Vesmírní přátelé o medicíně

První příspěvky v diskuzi

reagovat 9.12.2004 15:17 - Josef Kouba

Vesmírní přátelé o medicíně
(www.vesmirni-lide.cz )
518. Naše současná medicína. (Přijal Vlastimil H.) 15.1.1999. 7:24-8:30 hodin.
Místo: Šumperk.
"Vidím, že máš chvíli čas a tak můžeme pokračovat. Co bys dnes chtěl vědět ?"
Jaký je tvůj názor na naši současnou medicínu ? V čem by se měla zlepšit ?
"Vaše medicína je zastaralá."
Proč zastaralá ?
"Tím, že se stále snažíte všechno vyléčit jenom prášky, injekcemi, elektroléčbou apod. se stále točíte na jednom místě. Vaše medicína se nemůže pohnout kupředu, dokud nepřipustí a neuzná i jiná těla než fyzická. Příkladem dobrého nového přístupu je kineziologie, metoda One brain, kterou teď studuješ, ale není to metoda jediná, to si zase nemysli. Tato metoda může pomoci hodně lidem s jejich problémy, nevyřeší však za ně to podstatné, jejich volbu. Ale o tom už jsme mluvili v minulém rozhovoru, tak to není třeba opakovat. Lidé se dnes učí novému pohledu na svět, novému myšlení a stále si ještě spousta lidí nezvykla a ani neuvědomila tu změnu, která se v jejich životě zjevuje, že se mohou sami rozhodovat. Hodně lidí stále ještě setrvává ve starých vyjetých kolejích, které měli nalajnované z dob minulého režimu a ne a ne se z nich dostat. Musí proto pro ně v životě nastat určitá změna, někdy i šok, aby se probudili a začali přemýšlet o něčem jiném. Díky těm několika lidem na vaší planetě jako jsi ty teď mohou dostat informace zvenčí, z prostoru a zamyslet se sami nad sebou, nad smyslem svojí existence. Ty katastrofy jako povodně, zemětřesení, záplavy a jiné, které ještě mohou přijít, je možné stále ještě ovlivnit. Pokud se sejde více lidí než 30 a budou v kruhu sedět, držet se za ruce a meditovat a očišťovat vaši planetu, tak se to může i výrazně projevit právě na množství těchto kalamit. Pamatuj si, že kalamity všeho druhu jsou tu pouze proto, aby vychýlily lidi z jejich rovnováhy a oni se mohli nad sebou a svým okolím zamyslet. Ono je to všechno symbolické. Když je katastrofa vně člověka, děje se i uvnitř nějaká změna. A jak se vnější svět dává po nějaké katastrofě dohromady a člověk vidí kolem sebe ty změny, tak i uvnitř něj se to odrazilo ve změnách v jeho myšlení a cítění. Samozřejmě záleží na citlivosti člověka, na tom, jako má hroší kůži, ale i ten s tou hroší kůží největší si z toho vezme nějaké ponaučení. A pokud to nestačí, dostane se mu ponaučení další, někdy i ještě více šokující, právě takové, jaké ten člověk potřebuje.
U lékařů a zdravotnického personálu je to obdobné. Kolik za nimi ještě bude muset přijít lidí s různými problémy, aby se pohnuli z pozic a začali dále studovat, obracet se do sebe. Čest výjimkám. Cožpak už teď vám to páni doktoři nestačí v jakém zbědovaném stavu je ta vaše populace ? Každý se nad sebou sám v klidu zamyslete. Pokud chcete pomáhat lidem a převážná většina z vás se pro toto povolání rozhodla, tak jděte do sebe. Nehoňte jen často množství bodů a peněz a další spoustu různých forem odměňování, ale zamyslete se. Čekárny jsou plné ba přímo často až praskají ve švech. Lidem dáváte stále stejné léky - tabletky, prášky, kapky a nemocných neubývá, ba spíše naopak. Není zde třeba nějaká změna ? První změnou už je to, pokud si to uvědomíte. Už bylo dost té bídy a utrpení této generace a pro generace příští by to nebylo o nic lepší. Změňte přístup k pacientovi. Pacient, a je každý jiný, má svoje specifické problémy a vy na to ordinujete svoje universální léky. Ano, já vím, často osvědčené, ale ne pro všechny. Nemyslíte, že už je dost těch testů na lidech, který lék jim zabere a který ne ? Neučte se to vše testovat (pacient - zákazník není pokusný králík - interní motto některých úspěšných firem ! - pozn. zpracovatele) a spojte se se svým vnitřním já, tím hlasem svého srdce, který vás bude neomylně vést k vašemu cíli, pokud budete ochotni ho poslouchat. Není vám to divné, že stále více lidí hledá pomoc jinde, u léčitelů a různých opravdu doslova šamanů jen proto, že přestali ve vás věřit ? Vždyť vy byste měli být tím světlem v duších a tělech svých klientů a pacientů. Světlem, které je skrze poznání vede k lepší dokonalosti těla i ducha. Už snižte konečně svoje ego a podívejte se na léčitele a další různé terapeuty z pohledu spolupráce, z pohledu, že vás i oni mohou ledasčemu naučit. Není vše, ani zdaleka vše obsaženo ve vašich knihách, které jste prošli při svém studiu. Je třeba jít dál, dál rozvíjet sebe i své znalosti. Až uznáte, že i vy nemusíte mít vždy pravdu a že se celý život jen stále učíte, tak to bude velký pokrok. A cesta k lepšímu zdraví vaší populace nevede přes lepší přístroje, lasery a další pomůcky, které se vám nabízejí ze všech stran za velké peníze. Vždyť vy máte každý největší rezervy a zdroje v sobě, uvnitř. Ano, uvnitř, a tyto zdroje vás nestojí žádné peníze, jen vaše úsilí a čas. A chuť, jistě, motivaci, tak tomu říkáte. Ale vždyť ta motivace je každý den kolem vás, jsou to vaši pacienti a vaše stále větší bezmoc s tím něco dělat. Je třeba obrátit směr působení nemoci. Od chování vše pochází a proto je třeba lidi učit, stále učit. Prevence proti klíšťatům například ve formě očkování je dobrá, ale lepší je učit lidi, jak se chovat v přírodě a k přírodě. Že se mají učit mít rádi, více to vnímat svým citem a příroda se jim potom za vše odmění. Protože tak se jen tato planeta brání proti jednotlivcům, kteří jsou oslabeni. Vaše lékařská věda už zjistila, že každé nemoci předchází oslabení organismu, ale nechce už připustit příčinu tohoto oslabení. Toto oslabení je vlastně projevem poruchy energetického pole těla - aury. A tato aura se poruší tehdy, když někde na těle přestane energie správně proudit. A energie přestane správně proudit tehdy, když se vytvoří na energetickém toku blok - místo, které této energii brání v jejím přirozeném pohybu. Pamatujte si: Vše začíná a končí myšlenkou. Vy jste myšlenkou byli počati a myšlenka vás opět odvede z tohoto světa. Vše kolem vás je energie, i vy sami jste její forma a každá forma má svůj čas, kdy se změní. U vás to nastává právě nyní. Změna myšlení u vás vyvolá změnu chování a ta změnu jednání. Učte se a hledejte. Sami v sobě hledejte, každý máte v sobě ukrytou spoustu pokladů, o kterých zatím nevíte, a až je objevíte, budete mít touhu odkrývat další a další , neboť cesta dovnitř nikdy nekončí.
To je pro dnešek všechno milý Vlastíku. Vidím, že jsi už unaven a ruka tě taky už neposlouchá tak, jak by měla.
To ti s láskou předal Auter od našeho Stvořitele a Stvořitele tohoto Vesmíru."
Děkuji ti Stvořiteli za informace a celý tento rozhovor, předám jej dál lidem. Děkuji i tobě Autere za tvoji práci. S láskou Vlastík.

569. Zdravotní stav lidí zemí českých. (Přijala Kateřina P.) 27.3.1999. 8:32-9:17 hodin.
Místo: Zlín.
Ptá se Ivo A. Benda, odpovídá civilizace DHOH.

Kolik procent lidí je v zemích českých zcela zdrávo ?
"Stav zdraví je dán životem za předchozích cca 20 let, nikoli pouze za kvalitu života v roce, ke kterému bylo zdraví zjištěno !
1948: 3 %
Lidé byli zuboženi 2.světovou válkou, hlad, strach, špatná celková životospráva,špatná lékařská péče.
1958: 45 %
Nastala konsolidace životních poměrů, lidé měli pozitivní myšlenky- budování, domácí zvířata se pěstují stále především u obydlí lidí-přirozené životní podmínky zvířat, ale lidé nekonzumují velké množství masa, jako o 10-20 let později.Populační exploze, rodí se hodně zdravých dětí.
1968: 55 %
V letech 1961-68 byl vrchol kvality zdraví obyvatel českých zemí. Chemizace dosud nezačala a potraviny domácích zvířat byly stále z chovů z rodinných statků (tedy celkový objem za posledních 20 let) a i nadále se nejí velké množství masa. Lidé neměli stres a strach z budoucnosti. Pokračuje velká porodnost zdravých dětí. Nejlepší komplex zdravotní péče, vaše zdravotnictví dosáhlo vrcholu.
1978: 38 %
Projevuje se vliv chemizace v zemědělství a také se začíná projevovat již několikaleté poškozování životního prostředí (elektrárny atp.). Stále lidé zatím nepociťují větší stres a strach z budoucnosti.
1988: 15 %
Hlavním faktorem na snížení zdraví obyvatel je chemizace ve všech oblastech, chemie se dostává do všeho, pitná voda, veškeré potraviny (tzv. extenzívní růst hospodářství - pozn. zpracovatele), nábytek (formaldehyd, PVC), domy, spotřební zboží, hračky. Lidé konzumují mnohem větší množství potravin, než je nutné k jejich životu, to platí i o mase. Maso domácích zvířat je již plné stresových hormonů, které vznikají při porážkách zvířat v masokombinátech. Značné porušování Kosmických zákonů !!! Lidé jsou mnohem více nespokojeni se svou prací než v minulosti.
1998: 2 %
Najít zdravého člověka je vzácnost, narození zdravého dítěte je zázrak. Porodnost klesla na minimum. Hlavní příčiny tohoto stavu lze shrnout do těchto bodů:
1. Zhoršení celé ekologie.
- nedostatek pitné vody
- vysoký obsah chemických látek ve všem
- nevhodný způsob chovu domácích zvířat
- nadměrná konzumace masa
2. Stres.
- finanční stres
- velké pracovní výkony za málo peněz
- neuspokojení v práci (negativní myšlenka)
- poslední 2 roky velká sociální nejistota
Celkové negativní myšlení se ihned promítá do nemocnosti.
3. Zhoršující se zdravotní péče.
- základní zdravotní péče je pro mnohé lidi nepřístupná - finance
Nemocní lidé nejdou k doktorovi vůbec - velká finanční ztráta v zaměstnání příp. ztráta zaměstnání.
Mnoho věcí si musí pacient platit. Velké vzdálenosti do nemocnic - ruší se nemocnice v menších městech.
- nelidský přístup k lidem"

reagovat 9.12.2004 22:12 - Zkopaný Aktualizace 2!!!

Dnes vecer me neznami telepate zkopali doposud nejvic od te doby co me zacali napadat!!! Nakonec jsem se zachranil utekem do vany, horka koupel, pena snorchl a hodina pod vodou az prestali kopat. Na pedikuru nebyl cas protoze hned ukryt pod stolem a pomazal jsem se dvojnasobek vrstvou olejem EXTRA VIRGIN coz v noci pomaha. Zabrousit smirklem cislo 2 nahladko. Sestra se od pitvy uz dlouho neozvala doufam ze je v poradku reakce zadna sousede zde v novem luxusnim byte Praha Bohnice mnohem lepsi nez v Olomouci. Ukradli bambusovou rohozku a vymena za slamenou coz vi kazdy alespon ja urcite ze hodnota je jina ale jinak klid pouze uveznei ve vytahu jiz 4 krat. Lana vydrzela a !!!dekuji!!! timto vrchnimu hasici panu Marakovi za zachranu sabotaz sam v protokolu nevyloucil!!! a take dvakrat sirka v zamku. Vylet autobusovym autokarem ridic se snazil nabourat do Podebradskeho mesta lazni vyborna voda ale slysel jsem nenavistive poznamky mnoha lidi kdyz me mijeli NEDUVODNE!!! a nakonec klid cukrova vata v usich pomohla bez zastrelu. Lazen byla blaha moc ale tepla chteli me drzet pod vodou, privolany doktor stiznost neuznal ale odvolam se na mestskem urade ci policii. Jim mnohem zdraveji uz ne chobotnicky dostal jsem zasilkou ze zamori Japonsko od pritele z internetu slonove hulky cervene a cerne s jemnym vyryvanim krasna prace nicmene v lacinych restauracich mi nedovoli jimi jisti! Opakovane stiznosti nepomahaji i v tech nejlepsich podnicich kde chci stravu vegetarianskou bez chobotnicek, zase cukani a rana do zatylku a privolana policie nepomaha minule mi chteli zabrat hulky nedal jsem je az se jedna zlomila!Vsechno je modre svet se meni pred ocima je stale tmavsi nevim proc baterka do oci nepomaha. P.S. Prosim vsechny kteri se mnou Zkopanym sympatizuji, aby tuto zpravu sirili siti!!!

reagovat 10.12.2004 12:24 - Mravní hlídka

Ach,ti psychopati z Vesmírných lidí..
Zasloužili by časově neomezenou hospitalizaci v uzavřeném psychiatrickém oddělení sanatori MUDr.Chocholouška.

A být po mém, nechal bych je bičovat do bezvědomí, či na ně uplatnit terapii po způsobu Svaté Inkvizice!

:-)

reagovat 15.12.2004 15:14 - Josef Kouba

Nikoho nehodnotím, každý co si zvolí bude mít. Všichni máme svobodnou vůli.Pokud lidstvo na planetě Zemi si ZVOLÍ záměry pseudotvůrců rafinovaně kamuflované VÝHODAMI TECHNOLOGIÍ, VOLÍ SI TÍM OTROKÁŘSKOU ČIPOVOU PSEUDOSPOLEČNOST

reagovat 16.12.2004 08:34 - Niky

Josef Kouba, vy mate uplnou pravdu, a doufejme ze lidi brzy nabydou lepsiho vzdelani. dekuji

Pokračovat na prvních deset příspěvků v diskusi

Poslední příspěvky v diskuzi

reagovat 9.1.2010 09:46 - ASTHAR SHERAN

BENDOVCI SU BANDA PYTOMCOV SCHOPNYCH DO CVOKHAZU TOT VSE O DE MNE ASTHAR SHERAN

reagovat 9.1.2010 11:12 - Al_rošo

Lidská blbost se bohužel nedá zakázat.

reagovat 6.3.2010 22:33 - GH

Naš mily vesmirny Ivko skoncoval zo svojou sektou vesmirni-lide.cz a aj so svojimi vernymi poddajnymi oveckami ,nabalil sa na peniazoch-vid 4 učty v bankach, zbalil kufre a odcestoval nevedno kam. zeby uz bol na Marse?To sa dalo cakat,ze to tak dopadne.Ved nieje sam.Co budu robit teraz jeho ovecky? statocne pracovat a nebluznit O TYCH ICH LASKYPLNYCH INFORMACICH, lebo ich aj tak nikdo nechce. ALE TAM SU JESTIRCI :)) Tak teraz vyhrali nasi www.vesmirna-drubez.cz Laskyplna drubez tesme sa !!!!!! :))))

reagovat 7.6.2010 22:14 - jg

www.pratele-nebe.cz nova to stranka vesmirnich lidi- blbcov a "duchovne" fanatickych zbludivcov, nic moc ,stale sa opakujuce myslienky len inymi slovami,fotky a videa tie iste ba niektore prikraslene,bez copyrajtu!!! a zostava aj odkaz na ich ucty ,co samozrejme tam nesmie chybat.aby im zbludene ovecky prispievali na ich život(ale podla nich to je len a len na cinnost :) ) takze nadalej sa opakujuce fantasmagorie ostavaju v nasich statoch cesko slovenska

reagovat 7.6.2010 22:25 - jg

....a samozrejme ze zase maju len oni pravdu,ich pravda vo vesmirnich lide.cz nie je uz pravdou a po zmene mena a face pomenili vtedajsiu pravdu na inu pravdu na ktoru su teraz naviazani

Pokračovat na poslední stránku příspěvků v diskusi

Přidat příspěvek

 

Reaguji na komentář - nereagovat

* *