19 komentářů / 0 nových
Poslední
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)

Boží milosrdenství - kde to všechno začalo?

10. Září 2018 - 0:22

Komentáře

Obrázek uživatele Návštěvník
godsangels (anonym)
Všechno to začalo prostřednictvím sestry Faustiny (vlastním jménem Helena Kowalska). Narodila se 25.augusta 1905 v Glogowci při Lodzi v mnohodetnej rodině. Pokřtěna byla ve farnosti sv. Kazimíra ve Swinicach Warckich 27. 8. 1905. Po několika letech služby v zámožných rodinách vstoupila do kongregace sester Matky Božího Milosrdenství. Žila neobyčejně bohatým duchovním životem, který byl přeplněný různými mystickými dary. Její mise spočívala v hlásání pravdy o milosrdné Boží lásce, vyprosovaní Božího Milosrdenství pro svět, mimo jiné skrze nové formy praktikování kultu Božího Milosrdenství (obraz, svátek, růženec, Hodina Milosrdenství), a také dala podnět ke vzniku apoštolského hnutí Božího milosrdenství. Zemřela 5.října 1938 v Krakově. Zanechala svůj "Deníček duše", který patří k vynikajícím dílům mystické literatury. V roce 1995 byla uznána za duchovní spoluzakladatelka Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství. Papež Jan Pavel II vykonal její beatifikace v Římě v roce 1993 av roce 2000 ji prohlásil za svatou. Z deníku sestry Faustiny: Neboť Bůh je milosrdenství samo. Je milosrdný a zároveň je milosrdenství samo. Stačí jen jedno: "důvěřuj mi". A to je podstata Božího milosrdenství: "důvěřuj Bohu a buď milosrdný k lidem". Neboť z těchto věcí budeš souzen při posledním soudu. Sv. Faustina nám zanechala krásný odkaz o Božím milosrdenství. Odkaz, ve kterém může najít spásu každý z nás. A jaké je tajemství tohoto odkazu? Tajemství spočívá v kultu Božího milosrdenství. Ten se skládá ze čtyř částí. Obraz Božího milosrdenství Právě zde v tomto obraze se Ježíš Kristus zobrazuje pro nás všechny jako milosrdenství samo. Ze srdce mu vycházejí dva paprsky světla. Jeden světlý, který značí vodu, která omývá a omlouvá duše. Je symbolem Boží lásky a dobroty k nám. Druhý červený paprsek, značí krev, která je životem duše. Na tomto obraze má Ježíš jednu nohu vpředu. Je to krok, který dělá Ježíš ke každému z nás. KORUNKA k Božímu milosrdenství Ježíš popsal tuto modlitbu apoštolkou Božího milosrdenství, jak modlitbu uzmierujúcu Boží hněv. Vykupitel přikázal sestře modlit se tímto způsobem: Na začátku se modlí: Otčenáš, Zdrávas Maria a Věřím v Boha. Na velkých zrnkách: Věčný Bože, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista na odčinění našich hříchů i hříchů celého světa. Na malých zrnkách: Pro Jeho bolestné utrpení, měj milosrdenství s námi is celým světem. Na konci se modlí (3x): Svatý Bože, svatý Mocný, svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi i nad celým světem. S modlitbou korunky spojil Ježíš jedno obecné zaslíbení a čtyři zvláštní. Všeobecné zaslíbení vyjádřil během zjevení z 22. května 1937 a zopakoval ho 28. ledna 1938 slovy: "Když se budou modlit tuto korunku, rád jim dám všechno, oč mě budou prosit." V květnu 1938 Spasitel tento příslib doplnil, když vysvětlil, že korunkou si možná vyprosit vše, co je v souladu s Boží vůlí. Ježíš je připraven dát "Všechno", co v zmíněném kontextu znamená i spasitelné milosti, i časné dobrodiní pro Společenství i pro jednotlivce. Potvrzení obecného zaslíbení najdeme iv dřívějších zjeveních z listopadu 1936: "Duše, které se budou modlit tuto korunku, obklopí mé milosrdenství v životě". Ó, jak velké milosti udělím duším, které se budou modlit tuto korunku. Vzrušuje se hlubiny mého milosrdenství vůči těm, kteří odříkají tuto korunku. " Na první pohled se nám může zdát, že Bůh žádá příliš. Příliš mnoho z tvého času, příliš mnoho z tvé energie, za něco co je vzdálené a možná neosobní. "Ale je nějaká cena příliš velká za takový příslib?" Je to obrovská šance pro tebe, tvou rodinu a všechny lidi. Bůh ti dal lístek, lístek na nebeský vlak. Ty se musíš pouze rozhodnout, zda nastoupíš na vlak, který vede Ježíš Kristus nebo zůstaneš ve vlaku dnešního světa. Proto neváhej a zapoj se i ty do "Sítě božího Milosrdenství" a získáš mnoho milostí pro sebe i svých milovaných. A nezapomeň? "První třída vlaku světa je sice pohodlná, ale třídou Ježíše Krista zaručeně dorazíš do cíle."
22. Září 2012 - 20:28
Obrázek uživatele Návštěvník
pin (anonym)
A co Tě bolí? Potřebuješ vyléčit? Nejsi tu v kostele, ale na Doktorce. Modlit se jdi na jiné stránky.
24. Září 2012 - 19:48
Obrázek uživatele Návštěvník
oto (anonym)
Všechno to začalo...Sebecké predpovede počasia V dnešnej sebeckej dobe všeobecného upriamenia ľudí iba na seba samých je ich slepým egoizmom poznačené takmer všetko, ba dokonca i taká zdanlivo odťažitá vec, akou je predpoveď počasia. Vždy, keď som ju v poslednej dobe počúval, ma vyslovene poburoval egoizmus z nej priam sršiaci. Egoizmus, uzurpujúci si právo mať všetko tak, ako chcem JA! Ako to je výhodné práve pre MŇA a nič iného ma nezaujíma! Všetko ostatné mi môže byť ukradnuté. Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1209/sebecke-predpovede-pocasia
27. Září 2012 - 10:11
Obrázek uživatele Návštěvník
Jo (anonym)
Bůh, nejvyšší Pán, je jeden. Ale různá náboženství Jej nazývají podle svého. Každopádně, Bůh je milosrdný, vím z vlastních zkušeností.Nehlásím se k žádné víře, nebo filosof.směru, ale Boží milost a přítomnost cítím ve svém život stále, nebo alespoň dost často.
27. Září 2012 - 10:38
Obrázek uživatele Návštěvník
neznaboh (anonym)
Boží milost se nejlépe projevila genocidou sodomských a gomorských, krásná ukázka boži milosti byla hromadná vražda pomocí potopy, obzvláště "milosrdný" byl jako vrahoun malých dětí egyptských... pryč s takovým odporným bohem biblickým!
27. Září 2012 - 12:24
Obrázek uživatele Návštěvník
nereaguji (anonym)
Bůh Jehova,je Bohem milosrdným a laskavým.To že odejme neposlušným život,je jeho svaté právo.Varuje.Pokud Jehova usmrtíl neviné egyptské prvorozené,koho potrestal.Přece ty kteří zůstali naživu.Ty děti si vzal k sobě,jsou už mimo nebezpečí smrti.
27. Září 2012 - 15:58
Obrázek uživatele Návštěvník
Jehovisté nepat (anonym)
Bůh Jehova,je Bohem...Jdi do prdele s takovým názorem.
27. Září 2012 - 15:59
Obrázek uživatele Návštěvník
ja zasadně nere (anonym)
To co Jehova udělal v tom Egyptě udělal vlastně pro nás,kteří žijeme v posledních hodinach tohoto ničemného světa.Budme vděční.
27. Září 2012 - 16:26
Obrázek uživatele Návštěvník
reaguji (anonym)
To co Jehova udělal v tom...Jdi do prdele s takovým názorem.
27. Září 2012 - 16:27
Obrázek uživatele Návštěvník
nereaguji (anonym)
Jehova vybral z národu lid pro své jmeno.Kdo slyší bude spasen.Kdo neslyší, bude v prdeli.
27. Září 2012 - 16:33
Obrázek uživatele Návštěvník
Jehovisté nepat (anonym)
.
27. Září 2012 - 16:36
Obrázek uživatele Návštěvník
Jehovisté nepat (anonym)
.
27. Září 2012 - 16:36
Obrázek uživatele Návštěvník
Jehovisté nepat (anonym)
.
27. Září 2012 - 16:36
Obrázek uživatele Návštěvník
Jehovisté nepat (anonym)
.
27. Září 2012 - 16:36
Obrázek uživatele Návštěvník
Jehovisté nepat (anonym)
.
27. Září 2012 - 16:37
Obrázek uživatele Návštěvník
nereaguji (anonym)
Jehova předpověděl.Těm kteří se postaví na odpor, dojde řeč a budou zmatení.
27. Září 2012 - 16:42
Obrázek uživatele Návštěvník
Takže (anonym)
Bůh Jehova,je Bohem...tobě se dobře žije s pocitem, že je nevinný usmrcen? Nebo ty jsi ten potrestaný?
27. Září 2012 - 16:45
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Z duchovniho zivota nejake polske jeptisky by jeden dostal boleni hlavy. A z jehovistu jeste vetsi. Priserne vlakno!
27. Září 2012 - 20:28

Přidat komentář