JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

Archiv příspěvků

reagovat 12.10.2017 20:56 - Mare

Mima píše:
Nechtěj po mě abych přijala tve přesvědčení, protože si budu myslet, že jednas stejně jak všechny církve, které vnucují svou nauku,doktrínu, církevní ustanovení.....
...........................................

Mimo, znovuzrození není nic z toho co píšeš a vnutit ho někomu není vůbec možné, protože se jedná o svrchovaný Boží zázrak.......

A stát se to může pouze, když řeknu evangelium, protože pouze evangelium je BOŽÍ MOC KE SPASENÍ.....A JEDNÁ SE O ROZHODNUTÍ ČLOVĚKA....

..............................
než si ho Bůh vychoval, odkud já i ty víš, kolik let potřebuje některý jedinec, aby došel k poznání Boha.
............................

Ano, trvá hodně dlouho, než člověk je schopen ono rozhodnutí pro Krista udělat, ale snaha najít Boha ještě neznamená, že je člověk křesťan.
Křesťanem se člověk stává v okamžiku zázraku, kdy tě Kristus dokonale očistí od hříchu.

............................
To není tvoje starost, kdo je znovuzrozen a kdo není.
............................

Ale ano, to je má starost, protože musím poznat kdo je můj sourozenec v Kristu, s kým tvořím Kristovo tělo.....

.............................
Jsme jak lán obilí, někdo dozraje dřív, někdo později, ale stejně ten co dozrál mezi prvními, musí počkat na ten poslední klas, až pak teprve může kombajn vjet do pole.....
.................................

To je pouhé básnictví Mimo. A kdyby tomu tak bylo, jednalo by se tak až o ty, kteří se už znovuzrodili a pak individuálně rostou v Boží rodině každý tak, jak to potřebuje, ale nikdo nemusí čekat na posledního....


reagovat 12.10.2017 21:43 - spolehlivý svědek

Tak mně volal Tony
a tvrdil, že je to neskutečná pohoda ležet v katolické nemocnici.

M2 volal taky !! a tvrdil, že tam furt musí líbat sochy a točit modlitebním mlínkem. Jakmile přestane, tak prý i kapačka přitlumí.
Prostě už se zase těší mezi Kalvinisty a podobné "pohodáře".
Jo, a prý už tam zarůstá klokočím .. :-)

reagovat 12.10.2017 21:48 - zaNEPRÁZDNĚNÝ

hele Mare, s tím stalkerem sto trochu přepískla...
Holka, ty se vůbec NEORIENTUJEŠ. !!
To jako samozřejmě nemusíš ... ale hned všechno házet na "Dida Vytíženého" ??
Trochu mě připomínáš Grega s jeho pokusy "určení nevhodného obsahu na DVD podle 'vyzarovaného ducha' z DVD/CD/jiného info nosiče".
Hele, jseš si jistá, že všechny komenty na tvou adresu jsou fakt ode mě ? :-)
Si zas tak nefandi.. Já tady "stalkeruju" Tonyho, a ne tebe... (primárně) :-)
(jako Didus ..)

Živiny pro mozek

reagovat 12.10.2017 21:52 - Stalker Všudypřítomný 24,5 hodin per day sledující. Motto: "ani Chuck Norris se neumí tak kamuflovat jako "Didus Všezákeřný" " :-)

To je pouhé básnictví Mimo. A kdyby tomu tak bylo, jednalo by se tak až o ty, kteří se už znovuzrodili a pak individuálně rostou v Boží rodině každý tak, jak to potřebuje, ale nikdo nemusí čekat na posledního....

tak vv tom máš asi recht.. ale nehlásáš zrovna TY "nebude učit bratr bratra" ?? I když pravda, teď zrovna poučuješ ségru ..

reagovat 12.10.2017 21:58 - má to tam těžký

Jo, a ještě mě Tony říkal, že ho tam prej naháněli nějací pederasti.. tzv. "páteři v říji". Ale prý se pomodlil ke svaté Rosse a sv. Rutherfordovi a všichni "klerofašti v říji" se najednou rozplynuly jak pára nad hrncem .. prý po nich zůstal jen zápach síry a kadidla..

Má to tam chudák těžký. Je na nepřátelské, modlářské půdě .. říkal: "zlatý ATEISTI !!".

reagovat 13.10.2017 08:02 - Pablo


Nikdo to nemá jistý, že...

Mare vím o lidech, kteří byli silně věřící, ale najednou tak morálně upadli, že to bylo velké překvapení. Každý člověk i ty i já můžeme selhat a ztratit i víru v Boha. Nikdo na světě nemůže říci mě se to nestane. I apoštol Petr tvrdil, že Ježíše neopustí a přesto ho třikrát zapřel. Můžu akorát prosit Boha, aby se mi to nestalo, ale nemůžu to stoprocentně vědět zda neselžu. Proto ti co o sobě tvrdili, že se jim to nemůže stát, tak ti ztratili víru v Boha a začali se chovat hůř než pohani.
Petrův příklad by pro nás měl být varováním abychom neříkali nikdy se mi to nemůže stát. A to samé platí i v normálním životě. Taky jsem v mládí říkal nikdy to neudělám, ale vznikla situace, kdy jsem musel ustoupit a bylo to trapné, když jsem si vzpoměl jak jsem radikálně tvrdil já to nikdy neudělám. Musím se smát, když někteří spolupracovníci, kteří odcházeli z fabriky tvrdily, že už se nikdy do ní nevrátí po pár letech se objevili znovu v té fabrice o které tvrdili, že se tam nikdy nevrátí. Já jim to nevyčítám, protože jsem kdysi sám také říkal nikdy.
Nikdy nevíme jak to s námi dopadne, ale můžeme jít za tím čemu věříme a doufat, že se nám to splní.
Snažím se v těchto diskuzíchvyjádřit svůj osobní názor, jak já chápu víru v Boha Jehovu a společný život nás všech na této planetě. Nejsem dokonalí a proto dělám chyby, které mě mrzí. A proto si vážím Oběti života Ježíše Krista za naše hříchy(chyby), kterých se dopouštíme a která nám Bůh Jehova prostřednictvím svého Syna Ježíše Krista odpouští, když těch chyb litujeme a snažíme se je napravit.

reagovat 13.10.2017 10:59 - Mare

4Kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha svatého
5a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku,
6a pak odpadli, s těmi není možno znovu začínat a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího Syna a uvádějí ho v posměch.
..............................................

Pablo, fakt nevím, jak jsi přišel na ty litanie o odpadnutí, když jsem ti předtím nakopírovala verš o tom, že můžeme odpadnout.-....!

Takže se snad dá předpokládat, že o tom vím....

Ale ty nemáš nejmenší tušení, jak se člověk stává křesťanem a kdo to vůbec je.

Krista nestačí jen následovat, nejdříve musí mít člověk .....SEJMUTY HŘÍCHY.....!

Ono je to na prvním místě ..."Beránek Boží, který snímá hříchy světa".....

A stoprocentně nejen tak, že ho poprosíš o odpuštění nějakého hříchu a on to udělá....!

Ale musí ti sejmout hříchy na úvod víry, abys mohl být....SPRAVEDLIVÝ.....a žít pak z víry !

Protože princip Nové smlouvy je:

SPRAVEDLIVÝ bude žít z víry !

Galats.3.kap.

11Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, neboť čteme: ‚SPRAVEDLIVÝ bude živ z víry.‘

12Zákon však nevychází z víry, nýbrž praví: ‚Kdo bude tyto věci činit, získá tím život.‘

Nestačí jen znát Jakuba !

Je zapotřebí znát Písma jinak, než vám je vykládá VRO !

reagovat 13.10.2017 13:44 - Edita

Mám problém,že se mi stolice hromadí v tzv.kapse v tlustém střevě,těsně před konečníkem.Když se chci vypráznit,musím si strčit prst do pochvy a obsah střeva vytlačit ven.Nedávno mě vzala záda a tak jsem si tam nedosáhla,byla to dost bolestivá záležitost.Má někdo stejný problém a dá se s tím něco dělat?'

reagovat 13.10.2017 17:21 - Pablo

4Kdo byli už jednou...

Mare Ježíš pěkně vyjádřil pro koho je Boží Království.

Matouš 5:1-12
5 Když viděl zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přišli k němu jeho učedníci; 2 a otevřel ústa a začal je vyučovat a řekl:
3 „Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují svou duchovní potřebu, protože jim patří nebeské království.
4 Šťastní jsou ti, kdo truchlí, protože budou utěšeni.
5 Šťastní jsou [lidé] mírné povahy, protože zdědí zemi.
6 Šťastní jsou ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, protože budou nasyceni.
7 Šťastní jsou milosrdní, protože jim bude projeveno milosrdenství.
8 Šťastní jsou čistí v srdci, protože uvidí Boha.
9 Šťastní jsou pokojní, protože budou nazváni ‚Božími syny‘.
10 Šťastní jsou ti, kdo jsou pronásledováni kvůli spravedlnosti, protože jim patří nebeské království.
11 Šťastní jste, když vás lidé haní a pronásledují vás a lživě proti vám říkají kdejakou ničemnost kvůli mně. 12 Radujte se a poskakujte radostí, protože vaše odměna v nebesích je veliká; tak totiž pronásledovali proroky před vámi.

reagovat 13.10.2017 17:22 - a

poskakujete? Když né, jste neposlušní.

Přidat příspěvek

 

Reaguji na komentář - nereagovat

* *