Obřízka

Archiv příspěvků

reagovat 9.10.2017 09:58 - Teď

Nevadí mi špičkování,...

mě Tony volal, že si ho tam nechají minimálně ještě týden. Lano od odrazníku mu useklo tři prsty v rovině horního článku ukazováčku na levé ruce.

On je na rozdíl ode mě pravák, takže by ho to nemělo moc omezit. Vzpomínal hlavně Martinu, tvrdil, že je jednou z mála rozumných lidí tu na doktorce.

Leží v Meppen u holandských hranic. Říkali mu, že ho dnes pustí, jenže když to dnes ráno na velké vizitě viděl primář, tak řekl, že ho tam nechá ještě týden.

Vidím, že se Martina zcela mylně domnívala, že Tonyho neúčast Aha v jeho napadání zastaví.

reagovat 10.10.2017 22:31 -

mě Tony volal, že si ho tam...

Od kdy lano seká? Ty jsi viděl lano sekat? To můžeš tak říkat tomu, co šeno žere...To je zase nějaká inaktivistická lež!
...nevím sice z kterého kmene je, ale usekávají si tradičně článek prstu za každého svého mrtvého nebo obřezaného příbuzného. Takže v podstatě čim starší, tím "kratší" prsty. Nevěřili byste, co i s takovými zmrzačenýminými prsty dokáží:)

...ještě jsem si vzpomněl, že před samotným useknutím se kvůli zmírnění bolesti pořádně praští do "brňavky" nebo OŽEROU...

...Nevím, odkud ta "domorodkyně" je ( z xomutovska asi) ale asi tam sekají prsty za kdejakou urážku, jako v Japonsku.

...Ja by som to tipol na Xánov
A čo Vy viete, možno má lepru alebo - druhá možnosť - občas pracuje s penixema...

reagovat 10.10.2017 22:44 -

sem náboženské...

To není tmářství, to jsou stará moudra lidstva aplikovatelná v každé době:
23. Vzal tedy Abraham Izmaele syna svého, i všecky zrozené v domě svém, i všecky koupené za €€€ své, každého, kdož byl pohlaví mužského, z domácích svých, a obřezal tělo neobřízky jejich hned v ten den, jakž s ním Bůh mluvil.
24. A byl Abraham v devadesáti devíti letech, když obřezáno bylo tělo neobřízky jeho.
25. Izmael pak syn jeho byl v třinácti letech, když obřezáno bylo tělo neobřízky jeho.
26. Jednoho a téhož dne obřezáni jsou, Abraham a Izmael syn jeho.
27. I všickni domácí jeho, doma zrození i za €€€ od cizozemce koupení, obřezáni jsou s ním.

Solgar 7

reagovat 10.10.2017 23:14 - Nejedná

To není tmářství, to jsou...

se o žádná stará moudra lidstva. Kdyby tu mohl psát Gin, tak by ti to vysvětlil. Mě jeho webovky zaujaly, něco tam k tomu má, ale musím se na to přesně podívat, protože si to už nepamatuju.

reagovat 11.10.2017 09:23 - Zda

"Tys nečetl, že Ginovi...

se, jakoby se gin z nějakého důvodu odmlčel, třeba z "p.dele"? Začíná to tu postrádat šťávu té pravé diskuze, ale možná je to jen jakýsi klid před bouří, než-li sem nastoupí nějaký mladší "čarodějův učeň" a velký obřízkový kormidelník gin se konečně nechal v říši OBŘEZAT v rámci získání důkazu pro svoji disertační práci (na téma "Znám mnoho mužů, kterým obřízka...") a kterou završí své internetové studium, tak jak vždycky chtěl a prsty jsou jen "False Flag"? Ps. Jen doufejme, že v nemocnici neudělali chybu nebo záměnu a místo obřízky ptáka 3mm pod hlavičkou mu neobřezali 3 prsty hraboši!

reagovat 11.10.2017 10:01 - Vidím

že se Martina zcela mýlila Zkoumale, když si myslela, že pokud tu Gin nebude psát, že s jeho napadáním přestaneš.

reagovat 12.10.2017 01:26 - Nevidím

že by tady šlo o nějaké napadání, nebo mýlení se nějakého "zkoumala"..Jde zde jen a jen o nastolení dialogu, na doktorce,pochopení základních principů diskuze, demokratického pluralismu,což však všudypřítomný jakýsi gin, zlý duch, zjevení uzavřené v láhvi, představující pravděpodbně demagogičké principy vypěstované z doby působení ve fanatickém kléru neumí akceptovat.
Zkoumal, ano na něj se upíná fanatik.Fanatici (gin vyšel z takovéto nábožebsky zfanatizované láhve) se vždy upínají na nějakého universálního viníka, v tomto případě "zkoumala", jehož stylizují do jediného, nebo zásadního průvodce všech hlavních zlořádů a takový viník je následně fanaticky vnímán jako generální nepřítel i jednotící prvek uvnitř extrémistického obřízkového uskupení, jež se ve jménu proti jednotnému nepříteli šikuje a vnitřně posiluje.
Při jakékoli cestě životem se najdou tací, kteří ve jménu svých frustrací raději volí špatnou cestu, protože doslovné trýznění sebe sama napomáhá k utišení duševních bolístek a žalů.
V České republice je hojně zastoupen křesťanský fanatismus, jehož projevy můžeme vídat například v homofobních demonstracích (viz projevy gina, který vyšel z kléru))... Jakýkoliv názor na pozitivitu obřízky je překrucován... Například křesťanští fanatici, jakým je třeba klerofašista Semín a řada dalších ginů si osvojují právo ostatním diktovat co mají dělat... Vezmou jim právo volby, právo na to být člověkem s vlastní vůlí a názory, protože jimi upravený patvar názoru si to v překroucených větách žádá.

Náboženští fanatici se domnívají, že ve své doktríně našli jediný pravdivý pohled na obřízku a s tím je spojen jejich nárok na všeobecnou pravdu.

Náboženští fanatici se uzavírají pod neprodyšné baldachýny, ve kterých vládne pouze názor náboženského fanatika a všechno ostatní je určeno k zániku, nebo minimálně opovržení....opovrhuje vdělanými lékaři hanlivě až sprostě o nich mluví a píše....

reagovat 13.10.2017 09:31 - Co je to?

vdělaný lékař?

reagovat 13.10.2017 16:51 - Roman

Obřízka pouze z důvodů fimozy, jinak to klukům nedělat.

reagovat 13.10.2017 18:50 - Fimóza

není medicinskou indikací pro obřízku.

Přidat příspěvek

 

Reaguji na komentář - nereagovat

* *