376 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
jana (anonym)
at ti obvodn? d? ??danku o intern? nebo kardiologick? vy?et?en? .. asi to nebude norm?ln?, m??e se jednat o tachykardii, se srd??kem nejsou ?p?sy, tep ti mohou zvy?ovat ale i l?ky ?i spreje na astma, m? to d?lal ventolin, tak mi napsali atrovent, ten mi zase d?lal otoky v krku ... si ?lov?k nevybere ... ale fakt to nepodce?uj
31. Březen 2007 - 13:51
Obrázek uživatele Návštěvník
Jana (anonym)
prosim ja mozne dostat na astma tezce persistujici plny invalidni duchod mam castecny ale pro caste recidivy mne neprijmou nikde do zamestnani casto jsem na kapackach a antibiotikach beru prednison a strasne po nem tloustnu proto mam i problemy se zadama prosim ozvete se nekdo kdo plny duchod ma na tuto nemoc a zda mohu pozadat o plny pokud mam castecny.Dekuji
31. Březen 2007 - 19:53
Obrázek uživatele Návštěvník
lenka (anonym)
Zaj?malo by mne, zda se d? z?skat ??ste?n? invalidn? d?chod na st?edn? t??k? astma? M?te ho n?kdo? A jak je to s l?zn?mi? Je ?ance je dostat, j? od sv?ho l?ka?e nem?m ??dn? informace, na v?echno mi ?ekne, ?e ne, ?e to nejde a jin? ve m?st? nen?, d?kuji.
4. Duben 2007 - 9:49
Obrázek uživatele Návštěvník
Schenk (anonym)
Samozrejme ze ano proste reknete svemu obvodnimu lekari ze chcete podat zadost sezente si potvrzeni z plicniho v jake fazi astma je jake leky berete chtejte doporuceni na plicni tam vas vysetri a vse potrebne pro vaseho OL vypisi narok mate ja s timto stredne tezkym astma jiz castecn? m?m nyn? m?m jiz tezke astma tak take shanim informace zda mohu m?t PID
4. Duben 2007 - 10:07
Obrázek uživatele Návštěvník
Davo (anonym)
??dn? astma,va?e budoucnost,b?hem 3-4 m?s??n? l??by,100% v?sledky,v?born? zku?enost.V?ce info: davo.lr"volny.cz
4. Duben 2007 - 15:55
Obrázek uživatele Návštěvník
Davo (anonym)
??dn? astma,va?e budoucnost,b?hem 3-4 m?s??n? l??by,100% v?sledky,v?born? zku?enost.
4. Duben 2007 - 15:55
Obrázek uživatele Návštěvník
Martina (anonym)
Ahoj, jsem t??k? astmatik a v posledn? dob? je mi dost zle.Dnes od r?na nem??u po??dn? d?chat a nep??jemn? m? bol? na hrudn?ku.U? jsem inhalovala n?kolik d?vek Ventolinu,ale zlep?en? je jen minim?ln?.V?h?m,jestli nem?m rad?ji zavolat z?chranku,abych to neprotahovala a neskon?ila na JIPce,jako u? n?kolikr?t.V pr?i se dr??m v?emi silami,ale je to t??k?,na?t?st? m?m kolem sebe vst??cn? a ch?pav? lidi,kte?? ch?pou,jak se c?t?m a sna?? se mi pom?hat.V posledn?ch dnes se m? astma dost zhor?ilo,boj?m se,abych neskon?ila v ID,ale jestli to takhl?e p?jde d?l,tak se tomu v budoucnu asi nevyhnu.Beru kortikosteroidy p.o.(Prednison),Aminophyllin a jako z?chrann? l?k Ventolin.Mohu se zeptat,co ti pom?h? p?i pot????,dechov? cvi?en?,inhalace,..? jsem z toho zoufal?.P?edem d?kuji za ochotu a odpov??.M?j se hezky a a? je ti co nejl?p,Martina
4. Duben 2007 - 22:41
Obrázek uživatele Návštěvník
Jana (anonym)
Trochu mi pom?haj? dechov? cvicen? i ty inhalace ale kv?li srd?cku je moc nemohu vetsinou skonc?m na kapack?ch.Ten ID te stejne nemine pokud ale nejsi dlouhodobe doma na kontrolce tak ti ho cp?t nebudou.U mne v zamestn?n? vstr?cn? nebyli a tak jsem skoncila na PID ale nemohu pr?ci naj?t jsem st?le nemocn?.
8. Duben 2007 - 9:03
Obrázek uživatele Návštěvník
lenka (anonym)
Po 2 letech s diagnostikovan?m st?edn?m t??k?m astmatem jsem je?t? nebyla na vy?et?en? na plicn?m, doch?z?m pouze k alergologovi, je to tak b??n?? Jak to mn?te vy ostatn?? D?kuji za radu.
11. Duben 2007 - 7:28
Obrázek uživatele Návštěvník
Jana (anonym)
Tak to by jsi mela brzy zac?t j? chod?m jen k plicn?mu. poz?dej sv?ho obvodn?ho l?kare aby ti dal doporucen? na plicn? a pros?m te delaj? ti spirometrii?
11. Duben 2007 - 8:34
Obrázek uživatele Návštěvník
lenka (anonym)
Jestli je spirometrie to, ze foukam do takoveho nahubku:-), tak to na kazde navsteve u alergologa, jinak mne prohledne, zepta se, jak je a jdu domu. U te spirometrie, co vidim, mam vzdy napsano neco v tom smyslu, ze hodnoty normalni, tak ja nevim, z ceho presne se usuzuje na astma, zda staci priznaky, jako nocni dusnost? Zdravim.
11. Duben 2007 - 11:16
Obrázek uživatele Návštěvník
Jana (anonym)
Pokud m?s cast? bronchytidy jsi na antibiotik?ch atd.jak? beres l?ky?
11. Duben 2007 - 11:32
Obrázek uživatele Návštěvník
Lenka (anonym)
Na bronchitidy netrp?m, ale letos jsem nemocn? sp?? permanentn? u? 2 m?s?ce s nachlazen?mi, na astma beru Miflonid a Foradil, pak jeste dalsi neinhalacni leky. A vy?
11. Duben 2007 - 21:57
Obrázek uživatele Návštěvník
aloe"aloe-gel.c (anonym)
Ned?vno jsme v Poradn? zdrav? a ?ivotn?ho stylu vydali Almanach zdrav?, kde okolo tohoto probl?mu uvad?me informace, kter? V?s mohou tro?ku nasm?rovat : Co je astma ? Je to nep?im??en? reakce pr?du?nice, pr?du?ek a d?chac?ch cest na n?kter? podn?ty. Pacient trp? z?chvaty, ka?lem a vyka?lavan?m hlenu. V?dechu br?n? otoky na sliznici a svalov?ch pr?du?k?ch. P???inou mohou b?ti r?zn? faktory jako infekce d?chac?ch cest, chemick? l?ky jako aspirin, acylpyrin, B blok?tory, kodein a tak? mnoh? potravina?sk? p??sady a barviva. Tak? vdechov?n? l?tek zp?sobuj?c?ch alergie jako je prach, benzinov? v?pary, cigaretov? kou?, mnoh? parf?my a spreje, chlupy zv??at a dal?? alergeny z mnoh?ch chemick?ch lepidel, tmel? a uretanov?ch p?n. Velk? pod?l ke sn??en? citlivosti pr?du?ek a n?chylnosti k astmatick?m probl?m?m m? strava. Omezen?m soli a ml??n?ch v?robk? a dal??ch potravin, kter? nej?ast?ji zp?sobuj? alergick? reakce, se d? dos?hnout sn??en? ?etnosti a intenzity z?chvat?. Po o?i?t?n? cel?ho organizmu a dopln?n? mastn? kyseliny omega 3 a mnoh?ch miner?l? se zvedne hodnota imunitn?ho syst?mu natolik, ?e astmatick? probl?my jsou zcela potla?eny. Tvrd? se, ?e 60-90 % potravinov?ch alergii poch?z? z kravsk?ho ml?ka. Ale obvykle mus? ka?d? s?m zjistit ten sv?j hlavn? alergen. Bude to ur?it? ml?ko, ale tak? k?va, pudingy, ?ern? ?aje, pivo a alkohol, ale tak? vep?ov?, hov?z?, ku?ec? maso,uzeniny, ryby,soja, dro?d?, brambory.....na druh? stran? je dobr? v?novat se potravin?m, kter? pom?haj? ?e?it tento probl?m. P?edn? obiloviny, ovoce a zelenina se slupkou, lu?t?niny, o?echy a semena a mnoh? potravinov? dopl?ky. Jak z toho v?eho vyj?t ? P?edev??m je nutn? pit? minim?ln? 10 sklenic denn? ?ist? vody, nebo bylinkov? ?ist? ?aje. Na pro?i??ov?n? je v?born? ?aj z kv?t? Aloe Blossom Herbal Tea
11. Duben 2007 - 23:24
Obrázek uživatele Návštěvník
JANA (anonym)
Moje sestra ma35let loni se u n? vyskytlo astma po prod?lan? viroze.Dostala st?edn? t??k? z?chvaty.Nyn? po roce pracovn? neschopnosti ji posudkov? komise poslala od pond?l? do pr?ce.Sestra m? astma a st??k? si t?i druhy l?ku.Bylo prok?z?no,?e m? nemoc z povol?n?.Pracuje jako ?vadlena a m? alergii na prach.Z toho duvodu se nemu?e vr?tit na sv? pracovi?t?.V p?tek op?t zkolabovala.L?ka? ji ?ekl,?e dal?? z?chvat u? mu?e byt smrteln?.Na dal?? neschopenku u? pr? nem? n?rok mus? v tomto stavu nastoupit do zam?stn?n? i kdy? tam nemu?e b?t.Na duchod pry take nem? n?rok.Na co m? tedy n?rok?Jenom zem?it p?i dal?im z?chvatu?D?l? j? probl?m i mluven?,chuze doma nen? schopn? nic d?lat do toho m? t?i d?t? o kter? se mus? starat.Co m? d?lat porad? n?m n?kdo?p?edem d?kuji v?em kdo porad?.
14. Duben 2007 - 19:50
Obrázek uživatele Návštěvník
Hanka (anonym)
Jani, sestry je mi moc l?to, sama astma m?m, ale pod kontrolou. Astma se ned? vyl??it, ale d? se dostat pod kontrolu. Jak dlouho bere l?ky? Je mi divn?, ?e u??v? 3 druhy l?k? a i p?esto nem??e chodit a d?l? j? probl?m mluven?? Jak? j? byla ud?l?na vy?et?en?? Pokud m? pap?r na to, ?e je to prokazateln? nemoc z povol?n?, tak se ur?it? m??e odvolat! D?chod na astma z?ejm? nedostane a to ani ??ste?n?, musela by zm?nit pr?ci, bezpra?n? prost?ed? atd. Z?ejm? j? astma vyvol?v? alergie na prach /rozto?i../Jen nech?pu, pokud zkolabuje, jak j? nemohou napsat neschopenku?
15. Duben 2007 - 17:17
Obrázek uživatele Návštěvník
Gabriela (anonym)
M??ete mi pros?m poradit a popsat jak se prov?d? bronchokostrik?n? test.D?kuji
16. Duben 2007 - 17:54
Obrázek uživatele Návštěvník
JANA (anonym)
Hanko,posledn? testy na kter?ch byla dnes prok?zaly ?e je siln? alergik na vlnu ,bavlnu a polyester.Dnes tak? se p?eregistrovala k jin? l?ka?ce tak uvid?me co bude d?l.L?ky bere rok.Do pr?ce se u? asi nevr?t?.Mo?n? v t?ch probl?mech co m? hraj? roli i nervy a strach z toho co bude.Ted tuhle situaci ?e?i starou dovolenou.Neschopenku pr? m?t u? nemu?e proto?e na n? ted byla rok a na dal?? placenou neschopenku m? n?rok za pul roku.Tak mi to aspon vysv?tlila.
16. Duben 2007 - 20:23
Obrázek uživatele Návštěvník
lenka (anonym)
po roce na neschopence zcela jist? m? n?rok na p?ezkoum?n? zdr. stavu stran ??st. invalid. d?chodu
17. Duben 2007 - 17:53
Obrázek uživatele Návštěvník
Hanka (anonym)
Jani, je pravda, ?e astma je hodn? psychick? nemoc a nervama se to zhor?uje, zn?m z vlastn? zku?enosti. Pokud byla na neschopence sestra rok, je pravda, ?e mus? zase p?l roku odpracovat a pak m??e marodit znova.Nen? to ale ?e?en?.Nepsala jsi, zda byla u posudkov? komise na p?ezkoum?n?,jak p??e Lenka.
17. Duben 2007 - 18:18
Obrázek uživatele Návštěvník
Ludv (anonym)
Za??tkem prosince lo?sk?ho roku jsem v t?to diskusi uvedl sv?j p??sp?vek o l??en? astmatu pomoc? ??nsk? medic?ny Tianshi. Proto?e m?l v t? dob? zna?n? ohlas a s odstupem doby ji? star?? p??sp?vky nejsou tak ?teny, upozor?uji na n?j ( 9.12.2006) a ??st znovu zve?ej?uji. L??ebn? k?ra produkty Tianshi na bronchi?ln? astma dle MUDr Bikbajevov? 1.etapa: Antilipidov? ?aj Dvojit? celul?za Biologick? v?pn?k U??vat 40 dn? 2. etapa: Cordyceps 1 tob. 2x denn? Biolog. zinek 1 tob.3x denn? Biol.v?p.na mozek 1 tob.na noc K?ra pro d?ti do 5 let : D?tsk? v?pn?k- polovina s??ku na noc Spirulina
18. Duben 2007 - 21:38
Obrázek uživatele Návštěvník
JANA (anonym)
Po roce neschopenky byla u posudkove komise a ta ji na z?klad? zpr?vy od ol. poslala do pr?ce.Te? s ni chce zam?stnavatel ukon?it prac. pom?r.Mus? se poradit s pr?vn?kem jak tuhle situaci ?e?it.
18. Duben 2007 - 22:34
Obrázek uživatele Návštěvník
Jana (anonym)
pros?m pan? doktorko vysv?tlete mi pojem Sm??en? astma.D?kuji
4. Květen 2007 - 7:50
Obrázek uživatele Návštěvník
Jana (anonym)
Pros?m nebo n?kdo kdo to v?.
4. Květen 2007 - 8:44
Obrázek uživatele Návštěvník
K (anonym)
Ahoj, asi t?i t?dny jsem byla nachlazen?, bolelo m? v krku, m?la jsem ka?el, u? mi nic nen?, ale po??d se mi d?l? hlen v krku, bez probl?m? ho vyka?l?v?m. Je?t? podot?k?m, ?e ka?el ne?el z plic, podle l?ka?ky. Jinak jsem alergick? na tr?vy. M??e j?t v m?m p??padu o astma?
4. Květen 2007 - 9:59
Obrázek uživatele Návštěvník
jinina (anonym)
Cht?la bych poprosit o radu.Nev?m,jak pozn?m,?e moje pot??e jsou astmatick?.Astma se tu popisuje jako du?nost.J? m?v?m ve?er toto:najednou se mi za??n? tvo?it v pr?du?k?ch hlen-v?c-v?c-a? u? se to ned? vydr?et.Ka?lu a sna??m se ho vyka?lat,ale je to st?le hor??,slzej mi z toho o?i a mysl?m,?e se udus?m.Berodual mi to zklidn?,ale ne hned,ale a? tak b?hem p?l hodiny.Pros?m,kdo m?te zku?enosti,napi?te mi,je toto astma???Nebo m?m n?jakou jinou nemoc.P?edem moc moc d?kuji za ka?dou radu.R?da bych,kdyby jste mi psali na mail. jinina"centrum.cz
5. Květen 2007 - 9:53
Obrázek uživatele Návštěvník
jinina (anonym)
Cht?la bych poprosit o radu.Nev?m,jak pozn?m,?e moje pot??e jsou astmatick?.Astma se tu popisuje jako du?nost.J? m?v?m ve?er toto:najednou se mi za??n? tvo?it v pr?du?k?ch hlen-v?c-v?c-a? u? se to ned? vydr?et.Ka?lu a sna??m se ho vyka?lat,ale je to st?le hor??,slzej mi z toho o?i a mysl?m,?e se udus?m.Berodual mi to zklidn?,ale ne hned,ale a? tak b?hem p?l hodiny.Pros?m,kdo m?te zku?enosti,napi?te mi,je toto astma???Nebo m?m n?jakou jinou nemoc.P?edem moc moc d?kuji za ka?dou radu.R?da bych,kdyby jste mi psali na mail. jinina"centrum.cz
5. Květen 2007 - 10:07
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
jedin? ?e?en? dojdi si s t?m na plicn?.
5. Květen 2007 - 10:19
Obrázek uživatele Návštěvník
anna (anonym)
Jste dob?e zal??ena? 2x denn? Seretide,p??le?itostn? p?i po??tku du?nosti Ventodisk a jsem 10 rok? bez pot???.
28. Květen 2007 - 14:49
Obrázek uživatele Návštěvník
Ruda (anonym)
M?m siln? astma u? t?i roky,na plicn?m mi dali l?ky po kter?ch se mi tak zrychlovalo srdce,?e se mi klepali ruce a brn?li nohy a ?li na m? mdloby,?ekli mi ,?e to je norm?ln?,p?estal jsem je br?t a p?estal jsem chodit na plicn?.M?m inhal?tor Ventol?n,a sna?im se n?jak cvi?it nafukuju balonky a gumov? kruhy abych cvi?il pl?ce,v zim? m?v?m z?n?t pr?du?ek a nem??u skoro ani j?st dus?m se u toho.Hrudn?k m? bol? jako by se mi cht?l roztrhnout hrudn? ko?,hlen nejde ven.Co se st?m d? d?lat?D?kuji za odpov?d.
8. Červen 2007 - 0:03

Stránky

Přidat komentář