JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

Archiv příspěvků

reagovat 8.10.2017 11:42 - Mare

MIlane,

tvé pozitivní vyznávání je okultismus.

A ten je zapotřebí jasně pojmenovat a člověka napomenout, tak jak to dělal Kristus !

To nejde laskavou a dobrou radou....

A nejlepší pomoc pro trpícího je evangelium a ne ho zavalit přesladkou lepící takzvanou láskou a vnucovat mu, že ta LÁSKA ho spasí.....!

Láska ho nespasí, to může udělat jen Kristus.....!

reagovat 8.10.2017 11:45 - Mare


Ano, Milane, to jistě není k ničemu posuzovat člověka, já, pokud to vnímáš zásadně posuzuju pouze učení toho člověka.....

Děkuju za zastání....

reagovat 8.10.2017 12:07 - Jirka

Ahoj Jirko,
píšeš o Mare...

Ale no tak Milane zas nesejčkuj, že o někom řeknu, že ho rád nemám, zdaleka neznamená že ho nenávidím, naopak cožpak nevíš, že vyznání hněvu zabíjí nenávist? Je víc takových lidí v životě. Já si to aspoň přiznám, i před Bohem. Nač si hrát na dokonalého, když to není možné. Milane, Mare má tak trochu pravdu, že tvé učení je takové trochu jiné, je to směs humanismu a východní ezoteriky, reiki apod. K lásce se nemůžem nutit a snažit se o dokonalost, mi jsme těžce nedokonalí. To mi připomíná trošku buddhismus nebo hinduismus. Bohu je jistě milejší když se člověk před ním obnaží ve své špíně, než aby se před před ním a lidmi snažil stát se dokonalým. Porovnej si to své učení třeba se starozákonním Bohem. Trošku jsi se Milane vzdálil realitě, nechal ses svést nějakým kopírovačem pravého Krista. Měl bys to vážně zhodnotit.

Živiny pro mozek

reagovat 8.10.2017 12:37 - Jirka

Ahoj Jirko,
píšeš o Mare...

Milane hněv se nemá v sobě potlačovat, má se přiznat druhým, vyznat před Bohem, a ani nevíš jaká to úleva, když rychle zmizí. Potlačovaný hněv a pokusy o sebeovládání svých emocí nemají úspěch, protože se snaží pomoci si bez Boha (jako buddhismus). A mimochodem, kdopak myslíš že by byl schopen opravdově milovat; ten kdo nepřizná ani sobě svou špatnost nebo ten kdo jí neskrývaně vyzná? Milane, není nutné soutěžit v dobrých skutcích a sladkých řečích, Bůh zná jací jsme doopravdy lépe než my, a zná naše motivy nejlépe, proto Milane nemá cenu se snažit stát se něčím, čím nejsme. Naopak, když si uvědomíš svou dokonalost, pocítíš i lásku Boží, je jiná než lidská, takřka nepodmíněná.

reagovat 8.10.2017 12:39 - Jirka

Milane hněv se nemá v sobě...

* oprava: Když si uvědomíš svou nedokonalost...

reagovat 8.10.2017 14:24 - Milan

Ale no tak Milane zas...

Jiří,
tady nejde o nějaké soupeření kdo je lepší a tak podobně. Ve skutečnosti jde o porozumění. Proč bych měl potlačovat hněv který v sobě nemám. Člověk se hněvá jen proto, že neví, že je možné řešit věci úplně jinak.
Když v modlitbě žádáš Boha, aby přišlo Jeho království a bytostně si to přeješ, pak do tvého srdce sestoupí pokoj a mír. Takové srdce není zmítáno hněvem, ba naopak se snaží druhé z tohoto vlivu zla osvobodit. Neznamená to lhostejnost k tomu co se děje, je to proces v němž láska přemáhá útočné síly zla.
Snaž se to pochopit a nemít druhým za zlé, že jsou takoví jací jsou. Oni jsou obětí společenské výchovy a morálky, vlivů o níž nemají ponětí. Proto člověk potřebuje světlo Kristova slova v němž člověku odhaluje co jej znesvěcuje. Podle toho člověk pozná v čem chybuje a může se toho vyvarovat a pokud je v silných démonických vazbách, pak s pomocí Boží mu bude pomoženo. O tom moc pěkně píše Velvyslanec. Kristovo slovo vnáší do duše světlo v němž na chyby je mnohem lépe vidět, než když o onom světle vědění není nic známo. Kdo zná nepřítele, ví jak a čím se projevuje, jaký má vliv a přikloní-li se ke Kristu, není síly která by jej přemohla v duchovní rovině. Proto Ježíš říká, nebojte se těch co mohou zahubit tělo, bojte se těch kdo mohou zahubit duši. A víš, že je psáno, že kdo se hněvá na svého bratra, je jakoby ho zabíjel. A ten kdo druhého snižuje, zesměšňuje, uráží, je ten kdo bude vydán radě. Máme mít nelásku k hříchu a nikoliv k člověku, proto je potřeba objasňovat člověku v čem je hřích, který ničí nejen jeho ale i životy druhých. Chceš-li být znalý, pak věz, že hněv je vstupní branou zla na tento svět a jeho příčina leží v neschopnosti si vzájemně porozumět, pro pýchu a chamtivost jenž nám nabízí svůj pocit sebeuspokojení. Pýcha i chamtivost se projevují i v těch nejsubtilnějších jevech naší psychiky. Naopak pokora nás vede k uznání toho, ke ve slovo Krista je pravda osvětlující náš život, aby nás neovládala temnota nevědění. O to v podstatě jde. Kdo je znalý a žije podle toho, je podoben silnému muži střežící svůj dům, který zloději nemohou vykrást.

reagovat 8.10.2017 15:01 - Jirka

Jiří,
tady nejde o...

Milane, zas abychom si rozuměli, já proti Mare jako člověku nic mít nemůžu, ale holt něčí projev v diskuzi je sympatický a něčí méně. Nač potlačovat svou přirozenost, já se s hněvem setkávám denně, v zaměstnání i mimo něj, ale protože ho zkoumám, jeho podstatu, tak se ho za chvíli zbavím, někdy to trvá i několik dní, ale protože se ho snažíš zbavit a neseješ nenávist, tak ti Bůh pomůže. Zatímco ty se ho snažíš nemít, čímž ho potlačuješ a to není dobré. Píšeš, že žádný hněv nemáš, Milane zřejmě si to ani neuvědomuješ, protože není člověka v těle, kterého by nemohl přepadnout hněv. Nezapomínej že hněv není nenávist, ale zároveň jí hněv může zasít, proto je důležité si ho uvědomit a vyřešit ho. Naopak lidé, kteří často říkají "už to neřeš" apod., tak ti se stávají často obětí vlastní nenávisti a tím nejvice poškozují sebe samého.

Milane, ty podle mě příliš čteš literaturu autorů, kteří si Krista jen semtam půjčí, protože jim to tam občas zapadá, ale blíže mají k platonským i východním filosofiím. To dělá zase satan, snaží se využít sebemenší příležitost, aby mohl někoho odvézt, a ví že na tebe platí řeči o lásce a podobně. I to dělají démoni, Milane, cožpak by ti ten kdo klame říkal, že pochází od zla, když ví že na lásku zabíráš, ale on ti bohužel nabízí jen její lacinou atrapu, umělou a falešnou.

reagovat 8.10.2017 18:27 - papista ukrutný

Nechci být takový ani omylem. A být bláznivým věřícím fakt nechci, protiví a hnusí se mi to, nesedí na mne ten náboženský diktát s mnoha "povinnostmi" apod. nechci, Danke, stačilo!

Proza, ty blbe, takhle primo nahravas Mare na smec a ona se pak muze naparovat, jak je skvela a bez chyby ..
Myslej trochu.

reagovat 8.10.2017 18:35 - Steve

já taky né ... At' si to strčej do řiti. Nepomůžou jim ani předlouhé přemlouvačky. Naopak takových bláznů jen lituju ... Víra totiž o tom ani není.

reagovat 8.10.2017 18:44 - Steve

Steve píše:
Tak proč tady...

Já nikomu nic necpu. :-) a to je ten rozdíl.

Přidat příspěvek

 

Reaguji na komentář - nereagovat

* *