zase stala na jejich strane a chtela mne odvleci ale pak videla ty chobotnicky (v restauraci na rohu ne v te v pasazi s oranzovymi okny s drakem a mecem) a byl jsem propusten i kdyz krvaceni z rany neustalo a ztratil jsem (nebo mi nekdo ukradl!) levy sandal. Omluvily se a dostal jsem poukazku do obchodniho domu vice v centru, ale hnojivo doslo a prinutily mě zakoupit zmrzlinove lzicky navzdory protestum na ministerstvo (4. patro)! Nejsou to dobré sluzby ale metro jezdi sem tam a nechtěji, abych se ohrival na kolejich i kdyz k tomu mam povoleni. Teplousu je tu hodně ale uz se mi neposmivaji jen mě několikrát napadli neznámi chlapci v cernych bundach a holohlavi a zkopali mě. Mysleli si , ze vyhrali, ale hlasy neprestaly a cukani v oku uz neni, jen v levem koutku ust, takze stíznosti nebylo treba i kdyz postrádam pytlík se salatem. Novy byt je mirumilovny a prosluněny ze zapadu, ale uniku neni ani tady ve tretim patre! Neznámí telepaté mi zlikvidovali mlynek na kavu(starozitny) a neustale kopou do me kočky, ktera uz davno ma podkozni nádorky a ted často vyplivuje plice! Byty jsou ale lepsi a olovenou mrizi jsem znemoznil pristup skodne k siti, mimo nejmensich mravencu. Praha mi dela dobre vyjma dlouhe fronty v samoobsluze na kosík 29.8.2004 ktery nevrátil zlatou minci, ohodnocenou na 256 Kč . Take nemám rad kopulujici krysy v regalech, kdyz sahám pro okurky i kdyz maji benatské masky a vesele tancují a pritom jsem znepokojen, ze krysar neni v dohledu. Moje sestra uz je v porádku, udelali pitvu, coz netrvalo dlouho a hned jsme sli jen mela sipku v oku to ale nepálilo jako napr. pepr. Casto si kupuji sardinky Saira kvuli horčiku misto tablet a spim pod stolem, jen se preventivně polevám nekolikrát za noc olivovym olejem EXTRA VIRGIN proti utoku chobotniček z orientalnich polévek. Je mi dobre i kdyz se mi nelibi koleje na Vaclavskem námesti od Muzea kde je velryba směrem dolu ale často je lestim a ted oslnuji zahranicní turisty, na coz jsou stíznosti ale budu se bránit! P. S.: Prosím všechny, kteří se mnou Zkopaným sympatizují, aby tuto zprávu šířily sítí!!
9. Listopad 2004 - 19:05

Stránky

Přidat komentář