3034 komentáře / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Pavla (anonym)
Skutečně? A že jsem si...Targui, nemůžete vytrhovat jedno přikázání z konstextu desatera. Prvních pět přikázání se týká boha a dalších pět se týká člověka. proto nezabiješ člověka. Pavla
20. Červenec 2010 - 14:15
Obrázek uživatele Návštěvník
hahaha (anonym)
Targui, nemůžete vytrhovat...takže jak vidím Targui má pravdu.jak se to komu líbí.ale nic nového.poukazuje na docela rozšířený omyl,který se v křesťanství razí.
20. Červenec 2010 - 16:18
Obrázek uživatele Návštěvník
a ano (anonym)
takže jak vidím Targui má...ty přikízání se týkají člověka,ano,člověk nezabije(nikoho)
20. Červenec 2010 - 16:19
Obrázek uživatele Návštěvník
Pavla (anonym)
ty přikízání se týkají...Ve Starém zákoně, dostali Izraelité příkaz od Boha, zlikvidovat město jericho i s obyvateli, další příklad, kdy David s Boží pomocí zabil obra Goliáše, pak i Filištínské atd. Takových příkladů je více.
25. Červenec 2010 - 21:51
Obrázek uživatele Superman
Superman
??? MILUJI LUCKU VONDRÁČKOVOU !!! ???
17. Červen 2011 - 14:29
Obrázek uživatele Návštěvník
! (anonym)
??? MILUJI LUCKU...Mas smulu, o vikendu se vdala
20. Červen 2011 - 9:43
Obrázek uživatele Návštěvník
Guy (anonym)
Bible je skvělá kniha, co se dá studovat stále. Je to také dokonalý obraz lidského chování, které se nemění,ať je společnost jakkoli technologicky vyspělá. Proto je Bible věčná a nestárnoucí. Lidi se pořád budou mlátit, fackovat a zabíjet. Jsou nepoučitelní.
21. Červen 2011 - 0:51
Obrázek uživatele Superman
Superman
Mas smulu, o vikendu se vdalaVdala, ale za toho nepravého. K Lucce patřím já.
21. Červen 2011 - 7:04
Obrázek uživatele Návštěvník
xx (anonym)
Bibli napsali muži a podle toho svět vypadá...
21. Červen 2011 - 8:33
Obrázek uživatele John06
John06
Souhlasím s tím co říká Guy že Bible je věčná a nestárnoucí takže i pro dnešní dobu užitečná. Je pravda, že Bibli napsali lidé ale byla inspirována Bohem to znamená, že Bůh řídil psaní asi tak, jako ředitel používá sekretářku. Právě Bible nám taky vysvětluje proč je dnešní svět plný problémů. Říká “. . . celý svět leží v moci toho ničemného.” - 1. Jana 5:19 A taky Ježíš u Jana 14:30 řekl:” . . . Nebudu již s vámi mnoho mluvit, neboť přichází panovník světa. A nemá nade mnou moc.” Z těchto veršů je patrné že Bůh – Stvořitel – v tomto období není vládce tohoto světa. Z Bible vyplývá že vládcem tohoto světa není ani Bůh, ani Ježíš, ale Satan Ďábel. Když uvažujete o světových událostech nesvědčí o tom že nějaká zlá síla ovlivňuje lidi k jejich škodě? Bible taky ukazuje že brzy pro lidstvo nastane radikální změna světové scény. Proto je třeba ji číst abychom byli připraveni na tuto událost.
29. Září 2011 - 20:49
Obrázek uživatele Návštěvník
Tom (anonym)
Souhlasím s tím co říká...Jasně, pilně se připravuj.
29. Září 2011 - 22:01
Obrázek uživatele Návštěvník
čtení bible (anonym)
Inspirovaná Bohem snad, ale... JAK ČÍST BOŽÍ SLOVO Praktické kroky Aby Bible nezůstala jen mrtvým psaným slovem, ale aby se mohla stát oživujícím setkáním se samotným Bohem, který skrze ně projevuje svou moc (srv. Řím 1,16) , je nutné otevřít se Božímu Duchu, který nám Bibli činí živou, účinnou a srozumitelnou. 1) MODLI SE k Bohu, aby tě svým Duchem otevřel pro jeho účinné slovo. 2) ZTIŠ SE, ČTI A NASLOUCHEJ, "aby Boží slovo přešlo jakoby do útrob tvé Duše, do tvého života." (podle svatého Bernarda) 3) PŘEMÝŠLEJ O TOM A KONFRONTUJ TO se svým životem. 4) MLUV S BOHEM a pros ho, aby jeho slovo proměňovalo a oživovalo tvůj život. 5) ŽIJ z Božího slova, spolupracuj s ním a zachovávej ho, neboť "budeš-li ho zachovávat, nepochybuj, že ono zachová tebe."
30. Září 2011 - 6:48
Obrázek uživatele Návštěvník
x_x (anonym)
JAK ČÍST BOŽÍ ...Tož máte to pěkně vymyšlené, všechna čest.
30. Září 2011 - 8:24
Obrázek uživatele Návštěvník
to vypadá, (anonym)
Tož máte to pěkně...jako bys měl k tomu nějaké výhrady :-D nebo snad něco víc?
30. Září 2011 - 15:29
Obrázek uživatele Návštěvník
! (anonym)
Dost divný, když se k božímu slovu musí podat návod, jak ho číst. Není-liž pravda?
30. Září 2011 - 18:23
Obrázek uživatele Návštěvník
No a co, (anonym)
v Leninových spisech bylo taky víc vysvětlivek než vlastního textu. Soudruzi museli uvést na pravou míru, jak to ten jejich vzor vlastně myslel.
30. Září 2011 - 21:06
Obrázek uživatele Návštěvník
Pavel z Čech (anonym)
Bible je jediná kniha, kde je popsán vznik celého vesmíru i dějiny celého lidstva. I ve středověku obyčejní lidé u nás za dob Husa znali Bibli líp než katoličtí kněží, protože byla hlavně pro ně napsána. Tu Bibli nechal sepsat, ten kdo vytvořil celý vesmír a to byl Bůh Jehova. Je to geniální konstruktér, plánovač i programátor. Při OSN vznikla organizace, která má za úkol zkoumat styk z mimozemskými civilizacemi. Vede ji nějaká žena. Jenže ta mimozemská civilizace je posána v Bibli. A je tam taky posáno jak tato vyšší civilizace zasáhne zde na planetě zemi, aby nebyl úplně zničen život na této krásné planetě námi lidmi. Židovský představitel Nikodém nechápal to co Ježíš dělal a proto se hozeptal a on mu odpověděl, že jim ukazuje věci které by měli zde na zemi pochopit a přesto mu nevěří a kdy by jim pověděl co umí v nebi (mimo vesmír), tak už by mu vůbec nevěřili. V Bibli to popisuje text u Jan 3:9-12 9 Nikodém mu odpověděl a řekl: „Jak se to může stát?“ 10 Ježíš mu odpověděl a řekl: „Jsi učitel v Izraeli, a přesto to nevíš? 11 Vpravdě, vpravdě ti říkám: Co víme, to mluvíme, a co jsme viděli, o tom vydáváme svědectví, ale vy nepřijímáte svědectví, které vydáváme. 12 Jestliže jsem vám pověděl o pozemských věcech, a přece nevěříte, jak uvěříte, budu-li vám povídat o věcech nebeských?
1. Říjen 2011 - 7:03
Obrázek uživatele Návštěvník
Eva (anonym)
Dost divný, když se k...4. Vznik Bible Jsou o něm mezi lidmi roztodivné představy. Jedni říkají, že to tak Bůh prorokům a apoštolům nadiktoval, jiní tvrdí, že jde o výtvor vychytralých podvodníků, kteří chtěli pod záminkou Božího slova ovládat hlupáky. S takovými představami není ani třeba polemizovat. Je tu určitý rozdíl mezi texty naučnými - přesněji parainetickými - a výpravnými - přesněji diegetickými. Sotva je možno polemizovat s názorem, že naučné texty jsou - vyjádřeno ovšem předběžně a nepřesně - výrazem zbožnosti svých pisatelů. Nakolik byla tato zbožnost výsledkem skutečného vnitřního setkání s Bohem, nechme zatím stranou. - Problém jsou texty výpravné. Mnozí je považují za reportáž, tedy za popis událostí tak, jak se udály. A na přesnosti této reportáže zakládají pravdivost nebo nepravdivost Bible. To je přinejmenším zkrat. Žádný biblický autor - odborným termínem svatopisec - nechtěl nikdy jen referovat. Ani nemohl, protože událost, či příběh, který zapisoval, ležel dávno v minulosti a zpráva o něm se k pisateli dostala až mnohaletým ústním putováním. Ústní podání téměř napořád předcházela zápisu, písemné fixaci textu, a to většinou o staletí, v Novém zákoně pak o desetiletí. Podívejme se blíže nejdříve na Starý zákon. Pokusíme-li se dohlédnout co nejdále do minulosti, vidíme na počátku společenství ctitelů Hospodinových, patrně nevelké, které žije na počátku v Egyptě a je tam pronásledováno. Někdy kolem roku 1250 př. Kr. se mu zdaří uniknout, a prožije při tom události, v nichž vidí, rozpozná, Hospodinův vysvoboditelský zásah. Pak putuje toto společenství přes poušť a v událostech své poutě rozpoznává další Boží zásahy a opatrování. A konečně se mu zdaří usadit se v zemi zaslíbené - Palestině - a i tuto událost interpretuje jako Boží pomoc a Boží dar. A celý soubor všech těchto událostí si toto společenství stále znovu připomíná, a to především v bohoslužebném, liturgickém rámci, ať v rodině třeba při slavení hodu beránka - pesachu, nebo při společných slavnostech, kde se zpráva o vysvobození z Egypta, o putování i o daru země stále znovu recituje, opakuje a zároveň i upravuje tak, aby co nejnaléhavěji oslovovala přítomné a umožnila jim znovu spoluprožívat to, co se vypravuje. Tradice postupně roste, stále ještě v ústním podání, přibírá další látky a je znovu a znovu zpětně formována svou funkcí. Můžeme si to znázornit příkladem. Starý zákon - a v určitém smyslu i Nový zákon - vzniká krystalizací, jako krystal v nasyceném roztoku. Krystalizační mřížkou, tedy měřítkem co převzít a nepřevzít z roztoku, je důraz na Boha svrchovaného a milosrdného zároveň, na toho, který přesahuje všechny naše představy o něm a prolamuje všechno naše úsilí, ovládnout jej a zmanipulovat. Krystalizačním jádrem je příběh o vyvedení z Egypta, interpretovaný jako Boží vysvoboditelský zásah. A konečně onen “nasycený roztok” v němž krystalizace probíhá, je soubor náboženských představ, motivů i látek starého Předního východu. Do rostoucího krystalu jsou ovšem zapojovány jen tehdy, vyhovují -li “mřížce”, to jest když mohou být upraveny tak, aby se staly nositeli zvěsti o Hospodinu, Bohu svrchovaném a milosrdném. Jinak jsou z krystalizačního procesu vyloučeny. - Teprve později, po usazení v zemi, byly před zprávu o vysvobození z Egypta předsunuty příběhy o praotcích, a ještě podstatně později, až v době královské, i příběhy o stvoření a počátku člověka. Krystal však roste i “z druhé strany” - jsou připojována vyprávění o soudcích, králích, prorocích. Psát se začíná zřejmě až po roku 1000 př. Kr. (doba Davidova), a to nejdříve anály královského dvora, kdežto náboženské látky se dále předávají převážně ústně v kruzích kněžských a prorockých, později pak levítských. Teprve zářez babylónského zajetí (586-539 př. Kr.), který ohrozil kontinuitu ústní tradice, byl výraznou pohnutkou k tomu, že se od ústního tradování přechází ve stále větší míře k zápisu. Ale i po návratu ze zajetí, tedy mezi léty 500-200 př. Kr. se dále pilně pracuje na konečné podobě Starého zákona. Starší texty dostávají další literární soubory (např. Chronistické dílo =1.2. par. + Ezd. + Neh). Celkem lze říci, že souhláskový text Starého zákona vzniká mezi léty 1200-200 př.Kr., tedy tisíc let. Z toho prvních pět set let či ještě o něco víc převažuje tradice ústní, teprve druhou půli této doby charakterizuje stále širší a důkladnější zapisování. Ani potom však ještě Starý zákon není zcela hotov. Scházejí v něm samohlásky, které teprve zcela zjednoznační text. Pokusy zjednoznačnit souhláskový text jsou staré: definitivní zachycení samohlásek pomocí teček pod souhláskami (= punkce) však byla propracována až mezi lety 500-800 po Kr. Samozřejmě můžeme považovat punktaci už za první rabínský komentář k biblickému textu a ne za text sám. Ale v zájmu objektivity je nutné říci, že masoretské znění Starého zákona, tak, jak je máme dnes v hebrejských kritických vydáních před očima, bylo dotvořeno až kolem r.800 po Kr. - Mezi léty 1200 před a 800 po je rozestup dvou tisíc let! Vznik Nového zákona proběhl podstatně rychleji. Všichni badatelé nejsou sice v přesném datování jednotlivých novozákonních spisů zcela zajedno, ale zhruba lze říci, že bylo sotva co zapsáno před rokem 50 a že většina, snad téměř vše, bylo hotovo kolem roku 100 nebo krátce po něm. Nejstarší jsou některé Pavlovy epištoly, které byly zřejmě sepsány mezi léty 50-60 po Kr. Synoptická evangelia (Mt, Mk, Lk) se datují mezi roky 60-80, zbylé epištoly a janovské spisy včetně Zjevení Janova asi nedlouho před rokem 100. nanejvýš krátce po roku 100. Mezi léty 110-130 se vytváří soubor novozákonních spisů tím, že si jednotlivé křesťanské sbory posílají a vyměňují to, co dosud měly a čeho užívaly. Kanonizace Nového zákona, tedy pevné ohraničení tohoto souboru a jeho oddělení od spisů ostatních, nesměrodatných, však probíhalo zřejmě až v polemice s Markionem a jeho kánonem někdy po roce 150. (Exkurs o Markionovi!). O kánonu jako souboru závazných spisů Bible byla již zmínka, doplňme si ji zde jen stručnou poznámkou, že motiv kanonizace, tedy pohnutka, proč se který spis dostal do Bible, je základní směrnicí pro jeho interpretaci, pro jeho výklad. Tento motiv není vždy snadné zjistit a je dokonce velmi obtížné jej přesně vyjádřit. Ale je bezpodmínečně nutné se naň vždy znovu ptát, pokoušet se jej postihnout, snažit se mu porozumět. Nebudeme-li to dělat, budeme určitě chápat a vykládat Bibli jinak, než si ona sama přeje být chápána a vykládána.
1. Říjen 2011 - 12:33
Obrázek uživatele Návštěvník
Katerina (anonym)
OTÁZKA NA SVĚDKY JEHOVOVY: Zdravím všechny. Mám dotaz a budu ráda, když mi odpoví přímo někdo z řad SJ. Zajímalo by mě, jestli když Svědek Jehovův přijme krev, nebo nějaké složky, které máte zákázáno přijmat, zda bude vyloučen? Nemyslím tím, když by třeba byl SJ v bezvědomí a krev by dostal násilím. Myslím vědomě. At už je bezkrevní medicína třeba sebelepší může SJ v menším městě natrefit na nemocnici, kde se řídí "starými" metodami a nebo nemusejí mít tak dobrého doktora, aby mohl operovat bezkrevně atd. ( ikdyž si třeba myslíte, že to není pravda a máte na to důkazi tak berte tuto situaci jen jako hypotetickou prosím) tak zda i kdyby nešlo o ohrožení života, ale třeba "jen" o to, zda přijde o nohu, nebo mu třeba se něco málo stane s mozkem díky nedostatku kyslíku atd. Zajímalo by mě, kdyby lékěř řekl pacientovi SJ " pokud nepřimete transfuzi tak je celkem vysoká šance že přijdete o nohu/ruku/ atd" a když by SJ přijal tu transfuzi zda by byl na schromáždění vyloučen ze sboru? PS. Je mi jasné, že mi budete tvrdit, že pravý SJ by transfuzi nepřijal a jen nepraví ano a tudíš nemůže být ani vyloučen, protože nikdy nebyl pravým SJ.... Nicméně Vás prosím o to, abyste mi odpověděli stručně, pravdivě a výstižně, tudíš ANO nebo NE. Předem velice děkuji SJ za odpověď. Tady toto je můj email, kdyby někdo chtěl napsat odpověd tam: KateVagner@seznam.cz
16. Říjen 2011 - 23:30
Obrázek uživatele Návštěvník
Johnny (anonym)
Mam jednu otazku. Bible...Myslím že něco společného bible a dnešní svět má, a to je kýčovitost a povrchnost
29. Listopad 2011 - 22:00
Obrázek uživatele Návštěvník
ezo tv (anonym)
Dala jsem si práci a 2x volala na Ezo TV. Jednou v pátek večer když tam jsou asi od půlnoci ty soutěže za pěníze a pak ještě jednou abych se zeptala. Jednou jsem se dovolala paní Marcele a zeptala se na otázku, celkový čas za hovor od vytočení čísla až po položení otázky je 11 minut!!!! čili jsem za otázku měla platit 770kč(70 kč za minutu). Po druhé jsem nechtěla čekat a tak jsem po uvítací znělce a kecech na prodloužení hovoru (cca 3 min) se nechala připojit mimo studiu, oni to nazývají "okamžité spojení" kde mě asi 3x přepojovali na někoho jiného. Po 9 minutách jsem se dovolala neprofesionální kartářce, snad byla i opilá a dočkala se jakžtakž nějaké souvislé odpovědi. Nicméně za první hovor jsem neplatila 770kč tak jak jsem měla ale 890kč....nevím proč a za druhý 9 minut dlouhý jsem měla platit 630kč. Nicméně jsem platila 930,- když jsem volala svůj dotaz na ezo tv co to je za drzost atd tak mi bylo řečeno, že za rychlo připojení! (které trvalo přes 3 minuty) se účtuje automatický příplatek 300Kč!!!! Což nikde na obrazovce nebylo napsaný. Docela by mě zajímalo zda má někdo podobné zkušenosti? Uvažuji o tom, že je dám k soudu?! Ostatní varuji: NEVOLAT DO EZO TV A NECHODIT K LIDEM CO TAM ÚČINKUJÍ!
29. Prosinec 2011 - 12:43
Obrázek uživatele Návštěvník
Mary (anonym)
Dala jsem si práci a 2x...Mám ještě lepší radu- nezapínat televizi. Ono se vůbec nic nestane a po pár dnech zjistíte, že jste šťastnější, klidnější a spokojenější.
29. Prosinec 2011 - 14:16
Obrázek uživatele Návštěvník
konečně (anonym)
Dala jsem si práci a 2x...Ostatní varuji: NEVOLAT DO EZO TV A NECHODIT K LIDEM CO TAM ÚČINKUJÍ! Konečně na to někdo přišel. Nejen na EZO, ale nikam do televize. Všude jde jen o vaše peníze a ti, kdo tam účinkují, se na tom podílí.
29. Prosinec 2011 - 14:52
Obrázek uživatele Návštěvník
ezo tv (anonym)
Dala jsem si práci a 2x volala na Ezo TV. Jednou v pátek večer když tam jsou asi od půlnoci ty soutěže za pěníze a pak ještě jednou abych se zeptala. Jednou jsem se dovolala paní Marcele a zeptala se na otázku, celkový čas za hovor od vytočení čísla až po položení otázky je 11 minut!!!! čili jsem za otázku měla platit 770kč(70 kč za minutu). Po druhé jsem nechtěla čekat a tak jsem po uvítací znělce a kecech na prodloužení hovoru (cca 3 min) se nechala připojit mimo studiu, oni to nazývají "okamžité spojení" kde mě asi 3x přepojovali na někoho jiného. Po 9 minutách jsem se dovolala neprofesionální kartářce, snad byla i opilá a dočkala se jakžtakž nějaké souvislé odpovědi. Nicméně za první hovor jsem neplatila 770kč tak jak jsem měla ale 890kč....nevím proč a za druhý 9 minut dlouhý jsem měla platit 630kč. Nicméně jsem platila 930,- když jsem volala svůj dotaz na ezo tv co to je za drzost atd tak mi bylo řečeno, že za rychlo připojení! (které trvalo přes 3 minuty) se účtuje automatický příplatek 300Kč!!!! Což nikde na obrazovce nebylo napsaný. Docela by mě zajímalo zda má někdo podobné zkušenosti? Uvažuji o tom, že je dám k soudu?! Ostatní varuji: NEVOLAT DO EZO TV A NECHODIT K LIDEM CO TAM ÚČINKUJÍ!
29. Prosinec 2011 - 21:34
Obrázek uživatele Návštěvník
EZO TV (anonym)
Dala jsem si práci a 2x volala na Ezo TV. Jednou v pátek večer když tam jsou asi od půlnoci ty soutěže za pěníze a pak ještě jednou abych se zeptala. Jednou jsem se dovolala paní Marcele a zeptala se na otázku, celkový čas za hovor od vytočení čísla až po položení otázky je 11 minut!!!! čili jsem za otázku měla platit 770kč(70 kč za minutu). Po druhé jsem nechtěla čekat a tak jsem po uvítací znělce a kecech na prodloužení hovoru (cca 3 min) se nechala připojit mimo studiu, oni to nazývají "okamžité spojení" kde mě asi 3x přepojovali na někoho jiného. Po 9 minutách jsem se dovolala neprofesionální kartářce, snad byla i opilá a dočkala se jakžtakž nějaké souvislé odpovědi. Nicméně za první hovor jsem neplatila 770kč tak jak jsem měla ale 890kč....nevím proč a za druhý 9 minut dlouhý jsem měla platit 630kč. Nicméně jsem platila 930,- když jsem volala svůj dotaz na ezo tv co to je za drzost atd tak mi bylo řečeno, že za rychlo připojení! (které trvalo přes 3 minuty) se účtuje automatický příplatek 300Kč!!!! Což nikde na obrazovce nebylo napsaný. Docela by mě zajímalo zda má někdo podobné zkušenosti? Uvažuji o tom, že je dám k soudu?! Ostatní varuji: NEVOLAT DO EZO TV A NECHODIT K LIDEM CO TAM ÚČINKUJÍ! Dala jsem si práci a 2x volala na Ezo TV. Jednou v pátek večer když tam jsou asi od půlnoci ty soutěže za pěníze a pak ještě jednou abych se zeptala. Jednou jsem se dovolala paní Marcele a zeptala se na otázku, celkový čas za hovor od vytočení čísla až po položení otázky je 11 minut!!!! čili jsem za otázku měla platit 770kč(70 kč za minutu). Po druhé jsem nechtěla čekat a tak jsem po uvítací znělce a kecech na prodloužení hovoru (cca 3 min) se nechala připojit mimo studiu, oni to nazývají "okamžité spojení" kde mě asi 3x přepojovali na někoho jiného. Po 9 minutách jsem se dovolala neprofesionální kartářce, snad byla i opilá a dočkala se jakžtakž nějaké souvislé odpovědi. Nicméně za první hovor jsem neplatila 770kč tak jak jsem měla ale 890kč....nevím proč a za druhý 9 minut dlouhý jsem měla platit 630kč. Nicméně jsem platila 930,- když jsem volala svůj dotaz na ezo tv co to je za drzost atd tak mi bylo řečeno, že za rychlo připojení! (které trvalo přes 3 minuty) se účtuje automatický příplatek 300Kč!!!! Což nikde na obrazovce nebylo napsaný. Docela by mě zajímalo zda má někdo podobné zkušenosti? Uvažuji o tom, že je dám k soudu?! Ostatní varuji: NEVOLAT DO EZO TV A NECHODIT K LIDEM CO TAM ÚČINKUJÍ! Dala jsem si práci a 2x volala na Ezo TV. Jednou v pátek večer když tam jsou asi od půlnoci ty soutěže za pěníze a pak ještě jednou abych se zeptala. Jednou jsem se dovolala paní Marcele a zeptala se na otázku, celkový čas za hovor od vytočení čísla až po položení otázky je 11 minut!!!! čili jsem za otázku měla platit 770kč(70 kč za minutu). Po druhé jsem nechtěla čekat a tak jsem po uvítací znělce a kecech na prodloužení hovoru (cca 3 min) se nechala připojit mimo studiu, oni to nazývají "okamžité spojení" kde mě asi 3x přepojovali na někoho jiného. Po 9 minutách jsem se dovolala neprofesionální kartářce, snad byla i opilá a dočkala se jakžtakž nějaké souvislé odpovědi. Nicméně za první hovor jsem neplatila 770kč tak jak jsem měla ale 890kč....nevím proč a za druhý 9 minut dlouhý jsem měla platit 630kč. Nicméně jsem platila 930,- když jsem volala svůj dotaz na ezo tv co to je za drzost atd tak mi bylo řečeno, že za rychlo připojení! (které trvalo přes 3 minuty) se účtuje automatický příplatek 300Kč!!!! Což nikde na obrazovce nebylo napsaný. Docela by mě zajímalo zda má někdo podobné zkušenosti? Uvažuji o tom, že je dám k soudu?! Ostatní varuji: NEVOLAT DO EZO TV A NECHODIT K LIDEM CO TAM ÚČINKUJÍ! Dala jsem si práci a 2x volala na Ezo TV. Jednou v pátek večer když tam jsou asi od půlnoci ty soutěže za pěníze a pak ještě jednou abych se zeptala. Jednou jsem se dovolala paní Marcele a zeptala se na otázku, celkový čas za hovor od vytočení čísla až po položení otázky je 11 minut!!!! čili jsem za otázku měla platit 770kč(70 kč za minutu). Po druhé jsem nechtěla čekat a tak jsem po uvítací znělce a kecech na prodloužení hovoru (cca 3 min) se nechala připojit mimo studiu, oni to nazývají "okamžité spojení" kde mě asi 3x přepojovali na někoho jiného. Po 9 minutách jsem se dovolala neprofesionální kartářce, snad byla i opilá a dočkala se jakžtakž nějaké souvislé odpovědi. Nicméně za první hovor jsem neplatila 770kč tak jak jsem měla ale 890kč....nevím proč a za druhý 9 minut dlouhý jsem měla platit 630kč. Nicméně jsem platila 930,- když jsem volala svůj dotaz na ezo tv co to je za drzost atd tak mi bylo řečeno, že za rychlo připojení! (které trvalo přes 3 minuty) se účtuje automatický příplatek 300Kč!!!! Což nikde na obrazovce nebylo napsaný. Docela by mě zajímalo zda má někdo podobné zkušenosti? Uvažuji o tom, že je dám k soudu?! Ostatní varuji: NEVOLAT DO EZO TV A NECHODIT K LIDEM CO TAM ÚČINKUJÍ! Dala jsem si práci a 2x volala na Ezo TV. Jednou v pátek večer když tam jsou asi od půlnoci ty soutěže za pěníze a pak ještě jednou abych se zeptala. Jednou jsem se dovolala paní Marcele a zeptala se na otázku, celkový čas za hovor od vytočení čísla až po položení otázky je 11 minut!!!! čili jsem za otázku měla platit 770kč(70 kč za minutu). Po druhé jsem nechtěla čekat a tak jsem po uvítací znělce a kecech na prodloužení hovoru (cca 3 min) se nechala připojit mimo studiu, oni to nazývají "okamžité spojení" kde mě asi 3x přepojovali na někoho jiného. Po 9 minutách jsem se dovolala neprofesionální kartářce, snad byla i opilá a dočkala se jakžtakž nějaké souvislé odpovědi. Nicméně za první hovor jsem neplatila 770kč tak jak jsem měla ale 890kč....nevím proč a za druhý 9 minut dlouhý jsem měla platit 630kč. Nicméně jsem platila 930,- když jsem volala svůj dotaz na ezo tv co to je za drzost atd tak mi bylo řečeno, že za rychlo připojení! (které trvalo přes 3 minuty) se účtuje automatický příplatek 300Kč!!!! Což nikde na obrazovce nebylo napsaný. Docela by mě zajímalo zda má někdo podobné zkušenosti? Uvažuji o tom, že je dám k soudu?! Ostatní varuji: NEVOLAT DO EZO TV A NECHODIT K LIDEM CO TAM ÚČINKUJÍ! jhgfdfghjDala jsem si práci a 2x volala na Ezo TV. Jednou v pátek večer když tam jsou asi od půlnoci ty soutěže za pěníze a pak ještě jednou abych se zeptala. Jednou jsem se dovolala paní Marcele a zeptala se na otázku, celkový čas za hovor od vytočení čísla až po položení otázky je 11 minut!!!! čili jsem za otázku měla platit 770kč(70 kč za minutu). Po druhé jsem nechtěla čekat a tak jsem po uvítací znělce a kecech na prodloužení hovoru (cca 3 min) se nechala připojit mimo studiu, oni to nazývají "okamžité spojení" kde mě asi 3x přepojovali na někoho jiného. Po 9 minutách jsem se dovolala neprofesionální kartářce, snad byla i opilá a dočkala se jakžtakž nějaké souvislé odpovědi. Nicméně za první hovor jsem neplatila 770kč tak jak jsem měla ale 890kč....nevím proč a za druhý 9 minut dlouhý jsem měla platit 630kč. Nicméně jsem platila 930,- když jsem volala svůj dotaz na ezo tv co to je za drzost atd tak mi bylo řečeno, že za rychlo připojení! (které trvalo přes 3 minuty) se účtuje automatický příplatek 300Kč!!!! Což nikde na obrazovce nebylo napsaný. Docela by mě zajímalo zda má někdo podobné zkušenosti? Uvažuji o tom, že je dám k soudu?! Ostatní varuji: NEVOLAT DO EZO TV A NECHODIT K LIDEM CO TAM ÚČINKUJÍ! Dala jsem si práci a 2x volala na Ezo TV. Jednou v pátek večer když tam jsou asi od půlnoci ty soutěže za pěníze a pak ještě jednou abych se zeptala. Jednou jsem se dovolala paní Marcele a zeptala se na otázku, celkový čas za hovor od vytočení čísla až po položení otázky je 11 minut!!!! čili jsem za otázku měla platit 770kč(70 kč za minutu). Po druhé jsem nechtěla čekat a tak jsem po uvítací znělce a kecech na prodloužení hovoru (cca 3 min) se nechala připojit mimo studiu, oni to nazývají "okamžité spojení" kde mě asi 3x přepojovali na někoho jiného. Po 9 minutách jsem se dovolala neprofesionální kartářce, snad byla i opilá a dočkala se jakžtakž nějaké souvislé odpovědi. Nicméně za první hovor jsem neplatila 770kč tak jak jsem měla ale 890kč....nevím proč a za druhý 9 minut dlouhý jsem měla platit 630kč. Nicméně jsem platila 930,- když jsem volala svůj dotaz na ezo tv co to je za drzost atd tak mi bylo řečeno, že za rychlo připojení! (které trvalo přes 3 minuty) se účtuje automatický příplatek 300Kč!!!! Což nikde na obrazovce nebylo napsaný. Docela by mě zajímalo zda má někdo podobné zkušenosti? Uvažuji o tom, že je dám k soudu?! Ostatní varuji: NEVOLAT DO EZO TV A NECHODIT K LIDEM CO TAM ÚČINKUJÍ!
20. Leden 2012 - 3:20
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka uhri (anonym)
Bible jako takova je a asi...Nevis co pises, modlim se za tebe, aby jsi pochopil Bozi lasku a dobrotu,ktera proudi v knize BIBLE!Bible je nebezpecna kniha v jedne veci-mohlo by nas to zmenit k lepsimu, a zda se mi, ze toho se nejvice bojis.Buh at te provazi.Jirka Uhrin
25. Leden 2012 - 12:46
Obrázek uživatele osoba
osoba
Mam jednu otazku. Bible...Bible je pravdivé a autoritativní slovo jediného pravého Boha. Sepsali ji v průběhu asi 1600 let různí pisatelé, ale už vzhledem k časovému, zeměpisnému a společenskému rozdílu mezi nimi je jisté, že se nemohli na obsahu spolu domluvit, jak se snaží tvrdit někteří zaběblci. Samozřejmě, že celá Bible má co říct dnešnímu světu, protože nelze něco popřít, aby to přestalo existovat nebo fungovat, a právě o to se pokouší "homo sapiens" (prý "člověk ROZUMný"). Duchovní svět se všemi bytostmi i zákony existuje bez ohledu na snahu popřít ho pošetilým "čemu nevěřím, co se mi nehodí, co nevidím, neexistuje!". Lidé žijí, jako by Bůh neexistoval, a z následků obviňují právě "neexistujícího" Boha (jak to mohl dopustit), nebo je považují za "důkaz, že Bůh neexistuje". Všechna náboženství jsou založena na vnitřním povědomí o duchovním světě a nějaké vyšší bytosti (jakkoli to nazývají) - nebo bohu a předkládají spoustu nařízení, která je prý nutné dodržet ve snaze zasloužit si něco od něj nebo získat naději na jakýsi lepší další život, ... Je to ale nebezpečný nesmysl, protože to odporuje tomu, co ustanovil jediný pravý Bůh. Skutečné křesťanství je založeno na poznání jediného pravého Boha, smíření s Ním skrze oběť Ježíše Krista a blízkém osobním vztahu s Ním s jistotou budoucnosti v souladu s Božím slovem. SKutečnému křesťanství i Bohu samotnému kazí pověst tzv. "křesťanství" katolické církve, jejíž svrchovaná hlava v minulosti naředila Boží slovo lidskými výmysly a prosazuje opak toho, co říká Bůh (nemluvě o veškerém zlu, páchaném údajně ve jménu Boha). Skutečné křesťanství je charakterizováno tím, co o církvi říká Ježíš a jak ji popisuje kniha Skutků v Bibli.
21. Březen 2013 - 15:57
Obrázek uživatele osoba
osoba
Radime, když vyjmu jen tu...Bible nelze dost "přeceňovat". Je to pravdivé a autoritativní slovo jediného pravého Boha a skrze ni je nejlépe možné Ho poznat OSOBNĚ, což je existenčně nutné. Měla bys Ho poznat osobně a ujasnit si, jak sjou tvé představy o Něm zkreslené a proč MU není jedno, jak žiješ a čemu věříš. Je to podobné,jako bys považovala za lepší ty rodiče, kteří svým dětem úplně všechno dají a dovolí, nic jim nezakážou, žádné nároky na ně nemají, ... (takže pak dítě klidně může krást, brát drogy, podvádět, šikanovat, sprostě nadávat rodičům, ...) než rodiče, kteří určují svým dětem jasné hranice a motivují je ke správnému jednání. Biblické instrukce, zdánlivě něco vnucující nebo zakazující jsou jako dopravní značky: ukazují správný směr a brání nebezpečně rychlé jízdě apod. To ti připadá "špatné"? Poznej Boha osobně.
21. Březen 2013 - 16:05
Obrázek uživatele Návštěvník
... (anonym)
Jsi se nějak rozjela osobo,...Jo, evidentně nová krev, která tu bude citovat Bibli jak na běžícím pásu.
21. Březen 2013 - 16:11
Obrázek uživatele osoba
osoba
Jsi se nějak rozjela osobo,...Co je ti platný tvůj názor, když nemůže obstát v konfrontaci s pravdou?? Zjevně nemáš odvahu ověřit si pravdivost a autentičnost Bible, tak jen tlacháš. každý, kdo se snažil dokázat, že Bible je "pohádka, ..", rezignoval pod tíhou argumentů dokazujících její pravý původ u Boha a platnost i pro takové ignoranty, jako jsi ty.
21. Březen 2013 - 20:32

Stránky

Přidat komentář