342 komentáře / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Karina (anonym)
Lidé jsou moudří nikoli v poměru ke své zkušenosti,nýbrž v poměru ke své způsobilosti pro zkušenost.(George Bernard Shaw)Prvním charakteristickým rysem dobrého a moudrého člověka je poznání,že ví velmi málo a že je mnoho lidí daleko moudřejších než on,chce proto něco poznat a něčemu se naučit,ne poučovat druhé.(John Ruskin)Nemáš-li sílu,abys hořel a šířil světlo,aspoň je nezacloňuj!(Lev Nikolajevič Tolstoj)
19. Únor 2003 - 18:29
Obrázek uživatele Návštěvník
Jaromír (anonym)
Prozkoumat svět, vysvětlit jej, pohrdat jím může být záležitostí myslitele. Mně ale záleží jedině na tom, abych mohl svět milovat, nepohrdat jím, abych vůči němu ani vůči sobě necítil nenávist, abych mohl hledět na něj, na sebe i na všchny bytosti s láskou, obdivem i úctou.Hermann Hesse, Siddhárta
20. Únor 2003 - 23:12
Obrázek uživatele Návštěvník
Petr (anonym)
Pythagoras, když objevil pravdu, obětoval bohům 100 volů; dodnes se voli třepou, když se objeví pravda
21. Únor 2003 - 13:37
Obrázek uživatele Návštěvník
Petr (anonym)
Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě, má jen 60 minut Sofokles
21. Únor 2003 - 13:38
Obrázek uživatele Návštěvník
Karina (anonym)
Když se tvrdívá,že nejšťastnější jsou ti lidé,kteří nejméně cítí,vzpomenu si vždy na indiánské přísloví:Sedět je lepší než stát,ležet je lepší než sedět,ale nejlepší je být mrtev.(Nicolas Chamfort)Nedělejme si nepřátele z těch,kteří,kdybychom je lépe znali,by mohli být mezi našimi přáteli.Volme si přátele tak spolehlivé,vynikající tak vybranou poctivostí,aby,až přestanou být našimi přáteli,nezneužili naší důvěry a nemuseli jsme se jich bát jako nepřátel.(Jean de La Bruyere)Člověk není ani anděl,ani zvíře a je to neštěstí,že kdo chce dělat anděla,udělá zvíře.(Blaise Pascal)
21. Únor 2003 - 19:20
Obrázek uživatele Návštěvník
Indi (anonym)
Vlny jsou na hladině moře.Ponoříš-li se hlouběji,již nenajdešžádné vlny,je tam klid.Listy a větve v koruně stromuse hýbou,avšak kmen nikoliv.Rozum také rodí spoustumyšlenek,zatímco Tvé pravé Já zůstává klidné.Pokud uskutečníš tuto pravdu,klid Tvého Já již nikdy nebude narušen.Šrí Annamalai Svámí
12. Březen 2003 - 20:10
Obrázek uživatele Návštěvník
Karina (anonym)
Od všeho se osvobodit...nikde dlouho nesetrvat,k nikomu nepřilnout,chce-li člověk zachránit sebe.(Svobodová)Maslíš si,že už nemůžeš dál,že jsi na konci svých sil,a v tom tě naplní síly nové.A právě to je život!(Franz Kafka)Cosi se rozzářilo-vteřina jen jasná a znovu tma.Zestárnul milionkrát svět...Hra osudu?Či smích?Poselství?Nápověda?-To láska prozářila život náš a zhasla.(Razmik Davojan)Vadou těla se duše nezohaví,ale krásu duše zdobí i tělo.(Seneca)
17. Březen 2003 - 9:28
Obrázek uživatele Návštěvník
Indi (anonym)
Blažený,kdo zapomene na představy svých přání.Navrať se k počátku a spočineš ve štěstí.Tento jednoduchý obrat tě učiní šťastným a prostým vší touhy.Šrí H.W.L.PoonjaChceš-li vědět,kdo jsi,nejprve poznej,kdo nejsi.Šrí Nisargadatta MaharádžKaždý akt poddání se smyslovému vjemu je malá smrt.Sam Keen
18. Březen 2003 - 22:57
Obrázek uživatele Návštěvník
Karina (anonym)
Nezáviď nikomu,protože nevíš,zda neskrývá něco,co bys s ním za žádnou cenu neviměnil.(August Strinberg)Je-li ošklivá žena milována,pak je milována šíleně,prtotože je to způsobeno buď zvláštním sklonem milence,nebo půvabem skrytějším a neodolatelnějším,než jsou vnady krásy.(La Bruyere)Na mnoha pomnících by mělo stát:zemřel ve třiceti,pohřben v šedesáti letech.(Lichtenberg)Tlustí lidé žijí kratší dobu,ale jedí déle.(Lec)
19. Březen 2003 - 20:06
Obrázek uživatele Návštěvník
Indi (anonym)
Smysl života spočívá v nalezení vnitřního míru,v lásce ke všem bytostem a poznání svého pravého Já.Poznej sebe sama,a poznáš všechno!Šrí H.W.L.Poonja
21. Březen 2003 - 0:42
Obrázek uživatele Návštěvník
Karina (anonym)
Lidské srdce je podobno mlýnskému kameni:nasypete-li pod něj pšenici,rozemýlá ji v mouku,nenasypete-li,drtí sám sebe.(Luther)Obětovat svůj život,své štěstí,je vždy pouze smutnou a výjímečnou nutností,nikoli naplněním věčného zákona života.(Ruskin)Malé bolesti nás přivádějí z rovnováhy,ale veliké vracejí nás sobě samým.Prasklý zvon nezní,rozbijte jej však na dvě části-a znovu vydá jasný zvuk.(Jean Paul)Je důležitější,jak člověk osud přijímá,než to,jaký ten osud je.(Humboldt)
21. Březen 2003 - 19:21
Obrázek uživatele Návštěvník
Marcel (anonym)
Please read! It is really interesting The messages below are the true life stories of former disciples of Sri Chinmoy. If you would like to read them, click on the links. -> Message from the former head of the San Francisco Center:http://groups.yahoo.com/group/Sri_Chinmoy_Information/message/328-> Message from Rose (Rupavati), former NY disciple:http://groups.yahoo.com/group/Sri_Chinmoy_Information/message/975-> Message from Anne (Phulela), former NY disciple: http://groups.yahoo.com/group/Sri_Chinmoy_Information/message/1-> Message with report from Wwatcher:http://groups.yahoo.com/group/Sri_Chinmoy_Information/message/702-> Message about 7000lb lift:http://groups.yahoo.com/group/Sri_Chinmoy_Information/message/128
7. Duben 2003 - 13:37
Obrázek uživatele Návštěvník
Marcel (anonym)
Please read! It is very interesting The messages below are the true life stories of former disciples of Sri Chinmoy. If you would like to read them, click on the links. -> Message from the former head of the San Francisco Center:http://groups.yahoo.com/group/Sri_Chinmoy_Information/message/328-> Message from Rose (Rupavati), former NY disciple:http://groups.yahoo.com/group/Sri_Chinmoy_Information/message/975-> Message from Anne (Phulela), former NY disciple: http://groups.yahoo.com/group/Sri_Chinmoy_Information/message/1-> Message with report from Wwatcher:http://groups.yahoo.com/group/Sri_Chinmoy_Information/message/702-> Message about 7000lb lift:http://groups.yahoo.com/group/Sri_Chinmoy_Information/message/128
7. Duben 2003 - 13:40
Obrázek uživatele Návštěvník
alfa (anonym)
Krásný, moc pěknej citát!!
7. Duben 2003 - 15:43
Obrázek uživatele Návštěvník
Karina (anonym)
Jestliže jste si stavěli vzdušné zámky, není vaše práce ztracena, postavíte-li pod ně nyní základy.(Thackeray)Budiš srdce šťastné nebo trpící, vždy potřebuje ještě jedno k sobě. (Němcová)Sebeláska a všechna její odvětví jsou tak nutné člověku jako krev kolující v žilách a ti, kdo mu chtějí vzít vášně proto, že jsou nebezpečné, se podobají tomu, kdo chce člověka zbavit vší krve proto, že jej může ranit mrtvice. (Voltaire)
9. Duben 2003 - 13:42
Obrázek uživatele Návštěvník
Zdeněk (anonym)
Opravdu si nejsem jistý s Chinmoyem Možná je mistr ale podvodu The messages below are the true life stories of former disciples of Sri Chinmoy. If you would like to read them, click on the links. -> Message from the former head of the San Francisco Center:http://groups.yahoo.com/group/Sri_Chinmoy_Information/message/328-> Message from Rose (Rupavati), former NY disciple:http://groups.yahoo.com/group/Sri_Chinmoy_Information/message/975-> Message from Anne (Phulela), former NY disciple: http://groups.yahoo.com/group/Sri_Chinmoy_Information/message/1-> Message with report from Wwatcher:http://groups.yahoo.com/group/Sri_Chinmoy_Information/message/702-> Message about 7000lb lift:http://groups.yahoo.com/group/Sri_Chinmoy_Information/message/128
10. Duben 2003 - 10:11
Obrázek uživatele Návštěvník
Indi (anonym)
Stane se vždy úplně něco jiného,než si představujeme;takovéto minutí cíle je zcela v souladu s během světa.Budhistické příslovíHledající je ten,který hledá sebe sama.Šrí Nisargadatta MaharádžHymny jednou skončí,mlčení skončí,i to,co je bez hranic umírá.Avšak vědomí spojené se slovem,to neumírá nikdy.Kábir,Benáres
23. Duben 2003 - 19:34
Obrázek uživatele Návštěvník
Karina (anonym)
Nejvíce lásku potřebujeme ve chvíli, kdy nás nikdo mít rád ani nemůže.(Robert Fulghum)Staňte se někomu nezbytným a nikomu neztěžujte život.(Emerson)Lichocením je zpravidla vyjádřeno podceňování.(Dickens)Člověk je ztělsněný paradox, uzlík protikladů.(Colton)
23. Duben 2003 - 19:58
Obrázek uživatele Návštěvník
Indi (anonym)
Smysl života spočívá v nalezení vnitřního míru,v lásce ke všem bytostema poznání svého pravého Já.Poznej sebe sama,a poznáš všechno!Šrí H.W.L.PoonjaŽij inteligentně.Svět je tu na to,abychom si jej užívali!Je v něm tak mnoho.Otevři oči a žij moudře:svět je tak krásný a je tady pro tebe,abys v něm neco vytvořil.Moudrý však usiluje o víc:snaží se být tím,kdo vidí krásu,tím,kdo rozhoduje o tom,co je krásné...Šrí H.W.L.PoonjaBlázen ustaraně říká
24. Duben 2003 - 18:31
Obrázek uživatele Návštěvník
Karina (anonym)
Jenom krásný den chválí všichni, neb jej mohou chválit bez závisti.(Cervantes)Co už nelze uskutečnit v lásce, nechť se stane aspoň v nenávisti.(Dygat)Ten, kdo nemiluje, nemá vědět, že je někým milován.(Epiktetos)Často se zamilováváme ze stejných důvodů, z jakých pak všechno zkrachuje.(Robert Fulghum)
24. Duben 2003 - 19:57
Obrázek uživatele Návštěvník
Sára (anonym)
Máš-li dobrého přítele, máš víc než on.Pravá láska začíná tam, kde od nikoho nic nečekáš.Milovat znamená udělat šťastným toho, koho milujeme, ne sebe.Stačí minuta, abychom si někoho oblíbili a nestačí celý život, abychom na něho zapomněli.
25. Duben 2003 - 7:43
Obrázek uživatele Návštěvník
Indi (anonym)
Jak déšť teče do domu,který nemá dost pevnou střechu,tak žádost proniká do srdce,když se nestaráme o své myšlení.Buddhistické príslovíKdo uctívá božství v domnění,že božstvo je jedna bytost a on něco jiného,nemá ještě to pravé vědění.Brhádaránjaka-Upanišad 1,4,10Překrásná růže,která nevoní,je slovo bez činu: jen krásně zní.Z růže krásné vůně jemná jsou slova činy podepřena.Buddhistické přísloví
29. Duben 2003 - 18:20
Obrázek uživatele Návštěvník
Karina (anonym)
Je velký rozdíl mezi první láskou a okamžikem, kdy na lásce poprvé záleží.(Robert Fulghum)Základní otázka každé lásky: "Jestliže mě pořád miluješ, budeš mě milovat i když odejdu?"(Robert Fulghum)
30. Duben 2003 - 13:20
Obrázek uživatele Návštěvník
Indi (anonym)
Ve velkém srdci vše zůstává.Z tvého srdce se nic neztrácí.Vše ve vesmíru,od tohoto místa až po nezměrné dálky,od hor až po galaxie,je pouze bod ve Tvém srdci.Šrí H.W.L.PoonjaNejprve milujeme,když jsme milováni.Pak milujeme spontánně,chceme však,aby naše láska byla opětována.Později milujeme i tehdy,když nás nemilují,ale záleží nám na tom,aby naše láska byly přijata.Nakonec milujeme čistě a prostě,bez postranních úmyslů,aniž bychom měli jinou radost než z lásky samé.Matka,Auroville
4. Květen 2003 - 19:48
Obrázek uživatele Návštěvník
Jiří (anonym)
To není dobrý - sám sebe klamat v lásce. Nemůžeš do ní padnout jako do měkkýho, nemůžeš si nezašpinit ruce. Chce to svaly a žaludek. A jestli nemůžeš snýst pomyšlení, že sis zasrala svou něžnou, čistou duši - vykašli se na ten nápad se životem - a buď svatá. Protože jako lidská bytost se tomu neubráníš. Buď tenhle svět anebo onen! (John Osborne)Přítel je osoba, s kterou se odvažujete být sám sebou. CraneNezajímej se o množství, ale o kvalitu přátel. SenecaPřítel je, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád. Elbert HubbardKdyž jste se naučili umění útěchy, je třeba, abyste se naučili smát. ZarathustraKdo vůbec nemiluje víno, ženy ani zpěv, zůstává po celý život hlupákem. Martin LutherPapež je idol, jemuž se svazují ruce a líbají nohy. VoltaireSnažme se žít tak, aby na našem pohřbu plakal i hrobník. Mark TwainLáska je krásná květina, ale člověk musí mít odvahu utrhnout ji na kraji propasti. StendhalNenachází-li člověk klid v sobě, je zbytečné, aby ho hledal jinde. La RochefoucauldSmích není špatný začátek přátelství a je jeho nejlepším koncem. Hemingway
16. Květen 2003 - 13:18
Obrázek uživatele Návštěvník
Indi (anonym)
Kde to vázne,to už nikdo nemáte žádný dobrý citát?
5. Červen 2003 - 21:03
Obrázek uživatele Návštěvník
Karina (anonym)
Jéjej Indi, těch dobrých citátů by bylo celkem dost, ale čas nějak chybí..., ale zkusím se teď trochu polepšit. :)Člověk, který miluje, je ochoten tak dlouho ustupovat, až se octne na hranici zranitelnosti své hrdosti. /Joseph Addison/Láska založená jen na citech, má nejkratší trvání. Neboť nic není tak zraňováno láskou, jako city./Gustav Mahler/Bláhovec vlastní přednosti vynáší na povrch, moudrý je skrývá uvnitř - v nedohlednu. Sláma na vodě plave, když ji tam někdo vrh, drahokam rychle ponoří se ke dnu. /Pandita Sakja/Člověk, jenž jako fyzická bytost se stále obrací mimo sebe a myslí si, že jeho štěstí leží mimo něj, nakonec svoji pozornost obrací do svého nitra a zjišťuje, že zdroj štěstí nosí v srdci./Sören Kierkegaard/
6. Červen 2003 - 0:51
Obrázek uživatele Návštěvník
Indi (anonym)
Copak,snad ne škola? U mě by se zase čas docela našel,leč zdroje docházejí.Nahlédni do sebe,nech všechny své myšlenky a představy padnout,a viz,že neexistuje žádný rozdíl mezi tebou,spasitelem a vesmírem.Vzápětí budeš volný.Šrí H.W.L.PoonjaVynořujíce se z temnot obracíme se vzhůru ke světlu.Dosáhli jsme k bohu bohů;ke Slunci,nejvyššímu světlu!Hymna z Rgvédu
6. Červen 2003 - 19:48
Obrázek uživatele Návštěvník
Karina (anonym)
Je tisíckrát krásnější dívat se na věci s někým, kdo hned pochopí, s někým, kdo dodá našemu vjemu nový názor, vzrušenější nadšení./Richard Aldington/Láska opanovala mou duši, která se s ní zasnoubila tak rychle a počala silou, kterou ji dávala má obrazotvornost nabývat nade mnou takové jistoty, že jsem musel bez vyjímky plnit všechna přání. /Alighieri Dante/Válka je způsob, jak rozbít na kousky anebo vystřelit do stratosféry či potopit do hlubin moře hmotné statky, které by se jinak daly použít k dosažení nadměrného pohodlí nmas a v důsledku toho nakonec i k jejich nadměrné inteligenci./George Orwell/
6. Červen 2003 - 19:50
Obrázek uživatele Návštěvník
Karina (anonym)
Jo jo, může za to škola, ale teď už se budu snažit psát pravidelněji, už se to totiž blíží, už budou prázdniny!!! :)Nehleď na učenost ani jako na korunu, kterou se chceš ozdobit, ani jako na sekyru, kterou si chceš vydělat na živobytí./Talmud/
6. Červen 2003 - 20:23

Stránky

Přidat komentář