92 komentáře / 0 nových
Poslední
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)

Bible z pohledu východních filosofií

10. Září 2018 - 0:12

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Granvin (anonym)
Ahoj, mnoho lidí se dnes zabývá Biblí a učením Krista, i když neuznávají církevní výklad, nýbrž si hledají výkled svůj, proto jsem založil tohle téma. Přijde mi totiž jako velice zajímavá otázka, jak se na výklad Bible dívají mystikové jiných náboženství a filozofií.Mým přáním je, aby v téhle místnosti panovala láska, vděčnost a porozumnění.Prosím tedy, aby sem přispívali pouze lidé, kteří mají opravdu upřímný zájem o toto téma a pokud možno ve vší slušnosti a úctě k druhým.Vy věřící, kteří se držíte církevního výkladu Bible běžte prosím navštívit a přispívat do jiného tématu. Nic proti Vám, ale zde pro Vás není prostor.Toto téma slouží jen a především pro lidi, kteří mají upřímný zájem o poznání Bible z pohledu východních náboženství. Děkuji
10. Říjen 2008 - 23:26
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Hele tohle forum je vsech,a stejne nikomu nezabranis prispivat !
12. Říjen 2008 - 21:14
Obrázek uživatele Návštěvník
Granvin (anonym)
Bohužel máš pravdu, nezabráním. Nemohu udělat nic jiného než zmíněné požádat a doufat, že než by se zbytečně přeli a chod této místnosti narušovali, tak půjdou ve stopách Krista, a s láskou nás zde nechají žít a diskutovat.
12. Říjen 2008 - 23:45
Obrázek uživatele Návštěvník
MOGAS (anonym)
Každé náboženstvo okrem kresťanstva a satanizmu uznáva Krista len za proroka(učenca).
13. Říjen 2008 - 1:52
Obrázek uživatele Návštěvník
celine (anonym)
vidim ze sem som neni pozvana ...nevadi...takze budem to len zdialky sledovat, kto si ako vyklada tu bibliu, moze to byt zaujimave...
13. Říjen 2008 - 10:59
Obrázek uživatele Návštěvník
Bee (anonym)
Granvine a myslíš, že v ČR a SR je tolik mystiků a znalců východních a jiných náboženství (případně filozofií), že se může rozvinout diskuze?A i kdyby, řekla bych, že se o Bibli příliš nezajímají.Každopádně mě také zajímá, co vše jsou schopni si lidé ještě vymyslet.
13. Říjen 2008 - 11:36
Obrázek uživatele Návštěvník
Granvin (anonym)
CelineNikoho přímo nevyháním, jen mi šlo o to, že když se zde střetnou "církevní" křesťani a "necírkevní" křesťani, tak se tu budou jen dohadovat a k ničemu to nepovede;)BeeAno, je jich dost. Takový mystikové tu jsou a i jejich čtenářů a posluchačů je tu dost. Docela často se setkávám s tím, že se lidé klaní Kristovu učení, ale církev odmítají. On to není zas tak ojedinělý případ. Ale jen by mě zajímalo kolik z nich je přímo na doktorce.
13. Říjen 2008 - 11:52
Obrázek uživatele Návštěvník
Bee (anonym)
Granvin: asi máš pravdu, ale nevím nevím, kolik jich bude trávit čas čtením zaplevelených diskuzí na Doktorce.Vím, že to není úplně k tématu, ale ty se klaníš k nějaké filozofii/náboženství a jaký názor máš na Bibli?
13. Říjen 2008 - 11:58
Obrázek uživatele Návštěvník
celine (anonym)
Granvinmas pravdu k nicomu by to neviedlo....dohadovat sa, kazdy to vidime z toho svojho uhla.....no aj ja som zvedava co tvrdia krestania co odmietaju cirkev ale uznavaju Bibliu.....
13. Říjen 2008 - 12:18
Obrázek uživatele Návštěvník
Petr (anonym)
Proč se tolik obáváváte odlišných názorů? Diskuse může vzniknout, jen když se názory diskutujících liší.
13. Říjen 2008 - 13:20
Obrázek uživatele Návštěvník
celine (anonym)
divil by si sa milý Petr ale tazko.....kazdy si hovori to svoje.....,hlavne v otazkach vykladu biblie nejde hladat kompromisy....
13. Říjen 2008 - 13:30
Obrázek uživatele Návštěvník
Bee (anonym)
Petře, jde zřejmě o to, aby nevznikla diskuse, kde se budou tahat ateisti a křesťané o tu svou jedinou pravdu, na které se prostě nikdy neshodnou.Pár zajímavých diskuzí už šlo takhle ke dnu, skončilo se tvrzením křestanů, že Bůh prostě je a tvrzením ateistů, že Bůh prostě není.Nebo něčím jiným, to je jedno.Docela ráda bych si přečetla diskuzi na dané téma.
13. Říjen 2008 - 13:57
Obrázek uživatele Návštěvník
Evelyn (anonym)
Ahojky všichni :)Mám (mimo jiné k tomuto tématu) několik úryvků z knih Jiřího Vacka "O bibli a jejím učení", tak bude-li zájem, mohu sem občas nějaký dát. Úryvek první:K bibli je nutné přistupovat kriticky a je nutné ji vykládat - díkybohu to již konečně potvrzují křesťanské a dokonce i katolické publikace. Příkladem kritického přístupu je knížečka F.X.Halase "Co je Jeruzalémská bible?", kde se např. dočteme: "Žádné lidské dílo není dokonalé a bible je lidským dílem ... " F. Halas pochybuje i o velmi vžité představě, že autoři bible psali ve vytržení podle božího diktátu a staví do jedné roviny přístup víry a rozumu. Je-li v Jeruzalémské bibli všude původní jméno boží Jahve neboli Já jsem, kterýž Jsem, místo zcela nesprávného Lord, Pán či dokonce Hospodin, celý text se významem posouvá od osobně chápaného Vládce k neosobnímu a beztvarému principu vědomí a bytí. Historická fakta obsažená v bibli nejsou důležitá, nýbrž nadčasová pravda v ní zjevená. Origenes rozlišuje trojí smysl bible: tělesný neboli historický, psychický neboli etický a duchovní neboli mystický. Nejdůležitější je pro něho význam mystický. Bible se takto vykládala plných 1500 let. Této praxi učinil přítrž až "osvícený" novověk, který ji opustil tak důkladně, že dnes téměř nikdo z křesťanů, zejména se to týká křestanů západních, o vnitřním, mystickém významu bible nic neví. Litera, která zabíjí, plně zvítězila nad duchem. Tak se potvrzují slova sv. Augustina: "Dokud jsi sám sobě (ale i Bohu) nepříítelem, je také Boží slovo tvůj nepřítel. Buď svým (a proto i Božím) přítelem, potom i slovo Boží bude s tebou v souzvuku". Všechno bylo jinak Stále jsme ochotní pohlížet na současné křesťanství tak, jakoby bylo od samého počátku takové, jaká je jeho dnešní podoba a ti, kteří vědí, že tomu tak nebylo, raději z důvodů jim dobře známých mlčí. Není v jejich zájmu, abychom poznali opak. Ježíš, vzato očima tehdejšího židovského světa, byl jedním z celé řady "proroků", které židovství mělo. Byl jogínem neboli mystikem - mistrem, který měl asi 10 stálých žáků, kteří s ním pobývali a několik desítek bližších či vzdálenějších zájemců po celé zemi. Ježíš a jeho skupina žili životem bezdomovců. Utíkali se do samot, kde prováděli svá duchovní cvičení nebo putovali z místa na místo. Takový duchovní život -Indové mu říkají sanjása - byl na východě a v Indii stále ještě i dnes je, pro ty, kteří hledají Boha, obvyklý. Ježíšova skupina byla živa z toho, co dostala a věnovala se celý den duchovnímu životu, hlavně meditaci. S dnešními zevními církevními křesťany a způsobem jejich života neměli naprosto nic společného. Tato prvotní Ježíšova skupina beze stopy zanikla s porážkou židů Římany. To, co přetrvalo a co se teprve mnohem později vyyvinulo v dnešní formy křesťanství, je dílem Pavlovým a nikoliv Ježíšovým a nevzniklo v Palestině, ale mimo ni. Z tohoto pohledu byl Pavel největším reformátorem církve všech dob a také nejradikálnějším. Reformy husitské nebo luteránské jsou ve světle toho, co učinil Pavel, jen malé kosmetické úpravy. Ve skutečnosti on a ne Ježíš založil to, co se později vyvinulo v dnes chápané křesťanství. To, co bylo před ním, včetně Ježíše, bylo jen židovství. Se způsobem života a vírou Ježíše a jeho učedníků však nemá mnoho společného. Avšak i pavlovská a popavlovská doba křesťanství nemá s dnešním církevním křesťanstvím nic společného. Církev v dnešním smyslu neexistovala, protože nebylo kněžích ani jejich hierarchie, nebyly kostely, nebyly mše, dogmata, teologie, ornáty, prostě nic, co bychom mohli nazvat typickým znakem církve dnešního věku. Říkat skupině křesťanů té doby církev je stejně pochybné jako mluvit o státě ve vztahu k prvobytně pospolné společnosti. Dva názory na bibli Jsou dva názory na bibli. Prvý - nedogmatický a duchovní sdílí hledisko vnitřního náboženství. Nehledí na bibli jako na neomylnou, božskou auutoritu, ale hledá v ní duchovní pravdy, které vedou k Poznání Boha. Druhý názor chápe bibli zevně, autoritářsky a dogmaticky a o vnitřní život nedbá, stejně jako o něj nedbali farizejové, ač jim jej Ježíš nabízel. Ze všech pramenů - historických, archeologických, katolických, evangelických a dalších, zcela jednoznačně vyplývá, že představa bible jako díla, které je celé inspirované Bohem, je iluzí vědomě pěstovanou církví po celá staletí. Je to konglomerát většinou neznámých autorů a není záruka, že výroky připisované Ježíšovi, Pavlovi a natož Mojžíšovi, od nich skutečně pocházejí. Taková kniha nemůže být neomylnou duchovní autoritou a kdo na ni jako takovou spoléhá, vystavuje se nebezpečí klamu a zklamání, pokud k ní nepřistupuje se znalostí vnitřní stezky a chápe ji zevně místo vnitřně. Víra je nutná, ale v Boha a ne v knihu, a jen potud, pokud nás k Bohu přivádí, pokud nás vede od víry a naděje k jistotě a ta není ve spoléhání se na historického Ježíše, že on nás spasí jen proto, že v něj věříme. K tomu vede zejména vnitřní, tichá modlitba, kterou nás učil provádět Ježíš v skrytu, o samotě a on sám ji také tak prováděl. Bůh odpouštěl hříchy před Ježíšem a v tomto smyslu nebylo nutné, aby Ježíš přišel. Nevím, jak si někdo může myslet, že všemocný Bůh, který je, jak Jan opětovně potvrzuje, láska sama, potřebuje někoho jiného, byť i svého Syna, aby nám odpustil naše hříchy. Vždyť to jako láska může učinit sám, kdykoliv, kdekoliv a komukoliv. Kdo či co Mu v tom může zabránit? To něco, nebo ten někdo by byl mocnější než On Sám. To je jen výmysl církve, aby její hlavy, které si osobují právo zastupovat Ježíše, které jim ovšem Ježíš nikdy neudělil, si ještě více posílily svou moc nad věřícími. Skutečná spása ovšem není v historickém Ježíšovi, ale v Kristu, kterého každý musí uskutečnit sám v sobě. Návod je prostý a je v bibli uveden několikrát, nejasněji v "Buď tich a věz, že Já Jsem Bůh". Prostě se utišit a poznávat Boha v sobě jako ono "Já jsem, kterýž Jsem", o kterém mluví ne Mojžíš, ale Mojžíšova kniha. To je přímá cesta ke Spáse, od víry k jistotě, kterou musí nastoupit každý, kdo chce poslechnout Ježíšovo "Poznejte Pravdu a Pravda vás osvobodí". Tou Pravdou není Ježíš, ale Já Jsem, se kterým se Ježíš natolik ztotožnil, že prohlásil, že je ono mojžíšovské Já Jsem, tedy Bohem; proto Jej také chtěli kamenovat, protože si ve své omezenosti mysleli, že tuto zkušenost může mít jen Abraham a Mojžíš a nikdo jiný. Doma není nikdy nikdo prorokem, ani Ježíš a to platí i dodnes.
13. Říjen 2008 - 14:58
Obrázek uživatele Návštěvník
nonik (anonym)
Ackoliv mam pana Vacka rad, a jeho knihy mam doma. Myslim ze ,nektere veci si vyklada ucelove, tak aby se to hodilo do jeho schematu viry.
13. Říjen 2008 - 15:23
Obrázek uživatele Návštěvník
Evelyn (anonym)
Noniku, každý, i církve, si to vykládá tak, aby se to hodilo do jeho schematu víry, a snad právě pro tuto různost pohledů na jednu věc Granvin založil toto téma. :)
13. Říjen 2008 - 15:55
Obrázek uživatele Návštěvník
Momima (anonym)
Bible je velice zajímavá kniha,je jedna z těch nejstarších,která se dochovala do dnešní doby,a je přeložena do nejvíce jazyků na celém světě.
13. Říjen 2008 - 16:51
Obrázek uživatele Návštěvník
nonik (anonym)
evelyn.....z knihy pana Vacka......Ježíš, vzato očima tehdejšího židovského světa, byl jedním z celé řady ""proroků"", které židovství mělo. Byl jogínem neboli mystikem - mistrem, který měl asi 10 stálých žáků, kteří s ním pobývali a několik desítek bližších či vzdálenějších zájemců po celé zemi. Ježíš a jeho skupina žili životem bezdomovců. Utíkali se do samot, kde prováděli svá duchovní cvičení nebo putovali z místa na místo. Ježíšova skupina byla živa z toho, co dostala a věnovala se celý den duchovnímu životu, hlavně meditaci......................................................................................................................................vadi mi toto, dnes uz nevime poradne jak jezis zil,ale napsat ze se utikali do samot, cely den meditovali a ze byl joginem ci mystikem je celkem kontroverzni, nemyslis. Kdyby pan Vacek misto toho napsal...myskim si ze jezis byl takovy a makovy, tak ani neceknu. To same u cirkevniho pohledu.Nerku li, ze jeho nasledovnici ho pravdepodobne povazovali za vice nez proroka.
13. Říjen 2008 - 17:19
Obrázek uživatele Návštěvník
nonik (anonym)
ale odlisne vyklady tu budou porad...od doslovneho vykladu pres cele spektrum az k vykladum ciste intrapsychickym.
13. Říjen 2008 - 17:27
Obrázek uživatele Návštěvník
celine (anonym)
fuha...zaujimave co pise resp. cituje evelyn .....trochu sila ale aj to je pohlad na Bibliu....ja som ju citala ...netvrdim ze celu ale zeby sa tam Jezis venoval meditacii a joge....to som tam nenasla.....Jezis je bozi syn....,, apreto poslal svojho jednorodeneho syna aby nezahynul nik kto v neho veri ale mal vecny zivot,,...to nepisem z citatov cirkvi ale z biblie....je to tam jasne napisane.....nikto napride k Bohu len cezo mna- povedal Jezis....takze On ma velku ulohu v diele vykupenia...Zobral nase hriechy a znicil ich na dreve kriza.....obetoval sa za kazdeho jedneho ....BOh, Jezis a Duch svety su jedno.....Boh moze vselico urobit....a nepotrebuje k tomu Nikoho lebo tvori z nicoho.....ale aby sme my ludia pochopili a boli zachranení spod zakona smrti, tak posiela svojho syna na zem.....vieme pochopit cenu utrpenia....lebo Jezis trpel za kazdeho z nas.... nepisem to ako ,,zastupca cirkvi,, aby nedoslo k omylom....pisem to ako clovek ktory to poznava ale taketo veci v Biblii nenasiel a peto neni dovod verit tomuto panovi Vackovi..ze to tak je....je zaujatí proti cirkvi....aj ked v podstate to nema s bibliou nic spolocne....
13. Říjen 2008 - 18:20
Obrázek uživatele Návštěvník
Evelyn (anonym)
Příspěvek, který jsem napsala, případně další, pokud nějaké napíšu, nedávám nikomu k UVĚŘENÍ! Jen sděluji. :)
13. Říjen 2008 - 18:32
Obrázek uživatele Návštěvník
Bee (anonym)
Celine, to ze je to napsane v Bibli jeste neznamena, ze to je pravda. Cirkev si mnohe pretvorila k obrazu svemu. Vis, ze nekdy v 9. stoleti byl koncil, kde se hlasovalo, zda bude Jezis bran jako bozi syn, ci nikoliv?A ze rozhodnuti, ze oficialne bude bozi syn, vyhralo o jeden hlas?
13. Říjen 2008 - 19:37
Obrázek uživatele Návštěvník
Granvin (anonym)
BeeKlaním se jen lásce k Bohu, ale své schéma skutečnosti čerpám z křesťantví, jógy, buddhismu a pohanských učení. Můj názor na Bibli je, že je to skvělá kniha, kde si poučení může najít stejně tak začátečník, jako i pokročilý hledající.Jen její výklad je dle mě občas ujetý.PetrBez urážky, ale dej dohromady běžného křesťana s vyznavačem jiné filozofie a s tématem Bible a než se vyčerpají bezvýslednou diskuzí, tak si zajdi na čaj. To ale není myšlenka se kterou jsem založil tohle téma.EvelynDíky, taky z Vacka většinou vycházím. Má hodně zajímavých myšlenek.NonikKdyž si Bibli přečteš, tak tam najdeš řadu zmínek o tom, že Ježíš dost pobýval o samotě i se svými učedníky. Pokud bys chápala samotnou strukturu jógy, tak by ti ani nepřišlo kontroverzní tvrzení, že Ježíš byl Jóginem - mystikem. Protože jóga je mystická cesta neohraničená jednou naukou, ale postavená nadčasově. Tzn. v podstatě každý mystik, který jde určitou cestou může být ve své podstatě nazván Jóginem, i když je to křesťan, buddhista, či taoista. Nejsou tak podstatné ty maličkosti, které oddělují jednotlivé nauky, ale spíše ta jedna myšlenka, která tvoří jejich stavební kámen a na kterou mnozí často zapomínají. A co se týče toho, že celý den meditovali - máš nějaký důvod se domnívat, že Ježíš se celý den nemodlil? Vždyť modlitba je také formou meditace.Žijeme ve světě a ve společnosti, kde je zvykem vše jasně oddělovat a často zapomínáme, že mnohé se navzájem prolíná, či je úplně to stejné.Přitom ale vše se prolíná a vše je jedno, vše pochází od Boha. Vždyť každý člověk je jen kapičkou v oceánu Jáství a proto každý může říci "Já jsem", protože každý z nás je "jen" kapkou Boží lásky. Proto tvrzení, všichni jste Bohové, protože v každém z nás je Bůh, každý jsme Bohem.CelineNezlob se, ale to, co píšeš je přesně ten druhý názor na Bibli, názor člověka, který jí chápe zevně, a chytá se doslova každého slovíčka a zapomíná, že mnohdy musíme skutečné moudro číst mezi řádky. Jak soudit názor z jiné filozofie, když ani neznáme základní pojmy? Že modlitba je meditací, že jógin je mystik. A že i prorok dosáhl svého pojmenování díky mystické cestě, která tomu předcházela.
13. Říjen 2008 - 20:21
Obrázek uživatele Návštěvník
Petr (anonym)
Granvin, a jak chceš příspěvky na této diskusi filtrovat a podle čeho určovat, které se sem hodí a které ne?
14. Říjen 2008 - 7:11
Obrázek uživatele Návštěvník
nonik (anonym)
granwin...strukturu jogy a mystiky chapu velice dobre, i pana Vacka uceni. Dlouho jsem se tim osobne zabyval, i po prakticke strance, meditace, polohy, meditace na JA. A proto jsem napsal co jsem napsal. Opravdu si nemyslim , že by Jezis byl mystik, ci jogin ve smyslu jak to chapes ty. I kdyz ve vsem nesouhlasim s ucenim krestanu, tak si myslim ze v otazce nahledu podstaty jezisovy bytosti jsou na tom blize nez nahled joginu ci pana Vacka. Muj osobni teologicky nazor.
14. Říjen 2008 - 10:52
Obrázek uživatele Návštěvník
celine (anonym)
vdaka nonik.....konecne tu niesom len ja kto s niecim nesuhlasi.....
14. Říjen 2008 - 13:59
Obrázek uživatele Návštěvník
nonik (anonym)
nojo, a ted uz zbyva jen aby jsme se tu poprali:)
14. Říjen 2008 - 15:36
Obrázek uživatele Návštěvník
Granvin (anonym)
PetrNechci, spoléhám na morální vyspělost přispěvatelů.NonikNjn, každý máme jiný náhled a i jiné chápání skutečnosti a oba jsme si určitě jisti, že zrovna náš náhled na věc je ten správný. V mé struktuře skutečnosti se snažím najít a procítit v každé nauce tu hlavní a výchozí podstatu nauky, a ostatní poučky a návody beru jen jako jednoduchou orientační mapu. Ale vím, že naprostá většina lidí se soustředí spíše na ty poučky než na nejhlubší podstatu věci a proto se na některých věcech asi s moc lidmi neshodnu. (neříkám, že to je tvůj případ, směřuji to obecně)
15. Říjen 2008 - 0:29
Obrázek uživatele Návštěvník
celine (anonym)
co je ???? tato diskusia lahla popolom????
16. Říjen 2008 - 15:35
Obrázek uživatele Návštěvník
Granvin (anonym)
CelineVšak on se to zas rozhýbe, řekl bych.Třeba až sem Evelin zas hodí nějaký výtah, tak se ozve pár souhlasných i urážlivých hlasů.Zrovna těď s jednou spolustudující z diagnostiky řešíme otázky ohledně pomoci andělů. Sice to nezapadá úplně do východního pojetí Bible, ale dá se to aplikovat jako východní pojedí křesťanství (anděl je považován za křesťanskou bytost, řekl bych).Popisuje mi, jak cítí jejich lásku a dokonce je i občas vidí. Říkám jí, že to je velký dar.
16. Říjen 2008 - 23:41
Obrázek uživatele Návštěvník
nonik (anonym)
ad andele...dle me uvahy, amdela obecne videti muze pouze clovek hodne cisty a zijici spravedlivym zivotem, darebakum se neukazuji.
17. Říjen 2008 - 9:27

Stránky

Přidat komentář