Šamanismus

První příspěvky v diskuzi

reagovat 23.9.2009 12:23 - Pavel Švarc

Šamanismus je cesta hledání a obnovování spirituální tradice, která byla odjakživa vlastní člověku. Je to metoda spojení se se sebou samým. Laskavé upozornění na skutečnost, že člověk je součástí světa a že vše, co ho obklopuje je naplněno silou nekonečna. Silou, která je stále živá. Silou, která klepe na dveře všem, kdo v bezpečí svého příbytku přešlapují na místě.Vkaždém společenství lidí býval vždy ten, kdo uměl zprostředkovat kontakt sjinými světy. Se světem přírodních sil, duchů i se světem mrtvých. Šaman „vidí ve tmě“ a díky této dovednosti je schopen vejít i tam, kam ostatní nemohou. Pomocí různých metod se vydával na cestu, aby našel pro lidi svého kmene pomoc. Šamani odpradávna používali buben jako most mezi světy. Jako prostředek průchodu branou do jiného stavu vědomí.Doba se změnila, ale šamanismus neztratil nic na své funkčnosti. zdroj: www.pristav69.cz

reagovat 23.9.2009 18:11 - pro Pavla Švarce

Šamanismus neztratil nic na své funkčnosti, jen se převtělil a říká se mu teď homeopatie, geopatogenní zóny, diamatová voda a podobné bláboly.

reagovat 22.3.2013 14:01 - Dana

Pan Švarc je pěkný podvodník,umí hezky naslibovat,vzít desetitisíce a nic pro člověka neudělá jak slíbí.Hrabe na důvěřivosti lidí,kteří jsou ve snázích.

reagovat 22.3.2013 19:43 - !

To bude ono, teď jsi to rozhrábl.

reagovat 7.5.2013 13:50 - Michal

Šamanismus neztratil nic na...

Ano, šamanismus je i diamantová voda nebo homeopatie,ale to ho nesnižuje-spíše naopak. Meterialistický dogmantik ,člověk,který nepochopil, že máme dvě mozkové hemisféry a né jen jednu-tu racionální, však může mít problém s pochopením.

Pokračovat na prvních deset příspěvků v diskusi

Poslední příspěvky v diskuzi

reagovat 27.5.2017 11:53 - Veronika

Pavel Švarce je pěknej gauner

reagovat 27.5.2017 11:53 - Veronika

Pavel Švarce je pěknej gauner

reagovat 28.5.2017 11:05 - rr

Hebrejské slovo šeʹqec je použito výlučně na „nečistá“ zvířata, kdežto slovo šiq·qucʹ se používá hlavně na modly a modlářské praktiky. Jehova dal v době exodu Izraelitům pokyn, aby odhodili „ohavnosti“ a „egyptské hnojné modly“, ale někteří jednotlivci se tímto pokynem neřídili a tak znesvěcovali Boží jméno. (Ez 20:6–9) Cestou do Zaslíbené země izraelský národ procházel mezi pohanskými národy a vídal „jejich ohavnosti a jejich hnojné modly, dřevo a kámen, stříbro a zlato“. Izraelité dostali příkaz, že si takové modly mají „důkladně hnusit“ jako „něco zasvěceného zničení“ a rozhodně si je nemají brát do svého obydlí. (5Mo 29:16–18; 7:26) Mezi „ohavnosti“ patřili také Milkom neboli Molek i Kemoš a Aštoret — falešní bohové a bohyně těchto národů. (1Kr 11:5, 7; 2Kr 23:13) Když Izraelité provozovali takové modlářství, začali být i oni v Božích očích odpudiví, a pozdější zneuctění chrámu modlářskými předměty způsobilo, že Bůh se na izraelský národ rozlítil a tento národ byl nakonec zničen. (Jer 32:34, 35; Ez 7:20–22; Oz 9:10) Izraelité ‚sloužili dřevu a kameni‘, tím se dopouštěli ‚nemravného styku‘, duchovního smilstva, a připravili se tak o možnost komunikovat s Bohem. (Ez 20:30–32; srovnej Jer 13:27.)

reagovat 28.5.2017 16:21 - Petr

Já bych si dovolil to...

přesně,máš pravdu...lidi jsou stádo,a skočí na vše.

reagovat 29.5.2017 13:30 - Lide bdete!

je to spiritizmus a zaklada se na neznalosti lidi

Pokračovat na poslední stránku příspěvků v diskusi

Přidat příspěvek

 

Reaguji na komentář - nereagovat

* *