koloidní minerály

První příspěvky v diskuzi

reagovat 27.7.2004 13:18 - jarmila

Bral jste někdo koloidní minerály ? Jaké máte s nimi zkušenosti ? Pomohli Vám ? Na co ? Díky.

reagovat 15.12.2009 14:36 - jirinakvapilova@seznam.cz

Potřebovala bych sehnat koloidní minerály. Mám ale specifický požadavek, každý zvlást minerál bych potřebovala, můžete mi někdo poradit? Jiřina

reagovat 16.12.2009 15:36 - Mila

Užívám koloidní minerály,ale teprve krátkou dobu,takže zatím nemůžu nic doporučit.Objednávám si je na www.prozdravi.cz,tam můžete uplatnit svůj dotaz,jsou tam lékaři,je třeba prohlédnout tyto web.stránky.Osobně jsem spokojena s dodaným zbožím,které mi na objednávku zasílají.

reagovat 16.12.2009 17:43 - Daniela

Osobní zkušenost nemám, ale dávám to kocourovi do pití. Měl těžký zánět v uchu, otravu krve a vypadalo to, že půjde pod kytičky. Vet doporučil koloidní minerály od firmy PharmaActiv a dostal se z toho. Asi před rokem jsem mu to přestala dávat a zase se mu to vrátilo. Po nasazení koloidu opět nastalo zlepšení.
Dáváme si to celá rodina, když to pomohlo kocourovi, ale nic nám předtím nebylo, takže nejde říct, jestli to pomáhá. Taky pijeme jenom jednu lžičku denně. Možná je to málo.

reagovat 16.12.2009 17:46 - Roman

Potřebovala bych sehnat...

Koloidní minerály jednotlivě seženeš obtížně, vůbec to není běžná věc. U nás se dá sehnat jenom křemík, stříbro a zlato. Po domácku se dá vyrábět taky koloidní zinek nebo měď.

Pokračovat na prvních deset příspěvků v diskusi

Poslední příspěvky v diskuzi

reagovat 29.8.2012 06:07 - pro lulu

Když je Sysifos banda tupců, co je potom ten zbytek lidstva? Géniové, kteří vyrábějí z destilované vody zázračné preparáty a myslí si, že jim to přidá na zdraví?

reagovat 1.10.2012 14:03 - ewa

Tak jsem využívala první skleničku koloidních minerálů,je to určitě lepší, ale bolesti nohou neustoupily úplně, nevím kolik skleniček můžu využívat, a za jak dlouhou dobu můžu pokračovat?

reagovat 31.12.2012 10:24 - Klára

Užívám je už skoro 3 měsíce a fakt vidím pokrok v tom, že mi pomohly na dásně, celkově se cítím líp a také nachlazení se mi vyhýbá.

reagovat 24.3.2013 19:32 - luu

SÁM LÉKAŘ A TVRDÍ: VYHNĚTE SE
LÉKAŘŮM
Postřehy a komentáře
Čtvrtek, 14 Březen 2013 13:50
... Za prvé, naše
ornice je využívána,
nebo ještě lépe řečeno
zneužívána tak
intenzivně, že bez
přihnojování umělými
hnojivy už není
schopna poskytovat úrodu. Umělá hnojiva
dodávají rostlinám pouze pár základních
minerálů jako je dusík, fosfor, draslík,
případně další dva, tři minerály. Tímto
přihnojováním dodáváme rostlinám pouze
hmotu, to znamená, že jsme schopni zvýšit
pouze hektarový výnos. Pokud však jde o
výživnou hodnotu, ta je hluboko pod
úrovní, než jakou měly plodiny řekněme
před 200 lety. ... Zemědělská půda je
ochuzena o minerály a v důsledku toho
úroda z této půdy obsahuje nedostatek
minerálů. U lidí, kteří jedí takovouto stravu,
dojde k výskytu nemocí spojených s
nedostatkem minerálů. Jediným způsobem
jak těmto nemocem předejít je užívat
potravinové doplňky obsahující minerály.
Tento dokument pochází z roku 1936! ...
Světem často obletí různé „zaručené
recepty“, nové revoluční teorie a jiné,
většinou se týkající našeho zdraví. Tomu
jsme ochotni obětovat nejen čas, ale i
peníze. Nedávno jsme dostali v elektronické
poště zajímavý text, nadepsaný MRTVÍ
LÉKAŘI NELŽOU a uvedený těmito slovy:
Tento text je dle doprovodných informací
zkráceným přepisem přednášky Dr. Joe
Wallacha MVDr., kterou přednesl v roce
1994 v Kansas City. Dr. Wallach byl v roce
1991 navržen na Nobelovu cenu. Při četbě
tohoto textu se dozvíte o příčinách řady
nemocí, předčasném stárnutí a způsobech
jak obojímu předcházet.
Dovolte mi začít otázkou. Kolik z Vás
vyrostlo na farmě, žije na farmě a má co
dělat s chovem dobytka? Já osobně jsem
vyrostl na farmě v Missouri v padesátých
letech. Chovali jsme hovězí dobytek na
porážku. Pokud se chcete uživit chovem
dobytka, musíte si také pěstovat patřičné
krmivo. U nás jsme pěstovali kukuřici,
sojové boby, sušili jsme seno a další. Po
sklizni jsme vše poslali do mlýna na semletí.
K semletému krmivu jsme přidávali směs
vitamínů, různé minerály a stopové prvky.
Vše jsme smíchali dohromady a z této směsi
jsme udělali tablety, jimiž jsme krmili
dobytek. Po šesti měsících jsme vykrmené
kusy poslali na porážku. Takto se to
neustále opakovalo.
Tenkrát, jako 13-ti letého kluka mě
fascinovala pečlivá příprava hodnotného
krmiva pro krávy. My lidé se chceme dožít
vysokého věku a přitom nejíme žádné
vitamíny a minerály. To mě trápilo. Proto
jsem se jednoho dne zeptal svého otce,
proč nepřidáváme do naší stravy potřebné
živiny, tak jako je dáváme našemu dobytku.
Můj otec na to jen zabručel něco jako „Buď
zticha hochu a važ si čerstvé stravy, kterou
tu máme.” Po střední škole jsem se rozhodl
studovat zemědělství na universitě v
Missouri. Po nějakém čase jsem přešel na
studium veterinářství. Tam jsem také
obdržel odpovědi na většinu mých otázek z
klukovských let. Je zajímavé, že veterináři
vědí jak předejít a někdy i vyléčit řadu
nemocí u zvířat jednoduše a levně pomocí
správné výživy. Chcete-li se uživit jako
farmář, musíte umět o zvířata správně
pečovat a tím předejdete řadě problémů a
výdajů a to jen za pomoci výživy. Pro
zvířata totiž nemáme žádné pojišťovny ani
Červený kříž a tak je musíme udržovat v
plném zdraví.
Po ukončení studia se mi naskytla příležitost
splnit si jeden z mých chlapeckých snů.
Odjel jsem do Afriky pomáhat při záchraně
divokých zvířat jako veterinář. Po dvou
letech práce se slony a nosorožci jsem
dostal telegram ze ZOO v St. Luis. Vzhledem
k mým zkušenostem s divokými zvířaty mi
nabídli místo veterináře. Nabídku jsem
přijal a mým úkolem bylo provádět pitvy
zvířat, která uhynula přirozenou smrtí. ZOO
v St. Luis obdrželo dotaci 75 milionů dolarů
na výzkum příčin smrti u zvířat a na
vyhledávání druhů zvířat, jež jsou obzvláště
citlivá na znečistění (daleko citlivější než
lidé). Tato zvířata by se pak používala ke
sledování vlivu znečistění prostředí na živé
organismy. Proto, aby bylo možno zjednat
nápravu stavu dříve, než se negativní vlivy
projeví na
člověku. Tak jsem strávil 12 let pitváním
zvířat a celkově jsem provedl 17 000 pitev.
Také jsem se zúčastnil okolo 3 000 pitev na
lidech.
Závěr byl takový, že každý případ
přirozené smrti, ať již u zvířete nebo u
člověka, je projevem nedostatku živin.
Tyto výsledky mě fascinovaly. Opět jsem si
vzpomněl na své dětství, náš dobytek a
hlavně na to, čím jsme jej krmili. Chtěl jsem
ukázat ostatním jak je výživa důležitá. Začal
jsem psát články do novin a časopisů.
Napsal jsem také několik učebnic, mluvil
jsem v rozhlase, televizi.
Mé poznatky však nechávaly lidi vlažné.
Nikdo se mnou nesdílel mé nadšení a lékaři
byli k mým výsledkům ti nejpesimičtější.
Rozhodl jsem se tedy jít studovat medicínu
jen proto, abych si mohl otevřít svou vlastní
lékařskou praxi a zde využít výsledky svých
výzkumů pro lidi. Po ukončení studia jsem
15 let v Portlandu, ve státě Oregon,
vykonával praxi jako praktický lékař.
Musím říci, že výsledky veterinářské
praxe se potvrdily při aplikaci na lidi a
pokud si z toho, o čem dnes budu
hovořit, odnesete jen 10 %, ušetříte si
spoustu zbytečného trápení a přidáte si
mnoho let života za plného zdraví. Chci
Vám ukázat, že stojí za to podstoupit
určité úsilí a něco pro sebe udělat.
Protože jen ti z Vás, kteří se pevně
rozhodnou, mohou očekávat nějaké
výsledky.
Ve světě je nejméně 5 oblastí, kde se lidé
dožívají věku 120 až 140 let. Vědecké
poznatky ukazují, že genetický potenciál
lidského těla je rovněž 120 až 140 let. Chci
se zde zmínit o těchto národnostech
podrobněji. Pokud jde o údaje
dlouhověkosti, lze předpokládat, že některé
budou přehnané.
Omezím se proto jen na údaje, které jsou
písemně dokumentované. Z oblasti Tibetu je
to případ čínského doktora Li, který obdržel
od čínského císaře uznání za dlouhověkost
při příležitosti oslavy svých 150 ti let.
Doktor Li se údajně narodil v roce 1777 a
zemřel v roce 1933 ve věku 156 let. Tento
případ vzbudil mimořádně velkou pozornost
a byl též popsán v London Times z roku
1933. Na základě toho napsal James Hilton v
roce 1934 svoji knihu nazvanou “Ztracený
horizont“. Další oblasti, kde se lidé běžně
dožívají věku 120 až 140 let je východní
Pakistán, dále jsou to jižní části bývalého
Sovětského svazu. Jsou to oblasti, kde žijí
Arméni, Azerbajdžánci a Jerevanci.
Například lednové číslo časopisu National
Geographic z roku 1973 pojednává o lidech,
kteří se dožili sta a více let. V paměti mi
utkvěly tři fotografie.
Na první je paní ve věku 136 let se
sklenkou vody v jedné ruce a doutníkem
ve druhé. Tedy žádná křehká stařenka v
nemocnici či domově důchodců, obávající
se termínu placení za drahou léčbu, ale
někdo, kdo se stále ještě raduje ze
života.
Na dalším obrázku byla skupinka tří
manželských párů oslavujících své 100leté,
115tileté a 120tileté výročí svatby. Na
posledním obrázku je pán sbírající čajové
listí na plantáži v Arménii. Dle jeho rodného
listu a rodných listů jeho dětí, bylo tomuto
muži 167 let! Na západní polokouli stojí za
zmínku andský kmen Vilka Bambe z oblasti
Ecuadoru. Z oblasti jihovýchodního Peru je
to kmen indiánů Tiki Kaka. Lidé v obou
těchto oblastech se dožívají věku 120 až 140
let.
Pokud jde o Američany, nejstarším občanem
USA byla paní Margaret Steechová, o které
je zmínka v Guinessově knize rekordů a
která zemřela na následky pádu ve věku 115
let. Paní Steechová byla před pádem
naprosto zdravá a podle úmrtního listu
zamřela na nedostatek vápníku tři týdny po
pádu. Dcera paní Steechové uvedla, že její
matka měla v posledních týdnech svého
života nezvyklou chuť na sladké věci. Toto je
projev nedostatku chromu a vanadu. Další
dokumentovaný případ je náčelník jednoho
nigerijského kmene, který byl velice
vychvalovaný jednou z jeho žen. Zemřel ve
věku 126 let a měl stále původní chrup. Dá
se tedy předpokládat, že i jeho ostatní
schopnosti byly stejně zachovalé. Muž ze
Sýrie, který zemřel ve věku 133 let, se
počtvrté oženil v 80 ti letech a stal se
otcem devíti dětí (do svých 100 let). Rovněž
uvedeno v Guinessově knize rekordů.
Takže pánové - stále máte naději.
Všichni máme přinejmenším stejnou
možnost dožít se 120 až 140 let. Průměrný
věk ve Spojených státech je dnes 75,5 let.
Průměrný věk lékařů v USA je 58 let.
Chcete-li alespoň statisticky získat 17 let
života, nestudujte medicínu.
Pokud se ovšem chcete dožít 120 až 140
let, pak musíte udělat dvě věci.
První je vyhnout se hloupostem života, já
tomu říkám “životním minám!“ Tyto vás
mohou stát život. Jsou to – každodenní
kouření, dennodenní kocovina anebo
běhání v černém úboru v noci podél silnice
a podobně. Možná vám to připadá
nesmyslné, ale je s podivem, kolik
Američanů přijde tímto způsobem každý rok
o život.
Další důležitou věcí je – vyhněte se
lékařům.
Jsem si vědom, že toto je velice autoritativní
tvrzení. Musím Vám vysvětlit proč. Tříletá
studie skupiny pro ochranu spotřebitele od
společnosti Ralph Nather ze 13. 1. 1993
uvádí, že v důsledku lékařské nedbalosti
přijde ročně v amerických nemocnicích o
život okolo 300 000 lidí. Lékařskou
nedbalostí se rozumí: špatné stanovení
diagnózy a způsobu léčby, aplikace
nevhodných léčiv, chyba v desetinném místě
a následné předávkování léčiv atd. Pro bližší
představu si uvědomte, že v průběhu celé
desetileté války ve Vietnamu Američané
ztratili 56 000 mužů , což je 5 600 mužů
ročně. Tenkrát vyšly do ulic miliony lidí
protestovat proti válce. Dnes však nikdo
neprotestuje – chraňte nás před lékaři!
Proto je velice nutné předcházet nemocem
a tím se vyhnout riziku při styku s lékaři!
Za druhé: musíte začít dělat něco pro své
zdraví.
K zajištění správné funkce vašeho těla
denně potřebujete okolo 90ti látek. Je to 60
minerálů, 16 vitamínů, 12 aminokyselin a 3
mastné kyseliny. Většina lidí si kupuje
vitamín C a o dalších nutných prvcích nemá
ani ponětí. Myslíte-li to se svým zdravím
vážně, potřebujete denně 90 látek. V dnešní
době jsou lékaři příliš zaměstnáni
chemoterapií, operacemi a transplantacemi,
než aby jim zbyl čas nám říci jak tomu
všemu předejít. Novináři sice vědí, že lidé
mají zájem o zdraví a občas se někde objeví
článek o tom či onom. Není to však z
lidumilství, ale proto, že to pomáhá
prodávat tisk. Objevíte i článek jako je ten z
6. 4. 1992 otištěný v časopise TIME pod
názvem “Skutečný význam vitamínů“ . V
tomto článku byl podle nejnovějších
výzkumů popsán vliv vitamínů na zdraví lidí.
Jde o šest velmi pozitivních stránek. Na
závěr je názor odborníka Dr. Victora
Herberta, profesora lékařství na universitě
Mount Sinai v New Yorku po té, co byl
novinářem požádán o komentář.
Dr. Herbert zde poznamenává, že krmení
se vitamíny je k ničemu. Výsledkem
přijímání minerálů a vitamínů je pouze
drahá moč.
Jinými slovy řekl, že lidé povídající o výživě
jsou podvodníci, kteří z vás jenom tahají
peníze. Zřejmě to tak musí být, jsou to
přece slova profesora lékařství a vyšlo to
tiskem. Nebo ne?
Něco vám povím. S mojí zkušeností ze 17
000 pitev je denní moč za 50 centů to
nejlevnější pojištění jaké znám a pokud
neinvestujete do svého zdraví, investujte do
příjmu nějakého lékaře. Ani cent z výdělku
lékaře nejde na výzkum, jak předcházet
nemocem, jež lidstvo sužují. Kdyby tomu
bylo jinak, lékaři by za chvíli neměli koho
léčit a tato lukrativní profese by se stala
minulostí. A pak tu přece máme různé
politiky, kteří nám nabízejí lékařskou péči
zdarma, pokud budeme volit právě toho
kterého z nich, nebo to je alespoň to co
chtějí abychom si myslili, a my se pak
divíme, proč máme tak vysoké daně. Jak je
toto vše možné?
Je to tím, že jsme odevzdali zodpovědnost
za své zdraví lékařům a vládě!
Podařilo se jim nás totiž přesvědčit na
úrovni podvědomí, že sami na to nestačíme
a že bez nich je každý z nás ztracený. Jen se
někdy pozorujte, jak jednáte s lékařem.
Velice zřídka je to jako rovný s rovným.
Lékaři znají tisíce faktů o nejrůznějších
nemocech, ale jen někteří vědí jak léčit.
Myslím si, že lékaři nám něco dluží a že by
měli uvést řadu věcí na správnou míru.
Chci se zde proto zmínit o několika
falešných mýtech.
Každý z vás pravděpodobně slyšel, že
žaludeční vředy jsou způsobeny stresem. Již
před třiceti lety se ve veterinářství vědělo,
že vředy (alespoň u vepřů) způsobuje
bakterie “Helical Bacter Polari“. Léčba je
vlastně velmi jednoduchá a spočívá v
podávání minerálu vizmutu spolu
s antibiotikem tetracyklin. Lékaři již na to
také přišli, neboť Národní institut Zdraví v
jedné své zprávě z roku 1994 uvádí:
„Žaludeční vředy jsou způsobeny bakterií
Helical Bacter Polari a mohou být vyléčeny
podáváním tetracyklinu a vizmutu“.
Dalším mýtem je rakovina. Rakovina je ve
Spojených Státech na druhém místě jako
příčina smrti. V září roku 1993 zveřejnila
Harvardská universita spolu s národním
Institutem Zdraví výsledky pětileté studie
prevence rakoviny prováděné v Číně. Čína
byla zvolena proto, že v jedné tamní
provincii je nejvyšší výskyt rakoviny na
světě vůbec. Experimentu se zúčastnilo 29
000 lidí a spočíval v tom, že tito lidé byli
rozděleni do několika menších skupin a
každé skupině byly podávány určité živiny,
minerály či vitamíny, nebo kombinace
několika živin, ve dvojnásobné než
doporučené dávce. Toto jsou výsledky
studie. U skupin jimž byl podáván pouze
jeden vitamín či minerál nedošlo statisticky
k žádnému zlepšení.
Ve skupině kde byl podáván vitamín E,
beta karoten a prvek selenu došlo k
poklesu úmrtí na rakovinu žaludku o 21
%, pokles úmrtí na ostatní druhy
rakoviny o 13 % a pokles na jiné druhy
úmrtí o 9 %. Uvědomte si, že k tomuto
zlepšení došlo v důsledku podávání
pouhých tří živin z celkového počtu
devadesáti.
Další oblastí kde nám lékaři dluží
informace, je operativní léčení kloubů.
V roce 1993 zveřejnila Harvardská universita
ve spolupráci s tamní vojenskou nemocnicí,
výsledky experimentu týkajícího se léčení
zánětu kloubů Při tomto experimentu byla
vybrána skupina lidí, kteří nevykazovali
žádný pokrok při tradiční léčbě. Tato
tradiční léčba se sestávala z injekcí,
podávání kortizonu, pregnizonu, podávání
léčiv a fyzikální terapie s jediným
výsledkem: nutná operativní výměna
kloubů. Lékař pověřený vedením
experimentu shromáždil pacienty a oznámil
jim, že vojenská nemocnice hledá
dobrovolníky, kteří by byli ochotni snášet
bolesti po dalších maximálně devadesát dnů
a byli by ochotni podrobit se novému druhu
léčby. K tomuto pokusu se přihlásilo 29
dobrovolníků a léčba spočívala v podávání
lžíce sušených kuřecích chrupavek každé
ráno spolu se snídaní. Podle této zprávy
zánět a bolesti ustoupily po deseti dnech a
po třech měsících došlo k úplnému
obnovení funkce kloubů.
Další mýtus se týká Alzheimerovy
nemoci.
Přestože před padesáti lety byla
Alzheimerova nemoc u lidí neznámá, trpí
dnes touto nemocí každý druhý Američan ve
věku nad 70 let. Za doby mých studií
veterinářství jsem se učil, že je možno tuto
nemoc u vepřů vyléčit zvýšenými dávkami
vitamínu E spolu s rostlinným olejem. V
červenci roku 1992 publikovala kalifornská
universita v San Diegu zprávu, kde se mimo
jiné uvádí, že vliv Alzheimerovy nemoci u
lidí je možno zmírnit zvýšenými dávkami
vitamínu E. Pokud trpíte ledvinovými
kameny, první co vám lékař poradí, patrně
bude, abyste omezili mléčné výrobky a
příjem vápníku. Lékaři mají zafixovanou
představu, že vápník ve vašich ledvinových
kamenech pochází z vápníku, který se
dostává do vašeho těla s potravou. Tento
vápník však pochází z vašich kostí, když si
ho vaše tělo nedokáže v kostech udržet.
Tato neschopnost je způsobena
nedostatkem prvku bóru a v důsledku toho
trpíte vážným nedostatkem vápníku. Jako
student veterinářství jsem se učil, že pokud
chci předejít ledvinovým kamenům u
dobytka, musím podávat vápník, hořčík a
bór. V dokumentu z roku 1993 zveřejněném
opět Harvardskou universitou se mimo jiné
uvádí: „Ve studii, jež staví na hlavu
veškerou dosavadní lékařskou praxi,
výzkumníci zjistili, že zvýšený příjem
vápníku snižuje riziko utváření ledvinových
kamenů. Z pěti skupin po 9 000
dobrovolnících měla skupina s největším
příjmem vápníku nejmenší výskyt
ledvinových kamenů”.
Když jsem před léty začal s touto osvětovou
činností pro Američany a začal jezdit od
města k městu po celých Státech, bylo mi
jasné, že si musím najít nějaké hobby na
ukrácení volného času . A protože jsem
chtěl najít něco, co by mě bavilo a
zároveň bylo prospěšné lidem, rozhodl
jsem se sbírat úmrtní listy lékařů a
právníků. Již dříve jsem uvedl, že
průměrný věk lékařů ve Spojených
Státech je 58 let, zatím co průměrný věk
Američanů je 75,5 let. Je zajímavé, že ti,
kteří nám říkají, co máme a nemáme jíst,
se dožívají 58 let a ti co se dožívají 120
let, si dávají do čaje hroudu másla.
Budete se tedy muset rozhodnout, komu
z nich chcete věřit. Zdali mrtvým lékařům
nebo těm, kteří se dožívají jednou
takového věku.
Chci se s vámi nyní podělit o některé
informace ze své sbírky úmrtních listů. Tak
například Dr. Stuart Cartwright se doma
zhroutil ve věku 38 let s prasklou srdeční
tepnou v důsledku jejího zeslabení a ztráty
elasticity. Někdy okolo roku 1957 jsem se
jako veterinář dozvěděl, že ztráta elasticity
a to nejen u tepen je způsobena
nedostatkem mědi. Tehdy byly zveřejněny
výsledky experimentu s 25 000 krocany,
který jednoznačně prokázal spojitost mezi
nedostatkem mědi a úmrtí v důsledku
prasklé srdeční tepny. Tento pokus byl
opakován i s jinými druhy zvířat (myši, vepři
atd.) a tato spojitost se vždy potvrdila.
Nedostatek mědi způsobuje též řadu jiných
problémů. Prvním příznakem nedostatku
mědi jsou šedivé vlasy. Vrásky jsou
způsobeny ztrátou elasticity kůže stejně tak
jako křečové žíly ztrátou elasticity stěn
tepen. Stejný osud si přivodil i Dr. Martin
Carter, jež zemřel ve věku 57 let. Rovněž v
důsledku prasklé srdeční tepny. Dr. Carter
vystudoval lékařství na prestižním Harvardu
a postgraduální kurzy na universitě v Yalle.
Dále je to např. Dr. Stuart Burder. Dr.
Burder napsal pět knih o správné výživě a
zemřel ve věku 40 let na srdeční meopatidu,
což je nedostatek selenu. Jeho knihy
zahrnují tituly jako:
· Věčně mlád
· Průvodce redukční dietou
· 20 let mladší během 20 týdnů
· Jak určit správnou stravu
Máte zájem následovat rady tohoto
lékaře? Prosím.
Přitom stačí užívat přípravek selenu za 10
centů denně, který vyléčí jakýkoliv druh
meopatidy. Pokud toto neuděláte, pak se
jedná o něco, co já nazývám “zhoubnou
hloupostí” a hazardujete se svým životem.
Klasický způsob léčení této nemoci je
transplantace srdce s patřičným účtem na
750 000 dolarů. Zamyslete se nad tím.
Srdce je zdarma od dárce, nitě na šití
přijdou na 10 dolarů a za výkon zaplatíte
749 990 dolarů. Na začátku jsem se
zmiňoval o přehnané chuti na sladkosti, což
je projevem nedostatku některých minerálů.
Jiným projevem nedostatku minerálů je,
když těhotná žena jde v noci do ledničky a
zajídá kyselé okurky zmrzlinou. Podobně je
tomu v živočišné výrobě, kdy farmáři vědí,
že když dobytek začne okusovat stodolu,
nebo když vidí krávu s kostí v tlamě,
jedná se o jasnou známku nedostatku
minerálů.
Tak například prvotní známky nedostatku
selenu se projeví jako tzv. stařecké skvrny.
Pokud v tomto stavu začnete užívat koloidní
minerály obsahující selen, skvrny během 4
až 6 měsíců zmizí. Uvědomte si, že
nedostatek selenu poškozuje vnitřní orgány,
ovšem pro oko je toto poškození
samozřejmě neviditelné. Chci tím říci, že
pokud zmizí skvrny na kůži, zmizí i vnitřní
poškození a vaše srdce, ledviny, mozek a
játra začnou pracovat jako dříve. Pokud
máte nedostatek chrómu a vanadu, projeví
se to jako neuhasitelná chuť na sladké,
neboť máte nízký obsah cukru v krvi. Trváli
tento stav dlouho, může se změnit na
cukrovku. Problémy s cukrem jsou vždy ve
spojení s nedostatkem chrómu a vanadu .
Prvopočátky nedostatku cínu se projeví u
mužů jako částečná holohlavost. Když se
tak rozhlížím po tomto sále, vidím, že
značné procento mužského osazenstva v
tomto sále trpí nedostatkem cínu.
Necháte-li tento stav setrvat, začne se
zhoršovat váš sluch, až přestanete slyšet
úplně.
Při nedostatku bóru vaše tělo ztratí
schopnost udržet vápník v kostech a vaše
kosti se začnou odvápňovat. Bór také
pomáhá udržovat správnou hladinu
estrogenu u žen a testrogenu u mužů.
Pokud tedy trpíte nedostatkem bóru jako
žena, budete procházet peklem v období
menopausy, zatímco pokud jste muž,
nebudete si jistý, zdali máte na tanečním
parketu partnerku vést či následovat. První
známka nedostatku zinku je ztráta chuti
a čichu. Jídla vám prostě nebudou chutnat
tak jako dříve.
Při pokusech na laboratorních zvířatech se
prokázalo, že prvky vzácných zemin jako je
lanthan, praseodym, neodym, samarium,
europium, yttrium a thulium, prodlužují
dobu jejich života na dvojnásobek. Já
osobně nečekám na to, až lékaři tento
poznatek vědecky odsouhlasí, protože ti se
stále ještě nemohou shodnout na vitamínu
C a užívám všechny tyto prvky vzácných
zemin. Nyní jde však o to jak dostat všech
těchto 90 potřebných živin do těla. Většina
lidí se přiklání k názoru, že optimální je
dodávat živiny tělu ze zeleniny a ovoce. Já
souhlasím, jsou zde však dva podstatné
problémy.
Za prvé, naše ornice je využívána, nebo
ještě lépe řečeno zneužívána tak
intenzivně, že bez přihnojování umělými
hnojivy už není schopna poskytovat
úrodu. Umělá hnojiva dodávají rostlinám
pouze pár základních minerálů jako je
dusík, fosfor, draslík, případně další dva,
tři minerály. Tímto přihnojováním
dodáváme rostlinám pouze hmotu, to
znamená, že jsme schopni zvýšit pouze
hektarový výnos. Pokud však jde o
výživnou hodnotu, ta je hluboko pod
úrovní, než jakou měly plodiny řekněme
před 200 lety. Nezapomeňme také na to, že
hnojením se ničí půdní bakterie. Znamená
to tedy, že většina, právě těch pro tělo
důležitých minerálů, je z ornice již dávno
vyčerpána. Rostliny spolu s půdními
bakteriemi tedy nemají odkud zabudovat do
svých buněk tyto cenné minerály, aby je
pak dále mohly předat člověku.
Za druhé, i pokud bychom měli zeleninu s
patřičným obsahem potřebných minerálů,
museli bychom ji denně konzumovat několik
kilogramů a to v 15 ti až 20 ti druzích, což
jistě není příliš praktické. K ilustraci celé
situace se chci zmínit o dokumentu
amerického senátu číslo 264 z druhého
zasedání 74 kongresu. V tomto dokumentu
se uvádí: „Zemědělská půda je ochuzena
o minerály a v důsledku toho úroda z
této půdy obsahuje nedostatek minerálů.
U lidí, kteří jedí takovouto stravu, dojde
k výskytu nemocí spojených s
nedostatkem minerálů. Jediným
způsobem jak těmto nemocem předejít je
užívat potravinové doplňky obsahující
minerály“. Tento dokument pochází z roku
1936!
Jako další příklad uvedu starý Egypt.
Staroegypťané se modlili ke každému bohu,
kterého jen znali, aby přišla povodeň a
přinesla úrodný kal na jejich pole. Naši
američtí farmáři se naopak modlí, aby
žádné povodně nebyly. Tento jemný kal,
který s sebou přinesly povodně, obsahoval
minerály z celého toku Nilu. Tím se stalo, že
úroda rostla vždy na “nové” půdě.
Není se proto co divit, že Egypt byl
strategicky tak důležitým místem. Ten kdo
ovládal Egypt, měl přístup k
plnohodnotnému obilí. Kdyby tehdejší
vojevůdci dávali svým vojákům obilí
z ochuzených půd v Řecku a v Římě, jen
těžko by jejich vojsko bylo schopno
pochodovat 20 hodin denně a ještě vyhrát
bitvu. Pokud ještě stále pochybujete o tom
jak jsou minerály důležité, uvedu co se
stane, pokud tělu schází.
Tak například nedostatek vápníku se
projevuje zhruba 147 druhy onemocnění.
Z těch nejběžnějších se zde zmíním o
odvápnění kostí, obnažení dásní, odvápnění
kloubů, vysoký krevní tlak, nespavost,
ledvinové kameny, ostruhy, křeče, PMS u
žen a bolesti zad. Trpíte-li ustupováním
dásní, dentista vám patrně doporučí
flosovat dvakrát denně. Z mých zkušeností
se zvířaty vím, že zvířata netrpí
ustupováním dásní, přestože si zuby ani
nečistí, ani neflosují. Tím nechci říci, že jim
není cítit z tlamy. Nicméně zvířata netrpí
ustupováním dásní, neboť jim farmáři dávají
do potravy minerály. Ustupování dásní je
způsobeno odvápněním čelistí a máte-li
tento problém, pak máte ostereperózu v
pokročilém stádiu.
Při vysokém krevním tlaku vám lékař zakáže
sůl a mléčné výrobky, protože mléko
obsahuje vápník. Před nedávnem se
uskutečnil experiment s 10 000
dobrovolníky v ceně 35 milionů vašich
daňových dolarů. Tato skupina byla
rozdělena na dvě podskupiny po 5 000
lidech. Lidé v první podskupině se vzdali
veškerých léčiv a přešli na dietu s nízkým
obsahem soli. Ve druhé podskupině zvýšili
lidem denní doporučenou dávku vápníku na
dvojnásobek. Toto jsou výsledky pokusu: V
první podskupině došlo k poklesu tlaku u
0,3 % lidí. Tento výsledek nebyl
považován za statisticky významný a
závěr byl, že příjem soli patrně nehraje
roli ve vztahu k vysokému krevnímu
tlaku. Ve druhé podskupině byl pokus po
třech týdnech přerušen jednoduše proto,
že u 95 % lidí došlo k
návratu tlaku na normální hodnotu.
Nespavost se ve Spojených Státech řeší
prášky na spaní. V důsledku předávkování
však přijde ročně o život okolo 10 000 lidí.
Nikdo se však proti tomu nebouří, neboť se
jedná o schválený lék. Při ledvinových
kamenech nebo ostruhách vám lékař přikáže
omezit příjem vápníku. Lékaři jsou
přesvědčeni, že tento vápník pochází z vaší
stravy. Ve skutečnosti se však jedná o
vápník, který si vaše tělo v kostech
nedokáže udržet. Podle výzkumu university
v San Diegu, zveřejněném před pěti lety, se
při zdvojnásobení doporučené denní dávky
sníží emociální a tělesný dopad PMS u žen
85 %.
Bolesti v kříži nejsou nic jiného než
odvápnění obratlů, protože když destičky
nemají na čem držet, hádejte, jak se vám
bude shýbat. Pokud k tomu navíc trpíte
nedostatkem mědi a chybí vám tím
elastická vlákna, jsou i vaše destičky ty tam.
Je velmi zajímavé si všimnout, kolik
lékařských oborů se zabývá nemocemi
způsobenými nedostatkem vápníku a v
důsledku lékařské tendence se snaží léčit
následky na místo odstranění jejich příčin!
Cukrovka je ve Spojených Státech na třetím
místě jako příčina úmrtí. S cukrovkou je
spojena řada komplikací, jako různé druhy
zhoršení zraku, selhání ledvin,
kardiovaskulární onemocnění, amputace
apod. Ve veterinářství je známa od roku
1957 možnost, jak cukrovce u zvířat předejít
a vyléčit ji pomocí dvou stopových prvků.
Zpráva byla publikována v časopise
amerických vědců “Federation Proccedings”.
Těmito prvky jsou chróm a vanad . Podle
nedávných výzkumů Vancouverské
university v Britské Kolumbii je vanad sám
o sobě schopen nahradit postupně během
4 až 6 měsíců potřebu užívání insulinu.
Pokud tedy začínáte poznávat, že minerály
jsou důležité, musím vám také něco říci o
minerálech samotných a o tom jak je
nejlépe užívat. Na trhu jsou k dostání tři
druhy minerálů. Jsou to:
Anorganické minerály nejsou v podstatě
nic jiného, než rozdrcená skála.
Vstřebatelnost pro tělo je 5% až 10% a po
35 roce klesá na 3% až 5%. Vezmeme-li
například sloučeninu vápníku a laktózy, pak
v 1 000 mg této látky je 250 mg vápníku a
750 mg laktózy. To znamená, že z jedné
takovéto tablety dostaneme do těla při 5%
vstřebatelnosti 12,5 mg vápníku. Chceme-li
tedy vstřebat denní dávku 1000 mg vápníku,
musíme zkonzumovat 80 tablet.
Chelatované minerály byly vyvinuty v
šedesátých letech v konkurenci při
zásobování farmářů minerály pro dobytek.
Tyto minerály znamenaly významné zlepšení
vstřebatelnosti a tím i zlepšení zdravotního
stavu dobytka s následným zlevněním
chovu. Chelatovaný minerál je prvek, na
který je navázána aminokyselina, enzym
nebo protein. Tím, že minerály jsou
navázány na látku, jež je tělu vlastní,
vzrostla vstřebatelnost až na 40%.
Koloidní minerály jsou jednotlivé molekuly
určité látky rozptýlené ve vodě. Nejedná se
tedy o tablety, ale o tekutinu. Rozptýlené
částice mají záporný elektrický náboj,
zatímco střevní stěna má kladný náboj. To
vše má za následek, že tyto minerály jsou
vstřebatelné až z 98 %.
Vraťme se nyní zpět k oněm místům, kde se
lidé běžně dožívají vysokého věku. Když
začnete hledat, co mají tyto oblasti
společného, zjistíte, že jsou v nadmořské
výšce 2 800 metrů a výše, s méně než 50
milimetry srážek ročně. Jedná se tedy o
velmi suché a chladné oblasti.
Způsob, jakým tam lidé získávají vodu,
je, že odstraní vrstvu patnácti až dvaceti
centimetrů kamení přikrývající ledovec a
zachytávají vodu z tajícího ledovce do
připravených nádob. Tato voda není čirá,
ale je kalná, se zabarvením od bílé až po
hnědou, podle toho jaký minerál
převládá. Takto získaná voda obsahuje
koloidní minerály a lidé ji používají jak k
pití, tak i na závlahu svých políček. Díky
tomu je jejich jinak hornatá půda velmi
bohatá na živiny, které my v
civilizovaném světě postrádáme.
Neexistuje tam cukrovka, rakovina,
odvápnění kostí, vysoký krevní tlak,
srdeční nemoci, šedý zákal, nerodí se
tam postižené děti a nemají tam ani
lékaře. Přesto se dožívají 120 až 140 let.
Většina lidí se ovšem nerozhodne žít v
těchto místech, protože tam nemají
vytápěné domy s televizí, ani auta a
nákupní střediska. Zato tam však mají
dostatek minerálů v koloidní formě, a
pokud vy neužíváte koloidní minerály,
zkracujete si každý den svůj život o několik
hodin.
ČAS 2013 , 13.3.2013

reagovat 7.2.2016 12:50 - Bára

Bral jste někdo koloidní...

Já používám http://www.koloidnimineraly.cz/koloidni-stribro-10ppm.html a jsem velmi spokojená :)

Pokračovat na poslední stránku příspěvků v diskusi

Přidat příspěvek

 

Reaguji na komentář - nereagovat

* *