Obřízka

Archiv příspěvků

reagovat 14.7.2018 18:59 - Tony

urologové, aspoň ti...

pan no píše:

urologové, aspoň ti uznávaní odborníci, své práci a oboru rozumí. Pouze jsou pomýlení, co se týče obřízky a souvisejících věcí. V tom to vidí špatně, jinak oboru rozumí.

odpovídám:

Nejde o obřízku ale někteří mají pod vlivem mediciny USA zastaralé vědomosti o funkci předkožky a zcela ignorují Taylorovy a McGrathovy výzkumy. MUDr Sokol, než mě smazal mi to schodil ze stolu, že ho výzkumy patologů nezajímají. Jenže věc přesné anatomie tkání je předmětem právě patologických výzkumníků, žel mnozí jinak i špičkoví urologové výsledky těchto výzkumů zcela ignorují a tak jsou myšlením někde na konci 19. století v době největšího obřízkového křižáka všech dob Dr Petera Charlese Remondina, který tvrdil, že ta předkožka je zbytečným a vlastně nebezpečným pozůstatkem evoluce.

Pokud někteří součastní urologové, andrologové a dětští i běžní chirurgové tyto poznatky záměrně ignorují a zcela zbytečně obřezávají, tak se dopouštějí několika etických pochybení. Ta nejstarší etická lékařská pravidla jsou už ze starověku. Hippokratova přísaha a zásada PRIMUM NON NOCERE - PRVOTNÍ JE NEŠKODIT - zásada, kterou formuloval Sribonius Largus, který byl lékařem na dvoře císaře Claudia.

Lékař má primární léčit a ne hned amputovat, pokud provádí primárně amputaci, tak se dopouští s etického hlediska UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ. Vím o velké fůře případů, kdy jeden lékař řekl, že jediným řešením je zmrzačující amputace předkožky, kdežto druhý to bez problémů vyřešil konzervativně. Německý spisovatel literatury pro děti a mládež, sám oběť zmrzačující amputace předkožky když mu byly čtyři roky (v DDR se to v komunistické době provádělo mnohem více než tehdy u nás, na jejich nudistických plážích sem to v té době viděl velmi často, kdežto u nás jen velmi zřídka) takové lékaře nazývá Dr Obřezávač a ve svých dílech píše (napsal na to téma tři knížky) jak právě těmto MUDr Obřezávačům vůbec nedat šanci.


reagovat 14.7.2018 19:14 - Tony

urologové, aspoň ti...

pan no píše:


Jenže medicína je právě o tom, že lékař vidí lidské tělo jako celek, není jak středověký chirurg, který se specializoval jen na řezání a o medicíně nevěděl skoro nic, na rozdíl od studovaných lékařů, kteří naopak zas neprováděli chirurgii. Chirurgové jakékoli specializace jsou především odborníky, co se týče jejich oboru, tedy zde urologie a mezi jiným i mužského údu a jeho nemocí apod. Oni dobře vědí, proč provádí určité zákroky a operace. Vůbec to není od názoru jednoho lékaře, ani o názoru jednoho pana profesora někde z Tramtárie.

odpovídám:

Zase demagogie pana no

V první větě je to zcela správné, ale zbytek je zcela postaven na hlavu. Norimberk, Winnipeg, Boston, Vídeň a jiná taková města nejsou vůbec žádnou Tramtárií ale pan no, pokud neprohlédne, jako jsem jako cirkumfetišista nakonec prolhanost cirkumfetišismu prohlédl já, nebude nikdy psát věčně ale bude psát ideologicko demagogicky. Poslední dobou se tu totiž jako agresivní cirkumfetišista odkopal. Před třemi roky to maskoval, tak se s ním částečně dalo věcně argumentovat. Když se teď po třech letech vrátil, tak schodil masku a pro jeho agresivní cirkumfetišismus s ním není žádná věcná diskuze momentálně možná.

reagovat 14.7.2018 19:56 - Tony

Pan no píše:

Za okrajové řešení je třeba brát různé nařezávání předkožky tam, kde se všeobecně indikuje obřízka. Obřízka se provádí dávno, dávno předtím, než vůbec nějaké Spojené státy existovali. Je masově prováděná, jelikož mnohde je věcí kultury a náboženství. Takže asi nejčastěji prováděná operace na světě. V naší zemi to je naopak tak, že je stále dosti pacientů, kterým z nějakého důvodu obřízka provedena nebyla a oni se s tím pak moří někdy v patnácti, na začátku dospělosti nebo i později. Naopak potíže kvůli obřízce, to nebylo známo, to přinesli až fanatici - tzv. aktivisté. Pomatené baby z Ameriky, co ničemu nerozumí, neznají to ani z vlastní zkušenosti, ale nějak jim hráblo v hlavě. Díky jiným pomatencům zas relativně dost lidí odmítá očkování, zejména pro děti, zčáti tím jsou zasaženi i lékaři. Díky tomu se vrátilo pár nemocí, co tu dlouhá leta nexistovaly. Ani diplom z medicíny člověka neochrání před hloupostí, když začne věřit víc nějakým báchorkám a aktivsitům, než co říká lékařská věda. Přitom u toho očkování samozřejměm nějaké komplikace někdy jsou, jenže přínos očkování je nesrovnatelně větší, než nějaké ojedinělé alergické reakce a jiné komplikace.

odpovídám:

Dorzální discise a trojitá incise jsou standardní operační metody s ůplným zachováním předkožky, které jsou etické a nezmrzačují, kdežto obřízka zmrzačuje, proto je její provedení tam, kde lze postupovat jinak, krajně neetické.

Jistě, zmrzačující amputaci předkožky prováděl už člověk jeskynní ale teprve v USA se to zkloubilo s kryptonáboženskou pseudovědou. Kultura - kultura, která provádí jakékoliv mrzačení pohlavních orgánů je evidentně kulturou zvrácenou a neomarxistické bláboly o rovnosti kultur v tomto případě neobstojí.

A náboženství - náboženský člověk prováděl, pokud mu to bylo umožněno ještě horší zvrácenosti, než je zrovna obřízka - obětování dětí, kastrace, upalování kacířů a čerodejnic za živa, nejnověji dekapitace zajatců a jiné. To vše se dělo ve jménu náboženství. NÁBOŽENSTVÍ JE SVINSTVO. Obhajovat zmrzačující amputaci předkožky - obřízku náboženstvím z etického hlediska nelze a náboženského člověka je v tomto třeba mít v mrzkosti.

Dnes jsou na internetu odpovídacjící návody jak na to bezoperačně jak pro rodiče, tak pro náctileté. Vím o případech dospělých, kteří to bezoperačně rozchodili a pokud je tam patologické zajizvení, dá se to operačně řešit s úplným zachováním předkožky.

Není to věcí fanatických aktivistů ale jde o tom, že se postižení obřízkou jako teď jmenovaný Mario Lichtenheldt nebo před třemi roky jmenovaný Alexander Bachl o tom přestali bát mluvit. Už v sedmdesátých letech minulého století zjistil Keneth Hopkins se svů přítelkyni Carole Ann, že příčinou potíží v jejich sexuálním životě je právě ta obřízka. Dnes se ví i po vědecké stránce, proč tomu tak je. Postoj pana no, který se tu nakonec odkopal jako agresivní cirkumfetišista vůči postiženým obřízkou považuju za obzvláště hnusný,

O pomatených babách z Ameriky tu pan no žvanil už před třemi lety, psal jsem tu několikrát, že profesoři Goldman, van Howe a jiní nejsou vůbec žádné pomatené báby. Přesto tu pan no svůj nesmyslný pseudoargument sveřepě kolovrátkuje.

Už na rakouském netdoktorovi jsem zjistil, že agresivní cirkumfetišisté, kde jich řádí plno (tu prozatím řádí pouze dva), rádi srovnávají odmítání zmrzačující amputaci předkožky s odmítáním očkování. To jsou ale dvě naprosto nesrovnatelné věci.

Takže milý pane no, vaše argumentace je zcela zcestná. Hlavní je, že jste se proti dřívějšku odkopal a schodil jste masku.

Solgar 7

reagovat 14.7.2018 20:27 - Tony

Uvedu tu něco o díle největšího obřízkového křižáka všech dob, fanatického Dr Petera Charlese Remondina:

V tomto moderním civilizovaném světě už žalud nepotřebuje žádnou ochranu, která byla nutná v dávných dobách, když se naši předkové jako nazí divoši prodírali trnitým křovím. "Tak tehdy ta předkožka nebyla v rozporu s plodící funkcí", když ji tehdy příroda poskytla primitivnímu člověku.

"Tak tehdy ta předkožka bezpečně chránila citlivý orgán před poraněním ve stepních křovinách a ostružiní...nebo pokud se muž šplhal na strom a nemohl si vybrat kudy, tak se musel šplhat kolem nějaké drsné kůry nebo kolem trní. Ten kožený váček také chránil žalud před různými pijavicemi, malými vodními ještěrkami nebo před jinou havětí, kterou byly zamořeny močály a řeky....složil též jako ochrana před pokousání mravenci nebo obdobnými škůdci"

To bylo ještě v dobách, kdy neexistovalo spodní prádlo, ale civilizovaný člověk už nemá zapotřebí "této nezbytnosti dávných časů." Problém je, že ta předkožka evolucí nevymizela, na rozdíl od jiných takových pozůstatků, které však byly na rozdíl od té předkožky neškodné a tak je ta předkožka od narození "zdrojem zlosti, nebezpečí, utrpení a smrti" a zdá se, "že je vůči tomu orgánu, na jehož pokrytí je určena, značně přerostlá," Zjevně se nedá spoléhat na to, že tu evoluce splní svou povinost a tak tu musí vypomoci kultura. Dr Remondino se myšlenkově posunul od pseudovědy k ideologii a tak chválil "otce rasy hebrejské, která byla inspirována moudrostí, která nemohla mít jiný původ než od Boha, že ti hebrejští otcové předešli evoluci a zavedli obřízku."

Ve druhé třetině své knihy se Dr Remondino, když se domníval, že tak splyne s pokrokem vědy, znovu vrátil ke své evoluční analogii. Ironie je však v tom, že ve snaze ty věci spojit s primitivním a nedarwinovským pojetím evoluce tak podkopal argumenty sanitarismu. Samotné podmínky, kdy tvrdil, že ta předkožka byla nutná kvůli trní se neshodovaly s teoriemi, že ta obřízka byla u primitivních kmenů nutná kvůli horkému podnebí, tedy proti ochraně před pouštním pískem a před invazivními parazity. Mnoho z kmenů, kteří praktikují obřízku jsou Aboroginalci v centrální Austrálii. Oni žijí právě za takových prvotních přírodních podmínek, které popisoval Dr Remondino pro nutnost předkožky. Přes jeho rétorické ohánění se Darwinem, měl velmi malou víru v sílu evoluce, když nedokázala zrušit ten kožní lalok, který nenáviděl, že se spoléhal na intervence kněží a na ty, kdo si udělali z obřezávání lukrativní živnost.

Dr Remondino byl extrémistou i podle měřítek devadesátých let 19. století. Jeho kniha je spíše chvalozpěvem na krásu rituální obřízky a z lékařského hlediska je plná co nejdivočejších tvrzení o vztahu existence předkožky a různými nemocemi, která jsou vyjádřena tou nejpestřejší viktoriánskou rétorikou.

"Předkožka se jeví jako zlý vliv všech těch nejodlelehlejších a zdánlivě spolu nesouvisejících potíží, tak jak je vyvolává; tak jako nějací zlí geniové nebo duchové v arabských pohádkách, kteří mohou zdálky zasáhnout nějaký předmět svou škodlivou silou, že nepozorovatelně ublíží tím nejnepředvídatelnějším způsobem, aby pak byli dotyční poškozeni jakoukoliv nemocí, utrpením a strastí, aby byli neschopni pro manželství a neupotřebitelní ve svém povolání, činí lidi nešťastné svým obtěžováním a svým způsobováním náhodného nočního pomočovžní se tak stává objektem vynadání a tresti v dětství. Později začne předkožka ohrožovat svého majitele všemi možnými druhy fyzických poruch a stavů, nočními polucemi a dalšími chorobami, jejíchž cílem je ho fyzicky, duševně a morálně oslabit, aby ho to dovedlo do vězení nebo do blázince, aby tak člověk skončil opovrhován nebo vysmíván, to může způsobit tento nepřítel lidstva."

Ti, co si ponechali své předkožky by měli podle Dr Remondina platit citelně vyšší zdravotní pojištění "protože obřezaný dělník ve mlýnici nebo obřezaný brzdař nebo obřezaný strojvedoucí zatěžují zdravotnický systém méně než neobřezaný krejčí nebo neobřezaný hodinář". Obřízka byla brána jako léčba a prevence století, která osvobodila penis od tlačení předkožkou a umožňovala žaludu, aby "nabyl skutečného tvaru".

"V této nepoddajné trubici je žalud uvězněný a stlačený, a tak často trpí muka....jaká způsobovala inkvizice nešťastným kacířům. Žalud se pak stává protáhlým, kónickým a neestetickým. Ústí močové trubice je pak zatíženo a zbytnělé; věnec žaludu není vyvinutý a často i úplně chybí...je to pak žalud s dlouhým nosem a má pak kónický vzhled jako hlava polní myši. Existuje 5% neobřezaných mužů, kteří trpí...zúžením předkožky."

Díky Bohu je chirurgická úleva na dosah ruky:

"Obřízka je jako dobré a zabezpečené živobytí; každý rok života přináší výhody a nemá vůbec žádné nevýhody...Rodiče nemohou učinit lepší investici u svých malých chlapečků, neboť těm to pak zajišťuje lepší zdraví, větší pracovní výkonnost, menší nervozitu a nevolnost, chrání je to od ztráty času a od velkých účtů za lékaře a zvyšuje to jejich šanci na šťastnou smrt"

Dr Remondino překonal Dr Isaaca Bakera Browna, který byl nakonec nucen odvolat svá tvrzení, že šílenství u žen se dá léčit cliteroctomií (amputací klitorisu). Dr Remondino bez uzardění tvrdil, že přivedl blázna k rozumu tím, že ho obřezal a že brzy po té obřízce byl ten blázen zcela normální a mohl opustit ústav jako zcela duševně zdravý muž. Nikdo jiný nezpíval takové chvály na tu obřízku a z takovým zápalem jako on, ale v Británii bylo přijetí jeho názorů nejisté. British Medical Journal k tomu poznamenal, že "je to nadměrné a přepjaté". Ale v USA se Dr Remondino těšil velmi velké vážnosti a jeho vliv byl patrný na pozdější zastánce obřízky jako byl Dr G. Frank Lydston a Dr Abraham Wolbrast.

Dr Remondino neměl vůbec žádné pochopení pro lékaře, kteří hájili předkožku, a zvláště napadal ty lékaře, kteří se na tu obřízku dívali jako na "nezaručitelnou operaci a že je to zákrok nejen barbarský, bolestivý a nebezpečný, který přímo zasahuje do záměrů přírody" a stěžoval si, že mnozí lidé na tu předkožku nahlíží jako "na fyziologickou potřebu zdraví a radosti ze života." Jeho reakce na jednoho kritika o několik let později, který tvrdil, "že nevidí žádný přínos obřízky" byla ta, že s velkou vervou líčil hororové podrobnosti o muži, který zemřel na rakovinu penisu pouze proto, "ze neměl to štěstí se narodit jako Žid nebo Turek." Pokračoval pomocí citace, kterou adresoval jednomu "popudlivému skotskému gentelmanovi", který tvrdil, že obřízka nemá vůbec žádný vliv na neurastenii, v útoku na svatého Pavla za jeho roli v zákazu obřízky pro křesťany:

"Byl jsem vychován a vzdělán v tom, abych hleděl na svatého Pavla, zakladatele křesťanství s úctou a obdivem, ale sire, kdybych potkal svatého Pavla nyní, tak bych ho zastřeli, ano sire, já bych ho určitě zastřelil. Neměl žádný biblický příkaz ani důvod, aby hromadně zrušil tu obřízku, tak jak to udělal.....svatý Pavel byl více evangelistou než vědeckým člověkem, jako jím byl Mojžíš. Proto by bylo lépe, kdyby byl zastřelen. Pravděpodobně nevěděl, jaké škody tím způsobí u nežidovského lidstva tím, že zruší tu obřízku. Když jsem přemýšlel o mukách kterými lidé kvůli jeho neprozřetelnosti, tak mám pocit, že svatý Pavel měl být zastřelen, sire."

Ty výlevy citů, které jsou Dr Remondinovi vlastní dávají tušit, že ten "skotský sir" je méně fiktivní, než jeho jiné "případy". Ať už to tak je nebo není, tak tento výbušný výlev nabízí znepokující náhled do jeho fanatické obřízkochtivé mysli.


Napsal australský historik mediciny Robert Darby.

Žel i v dnešní době má fanatický obřízkový křižák Dr Peter Charles Remondino mezi lékaři mnoho následníků.

reagovat 15.7.2018 10:27 - Roman

ahoj chci se nechat udělat uplnou obřizku hlavně kuli vydrži v sexu ......v osučsnem stavu s překdožkou jsem za par minut hotovy ....nevite někdo na kolik to vyjde ....

reagovat 15.7.2018 11:12 - Tony

ahoj chci se nechat udělat...

I když penězchtiví MUDr Obřezávači lákají své oběti argumentací, že to prodlouží výdrž, tak žádný rozumný lékař obřízku kvůli prodloužení výdrže obřízku nedoporučí. Kopčím z článku, který leží tu na doktorce:

Změna v sexuálním životě? Možná...
Jaké změny vlastně mohou muži (a tím pádem i ženy) po obřízce očekávat v sexuálním životě? „Žalud penisu, původně krytý předkožkou, je po operaci částečně nebo úplně obnažen a tedy více vystaven zevním podnětům. Proto se vůči nim postupně stává méně citlivým. Tím myslím hlavně při kontaktu se spodním prádlem. V důsledku toho by měl být méně citlivý i k ostatním podnětům a teoreticky by při pohlavním styku mělo trvat déle, než dojde k vyvrcholení soulože,“ uvádí plastický chirurg Jiří Paděra.
Zkušenosti mužů i žen sdílené napříč internetovými diskuzemi ovšem jednoznačné nejsou. „Obřezaným mizí citlivost, takže nástup ejakulace je poněkud delší. Podle mě to žádná hitparáda ve finále není,“ hodnotí jedna z diskutujících. „Nemohu si sexuální život po obřízce vynachválit, jsem citlivý dost,“ oponuje mužský účastník chatu.
Plastický chirurg Lukáš Frajer každopádně varuje před snahou řešit předčasnou ejakulaci právě obřízkou. „Myslím, že efekt prodloužené výdrže je velmi individuální,“ podotýká lékař z Perfect Clinic.
.............................................................

MUDr Lukáš Frajer sice obřízky dospělých na přání též provádí ale je známý jako machr v obličejové plastické chirurgii.

Jinde píše, že vliv obřízky na citlivost penisu se nedá dopředu vůbec predikovat. Někteří mají po ní výdrž tak dlouhou, že se dokáží stěží udělat. Vím o případech, kdy se dotyční stěží udělají jednou do měsíce. To je sice dobré pro herce ve stupidních slaboduchých pornofilmech, ale normální sexuální život je tak zničen, nehledě na to, že mnoho žen se s takovými rozešlo, protože s nimi trpí při pohlavním styku bolestí.

Ocituju tu už zmiňovaného Alexandra Bachla:

Teprve teď ve svých 23 letech, jsem se začal zabývat obřízkou. Teprve nyní ve svých 23 letech jsem četl o možných následcích na sexualitu. Četl jsem o ztrátě citlivosti. Nikdy jsem neviděl neobřezaný penis při erekci a byl jsem velmi překvapen když jsem se dověděl, že žalud je pak měkký, vlhký a hebký. Četl jsem o keratinizaci, o stimulaci vnitřní předkožky, uzdičky a dorzálních nervů. Četl jsem, že obřezaní muži mají na stimulaci pouze jizvu, což je pouhý zbyteček jejich vnitřní předkožky. Přemýšlel jsem o tom, že bych mohl sex prožívat úplně jinak, kdybych ty části měl. Jenže tomu tak není.

Je sice pravda, že vydržím déle. Ale to je vše. Pouze vydržím déle. Ale někdy se vůbec neudělám. Je mi 23 let. Také spím se ženami zhruba tak starými. Do 20 minut nic neprožívám. Někdy mi to trvá přes hodinu a jsem unavený. Sex není pěkný, když při něm musíte myslet jen na to, jestli vůbec dosáhnete orgasmu.
................................................................

Takže milý Romane, kteří věříš stupidní propagandě: NECH SE OBŘEZAT A VYJDI VSTŘÍC SVÉMU ŠTĚSTÍ.

reagovat 15.7.2018 22:12 - no

ahoj chci se nechat udělat...

já za totality nesnášel ten nemrav, kdy druzí lidi kecali do osobních věcí druhému. Nedělal to jen režim, od něj se to naučili i lidi, co třeba komunisti nebyli a neměli je rádi. V Americe to neexistuje, aby někdo komentoval tímto způsobem, jak někdo druhý žije. Např. na jakou jde školu, jaké zaměstnání, volbu partnera/ky ap. Dnes mladší generace se um proti tomu ohradit. Neboli, za takovou nevyžádanou radu někoho poslat někam. Dnes i lékaři respektují, když se jich pacient ptá, jestli smí podstoupit tetování. Pokud to jejich diagnoza dovoluje, tak mu řeknou, že jeho léčba či nemoc tomu nebrání. Nepřidávají rady, jak tetování je špatné, těžko se odstraňuje at. Připadně to jen okrajově zmíní, ale věcně odpoví. Spíš je zásada takové rady sdělit obecně, v nějaké osvětové knížce, ale lidi nemanipulovat.

Aktivisti jsou nejen lháři, ale hlavně manipulátoři. Oni neznají etiku lékařů. Třeba gynekolog si může myslet, že čerstvě patnáctiletá holka by měla se sexem počkat, a vůbec nebrat tak brzo hormonální antikoncepci. Ale profesionál lékař jí to předepíše a moralizování si nechá od cesty.

Cena obřízky se bude dost lišit, v Praze bych počítal tak 20 tisíc, záleží na tom, kdo to provádí. Leckdy je nějaká klinika plastické chirurgie, ale tyhle operace tam stejně dělá urolog, např. dr. Tománek. U něj by ta obřízka měla být za 14 tisíc, nevím, jestli není třeba připočíst anestize a konzultaci.

Mimo Prahu to půjde sehnat levněji. Nejlépe lékaře, s kterým je možné se pobavit o způsobu obřízky, mít na něj dobré reference. Obecně plastičtí chirurgové si před zákrokem víc popovídají (ale za to se platí), je možné vybrat varianty. Zákrok spadá víc do urologie. Dobrý urolog, kde to s ním půjde dohodnout, tak tohle asi bude levnější. Ceny plastických chirugů jsou celkově nastaveny výše. Hlavně si vybrat prověřeného operatéra, aby to udělal pečlivě a esteticky hezky.

reagovat 15.7.2018 22:17 - no

připomenu jméno Saida Umera, ale ten je mimo Prahu. V Przae je víc soukromých klinik, kde dělají urologii. Vlastní zákrok pak provedou často v nemocnici, nebo i ve svých prostorách. Operuje to dr. Otava, ale těch urologií je plno. Třeba ve Vysočanské nemocnici, tam tomu šéfuje bývalý primář z Bulovky, není je myslím v kladenské nemocnici. Na Praze 7 je dr. Šmehil, vedle něj tam je víc urologů. Tito by nemuseli být nejdražší. Je jich plno.

reagovat 15.7.2018 22:37 - Tony

milý pane no

zcela jste se tu odkopal jako cirkumfetišista

MUDr Otava prospíval na fakultě jako jedničkář, a tak studoval zbytek v USA, odkud do ČR dotáhl zcela zcestné věci v dikci (schválně to slovo dikce teď použiju¨) Dr Alana Gutmachera.

Je holým neštěstím, že takový jedničkář, který se vrátil, jsa nasáklý americkou kryptonáboženskou pseudovědou, vyučuje mladé pediatry.

A to že chce takto obřezávat dospělého, to svědčí o něm samém.

reagovat 15.7.2018 23:56 - Tony

já za totality nesnášel...

pan no napsal:

5.7.2018 22:12 - no

ahoj chci se nechat udělat...

já za totality nesnášel ten nemrav, kdy druzí lidi kecali do osobních věcí druhému. Nedělal to jen režim, od něj se to naučili i lidi, co třeba komunisti nebyli a neměli je rádi. V Americe to neexistuje, aby někdo komentoval tímto způsobem, jak někdo druhý žije. Např. na jakou jde školu, jaké zaměstnání, volbu partnera/ky ap. Dnes mladší generace se um proti tomu ohradit. Neboli, za takovou nevyžádanou radu někoho poslat někam


odpovídám

Co je to nemrav? Přu se s vámi po tříletré pauze co jste tu nebyl už dlouho, ale váš vývod je zcela zcestný, byl jsem totiž týraným dítětem denodenně bitým klínovým řemenem kvůli maličkostem, i v mém starém německém sousedovi jsem od toho bití hledal spásu. Já vím, že starý pan Rosche vnitřně trpěl i se mnou, ale nijak zasáhnout nemohl, byl rád, že jako jeden z mála Němců nebyl z Českoskoslovenska vyhnán.

Milý pane no, vaše argumentace je v mých očích, co jsem prožíval jako malý kluk naprosto bezcenná.

Operujete tu s USA, žil jste tam někdy? Ve vás je asi vidět náboženský člověk, ovlivněný standardním, ale naprosto zcestným americkým evangelikálním křesťanstvím, které, ačkoliv se ohání Kristem, tak je zcela mimo Krista a páchá na světě veliké zlo.

Vy jste snad spadl z višně. Lékaři provádí tetování? To se snad dělá v tetovacích salónech, za mých mladých let se to dalo získat jedině v base, dají se ale dobře rozlišit basmanské kérky od těch novodobých, které jsou prováděny v tetovacím salóně, ale i tak, nikdy jsem nečetl, že by ten tetovač musel mít povinně titul MUDr. Kdyby ano, tak by to byl nehorázný úpadek celého lékařského studia, že vystuduvaný MUDr bude rejžovat prachy jako zdatný tetovač. Mimoto zákon zakazuje provádění tetování na dětech z rozmaru rodičů. Jediné, co je z hlediska zvykového práva povoleno, je mrzačení pohlaví chlapců amputací předkožky, z několika důvodů.

Teď jste vše postavil znovu na hlavu, u mladých lidí je důležitá osvěta a ne polykání pilulek s vedlejšími účinky a s vůbec nezaručeným výsledkem.

A k panu MUDr Davidovi Tomáškovi? Z etického hlediska je to můj člověk, ať si dospělý dělá se svým penisem, co chce. Mě zajímá, jak se vyjádřil k obřízce chlapce na přání matky

Okopčím tu svůj příspěvek, který jsem ohledně něho napsal na stránky pirátské strany:

Re: Právo na svoje tělo, právo na vlastní volbu vyznání
Příspěvek od tondavlas » 09 úno 2018, 14:39

Zoom píše:
K obřízkam: ze zdravotnich důvodu jistě, o tom není pochyb. Ale nač "léčit" něco, co je zdravé? To už pak není léčení, ale mrzačení zdravých orgánů. Zneužití malého ditete, zneužití toho, že se nemůže bránit.
K tomu podotknu jednu věc. Plastický chirurg MUDr David Tomášek provádí mimo jiné též obřízky dospělých pouze na jejich přání. Má u svých webovek i poradnu, a tak jsem byv zvědav na jeho názory. Psala mu tam jedna nastávající matka, že čeká chlapečka a jestli by ho pak později nemohl obřezat. Pan MUDr Tomášek ji napsal, že to nemůže udělat, protože nemá atestaci na chirurgii dětí. Ale i kdyby tu atestaci měl, že by to stejně nikdy neudělal, protože takový zákrok na dítěti na přání rodičů považuje za zneužití dítěte. ZNEUŽITÍ DÍTĚTE, přesně ta slova použil. Jsem rád, že v ČR existují i lékaři, kteří v tomto mají z hlediska etiky jasno.

Přidat příspěvek

 

Reaguji na komentář - nereagovat

* *